4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs (Meslekler) Konu Anlatımı - Wordly

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs (Meslekler) Konu Anlatımı


4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs (Meslekler) Konu Anlatımı

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs ünitesi meslekleri öğrenme ve tanıtma üzerine kurulmuştur. Meslek adları, çalışılan yerlerin isimleri ve bu mesleklerin yaptıkları eylemler bu ünite dahilinde öğrenilir. 

Kendisini ve bir başkasını tanıtabilmeyi öğretmeyi amaçlayan Job ünitesi, “Simple Present Tense” yani “Basit Geniş Zaman” konusu üzerinde yoğunlaşır. Öğrenciler basit isim ve fiil cümleleri kurmayı bu ünite dahilinde öğrenmektedir

Jobs ünitesinde genellikle kelimler meslek adları, mesleklerin icra edildiği yerler ve bu mesleklerin yaptıkları eylemlerdir. 

Jobs ünitesi diyaloglar üzerinden işlenir. Öğrencilerden kendilerini, aile bireylerini tanıtmaları istenir. Bu sayede basit cümleler kurma yeteneği kazanan öğrenciler hem kelime gruplarını hem de basit geniş zaman yapısını öğrenmektedir. 

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs ünitesinde kelimeler mesleklerden, mesleklerin yaptıkları eylemlerden bahseder. Aşağıda ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

 • accountant: muhasebeci
 • lawyer: avukat
 • doctor: doktor
 • engineer: mühendis 
 • fire station: itfaiye istasyonu
 • police station: karakol
 • airport: havalimanı
 • clinic: klinik
 • help: yardım etmek
 • examine: muayene etmek

Yukarıdaki listede 4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler; meslek isimleri, mesleklerin icra edildikleri mekanlar ve yaptıkları eylemlerden bahseder. Bu kelimeler ne kadar çok örneklendirilirse, öğrenciler basit cümleler kurma konusunda o kadar gelişir.

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Testi

Jobs ünitesinin testleri genellikle öğrencilerin basit geniş zaman cümleleri kurabilme ve anlayabilme yetisini test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine yetkinliklerini de sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir. 

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

 1. Zeynep helps the patients.

Yukarıdaki cümleye göre, Zeynep’in mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teacher

B) Doctor

C) Engineer

D) Lawyer

Cevap:  B şıkkı. Cümlede Zeynep’in hastalara yardım ettiği söylendiği için, Zeynep’in mesleği doktor olmalıdır.

2. My mother is a waitress. She ………

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) cuts hair

B) teaches children

C) serves food

D) helps the patients

Cevap: C şıkkı. İlk cümlede annenin bir garson olduğu söylenmektedir, bu yüzden doğru cevap “yemek servis etmek” anlamına gelen C şıkkı olmalıdır.

3. Ömer is a teacher. He teaches at …..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) airport

B) police station

C) fire station

D) school

Cevap: D şıkkı. İlk cümlede Ömer’in öğretmen olduğundan bahsetmiştir, bu yüzden Ömer’in mesleğini icra ettiği yer “okul” anlamına gelen D şıkkı olmalıdır. 

4. My mother … a pilot. She ….. at the airport.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) is/works

B) are /work

C) is/work

D) are/works

Cevap: A şıkkı. Verilen ilk cümle bir isim cümlesidir. Annenin bir pilot olduğu söylendiği için boşluğa “is” gelmelidir. İkinci cümle bir fiil cümlesidir. Annenin bir havalimanında çalıştığı söylenirken, tekil özne kullanıldığı için fiile “s” takısı gelmelidir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olmalıdır.

5. ….. cooks meals in restaurants.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) An accountant

B) A lawyer

C) A chef

D) A police

Cevap: C şıkkı. Cümlede restoranlarda yemek yapan bir meslekten bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap “aşçı” anlamına gelen C şıkkı olmalıdır. 

Yukarıda 4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Testi sorularına örnekler verilmiştir. Yeterli kelime pratiği ve cümle kurma alıştırmaları ile öğrenciler bu testleri kolaylıkla çözebilir.

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman) Konu Anlatımı

4. Sınıf İngilizce derslerinde 7. Ünite olan Jobs ünitesinin en önemli konusu basit geniş zaman konusudur. Simple Present Tense herkes tarafından bilinen gerçekleri, tekrarlayan eylemleri ve rutinleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

Simple Present Tense konusunda üç basit cümle yapısı bulunmaktadır. Cümle yapıları aşağıda açıklanmıştır.

İsim cümleleri

Olumlu isim cümlelerinde, cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Object (özne) + am/is/are + noun (isim)

Am/is/are yapısı önüne gelen özneye göre değişmektedir. 

Iam
Youare
Weare
Theyare
Heis
Sheis
Itis

Olumlu isim cümlelerine birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

 • She is a doctor. (O bir doktordur.)
 • I am blonde. (Ben sarışınım.)
 • They are my family. (Onlar benim ailemdir.)

Olumsuz isim cümlelerinde, cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Object (özne) + am/is/are + not + noun (isim)

Olumsuz cümlelerde is not ve are not kalıbı aşağıdaki gibi kısaltılır.

is not: isn’t

are not: aren’t

Olumsuz isim cümlelerine birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

 • She isn’t a doctor. (O bir doktor değil.)
 • I am not blonde. (Ben sarışın değilim.)
 • They aren’t my family. (Onlar benim ailem değil.)

Fiil cümleleri

Olumlu fiil cümlelerinde cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Object (özne) + verb(s) (fiil) + subject (nesne)

Fiil cümlelerinde fiiller önüne gelen özneye göre “s” takısı almaktadır.

Iverb1 (fiil yalın hali)
Youverb1 (fiil yalın hali)
Weverb1 (fiil yalın hali)
Theyverb1 (fiil yalın hali)
Heverb(s) (fiile -s takısı)
Sheverb(s) (fiile -s takısı)
Itverb(s) (fiile -s takısı)
ı

“He,she ve it” üçüncü tekil şahıs oldukları için  fiilin sonuna “stakısı gelmiştir.

“-s takısı” da fiile göre değişebilir. Aşağıda s takısının kuralları verilmiştir.

 • Düzenli fiillerde, fiilin sonuna hiçbir değişikliğe uğramadan “s” eki getirilir.

Örneğin: walk: walks

 • “-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z” harfleri ile biten kelimelerde, kelimeye “-es” eki getirilir. 

Örneğin: teach: teaches

 • “y” harfi ile biten kelimelerde, y harfinden önce bir sessiz harf geliyorsa, sondaki y harfi düşer ve “-ies” eki getirilir.

Örneğin: try: tries

Olumlu fiil cümlelerine birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

 • She works at the hospital. (O hastanede çalışır.)
 • I go to school every day. (Her gün okula giderim.)
 • He studies Maths. (O matematik okur.)
 • Ömer watches TV every evening. (Ömer her akşam televizyon izler.)

Olumsuz fiil cümlelerinde cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Ido not / don'tverb1 (fiilin yalın hali)
Youdo not / don'tverb1 (fiilin yalın hali)
Wedo not / don'tverb1 (fiilin yalın hali)
Theydo not / don'tverb1 (fiilin yalın hali)
Hedoes not / doesn'tverb1 (fiilin yalın hali)
Shedoes not / doesn'tverb1 (fiilin yalın hali)
Itdoes not / doesn'tverb1 (fiilin yalın hali)

Olumsuz fiil cümlelerine birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

 • She doesn’t work at the hospital. (O hastanede çalışmaz.)
 • I don’t go to school every day. (Her gün okula gitmem.)
 • He doesn’t study Maths. (O matematik okumaz.)
 • Ömer doesn’t watch TV every evening. (Ömer her akşam televizyon izlemez.)

Soru cümleleri

Olumlu soru cümlelerinde yardımcı fiil olan “do/does” fiili başa gelir. Soru cümlelerinde cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Do/Does + object (özne) + verb (fiilin yalın hali) + subject (nesne)

 • Olumlu soru cümlelerine birkaç örnek aşağıda verilmiştir.
 • Does she work at the hospital? (O hastanede mi çalışır?)
 • Do you go to school every day? (Her gün okula gider misin?)
 • Does he study Maths? (O matematik mi okur?)
 • Does Ömer watch TV every evening? (Ömer her akşam televizyon seyreder mi?)

Olumsuz soru cümlelerinde yardımcı fiil olan “do not/does not” fiili başa gelir. Soru cümlelerinde cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

 • Do not /Does not + object (özne) + verb (fiilin yalın hali) + subject (nesne)
 • Doesn’t she work at the hospital? (O hastanede mi çalışmaz mı?)
 • Don’t you go to school every day? (Her gün okula gitmez misin?)
 • Doesn’t he study Maths? (O matematik mi okumaz mı?)
 • Doesn’t Ömer watch TV every evening? (Ömer her akşam televizyon seyretmez mi?)

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Like Kalıbı ve Kullanımı

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs ünitesinde “like” kalıbı da öğretilmektedir. Öğrencilerin hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri anlatabilme yetisi kazanmasını sağlar. Geniş zaman yapısında cümleler kullanıldığı için, “Simple Present Tense” konusu ile beraber verilmektedir. 

Like ve dislike sadece simple present tenste kullanılmaktadır. Üçüncü tekil şahıslarda likes, dislikes şeklinde kullanılır.

Like kalıbına ait cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Olumlu:

Ilikeverb + ing (fiil + ing eki)
Youlikeverb + ing (fiil + ing eki)
Welikeverb + ing (fiil + ing eki)
Theylikeverb + ing (fiil + ing eki)
Helikesverb + ing (fiil + ing eki)
Shelikesverb + ing (fiil + ing eki)
Itlikesverb + ing (fiil + ing eki)

Olumsuz:

Ido not / don't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Youdo not / don't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Wedo not / don't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Theydo not / don't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Hedoes not / doesn't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Shedoes not / doesn't likeverb + ing (fiil + ing takısı)
Itdoes not / doesn't likeverb + ing (fiil + ing takısı)

Like kalıbına ait cümle örnekleri aşağıda verilmiştir:

 • She likes doing sports. (Spor yapmayı sever.)
 • My mother likes cooking. (Annem yemek yapmayı sever.)
 • I like reading. (Okumayı severim.)
 • She doesn’t like doing sports. (Spor yapmayı sevmez.)
 • My mother doesn’t like cooking. (Annem yemek yapmayı sevmez.)
 • I don’t like reading. (Okumayı sevmem.)

4. Sınıf İngilizce Jobs Ünitesi Neden Önemlidir?

Jobs ünitesi 4. Sınıf İngilizce konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.

 • Geniş zaman yapısında cümle kurmayı öğretir.
 • Mesleklere ait kelimeler öğretir.
 • Rutinlerden bahsetmeyi öğretir.
 • Hoşlanılan ve hoşlanılmayan eylemlerden bahsetmeyi öğretir.

Konusu açısından oldukça eğlenceli olan Jobs ünitesi, yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir ve öğrencilerin sonraki konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. 

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

Jobs Ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları mesleklerle ilgili olan isimler ve fiillerdir. Öğrenciler kendilerini ya da bir başkalarını tanıtırken, bu kelimeleri sıklıkla kullanmak durumundadır. 

Meslek isimleri, mesleklerin icra ettiği eylemler ve icra edildikleri yerlere ait kelimeler bu ünite dahilinde öğrenilir. Günlük hayatta bir diyalog kurarken sıklıkla kullanılan kelimeler Jobs ünitesinde gösterilmektedir. Aşağıda 4. Sınıf İngilizce Jobs Ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır.

 • architect (mimar) : My mother is an architect. (Benim annem bir mimar.)
 • barber (berber) : A barber cuts hair. (Berber saç keser.)
 • butcher (kasap) : My father always buys meat from the local butcher. (Babaö her zaman yerel kasaptan et alır.)
 • hospital (hastane) : Doctors examine the patients in the hospital. (Doktorlar hastaları hastanede muayene eder.)
 • housewife (ev hanımı) : Is your mother a housewife? (Annen bir ev hanımı mı?)
 • farm (çiftlik) : Our local market always buys dairies from the farm. (Yerel marketimiz her zaman süt ürünlerini çiftlikten alır.)
 • restaurant (restoran) : Ayşe works as a waitress in a restaurant. (Ayşe bir restoranda garson olar çalışır.)
 • fly a plane (uçak uçurmak) : Ömer is a pilot and he flies a plane. (Ömer bir pilottur ve uçak uçurur.) 
 • do housework (ev işi yapmak) : I help my mom to do housework. (Anneme ev işi yapmada yardım ederim.)
 • catch (yakalamak) : The fisher catches fish. (Balıkçı, balık yakalar.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir