4. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla) - Wordly

4. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)


4. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)

4. Sınıf İngilizce testleri ve alıştırmaları 4. Sınıf öğrencilerine öğretilen İngilizce konuları üzerine hazırlanmış çoktan seçmeli testler, boşluk doldurma gibi alıştırmalardan oluşur. Bu testlerde dil bilgisi kurallarına hakimiyet, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama yetisi ölçülür. 

Pratik yapmak dil öğrenmenin ana kurallarından birisi olduğu için, 4. Sınıf İngilizce testleri ve alıştırmaları öğrencinin dil gelişimi için oldukça önemlidir. 

4. Sınıf İngilizce testlerinin ve alıştırmalarının konuları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş müfredatın içeriğindeki ünite ve konu başlıklarını içerir. 4. Sınıf İngilizce konuları genel anlamda başlangıç seviyesindeki dil bilgisi kuralları ve günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden oluşur. Kendini veya bir başkasını tanıtma, günlük rutinleri anlatma ve zamanı söyleyebilme gibi temel konuların üzerinde yoğunlaşan 4. Sınıf İngilizcesi toplamda 10 üniteye bölünmüştür.

4. Sınıf İngilizce Üniteleri

4. Sınıf İngilizce üniteleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Classroom Rules (Sınıf Kuralları)
 2. Nationality (Uyruk)
 3. Cartoon Characters (Çizgi film karakterleri)
 4. Free Time (Boş zaman)
 5. My Day (1 Günüm)
 6. Fun With Science (Eğlenceli Bilim)
 7. Jobs (Meslekler)
 8. My Clothes (Kıyafetlerim)
 9. My Friends (Arkadaşlarım)
 10. Food and Drinks (Yiyecek – İçecek)

İngilizce 4. Sınıf Ünite 1 (Classroom) Testleri ve Kelimeleri

Classroom Rules ünitesi kelime bilgisi üzerinde yoğunlaşır. Bir sınıf içerisinde uyulması gereken kuralların sıklıkla yer aldığı bu ünite, 4. Sınıf öğrencilerinin sınıfta öğretmen ile İngilizce olarak anlaşabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda bu ünite içerisinde öğrenciler 50’ye kadar saymayı öğrenir. 

Bu ünite bittiğinde, öğrencilerin, sınıf kurallarının İngilizce telaffuzunu öğrenmesi, emir cümleleri kurmayı ve anlamayı ve bu kuralları uygulayabilmesi beklenir. 

Ünitede verilen bazı kural cümleleri aşağıdaki gibidir. 

 • Stand up. (Ayağa kalkın.)
 • Sit down, please. (Lütfen oturun.)
 • May I come in? (Girebilir miyim?)
 • Open your book. (Kitabınızı açın.)
 • Raise your hand. (Elinizi kaldırın.)
 • Look at the board, please. (Lütfen tahtaya bakın.)
 • Be quiet. (Sessiz olun.)
 • Close the door. (Kapıyı kapatın.)
 • Stay in the line. (Sırada kalın.)
 • Could you please turn on the lights? (Lütfen ışıkları açabilir misiniz?)
 • Here you are. (Buyur.)
 • Yes, you can. (Evet, yapabilirsin.)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki sınıf kurallarını ne kadar tanıdığını ve bu konular üzerinde anlamlı diyaloglar kurabilme bilgisini sınar. 

İngilizce 4. Sınıf Ünite 1 (Classroom) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 1 (Classroom) kelimeleri aşağıda verilmiştir.

 • Book: kitap
 • Board: tahta
 • Desk: sıra
 • Dictionary: sözlük
 • Door: kapı
 • Eraser: silgi
 • Map: harita
 • Pencil: kalem
 • Pencil case: kalem kutu
 • Pencil sharpener: kalemtraş
 • Ruler: cetvel
 • Window: pencere

İngilizce 4. Sınıf Ünite 1 Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 1 Testi – 4th Grade Unit 1 Test – 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalı ve sorunun ne istediği anlaşılmalıdır. Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler en çok kalıpların ezberlenmesinde sorun yaşadığı için testi çözerken kalıplara dikkat etmelidir. 

1)Ali: ……………..?

Özge: My name is Özge.

Yukarıdaki diyaloğu tamamlayınız.

A) What name is your?

B) Who is your name?

C) How is your name?

D) What is your name?

Cevap: D şıkkı

Diyalogda Özge, kendi ismini söylüyor. Bu yüzden Ali, Özge’ye “İsmin nedir?” diye sormalıdır. “İsmin nedir?” sorusu İngilizcede “What is your name?” demektir.

2)  İçeri girebilir miyim? 

Yukarıdaki cümlenin İngilizce karşılığını bulunuz.

A) May I take the eraser?

B) Turn on the light.

C) May I come in?

D) Be quiet.

Cevap: C şıkkı

“İçeri girebilir miyim?” Cümlesinin İngilizce karşılığı “May I come in?” olur.

3)  …. me the ruler, please.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kelimeyi seçiniz.

A) Take

B) Give

C) Sit

D) Close

Cevap: B şıkkı

Ruler cetvel demektir. Bu cümlenin anlamının “Lütfen bana cetveli ver.” olması gerekir. Bu yüzden boşluğa vermek anlamına gelen kelime, “give” kelimesi gelmelidir.

4) 15: …………………

Yukarıdaki sayının karşılığını seçiniz.

A) Fifteen

B) Fifty

C) Fifty-five

D) One-five 

Cevap: A şıkkı

15 sayısı İngilizcede fifteen şeklinde yazılır.

5) Kapıyı kapatır mısınız, lütfen?

Yukarıdaki cümlenin karşılığını bulunuz.

A) May I come in?

B) Could you please sit down?

C) Could you please close the door?

D) What is your name?

Cevap: C şıkkı

Kapı kelimesi İngilizcede door demektir. Kapıyı kapatmak ise close the door olacaktır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 2 (Nationality) Testleri ve Kelimeleri

Nationality ünitesi kelime bilgisi üzerinde yoğunlaşır. Kelimeler milliyetler ve diller üzerinde yoğunlaşır. Öğrenciler kendilerini tanıtmayı ve nereli olduklarını söylemeyi öğrenir. Bu ünitede, öğrencilerin en çok zorlandığı yer uyruklar ve ülkelerin kelime olarak benzemesidir. 

Bu ünite içerisinde öğrenciler yönleri ve pusula okumayı da öğrenmektedir. 

Ünite bitiminde öğrenciler ülke ve milliyet isimlerini öğrenmiş ve bu kelimeleri birbirinden ayırt edebiliyor olmalıdır. Kendilerini tanıtabilmeli ve anlamlı diyaloglar kurabilmelilerdir.

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • Where are you from? (Nerelisin?)
 • I am from Turkey. (Türkiyeliyim.)
 • What nationality are you? (Milliyetin ne?)
 • I am Turkish. (Türküm.)
 • How old are you? (Kaç yaşındasın?)
 • I am 9 years old. (9 yaşındayım.)
 • Where is …? (Nerede?)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki cümle kalıplarını ne kadar tanıdığını ve bu konular üzerinde anlamlı diyaloglar kurabilme bilgisini sınar. Milliyet ve ülke ayrımını pekiştirir. 

İngilizce 4. Sınıf Ünite 2 (Nationality) Kelimeleri

ÜlkelerMilliyetler
Turkey: TürkiyeTurkish: Türk
Germany: AlmanyaGerman: Alman
France: FransaFrench: Fransız
USA: ABDAmerican: Amerikan
Spain: İspanyaSpanish: İspanyol
England: İngiltereEnglish: İngiliz
Iran: İran
Iranian: İranlı
Egypt: MısırEgyptian: Mısırlı
Pakistan: PakistanPakistani: Pakistanlı
Italy: İtalyaItalian: İtalyan
Japan: JaponyaJapanese: Japonca
China: ÇinChinese: Çinli
Greece: YunanistanGreek: Yunan
Arabia: ArabistanArabic: Arap
Canada: KanadaCanadian: Kanadalı
Russia: RusyaRussian: Rus
 • Africa: Afrika
 • Age: yaş
 • Animal: hayvan
 • Antarctica: Antarktika
 • Asia: Asya
 • Children: çocuklar
 • Country: ülke
 • Doll: oyuncak bebek
 • East: doğu
 • Europe:  Avrupa
 • Guess: tahmin etmek
 • I think:  bence
 • ID card: kimlik kartı
 • Live: yaşamak
 • Match: eşlemek
 • Nationality: milliyet
 • North: kuzey
 • Point:  işaret etmek, göstermek
 • Soldier: asker
 • South: güney
 • West: batı

İngilizce 4. Sınıf Ünite 2 Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 2 Testi, 4th Grade Unit 2 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve özellikle diyaloglara dikkat edilmelidir. Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler en çok milliyet ve ülke ayrımını yapmakta zorlandığı için bu başlığa dikkat edilmelidir. 

1) Ali: Where are you from?

Zeynep: ………………

Yukarıdaki diyaloğu tamamlayınız.

A) I am Turkish.

B) I am 7 years old.

C) I am fine.

D) I am from Turkey.

Cevap: D şıkkı

Diyalogda Ali’nin sorusu “Nerelisin?’’ olduğu için cevabı “Türkiyeliyim.” olmalıdır. Soru “from” kullanılarak sorulduğu için cevap “I am from Turkey.” şeklinde verilmelidir.

2) Amelie is from France.

She is ……..

Yukarıdaki boş bırakılan yere en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egyptian

B) Russian

C) French

D) German

Cevap: C şıkkı

İlk cümlede Amelie’nin Fransalı olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden uyruğu Fransız olmalıdır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. 

3) Aşağıdakilerden farklı olan hangisidir?

 1. Canada
 2. Turkish
 3. Egyptian
 4. Pakistani

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Cevap: A şıkkı

Turkish, Egyptian ve Pakistani sırasıyla Türk, Mısırlı ve Pakistanlı anlamına gelir. Hepsi birer milliyettir. Canada ise Kanada anlamına gelir ve bir ülke ismidir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olmalıdır.

4) Ali: Where is Edirne?

Zeynep: In the ……….

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) east

B) south

C) north

D) west

Cevap: D şıkkı

Edirne Türkiye’nin batısında olduğu için boşluğa batı anlamına gelen “west” kelimesi gelmelidir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olmalıdır.

5)  Hangi seçenek yanlıştır?

A) Germany – German

B) India – Indiani

C) Brazil – Brazilian

D) Japan – Japanese

Cevap: B şıkkı

Seçeneklerde ülkeler ve milliyetler eşleştirilmiş. “India – Indiani” seçeneğinde milliyet yanlış yazılmıştır. Doğrusu Indian olmalıdır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 

İngilizce 4. Sınıf Ünite 3 (Cartoon Characters) Testleri ve Kelimeleri

Cartoon Characters ünitesi yapabilirlik durumunu öğretir. İngilizcedeki “can” kalıbını öğretebilmek için çizgi film karakterleri kullanılır. Bu ünitede insanların, hayvanların ve nesnelerin yeteneklerinden bahsedilir ve bu yöntemle öğrenciler yapabilirlik cümlesi kurmayı öğrenir. 

Bu ünite içerisinde öğrenciler aidiyet belirtmeyi de öğrenmektedir. Bu sayede öğrencilere bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme yetisi kazandırılır.

Ünite bitiminde öğrenciler yetenek belirten cümleler kurmayı, “can” kalıbını ve aidiyet belirtmeyi öğrenmiş olmalıdır. 

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • I can’t swim. (Yüzebiliyorum.)
 • She can speak Turkish. (O, Türkçe konuşabiliyor.)
 • He can play piano. (O, piyano çalabiliyor.)
 • Fish can’t fly. (Balıklar uçamaz.)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi “can” kalıbını kullanma yetisini test eder. İyelik zamirleri yani aitlik belirtmek için kullanılan kelimeler ve cümle yapıları ile ilgili sorular, öğrencilerin bu konulara ne kadar hakim olduğunu ölçer. 

İngilizce 4. Sınıf Ünite 3 (Cartoon Characters) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 3 (Cartoon Characters) kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • Play: oynamak
 • Speak: konuşmak
 • Swim: yüzmek
 • Fly: uçmak
 • Climb: tırmanmak
 • Comic: çizgi roman
 • Cartoon: çizgi film
 • Dive: dalmak
 • Free time: boş vakit
 • Hobby: hobi
 • Play football: futbol oynamak
 • Play the guitar: gitar oynamak
 • Play chess: satranç oynamak
 • Put: koymak
 • Ride: sürmek
 • Ride a bike: bisiklet sürmek
 • Sing: şarkı söylemek

İngilizce 4. Sınıf Ünite 3 (Cartoon Characters) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 3 Testi, 4th Grade Unit 3 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve cümle kalıplarına ve “can” kalıbının kullanışına dikkat edilmelidir. 

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler en çok iyelik sıfatları konusunda sıkıntı yaşadıkları için bu test sorularına önem verilmelidir.

1) Fish …… swim but they …… fly.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) can’t / can’t

B) can / can’t

C) can’t / can

D) can / can

Cevap: B şıkkı

Cümlede balıkların yüzebildiği ama uçamadıkları söylenmektedir.

2) Birds can ……

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) ride a horse

B) cook

C) fly

D) speak

Cevap: C şıkkı

Cümlede kuşların “uçabildiği” bilgisi verilmektedir. Bu yüzden fly: uçmak fiili kullanılmalıdır.

3) This bag belongs to me.

It is … bag.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) my

B) your

C) her

D) its

Cevap: A şıkkı

İlk cümle “Bu çanta bana ait.” anlamına gelmektedir. Bu yüzden ikinci cümle “Bu benim çantam.” olmalıdır.

4) Maria is Spanish. She ……… Spanish.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) can’t speak

B) can talk

C) can speak

D) can’t talk

Cevap: B şıkkı

Cümlede Maria’nın İspanyol olduğu söylenmektedir. Bu yüzden Maria İspanyolca konuşabilir. “Speak” fiili konuşmak anlamına gelir.

5) Ali: Can your father cook?

Zeynep: No, he ……

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) can

B) doesn’t

C) does

D) can’t

Cevap: D şıkkı

Zeynep, Ali’nin sorusuna hayır diye cevap vermiştir. Zeynep, “can” kalıbının olumsuz hali olan “can’t” ile cümle kurmalıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 4 (Free Time) Testleri ve Kelimeleri

Free Time ünitesi hobilerden bahsederken kullanılan “like doing something” kalıbını öğretir. Bu ünitede öğrenciler yapmayı sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri İngilizce ifade etmeyi öğrenirler. Daha çok kelime öğrenme üzerine kurulmuş bu ünitede, öğrenciler ne kadar çok kelime öğrenirse o kadar rahat etmektedir. 

Ünite bitiminde öğrenciler “like doing something” kalıbını öğrenmiş ve ünite kelimelerine hakim olmalıdır. 

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • What do you like doing in your free time? (Boş vakitlerinde ne yapmaktan hoşlanırsın?)
 • I like reading books in my free time. (Boş vakitlerimde kitap okumayı severim.)
 • What is your favorite activity? (Favori aktiviten nedir?)
 • My favorite activity is reading book. (Favori aktivitem kitap okumaktır.)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi “like doing something” kalıbını kullanma yetisini test eder.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 4 (Free Time) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 4 (Free Time) kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • Like: hoşlanmak, sevmek
 • Read a book: kitap okumak
 • Listen to music: müzik dinlemek
 • Play computer games: bilgisayar oyunu oynamak
 • Play football: futbol oynamak
 • Play chess: satranç oynamak
 • Play volleyball: voleybol oynamak
 • Ride a bike: bisiklete binmek
 • Run: koşmak
 • Shopping: alışveriş
 • Skate: kaykay yapmak
 • Swing: sallanmak
 • Take photos: fotoğraf çekmek
 • Watch tv: televizyon izlemek

İngilizce 4. Sınıf Ünite 4 (Free Time) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 4 Testi, 4th Grade Unit 4 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve cümle kalıplarına ve “like doing something” kalıbının kullanışına dikkat edilmelidir. 

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler ne kadar kelime pratiği yaparsa o kadar kolay şekilde bu üniteyi öğrenmiş olur.

1) She / watching TV / likes

Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden oluşacak olan kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) She watching TV likes

B) watching TV likes She

C) She likes watching TV

D) like She watching TV

Cevap: C şıkkı

Doğru cümle yapısı “She likes watching TV” olmalıdır.

2) He ……… playing football.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) Like

B) Do

C) Does

D) Likes

Cevap: D şıkkı

He/She/It öznelerinden sonra like fiili “s” takısı almalıdır. Bu sebeple doğru kullanım “likes” şeklinde olacaktır.

3) Özlem doesn’t like …….. volleyball very much.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) playing

B) doing

C) watching

D) singing

Cevap: A şıkkı

Cümlede Özlem’in voleybol oynamayı pek sevmediğinden bahsedilmektedir. Voleybol oynamak fiilinin İngilizce karşılığı “playing volleyball” olmalıdır.

4) Ali: Does Marie like singing?

Zeynep: No, she ……… singing. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) likes

B) doesn’t like

C) don’t like

D) like

Cevap: B şıkkı

Zeynep Ali’nin sorusuna hayır olarak cevap verdiği için boş bırakılan yere olumsuz yapı getirilmelidir. He/She/It öznelerinde fiiller “s” takısı aldığı için, cümle “She doesn’t like” şeklinde kurulmalıdır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olmalıdır.

5) Ali: What is your favorite activity?

Zeynep: …………….

Yukarıdaki diyaloğu en uygun cevapla tamamlayınız.

A) I like cooking.

B) I don’t like reading very much.

C) My favorite activity is playing computer games.

D) No, I don’t.

Cevap: C şıkkı

Ali’nin sorusu “En sevdiğin aktivite nedir?” Anlamına geldiği için, cevap “En sevdiğim aktivite ….” kalıbı ile verilmelidir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı olmalıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 5 (My Day) Testleri ve Kelimeleri

My Day ünitesi rutinlerden bahsetme üzerine kurulmuştur. Ünitenin amacı “Simple Present Tense” yani “Geniş Zaman” cümle yapısını öğretmektir. Bu ünitede, öğrenciler günlük rutinlerinden bahsetmeyi öğrenirken, zaman kalıplarını da öğrenmektedirler. 

Aynı zamanda bu ünite saatleri İngilizce olarak ifade etmeyi ve haftanın günlerini de öğretmektedir. Bu ünitede en çok zorlanılan konu zamanı ifade etmek ve zaman kalıplarını kullanabilmektir. Bu sebeple bu konularda yapılan pratikler oldukça önemlidir.

Ünite bitiminde öğrencilerin günlük rutinlerinden bahsedebilmesi, basit yapıda cümleler kurabilmesi ve saati ifade edebilmesi beklenir. 

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is twelve o’clock in the afternoon. (Öğlen 12.)
 • What do you do in the morning? (Sabahları ne yaparsın?)
 • I brush my teeth and I go to the school. (Dişlerimi fırçalarım ve okula giderim.)
 • My brother gets up early every morning. (Erkek kardeşim her sabah erken kalkar.)
 • What day is it today? (Bugün günlerden ne?)
 • It is Friday. (Bugün Cuma.)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi saati ifade edebilmeyi ve günlük rutinlerinden bahsedebilmeyi test eder.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 5 (My Day) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 5 (My Day) kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • Get up: kalkmak
 • Get up early: erken kalkmak
 • Get up late: get kalkmak
 • Go out with friends: arkadaşlarla dışarı çıkmak
 • Do sport: spor yapmak
 • Do shopping: alışveriş yapmak
 • Camp: kamp yapmak
 • Go to cinema: sinemaya gitmek
 • Breakfast: kahvaltı
 • Dinner: akşam yemeği
 • Lunch: öğle yemeği
 • Holiday: tatil
 • Morning: gündüz
 • Afternoon: öğle
 • Evening: akşam
 • Night: gece
 • Brush teeth: dişleri fırçalamak
 • Get dressed: giyinmek
 • Prepare my school bag: okul çantamı hazırlamak
 • Wash hands: elleri yıkamak
 • Wash face: yüzü yıkamak
 • Monday: Pazartesi
 • Tuesday: Salı
 • Wednesday: Çarşamba
 • Thursday: Perşembe
 • Friday: Cuma
 • Saturday: Cumartesi
 • Sunday: Pazar

İngilizce 4. Sınıf Ünite 5 (My Day) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 5 Testi, 4th Grade Unit 5 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve cümle yapılarına ve zaman kalıplarına dikkat edilmelidir. 

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler zaman kalıplarına ve “Simple Present Tense” kullanımına dikkat etmelidir. 

1)have …….

Aşağıdakilerden hangisi have fiili ile kullanılmaz?

A) breakfast

B) dinner

C) lunch

D) sports

Cevap: D şıkkı

Breakfast, dinner ve lunch kelimeleri have fiili ile birlikte kullanılmaktadır. Ama “sports” kelimesi do fiili ile birlikte kullanılır.

2) 08:00 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen saatin karşılığıdır?

A) It is eight o’clock in the morning.

B) It is eleven o’clock in the morning.

C) It is nine o’clock in the evening.

D) It is eleven o’clock in the evening.

Cevap: A şıkkı

08:00 saati sabah saat sekizi göstermektedir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olmalıdır.

3) Ali: What do you do in the evening?

Zeynep: ……………………

Yukarıdaki diyaloğu en uygun şekilde tamamlayınız.

A) I like watching TV.

B) I do my homework in the evening.

C) I don’t like playing computer games.

D) I have my breakfast at 8 o’clock.

Cevap:

Ali, Zeynep’e akşamları ne yaptığını sorduğu için doğru cevap “Akşamları ödevlerimi yapıyorum.” anlamına gelen B şıkkı olmalıdır.

4) Ali: ……………….

Zeynep: I go shopping with my mom on Saturdays.

Yukarıdaki diyaloğu en uygun şekilde tamamlayınız.

A) What do you do on Saturdays?

B) What do you like doing?

C) What are you doing?

D) What is your favorite activity?

Cevap: A şıkkı

Zeynep, Ali’nin sorusuna her Cumartesi günü annesiyle alışverişe gittiğini söyleyerek cevap veriyor. Bu durumda Ali, Zeynep’e Cumartesi günleri ne yaptığını sormuş olmalıdır.

5) 03:00

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen saatin karşılığıdır?

A) It is three o’clock.

B) It is three.

C) It is three fifty.

D) It is o’clock three.

Cevap: A şıkkı

Saatin 3 olduğunun söylenmesi gerektiği için doğru cevap A şıkkı olmalıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 6 (Fun With Science) Testleri ve Kelimeleri

Fun With Science ünitesi yer yön tarif etme konusu üzerine kurulmuştur. Ünitenin amacı yer belirten sıfatları öğretmektir. 

Bu ünite dahilinde birçok farklı kelime öğrenilmesi gerekir. Genellikle bilimle alakalı kelimeler mevcuttur. 

Aynı zamanda bu ünite içerisinde öğrenciler “let’s” yapısı ile cümle kurmayı öğrenmektedir.

Öğrenciler genellikle yer belirteçlerini öğrenmekte sıkıntı yaşadıkları için bu konuda yapılan pratikler ve çözülen testler oldukça önemlidir. 

Ünite bitiminde öğrencilerin bir nesnenin ya da kişinin nerede olduğunu söyleyebilmesi ve ünite kelimelerini bilmesi beklenir. 

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • Where is the pencil? (Kalem nerede?)
 • It is in the pencil case. (Kalem kalem kutunun içerisinde.)
 • Where is the book? (Kitap nerede?)
 • It is on the desk. (Kitap masanın üzerinde.)
 • Where is your school bag? (Okul çantan nerede?)
 • It is under the table.  (Okul çantam masanın altında.)
 • Where does Ahmet sit? (Ahmet nerede oturur?)
 • He sits behind me. (Ahmet benim arkamda oturur.)
 • Let’s do an experiment! (Haydi bir deney yapalım!)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi, yer belirteçlerini kullanıp kullanamadığını test eder.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 6 (Fun With Science) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 6 (Fun With Science) kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • absorb: emmek 
 • baking soda: karbonat 
 • bean: fasulye 
 • behind: arkasında 
 • blow: şişirmek 
 • boil water: su kaynatmak 
 • bookcase: kitaplık 
 • bottle: şişe 
 • cardboard: karton 
 • cover: örtmek, kapatmak 
 • cut the paper: kâğıt kesmek 
 • do an experiment: deney yapmak 
 • equipment: ekipman 
 • fill: doldurmak 
 • fold: katlamak 
 • glass: bardak 
 • goggles: gözlük 
 • in front of: önünde 
 • in: içinde 
 • liquid: sıvı 
 • magnifier: büyüteç 
 • microscope: mikroskop 
 • mix: karıştırmak 
 • near: yakın 
 • on: üzerinde 
 • peel: soymak 
 • pick up the flowers: çiçek toplamak 
 • plant tree: ağaç ekmek 
 • plant: bitki 
 • pour: dökmek, koymak 
 • put into order: sıraya koymak 
 • rub: sürtmek, ovmak 
 • scientist: bilim insanı 
 • shake: sallamak, çalkalamak 
 • soil: toprak 
 • spread: yaymak 
 • stick: yapıştırmak 
 • stir: karıştırmak

İngilizce 4. Sınıf Ünite 6 (Fun With Science) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 6 Testi, 4th Grade Unit 6 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve cümle yapılarına ve yer belirteçlerine dikkat edilmelidir. 

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler bu ünitenin testleriyle ne kadar pratik yaparsa bu konuyu o kadar iyi kavramış olur.

1)Scissors

Yukarıda verilen alet ile aşağıdaki eylemlerden hangisi yapılabilir?

A) Draw a line.

B) Water the flowers.

C) Cut the paper.

D) Fold the paper.

Cevap: C şıkkı

Scissors kelimesi makas anlamına gelir. Şıklarda makasla yapılabilecek tek eylem kağıdı kesmek olacaktır.

2) Ali: Where is the microscope?

Zeynep: ……………..

Yukarıdaki diyaloğu en uygun şekilde tamamlayınız.

A) He is in the garden.

B) She is under the table.

C) You are on the chair.

D) It is behind the computer.

Cevap: D şıkkı

Mikroskop bir nesne olduğu için, onu ifade etmek için kullanılan özne “it” olmalıdır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

3) ….. blue and red and you get purple.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Mix

B) Pour

C) Stir

D) Absorb

Cevap: A şıkkı

Cümlede mavi ile kırmızının “karıştırıldığında” mor renge dönüştüğü söylenmektedir. Bu yüzden boşluğa karıştırmak anlamına gelen “mix” kelimesi gelmelidir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

pastedGraphic.png

4) Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) The books are under the table.

B) The books are behind the table.

C) The books are in front of the table.

D) The books are on the table.

Cevap: D şıkkı 

Görselde kitaplar masanın üzerindedir. Bu yüzden “on the table” ifadesi kullanımalıdır. Doğru cevap D şıkkı olmalıdır.

pastedGraphic_1.png

5) Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) She is on the books. 

B) She is in front of the books.

C) She is behind the books.

D) She is in the books.

Cevap: B şıkkı

Görselde kız kitapların arkasındadır. Bu yüzden “behind the books” ifadesi kullanılmalıdır. Doğru cevap B şıkkı olmalıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 7 (Jobs) Testleri ve Kelimeleri

Jobs ünitesi meslekleri öğrenme üzerine kurulmuştur. Meslek adları, çalışılan yerlerin isimleri, bu mesleklerin neler yaptığı gibi kelimelerin öğrenilmesine odaklanan bu ünitede aynı zamanda öğrencilere “Simple Present Tense” yani Basit Geniş Zaman yapısı ile cümle kurabilme yetisi de kazandırılır.

Daha çok kelime öğrenme ve cümle kurabilme konularına yoğunlaşan bu ünitede test çözmek çok faydalıdır.

Öğrencilerden, daha önceki ünitelerde öğretilen konuları da kullanarak kendilerini ya da bir başkasını tamamen tanıtabilmesi beklenir. 

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • I want to be a lawyer. (Avukat olmak istiyorum.)
 • My mother is a nurse. (Annem bir hemşire.)
 • A doctor helps patients. (Bir doktor hastalara yardım eder.)
 • Beyonce is a singer. She sings songs. (Beyonce bir şarkıcıdır. O şarkı söyler.)

Bu ünitenin testleri, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi kelimeleri bilip bunları cümle içerisinde kullanabilmesi beklenir.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 7 (Jobs) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 7 (Jobs) Kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • accountant: muhasebeci
 • airport: havalimanı
 • architect: mimar
 • baker: fırıncı
 • barber: berber
 • butcher: kasap
 • bus driver: otobüs şöförü
 • builder: inşaatçı
 • carpenter: marangoz
 • chef: aşçı
 • clinic: klinik
 • doctor: doktor
 • engineer: mühendis
 • hospital: hastane
 • housewife: ev hanımı
 • tailor: terzi
 • pilot: pilot
 • soldier: asker
 • electrician: elektrikçi
 • plumber: tesisatçı
 • fireman: itfaiyeci
 • police: polis
 • teacher: öğretmen
 • lawyer: avukat
 • student: öğrenci
 • postman: postacı
 • fisherman: balıkçı
 • dancer: dansçı
 • singer: şarkıcı
 • vet: veteriner
 • scientist: bilim insanı
 • fire station: itfaiye
 • police station: karakol 
 • patient: hasta
 • farm: çiftlik
 • restaurant: restoran
 • waitress: garson
 • teach: öğretmek
 • fly a plane: Uçak uçurmak
 • sing: şarkı söylemek
 • cut hair: say kesmek
 • do housework: ev işi yapmak
 • examine: muayene etmek
 • design: dizayn etmek
 • repair: tamir etmek
 • write: yazmak
 • help: yardım etmek
 • catch: yakalamak
 • serve: hizmet etmek
 • work: çalışmak

İngilizce 4. Sınıf Ünite 7 (Jobs) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 7 Testi, 4th Grade Unit 7 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve kelimelere dikkat edilmelidir. Geniş zaman cümlelerinin nasıl kurulduğu, cümle yapıları dikkate alınmalıdır.

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler bu ünitenin testleriyle ne kadar pratik yaparsa bu konuyu o kadar iyi kavramış olur.

pastedGraphic_2.png

1) Yukarıdaki resimde verilen meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lawyer

B) Chef

C) Accountant

D) Engineer

Cevap: B şıkkı

Resimde bir aşçı görünmektedir. Bu nedenle doğru cevap aşçı anlamına gelen B şıkkı olmalıdır.

2) Ayşe examines the patients.

Yukarıda verilen cümleye göre, Ayşe’nin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teacher

B) Plumber

C) Carpenter

D) Doctor

Cevap: D şıkkı

Cümlede Ayşe’nin hastaları muayene ettiği söylenmektedir. Bu sebeple doğru cevap doktor anlamına gelen D şıkkıdır.

3) My father is a barber. He ………..

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.

A) cuts hair

B) repair sinks

C) serves food

D) teaches children

Cevap: A şıkkı

Cümlede babanın berber olduğu söylenmektedir. Bu yüzden doğru cevap saç kesmek anlamına gelen A şıkkıdır.

4) My mother is a pilot. She works at ………

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.

A) police station

B) fire station 

C) hospital

D) airport

Cevap: D şıkkı

Cümlede annenin pilot olduğundan bahsedilmektedir. Bu sebeple doğru cevap havalimanı anlamına gelen D şıkkı olmalıdır.

5) Mrs. Candice ……… a teacher. She ……… children.

Yukarıdaki boşlukları aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.

A) teach / is

B) teaches / is

C) is / teaches

D) is / teach

Cevap: C şıkkı 

Verilen ilk cümle bir isim cümlesidir. Mrs. Candice’in bir öğretmen olduğu söylendiği için boşluğa “is” gelmelidir. İkinci cümle bir fiil cümlesidir. Mrs. Candice’in çocuklara ders öğrettiği söylenirken he/she/it öznelerinde fiile “s” takısı gelmesi gerektiği için boşluğa “teaches” gelmelidir.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 8 (My Clothes) Testleri ve Kelimeleri

My Clothes ünitesi kelime olarak günlük kıyafetler, mevsimler ve hava durumu gibi kelimelere yoğunlaşır. Ünite içerisinde öğrenciler hava koşullarını belirtmeyi öğrenir ve basit geniş zaman yapısında cümle kurma yetisini pekiştirir. 

Sık olarak kelime bilgisi üzerine kurulmuş bu ünitede önceki ünitelerde öğrenilmiş yapılar tekrar edilir. Önceki ünitelere artı olarak, bu ünitede “Can/May I borrow?” yapısı kullanarak ile ödünç isteme de öğretilmektedir.

Bu ünite bitiminde öğrencilerden hava durumunu anlatabilmesi, günlük kıyafetlerinden bahsedebilmesi ve “can/may” yapıları kullanarak cümle kurabilmesi beklenir.

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • What is the weather like? (Hava nasıl?)
 • It is foggy. (Hava sisli.)
 • It is snowy. (Hava karlı.)
 • It is sunny. (Hava güneşli.)
 • It is rainy. (Hava yağmurlu.)
 • May I borrow your pencil? (Kalemini ödünç alabilir miyim?)
 • Yes, you may. (Evet, alabilirsin.)
 • No, you may not  (Hayır, alamazsın.)
 • Can I borrow your bag? (Çantanı ödünç alabilir miyim?)
 • Yes, you can. (Evet, alabilirsin.)
 • No, you can’t. (Hayır, alamazsın.)
 • Here you are. (Buyur.)

Bu ünitenin testlerinde, öğrencilerin, yukarıda verilen örneklerlerdeki gibi hava durumu bildiren cümleler kurabilmeleri beklenir.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 8 (My Clothes) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 8 (My Clothes) kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • weather: hava
 • termometer: termometre
 • cloud: bulut
 • cloudy: bulutlu
 • rain: yağmur
 • rainy: yağmurlu
 • fog: sis
 • foggy: sisli
 • snow: kar
 • snowy: karlı
 • sun: güneş
 • sunny: güneşli
 • wind: rüzgar
 • windy: rüzgarlı
 • storm: fırtına
 • stormy: fırtınalı
 • cold: soğuk
 • hot: sıcak
 • hat: şapka
 • cap: kep
 • glasses: gözlük
 • sunglasses: güneş gözlüğü
 • scarf: atkı
 • gloves: eldiven
 • mittens: tek parmaklı eldiven
 • belt: kemer
 • tie: kravat
 • bow: papyon
 • accessory: aksesuar
 • coat: mont
 • raincoat: yağmurluk
 • jacket: ceket
 • vest: yelek
 • sweatshirt: kazak
 • sweater: süveter
 • shirt: gömlek
 • t-shirt: tişört
 • nightgown: gecelik
 • pyjamas: pijama
 • trousers: pantolon
 • tights: tayt
 • shorts: şort
 • skirt: etek
 • dress: elbise
 • suit: takım elbise
 • jeans: kot pantolon
 • socks: çorap
 • underwear: iç çamaşırı
 • shoes: ayakkabı
 • sneakers: spor ayakkabı
 • boot: bot
 • flip-flops: parmak arası terlik
 • slippers: terlik
 • purse: kadın cüzdanı
 • wallet: erkek cüzdanı
 • backpack: sırt çantası
 • bag: çanta
 • umbrella: şemsiye
 • take: almak
 • borrow: ödünç almak
 • wear: giymek
 • put on: giyinmek
 • try on: üstünde denemek
 • get dressed: giyinmek
 • get undressed: soyunmak
 • take off: çıkarmak
 • winter: kış
 • spring: ilkbahar
 • summer: yaz
 • autumn: sonbahar

İngilizce 4. Sınıf Ünite 8 (My Clothes) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 8 Testi, 4th Grade Unit 8 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve kelimelere dikkat edilmelidir. Geniş zaman cümle yapılarına, hava durumu belirtme cümlelerine ve kelimelere oldukça dikkat edilmelidir. 

Bu test ödevlerde sıklıkla istenilen konuları içerir ve öğrenciler bu ünitenin testleriyle ne kadar pratik yaparsa bu konuyu o kadar iyi kavramış olur.

1)It is snowy today. Wear your ……..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) sneakers

B) shorts

C) gloves

D) sunglasses

Cevap: C şıkkı

Cümlede havanın karlı olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden, boşluğa şıklar arasında karlı havaya uygun olan tek kıyafet olan eldiven getirilmelidir. Doğru cevap C şıkkı olmalıdır.

pastedGraphic_3.png

2) Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) It is windy.

B) It is snowy.

C) It is foggy.

D) It is sunny.

Cevap: A şıkkı

Resimde havanın rüzgarlı olduğu görünmektedir.

3) The weather is sunny and hot in ……..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) winter

B) summer

C) autumn

D) spring

Cevap: B şıkkı

Cümlede havanın güneşli ve sıcak olduğu söylenmektedir. Bu yüzden mevsim yaz olmalıdır.

4) Ali: …………..

Zeynep: Here you are.

Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdakilerden boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) What’s the weather like today?

B) What do you wear in summer?

C) What is your mother look like?

D) May I borrow your eraser?

Cevap: D şıkkı

Zeynep cevap olarak “Buyur.” demektedir. Bu yüzden seçeneklerden en uygun olan soru kalıbı “Silgini ödünç alabilir miyim?” anlamına gelen D şıkkıdır.

5) Ali: ………………

Zeynep: It is foggy.

Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdakilerden boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) What’s the weather like today?

B) What do you wear in winter?

C) What is your  teacher like?

D) May I borrow your trousers?

Cevap: A şıkkı

Zeynep havanın sisli olduğunu söylemektedir. Bu yüzden seçeneklerden en uygun olan soru kalıbı “Bugün hava nasıl?” anlamına gelen A şıkkıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 9 (My Friends) Testleri ve Kelimeleri

My Friends ünitesi insanları niteleyici sıfatları öğrenme üzerine kurulmuştur. Fiziksel ve kişisel özelliklere ait kelimeleri öğrenme ve bir insanın özelliklerini ifade edebilme üzerine yoğunlaşan bu ünitede, özellikle sahiplik belirtme cümleleri kurma yetisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. “Have got – has got” kalıpları öğretilmektedir.

Daha uzun cümleler kurmaya yardımcı olan bu ünitede öğrenciler he/she/it özneleriyle kullanılan fiillerin “s” takısı alması gerektiği kuralını hatırlamakta güçlük çekerler. Bu yüzden bu konuda çözülen testler ve okunan cümleler oldukça önemlidir.

Bu ünite bitiminde öğrencilerden birisinin fiziksel özelliklerini anlatabilmesi ve “have/has got” kalıbı ile sahipli anlatan cümleler kurabilmesi beklenir.

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • What does he look like? (O nasıl görünüyor?)
 • He is tall. (O uzun.)
 • He has blue eyes. (Mavi gözleri var.)
 • What do you look like? (Sen nasıl görünüyorsun?)
 • I am short. (Ben kısayım.)
 • I have blonde hair. (Sarı saçlarım var.)
 • What are you like? (Sen nasıl birisin?)
 • I am energetic. (Enerjiğim.)
 • What is she like? (O nasıl birisi?)
 • She is friendly. (O arkadaş canlısın.)

Bu ünitenin testlerinde, öğrencilerden yukarıda verilen örneklerdeki gibi cümleler kurabilmesi ve aşağıdaki kelimelere hakim olması beklenir.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 9 (My Friends) Kelimeleri

İngilizce 4. Sınıf Ünite 9 (My Friends) kelimeleri aşağıda verilmiştir.

 • Tall: uzun
 • Short: kısa
 • Medium-height: orta boylu
 • Thin: ince
 • Fat: şişman
 • Plump: tombul
 • Slim: ince
 • Old: yaşlı
 • Young: genç
 • Wavy: dalgalı 
 • Curly: kıvırcık
 • Straight: düz
 • Blonde: sarışın
 • Brunette: kumral
 • Dark hair: esmer
 • Long hair: uzun saç
 • Short hair: kısa saç
 • Bald: kel
 • Freckles: çil
 • Moustache: bıyık
 • Beard: sakal
 • Beautiful: güzel
 • Generous: cömert
 • Punctual: dakik
 • Lazy: tembel
 • Hardworking: çalışkan
 • Selfish: bencil
 • Friendly: arkadaş canlısı
 • Rude: kaba
 • Energetic: enerjik
 • Kind: nazik
 • Helpful: yardımsever
 • Honest: dürüst
 • Supportive: destekleyici
 • Stubborn: inatçı
 • Mean: huysuz, cimri
 • Ambitious: hırslı
 • Polite: kibar
 • Shy: utangaç
 • Ugly: çirkin
 • Quiet: sessiz
 • Funny: Eğlenceli, komik
 • Cheerful: Neşeli
 • Coward: korkak
 • Brave: cesur
 • Humble: alçak gönüllü

İngilizce 4. Sınıf Ünite 9 (My Friends) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 9 Testi, 4th Grade Unit 9 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve kelimelere dikkat edilmelidir. Geniş zaman cümlelerinde öznelere dikkat edilmesi ve gerektiğinde fiillere “s” takısı getirilmesi gerektiğinin unutulmaması gerekir.

Bu test ödevlerde öğrencilerden istenen cümlelerin yapılarını pekiştirmek için gereklidir. Ünitenin daha iyi kavranması için yeteri kadar pratik ve alıştırma yapılmalıdır. 

1)What does your mother look like?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen soruya cevap olarak verilebilir?

A) She is beautiful.

B) She is tall.

C) She is punctual.

D) She is honest.

Cevap: B şıkkı

Yukarıdaki soru Türkçede “Annen nasıl görünür?” anlamına gelmektedir. Bu sebeple verilen cevapta annenin fiziksel özelliklerinden bahsedilmesi gerekmektedir.

2) My dad has got a ………….

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) moustache

B) ugly

C) slim

D) coward

Cevap: A şıkkı

Cümlede babasının sahip olduğu bir fiziksel özellikten bahsedilmesi gerekir. Bu yüzden cevap bıyık anlamına gelen moustache olmalıdır.

3) Ali ………. blue eyes.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) is

B) are

C) have

D) has

Cevap: D şıkkı

Cümlede Ali’nin mavi gözlere sahip olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden cümle “Ali has blue eyes.” şeklinde olmalıdır.

4) What is your best friend like?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen soruya cevap olarak verilemez?

A) She is quiet.

B) She is cheerful.

C) She has curly hair.

D) She is supportive.

Cevap: C şıkkı

Soruda en yakın arkadaşın kişisel özelliği sorulmaktadır. Şıklar arasında kişisel özelliklerden bahsetmeyen cevap aranmalıdır. C şıkkı fiziksel bir özellikten bahsettiği için doğru cevap C şıkkıdır.

5) Ömer is my student. He ………. hardworking and ambitious.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) is

B) are

C) have

D) has

Cevap: A şıkkı 

Cümlede Ömer’in çalışkan ve hırslı olduğundan bahsedilmektedir. Bunlar Ömer’in nasıl birisini olduğunu tanımlayan sıfatlardır ve kişisel özellikleridir. Bu cümleler isim cümleleri olduğundan cümle am/is/are yapısı ile kurulmalıdır.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 10 (Food and Drinks) Testleri ve Kelimeleri

Food and Drinks ünitesi basit geniş zaman cümle yapısını öğretme ve istek belirtme ve birisinin ne istediğini sorma yetisi kazandırma üzerine kurulmuştur. “Do you want/Would you like?” gibi soru kalıplarını öğreten bu ünitede, yiyecek ve içecek isimleri ve bu konuyla alakalı filler de bulunmaktadır.

Öğrenciler sayılabilen ve sayılamayan isimleri, onların farklarını ve cümlelerde nasıl kullanılması gerektiğini de bu ünite dahilinde öğrenmektedir. Miktar bildirmek için kullanılan “A/an” ve “some” yapısı da bu sayede öğretilmektedir. 

Öğrenciler daha gelişmiş diyaloglar kurmayı öğrenmektedir. Bu yüzden cümle yapılarına, soru kalıplarına ve onlara verilen cevaplara dikkat edilmelidir. 

Bu ünite bitiminde öğrencilerden yiyecek içecek konusu ile ilgili kelimelere hakim olması, sayılabilen ve sayılamayan kelimeleri ayırt edebilmesi ve istek cümleleri kurabilmesi beklenir.

Üniteye dahil bazı cümle kalıpları aşağıdaki gibidir.

 • Would you like a cup of coffee? (Bir fincan kahve ister misiniz?)
 • I would like a cup coffee. (Bir fincan kahve isterim.)
 • Do you want a bottle of water? (Bir şişe su ister misiniz?)
 • I want a bottle of water. (Bir şişe su isterim.)
 • May I take an ice cream, please? (Dondurma alabilir miyim, lütfen?)
 • What about  a cup of tea? (Bir fincan çaya ne dersiniz?)
 • Here you are. (Buyrun.)
 • Not now. (Şimdi değil.)

Bu ünite testlerinde, öğrencilerin yukarıdaki örnek cümlelerde olduğu gibi istek belirtme istek sorma cümleleri kurabilmeleri gerekir.

İngilizce 4. Sınıf Ünite 10 (Food and Drinks) Kelimeleri

 • Eat: yemek yemek
 • Drink: içmek
 • Hungry: aç
 • Full: tok
 • Thirsty: susamış
 • Food: yemek 
 • Salad: salata
 • Pasta: makarna
 • Sandwich: sandviç
 • Cupcake: küçük kek
 • Chicken: tavuk
 • Meat: et
 • Hamburger: hamburger
 • Spaghetti: spagetti
 • Soup: çorba
 • Chips: patates kızartması
 • Omelette: omlet
 • Bread: ekmek
 • Cheese: peynir
 • Butter: tereyağı
 • Cereal: mısır gevreği
 • Honey: bal
 • Fish: balık
 • Egg: yumurta
 • Olive: zeytin
 • Ice cream: dondurma
 • Rice: pirinç 
 • Jam: reçel
 • Pizza: pizza
 • Marmelade: marmelat
 • Drinks: içecekler
 • Tea: çay
 • Coffee: kahve
 • Water: su
 • Milk: süt
 • Lemonade: limonata
 • Orange juice: portakal suyu
 • Soda: gazlı içecek
 • Hot chocolate: sıcak çikolata
 • Coke: kola

İngilizce 4. Sınıf Ünite 10 (Food and Drinks) Testleri ve Yanıtları

İngilizce 4. Sınıf Ünite 10 Testi, 4th Grade Unit 10 Test, 5 soruluk çoktan seçmeli bir testtir. Yanıtlar her sorunun altında verilmiştir. Bu test çözülürken sorular dikkatlice okunmalıdır ve sayılabilen ve sayılamayan kelimelere dikkat edilmelidir. Soru kalıplar ve onlara verilmesi gereken cevaplar dikkatlice okunmalıdır.

Bu test ödevlerde öğrencilerden istenen cümlelerin yapılarını pekiştirmek için gereklidir. Ünitenin daha iyi kavranması için yeteri kadar pratik ve alıştırma yapılmalıdır. 

1) Ali: Do you want a banana?

Zeynep: Yes, please. ………

Yukarıdaki diyaloğu aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanı ile tamamlayınız.

A) I am full.

B) I am thirsty.

C) I am hungry.

D) I am honest.

Cevap: C şıkkı 

Ali, Zeynep’e muz isteyip istemediğini sormaktadır. Zeynep, soruya evet şeklinde cevap verdiği için, devamında gelecek cümlede aç olduğunu belirtmelidir.

2) Aşağıdaki listeye aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilemez?

 1. Tea
 2. Coffee
 3. Milk
 4. Hot chocolate

A) Water

B) Soda

C) Orange juice

D) Meat

Cevap: D şıkkı

Listede verilen bütün kelimeler bir içecek adıdır. Şıklarda içecek olmayan tek seçenek et anlamına gelen “meat” kelimesidir.

3) I am hungry. I want a ………..

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanı ile doldurunuz.

A) sandwich

B) orange

C) water

D) milk

Cevap: A şıkkı

Cümlede aç olduğunu belirtmektedir. İkinci cümlede ise sayılabilen bir isim olması gerektiği anlaşılmaktadır. Seçeneklerden tek sayılabilen ve yemek olan seçenek “sandwich” kelimesidir.

4) Would you like some …..?

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanı ile doldurunuz.

A) sandwich

B) soup

C) hamburger

D) pizza

Cevap: B şıkkı

Soruda boşluğa gelmesi gereken kelime “some” sıfatını aldığı için sayılamayan bir isim olmalıdır. Şıklarda sayılamayan tek seçenek çorba anlamına gelen “soup” kelimesidir.

5) Ali: Would you like some bread.

Zeynep: …….. I am full.

Yukarıdaki diyaloğu aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanı ile tamamlayınız.

A) Yes, please.

B) Yes, thank you.

C) I would like some bread.

D) No, thanks. 

Cevap: D şıkkı

Zeynep, “Ekmek ister misin?” sorusuna tok olduğunu söylemektedir.

4. Sınıf İngilizce Testleri için 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

4. Sınıf İngilizce’sine dahil 10 ünite ve bu ünitelerin içerdiği konularla ilgili detaylı testler yukarıda sırasıyla verilmiştir. Bu testler doğru şekilde çözülebilmesi için, ünitelere dahil olan dil bilgisi kurallarına hakim olunması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için de 4. Sınıf İngilizce konu anlatımı oldukça önemlidir. 

Öğrenciler, öncelikle konu anlatımlarını gözden geçirip gerekli konularda bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenciler yeterli derecede bilgi sahibi değilse, testleri doğru çözemezler. Bu yüzden çözülmüş yanlış sorular tekrar edilmeli ve hangi konularda eksik olunduğu değerlendirilmelidir. 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir