4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri


free time

4. Sınıf İngilizce 4.Ünite Free Time ünitesinde öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları ve yapabilecekleri etkinliklerden bahsedebilmeleri amaçlanmıştır. Ünitede genel olarak bir eylemi sevip sevmediklerini aktarabilecekleri kelimeler ve kalıplar verilmiştir. Like / dislike konusu ünitenin neredeyse tamamına hakimdir. Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken sevdikleri ya da sevmedikleri eylemleri kolayca ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir.
4.Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. I like doing origami.
A) True B)False

CEVAP:A

2. She like watching a football match.
A) True B)False

CEVAP: B

3. He likes listening to the radio.
A) True B)False

CEVAP:A

4. They like collect stamps.
A) True B)False

CEVAP: B

5. We like learning Maths.
A) True B)False

CEVAP:A

6. I likes taking pictures.
A) True B)False

CEVAP: B

7. She likes playing the drums.
A) True B)False

CEVAP:A

8. I like reading comics.
A) True B)False

CEVAP:A

9. They like go fishing.
A) True B)False

CEVAP: B

10. Do you likes collecting coins?
A) True B)False

CEVAP: B

11. I like playing chess.
A) True B)False

CEVAP:A

12. She likes reading books.
A) True B)False

CEVAP:A

13. He like listening to music.
A) True B)False

CEVAP: B

14. I like playing table tennis.
A) True B)False

CEVAP:A

15. We likes playing with marbles.
A) True B)False

CEVAP: B

İngilizce 4. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. I , playing, like, tennis, table.

A) I like playing table tennis.
B) I like playing table tennis.
C) Playing I like table tennis.
D) Table tennis playing I like.

CEVAP:A

2. She , riding, likes, bike, a.

A) Riding likes she a bike.
B) She likes riding a bike.
C) A bike riding she likes.
D) Likes she riding a bike.

CEVAP: B

3. Dislike, I , games, computer, playing.

A) I dislike playing computer games.
B) Computer games I dislike playing.
C) I playing dislike computer games.
D) Dislike I computer games playing.

CEVAP:A

4. We, to, listening, like, music.

A) We like listening to music.
B) Music we like to listening.
C) Listening to music we like.
D) To listening like music we.

CEVAP:A

5. You, like, do, a, reading, book?

A) You do like reading a book?
B) Do you like reading a book?
C) Like reading a book you do?
D) Reading a book do you like?

CEVAP: B

6. Playing, the guitar, he, likes.

A) He likes playing the guitar.
B) The guitar like he playing.
C) He like the guitar playing.
D) Playing the guitar he likes.

CEVAP:A

7. Baskeball, Gökhan, likes, playing.

A) Playing likes Gökhan basketball.
B) Basketball Gökhan likes playing.
C) Gökhan likes playing basketball.
D) Basketball likes Gökhan playing.

CEVAP: C

8. I , yes, like, marbles, with, playing.

A) Yes, I like playing with marbles.
B) I like playing with marbles.
C) Playing with marbles yes I like.
D) Yes, playing with marbles I like.

CEVAP:A

9. Dislike, I, cartoons, watching.

A) I watching cartoon.
B) Dislike I watching cartoons.
C) I dislike watching cartoons.
D) Watching cartoons I dislike.

CEVAP: C

10. They, diving, dislike.

A) Diving they dislike.
B) They dislike diving.
C) Dislike they diving.
D) Diving dislike they.

CEVAP: B

11. Chess, you, like, playing.

A) You like playing chess.
B) Chess you like playing.
C) Like you chess playing.
D) Playing chess you like.

CEVAP:A

12. Collecting, like, coins, I.

A) Collecting coins I like.
B) I like collecting coins.
C) Like I collecting coins.
D) Coins collecting I like.

CEVAP: B

13. English, learning, likes, he.

A) He likes learning English.
B) English he likes learning.
C) Learning English he likes.
D) Likes he learning English.

CEVAP:A

14. They, with, doll, a, like, playing.

A) With a doll they like playing.
B) They like playing with a doll.
C) They like with a doll playing.
D) Playing with a doll they like.

CEVAP: B

15. Pictures, taking, like, I.

A) I like taking pictures.
B) I taking pictures like.
C) I pictures taking like.
D) Like I taking pictures.

CEVAP:A

İngilizce 4. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (1-8)

1. Do you _______ riding a bike?
A. Likes
B. Like
C. Does
D. Can’t

CEVAP: B

2. ________ he like playing video games.
A. Do
B. Can
C. Does
D. Is

CEVAP: C

3. He _________ watching horror films.
A. Like
B. Dislikes
C. Do
D. Does

CEVAP: B

4. I like _________ in the ocean.
A. Ride
B. Riding
C. Playing
D. Diving

CEVAP: D

5. I dislike ____________ homework.
A) Doing
B) Playing
C) Read
D) Watch

CEVAP:A

6. My favorite hobby is________ butterflies.
A. Catching
B. Play
C. Learn
D. Playing

CEVAP:A

7. I dislike ________ out in the cold weather.
A. Collect
B. Take
C. Going
D. Doing

CEVAP: C

8. He _________ eating a hamburger.
A. Like
B. Likes
C. Listen
D. Play

CEVAP: B

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz. (9-12)

9. Dislike, I , orange, juice, drinking.

A. I dislike drinking orange juice.
B. Orange juice I dislike drinking.
C. I drinking dislike orange juice.
D. Dislike I orange juice drinking.

CEVAP:A

10. We, computer, playing, like, games.

A. We like playing computer games.
B. Games we like computer playing.
C. Playing computer games we like.
D. Computer playing like games we.

CEVAP:A

11. My mother, the, house, likes, cleaning.

A. The house My mother likes cleaning.
B. My mother likes cleaning the house.
C. My mother likes the house cleaning.
D. Cleaning the house My mother likes.

CEVAP: B

12. sleeping, likes, She.

A. She likes sleeping.
B. She sleeping likes.
C. She sleeping likes.
D. Likes She sleeping.

CEVAP:A

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz. ( 13-15)

13. I likes learning English.
A) True B)False

CEVAP: B

14. I dislike taking shower.
A) True B)False

CEVAP:A

15. She likes singing in a band.
A) True B)False

CEVAP:A

İngilizce 4. Sınıf Free Time Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Free Time Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. -Do you________ playing table tennis?
+ Yes, I do.
A) Dislike
B) Like
C) Listening
D) Taking

CEVAP: B

2. I like _________ a bike.
A) Ride
B) Riding
C) Playing
D) Diving

CEVAP: B

3. I dislike ____________ a book.
A) Reading
B) Playing
C) Read
D) Watch

CEVAP:A

4. My favourite activity is________with marbles.
A) Go
B) Play
C) Learn
D) Playing

CEVAP: D

5. I dislike ________ pictures.
A) Collect
B) Take
C) Taking
D) Doing

CEVAP: C

6. She _________ reading comics.
A) Like
B) Likes
C) Listen
D) Play

CEVAP: B

7. We like___________ the drums.
A) Read
B) Reading
C) Play
D) Playing

CEVAP: D

8. -Do you like watching cartoons?
+ No, I __________.
A) Do
B) Don’t
C) Can
D) Can’t

CEVAP: B

9. They dislike going__________.
A) The drums
B) Origami
C) Maths
D) Fishing

CEVAP: D

10. I like ___________ maths.
A) Learn
B) Learning
C) Take
D) Taking

CEVAP: B

11. He likes __________ stamps.
A) Collecting
B) Read
C) Collect
D) Riding

CEVAP:A

12. I dislike listening _____ music.
A) To
B) Am
C) Is
D) Are

CEVAP:A

13. I like_________ with a doll.
A) Read
B) Playing
C) Taking
D) Fish

CEVAP: B

14. Can I ______ the flute?
A) Play
B) Go
C) Read
D) Do

CEVAP:A

15. She likes collecting____________.
A) Football match
B) Coins
C) Fishing
D) English

CEVAP: B

İngilizce 4. Sınıf Free Time Ünitesi Simple Present Tense Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Free time Ünitesi Simple Present Tense konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda parantez içinde verilen kelimeleri aşağıdaki doğru seçeneklerle eşleştirerek boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz.

1. _______ you like playing chess?
A) Does
B) Do
C) Can
D) Can’t

CEVAP: B

2. She _______ riding a bike.
A) Like
B) Likes
C) Can
D) can^t

CEVAP: B

3. They ________ playing computer games.
A) Like
B) Do
C) Does
D) Can

CEVAP:A

4. ________ he like listening to music?
A) Does
B) Like
C) Do
D) Can

CEVAP:A

5. Does she _____ reading books?
A) Do
B) Like
C) Likes
D) Can

CEVAP: B

6. Do ______ playing the guitar?
A) They
B) She
C) He
D) It

CEVAP:A

7. Do you _______ playing basketball?
A) Likes
B) Like
C) Does
D) Can’t

CEVAP: B

8. ________ he like playing with marbles?
A) Do
B) Can
C) Does
D) Is

CEVAP: C

9. He _________ watching cartoons.
A) Like
B) Likes
C) Do
D) Does

CEVAP: B

10. I __________ diving.
A) Do
B) Like
C) Likes
D) Does

CEVAP: B

11. They _______ playing chess.
A) Like
B) Likes
C) Do
D) Does

CEVAP:A

12. We _________ collecting coins.
A) Do
B) Like
C) Likes
D) Can

CEVAP: B

13. You _________ going fishing.
A) Like
B) Likes
C) Can
D) Do

CEVAP:A

14. ________ you like learning English?
A) Does
B) Can
C) Do
D) Like

CEVAP: C

15. ________ she like reading comics?
A) Does
B) Do
C) Can
D) Like

CEVAP:A


İngilizce 4. Sınıf Free Time Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf Free Time Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
conins
A) Coins
B) Marbles
C) Cartoons
D) Games

CEVAP:A

2. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
comics
A) Guitar
B) Comics
C) Games
D) Chess

CEVAP: B

3. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

guitar
A) Games
B) Cartoons
C) Guitar
D) Violin

CEVAP: C

4. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bike
A) Car
B) Bus
C) Scooter
D) Bike

CEVAP: D

5. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
chess
A) Basketball
B) Chess
C) Games
D) Music

CEVAP: B

6. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
drums
A) Guitar
B) Violin
C) Drums
D) Chess

CEVAP: C

7. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
book
A) Reading a book
B) Playing the guitar
C) Playing basketball
D) Playing with marbles

CEVAP:A

8. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dolls
A) Coins
B) Dolls
C) Marbles
D) Books

CEVAP: B

9. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
radio
A) Music
B) Radio
C) Pictures
D) Stamps

CEVAP: B

10. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
music
A) Listening to music
B) Playing with marbles
C) Watching cartoons
D) Playing chess

CEVAP:A

11. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
table tennis
A) Bike
B) Computer games
C) Book
D) Table tennis

CEVAP: D

12. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
stamps
A) Coins
B) Stamps
C) Book
D) Music

CEVAP: B

13. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
marbles
A) Marbles
B) Coins
C) Cartoons
D) Games

CEVAP:A

14. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
basketball
A) Volleyball
B) Basketball
C) Handball
D) Football

CEVAP: B

15. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
puzzle
A) Volleyball
B) Dolls
C) Games
D) Puzzle

CEVAP: D

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

İngilizce 4. Sınıf diğer ünite testleri aşağıda sıralanmıştır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
• 5. ünite
4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir