4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri


4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules

4. Sınıf Ünite 1. Classroom Rules: yani Türkçe adıyla Sınıf kuralları ünitesinde kelime bilgisi üzerinde yoğunlaşır. Bir sınıfta uyulması gereken kuralları içeren bu ünite, 4. sınıf öğrencilerinin sınıfta öğretmenle İngilizce iletişim kurabilmeleri için gereklidir. Aynı zamanda öğrenciler bu ünitede 50’ye kadar saymayı öğrenirler.

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, Sınıf, Okul, dersler ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilecek, sınıf kurallarının İngilizce telaffuzunu öğrenmesi, emir cümleleri kurmayı ve anlamayı ve bu kuralları uygulayabilmesi da öğrenilecek ve Classroom Rules ile alakalı sorular sorulabilecek, basit yönergelerle cümleler kurabilecektir. Ayrıca bu ünitede öğrenciler, Ünite Kazanımları arasında Can kalıbını kullanacaklardır.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 1. Ünite Classroom Rules ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Classroom Rules Ünitesi Can kalıbı Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

 

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 1

4.Sınıf İngilizce 1.ünite Classroom Rules ünitesinin testleri genellikle öğrencilerin cümleleri kurabilme ve anlayabilme becerilerini test eder, Ünite kelimelerindeki yeterliliğini de test eden bu testler, alıştırma yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 15 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

1.60-70-80-….- 100

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ninety

B. Nineteen

C. Nine

D. Nine thousand

Cevap: A şıkkı

 

2.Student: Sorry, I am late…………………………?
Teacher: Please,come in.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. May I stay in the room?

B. May I come in?

C. May I speak?

D. May I sleep?

Cevap: B şıkkı

 

3.Teacher : What is this?
Students: This is a book

Teacher :………………….
Students:This is a book

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Close the book!

B. Go out,please

C. Say that again

D. Look at the book,please

Cevap: C şıkkı

 

4. 91+6 =?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ninety seven

B. One hundred

C. Eighty five

D. Five hundred

Cevap: A şıkkı

 

5. Oğuzalp: …………………………………….?
Görkem: Sorry,not now.
Oğuzalp: Why?
Görkem: It is raining.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. May I open the window?

B. May I clean the board?

C. May I take the book?

D. May I take the pencil?

Cevap: A şıkkı

 

6. 27X3=?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Seventy one

B. Eighty one

C. Ninety

D. Ninety one

Cevap: B şıkkı

 

7. 10 – 20- 30 -…… – 50

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Four

B. Fourteen

C. Forty

D. Four thousand

Cevap: C  şıkkı

 

 

8.  57-14=?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Forty-three

B. Seventy one

C. Thirty three

D. Thirty one

Cevap: C  şıkkı

 

 

9. 33-34-35-36-….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Thirty three

B. Thirty seven

C. Thirty six

D. Thirty eight

Cevap: B  şıkkı

 

 

10. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Sit down= ayağa kalmak

B. Repeat after me = benden sonra tekrar et

C. Turn around= arkanı dön

D. You can go = gidebilirsin

Cevap: A şıkkı

 

11.I want to color my picture. May I take your ________ ?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. pencils

B. eraser

C. crayons

D. pencil sharpener

Cevap: C şıkkı

 

12. A: I want to erase something could you give me the ______ ,please.
B: Here you are.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. pen

B. pencil sharpener

C. ruler

D. eraser

Cevap: D  şıkkı

 

13. Teacher: ________ the board,please.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Clean

B. Turn on

C. Wash

D. Take

Cevap: A şıkkı

 

14. A: _______________________ ?
B: Yes, you may.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. May I turn on the light?

B. What’s your name?

C. What’s your name?

D. What is this?

Cevap: A şıkkı

 

 

15. Selim: ______,please ? I can’t hear you.
       Yamaç: Of course

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Can you speak loudly.

B. How are you

C. What’s your name

D. May I turn on the light

Cevap: A  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 2

Aşağıda ünite konularına ait örnek 15 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

  1. Mert: Can I __________ ?
    Teacher: Yes, of course.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. clean the classroom

B. ask you a question

C. solve the problem

D. here you are

Cevap:  A şıkkı

 

2.Ninety-seven

Verilen sayının rakamla karşılığı nedir ?

A. 79

B. 76

C. 96

D. 97

Cevap: D şıkkı

 

3. Eighty – seven

verilen sayının Türkçe karşılığı nedir?

A. 78

B. 87

C. 89

D. 98

Cevap: B şıkkı

 

4.  1) 36 – thirty – six
      2) 63 – fifty – two
      3) 84 – eighty – four
      4) 96 – ninety – six

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Cevap:  B şıkkı

 

5. 51

Yukarıda yazılan sayının İngilizce karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. Fifty – one

B. Forty – four

C. Thirty – two

D. Twenty – three

Cevap: A şıkkı

 

6. 15

Yukarıda yazılan sayının İngilizce karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. Fifty

B. Five

C. D Fifty one

D. Fifteen

Cevap: D şıkkı

 

7. 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – ……..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Seventy

B. Fourty

C. Fifty

D. Sixty

Cevap: D şıkkı

 

8. Şeyma: May I open the door?

Şevval: ……………………………..

Şevval aşağıda verilenlerden hangisini söylerse Şeyma’nın isteğini reddetmiş olur.

A. Sorry, right now

B. Of course

C. Sure

D. Yes, you may

Cevap:  A şıkkı

 

9. Seventy three- Fourteen -Fifty four – Twenty nine – Ninety seven – Eighty five
85 -29 – 14 – 73 -54

Yukarıda verilen rakamlar eşleştirildiğinde hangi rakam dışarıda kalır?

A. Seventy three

B. Ninety seven

C. Fifty four

D. fourteen

Cevap: B  şıkkı

 

10. Deniz: Can you give me a pencil, please.

Semanur:……………………………

Semanur aşağıda verilenlerden hangisini söylerse Deniz’in isteğini kabul etmiş olur?

A.  No

B. Sorry

C. Here you are

D. No, I can’t

Cevap: C  şıkkı

 

11. Hamburger yemek isteyen Khaled annesine ne söyleyerek izin almalıdır?

A. May I drink water?

B. May I come?

C. May I sit down?

D. May I eat it?

Cevap: D şıkkı

 

12. 1) Come here
2) Excuse me
3) Be queit
4) Welcome

Aşağıda verilenlerden hangisinin İngilizcesi yaznlış yazılmıştır?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Cevap: C şıkkı

 

13. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. Rubber

B. Ruler

C. Room

D. Board

Cevap: C şıkkı

 

14. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Sorry

B. Yes, of course.

C. Come on.

D. Ok.

Cevap: C şıkkı

 

15. A: Can I close the window?
B: …………

Konuşmada boş bırakılan kısma gelmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz.

A. Good afternoon

B. Good morning

C. I don’t

D. Sure

Cevap: D  şıkkı

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 3

Aşağıda ünite konularına ait örnek 15 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

  1. A: May I take your eraser?
    B: Yes, …

Konuşmada boş bırakılan kısma gelmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz.

A. sorry

B. not right now

C. you can’t

D. of course

Cevap: D   şıkkı

 

2. CLASSROOM =………………….

kelimeyle bağı olmayan kelime hangisidir?

A. Teacher

B. Ruler

C. Schoolbag

D. France

Cevap: D   şıkkı

 

3. 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60-……..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Seventy

B. Fourty

C. Fifty

D. Sixty

Cevap: A şıkkı

 

4. 12 – 13 – 14-………- 16

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Twelve

B. Thirteen

C. Fourteen

D. fifteen

Cevap: D şıkkı

 

5. Seventy nine

Verilen sayının rakamla karşılığı nedir ?

A. 79

B. 76

C. 96

D. 97

Cevap: A şıkkı

 

6. Eighty nine

Verilen sayının rakamla karşılığı nedir ?

A. 85

B. 86

C. 89

D. 87

Cevap: C şıkkı

 

7. Teacher :The Classroom is very noise, ……………………………………. .

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Please, Come on

B. Please, Be Quit

C.Please, Be Quiet

D. Please wash the dashboard

Cevap:  C şıkkı

 

8.Aşağıdaki ifadelerde verilen numara hangisidir?

My favourite football player is number twenty three.

A. 21

B. 23

C. 22

D. 24

Cevap: B  şıkkı

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış­tır?

A. Clean the board, please!

B. Say that again, please!

C. Give me the pencil, please!

D. Cheat,the book, please!

Cevap: D  şıkkı

 

10. Student: I’m sorry. I’m late,……………………………………….
         Teacher: Yes, you may.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Say that again.

B. May I have your book please?

C. Here you are.

D. May I come in?

Cevap: D  şıkkı

 

11. Konuşmayı hangi seçenek doğru ta­mamlamaz?
Teacher: Don’t ……………………. in the classroom.

A. make noise

B. shout

C. take notes

D. fight

Cevap:  C şıkkı

 

12. I have got three books, five pencils and two ………………… in my school bag.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. brush

B. sharpeners

C. book

D. notebook

Cevap: D  şıkkı

 

13. Turkish: Teşekkür ederim.
French: Merci.
Enlgish: …………………..

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Gracias

B. Thank you

C. Danke

D. Arigato

Cevap: B  şıkkı

 

14. Aşağıdaki cümlenin ingilizce karşılığı nedir? “BANA KİTABINI VER, LÜTFEN!”

A. Give me the book, please!

B. Sit down!

C. Give me the pencil, please!

D. Be quiet!

Cevap:  A şıkkı

 

15. Me / please / give / eraser / your 

Karışık verilen kelimelerden kurallı bir cümle oluşturmak için hangi seçeneği işaretlemeliyiz?

A. Give your please eraser.

B. eraser your give me please.

C. eraser your give me please.

D. eraser your give me please.

Cevap:  A şıkkı

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Aşağıda ünite konularına ait örnek 15 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

  1. C…as r….les

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. U/AL

B. AL/U

C. LA/U

D. AL/U

Cevap:  B şıkkı

 

2. er…..s…r

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. E/A

B. I/E

C. A/E

D. E/A

Cevap:  C şıkkı

 

3. p….nc….l

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. E/A

B. I/E

C. A/E

D. E/I

Cevap: D  şıkkı

 

4. da….bo….d

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. AR/SH

B. SH/AR

C. AS/HR

D. HR/AS

Cevap:  B şıkkı

 

5. Ru….er

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. B/P

B. P/B

C. B/B

D. P/P

Cevap: C  şıkkı

 

6. T……cher

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. E/I

B. E/A

C. A/E

D. I/E

Cevap: B  şıkkı

 

7. F…….rty

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. O/U

B. U/O

C. I/O

D. U/I

Cevap:  A şıkkı

 

8. Sev……..ty

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. E/M

B. E/N

C. N/E

D. M/A

Cevap: B  şıkkı

 

9. w….nd……w

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. I/O

B. I/E

C. O/I

D. I/U

Cevap:  A şıkkı

 

10. Turn…….. the light

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. In

B. At

C. On

D. OF

Cevap: C  şıkkı

 

11. Stand ………….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Up

B.  Off

C. Wrong

D. Help

Cevap: A  şıkkı

 

12. Shap….n…..r

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. E/A

B. A/E

C. A/A

D. E/E

Cevap: D  şıkkı

 

13. H……me…..ork

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. W/O

B. O/W

C. U/V

D. V/U

Cevap: B  şıkkı

 

14. D………tio…..ry

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. NA/IC

B. IA/NC

C. IC/NA

D. NC/LA

Cevap: C  şıkkı

 

15. Cr…….y….n

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. U/O

B. E/O

C. A/O

D. O/A

Cevap: A  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Can Kalıbı Hatırlama Testi

Bu testte bu iki modal verb (yardımcı fiiller/kipler) arasındaki farklardan ve nasıl kullanıldıklarından bahsedecek.

 

  1. Can you ………… like a kangaroo?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. jumping.

B. jumped

C. jump

D. jumps

Cevap: C şıkkı

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A. How you can say that?

B. How can you say that?.

C. you can say that how ?

D. Can you that say how?

Cevap: B  şıkkı

 

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A. you can me hear ?

B. can hear you me ?.

C. can you hear me ?.

D. Can hear me you?

Cevap: A  şıkkı

 

4. Can I ……… in?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. coming

B. came

C. come

D. will come

Cevap: C şıkkı

 

5. Why can’t you ……… this?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. do

B. to do.

C. doing

D. done

Cevap: A şıkkı

 

6. Aşağıdaki kullanımlar için en doğru ifade hangisidir ?

A) Can you not jump around like this?
B) Can’t you jump around like this?

A. B şıkkı doğrudur.

B. A ve B şıkkı doğrudur.

C. Her iki kullanımda yanlıştır.

D. A şıkkı doğrudur.

Cevap: B şıkkı

 

7. …….. they possibly ……….. that
you are right and they are wrong?.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. how can / believing

B. How can / believe

C. Can how / believiing

D. How can/ believes

Cevap: B  şıkkı

 

8. How …… I ever ……. you again?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. can/trusting

B. trust/can

C. can/trusts

D. can/trust

Cevap: D  şıkkı

 

9. I ………………. how that happened.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. can’t imagining

B. can’t imagines

C. can’t imagine

D. can imagined

Cevap: C  şıkkı

 

10. ……. you …… like a master?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. Can how/paint

B. how can/painting

C. how can/paint

D. how can/paints

Cevap: A  şıkkı

 

11. What …… you …… about your school?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. can/saying

B. are/say

C. can/say

D. say/can

Cevap: C şıkkı

 

12. Where …… she ….. from here?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) are/can

B) can/going

D) can/goes

C) can/go

Cevap: C şıkkı

 

13. I can’t …….. up in the mornings.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. wake

B. woke

C. waking

D. am wake

Cevap: A şıkkı

 

14. How can you ……… a box again ?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. used

B. use

C. using

D. are use

Cevap: B şıkkı

 

15. When can you ……….?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. starting

B. start

C. are start

D. is start

Cevap: B şıkkı

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

 

2. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

1. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.  Paintbrush

B. Sharpener

C. Book

D. Ruler

Cevap: A şıkkı

 

2. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

2. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.  Duster

B. Desk

C. Book

D. Pencil

Cevap: A şıkkı

 

Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

3. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.  Eraser

B. Student

C. Classroom

D. Teacher

Cevap: B şıkkı

 

Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

4. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.  sharpener

B. crayons

C. book

D. pencil case

Cevap:  A şıkkı

 

Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

5. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.  Wall

B. Door

C. Window

D. Bed

Cevap: B  şıkkı

 

6.  Hoca seni  içeride bekliyor.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  seni

B. Kitap

C. Sen

D. arkadaş

Cevap: A şıkkı

 

7. Babam bana yardımcı olmak için bugün beni çağrdı

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Ali

B. Annem

C. Beni

D. Kız kardeşim

Cevap: C  şıkkı

 

8. Okulun girişinde saatlerce senin buraya gelmeni bekledim

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  senin

B. buraya

C. girişinde

D. gelmeni

Cevap: D şıkkı

 

9. Bu akşam herkes bu kitabı okuyacak

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  herkes

B. kitabı

C. akşam

D. Bu

Cevap: B şıkkı

 

10. Öğretmenime çiçekçiden çiçek aldım.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  çiçek

B. çiçekçiden

C. Öğretmenime

D. aldım

Cevap: A  şıkkı

 

11. Her hafta bir kitabı okurum.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  hafta

B. okurum

C. kitabı

D. Her

Cevap: C şıkkı

 

12. Hoca bana  “Bir daha böyle geç gelme.” dedi. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  bana

B. Bir daha böyle geç gelme

C. Hoca

D. dedi

Cevap: B şıkkı

 

13. Sabah günü ilk ışıklarında okula gitmek için ayaklarını iyice yıkamıştı.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  ışıklarında

B. okula gitmek için

C. ayaklarını

D. Sabah günü

Cevap: C şıkkı

 

14.  Bu Sınıfta herkes bu kitabı okumalı.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Sınıfta

B. herkes

C. bu kitabı

D. okumalı

Cevap: C  şıkkı

 

15. Arkadaşım, sınıfta evin anahtarını kaybetmiş

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.  sınıfta

B. evin anahtarını

C. Arkadaşım

D. kaybetmiş

Cevap: B  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir