4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science (Bilimle Eğlence) Konu Anlatımı - Wordly

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science (Bilimle Eğlence) Konu Anlatımı


4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science (Bilimle Eğlence) Konu Anlatımı

4. Sınıf İngilizce konularında, Fun With Science (Bilimle Eğlence) ünitesi 6. ünitedir. Bu ünite öğrencilere basit yönergeler vermek ve bu yönergelere yanıt vermek, basit sorgulamalar yapmak ve konumlar hakkında konuşmak becerilerini kazandırır. Öğrenciler, ünite bitiminde birçok kelime öğrenmiş ve yer-yön bildirme yeteneği kazanmış olmalıdır. 

Fun With Science ünitesi yer yön tarif etme konusu üzerine kurulmuştur. Ünitenin amacı yer belirten sıfatları öğretmektir. 

4. Sınıf İngilizce Kelimelerinin Fun With Science ünitesinde genellikle bilimle alakalı kelimeler öğrenilmektedir ve ünitenin en önemli kalıbı “let’s” kalıbıdır.

Ünite bitiminde öğrencilerin bir nesnenin ya da kişinin nerede olduğunu söyleyebilmesi ve ünite kelimelerini bilmesi beklenir. 

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri

Bu ünitede öğrencilere öğretilmesi gereken birçok kelime bulunmaktadır. Kelimeler, yer-yön sıfatları, bilimle ilgili isim ve fiil kelimeleridir. Fun With Science ünitesinin kelimelerine bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Absorb: emmek
 • Mix: karıştırmak:
 • Pour: dökmek
 • Experiment: deney
 • In: içinde
 • On: üstünde
 • Behind: arkasında
 • Near: yanında
 • In front of: önünde
 • Under: altında

Bu listede verilen kelimeler, 4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimelerine örnek olarak verilebilir. 

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Testi

Fun With Science ünitesinin testleri genellikle öğrencilerin konum belirtebilme becerisini test eder. Aynı zamanda ünite dahilinde emir cümleleri kurma becerisi de kazandırıldığı için test soruları cümle yapıları ile ilgili olabilir. 

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

 • Aşağıdaki soruya verilebilecek en uygun cevabı seçiniz. 

Where is the book?

A) She is in the garden.

B) He is under the table.

C) It is on my desk.

D) They are in front of the school.

Cevap: C şıkkı.

Kitap bir nesne olduğu için, onu ifade etmek için kullanılan özne “it” olmalıdır, bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

 • Aşağıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.

…… the water in the glass.

A) Mix

B) Stir

C) Absorb

D) Pour

Cevap: D şıkkı.

Cümlede suyu bardağın içine “dök” denmek isteniyor. Bu yüzden doğru cevap “dökmek” anlamına gelen “pour” fiili olmalıdır.

 • Aşağıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.

Ayşe is …….. the board.

A) Mix

B) In front of

C) Experiment

D) Stir

Cevap: B şıkkı.

Cümlede Ayşe’nin konumu belirtilmek isteniyor. Bu yüzden “önünde” anlamına gelen, in front of kelimesi kullanılmalıdır.

 • 4) Aşağıda verilen alet kullanılarak hangi eylem yapılabilir?

Pencil

A) draw a line

B) fold the paper

C) cut the paper

D) water the flowers

Cevap: A şıkkı.

“Kalem” anlamına gelen “pencil” kelimesi ile yapılabilen tek eylem “çizgi çizmek” anlamına gelen “draw a line” kalıbıdır.

 • Aşağıdaki diyaloğu tamamlayınız.

Zeynep: Where is your pen? 

Ali: ……….

A) It is not.

B) It is an experiment.

C) It is in my pencil case.

D) It doesn’t mix.

Cevap: C şıkkı.

Zeynep Ali’nin kaleminin nerede olduğunu sormaktadır. Bu yüzden Ali’nin vermesi gereken cevap, “Kalem kutumun içinde.” anlamına gelen C şıkkı olmalıdır.

Yukarıda 4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Testlerine bazı örnek sorular ve yanıtları verilmiştir. Öğrenciler bu testlerden ne kadar çok çözerse, konuları o kadar iyi anlamaktadır.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Yer Edatları (Prepositions of place)

4. Sınıf İngilizce derslerinde 6. Ünite olan Fun With Science ünitesinin en önemli konusu yer edatları konusudur. 

İngilizcede eşyaların yerini söylemek için kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir:

 • In: içinde
 • On: üstünde
 • Behind: arkasında
 • Near: yanında
 • In front of: önünde
 • Under: altında

Bir kişinin veya nesnenin konumunu söylemek için kurulan cümle yapısı aşağıdaki gibidir. 

Önce özne gelir. Sonrasında to be fiili kullanılır. İlgili yer edatı daha sonra gelir ve en sona da nesne gelir.

Basitçe, bir kalemin masanın üzerinde olduğunu belirtiken cümle şu şekilde kurulmalıdır:

The pencil (özne) is (fiil) on (yer edatı) the table (nesne).

Bir nesnenin ya da kişinin nerede olduğunu sormak için cümle aşağıdaki gibi kurulmalıdır.

Where is the pencil?

Bu konuya örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

 • Where is my book? (Kitabım nerede?)
 • It is under the table. (Masanın altında.)
 • Where is the bin? (Çöp kutusu nerede?)
 • It is behind the counter. (Tezgahın arkasında.)
 • Where is my bag? (Çantam nerede?)
 • It is on the desk. (Sıranın üzerinde.)

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Emir Cümleleri ve Let’s Kalıbı Kullanımı

4. Sınıf İngilizce derslerinde 6. Ünite olan Fun With Science ünitesinde emir ve yönlendirme cümleleri kurma becerisi kazandırılmaktadır. 

Fun With Science ünitesinde emir cümlelerinin yapısı talimatlar üzerinden anlatılmaktadır. Genellikle bir deneyin adımları, talimat olarak öğrencilerin karşısına çıkar. Öğrencilerden bu talimatları anlayıp uygulayabilmesi beklenir.

Emir cümlelerinde özne kullanılmaz. Direkt fiil ile başlayan cümleler, yönlendirme ve talimat verme amacıyla kurulur. Aşağıda emir cümleleri içeren bir deney verilmiştir.

 • Take a glass. (Bir bardak alın.)
 • Pour the vinegar into the glass. (Sirkeyi içine dökün.)
 • Put the egg in. (Yumurtayı içine koyun.)
 • Wait for the night. (Bir gece bekleyin.)
 • Take the egg from the glass. (Yumurtayu bardaktan alın.)
 • Observe. (İnceleyin.)

Örnekte görüldüğü gibi cümleler direkt fiillerle başlamış ve herhangi bir özne kullanılmamıştır. Bütün cümleler birer talimattır.

Aynı başlık altında öneri cümleleri kurmak için kullanılan “let’s” kalıbı da incelenebilir. Emir cümlelerine benzeyen yapıda cümlelerin başına “let’s” kalıbı geldiğinde cümleye öneri anlamı verir. “Haydi” anlamına gelen “let’s” kalıbı, Fun With Science ünitesinde “Let’s do an experiment! (Haydi bir deney yapalım!)” cümlesi ile öğretilmektedir. “Let’s” kalıbına örnek bazı cümleler aşağıda verilmiştir.

 • Let’s go to the cinema! (Haydi sinemaya gidelim!)
 • Let’s take the train. (Haydi trene binelim.)
 • Let’s eat. (Haydi yiyelim.)

Örnekte görüldüğü gibi cümleler “let’s” kalıbı ile başlamış ve ardından direkt fiil belmiştir. Bütün cümleler birer öneri anlamına gelir.

4. Sınıf İngilizce Fun with Science Ünitesi Neden Önemlidir?

Fun With Science ünitesi 4. Sınıf İngilizce konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.

 • Konum belirtme becerisi kazanılır.
 • Talimatları okuyup, anlama becerisi kazanılır.
 • Bir öneri yapabilme ya da yapılan bir öneriyi anlayabilme becerisi kazanılır.
 • Basit cümle kurabilme yeteneği kazanılır.
 • Bilimle ilgili kelimeler öğrenilir. 

Konusu açısından oldukça eğlenceli olan Fun With Science ünitesi, yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir ve öğrencilerin sonraki konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. 

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

Fun With Science Ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları yer edatlarıdır. Öğrenciler, bir kişi ya da nesnenin konumunu belirtmek için bu kelimeleri kullanmalıdır. 

Diğer kelimeler, genellikle bilimle ilgilidir. Bu kelimeler genellikle talimatlarda kullanılan kelimelerdir. Öğrencilerin talimatları anlayabilmesi için bu kelimeleri bilmesi beklenir.

Kesmek, sulamak, çizmek gibi basit eylemlerin karşılıkları bu ünite dahilinde öğrenilir. 

Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bazı kelimeler, bu ünite dahilinde öğrenilmektedir. Aşağıda Fun With Science ünite kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır.

 • In (içinde): The water is in the bottle. (Su şişenin içinde.)
 • On (üstünde): Your purse is on the table. (Cüzdanın masanın üzerinde.)
 • Under (altında): My mother’s necklace is under the box. (Annemin kolyesi kutunun altında.)
 • In front of (önünde): Aydın is in front of the board. (Aydın tahtanın önünde.)
 • Near (yanında): Is your house near the bookstore? (Evin Kitapçının yanında mı?)
 • Behind (arkasında): Are you behind the counter? (Tezgahın arkasında mısın?)
 • Draw (çizmek): Draw a line. (Bir çizgi çizin.)
 • Cut (kesmek): Cut the paper. (Kağıdı kesin.)
 • Water (sulamak): Don’t forget to water the flowers. (Çiçekleri sulamayı unutmayın.)
 • Scientist (bilim insanı): My mother is a scientist. (Annem bir bilim insanıdır.)
 • Plant (ekmek): Let’s plant a tree. (Haydi bir ağaç ekelim.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir