4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality (Millet) Konu Anlatımı - Wordly

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality (Millet) Konu Anlatımı


4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality (Millet) Konu Anlatımı

4.sınıf İngilizce 2.ünite adı ”Nationality” olup; millet anlamına gelmektedir. Öğrenciler bu ünitede, dünya üzerindeki bazı ülkeleri öğrenebilir, kendilerinin de memleketlerini sorabilir ve kendilerine sorulan sorulara yanıt verebilmektedir. Ülke ve milletlerin ifade edildiği ünitede, ek olarak yönler de öğrencilere verilmektedir.

Ünite genel olarak dünya genelindeki ülkelerin ve milletlerin kelimelerinin verilmesiyle işlenir. Aynı zamanda ”Nerelisin?” ya da ”Hangi milliyettensin?” gibi soruların İngilizce karşılıkları da öğrencilere verilmektedir.

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri

Aşağıda verilen 4. Sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri ve anlamlarını inceleyiniz.

  • Africa: Afrika
  • Age: Yaş
  • Antarctica: Antarktika
  • Asia: Asya
  • Car: Araba
  • Children: Çocuklar
  • Color: Renklendirmek, renk
  • Compass: Pusula
  • Country: Ülke
  • Doll: Oyuncak bebek
  • East: doğu
  • Europe:  Avrupa
  • From: İtibaren, -den
  • Guess: Tahmin etmek
  • I think:  Bence
  • ID card: Kimlik kartı
  • Kite: Uçurtma
  • Live: Yaşamak
  • Match: Eşlemek
  • Nationality: Milliyet
  • North: Kuzey
  • Point: İşaret etmek
  • Soldier: Asker
  • South / North America: Güney / Kuzey Amerika
  • South: Güney
  • Toy collection: Oyuncak Koleksiyonu
  • West: Batı
  • World: Dünya

İngilizce Ülkeler, Milliyetler ve Dilleri

Aşağıda verilen İngilizce ülkeler, milletler ve dilleri kelimelerini inceleyiniz.

  • England: İngiltere
  • English: İngiliz
  • English: İngilizce
  • Turkey: Türkiye
  • Turkish: Türk
  • Turkish: Türkçe
  • Spain: İspanya
  • Spanish: İspanyol
  • Spanish: İspanyolca
  • Denmark: Danimarka
  • Danish: Danimarkalı
  • Danish: Danimarkaca
  • Australia: Avustralya
  • Australian: Avustralyalı
  • Belarus: Beyaz Rusya
  • Russian: Rusça
  • Belgium: Belçika
  • Belgian: Belçikalı
  • Bosnia and Herzegovina: Bosna Hersek
  • Bosnian: Boşnak
  • Bosnian: Boşnakça
  • Brazil: Brezilya
  • Brazilian: Brezilyalı
  • Bulgaria: Bulgaristan
  • Bulgarian : Bulgar
  • Bulgarian: Bulgarca
  • Canada: Kanada
  • Canadian: Kanadalı
  • China : Çin
  • Chinese: Çinli
  • Chinese :  Çince
  • Croatia :  Hırvatistan
  • Crotian :  Hırvat
  • Cuba : Küba
  • Ecuador : Ekvator
  • Egypt : Mısır
  • Egyptian : Mısırlı
  • Arabic : Arapça
  • France: Fransa
  • French: Fransız
  • French: Fransızca
  • Finland : Finlandiya
  • Finnish : Fin
  • Finnish : Fince
  • Germany : Almanya
  • German : Alman
  • German:  Almanca
  • Greece : Yunanistan
  • Greek : Yunan
  • Greek : Yunanca
  • Hungary : Macaristan
  • Hungarian : Macar
  • Hungarian : Macarca
  • Iran : İran
  • Iraq  : Irak
  • Ireland : İrlanda
  • Irish : İrlandalı
  • Irish – Erse : İrlandaca
  • Italy : İtalya
  • Italian : İtalyan
  • Italian : İtalyanca
  • Japan : Japonya
  • Japanese : Japon
  • Japanese :Japonca
  • Korea : Kore
  • Korean : Koreli
  • Korean : Korece
  • Mexico : Meksika
  • Mexican : Meksikalı
  • Spanish : İspanyolca
  • Netherlands : Hollanda
  • Dutch : Hollandalı
  • Dutch : Hollandaca
  • New Zealand : Yeni Zelanda
  • Norway : Norveç
  • Norwegian : Norveçli
  • Palestine : Filistin
  • Palestinian : Filistinli
  • Panama : Panama
  • Peru : Peru
  • Poland : Polonya
  • Polish : Polonyalı
  • Portugal : Portekiz
  • Portuguese : Portekizce
  • Romania : Romanya
  • Russia : Rusya
  • Russian : Rus
  • Saudi Arabia : Suudi Arabistan
  • Saudi : Suudi
  • Switzerland : İsviçre
  • Swiss : İsviçreli
  • Swedish : İsveçce
  • Syria : Suriye
  • Ukraine : Ukrayna
  • United States of America :  ABD
  • American : Amerikalı

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Testi

4. Sınıf İngilizce 2. ünite testleri, öğrencilerin ülkelerini ve milliyetlerini hatasız bir biçimde ifade edebilmesini amaçlamaktadır. Aşağıda verilen 4. Sınıf 2.ünite testlerini inceleyiniz.

1)Where are you from? (Soruya en uygun yanıtı veriniz.)

A)I am from Turkey.

B)I am Turkish.

C)I am 15.

Yukarıdaki soruda kişiye nereli olduğu sorulmaktadır. Bu nedenle cevap A şıkkıdır.

2)Where ___ she from? 

A)are

B)is

C)am

She öznesinin yardımcı fiili is olduğundan cevap B şıkkıdır.

3) I ___ from Canada.

A)are

B)is

C)am

I öznesinin yardımcı fiili am olduğundan boşluğa en uygun cevap C şıkkıdır.

4)He ___ Russian.

A)is

B)are

C)am

He öznesinin yardımcı fiili is olduğundan cevap A şıkkıdır.

5)He is ____.

A) Belgium

B) Spanish

C) the USA

Konuya uygun verilecek en uygun cevap, ”O, İspanyoldur.” olmalıdır. Bu nedenle cevap B şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite: May Kalıbı ve Kullanımı

İngilizcede may kalıbı ve ”can, must, should, might, could” gibi sözcükler genel olarak modal verbs olarak bilinmektedir. Yardımcı fiiller/kipler anlamına gelen modals, gerek günlük hayatta gerekse diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizcede may kullanımı, Türkçe olarak bakıldığında ”-ebilir, -abilir” şeklinde bir anlama gelmektedir. Kelime yapısı itibariyle olasılık, izin, dilek ve amaç belirtmektedir.

İngilizce 4. sınıfta öğrencilere öğretilen en önemli konulardan biri de izin almakla ilgilidir. Bu kalıbın genel adı”Asking for permission” dur. İngilizcede herhangi bir konuda bir şey için izin isterken yaygın olarak ”may” ve ”can” kullanılmaktadır. İngilizcede de tıpkı Türkçede olduğu gibi; izin isterken “ –ebilir miyim, -abilir miyim” soru cümlesine, “-ebilirsin, -abilirsin” şeklinde de izin verilmektedir. Bu sorular genel olarak;  may, can, could ve allow yardımcı fiilleriyle oluşturulmaktadır.

May yapısının cümle içindeki kullanımı ise şu şekildedir:

Olumlu Cümle

Özne + may + fiilin birinci hali + nesne…

Olumsuz Cümle

Özne + may not + fiilin birinci hali + nesne…

Soru Cümlesi

May + özne + fiilin birinci hali + nesne…

Aşağıda verilen may yapısına ilişkin örnek cümleleri inceleyiniz.

  • May I sit down, please? (Oturabilir miyim lütfen?)
  • May I close the door? (Kapıyı kapatabilir miyim?)
  • May I borrow your dress? (Elbiseni ödünç alabilir miyim?)
  • May I go to supermarket? (Markete gidebilir miyim?)

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

İngilizcede modals olarak kullanılan yapılardan bir diğeri de ”can’dir. İngilizcede –ebilmek anlamına gelmekte olan ‘’Can’’, bir kişinin bir şeyi yapabilme durumlarından bahsedildiği cümlelerde kullanılmaktadır. Tıpkı diğer modal türlerinde olduğu gibi, burada da öznenin ardından ‘’Can’’ eklenmekte ve fiilin yalın hali ve varsa nesne ile cümle oluşturulmaktadır.

4. sınıfta ”can” yapısının kullanımı, bireylerin bir konuda yetkinliklerini ifade etmelerine ek olarak, aynı zamanda bir konuda izin istemelerinde de görülmektedir. Can sözcüğü, tıpkı may yapısında olduğu gibi; ”Asking for permission” yani izin alma durumlarında kullanılmaktadır.

Olumlu Cümle

Özne + can + fiilin birinci hali + nesne…

Olumsuz Cümle

Özne + can not + fiilin birinci hali + nesne…

Soru Cümlesi

Can + özne + fiilin birinci hali + nesne…

Aşağıda verilen can yapısına ilişkin örnek cümleleri inceleyiniz.

  • Can I speak to Jane? (Jane ile konuşabilir miyim?)
  • Can you lend me money? (Borç para verir misin?)
  • Can I listen the music? (Müzik dinleyebilir miyim?)
  • Can I go outside please? (Dışarı çıkabilir miyim lütfen?)

4. Sınıf İngilizce Nationality Ünitesi Neden Önemlidir?

4.Sınıf İngilizce Nationality ünitesi, öğrencilerin kendilerini ifade etmek için çalışmaları gereken konuların başındadır. Bir kişi, biriyle tanıştığı andan itibaren ilk olarak nereli olduğunu ifade etmektedir. Bu soruya verilecek alternatif yanıtların öğretildiği 4. sınıf İngilizce nationality ünitesi, bireylerin İngilizce konuşmaları ve diyaloga girebilmeleri adına büyük önem taşımaktadır.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. Sınıf İngilizce Nationality kelimeleri, kişilerin normal hayatlarının hemen hemen her alanında kullanılmaktadır. Temel düzeyde İngilizce konuşan her birey, 4. sınıf İngilizce kelimelerinden faydalanmaktadır.

Aşağıda verilen İngilizce 4. sınıf kelimelerine ilişkin cümleleri inceleyiniz.

  • This is a Turkish tradition. (Bu bir Türk geleneğidir.)
  • England is going to win the match. (İngiltere maçı kazanacak.)
  • I’m in Portugal. (Ben Portekiz’deyim.)
  • There are some differences between British English and American English. (İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı farklar vardır.)
  • She is from Norway. (O, Norveçli.)
  • I went to Canada when I was a child. (Çocukken Kanada’ya gittim.)
  • He studies Spanish. (İspanyolca çalışır.)
  • He can speak Russian. (O, Rusça konuşabilir.)
  • The capital city of the Netherlands is Amsterdam. (Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dır.)
  • Japan and South Korea are neighbors. (Japonya ve Güney Kore komşudur.)

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir