4. Sınıf İngilizce Konuları ve Üniteleri Anlatımı (2020 - 2021) - Wordly

4. Sınıf İngilizce Konuları ve Üniteleri Anlatımı (2020 – 2021)


4. Sınıf İngilizce Konuları ve Üniteleri Anlatımı (2020 - 2021)

4.sınıf İngilizce öğrenme, çocukların yeni bir dile adım attığı bir dönem olduğundan son derecede değerlidir. Bu sınıftan itibaren öğrenciler, düzenli olarak yeni İngilizce zamanlar ve kelimeler öğrenerek kendilerini geliştirmektedir. İngilizceyi sıfırdan öğrenmek için en uygun tarih aralıklarından birine denk gelen 4.sınıfta, mümkün olduğunca kolay konularla başlanmaktadır.

Bu konuların her biri günlük hayatta sıklıkla kullanılan temel İngilizce becerilerinden olup; her bir ünitedeki konular ve kelimeler birbirini tamamlar niteliktedir. İngilizce dersini çalışan çocuklar, her bir ünitedeki kelimeleri öğrenmek adına sıklıkla tekrar ve alıştırmalar yapmalıdır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında 4.sınıf İngilizce gramer konuları ve 4.sınıf İngilizce üniteleri anlatımı ayrıntılı olarak verilecektir.

İçindekiler göster

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules – Sınıf Kuralları

4.sınıf İngilizce classroom rules ünitesi, İngilizcede sınıf kurallarını öğrencilere aktarmaktadır. Ünite, her ne kadar öğrencilerin İngilizceye ilk adım attığı anlardan biri olduğundan zor görünse de; iyi bir odaklanma ve düzenli tekrarla son derecede kolaylaşacaktır. Ünitelerdeki konuların her biri sırayla öğrencilere verilmeli ve bu konulardaki kelimelerden bahsedilmelidir.

4.sınıf İngilizce 1.ünite soruları genel olarak: Asking for permission(izin isteme), Making simple requests (basit ricalarda bulunma), Telling someone what to do(birine ne yapacağını söyleme) ve Naming numbers(1’den 50’ye kadar sayı sayma) şeklindedir.

Asking for permission (Can/May …? Yes, you can. Sure/Of course. Sorry, not right now.)

Asking for permission kalıbı, İngilizcede herhangi bir konuda bir şey için izin isterken kullanılmaktadır. İngilizcede de tıpkı Türkçede olduğu gibi; izin isterken “ –ebilir miyim, -abilir miyim” soru cümlesine, “-ebilirsin, -abilirsin” şeklinde de izin verme ya da vermeme yanıtları verilmektedir. Bu sorular genel olarak;  may, can, could ve allow yardımcı fiilleriyle kurulmaktadır.

 • Can I use your pen? (Kalemini kullanabilir miyim?)
 • Yes, you can. (Evet, kullanabilirsin.)
 • May I borrow your book? (Kitabını ödünç alabilir miyim?)
 • May I come in?(Girebilir miyim?)
 • Can I join the game?( Oyuna katılabilir miyim?)
 • Sorry, not right now. (Üzgünüm, şimdi alamazsın.)
 • Could you please take off your raincoat? (Lütfen yağmurluğunu çıkarır mısın?)
 • Could you please take me to the dentist? (Lütfen, beni dişçiye götürür müsün?)

Making simple requests (Give me the book, please. Sure/Of course)

İngilizcede basit isteklerde bulunma konusu da, öğrencilerin öğrendiği ilk konulardan olup; günlük hayatta sıklıkla karşılarına çıkmaktadır. Making simple requests, öğrencilerin herhangi bir konuda basit biçimde rica etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde soru sorarken, mümkün olduğunca kibar olmak ve ”lütfen” anlamına gelen ”please” sözcüğünü kullanmak etkili olmaktadır.

 • Give me the book please. (Bana kitabı ver lütfen.)
 • Please repeat after me. (Lütfen, benden sonra tekrar et.)

Telling someone what to do (Be quiet, please.)

Telling someone what to do kalıbı ise, bir konuda birine talimat vermek, onun ne yapacağının söyleneceği zamanlarda kullanılmaktadır. Emir cümleleri olarak bilinen bu tip cümlelerde, fiiller başa getirilmektedir.

 • Be quiet, please. (Sessiz olun lütfen.)
 • Open the notebook. (Defteri açın.)
 • Close the door. (Kapıyı kapatın.)
 • Clean the board. (Tahtayı sil.)
 • Look at the board.  (Tahtaya bak.)
 • Come here. (Buraya gel.)
 • Go back to  your place, please. (Lütfen yerine otur.)
 • Take this. (Bunu al.)
 • Leave it here, please. (Burayı lütfen terket.)
 • Take the ball. (Topu al.)
 • Stay in the line. (Sırada bekle.)
 • Leave your book here. (Kitabını buraya bırak.)
 • Sit down. (Yerine otur.) 
 • Turn on the lights, please. (Lütfen ışığı aç.)
 • Turn off the lights, please. (Lütfen ışığı kapa.)
 • Save the energy. (Enerji tasarrufu yap.)

Naming numbers (Numbers from 1 to 50)

Naming numbers konusunda öğrenciler, 1’den 50’ye kadar saymayı öğrenmektedir.

 • 0 – zero (ziro)
 • 1 – one (van)
 • 2 – two (tu)
 • 3 – three (tıri)
 • 4 – four (for)
 • 5 – five (fayf)
 • 6 – six (siks)
 • 7 – seven (sevın)
 • 8 – eight (eyt)
 • 9 – nine (nayn)
 • 10 – ten (ten)
 • 11 – eleven (elevın)
 • 12 – twelve (tüvelf)
 • 13 – thirteen (törtiin)
 • 14 – fourteen (fortiin)
 • 15 – fifteen (fiftiin)
 • 16 – sixteen (sikstiin)
 • 17 – seventeen (sevıntiin)
 • 18 – eighteen (eytiin)
 • 19 – nineteen (nayntiin)
 • 20 – twenty (tüventi)
 • 21 – twenty-one (tüventi van)
 • 22 – twenty-two (tüventi tu)
 • 23 – twenty-three (tüventiy tırii)
 • 24 – twenty-four (tüventiy for)
 • 25 – twenty-five (tüventiy fayf)
 • 26 – twenty-six (tüventiy siks)
 • 27 – twenty-seven (tüventiy sevın)
 • 28 – twenty-eight (tüventiy eyt)
 • 29 – twenty-nine (tüventiy nayn)
 • 30 – thirty (törtiy)
 • 31 – thirty-one (törtiy van)
 • 32 – thirty-two (törtiy tu)
 • 33 – thirty-three (törtiy tıri)
 • 34 – thirty-four (törtiy for)
 • 35 – thirty-five (törtiy fayf)
 • 36 – thirty-six (törtiy siks)
 • 37 – thirty-seven (törtiy sevın)
 • 38 – thirty-eight (törtiy eyt)
 • 39 – thirty-nine (törtiy nayn)
 • 40 – forty (fortiy)
 • 41 – forty-one (fortiy van)
 • 42 – forty-two (fortiy tu)
 • 43 – forty-three (fortiy tıri)
 • 44 – forty-four (forty for)
 • 45 – forty-five (fortiy fayf)
 • 46 – forty-six (fortiy siks)
 • 47 – forty-seven (fortiy sevın)
 • 48 – forty-eight (fortiy eyt)
 • 49 – forty-nine (fortiy nayn)
 • 50 – fifty (fifti)

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelimeleri

Aşağıda verilen 4. sınıf 1.ünite classroom kelimelerini inceleyiniz.

 • Ball: Top
 • Blue: Mavi
 • Board: Tahta
 • Book: Kitap
 • Circle: Daire içine almak
 • Cold: Soğuk
 • Come in: İçeri gel
 • Count: Sayı saymak
 • Dictionary: Sözlük
 • Dice: Zar
 • Drink: içmek
 • Door: Kapı
 • Eat: Yemek yemek
 • Find: Bulmak
 • Game: Oyun
 • Green: Yeşil
 • Join: Katılmak
 • Jump: Zıplamak
 • Late:Geç
 • Line: Sıra
 • Listen: Dinlemek
 • Map: Harita
 • Missing: Eksik, kayıp
 • Need: ihtiyaç duymak
 • Open: Açık
 • Order: Sıraya koymak
 • Pencil: Kurşun kalem
 • Pen: Tükenmez kalem
 • Pencil Case: Kalemlik
 • Pencil Sharpener: Kalem açacağı
 • Permission: İzin
 • Please: Lütfen
 • Prepare: hazırlamak
 • Puppet: Kukla
 • Request: İstek
 • Ruler: Cetvel
 • Right now: Şimdi
 • Rules: Kurallar
 • Sing: Şarkı söylemek
 • Sit: Oturmak
 • Sure: Elbette
 • Use: Kullanmak
 • Yellow: Sarı
 • Window: Pencere

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Testleri

Aşağıda verilen İngilizce 1.ünite testlerini inceleyerek, classroom ünitesini daha doğru bir biçimde öğrenebilirsiniz.

My pencil is in my ________.

A)pencil case

B)eraser

C)ruler

Cevap kalem kutusu anlamına gelen A şıkkıdır.

I want to color my picture. May I take your ________ ?

A) bag

B)pencil

C)crayon

Cevap boya kalemleri anlamındaki C şıkkıdır.

______ the door please.

A) Take

B) Leave

C)Close

Cümle ”kapıyı kapat lütfen” olarak tanımlanan C şıkkıdır.

_____ to me please.

A) Repeat

B)Listen

C)Throw

Cevap ”lütfen beni dinleyin” şeklinde bir anlama gelmesi gerektiğinden B şıkkıdır.

Teacher: ________ the board,please.

A) Clean

B)Wash

C)Turn on

Cevap A şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality – Millet

4.sınıf İngilizce 2.ünite konusu, milletler ifade etmektedir. Burada öğrenciler dünya üzerindeki bazı ülkeleri öğrenebilir, kendilerinin de memleketlerini sorabilir ve sorulara yanıt verebilmektedir. Öğrenciler bu ünitede sıklıkla cümle kurmalı ve bolca pratik yapmalıdır. 4.sınıf 2.Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı aşağıdaki gibidir:

Identifying countries and nationalities (Is s/he from …)

Bu bölümde ülkeler ve milletler tanımlanmaktadır. Kişilerin nereli ya da hangi millete mensup oldukları sorulmakta ve buna uygun yanıtlar verilmektedir. ”Country” İngilizcede ülke anlamına gelmektedir. Nationality – Milliyet ve Nation ise millet anlamındadır. Belli bir bölgeyi ya da kara parçasını tanımlamak içinse ”Land” kelimesi kullanılmaktadır.

Bir kişiye nereli olduğu sorulurken ”Where…from?” kalıbı kullanılmaktadır. Boşluk bırakılan yere, sorunun kime sorulduğuna göre yardımcı fiil ve özne eklenmelidir. Bu soruya verilen cevap da ”Özne+yardımcı fiil+from+ülke” şeklinde olmalıdır.

 • Where are you from? (Nerelisin?)
 • I am from Turkey. (Türkiyeliyim.)
 • I’m Turkish. (Türküm.)

İngilizce Ülkeler ve Milliyetler

 • England: İngiltere
 • English: İngiliz
 • English: İngilizce
 • Turkey: Türkiye
 • Turkish: Türk
 • Turkish: Türkçe
 • Spain: İspanya
 • Spanish: İspanyol
 • Spanish: İspanyolca
 • Denmark: Danimarka
 • Danish: Danimarkalı
 • Danish: Danimarkaca
 • Australia: Avustralya
 • Australian: Avustralyalı
 • Belarus: Beyaz Rusya
 • Russian: Rusça
 • Belgium: Belçika
 • Belgian: Belçikalı
 • Bosnia and Herzegovina: Bosna Hersek
 • Bosnian: Boşnak
 • Bosnian: Boşnakça
 • Brazil: Brezilya
 • Brazilian: Brezilyalı
 • Bulgaria: Bulgaristan
 • Bulgarian : Bulgar
 • Bulgarian: Bulgarca
 • Canada: Kanada
 • Canadian: Kanadalı
 • China : Çin
 • Chinese: Çinli
 • Chinese :  Çince
 • Croatia :  Hırvatistan
 • Crotian :  Hırvat
 • Cuba : Küba
 • Ecuador : Ekvator
 • Egypt : Mısır
 • Egyptian : Mısırlı
 • Arabic : Arapça
 • France: Fransa
 • French: Fransız
 • French: Fransızca
 • Finland : Finlandiya
 • Finnish : Fin
 • Finnish : Fince
 • Germany : Almanya
 • German : Alman
 • German:  Almanca
 • Greece : Yunanistan
 • Greek : Yunan
 • Greek : Yunanca
 • Hungary : Macaristan
 • Hungarian : Macar
 • Hungarian : Macarca
 • Iran : İran
 • Iraq  : Irak
 • Ireland : İrlanda
 • Irish : İrlandalı
 • Irish – Erse : İrlandaca
 • Italy : İtalya
 • Italian : İtalyan
 • Italian : İtalyanca
 • Japan : Japonya
 • Japanese : Japon
 • Japanese :Japonca
 • Korea : Kore
 • Korean : Koreli
 • Korean : Korece
 • Mexico : Meksika
 • Mexican : Meksikalı
 • Spanish : İspanyolca
 • Netherlands : Hollanda
 • Dutch : Hollandalı
 • Dutch : Hollandaca
 • New Zealand : Yeni Zelanda
 • Norway : Norveç
 • Norwegian : Norveçli
 • Palestine : Filistin
 • Palestinian : Filistinli
 • Panama : Panama
 • Peru : Peru
 • Poland : Polonya
 • Polish : Polonyalı
 • Portugal : Portekiz
 • Portuguese : Portekizli
 • Portuguese : Portekizce
 • Romania : Romanya
 • Russia : Rusya
 • Russian : Rus
 • Saudi Arabia : Suudi Arabistan
 • Saudi : Suudi
 • Switzerland : İsviçre
 • Swiss : İsviçreli
 • Swedish : İsveçce
 • Syria : Suriye
 • Syrian : Suriyeli
 • Ukraine : Ukrayna
 • Ukrainian : Ukraynalı
 • Ukrainian : Ukraynaca
 • United States of America :  ABD
 • American : Amerikalı

Talking about locations of countries (Where is Germany? It’s Europe.)

Ülkelerin yerlerinden bahsedilen konuda bir şehir ya da ülkenin nerede olduğu ”Where is…?” kalıbıyla sorulur. Ona verilecek cevap ise ”It is…” ile devam etmekte; sonra şehrin bağlı olduğu il ya da ülkelerin bulunduğu kıtayla tamamlanır. Bu konu, İngilizcenin en temel konularından biridir.

 • Where is Germany? (Almanya’ya nerededir?)
 • It is Europe. (O, Avrupa’dadır.)
 • Where is İzmir? (İzmir nerededir?)
 • It is in west. (O, batıdadır.)
 • Where is Antalya? (Antalya nerededir?)
 • It is in south. (O, güneydedir.)

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality Kelimeleri

4.sınıf İngilizce 2.ünite nationality kelimelerine bol tekrar yaparak ve cümle içinde kullanılarak çalışılmalıdır. Aşağıdaki listede kelimeler verilmiştir.

 • Africa: Afrika
 • Age: Yaş
 • Animal: Hayvan
 • Antarctica: Antarktika
 • Asia: Asya
 • Car: Araba
 • Children: Çocuklar
 • Color: Renklendirmek, renk
 • Compass: Pusula
 • Country: Ülke
 • Doll: Oyuncak bebek
 • Draw: Çizmek
 • East: doğu
 • Europe:  Avrupa
 • From: İtibaren, -den
 • Glass: Bardak
 • Guess: Tahmin etmek
 • I think:  Bence
 • ID card: Kimlik kartı
 • Kite: Uçurtma
 • Live: Yaşamak
 • Match: Eşlemek
 • Nationality: Milliyet
 • North: Kuzey
 • Point: İşaret etmek
 • Soldier: Asker
 • South / North America: Güney / Kuzey Amerika
 • South: Güney
 • Toy collection: Oyuncak Koleksiyonu
 • West: Batı
 • World: Dünya

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality Testleri

4. sınıf 2.ünite testlerinde ağırlıklı olarak milletler, kişilerin nereli olduklarını sorma ve onlara yanıt verme gibi beceriler test edilmektedir. Bu konuyla alakalı bol miktarda soru çözen öğrenciler başarılı olmaktadır.

Where are you from?

A) I am Turkish

B) I am from Turkey.

C)I am Turk

Konuya uygun verilecek en uygun cevap B şıkkıdır.

Where …. he from?

A) is

B)are

C)am

He öznesinin yardımcı fiili is olduğundan cevap A şıkkıdır.

Where ….you from? 

A) is

B)are

C)am

You öznesinin yardımcı fiili are olduğundan cevap B şıkkıdır.

She is ….. Russia.

A) go

B) west

C)from

Konuya uygun verilecek en uygun cevap C şıkkıdır.

He is ……

A) Turkish

B) England

C) the USA

Konuya uygun verilecek en uygun cevap, ”O Türktür.” olmalıdır. Bu nedenle cevap A şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters – Çizgi Film Karakterleri

4.sınıf 3.ünite Cartoon Characters ünitesi, çizgi film karakterlerini ve genel olarak bir şey izlerken kullanılan veya çizgi filmlerde geçen fiilleri öğrencilere sunmaktadır. Bu ünitede verilen kelimelere ek olarak; bir kişinin bir konu hakkındaki becerilerini ölçmeyi amaçlayan ”Can…?” soru yapısı ve bir nesnenin kime ait olduğunu gösteren iyelik sıfatları konusu verilmektedir.

Üniteyi çalışırken buradaki kelimeler düzenli bir şekilde tekrar edilmeli, verilen konulara ilişkin sık miktarda örnek alıştırma çözülmelidir.

Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….)

İngilizcede sıklıkla kullanılan ”Can” yapısı, kişilerin herhangi bir şeyi yapma ya da yapamama durumlarını ifade etmektedir. Yeterlilik olarak da bilinen bu kavramda; düz cümle kurmak için özneden sonra ”can” ardından ise fiilin yalın hali gelmektedir. Soru sormak içinse, ”Can” başa gelmekte ve özneden sonra fiil şeklinde cümle tamamlanmaktadır.

 • I can fly. (Ben uçabilirim.)
 • Can you ride a horse? (At binebilir misin?)
  Yes, I can. (Evet yapabilirim.)
 • I can play football. (Futbol oynayabilirim.)
 • I can not cook. (Yemek pişiremem.)
 • She can speak English. (İngilizce konuşabilirim.)
 • They can not speak German. (Almanca konuşamazlar.)
 • Can he drive a car? (Araba sürebilir mi?)
  No, he can’t. (Hayır, süremez.)

Talking about possessions (This is her/his/my/your …)

Possesive pronouns, bir ismin yerine geçer ve nesnenin kime ait olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle aitlik sıfatı (possessive adjective) ile belirtilen tamlamaların yerine geçmektedir.

İngilizcede aitlik zamirleri (Possessive pronouns in English):

 • My (benim)
 • Your (senin)  
 • Her (onun) 
 • His (onun) 
 • Its (onun)  
 • Our (bizim)
 • Your (sizin)  
 • Their (onların) 

Konuya ilişkin örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • This mobile phone is my mobile phone. (Bu telefon benim. )
 • This is her dress. (Bu, onun elbisesi.)
 • That is his bag. (Şu, onun çantası.)

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters Kelimeleri

Aşağıda verilen İngilizce 3.ünite Cartoon Characters kelimelerini inceleyiniz.

 • Fly: Uçmak
 • Do: Yapmak
 • Puzzle: Yapboz
 • Ride: Binmek
 • Horse: At
 • Climb: Tırmanmak
 • Tree: Ağaç
 • Play: Çalmak
 • Guitar: Gitar
 • Sing: Şarkı söylemek
 • Song: Şarkı
 • Piano: Piyano
 • Cinema: Sinema
 • Dive: Dalmak
 • Walk: Yürümek
 • Teddy bear: Oyuncak ayı
 • Drive: Kullanmak,sürmek
 • Catch: Yakalamak
 • Read: Okumak

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters Testleri

4. sınıf 2.ünite testlerinde ağırlıklı olarak kişilerin becerilerini ifade etme konusunda yetkin olup olmadıkları ve bir şeye sahip olup olmadıkları ölçülmektedir. Bu konuyla alakalı bol miktarda soru çözen öğrenciler başarılı olmaktadır.

Winx Mermaid _________ dive, but Garfield__________

A)can/can’t

B)can/can

C)can’t/can’t

Yukarıdaki cümlede geçen ”dive” fiili dalmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle cevap A şıkkıdır.

He_________drive a car.

A)is

B)has

C)can

Yukarıdaki cümlede geçen ”drive” fiili araba sürmek anlamına gelmektedir. Yukarıdaki şıklara göre doğru olan yanıt, kişinin becerisini ifade eden C seçeneğidir.

This is ________car.

A) it

B)my

C)him

Yukarıdaki seçeneklere bakıldığında doğru olan şık B şıkkı olup, nesnenin bir kişiye olan aidiyetini ifade etmektedir.

I can’t ______a song.

A)sing

B)ride

C) dive

Yukarıdaki seçeneklerin anlamı sırasıyla şarkı söylemek, sürmek ve dalmaktır. Konuyla ilişkili olan yanıt A seçeneğidir.

Lucky Luke can ________

A) read a book

B)ride a horse

C) fly

Lucky Luke ile ifade edilen kişi Red Kit olup; onun en temel becerilerinden biri ata binmektir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time – Boş Zaman

4.sınıfın 4.ünitesi olan Free Time, kişilerin boş zamanlarında neleri yapmaktan hoşlandığını öğrencilere ifade etmeyi amaçlamaktadır. Burada öğrencilere çeşitli kelimeler öğretilmesinin yanı sıra; bir şeyi severken ”like” sevmiyorken ”dislike” ya da ”hate” kalıpları kullanılmaktadır. Verilen bir diğer gramer konusu ise konuşma anında bir şeyi anlamak için cümle tekrarlatmanın nasıl olduğu üzerinedir.

Expressing likes and dislikes (like/dislike/hate)

Kişileri bir şeyi sevdiklerini söylerken ”like” sevmiyor veya nefret ediyorken ise ”dislike” veya ”hate” yapılarını kullanmaktadır. Burada bir fiil ya da bir isimden rahatlıkla bahsedilmektedir. Aşağıda verilen konuyla ilişkin örnekleri inceleyiniz.

 • I like riding a scooter. (Scooter’a binmeyi severim.)
 • I dislike reading comics. (Çizgi roman okumayı sevmem.)
 • I hate playing chess. (Satranç oynamaktan nefret ederim.)
 • I like flying a kite. (Uçurtma uçurmayı severim.)
 • She likes planting trees. (Ağaç dikmeyi sever.)

Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t)

Bir şeyi sevip sevmediğini öğrenen öğrenciler için bir sonraki adım, bu soruyu karşı tarafa sormalarıdır. ”Bir şeyi seviyor musun?” derken ”Do you like…?” kalıbı kullanılmakta; cevap olan ”Yes, I do”(Evet,severim) ya da ”No, I don’t” (Hayır sevmem) şeklinde yanıt verilmektedir. Bu cümle dizilimi öğrenen öğrenciler, konuyu pekiştirmek için sınıf ortamında örnek diyaloglar kurarak, konuyu pekiştirmelidir.

 • Do you like playing chess? (Satranç oynamayı sever misin?)
  No, I don’t. (Hayır, sevmem.)
 • Do you like reading comics? (Çizgi roman okumayı sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)
 • Do you like taking picture? (Fotoğraf çekmeyi sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)

Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. Slowly, please.)

Konuşma anında bir şeyi anlamayanlar, konuyu anlamak adına cümle tekrarlatmak, kişinin yavaş konuşması için rica etmek gibi çeşitli kalıplar kullanmaktadır. İngilizce 4.sınıfta verilen yapılardan biri de bu olup, cümleler aşağıdaki gibidir:

 • Can you say that again, please? (Lütfen şunu tekrar söyler misin?)
 • Pardon me? (Pardon?)
 • Say that again, please. (Tekrar edin lütfen.)
 • Slowly, please. (Yavaş lütfen.)

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time Kelimeleri

Aşağıda verilen İngilizce 4.ünite Free Time kelimelerini inceleyiniz.

 • Riding a scooter: Scooter’a binmek
 • Kite: Uçurtma
 • Chess: Satranç
 • Comic: Çizgi roman
 • Help: Yardım etmek
 • Please: Lütfen
 • Draw: Resim çizmek
 • Computer games: Bilgisayar oyunları
 • Learn: Öğrenmek
 • Swim: Yüzmek
 • Table tennis: Masa tenisi
 • Badminton: Badminton
 • Color: Boyamak, renk
 • You are welcome: Rica ederim
 • Basketball: Basketbol
 • Smell: Koklamak
 • Flower: Çiçek
 • Sun: Güneş
 • Star: Yıldız
 • Marbles: Misketler
 • Watch: İzlemek
 • Weekend: Haftasonu

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time Testleri

Aşağıda verilen 4.ünite testlerini inceleyerek, konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz. Daha sonra ise kendinize uygun cümleleri oluşturabilirsiniz.

I like ________. (chess)

A) playing

B)planting

C)riding

Soruda verilen chess sözcüğü satranç anlamına gelmektedir. Bu nedenle yanıt ”Satranç oynamayı severim.” şeklinde olması gerektiğinden en uygun yanıt A şıkkıdır.

She hates ______ .(a bike)

A) watching

B)studying

C) riding

Soruda verilen bike sözcüğü bisiklet anlamına gelmektedir. Bu nedenle yanıt ”Bisiklete binmekten nefret eder.” şeklinde olması gerektiğinden en uygun yanıt C şıkkıdır.

I don’t understand. _____.

A) Listen

B)Slowly please

C) Take care

Yukarıda verilen cümle ”Anlamıyorum.” anlamına gelmekte olup; buna uygun verilecek olan yanıt ”Yavaş lütfen” anlamındaki B seçeneğidir.

I like _____ English.

A)speaking

B) coloring

C)helping

Cevap ”İngilizce konuşmak” şeklinde tamamlanacak olan A seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day – Günüm

4.sınıf İngilizce 5. ünite adı, günüm anlamına gelen My Day’dir. Öğrenciler burada bir gün içinde yaptıkları eylemlerden bahsetmekte, genel olarak günlük rutinlerini ifade etmeyi öğrenmektedir. Bunun için onlara ilk etapta örnek cümleler verilmekte; bir gün içinde yapılanların neler olduğuna ilişkin kelimeler sunulmaktadır. İngilizce 4. Sınıfı 5. Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Talking about daily routines (I wake up, I have breakfast)

İngilizce günlük rutinlerden bahsederken ağırlıklı olarak Geniş Zaman yani Present Simple Tense kullanılmaktadır. Bu zaman, İngilizcede ilk öğretilen zaman türüdür ve genel geçer olaylardan, rutinlerden ve alışkanlıklardan bahsederken yaygın olarak kullanılmaktadır.

Burada kullanılan fiiller eğer I, You, We ve They özneleriyle kurulmuşsa; yalın haliyle kullanılırken; He, She ve It nesnelerinde fiile –s takısı getirilmektedir. Olumsuz ve soru cümlelerinde ise bu ek kullanılmamaktadır. Özneden sonra fiil getirilmekte; öznenin hangisi olduğuna bağlı olarak -s takısı gelip gelmediğine karar verilmektedir.

Aşağıda verilen günlük rutin cümlelerini inceleyiniz.

 • I wake up. (Uyanırım.)
 • I wash my face. (Yüzümü yıkarım.)
 • I have breakfast. (Kahvaltı ederim.)
 • I get dressed. (Giyinirim.)
 • I do my homework. (Ödevimi yaparım.)
 • She goes to school. (O, okula gider.)
 • He meets his friends. (O, arkadaşlarıyla buluşur.)

Making simple inquiries (What do you do…? I have lunch …)

Öğrenciler İngilizce olarak günlük rutinlerini açıklamalarının ardından, bunlarla ilişkin basit sorular sormayı da öğrenmektedir. Bu konuyu öğrenen öğrenciler, kendilerine sorulan soruları anlama yanında, konuşmanın devamını da rahatlıkla getirmektedir. 4.sınıf kitabında yer alan konuya ilişkin cümleler ise aşağıdaki gibidir:

 • What do you do on Wednesday? (Çarşambaları ne yaparsın?)
  I play chess at 3 p.m (3’te satranç oynarım.)
 • What time do you eat lunch? (Ne zaman öğle yemeği yiyorsun?)
  I eat lunch at 1 P.M. (Öğlen 1’de öğle yemeği yiyorum.)
 • What do you usually eat and drink for breakfast? (Kahvaltıda genellikle ne yiyorsunuz ve içiyorsunuz?)
  I usually eat cheese, tomato and olive. I drink a cup of tea. (Genelde peynir, domates ve zeytin yerim. Ben bir fincan çay içerim.)
 • What time do you usually arrive at school or work? (Okula veya işe genellikle ne zaman varırsınız?)
  I arrive at 9 A.M. (Sabah 9’da varıyorum.)
 • What do you usually eat lunch? (Genellikle öğle yemeğinde ne yersiniz?)
  I usually eat hamburger.(Genelde hamburger yerim.)

Telling the time and days (What time is it? days of the week, at noon/night)

İngilizcede zamanı sormak için yaygın olarak ”What time is it?” kalıbı kullanılmaktadır. Buna verilen cevap ise ”It is…” şeklinde olup devamı getirilmektedir. Aynı zamanda bu ünitede haftanın günleri ve günün belli zaman dilimlerinden bahsedilmektedir.

Saatler hakkında bilgi verirken, önce dakika sonra saat söylenmelidir. Tam saatlerden bahsederken ‘’o’clock’’ yapısından faydalanılmaktadır.

 • 10:00 – It’s ten o’clock
 • 5:00 – It’s five o’clock
 • 1:00 – It’s one o’clock

1 ila 30 arasındaki dakikalar için, PAST kullanılırken; 31-59. dakikalar için dakikalardan sonra TO kullanılmaktadır. Ancak çeyrek saat özel bir kullanım olup ‘’quarter’’ ile ifade edilmektedir. Bir diğer istisnai durum ise buçuk saat anlamındaki ‘’half’’tır.

 • 2:35 – It’s twenty-five to three
 • 11:20 – It’s twenty past eleven
 • 4:18 – It’s eighteen past four
 • 8:51 – It’s nine to nine
 • 2:59 – It’s one to three
 • 7:15 – It’s (a) quarter past seven
 • 12:45 – It’s (a) quarter to one
 • 3:30 – It’s half past three

Haftanın günleri ise şunlardır:

 • Monday: Pazartesi
 • Tuesday: Salı
 • Wednesday: Çarşamba
 • Thursday: Perşembe
 • Friday: Cuma
 • Saturday: Cumartesi
 • Sunday: Pazar

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day Kelimeleri

Aşağıda verilen İngilizce 5.ünite My Day Kelimelerini inceleyiniz.

 • Arrive home : Eve varmak
 • Brush teeth : Dişleri fırçalamak
 • Comb hair : saç taramak
 • Come home : eve gelmek
 • Come to school : okula gelmek
 • Do homework : ödev yapmak
 • Do shopping : alışveriş yapmak
 • Finish: bitmek, bitirmek
 • Get dressed : giyinmek; üstünü giymak
 • Get up early: erken kalkmak
 • Get up late: geç kalkmak
 • Go shopping : alışverişe gitmek
 • Go to bed : yatmak
 • Go to school : okula gitmek
 • Go to the playground : oyun alanına gitmek
 • Have a shower : duş almak
 • Have breakfast : kahvaltı yapmak
 • Have dinner : akşam yemeği yemek
 • Have lunch : öğle yemeği yemek
 • Learn German : Almanca öğrenmek
 • Leave school : okuldan ayrılmak
 • Listen to the music : müzik dinlemek
 • Listen to the teacher: öğretmeni dinlemek
 • Meet friends : arkadaşlarla buluşmak
 • Play chess : satranç oynamak
 • Play computer games: bilgisayar oyunları oynamak
 • Play piano : piyano çalmak
 • Play the guitar: gitar çalmak
 • Read a book : kitap okumak
 • Ride a bike : bisiklet sürmek
 • Run : koşmak
 • Sleep : uyumak
 • Start : başlamak
 • Study English : İngilizce çalışmak
 • Take a shower: duş almak
 • Take the dog for a walk: köpeği yürüyüşe götürmek
 • Wake up early : erken uyanmak
 • Wake up late: geç uyanmak
 • Wash face and hands : elleri ve yüzü yıkamak
 • Watch television : televizyon seyretmek
 • Wear clothes : elbiseleri giymek

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day Testleri

4.sınıf İngilizce 5.Ünite testleri, öğrencilerin zamanı söylemesi, haftanın günlerini ifade etmesi ve kendi hakkında günlük rutin bilgilerini ölçmektedir.

Today is first school day. It is _____.

A) Monday

B)Tuesday

C)Friday

Yukarıdaki cümle ”Bugün okulun ilk günü.” anlamına gelmektedir. Bu nedenle cevap A şıkkıdır.

In the mornings, I ______ and wash my face.

A) go to bed

B)wake up

C)arrive home

Sabahları yapılan rutinlerden bahsedildiğinden cevap B şıkkıdır.

What time is it? It is ______ (8:30)

A) It is 30 past 8.

B) It is quarter to eight.

C) It is half past eight.

Buçuklu saatlerde half kalıbı kullanılacağından cevap C şıkkıdır.

It is _____ (11:00)

A) It is zero past eleven.

B) It is eleven o’clock.

C) It is half past eleven

Tam saatlerde o’clock yapısı kullanılacağından cevap B şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science – Bilimle Eğlence

4.sınıf İngilizce 6. ünite adı, bilimle eğlence anlamına gelen Fun with Science’dir. Öğrenciler burada, genel olarak bilime ilişkin çeşitli kelimeler öğrenmektedir. Basit düzeyde yapılan deneylere ilişkin kelimeler ve cümle yapılarına da burada ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Aynı zamanda çeşitli soru sorma biçimleri de bu ünitenin ana konularındandır. İngilizce 4. Sınıfı 6. Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Giving and responding to simple instructions

Bu konu basit talimatlar ve onlara verilen yanıtlara ilişkindir. 4.Sınıf İngilizce 6.ünitede bu konu verilen örnek deneyler üzerinden anlatılmıştır. Basit talimatlar verirken cümlenin fiili başa gelmektedir.

 • Let’s start our experiment. (Hadi deneyimize başlayalım.)
 • Place the pebbles into the jar.  (Çakılları kavanoza yerleştirin.)
 • Put some soil on the pebbles. (Çakılların üzerine biraz toprak koyun.)
 • Water the plant. (Bitkiyi sulayın.)
 • Leave it near the window.(Onu pencerenin yakınında bırakın.)
 • Don’t forget to water it. (Sulamayı unutmayın.)
 • Put it. (Koyun.)
 • Cover it. (Örtün.)

Making simple inquiries (What is “cover”?)

İngilizce 4.sınıf 6.ünite making simple inquiries konusu genel olarak çeşitli araştırmalar yapmak konusunda öğrencileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Making simple inquiries konusu, öğrencilerin bir konunun ne olduğuna yönelik sorular sorabilmesini ve bunu yanıtlayabilmelerini hedeflemektedir.

 • What is the science in Turkish? (Türkçede bilim nedir?)
 • What is the sciencist? (Bilim adamı nedir?)

Talking about locations (Where is the brush?, in frond of, behind, near)

İngilizce 4.sınıf 6.ünite taking about location konusu, bir nesnenin nerede olduğunu sormayı ve yön öğretmeyi amaçladığından önemlidir. Taking about locations Konusu Soru ve Yanıtları genel olarak aşağıdaki cümleler gibidir:

 • It is on the computer. (Bilgisayarın üstünde.)
 • It is under the table. (Masanın altında.)
 • It is in the tube. (Borunun üstünde.)
 • It is behind the window. (Pencerenin arkasında.)

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science Kelimeleri

4.Sınıf İngilizce 6. Ünite kelimeleri, öğrencilerin bilim konusunda bilgi sahibi olmaları ve eğlenerek kendilerini ifade etmelerini amaçlamaktadır. 4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science Kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • A bottle of water: bir şişe su
 • Absorb: emmek
 • Baking soda: karbonat
 • Bean : fasulye
 • Behind: arkasında
 • Blow up: şişirmek
 • Boil water : su kaynatmak
 • Bookcase: kitaplık
 • Bottle: şişe
 • Cardboard : karton
 • Cover: örtmek, kapatmak
 • Cut the paper : kâğıt kesmek
 • Do an experiment :deney yapmak
 • Equipment: ekipman
 • Fill : doldurmak
 • Fizzy drink: gazlı içecek
 • Fold the paper: kâğıt katlamak
 • Food coloring: gıda boyası
 • Gas : gaz
 • Glass: bardak
 • Goggles: gözlük
 • In front of: önünde
 • In: içinde
 • Liquid : sıvı
 • Magnifier: büyüteç
 • Microscope: mikroskop
 • Mix: karıştırmak
 • Near: yakın
 • On: üzerinde
 • Peel: soymak
 • Pick up the flowers : çiçek toplamak
 • Plant tree : ağaç ekmek
 • Plant: bitki
 • Plastic glass : plastik bardak
 • Pour : dökmek, koymak
 • Put into order: sıraya koymak
 • Retell: tekrar anlatmak
 • Rub : sürtmek, ovmak
 • Scientist: bilim insanı
 • Scission: makas
 • Shake : sallamak, çalkalamak
 • Shoe box : ayakkabı kutusu
 • Soil : toprak
 • Solid : katı (madde)
 • Spread :yaymak
 • Stick : yapıştırmak
 • Stir: karıştırmak
 • Tape : şerit bant
 • Tube: tüp
 • Water the flowers : çiçekleri sulamak

4.Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science Testleri

4.Sınıf İngilizce 6.Ünite testleri, öğrencilerin bilimle ilgili kelimeleri öğrenmesini aynı zamanda nesnelerin yönlerini de tarif etmelerini amaçlamaktadır.

______is the science in Turkish? 

A)What

B)Where

C)When

Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

_____the paper.

A)Learn

B)Plant

C)Cut

Sorunun doğru cevabı ”Kağıdı kes” olarak tamamlanması gerektiğinden C şıkkıdır.

Fold the _____.

A) flower

B)paper

C)glass

Fold katlamak anlamına geldiğinden sorunun mantıklı olan cevabı B şıkkıdır.

Let’s start our _____. 

A) vase

B)computer

C)experiment

Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

4.Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs – Meslekler

4.sınıf İngilizce 7. ünite adı, meslekler anlamına gelen Jobs’dur. Öğrenciler burada, mesleklerin adlarını, bir kişinin mesleğini basit düzeyde sormayı öğrenmektedir. İngilizce 4.Sınıf  7.ünite öğretilirken öğrencilere bolca pratik yapma imkanı verilmeli ve bilinen önemli meslekler liste halinde sunulmalıdır. İngilizce 4. Sınıfı 7. Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)

Describing what people do and expressing what people like konusu, bir kişinin mesleğini sorma ve o mesleği ifade etmek üzerine kuruludur. Üstelik yalnızca karşıdaki kişinin değil, kişinin hangi mesleğe mensup olduğu da burada ifade edilmektedir.

 • What is your job? (Senin mesleğin ne?)
 • I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 • What is her job? (Onun mesleği ne?)
 • She is a nurse. (O bir hemşire.)
 • What is his job? (Onun mesleği ne?)
 • He is a worker. (O bir işçi.)

Making inquiries (Where does s/he work?)

Mesleği ifade edilenlerin nerede çalıştığı ise ”Where” kalıbıyla sorulmaktadır. Where’in ardından özne ve work fiili getirilerek cümle oluşturulmaktadır:

 • Where does she work? (O, nerede çalışır?)
 • She works in school. (O, okulda çalışır.)
 • Where does he work? (O, nerede çalışır?)
 • He works in hospital. (O, hastanede çalışır.)
 • Where do you work? (Nerede çalışırsın?)
 • I work at the restaurant. (Ben, restoranda çalışırım.)

4.Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs Kelimeleri

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs Kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • Accountant: muhasebeci
 • Actor: Aktör
 • Actress: Aktris
 • Airport : havaalanı
 • Architect: mimar
 • Baker: fırıncı, ekmekçi
 • Barber: berber
 • Bus driver: otobüs sürücüsü
 • Butcher: kasap
 • Catch fish: balık yakalamak
 • Catch thief: hırsız yakalamak
 • Chef: aşçıbaşı
 • Column: sütun
 • Cut hair: saç kesmek
 • Dance: dans etmek
 • Dancer: dansçı
 • Defend country: ülkeyi savunmak
 • Deliver the letter: mektup dağıtmak
 • Design buildings: binalar tasarlamak
 • Display: göstermek, sergilemek
 • Do housework: ev işleri yapmak
 • Doctor: doktor
 • Drawing: çizim
 • Electrician: elektrikçi
 • Examine people: insanları muayene etmek
 • Farm: çiftlik
 • Farmer: çiftçi
 • Fire station: itfaiye
 • Fireman: itfaiyeci
 • Fisherman: balıkçı
 • Fly a plane: uçağı uçurmak
 • Grow: yetiştirmek
 • Help people: insanlara yardım etmek
 • Hospital: hastane
 • Jockey: binici, jokey
 • Leather: Deri
 • Look after patients: hastalara bakmak
 • Make clothes: giysiler yapmak
 • Mechanic: tamirci
 • Milk the cow: inek sağmak
 • Painter: ressam; badanacı
 • Photographer: fotoğrafçı
 • Plant tree: ağaç dikmek
 • Police: Polis
 • Police station: karakol
 • Postman: postacı
 • Pull out teeth: diş çekmek
 • Put out fire: yangın söndürmek
 • Repair: tamir etmek
 • Restaurant: lokanta
 • School: okul
 • Serve: servis etmek
 • Shoemaker: Ayakkabı üreticisi
 • Singer: şarkıcı
 • Soldier: asker
 • Stewardess: hostes
 • Student: öğrenci
 • Teach: öğretmek
 • Teacher: öğretmen
 • Treat animals: hayvanları iyileştirmek
 • Traditional: geleneksel
 • Vet: veteriner
 • Veterinary clinic: veteriner kliğini
 • Waiter: garson
 • Work in the field: tarlada çalışmak
 • Write books : kitaplar yazmak
 • Writer : yazar

4.Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs Testleri

4.sınıf İngilizce 7.Ünite testleri, öğrencilerin meslek gruplarını ve onların nerede çalıştıklarının ifade edilmesini ölçmektedir. 4.Sınıf İngilizce 7.ünite soruları ve Jobs konusu çözümleri aşağıda verilmiştir:

She is a singer. She likes ______ songs.

A)singing

B)reading

C)speaking

Soruya uygun yanıt A seçeneği olup; ”O, şarkı söylemeyi sever.” anlamına gelmektedir.

He is a ____. He works a veterinary clinic. 

A) farmer

B)vet

C)teacher

Cevap B seçeneği olup, veteriner anlamındadır.

I am a postman. I like _____. 

A) singing a song

B)planting

C)bringing letters

Cevap C seçeneğidir.

A _____ works at a restaurant.

A) fireman

B)actor

C)waiter

Cevap ”garson” anlamına gelen C şıkkıdır.

4.Sınıf İngilizce 8. Ünite My Clothes – Kıyafetlerim

4.sınıf İngilizce 8. ünite adı, kıyafetlerim anlamına gelen My Clothes’dur. Öğrenciler bu ünitede, kıyafetlerin adlarının neler olduğunu öğrenmelerinin yanı sıra; hava durumunu tarif etmeyi, mevsimleri söylemeyi ve basit ricalarda bulunma konularını da keşfetmektedir.

İngilizce 4.Sınıf  8.ünite öğretilirken öğrencilere kendilerine ait kıyafetleri tanımlamları, öğrendikleri diğer konular hakkında sıklıkla pratik yapmaları ve cümle kurma koşulları sağlanmalıdır.  İngilizce 4. Sınıfı 8. Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Describing the weather (What’s the weather like? It’s rainy today. It’s windy.

İngilizce hava durumu (Weather), günlük hayatta karşımızdaki kişiye havanın nasıl olduğunu sorarken veya sorulan soruyu yanıtlarken kullanılmakta olup; hava durumunun nasıl olduğuna yönelik soru ise What’s the weather like? şeklindedir.

 • What’s the weather like? (Hava nasıl?)
 • It’s rainy today. (Bugün hava yağmurlu.)
 • Today, the weather in Istanbul is really sunny. (Bugün İstanbul’da hava çok güneşli.)
 • Today is a sunny day. (Bugün güneşli bir gün.)
 • Take your umbrella because it is cloudy. (Şemsiyeni al, çünkü hava bulutlu.)

Making simple requests (Can I borrow your umbrealla? Here you are)

İngilizcede basit isteklerde bulunma konusu da, daha önceki ünitelerde olduğu gibi; belli başlı kalıplar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de hava durumuna ilişkin olmaktadır.

 • Can I borrow your umbrella? (Şemsiyeni alabilir miyim?)
 • Here you are. (İşte burada.)

Naming seasons of the year (It is … autumn/fall, spring, summer, winter)

İngilizce mevsimler, yıl içinde benzer hava koşullarının yaşandığı durumları ifade ederken kullanılan kelimelerdır. İngilizce mevsim kelimesi ‘’season’’ dur. kelimelerdir. İngilizce mevsimler, tıpkı Türkçede olduğu gibi 4 tanedir. Bunlar: autumn(sonbahar), winter(kış), spring(ilkbahar) ve summer(yaz) dır.

4.Sınıf İngilizce 8. Ünite My Clothes Kelimeleri

Aşağıda verilen İngilizce 8.ünite kelimelerini inceleyiniz.

 • Accessory: aksesuar
 • Belt: kemer
 • Boot: bot, çizme
 • Borrow: ödünç almak
 • Cap : kep
 • Cloud: bulut
 • Cloudy: bulutlu
 • Coat: mont
 • Cold: soğuk
 • Cool: serin
 • Dirty:kirli
 • Dress: giysi, elbise
 • Fog: sis
 • Foggy: sisli
 • Gloves:  eldiven
 • Hot: sıcak
 • Jeans: kot pantolon
 • Nightgown: gecelik
 • Pullover: kazak
 • Put on: giymek
 • Pyjamas: pijama
 • Rain: yağmur
 • Rainy: yağmurlu
 • Scarf: atkı
 • Season: mevsim
 • Shoes: ayakkabı
 • Skirt: etek
 • Slipper: terlik
 • Snow: kar
 • Snowy:karlı
 • Sock: çorap
 • Spring: ilkbahar
 • Stormy: fırtınalı
 • Summer: yaz
 • Sun: güneş
 • Sunglasses: güneş gözlüğü
 • Sunny: güneşli
 • Sweater: süveter
 • Sweatshirt: kazak
 • Take: almak
 • Tights: tayt
 • Trousers: pantolon
 • T-shirt: tişört
 • Umbrella: şemsiye
 • Underwear: iç çamaşırı
 • Wear : giymek
 • Weather conditions: hava şartları
 • Wind: rüzgar
 • Windy: rüzgârlı
 • Winter : kış
 • Bulut: Cloud
 • Güneş: Sun
 • Ay: Moon
 • Yıldız: Star
 • Gökyüzü: Sky
 • Planet: Gezegen

4.Sınıf İngilizce 8. Ünite My Clothes Testleri

4.Sınıf İngilizce 8.Ünite testleri, öğrencilerin kıyafetler ve hava durumuyla alakalı kelimeleri öğrenmesini amaçlamaktadır.

There is no cloud in sky. It is ______.

A)rainy

B)sunny

C)cloudy

Önceki cümlede gökyüzünde hiç bulut yok denildiğinden doğru cevap B şıkkıdır.

Where is a pair of ____?

A)shoes

B) thousers

C)skirt

Cevap A şıkkıdır.

Take your umbrella. It will ____.

A)sun

B)shine

C)rain

Önceki cümlede şemsiyeni yanına al şeklinde bir tavsiye verildiğinden cevap C şıkkıdır.

I am cold. Today is _____.

A) wind

B)snowy

C)sunny

Cevap B şıkkıdır.

I can wear my sunglasses. Today is ____.

A) windy

B)foggy

C)sunny

Cevap C şıkkıdır.

4.Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends – Arkadaşlarım

4.sınıf İngilizce 9. ünite adı, arkadaşlarım anlamına gelen My Friends’dir. Öğrenciler bu ünitede, kendilerine ilişkin dış görünüş hakkında bilgi vermeyi veya başkaları hakkında soru sormayı keşfetmektedir.

Describing people (What does s/he look like? She is tall and slim.)

Bu ünitede öğrenciler insanları dış görünüşlerine göre tanımlamayı öğrenmektedir. İnsanları betimlerken belli başlı özelliklerinden ve soru kalıplarından yararlanılmaktadır.

 • What do you look like? (Nasıl görünürsün?)
 • What does she look like? (O nasıl görünür?)
 • She is tall and slim. (O, zayıf ve uzundur.)
 • He is young and fat. (O, genç ve şişmandır.)
 • He has dark hair. (Koyu renk saçları vardır.)
 • She is short and has a blue headscarf. (O kısa ve mavi bir şalı vardır.)
 • My son is short. His hair blonde and curly. (Oğlum kısa boyludur. Onun saçları kıvırcık ve sarıdır.)
 • His hair and moustache is dark brown. (Onun saçları ve bıyıkları koyu kahvedir.)

Talking about possessions (I have brown hair.)

Possessions konusu, bir kişinin bir şeye sahip olması hakkında bilgi vermektedir. Burada kullanılan kalıp have/has şeklindedir.

İngilizcede have “sahip olmak” anlamına gelmektedir. I, You, We ve They öznelerinde have olarak kullanılırken; He, She, It öznelerinde ise has olarak yazılmaktadır.

 • I have brown hair. (Kahverengi saçlara sahibim.)
 • She has freckles. (Onun çilleri var.)
 • He has curly hair and a moustache. (Onun kıvırcık saçları ve bıyığı var.)

4.Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks – Yiyecek ve İçecekler

4.sınıf İngilizce 10. ünite adı, yiyecek ve içecekler anlamına gelen Food and Drinks’dir. Öğrenciler bu ünitede, yiyecek adlarının neler olduğunu öğrenmektedir. Aynı zamanda bir konuda karşı tarafa teklifte bulunmak ve istedikleri ürünleri ifade etmek de İngilizce 10.ünite konularındandır.

Making offers (Do you want …? Want a …? Would you like …? What/How about …?)

İngilizce making offers konusu teklifte bulunmak anlamına gelmektedir. Bu konuyu öğrenmek isteyen öğrenciler sıklıkla cümle kurmalı ve bolca pratik yapmalıdır. İngilizce making offers konusu cümleleri genel olarak şunlardır:

 • Do you want a hamburger? (Hamburger ister misin?)
 • Want an apple? (Elma ister misin?)
 • Would you like a pizza? (Bir pizza ister misin?)
 • How about some lemonade? (Biraz limonataya ne dersin?)

Expressing basic needs and feelings (I want some milk, please. Are you hungry?)

Expressing basic needs and feelings, temel ihtiyaç ve duyguları ifade etmektedir.

 • I want some milk, please. (Biraz süt istiyorum lütfen.)
 • Are you hungry? (Aç mısın?)
 • I am thirsty. (Susadım.)
 • She is scared. (Korktu.)
 • They are sad. (Üzgünler.)
 • I am full. (Tokum.)

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends Kelimeleri

Aşağıda verilen 4.Sınıf İngilizce 9. ünite My Friends kelimelerini inceleyiniz.

 • Add: eklemek
 • Bald: kel
 • Beard: sakal
 • Beautiful: güzel
 • Black eyes: siyah göz
 • Blonde hair: sarı saç
 • Blue eye: mavi göz
 • Body: vücut
 • Brown eye: kahverengi göz
 • Celebrity: ünlü
 • Cheerful: neşeli
 • Clever: zeki
 • Curly hair: kıvırcık saç
 • Dark hair: koyu saç, siyah saç
 • Straight hair: düz saç
 • Energetic: hareketli, enerjik
 • Fair hair: kumral saç
 • Famous: ünlü
 • Fashionable: modaya uygun
 • Fat: şişman
 • Freckles: çiller
 • Friendly:  cana yakın, dost canlısı
 • Funny:  komik, eğlenceli
 • Generous: cömert
 • Green eye: yeşil göz
 • Hardworking: çalışkan
 • Hazel eye: ela göz
 • Helpful: yardımsever
 • Lazy: tembel
 • Long: uzun
 • Medium-height: orta boylu
 • Medium-weight: orta kilo
 • Middle-aged: orta yaşlı
 • Moustache: bıyık
 • Old: yaşlı
 • Polite: kibar
 • Punctual : dakik
 • Quite: sessiz
 • Rude: kaba
 • Selfish: bencil
 • Short: kısa
 • Shy : utangaç
 • Slim: ince
 • Stubborn: inatçı
 • Talented: yetenekli
 • Tall: uzun
 • Thin: zayıf
 • Ugly: çirkin
 • Wavy hair: dalgalı saç
 • Young: genç

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends Testleri

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends Testleri, kişilerin dış görünüşleri hakkında çeşitli sorular sormayı ve öğrencilerin konuyu öğrenmesini amaçlamaktadır. Özellikle konu içinde yer alan have/has kalıbı, İngilizcenin ilerleyen dönemlerinde de sıklıkla kullanıldığından önemlidir.

She ____ curly hair. 

A) is

B)has

C)have

She öznesinden sonra cümleye uygun olarak gelmesi gereken yapı B şıkkıdır.

He has _____.

A) moustache

B)young

C)short

Cümleye göre en uygun olan kelime A şıkkındadır.

Ahmet never late. He is _____ person.

A) selfish

B)rude

C)punctual

Önceki cümlede Ahmet’in daha önce hiç geç kalmadığı vurgulandığından doğru cevap C şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce Kitabı ve Cevapları

4. Sınıf İngilizce Kitabı ve Cevapları, İngilizce öğrenen öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Sayfamızda yer alan diğer içeriklerde 4.Sınıf İngilizce Kitabı ve Cevapları ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Örnek Yanıtlar:

____ me the pencil. 

Doğru yanıt ”Give” dir.

_____the door. 

Doğru yanıt ”Close” dur.

______ at the board.

Doğru yanıt ”Look” dur.

4. Sınıf İngilizce Workbook Kitabı ve Cevapları

4. Sınıf İngilizce Workbook Kitabı, öğrencilerin derste öğrendikleri konuyu yeni alıştırmalar çözerek pekiştirmelerini amaçlamaktadır.

Beril, open the door, please.
-……….

Doğru yanıt ”Sure” dur.

How many erasers are there?

There are four rulers.

4. Sınıf İngilizce Eğitimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

4. Sınıf İngilizce eğitimi 10 üniteden oluşmakta olup; ünite adları şunlardır:

 • 4. Sınıf Ünite 1 – Classroom Rules
 • 4. Sınıf Ünite 2 – Nationality
 • 4. Sınıf Ünite 3 – Cartoon Characters
 • 4. Sınıf Ünite 4 – Free Time
 • 4. Sınıf Ünite 5 – My Day
 • 4. Sınıf Ünite 6 – Fun With Science
 • 4. Sınıf Ünite 7 – Jobs
 • 4. Sınıf Ünite 8 – My Clothes
 • 4. Sınıf Ünite 9 – My Friends
 • 4. Sınıf Ünite 10 – Food And Drinks

4. Sınıf İngilizce Müfredatı Neden Önemlidir?

4. Sınıf İngilizce müfredatı, öğrencilerin İngilizce adım attıkları ilk dönemi karşılamaktadır. Buradaki konular oldukça hayati ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan konular olduklarından son derece önemlidir. Burada öğrenciler kendilerini başta okul, restoran gibi çeşitli ortamlarda ifade etmeyi öğrendikleri gibi; aynı zamanda kendilerine ait bilgiler de verebilmektedir.

4. Sınıf 1. Dönem İngilizce Konuları Neye Odaklanır?

4. Sınıf 1. Dönem İngilizce konuları üniteler arasında 1 – 5 arasına karşılık gelmektedir. 4. Sınıf 1. Dönem İngilizce Konuları şunlardır:

 • Asking for permission (Can/May …? Yes, you can. Sure/Of course. Sorry, not right now.)
 • Making simple requests (Give me the book, please. Sure/Of course)
 • Telling someone what to do (Be quiet, please.)
 • Naming numbers (Numbers from 1 to 50)
 • Identifying countries and nationalities (Is s/he from …)
 • Talking about locations of countries (Where is Germany? It’s Europe.)
 • Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….)
 • Talking about possessions (This is her/his/my/your …)
 • Expressing likes and dislikes (like/dislike/hate)
 • Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t)
 • Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. Slowly, please.)
 • Talking about daily routines (I wake up, I have breakfast)
 • Making simple inquiries (What do you do…? I have lunch …)
 • Telling the time and days (What time is it? days of the week, at noon/night)

4. Sınıf 2. Dönem İngilizce Konuları Neye Odaklanır?

4. Sınıf 2. Dönem İngilizce konuları üniteler arasında 6-10 arasına karşılık gelmektedir. 4. Sınıf 2. Dönem İngilizce Konuları şunlardır:

 • Giving and responding to simple instructions
 • Making simple inquiries (What is “cover”?)
 • Talking about locations (Where is the brush?, in fron of, behind, near)
 • Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)
 • Making inquiries (Where does s/he work?)
 • Describing the weather (What’s the weather like? It’s rainy today. It’s windy.
 • Making simple requests (Can I borrow your umbrealla? Here you are)
 • Naming seasons of the year (It is … autumn/fall, spring, summer, winter)
 • Describing people (What does s/he look like? She is tall and slim.)
 • Talking about possessions (I have brown hair.)
 • Making offers (Do you want …? Want a …? Would you like …? What/How about …?)
 • Expressing basic needs and feelings (I want some milk, please. Are you hungry?)

4. Sınıf İngilizce Ödevleri Nasıldır?

4. Sınıf İngilizce ödevleri, öğrencilerin ünitelerde öğrendiklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu ödevler genellikle yazılı olup; tüm ünitelere uygun olarak öğrencilere verilebilir.

4. Sınıf İngilizce Ödev Örnekleri

1- Hi, I’m thirteen years old and teenage girl. I’m tall and healthy weight for my age. I have a round face, brown eyes. I have got original wavy hair. And my skin isn’t very white. I’m a friendly, funny, and ambitious girl.

2- A: Is it sunny, should I take sunglasses?
B: Yes, you should.

3-Classroom Rules

 • Ask questions.
 • Respect and listen to your classmates.
 • Listen to the teacher.
 • Raise your hand to speak.
 • Be prepared for class.
 • Be quiet when the teacher is talking.

4. Sınıfta İngilizce Çalışması Nasıl Yapılmalıdır?

4. Sınıfı İngilizce Konularına nasıl çalışılır sorusuna verilebilecek en güzel yanıt, ünitelerde öğrenilen kelimelerin ve konuların tekrarını yapmak şeklindedir.

Her bir üniteyle konunun ardından öğrenciler tekrar yaparak örnek cümleler kurmalı, kelimeleri ayrıca bir deftere kaydederek öğrenmelidir.

4. Sınıf İngilizce Soruları Nasıldır?

4.Sınıf İngilizce Soruları, test veya boşluk doldurma türlerinde olabilmektedir. Burada müfredata uygun sorular sorulmaktadır. 4. Sınıf İngilizce Soruları örnekleri aşağıdaki gibidir:

Where is my ___? I will take my pencil.

A)pen

B)pencil case

C)eraser

Cevap B şıkkıdır.

23 + 28 = ?

A) 41 – fourty – one

B) 51 – fourty – one

C) 51 – fifty – one

Cevap C şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce Boşluk Doldurma Soruları

4. Sınıfı İngilizce Boşluk Doldurma Soruları ve Yanıtları aşağıdaki gibidir:

____ I come in?

A) Will

B)Am

C) May

Cevap C seçeneğidir.

Say that again, _____.

A) please

B)sure

C) yes

Cevap A seçeneğidir.

Is she from Japan?
Yes, she ____.

A)are

B) is

C)am

Cevap B seçeneğidir.

Where is İzmir?
It’s in the ____.

A)east

B)south

C)west

Cevap C seçeneğidir.

Can she sing a song?
No, she ___.

A) can’t

B)isn’t

C)can

Cevap A seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce Konu Alıştırmaları

4.Sınıf İngilizce konu alıştırmaları aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ”Tahtayı temizle” anlamındadır?

A) clean the board

B)open the book

C) close the window

Cevap A seçeneğidir.

window / Can / ? / open / the / I
Verilen kelimelerden oluşturulan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can I open the window?

B)I can open the window?

C)Can open I the window?

Cevap A seçeneğidir.

56 sayısının İngilizce karşılığı nedir?

A)fourty – six

B)fifty – six

C)fifty – one

Cevap B seçeneğidir.

I ____ in the morning. 

A) wake up

B)go to bed

C)have lunch

Cevap A seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı PDF

Aşağıda verilen 4.sınıf konu anlatımı PDF içeriğini inceleyiniz.

4.sinif-ingilizce-konu-anlatimi-pdf

4. Sınıf İngilizce Konuları Nasıl Öğretilmelidir?

4.Sınıf İngilizce konuları ünitelere pay edilmiş olup; her biri öğrencilerin seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Verilen İngilizce konularında öğrencilere sıklıkla pratik yapma imkanı tanınmalı, konuya ilişkin eğlenceli oyunlarla konu, renkli hale getirilmeye çalışılmalıdır.

4.Sınıf İngilizce konuları şunlardır:

 • Asking for permission
 • Making simple requests
 • Telling someone what to do
 • Naming numbers
 • Identifying countries and nationalities
 • Talking about locations of countries
 • Expressing ability and inability
 • Talking about possessions
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Asking for clarification
 • Talking about daily routines
 • Making simple inquiries
 • Telling the time and days
 • Giving and responding to simple instructions
 • Making simple inquiries
 • Talking about locations
 • Describing what people do and expressing what people like
 • Making inquiries
 • Describing the weather
 • Making simple requests
 • Naming seasons of the year
 • Describing people
 • Talking about possessions
 • Making offers
 • Expressing basic needs and feelings

4. Sınıfta İngilizce Mutfak Eşyaları Öğretilir mi?

İngilizce mutfak eşyaları konusu 4. sınıfta değil; 8.sınıfın 3.ünitesinde öğrencilere verilmektedir.

4. Sınıfta İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler Öğretilir mi?

İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler (countable – uncountable) konusu 4. sınıfta değil; 5. sınıfta öğretilmektedir.

4. Sınıf İngilizce Konularında Movement ve Positions Nasıl Öğretilir?

İngilizce konuları arasında yer alan prepositions, edatlar anlamına gelmektedir. Edatlar, bir cümledeki diğer kelimeler arasındaki ilişkileri göstermektedir. Birçok edat, bir şeyin nerede olduğunu veya ne zaman olduğunu söylemektedir. Farklı anlamları bulunmaktadır.

Place of repositions ise yer edatları olarak bilinmekte ve 4.sınıf İngilizce konuları arasında yer almaktadır.  Yer edatları şunlardır:

 • In: içinde
 • On: üstünde
 • Under: altında
 • In front of: önünde
 • Between: Arasında
 • Next: Yakınında
 • Next To: Yanında
 • Behind: Arkasında
 • Near: Yakınında
 • Around: Etrafında
 • Opposite: Karşısında

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir