5. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Anlamları ve Kullanımı - Wordly

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Anlamları ve Kullanımı


Children

5. Sınıf İngilizce kelimeleri çoğunlukla günlük hayat ile ilgilidir. Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri konulara, diyaloglara yönelik hazırlanmıştır. Özellikle çocukların okul hayatları, hobileri, sevdikleri ve sevmedikleri eylemler , günlük rutinleri ve oynadıkları oyunları kapsamaktadır.
5. Sınıf İngilizce sözcükleri ezberlemek için bol bol cümle içinde görmek ve kullanmak gerekmektedir. Tek tek kelime ezberlemek yerine cümle içerinde görmek akılda kalıcılığı arttırır, aynı zamanda da cümle grammerini de kavramalarını sağlar.

Aşağıda tüm ünitelere ait kelimeler, Türkçe anlamları, okunuşları, cümle içinde kullanımları ve bu cümlelerin Türkçe çevirileri yer almaktadır.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf 1.Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
coursekurskoorsI have a math course tomorrow.Yarın bir matematik kursum var.
artsanataartMy favorite lesson is art.Benim favori dersim sanat.
classsınıfkı laasWe have a big class.Bizim büyük bir sınıfımız var.
elementary schoolilkokule le men te ri - sı kuulMy son is studying at elementary school.Oğlum ilkokula gidiyor.
experimentdeneyeks pe ri mıntI love doing experiments.Deneyler yapmayı seviyorum.
enjoykeyif almaken coyShe enjoys doing exercise.O egzersiz yapmaktan keyif alır.
favoritefavorifey vı rıtDo you have a favorite movie?Favori bir filmin var mı?
good atbir şeyde iyi olmakguud -etI am good at Science.Ben bilimde iyiyim.
historytarihhis to riOur history teacher is so funny.Bizim tarih öğretmenimiz çok komik.
glad to meet youtanıştığımıza memnun oldumgı lad -tu -miit -yuI am glad to meet you.Seninle tanıştığıma memnun oldum.
gradesınıfgı reydWhich grade are you?Hangi sınıftasın?
hatenefret etmekheytI hate spinach.Ispanaktan nefret ederim.
learnöğrenmeklörnI am trying to learn English.Ben İngilizce öğrenmeye çalışıyorum.
languagedillen gu ıçWhich language is your favorite?Hangi dil senin favorin?
solveçözmeksolvI can solve this problem.Ben bu problemi çözebilirim.
speakkonuşmaksı piikI can speak three languages.Ben 3 dil konuşabilirim.
studyçalışmak-okumaksı ta diI am studying at university.Ben üniversitede okuyorum.

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
book shopkitapçıbuuk-şapI need to go to bookshop.Kitapçıya gitmem gerekiyor.
bakeryfırınbey kı riMy father has a bakery.Babamın bir fırını var.
bus stopotobüs durağıbas- sı tapI am waiting at the bus stop.Otobüs durağında bekliyorum.
castlekaleke sılThey are living in a castle.Onlar bir kalede yaşıyor.
buildingbinabiil dingHe is staying in a building.O bir binada kalıyor.
go pastgeçmekgo- peesGo past the cinema.Sinemayı geç.
famousünlüfey mısShe is so famous.O çok ünlü.
fire stationitfaiyefa yır - sı tey şınWe are visiting the fire station.İtfaiyeyi ziyaret ediyoruz.
pharmacyeczanefar ma siMy sister needs to go pharmacy.Kız kardeşimin eczaneye gitmesi gerekiyor.
post officeposta ofisipost -of fisI am going to post office.Posta ofisine gidiyorum.
poolhavuzpuulWe have a pool.Bizim bir havuzumuz var.
science labfen laboratuvarısayns- lebOur school has a science lab.Okulumuzun bir fen laboratuvarı var.
stationerykırtasiye malzemesisı tey şı ne riI bought a pen from the stationary.Kırtasiyeden bir kalem aldım.
visitziyaret etmekvi zitI want to visit my family.Ailemi ziyaret etmek istiyorum.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
chesssatranççessI am good at chess.Ben satrançta iyiyim.
campingkampçılıkkem pingWe want to camping.Kampçılık yapmak istiyoruz.
checkersdama oyunuçe kırsWe are playing checkers.Biz dama oynuyoruz.
blind man's buffkörebebı laynd- mens- bafChildren are playing blind man's buff.Çocuklar körebe oynuyor.
climbtırmanmakkı laymbThe cat is climbing the tree.Kedi ağaca tırmanıyor.
Chinese whisperskulaktan kulağa oyunuçay niiz- vis pırsWe want to play Chinese whispers.Kulaktan kulağa oynamak istiyoruz.
countsaymakka untI can count to 1000 from 100.Ben 100'den 1000'e kadar sayabilirim.
dodgeballyakar top oyunudoc bollShe is good at dodgeball.O yakar topta iyidir.
collecting stampspul toplamakkol lek tin - sı tempsMy grandfather is collecting stamps.Dedem pul topluyor.
hangmanadam asmacaheng menWe played hangman at school.Okulda adam asmaca oynadık.
ice-skatingbuz pateniays- sı key tinI am doing ice-skating.Ben buz pateni yapıyorum.
hopscotchsek sek oyunuhops koçMy little sister loves hopscotch.Kız kardeşim sek sek oynamayı sever.
hide and seeksaklambaçhayd- end -siikI love playing hide and seek.Saklambaç oynamayı severim.
take photosfotoğraf çekmekteyk- fo tosShe is taking nature photos.O doğa fotoğrafları çekiyor.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri Kullanımı

5. Sınıf Ünite 4 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
earlyerkendenör liI wake up early in the morning.Ben sabah erkenden uyanırım.
arriveulaşmaker rayvThe train arrives at 8.Tren 8 de geliyor.
every dayher günev ri-deyI brush my teeth every day.Her gün dişlerimi fırçalarım.
get onbinmekget onGet on to the bus.Otobüse bin.
greatharikagı reytIt is so great to hear that.Bunu duymak çok harika.
have a showerduş almakhev-e-şa vırHe is having a shower.O duş alıyor.
get upkalkmakget-apThey get up at 9.Onlar 9'da kalkar.
parentebeveyn - ailepe rıntMy parents are so good.Benim ebeveynlerim çok iyidir.
leaveayrılamak-gitmekli ivThe trains leaves at 10.Tren 10'da ayrılıyor.
onlineçevrimiçion laynI love online shopping.Çevrimiçi alışveriş yapmayı severim.
readokumakri idI am reading a book right now.Şu anda bir kitap okuyorum.
shoppingalışverişşop pingWe are going to shopping.Biz alışveriş yapmaya gidiyoruz.
seegörmeksiiI can not see.Ben göremem.
sleepyuykulusı li piI am so sleepy.Ben çok uykuluyum.
take caredikkatli olmakteyk- keeTake care of you.Kendine dikkatli bak.
washyıkamakvoşI am washing the dishes.Bulaşıkları yıkıyorum.
wake upuyanmakveyk-apShe wakes up at 6.O 6'da uyanır.
weekendhaftasonuvi ik ındHe goes to the beach every weekend.O her haftasonu sahile gider.
sleepuyumaksı liipI am going to sleep.Ben uyumaya gidiyorum.

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 KelimeleriTürkçe Karşılığı İngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
blanketbattaniyebı len kıtI have a pink blanket.Benim pembe bir battaniyem var.
carrytaşımakke riWho can carry the basket?Sepeti kim taşıyabilir?
backachesırt ağrısıbek eykMy father has backache.Babamın sırt ağrısı var.
faintbayılmakfe intI was going to faint.Bayılacaktım.
coughöksürükka ufI have cough.Öksürüğüm var.
feverateşfi vırShe has fever.Onun ateşi var.
hurtzarar vermekhörtI don't want to hurt you.Sana zarar vermek istemiyorum.
headachebaş ağrışıhed eykMy mother has a headache.Annemin bir baş ağrısı var.
mint and lemon teanane ve limon çayımaynt-end- le mın -tiI am drinking mint and lemon tea.Nane ve limon çayı içiyorum.
painacıpeynI am in pain.Acı içindeyim.
pillhappillDid you take your pills?Haplarını aldın mı?
patienthastapey şıntWhere is my patient?Hastam nerede?
illnesshastalıkill nısDo you have any illness?Herhangi bir hastalığın var mı?
relativeakrabare la tivWe are visiting our relatives.Akrabalarımız ziyaret ediyoruz.
runny noseburun akıntısıra ni - noysShe has runny nose.Onun burun akıntısı var.
terriblekorkunçter ri bılI am feeling terrible.Korkunç hissediyorum.
sore throatboğaz ağrısıso or - tı ro otI have a sore throat.Bir boğaz ağrım var.
tissuekağıt mendilti şuuCan you give me a tissue?Bana bir kağıt mendil verir misin?

5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
beautifulgüzelbi di fulShe is so beautiful.O çok güzel.
adventuremaceraed ven çurI want to go an adventure.Ben bir maceraya gitmek istiyorum.
bravecesurbı reyvHe is a brave boy.O cesur bir çocuk.
buysatın almakbayI want to buy a dress.Bir elbise satın almak istiyorum.
animationanimasyona ni mey şınWe are going to an animation movie.Bir animasyon filmine gidiyoruz.
boringsıkıcıbo ringThis is so boring.Bu çok sıkıcı.
cleverzekikı le vırShe is a clever girl.O zeki bir kız.
crimesuçkı raymDid you see the crime scene?Suç sahnesini gördün mü?
excitinigheyecan vericieg zay tingThis is an exciting situation.Bu heyecan verici bir durum.
friendlyarkadaşçılfı rend liThey are so friendly.Onlar çok arkadaşçıl.
funnykomikfa niMy father is very funny.Benim babam çok komik.
honestdürüsta nıstI always trying to be honest.Ben her zaman dürüst olmaya çalışıyorum.
horrorkorkuho rırMy favorite movies are horror movies.Benim favori filmlerim korku filmleridir.
warsavaşvorI don't like wars.Savaşlardan hoşlanmıyorum.
scarykorkunçsı ke riIt is a scary scene.O korkunç bir sahne.
helpfulyardımseverhelp fulTheir family are so helpful.Onların ailesi çok yardımsever.
uglyçirkinag liThese dogs are ugly.Bu köpekler çirkin.

5. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Kelimeleri
Türkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
birthdaydoğum günübört deyWhen is your birthday?Doğum günü ne zaman?
clownpalyaçokı lavnI am afraid of clawns.Ben palyaçolardan korkarım.
cakekekkeykShe made a cake for us.O bizim için bir lek yaptı.
beverageiçecek
be vır eycDid you bring the beverages?İçecekleri getirdin mi?
busymeşgulbi ziI am so busy right now.Şu anda çok meşgulüm.
have/throw a partyParti vermekhev/tı rov- e- par diI am throwing a party.Ben bir parti veriyorum.
decoratedekore etmekde ko reytShe is decorating the living room.O oturma odasını dekore ediyor.
inviteDavet etmekin vaytI don't want to invite them.Onları davet etmek istemiyorum.
needihtiyacı olmakni idI need a cake.Bir keke ihtiyacım var.
joinkatılmakco inI really want to join the party.Partiye gerçekten katılmak istiyorum.
invitation carddavetiye kartıin vay tey şın- kardI send the ivitation cards.Davetiye kartlarını gönderdim.
ordersiparişor dırI want to give an order?Bir sipariş vermek istiyorum.
shopping listalışveriş listesişop ping- listDid you take the shopping list?Alışveriş listesini aldın mı?
present/gifthediyepı re zınt/ giftI bought a present/gift for her.Onun için bir hediye aldım.

5. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Kelimeleri
Türkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
exerciseegzersizeg zır sayzI like doing exercise.Egzersiz yapmayı severim.
gymnasticsjimnastikcim nas tiksShe loves doing gymnastics.O jimnastik yapmayı sever.
cyclingbisiklete binmesay kı lingWe are planning to do cycling as a family.Biz ailece bisiklete binmeyi planlıyoruz.
board gamekutu oyunubo ord - geymThey are playing board games at the party.Onlar partide kutu oyunları oynuyorlar.
lakegölleykThere is a blue lake behind the trees.Ağaçların arkasında mavi bir göl var.
ideafikiray di aI have an idea.Benim bir fikrim var.
repeattekrar etmekrı pi itPlease repeat after me.Lütfen benden sonra tekrar et.
walkyürümekvolkI walk 2 hours every morning.Ben her sabah 2 saat yürürüm.
tentçadırtentDid you bring the tent?Çadırı getirdin mi?
swimmingyüzmeksı vim mingI want to go swimming.Ben yüzmeye gitmek istiyorum.

5. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
barkhavlamakbarkThe dog is barking.Köpek havlıyor.
adoptsahiplenmeke dabtI want to adopt a cat.Ben bir kedi sahiplenmek istiyorum.
cagekafeskeyçLion is in the cage.Aslan kafesin içinde.
collecttoplamakkol lektI am collecting old money.Ben eski para topluyorum.
dangeroustehlikeliden cı rısThis is so dangerous.Bu çok tehlikeli.
farmçiftlikfarmWe want to visit a farm.Biz bir çifliği ziyaret etmek istiyoruz.
wingkanatvingBirds have wings.Kuşların kanatları var.
wonderfulmuhteşemvan dır fulIt is so wonderful to be here.Burada olmak çok muhteşem.
cowinekkovDid you see the cows?İnekleri gördün mü?
animal shelterhayvan barınağıe nı mıl - şel tırThey are working at the animal shelter.Onlar hayvan barınağında çalışıyorlar.
catchyakalamakkeçCan you catch the dogs?Köpekleri yakalayabilir misin?
deliciouslezzetlide li şı ısThis meal is so delicious.Bu yemek çok lezzetli.
examineincelemekeg zı maynThe vet is examining the horse.Veteriner atı inceliyor.
hungryacıkmakhun gı riI am so hungry.Ben çok açım.
feedbeslemekfi idShe is feeding the animals.O hayvanları besliyor.
growbüyümekgı rovI want to grow quikly.Hızlıca büyümek istiyorum.
helpyardımhelpCan you help me?Bana yardım edebilir misin?
mealyemekmi ılThis meal is so cold.Bu yemek çok soğuk.
peopleinsanalarpi pılThese people are so kind.Bu insanlar çok kibar.
wolfkurtvolfI saw the wolfs.Kurtları gördüm.
snakeyılansı neykThis snake is green.Bu yılan yeşil.
prettyşirinpı re tiThis girl is very pretty.Bu kız çok şirin.
tailkuyrukte ılThe dog has a tail.Köpeğin kuyruğu var.
vetveterinervetI want to be a vet.Veteriner olmak istiyorum.
villageköyvi lıçI live in a village.Ben bir köyde yaşıyorum.

5. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri Kullanımı

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
costumekostümkos tü ümI have a fairy costume this year.Bu yıl bir peri kostümüm var.
fireworkhavai fişekfa yır vörkDid you see the fireworks?Havai fişekleri gördün mü?
festivalfestivalfes ti vılWhich festival is your favourite?Hangi festival senin favorin?
flagbayrakfı legOur flag is very important for our country.Bizim bayrağımız ülkemiz için çok önemli.
guestmisafirgestWe have guests tomorrow.Yarın misafirlerimiz var.
internationaluluslararasıin ter ney şı nılThe Children’s Day is an international day.Çocuklar günü uluslararası bir gün.
poemşiirpo emI wrote a poem.Ben bir şiir yazdım.
soldieraskersol cırSoldiers are coming to our town.Askerler kasabamıza geliyorlar.
traditionalgelenekseltı re di şı nılIt is a traditional day for our nation.Milletimiz için geleneksel bir gün.
tournamentturnuvatur nı mıntI want to attend to the tournament this year.Bu yıl turnuvaya katılmak istiyorum.
bookcasekitaplıkbu uk keysI bought a new bookcase.Yeni bir kitaplık aldım.
candyşekerken diMy father gave me a candy.Babam bana bir şeker verdi.
calendertakvimke lın dırDid you check the calender?Takvimi kontrol ettin mi?
celebrationkutlamase le bi rey şınWe have a celebration.Bizim bir kutlamamız var.
celebratekutlamakse le bi reytThey want to celebrate this.Onlar bunu kutlamak istiyor.
dragonejderhadı ra gınThey are making a huge dragon.Onlar kocaman bir ejderha yapıyor.
nationalulusalney şı nılIt is a national day.O ulusal bir gün.
performperformans sergilemekper formI want to perform the mother.Ben anneyi oynamak istiyorum.
paradegeçit törenipı reydWe are going to watch the parade.Biz geçit törenini izlemeye gidiyoruz.
specialözelsı pe şılShe is very special for me.O benim için çok özel.
townkasabata avnI love my town.Kasabamı seviyorum.
weargiymekvi ırHe is wearing his coat.O ceketini giyiyor.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce kelimeleri günlük yaşamda sıkça kullanılır. Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri konulara, diyaloglara yönelik hazırlanmıştır. Özellikle çocukların okul hayatları, hobileri, sevdikleri ve sevmedikleri eylemler , günlük rutinleri ve oynadıkları oyunları kapsamaktadır. Bir kaç örnek vererek bunları daha da somut hale getirebiliriz.

1. Do you like Music? (Müzikten hoşlanır mısın?)

5. sınıf İngilizce kitabının ‘Unit 1 HELLO’ ünitesinde öğrencilerin okul hayatları ile ilgili kelimelere yer verilmiştir. Aynı zamanda ‘like’ kalıbı ile öğrencilerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları aktivitelerden ya da durumlardan bahsetmelerine olanak sağlar.

2. Can you play chess? (Satranç oynayabilir misin?)

5. sınıf İngilizce kitabının ‘Unit 3 GAMES AND HOBBIES’ ünitesinde öğrencilerin oynadıkları oyunlara ve bu oyunları oynarken kullandıkları terimlere yer verilmiştir. Aynı zamanda bir şeyi yapıp yapamadıklarını ifade etmelerine olanak sağlayan ‘can’ kalıbı kullanılmaktadır.

3.She goes to bed every day. (O her gün 8’de yatağa gider.)

5. sınıf İngilizce kitabının ‘Unit 4 MY DAILY ROUTINE’ ünitesinde öğrencilerin günlük yaşamlarının içinde yaptıkları aktiviteleri anlatabilecekleri kelimelere yer verilmiştir. Aynı zamanda ‘Present Simple Tense(Geniş Zaman)’ kalıbı kullanılmaktadır.

4.Do you have a runny nose?(Burun akıntın mı var?)

5. sınıf İngilizce kitabının ‘Unit 5 HEALTH’ ünitesinde öğrencilerin hastalandıklarında bunu nasıl ifade edebileceklerini anlatan kelimelere yer verilmiştir. Aynı zamanda ‘Present Simple Tense(Geniş Zaman)’ kalıbı kullanılmaktadır.

5.The dog is swimming in the lake. (Köpek gölde yüzüyor.)

5. sınıf İngilizce kitabının ‘Unit 9 ANIMAL SHELTER‘ ünitesinde öğrencilerin hayvanlar ve onların yaptığı aktiviteleri anlatan kelimelere yer verilmiştir. Aynı zamanda ‘Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman)’ kalıbı kullanılmaktadır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir