5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) Konu Anlatımı - Wordly

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) Konu Anlatımı


Şehir fotoğrafı

5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları, insanların ve nesnelerin yerlerini (locations) tanımlamayı, adres sorma ve yön tarifi yapabilme yeteneklerini kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde yurtdışında tatile gittiğinizde rahatça yön sorabilir ve anlayabilir veya kendi ülkenizde yabancı bir turiste oldukça kolay bir şekilde yön tarifi yapabilirsiniz.

5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) ünitesinde yoğunlukla Present Simple Tense (Geniş Zaman) kuralı işlenmiştir. Günlük hayatımızda sokakta karşılaştığımız dükkân isimlerinin İngilizce karşılıkları ve bazı önemli yerlerle ilgili de bilgiler bulunmaktadır.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta rahatlıkla adres sorabilecek ve yönleri ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesi mekân isimleri, dükkan isimleri ve yer-yön edatları gibi günlük hayatta adres tariflerinde kullanabileceğimiz kelimeler içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

1. famous : ünlü
2. first : birinci
3. pharmacy : eczane
4. second : ikinci
5. visit : ziyaret etmek
6. pool : havuz
7. near : yakında
8. fire station : itfaiye
9. bus stop: otobüs durağı
10. go straight : dümdüz gitmek

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve yer-yön tarifi kalıplarını uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.
Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1) _____ Ebrar at home?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Am
B)Are
C)Is
D)Do
Doğru Cevap: C (Is Ebrar at home?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ebrar evde mi?’ şeklindedir. Cümle Present Simple Tense (Geniş Zaman) ile kurulmuştur. Bu nedenle, Ebrar öznesi ‘is’ yardımcı fiilini alır. Böylece cümle ‘’Is Ebrar at home?’’ şeklinde oluşur.

2) The dog is _________ the bank and the library.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) near
B) between
C) under
D) in
Doğru Cevap: B ( The dog is between the bank and the library.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Köpek, banka ve kütüphanenin arasında.’ şeklindedir. Cümlede ‘prepositions of place’ (yer edatları) kullanılmıştır. Cümledeki boşluktan sonra iki tane nesne geldiği için, cümlenin öznesi olan köpek bunların arasında olmak zorundadır. Bu nedenle cümle ‘’ The dog is between the bank and the library.’’ şeklinde yazılır.

3) _________ is the post office?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Where
B) How
C) Which
D) Who
Doğru Cevap: A (Where is the post office?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Posta ofisi nerede?’ şeklindedir. Soruyu soran kişi, posta ofisinin konumunu öğrenmek istediği için ‘nerede’ yani ‘where’ kelimesini kullanmalıdır. Bu nedenle cümle ‘’Where is the post office.’’ şeklindedir.

4) Go ________ ahead.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)between
B)turn
C)in
D)straight
Doğru Cevap: D (Go straight ahead.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Düz devam et.’ şeklindedir. Cümlede, bu anlamı elde edebilmek için bu kalıbı kullanmalıyız. Bu nedenle cümle ‘’Go straight ahead.’’ halindedir.

5) ______ the second left.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Take
B) Go
C) First
D) Staright
Doğru Cevap: A (Take the second left.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘İkinci soldan dön.’ şeklindedir. Kalıp olarak ‘take’ kullanılır. Bu nedenle cümle ‘’Take the second left.’’ formundadır.

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Prepositions of Place

İngilizcede nesnelerin ve kişilerin konumlarını belirtmek için Prepositions of Place yani yer edatlarına ihtiyacımız vardır. İngilizcede bu edatları öğrenmek, cümlelerin doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Prepositions of Place (Yer Edatları) sayesinde bir nesnenin ya da kişinin nerede ve hangi yönde olduğu anlaşılır.
5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinin Prepositions of Place (Yer Edatları) konusu aşağıda verilmiştir.
• in = içinde,
• on = üstünde,
• under = altında,
• in front of = önünde,
• between = arasında,
• next to = yanında,
• behind = arkasında,
• near = yakınında,
• opposite = karşısında.
Yukarıdaki kelimelerin hepsi İngilizce cümlelerde yer belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu edatların nerelerde kullanıldığını örnekler üzerinde inceleyelim.
1. The cat is in the box. (Kedi kutunun içinde.)
2. The box is on the table. ( Kutu masanın üzerinde.)
3. The dog is under the table. (Köpek masanın altında.)
4. The traffic lights is in front of the Bank. (Trafik ışıkları bankanın önünde.)
5. The park is between the cinema and cafe. (Park , sinema ve kafenin arasında.)
6. The library is next to the hospital. (Kütüphane, hastanenin yanında.)
7. The pharmacy is behind the bank. (Eczane bankanın arkasında.)
8. The stationery is near the library. ( Kırtasiye, kütüphanenin yakınında.)
9. The bakery is opposite the cinema. ( Fırın, sinemanın karşısında.)
Yukarıda görüldüğü gibi Prepositions of Place (Yer Edatları), cümlede özne ve yardımcı fiilden sonra yer alır. Daha sonrasında da nesne gelir.

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Asking for and Giving Directions

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinde Asking for and Giving Directions konusuna yer verilmiştir. Bu konuyu iyi kavrayan öğrenciler rahatlıkla adres sorabilir ve yön tarifinde bulunabilirler.
ASKING FOR
Bir adresi sorarken öncelikle yapmamız gereken şey, adresi soracağımız kişiye kibarca yaklaşmaktır. Aşağıda bu tarz bir durumda neler kullanabileceğimiz yer almaktadır.
• Excuse me ! (Pardon)
• I am sorry to interrupt you, but… (Sizi böldüğüm için özür dilerim ama…)
• Excuse me, could you help me, please? (Pardon, bana yardım edebilir misiniz?)
• I am sorry. (Üzgünüm)
• Hello ! (Merhaba)
Daha sonrasında ise gideceğimiz yeri sormamız gerekmektedir.
• How can I go to…..? (Nasıl gidebilirim…?)
• How can I get to…? (Nasıl ulaşabilirim…?)
• Is there a ….. near here? (Yakınlarda….. var mı?)

GIVING DIRECTIONS
Eğer yön tarif eden sizseniz, aşağıda bu konuda size yardım edebilecek kalıplar bulunmaktadır.
• Take the first right. (İlk sağdan dön.)
• It’s on your right. (Sağında.)
• Turn right. (Sağa dön)
• Take the second right. (İkinci sağdan dön.)
• Take the first left. (İlk soldan dön.)
• Go straight ahead. (Dümdüz git.)
• Turn left. (Sola dön.)

Aşağıda bu konuyla ilgili kısa bir diyalog verilmiştir.
A: Excuse me! How can I go to the Bank? (Pardon, bankaya nasıl gidebilirim?)
B: The bank? (Banka mı?)
A: Yes, the bank. (Evet, banka.)
B: Well, go straight on the Gül Street, then turn left into Zeytinlik Street. The bank is on your left. (Pekâlâ, Gül sokağında dümdüz git, sonra Zeytinlik sokağa doğru sola dön. Banka solunda.)
A: Thanks a lot. (Çok teşekkür ederim.)
B: You are welcome. (Rica ederim.)

5. Sınıf İngilizce My Town Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesi 5.sınıf konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
• İnsanların ve nesnelerin konumlarını tanımlamayı öğretir.
• Adres sorma ve yön tarif etmeyi öğretir.
• Prepositions of place (yer edatları) cümle içerisinde kullanmayı öğretir.
5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesi yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları, insanların ve nesnelerin yerlerini (locations) tanımlamayı, adres sorma ve yön tarifi yapabilme yeteneklerini kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde yurtdışında tatile gittiğinizde rahatça yön sorabilir ve anlayabilir veya kendi ülkenizde yabancı bir turiste oldukça kolay bir şekilde yön tarifi yapabilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları adres sorarken ve yön tarif ederken kullandığımız isimler ve edatlardır. Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.
1) book shop (Kitapçı) : The book shop is next to the cinema. (Kitapçı sinemanın yanında.)
2) bus stop (Otobüs durağı) : You should wait at the bus stop. (Otobüs durağında beklemelisin.)
3) famous (ünlü) : Is there a famous building? (Buralarda ünlü bir bina var mı?)
4) go straight (dümdüz git) : Go straight ahead in the İsmet Street. (İsmet sokağında dümdüz git.)
5) pool (havuz) : We have a pool in our backyard. (Arka bahçemizde bir havuz var.)
6) pharmacy (eczane) : The pharmacy is behind the cafe. (Eczane, kafenin arkasında.)
7) tower (kule) : I am between the twin towers. (Ben ikiz kulelerin arasındayım.)
8) visit (ziyaret etmek) : I need to visit my parents. (Ailemi ziyaret etmem gerekiyor.)
9) shoe shop (ayakkabı dükkanı) : The shoe shop is in the shopping center. (Ayakkabı dükkanı, alışveriş merkezinin içinde.)
10) stationery (kırtasiye) : The stationery is near the park. (Kırtasiye, parkın yakınında.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir