4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri


cartoon characters

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters ünitesi çizgi film ya da başka bir şey izlerken kullanılan fiilleri öğrencileri sunmaktadır. Bu ünite de aynı zamanda kişinin becerilerini uygun bir şekilde aktarabileceği ‘can’ yapısı bulunmaktadır.
Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken beceri ve yeteneklerini kolayca ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir.
4.Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. I can play basketball.
A) True B)False

CEVAP: A

2. She can’t play volleyball.
A) True B)False

CEVAP: A

3.They can playing football.
A) True B)False

CEVAP:B

4.He can’t take fish.
A) True B)False

CEVAP:B

5.I can take photographs.
A) True B)False

CEVAP: A

6.Who can carry the basket?
A) True B)False

CEVAP: A

7.I can do puzzle.
A) True B)False

CEVAP: A

8.She can paint well.
A) True B)False

CEVAP: A

9.We can’t ride a car.
A) True B)False

CEVAP:B

10.An elephant can’t jump.
A) True B)False

CEVAP: A

11.A lion can catch volleyball.
A) True B)False

CEVAP:B

12.A fish can’t climb a football.
A) True B)False

CEVAP:B

13.I can’t fly.
A) True B)False

CEVAP: A

14.A rabbit can swim.
A) True B)False

CEVAP: A

15.I can catch the ball.
A) True B)False

CEVAP: A

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. Can, he, play ,football.

A) Can play he football.
B) He can play football.
C) Football he can play.
D) Play he can football.

CEVAP:B

2. Can, who, fish ,catch?

A) Who can catch fish?
B) Fish who can catch?
C) Catch who can fish?
D) Who fish can catch?

CEVAP: A

3. I, bike, can, not, ride, a.

A) Bike I can ride a not.
B) I can not ride a bike.
C) Bike can not ride a I.
D) Can not ride I a bike.

CEVAP:B

4. They, speak, English, can.

A) They can speak English.
B) English can they speak.
C) Speak can they English.
D) English they can speak.

CEVAP: A

5. Car, drive, can’t, a, we.

A) We can’t drive a car.
B) Can’t we drive a car.
C) A car we can’t drive.
D) Drive a car we can’t.

CEVAP: A

6. Well, paint, I, can’t.

A) Well paint I can’t.
B) Can’t I well paint.
C) Paint well I can’t.
D) I can’t paint well.

CEVAP: D

7. Parrot, a, fly, can.

A) A parrot can fly.
B) Parrot a can fly.
C) Can a fly parrot.
D) Fly a can parrot.

CEVAP: A

8. A, can, dolphin, swim.

A) Can a dolphin swim.
B) A dolphin can swim.
C) Swim a can dolphin.
D) A dolphin swim can.

CEVAP:B

9. Can’t, take, I, photograph.

A) I can’t take photograph.
B) Can’t I take photograph.
C) Take photograph can’t I.
D) Can’t take photograph I.

CEVAP: A

10. She, climb, a, can, tree.

A) Climb a tree she can.
B) Can she climb a tree.
C) She can climb a tree.
D) She can climb tree a.

CEVAP: C

11. They, can’t , basketball, play.

A) They can’t play basketball.
B) Can’t they play basketball.
C) Basketball they can’t play.
D) Play can’t they basketball.

CEVAP: A

12. Can , swim, you?

A) You can swim?
B) Can you swim?
C) Swim you can?
D) Can swim you?

CEVAP:B

13. Can, I, puzzle, do.

A) Can do I puzzle.
B) Puzzle can I do.
C) Do I can puzzle.
D) I can do puzzle.

CEVAP: D

14. Dog, a, can, speak,not.

A) A dog can not speak.
B) Speak a dog can not.
C) Can not a dog speak.
D) A dog not can speak.

CEVAP: A

15. A, climb, a, cat,tree, can.

A) A cat can climb a tree.
B) A tree a cat can climb.
C) Climb a tree can a cat.
D) Can a cat climb a tree.

CEVAP: A

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (1-9)

1. He can_____________ a song.
A) sing
B) swim
C) play
D) take

CEVAP: A

2. He can _________ the piano.
A. push
B. take
C. play
D. cry

CEVAP: C

3. A dolphin can ________ in the ocean.
A. walk
B. climb
C. swim
D. run

CEVAP: C

4. A cat _______ fly.
A. play
B. can
C. can’t
D. swim

CEVAP: C

5. An elephant _______ run.
A. take
B. can
C. can’t
D. catch

CEVAP: C

6. (A dog) _________ can bark.
A. They
B. You
C. It
D. We

CEVAP: C

7. (My friend and I) _________ can go shopping.
A. He
B. She
C. We
D. They

CEVAP: C

8. (Zeynep) _________ can play the guitar.
A. She
B. He
C. You
D. I

CEVAP: A

9. (A tiger) _________ can roar.
A. He
B. She
C. It
D. They

CEVAP: C

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz. ( 10-12)

10.She can’t playing basketball.
A) True B)False

CEVAP:B

11.They can swim.
A) True B)False

CEVAP: A

12.He can’t drive bike.
A) True B)False

CEVAP:B

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz. (13-15)

13. Bike, ride, can’t, a, they.

A) They can’t ride a bike.
B) Can’t they ride a bike.
C) A bike they can’t ride.
D) Ride a bike they can’t.

CEVAP: A

14. Well, sing, I, can.

A) Well sing I can.
B) Can I well sing.
C) Sing well I can.
D) I can sing well.

CEVAP: D

15. Monkey, a, climb, can.

A) A Monkey can climb.
B) Monkey a can climb.
C) Can a climb Monkey.
D) climb a can Monkey.

CEVAP: A

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. I can__________ football.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP: C

2. She can___________ photographs.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP:B

3. He can ___________ play the guitar.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP: C

4. We can____________ basketball.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP: C

5. I can_____________ a fish.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP: A

6. He can _________ tennis.
A) catch
B) take
C) play
D) swim

CEVAP: C

7. A monkey can ________ a tree.
A) play
B) climb
C) swim
D) dive

CEVAP:B

8. A bird_______ fly.
A) can
B) play
C) can’t
D) swim

CEVAP: A

9. An elephant _______ swim.
A) take
B) can
C) can’t
D) climb

CEVAP: C

10. A dolphin ___________ dive.
A) can
B) climb
C) play
D) can’t

CEVAP: A

11. She can’t_________ high.
A) take
B) catch
C) jump
D) play

CEVAP: C

12. I can__________ English.
A) dive
B) speak
C) jump
D) climb

CEVAP:B

13. He can _________ a horse.
A) swim
B) play
C) drive
D) ride

CEVAP: D

14. She can’t __________ fast.
A) fly
B) climb
C) run
D) paint

CEVAP: C

15. A parrot can _________.
A) swim
B) climb
C) speak
D) paint

CEVAP: C

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesi Subject Pronouns Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesi Subject Pronouns konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda parantez içinde verilen kelimeleri aşağıdaki doğru seçeneklerle eşleştirerek boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz.

1. (Elif and I) ________ can speak Turkish.
A) She
B) He
C) You
D) We

CEVAP: D

2. (Dolphin and fish) __________ can swim.
A) I
B) We
C) You
D) They

CEVAP: D

3. (Gökhan and Ahmet) _________ can’t play basketball.
A) He
B) She
C) We
D) They

CEVAP: D

4. (A guitar) ___________ can’t walk.
A) They
B) You
C) It
D) We

CEVAP: C

5. (Müge) _________ can catch a fish.
A) I
B) She
C) He
D) You

CEVAP:B

6. (Rabbits) ________ can jump.
A) They
B) We
C) It
D) He

CEVAP: A

7. (A car) ____________ can’t climb a tree.
A) It
B) He
C) You
D) I

CEVAP:A

8. (A kite) _________ can fly.
A) They
B) You
C) It
D) We

CEVAP: C

9. (My mother and I) _________ can’t run fast.
A) He
B) She
C) We
D) They

CEVAP: C

10. (Osman) _________ can’t paint well.
A) She
B) He
C) You
D) I

CEVAP:B

11. (A lion) _________ can’t play piano.
A) He
B) She
C) It
D) They

CEVAP: C

12. (Melisa and Sinan) _________ can dive.
A) They
B) We
C) She
D) He

CEVAP: A

13. (Ozan) _________ can drive a car.
A) She
B) We
C) You
D) He

CEVAP: D

14. (Gizem)_______ can’t take photographs.
A) You
B) I
C) She
D) He

CEVAP: C

15. (Buğra)_________ can play tennis.
A) He
B) She
C) It
D) We

CEVAP: A

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Çizgi Film Karakterleri Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Çizgi film Karakterleri Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

parrot

A) Dolphin
B) Rabbit
C) Parrot
D) Cat

CEVAP: C

2. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

painting

A) Diving
B) Painting
C) Riding
D) Climbing

CEVAP:B

3. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
book

A) Photograph
B) Fish
C) Book
D) Play

CEVAP: C

4. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
tree

A) Climb a tree
B) Take photograph
C) Catch fish
D) Play football

CEVAP: A

5. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
jump
A) Jump
B) Play
C) Catch
D) Swim

CEVAP: A

6. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
elephant
A) Lion
B) Rabbit
C) Parrot
D) Elephant

CEVAP: D

7. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
rabbit
A) Lion
B) Rabbit
C) Parrot
D) Elephant

CEVAP:B

8. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fish
A) Fish
B) Lion
C) Elephant
D) Dog

CEVAP: A

9. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
volleyball
A) Football
B) Volleyball
C) Basketball
D) Handball

CEVAP:B

10. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
drive a car
A) Ride a bike
B) Drive a car
C) Paint well
D) Play football

CEVAP:B

11. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
basketball
A) Football
B) Volleyball
C) Basketball
D) Handball

CEVAP: C

12. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dolphin
A) Dolphin
B) Elephant
C) Fish
D) Lion

CEVAP: A

13. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
photograph
A) Catch a fish
B) Play basketball
C) Take photograph
D) Climb a tree

CEVAP: C

14. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
puzzle
A) Book
B) Ball
C) Brushes
D) Puzzle

CEVAP: D

15. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dive
A) Drive
B) Dive
C) Paint
D) Fly

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

İngilizce 4. Sınıf diğer ünite testleri aşağıda sıralanmıştır.

4.Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf 4. Ünite Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir