4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler) Konu Anlatımı - Wordly

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler) Konu Anlatımı


4.Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks, yani türkçe adıyla Yiyecek ve İçecekler ünitesinde yemek ve içecek ile alakalı kelime çalışması, basit yönergelerle cümle kurmak, bu cümlelere yanıt vermek, temel soru cümleleri oluşturmak ve yer belirteçlerinin kullanımı aktarılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin basit cümleler kurarken kolaylıkla kullanabileceği Would kalıbına da değinilmektedir.

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, mutfak ve restaurant ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilecek, yemek ve içecek ile alakalı sorular sorulabilecek, basit yönergelerle cümleler kurabilecektir.

Üsteklikte bu ünitede öğrenciler, Ünite Kazanımları arasında temel ihtiyaçları ile ilgili önerileri anlamak, basit sözlü metinlerde başkalarının ihtiyaç ve duygularını tespit etmek, temel ihtiyaç ve hislerinden bahsetmek, başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını ifade etmek için Would kalıbını kullanacaklardır. önce ünitenin kelimelerini öğrenelim; Sonra dilbilgisine geçelim.

 

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

İngilizcede yiyecek isimleri öğününe ve çeşidine göre farklılık gösterir. Örneğin, kahvaltıda yenen gıdalar ile akşam yemeğinde yenen yiyecekler farklıdır. Bu besinler tavuk, et, sebze ve meyve olabilir. 4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Yiyecek ve İçecekler ünitesinde örnek kelimeler yiyecekler ve içecekler isimlerinden bahseder, Aşağıda ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

Vegetables : Sebzeler

Sandwich : Sandviç

Water : Su

Egg : Yumurta

Apple : Elma

Orange : Portakal

Juice : Meyve suyu

Milk : Süt

Tea : Çay

Coffee : Kahve

Yukarıdaki listede 4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Yiyecek ve İçecekler ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir, Kelimeler: örnek kelimeler yiyecekler ve içecekler isimlerinden bahseder, Öğrenci bu kelimeleri ne kadar çok okuyup ezberlerse cümle kurma konusunda o kadar gelişir.

 

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Testi

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Yiyecek ve İçecekler ünitesinin testleri genellikle öğrencilerin cümleleri kurabilme ve anlayabilme becerilerini test eder, Ünite kelimelerindeki yeterliliğini de test eden bu testler, alıştırma yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

 • S __ N D W __ C H

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 A) A / I

 B) A / E

 C) A / A

 D) I / A

 • VEG __TA __LES

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) E/B

B) B/E

C) A/B

D) B/A

 • Ahmet is thirsty, he wants to drink ………

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Coffee

B) Milkshake

C) Water

D) Tea

 • I am hungry. I want a …………..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hot Chocolate

B)  Tea

C) Sandwich

D)  Coffee

 • I want an egg.

Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

A) Ben bir Yumurta istiyorum.

B) Yumurta istemiyorum.

C) Ben Yumurta istemiyorum.

D)  Ben birkaç Yumurta istiyorum

 

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Would Kalıbı ve Kullanımı

Yardımcı fiiller İngilizcede çok önemli bir konudur ve İngilizcede çok sık kullanıldıkları için çok dikkat gösterilmelidir.Would, will’in geçmiş şekli olarak, geçmişteki gelecek eylemleri ifade eder. Kelime anlamı birden fazla olup, “bir talepte bulunmak, istemek, sormak” şeklinde sıralanabilir.

Would için Dilbilgisi Formülü nedir?

Dilbilgisi formülü, cümlelerin yapısını verir. Gelin birlikte yapının gramer formülünü inceleyelim;

‘Özne + Yardımcı Fiil + Fiil’ formülüne göre oluşturulmuş cümle kalıplarına sahip olacaktır. Başka bir deyişle, bir cümlenin gramer yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır, 

-Olumlu Cümle

(Özne + Would+ fiil)

Cümle örneklerini inceleyelim;

 • I would go to work tomorrow, but i have a birthday party       (yarın işe gidecektim ama doğum günü partim var)
 • I would help my dad if he let me            (Babam izin verirse yardım ederdim.)
 • i would order this show again                 (bu gösteriyi tekrar sipariş ederdim)

 

İngilizce Would’un Olumsuzu Nedir?

Olumsuz bir cümle kurmak için genellikle cümleye olumsuz bir sonek eklenir. Bu ek aynı zamanda genellikle ‘Not’ ekidir. Bir cümlede would yapısını kullandığımızda, olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak, would’un yanına ‘not’ olumsuzluk ekini ekleyerek, ‘Would not’ yapısını elde edebiliriz.

-Olumsuz Cümle

Özne + Would not + fiil+ nesne.

Cümle örneklerini inceleyelim;

 • His mother wouldn’t let him go to the party.    (Annesi partiye gitmesine izin vermedi.)
 • They said that they wouldn’t see us at the party.    (Bizi partide görmeyeceklerini söylediler.)
 • He wouldn’t help me               (Bana yardım etmezdi)

 

Would’ un Kullanımı :

 •  Teklif ve ricalarda. (-mısın / – mısınız)
 1. Would you like a sandwich ?           ( Sandviç ister miydiniz?)
 2. Would you please be polite?       (Lütfen kibar olur musunuz?)
 3. My Husband is sleeping, Would you turn down the volume of the music?       (Eşim uyuyor müziğin sesini kısar mısınız?)

 

 • Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti)
 1. We would help you but we couldn’t.                (Sana yardım edecektik ama yapamadık.)
 2. I would study.                         (Ders çalışacaktım.)
 3. We would meet but we couldn’t.     (Buluşacaktık ama buluşamadık.)
 4. We would come but i had an exam   (Gelecektim ama sınavım vardı)

 

 • . Eski Alışkanlıklar (-rdı)
 1. If my grandmother was in town, I would always visit her.   (Büyükannem şehirde olsaydı onu mutlaka ziyaret ederdim.)
 2. We would always meet once a week.        (Haftada bir kere mutlaka buluşurduk.)
 3. When I lived in Cairo, we would go visiting my aunt very often.  (Kahire’de yaşarken teyzemi çok sık ziyarete giderdik.)

 

 •  “will”in Geçmişi (-ecek)
 1. He said he would visit us tomorrow.  (Yarın bizi ziyaret edeceğini söyledi)
 2. She asked if we would come to her.   (Ona gelip gelemeyeceğimizi sordu.)
 3. I knew I would win the match for my sister.            (Kız kardeşim için maçı kazanacağımı biliyordum.)

 

 • Eğer Cümlelerinde, Hayal Edilen Olayın Tahmini Sonucunu Söylerken (-rdi)
 1. If I had a bike, I would cycle to work.        (Bir bisikletim olsaydı, işe bisikletle giderdim)
 2. I would phone Michele if I had her number.   (Numarası bende olsaydı Michele’i arardım.)
 3. If you had more time, where would you go?   (Daha fazla zamanın olsaydı, nereye giderdin?)

 

 • Tavsiye Verirken Kullanılır (rdi).
 1. If I were you, I would go to the doctor.      (Ben olsam doktora giderdim.)
 2. If I were you, I would tell him.        (Yerinde olsam, ona söylerdim.)
 3. I would marry her if I were you.    (Ben olsam onunla evlenirdim.)

 

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Expressing Basic Needs and Feelings

Bir şeyi isterken want fiilini kullanırız, he, she özneleri ile kullanıldığında wants olur.

Examples (Örnekler):

 • I want a sandwich.                       (Ben bir sandviç istiyorum.)
 • You want an orange drink.           (Sen portakallı bir içecek istiyorsun)
 • He wants a glass of lemonade.    (O bir bardak limona istiyor.)
 • She wants some water.                (O biraz su istiyor.)

 

– DON’T / DOESN’T WANT-

Bir şey istenilmediğinde don’t want veya doesn’t want kullanılır. 

 • I don’t want any juice.               (Ben hiç meyve suyu istemiyorum.)
 • You don’t want a toast.             (Sen bir tost istemiyorsun.)
 • He doesn’t want any tea.          (O hiç çay istemiyor.)
 • He doesn’t want any meat.       (O hiç et istemiyor.)

 

Karşımızdaki kişiye bir şeyler isteyip istemediğini sorarken aşağıdaki ifadeleri kullanırız:

 • Would you like……..?                    (…………… İster miydiniz?)
 • Do you want ……….?                    (…………… ister misin ?)
 • What about ………..?                     (…………..ya ne dersin ?)

Examples (Örnekler):

 • Would you like a sandwich ?           ( Sandviç ister miydiniz?)
 • Do you want some water?               ( Biraz su ister misin? )
 • Want a hamburger?                         ( Hamburger ister misin?)
 • What about some milk?                   ( Biraz süte ne dersin? )

 

  Kişiye sunulan teklifi kabul ederken aşağıdaki cevapları verebiliriz

 • Thanks                                         (Teşekkürler)
 • Thank you very much                  (Çok teşekkürler)
 • Yes, please                                  (Evet, lütfen)

 

Kişiye sunulan teklifi reddederken ise şu şekilde cevaplar verebiliriz:

 • No, thanks                      (Hayır, teşekkürler
 • Maybe later                    (Belki sonra
 • Not now, thanks             (Şimdi değil teşekkürler)

 

Karşımızdaki kişiye Aç olduğumuzu söylemek için;

 • I am hungry                   (Ben açım.)
 •  We are hungry.             (Biz açız.) 
 • Alp is hungry.                 (Alp açtır.)

 

Karşımızdaki kişiye SUSAMIŞ olduğumuzu belirtmek için;

 •  I am thirsty.                   (Ben susadım)
 •  We are thirsty               (Biz susadık
 • Muhammed is thirsty.     (Muhamet susadı)

 

Eğer karnımız TOK ise şu şekilde cevap veririz;

 •  I am full. (Ben tokum
 • They are full.(Onlar toklar
 • Ahmet is full. (Ahmet toktur)
 •  I am hungry, I want some meat.         (Ben açım, biraz et istiyorum)
 • I am thirsty, I would like some water.  (Ben susadım, biraz su istiyorum
 •  I am full, I don’t want chicken meat.   (Ben tokum, tavuk eti istemiyorum)

 

Karşımızdaki kişiye aç mısın?’, ‘tok musun?’ veya ‘susuz musun?’ diye şu şekillerde sorulur ve cevaplar verilir.

– Are you…………..?

 • Are you hungry?             (Sen aç mısın?)
 • Are they thirsty?              (Onlar susuz mu?)
 • Are you full?                    (Sen tok musun?)
 • Yes, I am.                        (Evet, açım)
 •  No I am not                    (Hayır aç değilim)

 

-Expressing likes and Dislikes

-Likes

 • I love to eat my food                          (Ben yemeğimi yemeyi seviyorum)
 • I enjoy drinking orange juice             (Ben portakal suyu içmeyi severim)
 • I like to make my breakfast               (Ben kahvaltımı hazırlamayı severim)
 • She loves to eat.                                (O yemek yemeyi sever.)

 

-Dislikes:

 • I don’t like mixing my food        (Ben yemeğimi karıştırmayı sevmiyorum)
 • I don’t like apple juice               (Ben elma suyunu sevmiyorum)
 • I dislike reading comics.            (Çizgi roman okumayı sevmem.)
 • I hate playing chess.                  (Satranç oynamaktan nefret ederim.)

 

4. Sınıf İngilizce Food and Drinks Ünitesi Neden Önemlidir?

4. sınıf İngilizce 10. ünitesine dersine baktığımızda öncelikle İngilizce Yiyecek ve İçecekler ünitesi öğrencilerin İngilizce’ye adım attıkları ilk derslerden biridir. Üstelikte bu ünitede genel olarak öğrencinin yiyecek ve içeceklerin adları, duygu ve düşüncelerini nasıl ifade edeceği konusunda her gün yeni bilgiler öğrendiğini; Ayrıca günlük hayatta İngilizce olarak kullanabilecekleri cümleler keşfediyorlar. Bu nedenle 4. sınıf yiyecek ve içecekler ünitesi çok önemlidir ve öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları cümleleri öğrencilere tanıtır.

 

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4.sınıf 10.ünitesi olan Yiyecek ve İçecek, günlük hayatımızda en çok kullanılan İngilizce kelimelerden biridir. Bunun nedeni ise bu kelimelerin çok temel düzeyde olması ve öğrenenlerin hayatlarının her alanında rahatlıkla kullanabilmeleridir.

Günlük hayatta sıkça kullanılan 4. Sınıf İngilizce kelimelerin örnek cümleleri aşağıdaki gibidir:

 • Vegetables are very important for our health.             (Sebzeler sağlığımız için çok önemlidir.)
 • You should eat fruits. I prefer mango juice to orange juice.(Sen meyve yemelisin, ben mango suyunu portakal suyuna tercih ederim.)
 •  She bought three kilos of potatoes three days ago.  (O Üç gün önce üç kilo patates aldı.)
 •  I want hamburger and a salad                                   (Ben hamburger ve salata istiyorum)                     
 • Do you want a drink?                                                 (İçecek ister misin?)
 • I’m not hungry, I’m full, I just want cup of tea         (Aç değilim, tokum, sadece bir bardak çay istiyorum)
 • I’m thirsty, please give me some water                     (Susadım, lütfen bana biraz su ver)
 • I’m very hungry, I want to eat this sandwich, I like sandwich (Çok açım, bu sandviçi yemek istiyorum, sandviçi severim)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri öğrenirlerse günlük hayatta daha rahat iletişim kurabileceklerdir. Bunun için kelime pratiği yapmak çok önemlidir.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir