4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri


science

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science, yani Türkçe adıyla Eğlenceli Bilim ünitesinde genel olarak bilimle alakalı kelime çalışması, basit yönergelerle cümle kurmak, bu cümlelere yanıt vermek, temel soru cümleleri oluşturmak ve yer belirteçlerinin kullanımı aktarılmaktadır. Bu ünitede ayrıca, öğrencilerin basit cümleler kurarken kolaylıkla kullanabileceği Let’s kalıbına da değinilmektedir.

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, bilimsel deneylerde ve laboratuvar ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilecek, deneylerle alakalı sorular sorabilecek, basit yönergelerle cümleler kurabilecektir.

4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science için hazırladığımız testler, bilimle alakalı öğrenilen yeni İngilizce kelimeleri farklı cümleler içinde kullanabilmek ve anlamlarını pekiştirebilmek açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, testlerin kazanımları arasında Let’s kalıbını kullanarak İngilizce cümle kurmak ve deneylere ilişkin nesneleri bu cümlelerde kullanabilmek de bulunmaktadır. Bu testler aracılığıyla, öğrenciler tarafından en çok karıştırılan konulardan biri olan yer belirteçlerinin pekiştirilmesi ve bir nesnenin ya da kişinin yerini belirtebilme becerisi sağlanmaktadır.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 6. Ünite Fun with Science ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Let’s Kalıbı Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 1

1. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
………………the pebbles into the jar.
Pour
*Place
Water
Paper

2. Where is the cat?

on the box

*It is on the box.
It is in the box.
It is in front of the box.
It is behind the box.

3. What is ‘Bilim’ in English?

Plant
Ecosystem
*Science
Mix

4. Where is the cat?

near

The cat is under the box.
The cat is in the box.
*The cat is near the box.
The cat is behind the box.

5. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
…… a hole for the plant.

Put
Start
Pour
*Make

6. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Büşra: ……………………………..
Yusuf: It is near the window.

What is science in Turkish?
The students are in the lab.
Fold the paper towel.
*Where is the pen?

7. Resme en uygun ifadeyi seçiniz.

scissors

Freeze it.
Drop it.
*Cut the paper.
Let’s do an experiment.

8. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Ayşe: Let’s do an ……………!
Ali: Ok, good idea!

*experiment
beans
behind
place

9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
…………………… is “scientist” in Turkish?

It’s
*What
Where
Find

10. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Place the ……….. into the jar.

window
experiment
*pebbles
scientist

11. What is “experiment” in Turkish?

*Deney
Bilim insanı
Bitki
Bilim

12. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put it in the …………….!

paper
what
*cup
window

13. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Melis: ………… is the paper?
Burak: It is on the table.

*Where
Cut
Fold
Goggles

14. What is this?

Soil
*Paper towel
Scissors
Glasses

15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Deniz: First, plant the tree.
Ufuk: and then ……… it.

*water
jar
science
soil

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 2

1. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Cut the …………… towel.

*paper
water
pour
goggles

2. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Don’t ………… to water the plant!

pour
fold
paint
*forget

3. Resme en uygun cümleyi seçiniz.

plant

*Let’s plant it.
Put it in the cup.
Cover the beans.
Cut it.

4. What’s ‘Scientist” in Turkish?

*Bilim insanı
Deney
Laboratuvar
Bilim

5. Where is the cat?

The cat is under the box.
The cat is in the box.
The cat is near the box.
*The cat is behind the box.

6. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Pour some cola into the…….

*cup
window
lab
brush

7. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Selin: Where is the computer?
Mehmet: …………………………..

Wait for 3 hours.
Fold the paper.
Put some soil in the pebbles.
*It’s in the lab.

8. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Ahmet: Let’s explore science.
Ali: Ok, then ………………………

*let’s start our experiment.
The cat is in the box.
Place the soil into the jar.
Don’t forget to water the flowers.

9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Beyza: Where are the yellow pencils?
Kemal: They are near the………….

water
*computer
plant
glue

10. What is “jar” in Turkish?

Toprak
Fırça
*Kavanoz
Bardak

11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Don’t forget to ….. red and yellow food coloring.
*mix
shake
freeze
plant

12. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
Put ….. and …….. on the table.

science – lab
leave – cut
*scissors – pencil case
drop – mix

13. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
İkbal: Where is the…………….?
Elif: It is ………. the computer.

*jar – behind
scissors – paper towel
near –food coloring
window – plant

14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Make a hole for the plant …….

Forget
Glue
Mix
*Seeds

15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……. the beans with the paper towel.

Leave
Pour
*Cover
Water

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 3

1. What is “soil” in Turkish?

*Toprak
Su
Diş fırçası
Kağıt havlu

2. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Ali: What are the materials?
Melis: Paper towel, soil, ………., and jar.

pour
*glue
shake
mix

3. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
The students are ………….. the lab.

where
under
*in
cover

4. What is “lab” in Turkish?

Bilgisayar
Masa
*Laboratuvar
Deney

5. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
The ……………… is in front of the teacher.

leave
under
put
*computer

6. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.

Mert: Where is the bird?
Mete: Let’s find it.
Mert: Ok, ………………..

*It’s under the table.
Let’s shake the bottle.
Don’t forget to water the plant.
First, pour some water into the jar.

7. What is this?

It’s a poster.
It’s a computer.
It’s an experiment.
*It’s glue.

8. Resme uygun cümleyi seçiniz.

*Don’t cut the trees.
Let’s do an experiment.
Don’t forget to water it.
Drop yellow food colouring.

9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……… forget to water the plant.

Stem
Fill it
Where
*Don’t

10. Resme uygun cümleyi seçiniz.

Shake the bottle.
*Freeze the water.
Plant the seeds.
Mix the paints.

11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Let’s …….. it with water.

don’t
*fill
cut
mix

12. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
Selen: Let’s ……. the paints.
Alp: Don’t forget to ……. the bottle.

fill – pour
*mix – shake
behind – place
leave – where

13. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
…… some ice into the bottle, and then pour some ………!

*Put – water
Brush – place
Shake – yellow
Cut – mix

14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Let’s mix the ……………….. They are in front of the glue.

plant seed
bottle
*food colorings
pencil case

15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Kerem: The cup is under the table.
Melike: No, it is ……… the computer.

in
*near
in front of
on

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Boşluk Doldurma Testi

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Boşluk Doldurma Testi, 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce 4. Sınıf İngilizce Fun with Science ünitesinde işlenen İngilizce kelimeleri ve İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz basit talimatları pekiştirmiş olacaksınız.

1. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
….. the flowers.

*Water
Pour
Leave
Fold

2. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cover the …….. with paper towel.

scissors
ice
picture
*beans

3. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Let’s mix the ….. and color the picture.

water
*food colorings
pebbles
seeds

4. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cut the ………. and cover the pebbles

scissors
pour
*paper towel
beans

5. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Teacher: Students, let’s …… an experiment.

cut
fold
*do
cover

6. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: Where is the cup?
Meltem: It’s on the table. Please, …….. it near the window.

forget
*leave
pour
do

7. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Don’t …… to water the plants.

cut
pour
window
*forget

8. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Take the bottle and ….. some ice in it.

let’s
*put
fold
cover

9. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
…. the seeds into the soil.

Science
*Plant
Beans
Shake

10. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Put some ice into the …….

brush
computer
lab
*cup

11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……. the pebbles in the jar.

Colour
*Place
Mix
Make

12. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put some soil in the jar and …….. in it.

*make a hole
cut the paper
mix the colours
paint the picture

13. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put the ice cubes into the bottle and ….. it.

start
water
pour
*shake

14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Take the scissors and ……… the papers.

*cut
mix
shake
start

15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Selen: Where are the materials?
Mehmet: They are in the …….

window
*lab
seeds
picture

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Lets Kalıbı Hatırlama Testi

Let’s Kalıbı Hatırlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz Let’s kalıbını ve daha önce öğrenilen İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

1. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: I can play the guitar.
Selin: …………………………….

*Let’s sing a song.
Of course!
Yes, I do.
Let’s do an experiment.

2. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kemal: ………………………………..
Berk: I don’t know. Let’s find it.

I like playing chess.
Then cut the papers.
*Where is my teddy bear?
Plant it.

3. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Meltem: Do you like plants?
Suna: Yes, I like flowers. ……………………….

Where are you from?
We need a paper clip.
Where is Ankara?
*Let’s plant flowers.

4. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kenan: …………………………………….
Metin: Yes, I do.
Kenan: Let’s start and mix the paints.

I like watching cartoons.
*Do you like drawing pictures?
He is from Britain.
Let’s go to the cinema.

5. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Alp: ………………………………………….
Alper: No, I dislike playing chess. Let’s play tennis.

Can you swim?
Do you like science?
No, I don’t.
*Let’s play chess.

6. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Mert: Can you help me with my homework?
Melike: Of course, …………………………………….

*Let’s start!
Where is my car?
Let’s water the flowers.
Yes, I like drawing.

7. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Hande: What is your favorite activity?
Tuğçe: I like watching cartoons.
Hande: Very good! …………………………………

*Let’s watch!
No, we are late.
The break is over.
Let’s go sing a song.

8. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Teacher: The breaktime is over.
Students: …………………………………

I like listening to music.
It’s under the tree.
*Let’s go to the class.
Put some ice into the jar.

9. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: What time is it?
Atay: It’s eight o’clock!
Ali: ………………………………..

No, I dislike doing experiment.
*Then let’s go to school.
What do you do in the morning?
Mix the food colourings.

10. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Student: I like ecosystem.
Teacher: Very good! ………………….!

Where is the lab?
She is from America.
What’s the time?
*let’s do an experiment!

11. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ateş: Let’s place some soil into the jar.
Aysu: ……………………………………………

The cat is in the box.
*Then, make a hole for the plant.
Let’s go to the class.
I dislike painting.

12. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cansu: Do you like reading books?
İkbal: Yes, I do!
Cansu: …………………………………………..

*Let’s go to the library!
Cut the paper towels.
First, plant the seeds.
I like sleeping.

13. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kübra: It’s eight o’clock!
Çağlan: ………………………….
Kübra: No, it’s too late.

Yes, I like colouring.
*Let’s go to the cinema.
Be quiet, please!
Look at the board.

14. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Sinem: ……………………………………..
Murat: Ok, first cover the beans with the paper towel.

No, it’s not healthy.
Leave your books here.
Give me your pencil please.
*Let’s do the bean experiment.

15. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Okan: Where are the food colourings?
Çağla: They are in front of the jar.
Okan: ………………………………………

Don’t forget to water the flowers.
Cover the beans.
*Let’s colour the picture.
The students are in the lab.

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

Resimdeki nesnelerin yazılı olduğu İngilizce kelimeleri seçiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

paper towel

2. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

soil

3. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

beans

4. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.jar

5. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

food colouring

6. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.toothbrush

7. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.scissors

8. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.cup

9. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

pebbles

10. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

plant

11. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

glass

12. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.goggles

13. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.ice

14. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.glue

15. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.pencil case

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir