5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Konu Anlatımı - Wordly

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Konu Anlatımı


Animal shelter

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesi nesneleri ve canlıları tanımlamamıza (describe) yardımcı olacak kelimeler, Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) ve izin istemek için kullandığımız ‘can’ kalıbı etrafında kurulmuştur. Bu ünitede hayvanlar aracılığıyla fiziksel özelliklerin ve yeteneklerin şimdiki zaman kalıbıyla nasıl kullanıldığı üzerine yoğunlaşılmıştır. Öğrencilere Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman) yapısı ile cümle kurma yetileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. ‘-e bilmek’ olarak çevrilen ‘can’ yapısının Ask for Permission (izin isteme) kalıbı öğretilmektedir.

Ünite bitiminde öğrencilerin nesneleri ve canlıları tanımlayabilmesi, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile kolayca cümle kurabilmesi ve ‘can’ kalıbı ile izin isteyebilmesi beklenir.

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesi nesneleri ve canlıları tanımlamamıza (describe) yardımcı olacak kelimeleri içerir. Aşağıda ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

1. feed: beslemek
2. farm: çiftlik
3. tail: kuyruk
4. wonderful: harika
5. dangerous: tehlikeli
6. delicious: lezzetli
7. cage: kafes
8. wing: kanat
9. pet: evcil hayvan
10. claw: pençe

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler sıfatlar,isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesinin testleri öğrencilerin Present continuous Tense (Şimdiki Zaman) ve ‘can’ Ask for Permission (izin isteme) kalıbı ayrımı yapıp yapamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hakim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1) Elif _________ feeding the puppies.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)is

B)are

C)has

D)have

Doğru Cevap:A

Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Elif yavru köpekleri besliyor.’ şeklindedir. Cümle Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) kalıbı kullanılarak yapılmıştır. Cümlede ‘to be Verb -ing’ formülü kullanılmalıdır. Bu nedenle cümle “Elif is feeding the puppies.” şeklinde olmalıdır.

2)The man is __________ .

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)feeding

B)fish

C)fishing

D)examine

DOĞRU CEVAP:C

Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Adam balık tutuyor.’ şeklindedir. Cümle Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) kalıbı kullanılarak yapılmıştır. Cümlede ‘to be Verb -ing’ formülü kullanılmalıdır. Bu nedenle cümle “The man is fishing.” şeklinde olmalıdır.

3) The cat ____ _________ the tree.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)am climbing

B)is climb

C)are climbing

D)is climbing

DOĞRU CEVAP: D

Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Kedi ağaca tırmanıyor.’ şeklindedir. Cümle Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) kalıbı kullanılarak yapılmıştır. Cümlede ‘to be Verb -ing’ formülü kullanılmalıdır. Bu nedenle cümle “The cat is climbing the tree.” şeklinde olmalıdır.

4) _______ I help to my mother?

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Does

B)Can

C)How

D)Why

DOĞRU CEVAP:B

Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Anneme yardım edebilir miyim?’ şeklindedir. Cümle ‘can’ Ask for Permission (izin isteme) yardımcı fiili kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle cümle “Can I help to my mother?” şeklinde olmalıdır.

5) -Can I feed the puppies?
+ Of course, you________.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)can’t

B)does

C)can

D)do

DOĞRU CEVAP:C

Cümlenin Türkçe çevirisi ‘-Köpek yavrularını besleyebilir miyim? + Elbette, yapabilirsin.’ şeklindedir. Cümle ‘can’ Ask for Permission (izin isteme) yardımcı fiili kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle cümle “-Can I feed the puppies? + Of course, you can.” şeklinde olmalıdır.

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Present Continuous Tense ve Kullanımı

Dizilerin sonlarında gördüğümüz ve aşına olduğumuz ‘to be continued'(devam edecek) ifadesinde ki ‘continuous’ kelimesi Present Continuous Tense’de (Şimdiki Zaman) devam eden eylemleri nitelerken kullanılır.

Present ifadesi ‘to be’ yardımcı fiil (am,is,are) kısmını oluşturuken, Continuous ifadesi ‘Verb+ ing’ kısmını oluşturur. Yani Present Continuous Tense’in(Şimdiki Zaman) formulü ‘To be + Verb + ing’ şeklindedir. Şu anda yaptığımız ve devam eden olayları niteler. Ayrıca ‘ing’ eki Türkçe’de ‘yor’ ekine karşılık gelmektedir. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konuşma anında devam eden olaylar için kullanılır.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) Olumlu Cümle

Iameatings eggs.
He
She
It
isdrinking milk.
We
You
They
areexamining the horse.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) olumlu cümle formülü şu şekildedir.

Subject(Özne) + to be (am/is/are) + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne)

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– I am collecting the plants.
– She is feeding the dog.
– We are examining the cow.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) Olumsuz Cümle

Iamnoteating eggs.
He
She
It
isnotdrinking milk.
We
You
They
arenotexamining the horse.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) olumsuz cümle formülü şu şekildedir.

Subject(Özne) + to be (am/is/are) + not + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne)

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– I am not collecting the plants.
– She is not (isn’t) feeding the dog.
– We are not (aren’t) examining the cow.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) Soru Cümlesi

AmIeating eggs?
Ishe
she
it
drinking milk?
Arewe
you
they
examining the horse?

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) soru cümlesi formülü şu şekildedir.

To be (am/is/are) + Subject(Özne) + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne)

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– Am I collecting the plants?
– Is she feeding the dog?
– Are we examining the cow?

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) soru cümlelerine cevap verirken;

OLUMLU CEVAP : YES, I am – He/She/It is – We/You/They are.
OLUMSUZ CEVAP : NO, I am not – He/She/It isn’t – We/You/They aren’t.

Bu sorulara verilen kısa cevaplarda am, is ya da are kullanılır, fiil tekrar edilmez.

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) ile kullanılan bazı zaman zarflar aşağıda verilmiştir.

-at the moment
-right now
-now

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Asking for Permission(İzin İsteme) Kullanımı

İngilizce’de izin isterken yardımcı fiilleri kullanıyoruz. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ‘can’ yardımcı fiilidir. ‘Can’ yardımcı fiilinin tam Türkçe çevirisi ‘-e bilmek’ ekidir.

Can yardımcı fiili ile izin isterken bir soru sorduğumuz için yardımcı fiilimizi en başa alıyoruz , ardından özne, fiil ve nesne geliyor.

Asking for Permission (İzin isteme) soru cümlesi formülü şu şekildedir.

Can + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne) ?

NOT: Yukarıdaki formül her özne (I,you,he…) için geçerlidir, değişmez.

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– Can I go to farm? (Çiftliğe gidebilir miyim?)
– Can we adopt a bird? (Bir kuş sahiplenebilir miyiz?)
– Can she feed the animals? (O hayvanları besleyebilir mi?)

Yukarıda verilen sorulara kısa olumlu cevap verirken aşağıdaki örnekleri kullanabiliriz.

-Of course, you can. (Tabi ki yapabilirsin.)
-Yes, you can. (Evet, yapabilirsin.)
-Sure. (Tabiki.)

Fakat olumsuz cümle cevap veriyorsak aşağıda verilen örnekleri kullanabiliriz.

-I am afraid you can’t. (Korkarım ki yapamazsın.)
-No, you can’t. (Hayır, yapamazsın.)
-Sorry, you can’t. (Üzgünüm yapamazsın.)

5. Sınıf İngilizce Animal Shelter Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesi 5. Sınıf İngilizce konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.

-Fiziksel özellikler hakkında kelimeleri öğretir.
-Hayvanların özellikleri hakkında kelimeleri öğretir.
-Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile cümle kurmayı öğretir.
-Ask for Permission ‘can’ kalıbı ile izin istemeyi, rica etmeyi öğretir.

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesi, yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir ve nesneleri ve canlıları tanımlamamıza (describe) yardımcı olacak kelimeler, Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman) ve izin istemek için kullandığımız ‘can’ve kalıbı etrafında kurulmuştur. Bu ünitede hayvanlar aracılığıyla fiziksel özelliklerin ve yeteneklerin şimdiki zaman kalıbıyla nasıl kullanıldığı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu ünite konuları açısından öğrencilerin eğlenerek öğrenebildiği ünitelerden birisidir.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları nesneleri ve canlıları tanımlamamıza (describe) yardımcı olacak sıfatlar, isimler ve fiillerdir.

Bir gün içinde yaptığımız aktivitelerden bahsederken ya da günlük hayatta bir diyalog kurarken sıklıkla kullanılan kelimeler 5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesinde gösterilmektedir. Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır.

Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda çokça kullanabiliriz.

1. Adopt (Sahiplenmek): Can I adopt a dog? ( Bir köpeği sahiplenebilir miyim?)
2. Animal Shelter (Hayvan Barınağı): We are going to Animal Shelter at the moment. ( Şu anda Hayvan Barınağına gidiyoruz.)
3. Catch (Yakalamak): I am trying to catch the cows. (Ben inekleri yakalamaya çalışıyorum.)
4. Feed (Beslemek): I am feeding the rabbits. (Tavşanları besliyorum.)
5. Tail (Kuyruk): It has a long tail. (Onun uzun bir kuyruğu var.)
6. Dangerous (Tehlikeli): Lions are really dangerous animals. (Aslanlar gerçekten tehkikeli hayvanlar.)
7. Examine (İncelemek): The vet is examining the horse. (Veteriner atı inceliyor.)
8. Donate (Bağışlamak): I am donating money to the Animal Shelter. (Ben hayvan barınağına para bağışlıyorum.)
9. Pretty (Sevimli):They are really pretty animals. (Onlar gerçekten sevimli hayvanlar.)
10. Pet (Evcil Hayvan): Do you have a pet? (Bir evcil hayvanın var mı?)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir