4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri


daily routines

4.Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day ünitesinde öğrencilerin günlük hayatta yapmış oldukları eylemleri ve bunları ne sıklıkla yaptıklarını anlatmalarına yardımcı olacak kelimeler ve kalıplar bulunmaktadır. Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yaptıkları eylemleri rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 4.Sınıf İngilizce 4. Ünite My Day bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. I wash my teeth in the morning.
A) True B)False

CEVAP:A

2. I go to bed in the evening.
A) True B)False

CEVAP:A

3. She brushes her face.
A) True B)False

CEVAP: B

4. We brush our hair.
A) True B)False

CEVAP:A

5. I wash my face at the morning.
A) True B)False

CEVAP:B

6. They go by supermarket.
A) True B)False

CEVAP:B

7. I take dinner in the evening.
A) True B)False

CEVAP:B

8. You have lunch in the afternoon.
A) True B)False

CEVAP:A

9. I get dressed in the morning.
A) True B)False

CEVAP:A

10. It is quarter past ten.
A) True B)False

CEVAP:A

11. It is ten to quarter.
A) True B)False

CEVAP:B

12. When your is birthday?
A) True B)False

CEVAP:A

13. I go to school on Monday.
A) True B)False

CEVAP:A

14. I brush my teeth at 9.
A) True B)False

CEVAP:A

15. It is half past fiveteen.
A) True B)False

CEVAP:B


İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. I , my hands, wash.

A) I wash my hands.
B) My hands I wash.
C) Wash I my hands.
D) My hands wash I.

CEVAP:A

2. Goes, bed, to , she, in the evening.

A) She goes to bed in the evening.
B) In the evening goes she to bed.
C) She to bed goes in the evening.
D) Goes she to bed in the evening.

CEVAP:A

3. He, his hair, washes.

A) Washes he his hair.
B) He washes his hair.
C) Hair washes he his.
D) Washes hair his he.

CEVAP:B

4. We, to, go, supermarket, in the afternoon.

A) We go to supermarket in the afternoon.
B) In the afternoon supermarket we go to.
C) Supermarket we go to in the afternoon.
D) We go to in the afternoon supermarket.

CEVAP:A

5. I, dinner, in, have, the evening.

A) In the evening, have I dinner.
B) I have dinner in the evening.
C) Have dinner I in the evening.
D) In dinner I have the evening.

CEVAP:B

6. Wake, they, up, the, in, morning.

A) They wake up in the morning.
B) Wake they up the in morning.
C) They wake up the in morning.
D) In the morning up wake they.

CEVAP:A

7. She, on, her, brushes, hair, Sundays.

A) Her brushes hair she on Sundays.
B) She brushes her on Sundays hair.
C) She brushes her hair on Sundays.
D) On Sundays hair she brushes her.

CEVAP:C

8. I , dressed , get.

A) Get dressed I.
B) Dressed I get.
C) I get dressed.
D) Get I dressed.

CEVAP:C

9. She ,by, goes, bus, to, school.

A) She goes to school by bus.
B) Goes she school by to bus.
C) She to school goes by bus.
D) She goes to by bus school.

CEVAP:D

10. I , breakfast, the, morning, in, have.

A) I have breakfast in the morning.
B) Have I in the breakfast morning.
C) In the breakfast I have morning.
D) Morning I have in the breakfast.

CEVAP:A

11. We, teeth, our, brush.

A) We brush our teeth.
B) We brush teeth our.
C) We teeth our brush.
D) We our teeth brush.

CEVAP:A

12. Time, what, it, is?

A) What is it time?
B) What time is it?
C) It is what time?
D) Is it what time?

CEVAP:B

13. Your, is, when, birthday?

A) When is your birthday?
B) Is when your birthday?
C) Birthday when is your?
D) When your is birthday?

CEVAP:A

14. Is, it, past, quarter, ten.

A) Is it ten past quarter.
B) It is quarter past ten.
C) Quarter past ten it is.
D) Quarter past ten is it.

CEVAP:B

15. To, quarter, it, is, five.

A) Is it to quarter five.
B) It is quarter to five.
C) Five quarter is it to.
D) To five it is quarter.

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-3)

1. She go out in the afternoon.
A) True B)False

CEVAP:B

2. It is half past eleven.
A) True B)False

CEVAP:A

3. It is five to half.
A) True B)False

CEVAP:B

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(4-7)

4. We, to, go, concert, a, in evening.

A. We go to a concert in the evening.
B. In the a evening concert we go to.
C. Concert we a go to in the evening.
D. We go to in the evening a concert.

CEVAP:A

5. I, swimming, to, in, go, the morning.

A. In the morning, to go I swimming.
B. I go to swimming in the morning.
C. Go to swimming I in the morning.
D. In swimming I to go the morning.

CEVAP:B

6. Wakes, she, up, the, in, morning.

A. she wakes up in the morning.
B. Wakes she up the in morning.
C. she wakes up the in morning.
D. In the morning up wakes she.

CEVAP:A

7. He, every, his, trims, beard, day.

A. His trims beard he every day.
B. He trims his every day beard.
C. He trims his beard every day.
D. Every day beard he trims his.

CEVAP:C

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (8-15)

8. _______ are you turning 16?
A. When
B. Why
C. Which
D. Night

CEVAP:A

9. ______ are you doing?
A. What
B. When
C. Why
D. Where

CEVAP:A

10. I have breakfast_____ the morning.
A. In
B. On
C. At
D. For

CEVAP:A

11. I go to bed_____ 10 pm.
A. In
B. On
C. At
D. Night

CEVAP:A

12. Monday, ________, Wednesday
A. Tuesday
B. Thursday
C. Friday
D. Sunday

CEVAP:A

13. (13.30)
A. It is quarter to fifteen.
B. It is quarter past thirteen.
C. It is half past thirteen.
D. It is half to thirteen.

CEVAP:C

14. (11.00)
A. It is eleven to zero
B. It is eleven o’clock
C. ten o’clock
D. O’clock eleven

CEVAP:B

15. (15.30)
A. It is fifteen past half.
B. It is half past fifteen.
C. It is half past fifteen.
D. It is quarter past thirty.

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 4. My Day Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. I wash my hands___________.
A) In the morning
B) The morning
C) Morning
D) At the morning

CEVAP:A

2. She goes to bed _____________.
A) The evening
B) The afternoon
C) The in morning
D) In the evening

CEVAP:D

3. He brushes his teeth______________.
A) In the evening
B) Night
C) Afternoon
D) Morning

CEVAP:A

4. I have dinner________________.
A) In the morning
B) In the afternoon
C) In the evening
D) At night

CEVAP:C

5. We go to supermarket_____________.
A) At the morning
B) In the morning
C) For the morning
D) Morning

CEVAP:B

6. I _____ to bed at 9.
A) Wash
B) Go
C) Wake
D) By

CEVAP:B

7. I ______ up in the morning.
A) Go
B) Wake
C) Have
D) Brush

CEVAP:B

8. _______ is your birthday?
A) When
B) Why
C) Which
D) Night

CEVAP:A

9. What______ is it?
A) Time
B) At night
C) Have
D) Brush

CEVAP:A

10. I have breakfast_____ Sundays.
A) In
B) On
C) At
D) For

CEVAP:B

11. I brush my teeth_____ 10.
A) In
B) On
C) At
D) Night

CEVAP:C

12. She brushes her______.
A) Dress
B) Hair
C) Lunch
D) Face

CEVAP:B

13. Sunday, _______, Tuesday
A) Monday
B) Tuesday
C) Wednesday
D) Saturday

CEVAP:A

14. (15.15)
A) It is quarter past fifteen.
B) It is past quarter fiveteen.
C) It is fifteen past quarter.
D) Is it quarter to fifteen.

CEVAP:A

15. (12.00)
A) It is twelve clock.
B) It is twelve o’clock.
C) It is twelve and zero.
D) It is half past twelve.

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Telling the Time and Days Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Telling the Time and Days konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda parantez içinde verilen kelimeleri aşağıdaki doğru seçeneklerle eşleştirerek boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz.

1. ________ time is it?
A) Time
B) At night
C) What
D) Brush

CEVAP:C

2. ________ is your birthday?
A) When
B) Why
C) Which
D) Night

CEVAP:A

3. I go to work by bus_____ 8.
A) By
B) At
C) On
D) In

CEVAP:B

4. Monday, __________, Wednesday
A) Saturday
B) Sunday
C) Tuesday
D) Thursday

CEVAP:C

5. Friday, ____________, Sunday
A) Saturday
B) Sunday
C) Monday
D) Tuesday

CEVAP:A

6. Wednesday, ________, Friday
A) Tuesday
B) Thursday
C) Monday
D) Sunday

CEVAP:B

7. (13.15)
A) It is quarter to fifteen.
B) It is quarter past thirteen.
C) It is half past thirteen.
D) It is half to thirteen.

CEVAP:B

8. (09.00)
A) It is nine to zero
B) It is nine o’clock
C) Nine o’clock
D) O’clock nine

CEVAP:B

9. (12.30)
A) It is twelve past half.
B) It is half past twelve.
C) It is quarter past half.
D) It is half past thirty.

CEVAP:B

10. (10.45)
A) It is quarter to eleven.
B) It is quarter past eleven.
C) It is quarter to ten.
D) It is quarter past ten.

CEVAP:A

11. (15.35)
A) It is twenty-five minutes to sixteen.
B) It is fifteen past thirty-five.
C) It is half past fifteen.
D) It is quarter past fifteen.

CEVAP:A

12. I have breakfast _____ 9.
A) In
B) On
C) At
D) By

CEVAP:C

13. (17.25)
A) It is twenty-five minutes past seventeen.
B) It is five-twenty minutes to seventeen.
C) It is seventeen past twenty-five.
D) It is seventeen to twenty-five.

CEVAP:A

14. (00.00)
A) It is midnight.
B) It is zero.
C) It is quarter zero.
D) It is half zero.

CEVAP:A

15. (12.05)
A) It is five to twelve.
B) It is five past twelve.
C) It is twelve to five.
D) It is twelve past five.

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
supermarket
A) Home
B) Supermarket
C) School
D) Pool

CEVAP:B

2. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
birthday
A) Birthday
B) Dinner
C) Lunch
D) Breakfast

CEVAP:A

3. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
clothes
A) Wake up
B) Have lunch
C) Get dressed
D) Go to bed

CEVAP:C

4. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
breakfast
A) Dinner
B) Lunch
C) Eat
D) Breakfast

CEVAP:D

5. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bus
A) Car
B) Bike
C) Bus
D) Scooter

CEVAP:C

6. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
night
A) Morning
B) Afternoon
C) Night
D) Wake up

CEVAP:C

7. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
face
A) Hand
B) Arm
C) Face
D) Leg

CEVAP:C

8. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
five
A) Six
B) Seven
C) One
D) Five

CEVAP:D

9. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fifteen
A) Twenty
B) Fifteen
C) Fourteen
D) Thirty

CEVAP:B

10. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
wake up
A) Go to bed
B) Wake up
C) Get dressed
D) Have dinner

CEVAP:B

11. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
hair
A) Hand
B) Hair
C) Face
D) Arm

CEVAP:B

12. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dinner
A) Breakfast
B) Dinner
C) Hands
D) Bed

CEVAP:B

13. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
teeth
A) Teeth
B) Dinner
C) Hair
D) Face

CEVAP:A

14. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
hands
A) Hand
B) Face
C) Hair
D) Arm

CEVAP:A

15. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bed
A) Bed
B) Chair
C) Sofa
D) Armchair

CEVAP:B

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

İngilizce 4. Sınıf diğer ünite testleri aşağıda sıralanmıştır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir