4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri


clothes

4. Sınıf İngilizce 8. Ünitede My Clothes, yani kıyafetlerim işlenmektedir. 8. Ünitede kıyafetlere dair kelime bilgisi, mevsimler, hava durumunu tarif etme ve konuyla alakalı basit sorular sormaya yönelik kazanımlar bulunmaktadır.

8. Ünite konularını tamamlayan öğrenciler hava durumunu tarif edebilecek, yılın mevsimlerinden bahsedebilecek ve kıyafetlere dair öğrendikleri kelime bilgisini kullanarak havaya, mevsimlere uygun giyinmek konusunda cümleler kurabileceklerdir.

İngilizce 4. Sınıf 8. Ünite için hazırladığımız yılın belirli dönemleri, hava olayları ve kıyafetlerden bahsedebilmek açısında önemlidir. Bunun yanı sıra, bu ünitede öğrenilen kelimeleri ve ifadeleri tekrar ederken belirli soru ve cümle kalıpları kullanarak İngilizce cümleler kurmak da ünite kazanımları arasındadır. Testleri çözen öğrenciler ünite kelimelerini rahatlıkla cümle içerisinde kullanabilecek, kıyafetlerle alakalı basit diyaloglar kurabilecektir.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 8. Ünitesi My Clothes ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Naming the Seasons of the Year, yani Mevsimleri Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 1

1) Wear your raincoat and boots. It … and …. outside.

A) cold / rainy
B) snowy / hot
C) hot / sunny
D) windy / sunny

Cevap: A

2) Boşluklara en uygun şıkkı seçiniz.
April / …. / ….. / July / September

A) May – October
B) January – May
C) May – June
D) October – November

Cevap: C

3) Yanlış cümleyi seçiniz.

A) Ankara is hot in summer.
B) İstanbul is windy in October.
C) İzmir is snowy in Summer.
D) Kars is snowy in winter.

Cevap: C

4) Doğru şıkkı seçiniz.

A) It is snowy in summer.
B) It is hot in winter.
C) It is cloudy in autumn.
D)  It is snowy in July.

Cevap: C

5) Resme uygun cümleyi seçiniz.
girl clothes

A) She wears red shoes.
B) She wears an orange raincoat.
C) She wears green trousers.
D) She wears a blue dress.

Cevap: D

6) Doğru yanıtı seçiniz.
We wear raincoat, boots and hat in …….

A) July
B) October
C) June
D)  August

Cevap: B

7) Boşluğa en uygun cümleyi seçiniz.
In winter, we wear …., ….. and …..

A)  Skirt, raincoat and sun glasses.
B)  Coat, boots and gloves.
C) Sun glasses, t-shirt and scarf.
D)  Dress, hat and umbrella.

Cevap: B

8) Resme uygun olan cümleyi seçiniz.
clothes

A) He has a pink umbrella.
B) He has a blue hat.
C) He has blue boots.
D) He has red jacket.

Cevap: C

9) Boşluğa en uygun şıkkı seçiniz.
Hello, my name is Simon. I am from Mexico. Mexico is very hot in summer. It is warm and windy in winter. We wear ……, ……… and ……. in summer.

A) raincoat – boot – hat
B) shorts – sun glasses – hat
C) Boots – scarf – cap
D) Umbrella – socks – coat

Cevap: B

10) Boşluklara uygun kelimeleri seçiniz.
Shirly : The weather is – – – – today. May I borrow your sunglasses?
Susan : Sure. Here you are.

A) Sunny
B) Snowy
C) Windy
D) Rainy

Cevap: A

11) Yanlış cümleyi seçiniz.

A) It is sunny in Antalya in summer.
B) It is rainy in Trabzon in spring.
C) It is snowy in Muğla in Summer.
D) It is cold in Ankara in winter.

Cevap: C

12) Doğru cümleyi seçiniz.

A) Eskişehir is cold in winter. We wear coat and gloves.
B) Hatay is rainy in summer. We wear raincoat.
C) Konya is very hot in January. We wear t-shirt.
D)  İzmir is warm in spring. We wear raincoat and boots.

Cevap: A

13) It is 9.00 p.m. on Saturday. It is very rainy outside. You will go to the cinema, and your mother says: – – – – .

A) Wear your sunglasses.
B) Take your gloves and coat.
C)  Don’t forget to wear your boots.
D) Don’t forget to take your umbrella.

Cevap: D

14) It is warm and windy today. I will wear my …. and ……

A) Boots and dress
B) Sunglasses and jacket
C) Raincoat and gloves
D) Shorts and scarf

Cevap: B

15) Diyaloğa uygun cümleyi seçiniz.
Father : Dear, it is snowing outside.
Chris : Don’t worry, dad. I have my coat.
Father: …………………

A) Don’t forget to take your umbrella.
B) You need your sunglasses.
C) Ok, don’t forget to take your gloves.
D) Wear your red t-shirt.

Cevap: C

İngilizce 4. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 2

1) Boşluğa uygun kelimeleri seçiniz.
…., ….. and boots are the clothes for winter.

A) Gloves – coats
B) Flip-flops, hats
C) Dresses and skirts
D) Umbrellas and raincoats

Cevap: A

2) Boşluklara uygun gelen şıkkı seçiniz.
John: What is the season?
Mary: ……………………………..
John: What is the weather like?
Mary: ………………………………

A) It is autumn. – It is snowy and cold.
B) It is spring. – It is very hot and cloudy.
C) It is winter. – It is cold and cloudy.
D) It is summer. – It is snowy and rainy.

Cevap: D

3) Diyaloğa uygun cümleyi seçiniz.
Sinem : Hey, look outside! It’s snowing!
Zuhal : ……………………………. Can I borrow yours?
Sinem : Of course, here you are.
Zack : Thank you very much.

A) I don’t have my flip-flops.
B) Don’t forget to take your umbrella.
C) I don’t have my gloves.
D) Don’t forget to take your shirt.

Cevap: C

4) Farklı olan kelimeyi seçiniz.

A) Winter
B) Coat
C) Flip-flop
D) Boots

Cevap: C

5) People play beach volley and swim in ………….

A) Autumn
B) Summer
C) Spring
D) Winter

Cevap: B

6) Farklı olan kelimeyi seçiniz.

A) April
B) Rain
C) Warm
D) Snowman

Cevap: D

7) Boşluğa uygun gelen cümleleri seçiniz.
Helin : – – – – ?
Ali : It is snowy.
Helin: – – – – ?
Ali: Yes, I do.

A) *What is the weather like today? – Do you like snowy weather?
B) Is it raining today? What is the weather like?
C) Do you need sunglasses? Is it warm today?
D) What is the weather like today? Do you need your umbrella?

Cevap: A

8) Hangisi yanlıştır?

A) It is sunny and hot in summer. We wear sunglasses and flip-flops.
B) It is cold and rainy in winter. We wear coat and take umbrella.
C) It is warm in spring. We wear jacket.
D) It is rainy and cloudy in autumn. We wear dress and sunglasses.

Cevap: D

9) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
It’s cold and snowy. Wear your ……….

A) Boots
B) Sunglasses
C)  Dress
D) T-shirt

Cevap: A

10) Hangileri yaz mevsimidir?

A) April – May – June
B) January – February – march
C) June – July – August
D) February – march – April

Cevap: C

11) I put on my…………in sunny weather.
I wear my…………….in snowy weather.
I need my………………..in rainy weather.

A) T-shirt – boots – scarf
B) Hat – gloves – shorts
C) T-shirt – Gloves – umbrella
D) Trousers – dress – sunglasses

Cevap: C

12) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
Angie : What’s the weather like in London?
Eric : It is – – – – . We always carry our umbrellas in our bags.

A) Very hot.
B) Rainy
C) Warm
D) Snowy

Cevap: B

13) Kış aylarını seçiniz.

A)  June – July – August
B)  January – February – March
C) December – January – February
D)  May- April – March

Cevap: C

14) Yanlış eşleşmeyi seçiniz.

A) Winter – flip-flops
B) Spring – jacket
C) Autumn – raincoat
D) Summer – dress

Cevap: A

15) Yanlış cümleyi seçiniz.

A) We wear raincoat in spring.
B) We take umbrella in autumn
C) We wear boots in winter.
D) We wear coat in summer.

Cevap: D

İngilizce 4. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 3

1) Doğru eşleşmeyi seçiniz.

A) It is rainy outside – I wear raincoat.
B) We are in summer. – It is snowing outside.
C) It is very cold outside. – We are in July.
D) The weather is very warm today. –We are in November.

Cevap: A

2) Mert: What is the weather like today?
Furkan: ………………………….
Mert: Don’t forget to take your sunglasses.

A) It is snowing outside.
B) It is raining today.
C) It is sunny and warm.
D) It is cold and windy.

Cevap: C

3) Boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.
The weather is ……………. today. Please, put on your ……

A) Warm – umbrella
B) Cold – gloves
C) Windy – flip-flops
D) Hot – coat

Cevap: B

4) Yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.
A) Sally wears her red coat. She likes cold weather.
B) John likes sunny days. He wears his flip-flops.
C) Nancy lives in Canada. She always wears her gloves in winter.
D) My mother likes autumn. She wears her pink dress in warm days.

Cevap: D

5) Efe: What is the weather like today?
Eren: ………………………………….
Efe: Don’t put on your coat today.

A) It is very warm today.
B) It is snowing outside.
C) It is windy and cold.
D) It is raining.

Cevap: A

6) My name is Celine. I am from Africa. It is always …. in my country and we wear …… outside.

A) Cold – gloves
B) Rainy – umbrella
C) Cloudy – coat
D) Sunny – sun glasses

Cevap: D

7) Çağatay : Hi, Batur. ……………………………………… Let’s make a snowball?
Batur : Of course, let’s do it.

A) It is raining outside.
B)  It is very hot today.
C) It is snowing outside.
D) The weather is warm today.

Cevap: C

8) Yanlış cümleyi seçiniz.
A) It is very hot in summer.
B) The weather is warm in winter.
C) It is raining in November.
D) The weather is windy and rainy in autumn.

Cevap: B

9) Doğru eşleşmeyi seçiniz.

A) May – The weather is snowy.
B) January – The weather is cold.
C) June – The weather is cold.
D)  September – The weather is too hot.

Cevap: B

10) Doğru cümleyi seçiniz.
A) It is sunny. Can I borrow your sunglasses?
B)  It is cold. Wear you flip-flops.
C)  It is warm outside. Don’t forget to wear your coat.
D)  It is rainy outside. Can I borrow your gloves?

Cevap: A

11) Mother : What is the weather like today?
Kate : It is warm and sunny.
Mother : OK, ……………………………

A)  Let’s have a picnic.
B)  Let’s make a snowman.
C)  Wear your raincoat.
D) Don’t forget to take you umbrella.

Cevap: A

12) Doğru eşleşmeyi seçiniz.
A) Sunglasses – winter
B) Gloves – summer
C) Coat – June
D) Umbrella – rainy weather

Cevap: D

13) What is the …………………… like in summers in your city?
It is ….. in ıstanbul.

A) Wear – weather
B) Umbrella – clothes
C) Weather – warm
D)  Season – January

Cevap: C

14) He is from Norway. He likes… weather and making ……..
A) Warm – snowman
B) Cold – snowman
C) Spring – sunny
D) Summer – clothes

Cevap: B

15) What’s the weather like in Kars in winter?
A) It is sunny and warm.
B) It is cold and snowy.
C) It is hot and rainy.
D) It is windy and hot.

Cevap: B

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Boşluk Doldurma Testi, 15 sorudan oluşmaktadır. Öğrenciler bu testte, İngilizce 4. Sınıf İngilizce my Clothes ünitesinde işlenen İngilizce aylar, İngilizce kelimeler ve İngilizce cümle kurmak için kullanabilecekleri basit ifadeleri pekiştirmiş olacak.

Boşluklara uygun gelen kelimeleri seçiniz.

1) What’s the ……. like in Trabzon in autumn?
A) Weather
B) Swimming
C) Cold
D) Warm and hot

Cevap: A

2) It is always ….. in Antalya in summer?
A) Snowy and cold
B) Windy and rainy
C) *Warm
D) Cold

Cevap: C

3)
Simon : Mom, it is raining. …………………………………………………. ?
Carol : Of course, dear.
A)  Can I borrow your gloves?
B)  Can I borrow your umbrella?
C)  Can I borrow your dress?
D) Can I borrow your coat?

Cevap: B

4) Ali: Hello! My name is Ali. It is winter in Ireland now. The weather is ….. and ……
A)  Hot – rainy
B)  Cold – rainy
C)  Warm – snowy
D)  Snowy – hot

Cevap: B

5) I like ….. because I like playing snowball with my friends.
A) Summer
B) Spring
C) Autumn
D) *Winter

Cevap: D

6) It is summer. Before I go out, I wear a ……..
A) Yellow coat.
B) Pink boots.
C) Brown gloves.
D) *Blue dress.

Cevap: D

7) My gloves are ……… I wear a blue coat and red boots. My trousers are blue and purple. I like wearing ……….. clothes in ……..
A) Rainy – winter – summer
B) Pink – colourful – winter
C) Cloudy – rainy – spring
D) Blue – skirt – summer

Cevap: B

8) Can I borrow your hat? ………………..
A) It is windy and hot.
B)It is cold and snowy.
C) It is spring.
D) It is very hot.

Cevap: B

9) What’s the weather like in summer in Italy?
………………………………………………
A) It is warm and sunny.
B) It is cold and rainy.
C) It is cold and hot.
D) It is rainy and snowy.

Cevap: A

10)
What is the weather like in ……..?
It is cold and snowy.
A) Muğla
B) Antalya
C) Hatay
D) Van

Cevap: D

11) I need my …………… in sunny weather.
A) Coat
B) Boots
C) Socks
D) Sunglasses

Cevap: D

12) In winter, London is always ….. and …….. Sometimes, it is foggy, too
A) Hot and warm
B) Summer and spring
C) Cold and rainy
D) Windy and hot

Cevap: C

13) Hello, my name is Kate. I have a red dress and flip-flops. I wear it in ……..
A) Winter
B) Summer
C) Spring
D) Autumn

Cevap: B

14) It is rainy outside. Take your ………………..
A) Gloves
B) Shirt
C) Coat
D) Umbrella

Cevap: D

15) Pınar wears her ….. and ……. The weather is …. Today.
A) Skirt – sunglasses – warm
B) Coat-flip flops -rainy
C) Trousers – raincoat – summer
D) Dress – umbrella – winter

Cevap: A

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Naming the Seasons of the Year Hatırlama Testi

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Naming the Seasons of the Year Hatırlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Öğrenciler bu testte, İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz mevsimleri, daha önce öğrenilen İngilizce ayları ve İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaklar.

1) Today is very cold and rainy. The season is ……….
A) spring
B) winter
C) summer
D) autumn

Cevap: B

2) I live in Istanbul. It is …. in summer.
A) winter
B)  rainy
C) warm
D) snowy

Cevap: C

3) Doğru eşleştirmeyi seçiniz.
A) *Winter – January
B) Summer – February
C) Spring – June
D) Autumn – August

Cevap: A

4) Doğru eşleştirmeyi seçiniz.
A) Summer – sunglasses
B) Winter – skirt
C) Autumn – snowman
D) Spring – scarf

Cevap: A

5) Doğru eşleştirmeyi seçiniz.
A) June – Summer
B) October – Autumn
C) February – spring
D) December – winter

Cevap: D

6) Yanlış grubu seçiniz.
A) January – February – March
B) April – May – March
C) June- July – August
D) September – October – November

Cevap: A

7) Hangisi kış ayı değildir?
A)  December
B)  January
C) February
D) April

Cevap: D

8) Hangileri yaz aylarıdır?
A) March – February – December
B) April – March – January
C) May – April – February
D) June – July – August

Cevap: D

9) The weather is ……….. in spring. You need an umbrella.
A) Rainy
B) Snowy
C) Very cold
D) Very hot

Cevap: A

10) The weather is ……….. in winter. You need your gloves.
A) Warm
B) Very hot
C) *Cold
D) Windy

Cevap: C

11) The weather is ……….. in summer. You need your sunglasses.
A) Rainy
B) Very sunny
C) Windy
D) Foggy

Cevap: B

12) You need your raincoat. The weather is ……
A) Foggy
B) Very cold
C)*Rainy
D) Hot

Cevap: C

13) May I borrow your coat? It is …………. Outside.
A) Cold
B) Rainy
C) Cloudy
D) Foggy

Cevap: A

14) The weather is ….. in winter
A) Windy and very hot
B) Rainy and very cold
C) Cloudy and very warm
D) Foggy and warm

Cevap: B

15) You need your sunglasses in …….
A) January
B) July
C) February
D)December

Cevap: B

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

İngilizce 4. Sınıf My Clothes Ünitesi Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek İngilizce ayları ve İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

Resimdeki nesnelerin yazılı olduğu İngilizce kelimeleri seçiniz.

1)

DRESS

A) trousers
B) sunglasses
C) scarf
D) dress

Cevap: D

2)
windy

A) windy
B) rainy
C) cloudy
D) snowy

Cevap: A

3)
sunny

A) winter
B) summer
C) spring
D) autumn

Cevap: B

4)
boots

A) scarf
B) foggy
C) boots
D) flip-flops

Cevap: C

5)
raincoat

A) shoes
B) coat
C) raincoat
D) dress

Cevap: C

6)
coat

A) raincoat
B) skirt
C) shirt
D) coat

Cevap: D

7)
scarf

A) scarf
B) shoes
C) umbrella
D) summer

Cevap: A

8)
sunglasses

A) sunglasses
B) coat
C) rainy
D) winter

Cevap: A

9)
flip-flop

A) autumn
B) flip-flop
C) gloves
D) winter

Cevap: B

10)
trousers

A) shirt
B) shoes
C) trousers
D) coat

Cevap: C

11)
rainy

A) cloudy
B) windy
C) rainy
D) warm

Cevap: C

12)
sunny

A) windy
B) sunny
C) rainy
D) cloudy

Cevap: B

13)
umbrella

A) gloves
B) shoes
C) boots
D) umbrella

Cevap: D

14)
girl clothes

A) blue shoes
B)  red dress
C)  yellow raincoat
D) orange bag

Cevap: A

15)
clothes

A) pink shoes
B) yellow trousers
C) grey bag
D) green hat

Cevap: D

 

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir