4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri


4. Sınıf Ünite 2.Ünitesi Nationality

‘Nationality’ kelimesi resmi bir kelimedir ve yazılı İngilizcede birinin ülkesi ile daha sık görülür. 4. Sınıf Ünite 2 Nationality: yani Türkçe adıyla Milliyet ünitesinde diller, kelimeler ve milliyetler üzerinde yoğunlaşır. Öğrenciler kendilerini tanıtmayı ve ülkeleri ve milliyetleri belirlemeyi ve nereli olduklarını söylemeyi öğrenirler. Ayrıca ünitede öğrencileri en çok zorlayan şey kelime olarak milliyet ve ülke benzerliğidir.

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, yolculuk ve etrafında seyahat ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilecek, yön ve pusula okumayı da öğrenilecek ve Nationality ile alakalı sorular sorulabilecek, basit yönergelerle cümleler kurabilecektir. Ünite sonunda öğrenciler ülke ve milliyet isimlerini öğrenmiş ve bu kelimeleri birbirinden ayırt edebilmiş olmalıdır. Kendilerini tanıtabilmeli ve anlamlı diyaloglar kurabilmelidirler.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 2. Ünite Nationality ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk LNationality Ünitesi Nationalities Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 1

4.Sınıf İngilizce 2.ünite Nationality ünitesinin testleri genellikle öğrencilerin cümleleri kurabilme ve anlayabilme becerilerini test eder, Ünite kelimelerindeki yeterliliğini de test eden bu testler, alıştırma yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 15 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

1.Hello, I’m a Turkish, I live in ____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Turkey

B. Spain

C. Egypt

D. Europa

Cevap: A şıkkı

 

2.What is your nationality?

B: ____________

A.I am ten years old.

B. I am from Russia

C. I am British

D. I am great

Cevap: C şıkkı

 

3. Hangi eşleşme yanlıştır?

A. China- Chinese

B. Japan – Japanese

C. Turkey – Turkish

D. Egypt- Italian

Cevap: D şıkkı

 

4. Aşağıdakilerden farklı olan hangisidir?

A. Spanish

B. Indian

D. Russian

C. Brazil

Cevap: C şıkkı

 

5.Where are you from, Jasmin?
Jasmin: I am from South Africa. I____ in Pretoria.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. sing

B. live

D. song

C. love

Cevap: B şıkkı

 

6. A: Where are you from?

B: ____________.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I’m Turkish

B. I from Turkey

D. I’m from Turkey

C. Turkey from I’m

Cevap: D şıkkı

 

7.Ahmad is from Egypt.

He is____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Japanese

B. New Zealander

D. Egyptian

C. Russian

Cevap:  D şıkkı

 

8.Hangi eşleşme yanlıştır?

A. USA- American

B. Japan – Japanese

D. England- English

C. Italy – Spanish

Cevap: C şıkkı

 

9. Hello ! I am from____________ and I am Algerian.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Morocco

B. Tunisia

D. Algeria Mauritania

C. Mauritania

Cevap: D  şıkkı

 

10. Aşağıdakilerden Farklı olan hangisidir?

A. Italia

B. Arabic

D. Spanish

C.Iranian

Cevap: A şıkkı

 

11. nationality / are / you / what ?

Yukarıda verilen kelimelerden kurulan doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A.  What nationality are you?

B. What nationality you are?

D. You are nationality what?

C. What you nationality are?

Cevap: A şıkkı

 

12. From/ are/ what/you ? 

Yukarıda verilen kelimelerden kurulan doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. Where you are from?

B. Where are you from?

D. From where are you?

C. You from where you ?

Cevap:  A şıkkı

 

13. Hangi eşleşme doğrudur?

A. Brazil-Russian

B. Turkey- Japanese

D. Italy-Chinese

C. Greece-Greek

Cevap: C şıkkı

 

14.Anıl: What is your nationality?

Sam:__________________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am ten years old.

B. I am British

D. I am from Russia

C. I am great.

Cevap: B şıkkı

 

15. Cansu :Where is Mersin?

Anne : Mersin is in the____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. east

B. north

D. west

C. south

Cevap: C şıkkı

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 2

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

 

1.____________?
I am from Canada.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. Where are you from?

B. How old are you?

C. Where you are from

D. What is your name?

Cevap: A şıkkı

 

2.Hangi eşleşme doğrudur?

A. Brazil-Russian
B. Turkey- Japanese
C. Spain – Spanish
D. Italy-Chinese
Cevap: A şıkkı

3. Where is England? Where is England____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Asia

B. Africa

C. Australia

D. Europe

Cevap: D şıkkı

 

4. “Country ” kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

A. ilçe

B. Mahalle

C. Ülke

D. İl

Cevap: C şıkkı

 

5. Micheal : What ____ are you ?
    Negredo : I am Spanish.

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. City

B. Country

C. World

D. Nationality

Cevap: D şıkkı

 

6. Where is Görkem from? How are you? What nationality is he? How old is Aliye?

Yukarıda verilen sorulardan hangisinin cevabı aşağıda yoktur?

A. He is Italian

B. She is ten

C.  I am from Turkiye

D.  I am great, thanks

Cevap: C şıkkı

 

7.A:____________?

B: I am Japanese.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. What nationality are you

B. Where is Japon

C. Where are you from

D. Where do you live?

Cevap: A şıkkı

 

8.Ali : Hello, my name is Ali.

Ahmet : ____ Nice to meet you !

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am Ahmet.

B. Are you Turkish

C. Do you like Ankara ?

D. Where is your brother ?

Cevap: A şıkkı

 

9.Hi, I am Son. I am from China. I am ______.

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. African

B. Asian

C. Australian

D. European

Cevap: B  şıkkı

 

10.Eda : ____ do you live ?
Meral : In Paris. It is a beautiful city.

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Who

B. When

C. Where

D. Which

Cevap: C  şıkkı

 

11. ” name / is / my / Stallone ”

Yukarıda verilen kelimelerden kurulan doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. Stallone name is my

B. My name is Stallone

C. My is name Stallone

D. My name Stallone is

Cevap: B  şıkkı

 

12.Saly : _______ ?
Frank : She is from Italy.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. Where is Italy

B. How old is Monica

C. Where is Monica from

D. Does Monica speak English

Cevap:  C şıkkı

 

13. Nagatomo is from _______
He is _______

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Spain – Spanish

B. Italy – Italian

C. Turkey – Turkish

D. Japan – Japanese

Cevap:  D şıkkı

 

14. ” Province” kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ülke

B. Milliyet

C. İl

D. İlçe

Cevap: C  şıkkı

 

15.  ” District” kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ülke

B. Milliyet

C. İl

D. İlçe

Cevap: D şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 3

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

 

1.Ali: Where is Istanbul?

Zeynep: In the ____________

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) east

B) south

C) north

D) west

Cevap: D şıkkı

 

2.Hangi seçenek yanlıştır?

A) Germany – German

B) Japan – Chinese

C) Brazil – Brazilian

D) India – Hindi

Cevap: B şıkkı

 

3.Fatmanur : Where is Samsun?

Mohamed: ______

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. It’s in the south.

B.  It’s in the west.

C. It’s in the north.

D. It’s in the east.

Cevap: C şıkkı

 

4. A: Where are you from?

B:___________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am Turkish.

B. I am 7 years old.

C. I am fine.

D. I am from Turkey.

Cevap: D şıkkı

 

5.Ahmed: ____________?

John: I am American.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A. What nationality are you

B. Where is Ankara

C. Where are you from

D. Where do you live?

Cevap: A şıkkı

 

6. A : Where is China?
B : China is in _____.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Africa

B. Asia

C. Australia

D. Europe

Cevap: B şıkkı

 

7.”Neighborhood” kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? 

A. Mahalle

B. Milliyet

C. İl

D. İlçe

Cevap: A şıkkı

 

8. A: Are you Italian ?
B:___________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.  Yes, I am.

B. I am not from Italy

C. Yes, I am not

D. No, I am not

Cevap: A şıkkı

 

9. Mike: Where is Igor from ?
Marie: _______ .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. From is he Russia

B. Russia is he from

C. Igor he is Russia from

D.  He is from Russia

Cevap: D şıkkı

 

10. A: Are you Greece ?

B: _________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am not from Greece.

B. No, I am not.

C. Yes, I am.

D. Yes, I am not.

Cevap: C şıkkı

 

11.Hassan Mısır’ da yaşıyor.

Cümlenin İngilizce karşılığı hangisidir ?

A. Hassan lives in France.

B. Hassan lives in Germany.

C. Hassan lives in England.

D. Hassan lives in Egypt.

Cevap: D şıkkı

 

12.Is Fatmanur Turkish or German ?

Cümlenin Türkçe karşılığı hangisidir ?

A. Fatmanur Türk ve Almandır.

B. Fatmanur Türkmüdür ?

C. Fatmanur Almandır.

D. Fatmanur  Türk mü yoksa Alman mı ?

Cevap: D şıkkı

 

13. Welcome to Moscow.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi yere gelmelidir?

A. Turkey

B. Russia

C. Brazil

D. England

Cevap: B şıkkı

 

14. A: Where is France ?
B: ______

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am from France.

B. He lives in France

C. She speaks French

D. It is in Europe

Cevap: D şıkkı

 

15. Spain is in Europe.

Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. İspanya Avrupa’ dadır

B. İspanya nerededir.

C. İspanya Avrupalılarındır.

D. Avrupa İspanya’ dadır.

Cevap: A  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

1.Na_ion_lity

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. E/T

B. A/T

C. T/A

D. T/E

Cevap: A şıkkı

 

2. T_rk_sh

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.U/E

B. U/A

C. U/I

D. I/U

Cevap: C şıkkı

 

3. _uro_e

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.  P/E

B. E/P

C. E/B

D. A/B

Cevap: B şıkkı

 

4.I am from_____ And I am_____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A .Turkiye / Turkiye

B. Turkish / Turkish

C. Turkiye / Turkish

D.Turkish / Turkiye

Cevap:  C şıkkı

 

5. Mohaned went to _____ to see Hagia Sophia

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ankara

B. Istanbul

C. France

D. USA

Cevap: B şıkkı

 

6._ u s s _ a n

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. r , l

B. r , i

C. i , r

D. c , a

Cevap: B şıkkı

 

7. C_in_

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. c , s

B. h , a

C. d , r

D. b , a

Cevap: B şıkkı

 

8. Ger_____ y

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. M/A/N

B. N/A/M

C. A/M/N

D. M/N/A

Cevap: A şıkkı

 

9. Khaled is going to _____, to see Maiden’s Tower

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A.  Ankara

B. Izmir

C. Istanbul

D. Hatay

Cevap: C şıkkı

 

10. I’m from Spai_____ . I am_____ anish

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. in / Sa

B. an / an

C. Sa / Sp

D. n / Sp

Cevap: D şıkkı

 

11. He is from the USA. He is Amer____

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. ican

B. ian

C. inese

D. nch.

Cevap: A şıkkı

 

12.  She is from Pak____She is Pak____

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. istan / istani

B. istan / istan

C. istani / istani

D istani / istan

Cevap: A şıkkı

 

13.Akiro is from Japan. She is Japan____

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. ase

B. ese

C. ian

D. ish

Cevap: B şıkkı

 

14. Necemtin is from Turk____ He is Turk____

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A.dia – ian

B. many -man

C. ece – eek

D. ey – ish

Cevap:  D şıkkı

 

15. E___gl___nd

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. E/N

B. N/A

C. N/E

D. A/N

Cevap:  B şıkkı

 

 

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Nationalities Hatırlama Testi

Bu testte, ülkelerin farklı uyruklarının isimlerine odaklanılmıştır ve öğrenci testi çözmeye başlamadan önce uyrukların adlarını gözden geçirmelidir.

 

1.Hello I am Michel I am from Pakistan, And I am______

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. French

B. Pakistani

C. Greek

D. Canadian

Cevap: B şıkkı

 

2. Amelie is from Germany.

She is ____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Egyptian

B. Russian

C. German

D. French

Cevap: C şıkkı

 

3. Mr Erdoğan’s a _______ , isn’t he?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Turk

B. Turkish

C. Turkey

D. Turkiye

Cevap: B şıkkı

 

4.Ahmed is an Iranian, and his friend Mohamed is an ______

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Iraqian

B. Iraq

C. Iraqien

D.Iraqi

Cevap: D şıkkı

 

5. A person from Nigeria is a ____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Nigerien

B. Nigerese

C. Nigerian

D. Nigerin

Cevap: C şıkkı

 

6.____________?
I am from Italy.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Where is Italy?

B. Is Italy in Africa?

C. Where are you from?

D. Are you Italian?

Cevap: C şıkkı

 

7.____________is in the west.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.Samsun

B. Adana

C. İzmir

D. Ankara

Cevap: C şıkkı

 

8.____________?
No, he isn’t British .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Are you British?

B. Is Ayşe British?

C. Is Mustafa British?

D. Are you from Britain?

Cevap: C şıkkı

 

9. Mustafa Kemal Atatürk is from ____________
He is ____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Russia – Russian

B. Turkey – Turkish

C. France – French

D. Brazil – Brazilian

Cevap: B şıkkı

 

10.Farklı olanı bulunuz.

A. New Zeland

B. Japan

C. China

D. Italian

Cevap: D şıkkı

 

11.SANDY : Where are you from?
Ali:____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am Ali.

B. He is Arabian.

C. I am from China.

D. I am Turkish.

Cevap: C şıkkı

 

12.Jane is English, ____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. She is from England.

B. You are from England.

C. She is from France.

D. I am from India.

Cevap: A şıkkı

 

13. Hello ! I am from____________and I am Chinese.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Japan

B. Italy

C.China

D.Portugal

Cevap: C şıkkı

 

14. He is Mexican. He is from____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Arabia

B. Mexico

C. Canada

D. Brazil

Cevap:  B şıkkı

 

15. She is Hangrian, She is from

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Turkey

B. Hungary

C. Georgia

D. Denmark

Cevap: B  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

  1. Amacm İstanbul şehrinin merkezinde yeni bir ev almış.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A.İstanbul şehrinin merkezinde

B.Amacm

C. yeni bir ev

D. almış

Cevap:  C şıkkı

 

2.Ankara’nın bahçesinde vakit geçirdik, ağacın dallarından kiraz topladık.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. bahçesinde

B. ağacın  dallarından

C. kiraz

D. vakit

Cevap: C  şıkkı

 

3. Ekrem’in doğum gününde çikolatalı pasta yedik. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. doğum gününde

B. çikolatalı pasta

C. Ekrem’in

D. yedik

Cevap: B  şıkkı

 

4. Anneannem dün akşam bizlere masal anlattı. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. akşam

B. bizlere

C. masal

D. anlattı

Cevap:  C şıkkı

 

5. Ünlü yazar evinin terasında güvercin besliyormuş. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. yazar

B. güvercin

C. evinin terasında

D. besliyormuş

Cevap: B  şıkkı

 

6. Havalimanında memur vesikalık fotoğraf istedi.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Havalimanında

B. istedi

C.vesikalık fotoğraf

D. memur

Cevap: C  şıkkı

 

7. Senin sesini bile özledim.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. sesini

B. Senin

C. bile

D. özledim

Cevap: A  şıkkı

 

8. Parkta ağlayan bir Mısırlı çocuk gördüm.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mısırlı çocuk

B. ağlayan

C. Parkta

D. gördüm

Cevap: A  şıkkı

 

9. Sevgi Hanım dünyanın gazetelerini okuyor.

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hanım

B. Sevgi

C. dünyanın gazetelerini

D. okuyor

Cevap: C  şıkkı

 

10. Ali bugün de borcunu ödemek için istanbul’a gitti

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. borcunu

B. ödemek

C. istanbul’a gitti

D. Ali

Cevap: A  şıkkı

 

11. Yabancı Misafirimize evimizde limonata ikram ettik. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Misafirimize

B. evimizde

C. limonata

D. ikram

Cevap: C  şıkkı

 

12. Hepimiz konuşmacıyı dikkatle dinledik. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. konuşmacıyı

B. dikkatle

C. Hepimiz

D. dinledik

Cevap: A  şıkkı

 

13. Fotolarını herkes ile kolay kolay paylaşmazdı. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. kolay kolay

B. Fotolarını

C. herkes

D. paylaşmazdı

Cevap:  B şıkkı

 

14. Bana bir bardak su getirebilir misiniz?

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bana

B. getirebilir

C. bardak su

D. bir

Cevap: C  şıkkı

 

15. Ayşenur arkadaşlarına pastayı servis etti. 

Yukarıdaki cümlede nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ayşenur

B. arkadaşlarına

C. pastayı

D. servis

Cevap: C  şıkkı

 

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir