4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri


jobs

4. Sınıf İngilizce 7. Ünitede Jobs, yani meslekler işlenmektedir. 7. Ünitede mesleklere dair kelime bilgisi, meslek sorma ve meslek söyleme ve sevilen aktiviteleri belirten cümleler kurmaya yönelik kazanımlar bulunmaktadır. Bu ünitenin konuları çalışılırken aynı zamanda Simple Present Tense, yani Geniş Zaman kullanımı da tekrar edilmektedir.

7. Ünite konularını tamamlayan öğrenciler kişilere ne iş yaptıklarını sorabilecek, mesleklerini, nerede çalıştıklarını ve ne yapmaktan hoşlandıklarını ifade edebilecektir.

İngilizce 4. Sınıf 7. Ünite için hazırladığımız testler, meslek ve iş yeri belirtme, sevilen etkinliklerden bahsedebilmek açısında önemlidir. Bunun yanı sıra, bu ünitede öğrenilen kelimeleri ve ifadeleri tekrar ederken Simple Present Tense kullanarak İngilizce cümleler kurmak da ünite kazanımları arasındadır. Testleri çözen öğrenciler ünite kelimelerini rahatlıkla cümle içerisinde kullanabilecek, mesleklerle alakalı basit diyaloglar kurabilecektir.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 7. Ünitesi Jobs ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Simple Present Tense Kalıbı Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 7. Ünite Test Örneği 1

1) What’s your job?

dancer

I am a policeman.
I am a nurse.
I am a postman.
*I am a dancer.

2) Boşluğa en uygun kelimeyi seçiniz.
John: I am a ………. And I work on a restaurant.

School
Office
*Chef
Police station

3) Boşluğa en uygun cümleyi seçiniz.
Mary: I like cooking cake and …………………

I work at a fire station.
I work at a garden.
*I work at a cafe.
I work at a farm.

4) What does she do?

teacher

She is a farmer.
She is a singer.
*She is a teacher.
She is a policeman.

5) What does he do?

postman

He is a carpenter.
*He is a postman.
He is a worker.
He is a scientist.

6) Doğru yanıtı seçiniz.
He is a ………………

*Baker
Singer
Policeman
Dentist

7) Boşluğa en uygun cümleyi seçiniz.
“Hello, my name is Alex. I am a doctor. I like………………”

Cooking meals
Planting flowers
Driving cars
*Helping people

8) Yanlış olan cümleyi seçiniz.

I am a chef. I like cooking meals.
I am a singer. I like singing songs.
*She is a dancer. She likes helping animals.
He is a gardener. He likes planting flowers.

9) Boşluğa en uygun şıkkı seçiniz.
This is Henry. He works at a post office. ………………………..

*He is a postman.
He is a teacher.
He is a vet.
He is a fireman.

10) Boşluklara uygun kelimeleri seçiniz.
A: I am a ……………. I like planting flowers.
B: He is a doctor. He works at a ……………………..
C: She works at a school. She is a ………………

Office/restaurant/school
Farm/teacher/cook
*Gardener/hospital/school
Hospital/policeman/architect

11) Cümleleri doğru sıraya diziniz.
A: What is your job?
B: I work at an animal shelter.
C: I am a vet.
D: Where do you work?

*ACDB
ABCD
BDCA
CADB

12) Resme uygun cümleyi seçiniz.

pilot

*I am a pilot. I like flying.
I am a writer. I like writing books.
I am a fireman. I like putting out fires.
I am a doctor. I like examining patients.

13) Where does a nurse work?

At a school
*At a hospital
At a garden
At a police station

14) Diyaloğu uygun cümleyle tamamlayınız.
Çağlan: My father is a gardener.
Kübra: Where does he work?
Çağlan: He works …………………….

*at a garden
at a farm
at a restaurant
at an animal shelter

15) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.

pilot
Sally: My mother is a …………..
Nancy: What does she like?
Sally: …………………………………….

farmer/ She likes planting vegetables.
writer / She likes writing books.
teacher/ She likes teaching.
*pilot / She likes flying.

İngilizce 4. Sınıf 7. Ünite Test Örneği 2

1) Diyaloğa uygun cümleyi seçiniz.
Mary: ………………………………………
Nancy: At an office.

*Where does your mother work?
What does your mother do?
What does your mother like?
What is your mother’s job?

2) Boşluğa uygun gelen kelimeyi seçiniz.
John is a ……………

fireman

Doctor
Tailor
Singer
*Fireman

3) Diyaloğa uygun cümleleri seçiniz.
Mel: ………………..
Sean: I am a chef.
Mel: …………………..
Sean: I like cooking meals.

What does she do? / What is her job?
Where do you work? / What is your job?
*What is your job? What do you like?
What do you like? / Where do you work?

4) Boşluğa uygun cümleyi seçiniz.
Maria: Where do you work?
David: ………………………………..

I like flying.
*I work at a hospital.
I like helping animals.
I am a gardener.

5) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
Susan and John are dancers. They work at a …………………..

*Music hall
Police station
Work center
Post office

6)

farmer

She is a singer.
*She likes planting vegetables.
She is a pilot.
She is a businesswoman.

7) Boşluğa uygun gelen kelimeleri seçiniz.
He is a …………………. He works at a ……………….. He likes ……………………

policeman

*policeman / police station / helping people
teacher / school / teaching English
fireman / fire station / putting out fires
nurse / hospital / helping patients

8) Doğru eşleşmeyi seçiniz.

Doctor – Police station
Vet – Music hall
Teacher – Post office
*Farmer – Farm

9) Yanlış olan cümleyi seçiniz.

I am a pilot. I like flying.
She is a singer. She likes singing songs.
*He is a waiter. He works at a hospital.
I am a doctor. I like helping people.

10) Boşluklara uygun kelimeleri seçiniz.
Melisa is a …………. She works at a …………….. She likes …………………….

dentist / police station / helping people
gardener / hospital / planting vegetables
*dancer / music hall / dancing
vet / office / putting out fires

11) Doğru eşleşmeyi seçiniz.

Teacher – flying planes
Vet – planting vegetables
Nurse – dancing
*Chef – cooking meals

12) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
She is a teacher. She likes …………..

Singing songs
*Teaching English
Helping animals
Swimming

13) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
Sally: Where does your mother work?
Simon: She works at a restaurant.
Sally: Is she a ……………..?
Simon: Yes, she is.

Dentist
*Waitress
Vet
Shoe maker

14) Yanlış eşleşmeyi seçiniz.

*Singer- work office
Doctor – hospital
Farmer – farm
Postman – post office

15) Where does Martin work?
Restaurant
*Farm
Animal shelter
Hospital

İngilizce 4. Sınıf 7. Ünite Test Örneği 3

1) Doğru eşleşmeyi seçiniz.
I am a shoemaker – I work at a police station.
I am a doctor – I work at a farm.
*She is a tailor – she works at home.
He is a policeman – He works at an office.

2) Mert: what is your father’s job?
Furkan: He is a ……………………..
He works at a restaurant.

Nurse
*Chef
Teacher
Doctor

3) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
My brother is a ……………. He likes flying planes.

Dancer
*Pilot
Policeman
Shoe maker

4) Yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.
Sally is a chef. She likes cooking.
John likes helping animals. He works at an animal shelter.
*Nancy works at a fire station. She likes planting vegetables.
My mother is a doctor. She works at a hospital.

5) Efe: My father is a pilot.
Eren: where does she work?
Efe: He works at an ………….

Hospital
*Airport
Garden
Music hall

6) My name is Duygu. I am a dancer. I work at a …………….

Police station
Factory
Farm
*Music hall

7) My sister is a ……………. She works at a …………………

*Dentist / hospital
Teacher / fire station
Pilot / office
Singer / farm

8) Yanlış cümleyi seçiniz.
*Mary is a pilot. She works at a theater.
Murat is a fireman. He works at a fire station.
Murat works at a music hall. He likes singing songs.
Christina is a police woman. She works at a police station.

9) Doğru eşleşmeyi seçiniz.

*Doctor – helping people
Policeman – cooking
Chef – flying planes
Pilot – teaching

10) Doğru cümleyi seçiniz.
Kelly: what’s your job?
Susan: I am a shoe maker.
Kelly: …………………….
Susan: I like making shoes.

Where are you from?
What’s your job?
*What do you like?
What time is it?

11) Murat: What is your job?
Sinem: I am a ………………
Murat: Do you like …………..
Sinem: Yes, I do.

Pilot – planting vegetables
*Cook – cooking meals
Teacher – singing songs
Waitress – swimming

12) Doğru eşleşmeyi seçiniz.
*Waiter – restaurant
Businesswoman – garden
Farmer – office
Engineer – police station

13) He is a …………. He works at a work office.
Cook
Pilot
Teacher
*Business man

14) He is an engineer. He works at a …………..
Garden
Restaurant
*Factory
Music hall

15) She likes helping patients. She is a ……………..
Farmer
Teacher
*Nurse
Actress

İngilizce 4. Sınıf Jobs Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

İngilizce 4. Sınıf Jobs Ünitesi Boşluk Doldurma Testi, 15 sorudan oluşmaktadır. Öğrenciler bu testte, İngilizce 4. Sınıf İngilizce Jobs ünitesinde işlenen İngilizce kelimeleri ve İngilizce cümle kurmak için kullanabilecekleri basit ifadeleri pekiştirmiş olacak.

Boşluklara uygun gelen kelimeleri seçiniz.

1) She is a dancer. She likes ….
Singing
*Dancing
Swimming
Playing guitar

2) My brother is an engineer. He …………. at a factory.
Plays
*Works
Sings
Plants

3) What’s your …..?
*Job
Like
Where
Helping

4) Ali: My father likes putting out fires.
Murat: Is he a …..?
Farmer
Policeman
*Fireman
Actor

5) My name is Kerem. I work at a café. I am a ….
Nurse
Doctor
*Waiter
Singer

6) What does …. do?
She is a nurse.

Your father
I am
*Your mother
Mary and Sally

7) Sinem: She works at a restaurant.
Ece: Is she a waitress?
Sinem: No, she is a ….
*Chef
Farmer
Actress
Dancer

8) Martin works on a ……
He grows vegetables.
Police station
Hospital
*Farm
Café

9) Jack is a cook. She works at a …..
*Bakery
Post office
Music hall
Theatre

10) Jully is a vet. She likes ………….
Swimming
*Animals
Plants
Fires

11) A …. put out fires.
Farmer
Policeman
*Fireman
Engineer

12) She likes dancing. She works at a ……..
*Music hall
Post office
Cinema
School

13) Hello, my name is Celine. I work on a farm. I like growing……
Guitar
Theatre
*Vegetables
Teaching

14) A doctor …. patients in a hospital.
Sings
Grows
*Examines
Puts out

15) A chef likes ………….. meals
*Cooking
Flying
Dancing
Learning

İngilizce 4. Sınıf Jobs Ünitesi Present Simple Tense Hatırlama Testi

4. Sınıf İngilizce Simple Present Tense Hatırlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Öğrenciler bu testte, İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz Simple Present Tense’i, yani Geniş Zaman’ı ve daha önce öğrenilen İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaklar.

1) Hello, my name … Pelin. I … Turkish.
Are – is
Am – is
*Is – am
Is – are

2) I live in Istanbul. But Pınar …. In İzmir.
*Lives
Don’t live
Live
Doesn’t live

3) I like playing chess. But my mother …. Playing chess.
Likes
*Dislikes
Doesn’t
Isn’t

4) Ali: What is your favorite activity?
Can: I …. Singing songs. But I … like playing piano.
Doesn’t – isn’t
*Like- don’t
Am not – dislike
Don’t doesn’t

5) I … at 8 o’clock every morning.
Gets up
Don’t
Getting up
*Get up

6) What .. she do at nights?
She …. to music.
*Does – listens
Don’t – listen
Isn’t – sings

7) ….. your computer in the lab?
No, it …..
Does – doesn’t
*Is – isn’t
Aren’t – are
Isn’t – is

8) Excuse me, where …. the post office.
Are
*Is
Do
Does

9) Where … the balloons?
They …. In the box.
Is – aren’t
*Are – are
Do – don’t
Doesn’t are

10) John …. A gardener. He … like cutting trees.
Does – are
Is – isn’t
*Is – doesn’t
Do – isn’t

11) I … a nurse. I … at a hospital.
*Am – work
Isn’t – works
Doesn’t works
Don’t work
12) ….. you like helping people?
Yes, I ….
Does- is
Am – do
Don’t – is
*Do – am

13) My mother and father …. at a hospital. They … doctors.
*Work – are
Don’t – are
Is – aren’t
Is – are

14) …. Likes helping animals.
I am
She is
*Susan
Mary and Kate

15) …. he work at a post office?
No, he …. He … at a work office.
*Does – doesn’t – works
Doesn’t – isn’t – is
Does – isn’t – work
Does – don’t – works

İngilizce 4. Sınıf Jobs Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

İngilizce 4. Sınıf Jobs Ünitesi Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

Resimdeki nesnelerin yazılı olduğu İngilizce kelimeleri seçiniz.

1)

farmer
Nurse
*Farmer
Dentist
Policeman

2)

fireman
*Fireman
Waiter
Chef
Singer

3)

baker
Vet
*Baker
Florist
Postman

4)

pilot
*Pilot
Dancer
Tailor
Cook

5)

engineer
*Engineer
Shoe maker
Doctor
Waitress

6)

school
*School
Hospital
Work office
Music hall

7)

dancer
Singer
Pilot
Artist
*Dancer

8)

postman
Scientist
Teacher
Policeman
*Postman

9)

vet
Farmer
*Vet
Fireman
Teacher

10)

theater
Cinema
*Theater
Police station
Garden

11)

farm
*Farm
Café
Post office
School

12)

writer
Chef
Doctor
*Writer
Patient

13)

airplane
Pilot
Airport
Flying
*Airplane

14)

student
*Student
Writer
Singer
Nurse

15)

waiter
Chef
Bakery
*Waiter
Cook

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir