5. Sınıf İngilizce Konuları ve Üniteleri Anlatımı (2020 - 2021) - Wordly

5. Sınıf İngilizce Konuları ve Üniteleri Anlatımı (2020 – 2021)


İçindekiler göster

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Hello (Merhaba) Konu Anlatımı

5. Sınıf Ünite 1 Hello (Merhaba) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları insanlarla rahatça tanışmalarını ve kendilerini kolayca tanıtmalarını hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde farklı ülkelerden ve milletlerden insanlarla karşılaştıklarında; onlarla ülkeleri, milletleri ve dilleri hakkında sohbet edebilirler. Aynı zamanda ünitede öğrencilerin okul hayatlarıyla ilgili ders programı (timetable) ve derslerin İngilizce karşılıkları da verilmektedir. Ayrıca bu ünitede favori derslerinden like, dislike, hate, enjoy , can ve good at kalıplarını kullanarak bahsetmeyi öğreneceklerdir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yaptıkları eylemleri rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Countries – Nationalities – Flags (Ülkeler – Milletler – Bayraklar)

Turkey (Türkiye) – Turkish (Türk)

 

Canada (Kanada)- Canadian (Kanadalı)

 

Spain (İspanya) – Spanish (İspanyol)

China (Çin) – Chinese (Çinli)

Russia (Rusya)- Russian (Rus)

France (Fransa)- French (Fransız)

Germany (Almanya)- German (Alman)

Italy (İtalya) – Italian (İtalyan)

Japan (Japonya) – Japanese (Japon)

School Subjects (Ders İsimleri)

Science – Bilim

Geography – Coğrafya

History – Tarih

Physical Education (P.E.) – Beden Eğitimi

Art- Sanat

Maths- Matematik

English- İngilizce

Music- Müzik

Turkish- Türkçe

 

Days of the Week (Haftanın Günleri)

Monday- Pazartesi

Tuesday- Salı

Wednesday- Çarşamba

Thursday- Perşembe

Friday -Cuma

Saturday -Cumartesi

Sunday -Pazar

Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)

İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir.

5.Sınıf 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:

1. Like

Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir.

• I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.)

2. Love

Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.

• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.)

3. Enjoy

Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.

• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.)

5.Sınıf 1. Ünite Hello ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:

1. Don’t like (Dislike)

Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.

• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili ‘don’t like’ fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.)

2. Hate

Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.

• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. )

SORU KALIBI

Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz.

I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?)

He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi?

Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t.

NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.)

Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme)

İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız.
İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.

Can

Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil

Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
• I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
• He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
• They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)

Can’t (Can not)

Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil

Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
• You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
• She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
• It can’t jump. (O zıplayamaz.)

Soru Cümleleri

Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
• Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
• Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin

Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
• Yes, you can. / No, you can’t.
• Yes she can. / No, she can’t.

5. Sınıf 1. Ünite Hello Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 1.Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
coursekurskoorsI have a math course tomorrow.Yarın bir matematik kursum var.
artsanataartMy favorite lesson is art.Benim favori dersim sanat.
classsınıfkı laasWe have a big class.Bizim büyük bir sınıfımız var.
elementary schoolilkokule le men te ri - sı kuulMy son is studying at elementary school.Oğlum ilkokula gidiyor.
experimentdeneyeks pe ri mıntI love doing experiments.Deneyler yapmayı seviyorum.
enjoykeyif almaken coyShe enjoys doing exercise.O egzersiz yapmaktan keyif alır.
favoritefavorifey vı rıtDo you have a favorite movie?Favori bir filmin var mı?
good atbir şeyde iyi olmakguud -etI am good at Science.Ben bilimde iyiyim.
historytarihhis to riOur history teacher is so funny.Bizim tarih öğretmenimiz çok komik.
glad to meet youtanıştığımıza memnun oldumgı lad -tu -miit -yuI am glad to meet you.Seninle tanıştığıma memnun oldum.
gradesınıfgı reydWhich grade are you?Hangi sınıftasın?
hatenefret etmekheytI hate spinach.Ispanaktan nefret ederim.
learnöğrenmeklörnI am trying to learn English.Ben İngilizce öğrenmeye çalışıyorum.
languagedillen gu ıçWhich language is your favorite?Hangi dil senin favorin?
solveçözmeksolvI can solve this problem.Ben bu problemi çözebilirim.
speakkonuşmaksı piikI can speak three languages.Ben 3 dil konuşabilirim.
studyçalışmak-okumaksı ta diI am studying at university.Ben üniversitede okuyorum.

5. Sınıf 1. Ünite Hello Testleri

1. Your – favorite – is – class – what ?

A) Your class is favorite what?

B) What is your favorite class?

C) Is what your favorite class?

D)Favorite class is your what?

DOĞRU CEVAP: B

2. I am good at playing the guitar.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP:A

3. I am from China and I am________.

A) German
B) Japan
C) Chinese
D) English

DOĞRU CEVAPi: C

4. At- geography- good- is-she.

A) She is at good geography.

B) She good at is geography.

C) Geography is she good at.

D) She is good at geography.

DOĞRU CEVAP: D

5. Classes-how many-have- do- week- you-a?

A) How many classes do you have a week?

B) Classes do you have a week how many?

C) Many how classes do you have a week?

D) A week how many classes do you have?

DOĞRU CEVAP: A

 

5.Sınıf İngilizce 2. Ünite: My Town (Benim Şehrim) Konu Anlatımı

     5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları, insanların ve nesnelerin yerlerini (locations) tanımlamayı, adres sorma ve yön tarifi yapabilme yeteneklerini kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde yurtdışında tatile gittiğinizde rahatça yön sorabilir ve anlayabilir veya kendi ülkenizde yabancı bir turiste oldukça kolay bir şekilde yön tarifi yapabilirsiniz.

    5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) ünitesinde yoğunlukla Present Simple Tense (Geniş Zaman) kuralı işlenmiştir. Günlük hayatımızda sokakta karşılaştığımız dükkân isimlerinin İngilizce karşılıkları ve bazı önemli yerlerle ilgili de bilgiler bulunmaktadır.

    Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta rahatlıkla adres sorabilecek ve yönleri ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir 

 

Public Buildings (Kamu Binaları) 

Bakery – Pastane 

Barber’s – Berber 

Book shop- Kitapçı 

Bus stop- Otobüs durağı 

Castle- Kale 

Fire station- İtfaiye istasyonu 

Pharmacy- Eczane 

Pool- Havuz 

Post office- Posta ofisi 

Shoe shop- Ayakkabı dükkânı 

Stationery- Kırtasiye 

Hospital- Hastane 

Cinema- Sinema 

Bank- Banka 

Cafe- Kafe 

Prepositions of Place (Yer Bildiren Kelimeler) 

    İngilizcede nesnelerin ve kişilerin konumlarını belirtmek için Prepositions of Place yani yer edatlarına ihtiyacımız vardır. İngilizcede bu edatları öğrenmek, cümlelerin doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Prepositions of Place (Yer Edatları) sayesinde bir nesnenin ya da kişinin nerede ve hangi yönde olduğu anlaşılır.
    5. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinin Prepositions of Place (Yer Edatları) konusu aşağıda verilmiştir. 

 1. in = içinde,
 2. on = üstünde,
 3. under = altında,
 4. in front of = önünde,
 5. between = arasında,
 6. next to = yanında,
 7. behind = arkasında,
 8. near = yakınında,
 9. opposite = karşısında. 

Yukarıdaki kelimelerin hepsi İngilizce cümlelerde yer belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu edatların nerelerde kullanıldığını örnekler üzerinde inceleyelim. 

1. The cat is in the box. (Kedi kutunun içinde.)
2. The box is on the table. ( Kutu masanın üzerinde.)
3. The dog is under the table. (Köpek masanın altında.)
4. The traffic lights is in front of the Bank. (Trafik ışıkları bankanın önünde.)
5. The park is between the cinema and cafe. (Park , sinema ve kafenin arasında.)
6. The library is next to the hospital. (Kütüphane, hastanenin yanında.)
7. The pharmacy is behind the bank. (Eczane bankanın arkasında.)
8. The stationery is near the library. ( Kırtasiye, kütüphanenin yakınında.)
9. The bakery is opposite the cinema. ( Fırın, sinemanın karşısında.) 

Yukarıda görüldüğü gibi Prepositions of Place (Yer Edatları), cümlede özne ve yardımcı fiilden sonra yer alır. Daha sonrasında da nesne gelir. 

 

Asking for and giving directions (Yol sorma ve tarif etme)  

Sınıf İngilizce 2. Ünite My Town (Benim Şehrim) ünitesinde Asking for and Giving Directions konusuna yer verilmiştir. Bu konuyu iyi kavrayan öğrenciler rahatlıkla adres sorabilir ve yön tarifinde bulunabilirler.

ASKING FOR

Bir adresi sorarken öncelikle yapmamız gereken şey, adresi soracağımız kişiye kibarca yaklaşmaktır. Aşağıda bu tarz bir durumda neler kullanabileceğimiz yer almaktadır.
• Excuse me ! (Pardon)
• I am sorry to interrupt you, but… (Sizi böldüğüm için özür dilerim ama…)
• Excuse me, could you help me, please? (Pardon, bana yardım edebilir misiniz?)
• I am sorry. (Üzgünüm)
• Hello ! (Merhaba)
Daha sonrasında ise gideceğimiz yeri sormamız gerekmektedir.
• How can I go to…..? (Nasıl gidebilirim…?)
• How can I get to…? (Nasıl ulaşabilirim…?)
• Is there a ….. near here? (Yakınlarda….. var mı?) 

GIVING DIRECTIONS

Eğer yön tarif eden sizseniz, aşağıda bu konuda size yardım edebilecek kalıplar bulunmaktadır.
• Take the first right. (İlk sağdan dön.)
• It’s on your right. (Sağında.)
• Turn right. (Sağa dön)
• Take the second right. (İkinci sağdan dön.)
• Take the first left. (İlk soldan dön.)
• Go straight ahead. (Dümdüz git.)
• Turn left. (Sola dön.) 

Aşağıda bu konuyla ilgili kısa bir diyalog verilmiştir.
A: Excuse me! How can I go to the Bank? (Pardon, bankaya nasıl gidebilirim?)
B: The bank? (Banka mı?)
A: Yes, the bank. (Evet, banka.)
B: Well, go straight on the Gül Street, then turn left into Zeytinlik Street. The bank is on your left. (Pekâlâ, Gül sokağında dümdüz git, sonra Zeytinlik sokağa doğru sola dön. Banka solunda.)
A: Thanks a lot. (Çok teşekkür ederim.)
B: You are welcome. (Rica ederim.) 

 

Sınıf 2. Ünite My Town Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
book shopkitapçıbuuk-şapI need to go to bookshop.Kitapçıya gitmem gerekiyor.
bakeryfırınbey kı riMy father has a bakery.Babamın bir fırını var.
bus stopotobüs durağıbas- sı tapI am waiting at the bus stop.Otobüs durağında bekliyorum.
castlekaleke sılThey are living in a castle.Onlar bir kalede yaşıyor.
buildingbinabiil dingHe is staying in a building.O bir binada kalıyor.
go pastgeçmekgo- peesGo past the cinema.Sinemayı geç.
famousünlüfey mısShe is so famous.O çok ünlü.
fire stationitfaiyefa yır - sı tey şınWe are visiting the fire station.İtfaiyeyi ziyaret ediyoruz.
pharmacyeczanefar ma siMy sister needs to go pharmacy.Kız kardeşimin eczaneye gitmesi gerekiyor.
post officeposta ofisipost -of fisI am going to post office.Posta ofisine gidiyorum.
poolhavuzpuulWe have a pool.Bizim bir havuzumuz var.
science labfen laboratuvarısayns- lebOur school has a science lab.Okulumuzun bir fen laboratuvarı var.
stationerykırtasiye malzemesisı tey şı ne riI bought a pen from the stationary.Kırtasiyeden bir kalem aldım.
visitziyaret etmekvi zitI want to visit my family.Ailemi ziyaret etmek istiyorum.

Sınıf 2. Ünite My Town Testleri

1.Can – is – home at ?

A) Can is at home ?

B) At Can is home?

C) Is Can at home?

D) Home is at Can ?

DOĞRU CEVAP: C 

 

2.At – the – cinema- is – Sümeyye?

A) At the cinema is Sümeyye.

B) Sümeyye is at the cinema.

C) İs Sümeyye at the cinema .

D) The cinema at Sümeyye is

DOĞRU CEVAP: B 

 

3.Library – the -is – between – the – cinema -and -museum – the ?

A) The library is between the cinema and the museum.

B) The cinema and the museum the library is between .

C) The museum is between the cinema and the library.

D) The cinema is between the museum and the library.

DOĞRU CEVAP: A 

 

4.Library – is – behind – the – cinema – the ?

A) The library is behind the cinema .

B) The cinema is behind the library.

C) İs cinema the library behind the.

D) The is cinema the behind library.

DOĞRU CEVAP: B 

 

5.Post – office – next – to – the – school – the – is ?

A) The school is next to the post office

B) The next to school the is post office

C) İs post office the next to the school

D)The post office is next to the school. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

Sınıf İngilizce 3. Ünite: Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Konu Anlatımı

    5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunları, yaptıkları hobileri ve bunları tanımlamayı öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler ve bunların tanımını yapabilirler.

    5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde aynı zamanda öğrenciler like, dislike, hate, enjoy ve can gibi kalıpları da öğrenmektedirler.

    Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yeteneklerinden ve hobilerinden rahatlıkla bahsedebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

 

Games and hobbies (Oyun ve hobi isimleri) 

Play hopscotch- Sek sek oynamak 

Ride a horse- Ata binmek 

Skip rope- İp atlamak 

Play Chinese whispers- Kulaktan kulağa oynamak 

Play table tennis- Masa tenisi oynamak 

Take photos- Fotoğraf çekmek 

Go fishing- Balık tutmak 

Ride a bike- Bisiklet sürmek 

Play blind man’s buff- Körebe oynamak 

Play hide and seek- Saklambaç oynamak 

Doing origami- Origami yapmak 

Play hangman- Adam asmaca oynamak 

Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 

   İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir. 

    5.Sınıf  3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Like
Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir. 

I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.) 

2.Love
Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.) 

3.Enjoy
Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.) 

5.Sınıf  3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir: 

4.Don’t like (Dislike)
Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili ‘don’t like’ fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.) 

5.Hate
Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. ) 

SORU KALIBI
Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. 

I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?) 

He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi? 

Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t. 

NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.) 

 

Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme) 

    İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız.
     İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.
Can
Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil
Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
• I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
• He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
• They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)
Can’t (Can not)
Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil
Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
• You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
• She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
• It can’t jump. (O zıplayamaz.) 

Soru Cümleleri
Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
• Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
• Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin 

Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
• Yes, you can. / No, you can’t.
• Yes she can. / No, she can’t. 

 

Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
chesssatranççessI am good at chess.Ben satrançta iyiyim.
campingkampçılıkkem pingWe want to camping.Kampçılık yapmak istiyoruz.
checkersdama oyunuçe kırsWe are playing checkers.Biz dama oynuyoruz.
blind man's buffkörebebı laynd- mens- bafChildren are playing blind man's buff.Çocuklar körebe oynuyor.
climbtırmanmakkı laymbThe cat is climbing the tree.Kedi ağaca tırmanıyor.
Chinese whisperskulaktan kulağa oyunuçay niiz- vis pırsWe want to play Chinese whispers.Kulaktan kulağa oynamak istiyoruz.
countsaymakka untI can count to 1000 from 100.Ben 100'den 1000'e kadar sayabilirim.
dodgeballyakar top oyunudoc bollShe is good at dodgeball.O yakar topta iyidir.
collecting stampspul toplamakkol lek tin - sı tempsMy grandfather is collecting stamps.Dedem pul topluyor.
hangmanadam asmacaheng menWe played hangman at school.Okulda adam asmaca oynadık.
ice-skatingbuz pateniays- sı key tinI am doing ice-skating.Ben buz pateni yapıyorum.
hopscotchsek sek oyunuhops koçMy little sister loves hopscotch.Kız kardeşim sek sek oynamayı sever.
hide and seeksaklambaçhayd- end -siikI love playing hide and seek.Saklambaç oynamayı severim.
take photosfotoğraf çekmekteyk- fo tosShe is taking nature photos.O doğa fotoğrafları çekiyor.

Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies Testleri 

 

1.You – do – know – these – activities?

A) Do you know these activities?
B) You do know activities these?
C) These you do know activities?
D) Activities you do know these? 

DOĞRU CEVAP: A 

 

2.One – do – you – like – which ? 

A) You do like which one?
B) Which one do you like?
C) Do you like which one ?
D)One you like which do ? 

DOĞRU CEVAP: B 

 

3.Can – I – horse – ride – a ? 

A) Can I ride a horse?
B) A horse I can ride ?
C) I can ride a horse.
D)Ride can a horse I ? 

DOĞRU CEVAP: C 

 

4.Table – tennis – playing – I – like ? 

A) Table tennis I like playing .
B) Tennis table I like playing.
C) Playing table tennis I like .
D)I like playing table tennis. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

5.Chinese – play – I – whispers can ? 

A) Can play I whispers Chinese .
B) Chinese I can play whispers.
C) Whispers I can play Chinese.
D)I can play Chinese whispers. 

DOĞRU CEVAP: D 

5.Sınıf İngilizce 4. Ünite: My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Konu Anlatımı

 

    5.Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler günlük rutinleri hakkında konuşabilir, ailelerinin ve arkadaşlarının günlük rutinlerini anlatabilir, saatleri söyleyebilir ve 1-100 arası sayıları söyleyip anlayabilirler. Aynı zamanda ünite Present Simple Tense (Geniş Zaman) kalıbını işlemektedir.

    Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken öğrenciler günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

 

Simple Present Tense (Geniş Zaman) 

    Simple Present Tense İngilizce’ de en çok kullanılan zaman ve en temel dilbilgisi kurallarından birisidir. En çok kullanılan zaman olmasının nedenleri cümle kuruluşunun basit ve en temel düzeyde olmasıdır.
Simple Present Tense’in Türkçe karşılığı geniş zamandır. Günlük hayatta yaptığımız eylemlerden, hobilerimizden, alışkanlıklarımızdan, herkes tarafından onaylanmış ve doğruluğu değişmeyecek olan durumlardan, talimatlardan, saat çizelgelerinden ve hikayelerden bahsederken kullanırız.
Örneğin;
‘I go to school.’ yani ‘Ben okula giderim.’ dediğimizde yüklemimiz olan ‘go’ yani ‘gitmek’ fiili ‘er-ar’ geniş zaman ekleriyle çekimlenerek ‘giderim’ halini alıyor. Bu cümleyi okuduğumuzda benim her zaman okula gittiğimi, bunu bir alışkanlık boyutunda yaptığımı ve sürekliliği olduğunu anlıyoruz.
Present Simple Tense Olumlu Cümleler Nelerdir? 

Simple Present Tense ile cümle kurmak basittir ancak olumlu bir cümle kurarken aşağıdaki kurallara dikkat etmemiz gerekir;
I, You, We, They öznelerinde fiil hiçbir ek almaz. 

I wake up at 7 every morning. (Ben her sabah 7’de uyanırım.)
We never drink milk. (Biz asla süt içmeyiz.)
They visit their grandmothers once a week. (Onlar haftada 1 kez büyükannelerini ziyaret ederler. 

2-He, She, It yani 3.tekil öznelerinde fiile ‘-s’ takısı gelir. 

She goes to lake every weekend. (O her haftasonu göle gider.) 

He runs every day. (O her gün koşar.) 

Not: Fiillere eklenen ‘-s’ takısı farklılık gösterebilir.
· Swim, play, speak, look gibi normal fiiller sadece -s takısı alırlar. (Swims, plays, speaks, looks)
· Sonu -y harfi ile biten cry, try gibi bazı fiillerde sondaki -y harfi düşerek yerine -ies takısı gelir. (cries, tries)
· Sonu -ch, -ss, -sh, -o gibi eklerle biten watch, go gibi bazı fiillerin sonuna -es takısı gelir. (watcheses, goes) 

Present Simple Tense Olumsuz Cümleler Nelerdir? 

Simple Present Tense ile olumsuz cümle yaparken özneden sonra yardımcı fiil ‘do’ ya da ‘does’, ardından da olumsuzluk anlamını bize veren ‘not’ eki gelir. 

I, you, we, they özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir. 

Subject + Do + not + Verb + Object ( Özne + Do + not + Yüklem + Nesne) 

I, You,We, They öznelerinden sonra ‘don’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir. 

I don’t play basketball. (Ben basketbol oynamam.)

We don’t want to go. (Biz gitmek istemeyiz.)

They don’t eat pasta. (Onlar makarna yemez.) 

   Simple Present Tense cümlelerini olumsuz hale getirirken 3. tekil şahıslarda (He / She / It) yine ”-s” takısını kullanmamız gerekir. Fakat cümle olumsuz olunca “-s” takısını fiile değil, “do” yardımcı fiiline getiririz ve “does” haline dönüştürürüz. Cümlede ‘does’ yardımcı fiili olduğu için fiile tekrar ”-s” takısı eklenmez.
He, she, it özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir. 

Subject + Does + not + Verb + Object ( Özne + Does + not + Yüklem + Nesne)
He, She, It öznelerinden sonra ‘doesn’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir.
• She doesn’t listen music. ( O müzik dinlemez.)
• He doesn’t like me. (O benden hoşlanmaz.)
Not:Öznelere göre çekimlendiği için “do” ve “does” kullanımına dikkat etmeliyiz. 

Present Simple Tense Soru Cümleleri Nelerdir?
Simple Present Tense ile soru cümlesi yaparken özneden önce ‘do’ ya da ‘does’ yardımcı fiili gelmektedir. Hiçbir öznede fiil ek almaz.
Soru cümlesi formülü aşağıda verilmiştir.
Do/Does + Subject + Verb + Object? / Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne?
• Do you drink water every day? (Her gün su içer misin?)
• Does she take her medicine daily? (O her gün ilacını alır mı?)
• Do I look like a student? (Ben bir öğrenciye benziyor muyum?) 

 

Daily Activities (Günlük Aktiviteler) 

Get on the bus – Otobüse binmek 

Get dressed- Giyinmek 

Do homework- Ev ödevi yapmak 

Go to bed- Yatağa gitmek 

Get up- Kalkmak 

Wash hands and face- Elleri ve yüzü yıkamak 

Have breakfast- Kahvaltı yapmak 

Arrive at school- Okula varmak 

Read books- Kitap okumak 

Brush teeth- Diş fırçalamak 

Comb hair- Saç taramak 

Get home- Eve gelmek 

Telling the Time (Saati Söyleme) 

İngilizcede saatin kaç olduğunu sorarken özellikle 2 tane soru kullanırız.
What time is it?
What is the time?
Bu iki sorunun da anlamı ‘Saat kaç?’ demektir. 

Saatin kaç olduğunu söylemenin ise 2 yolu vardır. Bunlardan ilki dijital saatdir. Saati, ekranda görüldüğü şekilde sırasıyla saat ve dakika şeklinde söyleriz.
03:30 – It is three thirty. (Saat üç otuz.)
17:20 – It is seventeen twenty. (Saat on yedi yirmi) 

Saati söylemenin bir diğer yolu ise şu şekildedir; 

1- Saat tam ‘00’ olduğunda o’clock ifadesini kullanırız.
09:00 – It is nine o’clock. (Saat 9)
15:00 – It is fifteen o’clock. (Saat 15) 

2- Saat buçuğu (30) gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.
09:30 – It is half past nine. (Saat 9:30)
15:30 – It is half past fifteen. (Saat 15:30) 

3- Saatin çeyrek geçe (15) olduğunu ifade etmek için quarter past kullanırız.
09:15 – It is quarter past nine. (Saat 9:15)
15:15 – It is quarter past fifteen. (Saat 15:15.) 

4- Saatin çeyrek kala (45) olduğunu ifade etmek için quarter to kullanırız.
09:45 – It is quarter to ten. (Saat 9:45)
15:45 – It is quarter to sixteen. (Saat 15:15.) 

NOT: İngilizce saatlerde geçen dakikayı söylerken PAST , kalan dakikayı söylerken TO kullanırız. Dikkat etmemiz gereken İngilizcede saatleri söylerken geçen ya da kalan dakika önce söylenir ardından saat gelir. Buçuğa kadar olan zaman diliminde PAST (geçe) , buçuktan sonra ise TO (kala) kullanmamız gerekir. 

04:25 = It is twenty five past four. (Saat dördü yirmi beş geçiyor.)
08:18 = It is eighteen past eight. (Saat sekizi on sekiz geçiyor.)
10:47 = It is thirteen to eleven. (Saat on bire on üç var.)
12:55 = It is five to thirteen. (Saat on üçe beş var.) 

Sınıf 4. Ünite My Daily Routine Kelimeleri

5. Sınıf Ünite 4 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
earlyerkendenör liI wake up early in the morning.Ben sabah erkenden uyanırım.
arriveulaşmaker rayvThe train arrives at 8.Tren 8 de geliyor.
every dayher günev ri-deyI brush my teeth every day.Her gün dişlerimi fırçalarım.
get onbinmekget onGet on to the bus.Otobüse bin.
greatharikagı reytIt is so great to hear that.Bunu duymak çok harika.
have a showerduş almakhev-e-şa vırHe is having a shower.O duş alıyor.
get upkalkmakget-apThey get up at 9.Onlar 9'da kalkar.
parentebeveyn - ailepe rıntMy parents are so good.Benim ebeveynlerim çok iyidir.
leaveayrılamak-gitmekli ivThe trains leaves at 10.Tren 10'da ayrılıyor.
onlineçevrimiçion laynI love online shopping.Çevrimiçi alışveriş yapmayı severim.
readokumakri idI am reading a book right now.Şu anda bir kitap okuyorum.
shoppingalışverişşop pingWe are going to shopping.Biz alışveriş yapmaya gidiyoruz.
seegörmeksiiI can not see.Ben göremem.
sleepyuykulusı li piI am so sleepy.Ben çok uykuluyum.
take caredikkatli olmakteyk- keeTake care of you.Kendine dikkatli bak.
washyıkamakvoşI am washing the dishes.Bulaşıkları yıkıyorum.
wake upuyanmakveyk-apShe wakes up at 6.O 6'da uyanır.
weekendhaftasonuvi ik ındHe goes to the beach every weekend.O her haftasonu sahile gider.
sleepuyumaksı liipI am going to sleep.Ben uyumaya gidiyorum.

Sınıf 4. Ünite My Daily Routine Testleri

 

1.I – am – student – a – 5th – grade – in – the ?

A) I am a student in the 5th grade.
B) İn the 5th grade I am a student .
C) A student in the 5th grade I am .
D)5th grade I am a student in the . 

DOĞRU CEVAP: A 

 

2.Get – up – at – seven – o’clock – I ? 

A) Get up I at seven o’clock .
B) Seven o’clock I get up at .
C) I get up at seven o’clock.
D)I seven o’clock at get up . 

DOĞRU CEVAP: C 

 

3.Have – at – a – quarter – past – I – breakfast – seven ? 

A) Have breakfast I at a quarter past seven .
B) At a quarter past seven I have breakfast.
C) Past seven I have breakfast quarter at a .
D) I have breakfast at a quarter past 

DOĞRU CEVAP: D 

 

4.Every – evening – six – dinner – o’clock – I – have – at ? 

A) Every evening I have dinner at six o’clock.
B) I have dinner at six o’clock every evening.
C) Six o’clock every evening I have dinner at .
D)I have dinner every evening at six o’clock. 

DOĞRU CEVAP: B 

 

5.Half – past – twelve – it – is ? 

A) It is half past twelve.
B) Half past twelve it is .
C) Twelve it is half past .
D)Past twelve it is half . 

DOĞRU CEVAP: A 

 

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite: Health (Sağlık) Konu Anlatımı

    5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde hastalıklarımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, bu hastalıkların tanımını yaparken kullanabileceğimiz yardımcı kelimeler, ihtiyaçlarımızı dile getirirken kullanabileceğimiz kelimeler ve ayrıca should kalıbı işlenmektedir.

    Bu ünitede bir hastalığa yakalandığımızda kendimizi nasıl ifade edebileceğimiz, ihtiyaçlarımızı nasıl dile getirebileceğimiz ya da hastalığını ifade eden birine nasıl tavsiye verebileceğimiz üzerine yoğunlaşılmış ve bu yönde bizlere yardımcı olacak kelime bilgisi paylaşılmaktadır. 5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) çalışan öğrencilere Should Kalıbı (-meli, -malı) kullanarak öneri ve tavsiyede bulunma becerisi kazandırılmaktadır. 

    5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) bitiminde öğrencilerin hastalıkları, vücut ihtiyaç ve hisleri tanımlayabilmesi ve should kalıbı kullanarak öneri ve tavsiyede bulunabilmesi beklenmektedir 

     Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler yaşadıkları hastalıkları, bunlara nelerin neden olduğunu ve nasıl geçebileceğini İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

 

Body Parts (Vücut Bölümleri) 

Göz- Eye 

Kulak- Ear 

Burun- Nose 

Yanak- Cheek  

Dişler- Teeth 

Dil- Tongue 

Çene- Chin 

Boyun- Neck  

Kafa- Head 

Yüz- Face 

Alın- Forehead 

Kaş- Eyebrow 

Ağız- Mouth 

Boğaz- Throat 

 

Health Problems (Sağlık Problemleri) 

A broken arm – Kırık  kol 

A cough- Öksürük 

A sore throat – Boğaz ağrısı 

A tootache- Diş ağrısı 

A headache- Baş ağrısı 

The measles- Kızamık 

A backache- Sırt ağrısı 

Fever- Ateş 

Runny nose- Buruk akıntısı 

Making Simple Suggestions with SHOULD (SHOULD yapısı ile tavsiyelerde bulunma) 

     İngilizcede tavsiyelerde bulunurken yaygın olarak kullandığımız kalıplardan ilki ‘should’ yapısıdır. Should kalıbının tam Türkçe karşılığı -meli, -malı eki olarak çevrilmektedir. Should / shouldn’t yapısının nasıl kullanıldığını öğrenmeden önce bu kalıpların hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmek önemlidir.  

    Should kalıbı genel olarak öğüt vermek ve tavsiyelerden bulunulurken kullanılır. Bu kalıbı kullanırken kişinin bir durumu yapmasında ya da yapmamasında yarar olduğunu belirtmeye çalışırız ancak kesinlik yoktur. Bunu yaparsan ya da yapmazsan senin için daha iyi olur şeklinde değerlendirme yapmak anlamına gelir.  

Should /Shouldn’t Kullanım Alanları 

 • Should kullanılan cümlede fiile yapmalı anlamı katar.  
 • Should yapılması desteklenen durumlar anlatılırken kullanılır. 
 • Shouldn’t ise kullanılan cümlede fiile yapmamalı anlamı katar. 
 • Shouldn’t yapılması desteklenmeyen durumlardan bahsederken kullanılır. 

Olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde should kalıbı içerisindeki cümle fiiline ek gelmez. Yani tüm kişilerde kullanım değişmez. 

Should ile Cümle Kurma 

Should ile olumlu cümle yapı formülü aşağıda verilmiştir.  

Subject (Özne) + Should (meli-malı) + Verb (Fiil)  

 NOT: Should sonrasında kullanılan fiil her zaman yalın olmalıdır. 

You should sleep. (Uyumalısın.) 

She should stay at home. (O evde kalmalı.) 

They should go to school. (Onlar okula gitmeli.) 

Shouldn’t ile Cümle Kurma 

Shouldn’t ile olumlu cümle yapı formülü aşağıda verilmiştir.  

Subject (Özne) + Shouldn’t (meli-malı) + Verb (Fiil)  

 NOT: Shouldn’t sonrasında kullanılan fiil her zaman yalın olmalıdır. 

You shouldn’t drink cold water. (Soğuk su içmemelisin.) 

We shouldn’t eat hamburger. (Hamburger yememeliyiz.)  

I shouldn’t drive a car. (Araba sürmemeliyim.)  

Sınıf 5. Ünite Health Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 KelimeleriTürkçe Karşılığı İngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
blanketbattaniyebı len kıtI have a pink blanket.Benim pembe bir battaniyem var.
carrytaşımakke riWho can carry the basket?Sepeti kim taşıyabilir?
backachesırt ağrısıbek eykMy father has backache.Babamın sırt ağrısı var.
faintbayılmakfe intI was going to faint.Bayılacaktım.
coughöksürükka ufI have cough.Öksürüğüm var.
feverateşfi vırShe has fever.Onun ateşi var.
hurtzarar vermekhörtI don't want to hurt you.Sana zarar vermek istemiyorum.
headachebaş ağrışıhed eykMy mother has a headache.Annemin bir baş ağrısı var.
mint and lemon teanane ve limon çayımaynt-end- le mın -tiI am drinking mint and lemon tea.Nane ve limon çayı içiyorum.
painacıpeynI am in pain.Acı içindeyim.
pillhappillDid you take your pills?Haplarını aldın mı?
patienthastapey şıntWhere is my patient?Hastam nerede?
illnesshastalıkill nısDo you have any illness?Herhangi bir hastalığın var mı?
relativeakrabare la tivWe are visiting our relatives.Akrabalarımız ziyaret ediyoruz.
runny noseburun akıntısıra ni - noysShe has runny nose.Onun burun akıntısı var.
terriblekorkunçter ri bılI am feeling terrible.Korkunç hissediyorum.
sore throatboğaz ağrısıso or - tı ro otI have a sore throat.Bir boğaz ağrım var.
tissuekağıt mendilti şuuCan you give me a tissue?Bana bir kağıt mendil verir misin?

Sınıf 5. Ünite Health Testleri

 

1.Bed – In – Stay

A) Stay in bed.
B) Stay bed
C) In stay bed.
D) In bed stay. 

DOĞRU CEVAP: A 

 

2.You – Nose – a – ? – Runny – Do – Have

A) Do have you a nose runny?
B) Do you have a runny nose?
C) Have you do runny a nose?
D) Runny have a do you nose? 

DOĞRU CEVAP: B 

 

3.Work – to – ? – Can – I – Go

A) Work can to go I?
B) Go to can work I ?
C) Can I go to work?
D) I can go to work? 

DOĞRU CEVAP: C 

 

4.Father – My – Fever – High – a – Has.

A) Has my father a high fever.
B) Fever high a has my father.
C) My father a has high fever.
D)My father has a high fever. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

5.Cold – a – have – you.

A) Cold have a you.
B) Have cold a you.
C) You a have cold.
D)You have a cold. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

5.Sınıf İngilizce 6. Ünite: Movies (Filmler) Konu Anlatımı

     5.Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) ünitesinde film türleri, filmlerle ilgili konuşurken kullanabileceğimiz yardımcı kelimeler, beğenilerimizi ve beğenmediğimiz şeyleri ifade edebileceğimiz cümle kalıpları işlenmektedir.

     Bu ünitede filmlerden bahsederken kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi, beğenilerimizi ve beğenmediğimiz filmleri, karakterleri nasıl ifade edeceğimizi gösteren ve pekiştiren konu anlatımı yapılmakta, bu konuyla alakalı kelime bilgisi paylaşılmaktadır. 5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) ünitesine çalışan öğrencilere likes / dislikes kelimelerini kullanarak öneri ve tavsiyede bulunma becerisi kazandırılmaktadır. 

    5.Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) bitiminde öğrencilerin film ve karakter türlerini tarif etmesi, filmlerle ilgili fikirlerini ifade etmesi, beğenileri ve beğenmediklerini ifade edebilecekleri cümleler kurması beklenmektedir.

   Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce filmler hakkında konuşurken kendilerini rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

 

Movie Types (Film Türleri) 

An Horror Film – Korku Filmi 

Thriller – Gerilim  

A Science Fiction Film – Bilim Kurgu Filmi 

Documentary – Belgesel Filmi  

Drama – Dram  

Action Film – Aksiyon Filmi 

A War Film – Savaş Filmi 

Comedy – Komedi 

 

Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 

İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir. 

5.Sınıf 6. Ünite: Movies (Filmler) sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Like
Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir. 

I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.) 

2.Love
Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.) 

3.Enjoy
Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.) 

5.Sınıf 6. Ünite: Movies (Filmler) ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir: 

4.Don’t like (Dislike)
Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili ‘don’t like’ fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.) 

5.Hate
Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. ) 

SORU KALIBI
Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. 

I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?) 

He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi? 

Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t. 

NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.) 

 

Sınıf 6. Ünite Movies Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
beautifulgüzelbi di fulShe is so beautiful.O çok güzel.
adventuremaceraed ven çurI want to go an adventure.Ben bir maceraya gitmek istiyorum.
bravecesurbı reyvHe is a brave boy.O cesur bir çocuk.
buysatın almakbayI want to buy a dress.Bir elbise satın almak istiyorum.
animationanimasyona ni mey şınWe are going to an animation movie.Bir animasyon filmine gidiyoruz.
boringsıkıcıbo ringThis is so boring.Bu çok sıkıcı.
cleverzekikı le vırShe is a clever girl.O zeki bir kız.
crimesuçkı raymDid you see the crime scene?Suç sahnesini gördün mü?
excitinigheyecan vericieg zay tingThis is an exciting situation.Bu heyecan verici bir durum.
friendlyarkadaşçılfı rend liThey are so friendly.Onlar çok arkadaşçıl.
funnykomikfa niMy father is very funny.Benim babam çok komik.
honestdürüsta nıstI always trying to be honest.Ben her zaman dürüst olmaya çalışıyorum.
horrorkorkuho rırMy favorite movies are horror movies.Benim favori filmlerim korku filmleridir.
warsavaşvorI don't like wars.Savaşlardan hoşlanmıyorum.
scarykorkunçsı ke riIt is a scary scene.O korkunç bir sahne.
helpfulyardımseverhelp fulTheir family are so helpful.Onların ailesi çok yardımsever.
uglyçirkinag liThese dogs are ugly.Bu köpekler çirkin.

Sınıf 6. Ünite Movies Testleri

 

1.Do you like watching movies?

A)TRUE B)FALSE 

DOĞRU CEVAP: A 

 

2.What am your favorite film?

A)TRUE B)FALSE 

DOĞRU CEVAP: B (What is your favorite film?) 

 

3.I love science fiction films.

A)TRUE B)FALSE 

DOĞRU CEVAP: A 

 

4.I doesn’t like horror movies.

A)TRUE B)FALSE 

DOĞRU CEVAP: B (I don’t like horror movies.) 

 

5.Action movies is my favorite.

A)TRUE B)FALSE 

DOĞRU CEVAP: B (Action movies are my favorite.) 

 

5. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Party Time (Parti Zamanı) Konu Anlatımı

5.Sınıf İngilizce 7. Ünite Party Time (Parti Zamanı) ünitesinde doğum günü tarihlerimizden bahsetmeyi ve davetiye kartları hazırlamayı öğreniriz. Ayrıca bu ünitede yapmakta zorunda olduğumuz ya da serbest olduğumuz şeylerden bahsetmeyi öğreniriz. Bunlara ek olarak da selamlamayı ve vedalaşmayı bu ünite ile birlikte tekrar hatırlarız.

       Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler doğum günlerini kolaylıkla söyleyebilecek ve zorunluluklarını İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

Months of the Year (Ay isimleri) 

January (Jan): Ocak 

February (Feb): Şubat 

March (Mar): Mart 

April (Apr): Nisan 

May (May): Mayıs 

June (Jun): Haziran 

July (Jul): Temmuz 

August (Aug): Ağustos 

September(Sep): Eylül 

October (Oct): Ekim 

November (Nov): Kasım 

December (Dec): Aralık 

 

Sınıf 7. Ünite Party Time Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Kelimeleri
Türkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
birthdaydoğum günübört deyWhen is your birthday?Doğum günü ne zaman?
clownpalyaçokı lavnI am afraid of clawns.Ben palyaçolardan korkarım.
cakekekkeykShe made a cake for us.O bizim için bir lek yaptı.
beverageiçecek
be vır eycDid you bring the beverages?İçecekleri getirdin mi?
busymeşgulbi ziI am so busy right now.Şu anda çok meşgulüm.
have/throw a partyParti vermekhev/tı rov- e- par diI am throwing a party.Ben bir parti veriyorum.
decoratedekore etmekde ko reytShe is decorating the living room.O oturma odasını dekore ediyor.
inviteDavet etmekin vaytI don't want to invite them.Onları davet etmek istemiyorum.
needihtiyacı olmakni idI need a cake.Bir keke ihtiyacım var.
joinkatılmakco inI really want to join the party.Partiye gerçekten katılmak istiyorum.
invitation carddavetiye kartıin vay tey şın- kardI send the ivitation cards.Davetiye kartlarını gönderdim.
ordersiparişor dırI want to give an order?Bir sipariş vermek istiyorum.
shopping listalışveriş listesişop ping- listDid you take the shopping list?Alışveriş listesini aldın mı?
present/gifthediyepı re zınt/ giftI bought a present/gift for her.Onun için bir hediye aldım.

Sınıf 7. Ünite Party Time Testleri

 1. the – at – see- party- you.

A) At the party see you.

B) You see at the party.

C) Party the see you

D) See you at the party.

DOĞRU CEVAP : D 

 

2. ______ is your birthday?

A) When

B) Who

C) What

D) Whose

DOĞRU CEVAP : A 

 

3. We ______ buy lots of balloons for decoration.

A) did

B) must

C) have

D) do

 

DOĞRU CEVAP: A 

 

4. ________ time does the party start ?

A) Who

B) When

C) What

D) Where

 

DOĞRU CEVAP: C 

 

5. Let’s throw a party.

A) True

B) False

 

DOĞRU CEVAP: A 

5. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Fitness (Sağlıklı Yaşam) Konu Anlatımı

       5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesinde çoğunlukla spor aktivitelerini ve bunları sevip sevmediğimizi ya da yapıp yapamadığımızı öğreniriz. Ayrıca teklif yapmayı ve bu teklifleri kabul etmeyi ya da reddetmeyi öğreniriz.

       Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler yapabildikleri ve sevdikleri ya da yapamadıkları ve sevmedikleri aktiviteleri kolaylıkla söyleyebilirler. Aynı zamanda da tekliflerde bulunmayı ve bu teklifleri kabul etmeyi ya da reddetmeyi İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir. 

Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 

    İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir. 

    5.Sınıf 8. Ünite: Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Like
Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir. 

I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.) 

2.Love
Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.) 

3.Enjoy
Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.) 

5.Sınıf 8. Ünite: Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir: 

4.Don’t like (Dislike)
Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili ‘don’t like’ fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.) 

5.Hate
Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. ) 

SORU KALIBI
Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. 

I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?) 

He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi? 

Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t. 

NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.) 

 

Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme) 

    İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız.
    İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.
Can
Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil
Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
• I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
• He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
• They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)
Can’t (Can not)
Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil
Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
• You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
• She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
• It can’t jump. (O zıplayamaz.) 

Soru Cümleleri
Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
• Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
• Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin 

Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
• Yes, you can. / No, you can’t.
• Yes she can. / No, she can’t. 

 

Names of the Sports and fitness activities (Spor aktiviteleri isimleri) 

Doing workout- Egzersiz yapmak 

Cycling- Bisiklet sürmek 

Fishing – Balık tutmak 

Swimming- Yüzmek 

Horse riding- At sürmek 

Camping- Kamp yapmak 

Hiking- Tırmanmak  

Ice skating- Buz pateni 

Jogging- Hafif koşu  

Making Simple Offers (Basit Teklif Cümleleri Kurma) 

İngilizcede basit tekliflerde bulunurken birkaç farklı kalıbı kullanabiliriz. Bu kalıpların birebir Türkçe çevirileri birbirlerinden farklı olsa da cümle içerisinde anlatılmak istenen aynıdır.  

Let’s… (Hadi)  

Let’s teklif veya öneri cümlelerinde en çok tercih edilen kalıplardan birisidir. Genellikle samimi olduğumuz kişilere bir teklifte bulunurken bu kalıbı kullanırız. Let’s kalıbının açılımı ‘let us’dır. Let’s ile bir teklifte bulunurken aşağıda verilen kalıbı kullanırız. 

Let’s (Hadi) + Verb (Fiil) + Object (Nesne) 

NOT: Let’s cümlelerinde fiil her zaman yalın haldedir.  

Bu kalıbı kullandığımızda karşımızdaki kişiye Türkçe olarak “hadi yapalım, hadi edelim” türünde önerilerde bulunuruz. 

Let’s swim. (Hadi yüzelim.) 

Let’s play table tennis. (Hadi masa tenisi oynayalım.) 

 Why Don’t We… (Neden olmasın, Neden yapmıyoruz) 

Why don’t we kalıbının tam Türkçe çevirisi neden yapmıyoruzdur. Kullanım formülü aşağıda verilmiştir.
Why don’t we + verb ? 

NOT: Bu kalıp her zaman olumsuz cümle yapısında kullanılır ve fiil yalın haldedir.  

 • Why dont we play volleyball? (Neden voleybol oynamıyoruz?) 
 • Why don’t we go to cinema? (Neden sinemaya gitmiyoruz?) 

 

What / How about (…ne dersin?) 

What/How abour Türkçe karşılı ‘’… ne dersin ?’’ şeklindedir. Kullanım formülü aşağıda verilmiştir.  

What / How about + verb ing ? 

 NOT: Bu kalıp her zaman olumlu soru yapısındadır, olumsuz hali yoktur ve fiil her zaman –ing eki ile kullanılır.   

 • How about playing basketball? (Basketbol oynamaya ne dersin?) 
 • What about swimming in the pool? (Havuzda yüzmeye ne dersin?)
   

5. Sınıf 8. Ünite Fitness Kelimeleri 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Kelimeleri
Türkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
exerciseegzersizeg zır sayzI like doing exercise.Egzersiz yapmayı severim.
gymnasticsjimnastikcim nas tiksShe loves doing gymnastics.O jimnastik yapmayı sever.
cyclingbisiklete binmesay kı lingWe are planning to do cycling as a family.Biz ailece bisiklete binmeyi planlıyoruz.
board gamekutu oyunubo ord - geymThey are playing board games at the party.Onlar partide kutu oyunları oynuyorlar.
lakegölleykThere is a blue lake behind the trees.Ağaçların arkasında mavi bir göl var.
ideafikiray di aI have an idea.Benim bir fikrim var.
repeattekrar etmekrı pi itPlease repeat after me.Lütfen benden sonra tekrar et.
walkyürümekvolkI walk 2 hours every morning.Ben her sabah 2 saat yürürüm.
tentçadırtentDid you bring the tent?Çadırı getirdin mi?
swimmingyüzmeksı vim mingI want to go swimming.Ben yüzmeye gitmek istiyorum.

Sınıf 8. Ünite Fitness Testleri

 1. ______ sports do you like?

A) Which

B) What

C) How

D) When

DOĞRU CEVAP : A 

 

2. Tuğçe _______ gymnastics but she hates fishing.

A) don’t like

B) love

C) loves

D) like

DOĞRU CEVAP : C 

 

3. _______ go ice skating.

A) When

B) Where

C) How

D) Let’s

DOĞRU CEVAP : D 

 

4. _______ you like to play football?

A) Will

B) Would

C) How

D) About

DOĞRU CEVAP : B 

 

5. I _____ afraid, I can’t.

A) am

B) is

C) are

D) sorry

DOĞRU CEVAP : A 

Sınıf İngilizce 9. Ünite: Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Konu Anlatımı

     5.Sınıf İngilizce 9. Ünite Animal Shelter (Hayvan Barınağı) ünitesi nesneleri ve canlıları tanımlamamıza (describe) yardımcı olacak kelimeler, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ve izin istemek için kullandığımız ‘can’ kalıbı etrafında kurulmuştur. Bu ünitede hayvanlar aracılığıyla fiziksel özelliklerin ve yeteneklerin şimdiki zaman kalıbıyla nasıl kullanıldığı üzerine yoğunlaşılmıştır.          Öğrencilere Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman) yapısı ile cümle kurma yetileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. ‘-e bilmek’ olarak çevrilen ‘can’ yapısının Ask for Permission (izin isteme) kalıbı öğretilmektedir.

      Ünite bitiminde öğrencilerin nesneleri ve canlıları tanımlayabilmesi, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile kolayca cümle kurabilmesi ve ‘can’ kalıbı ile izin isteyebilmesi beklenir. 

Names of the Animals (Hayvan İsimleri) 

Elephant- Fil 

Monkey- Maymun 

Bee- Arı 

Dog- Köpek 

Horse- At 

Cat- Kedi 

Lion- Aslan 

Snake- Yılan 

Duck- Ördek 

Wolf- Kurt 

Cow- İnek 

Parrot- Papağan 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) 

       Dizilerin sonlarında gördüğümüz ve aşina olduğumuz ‘to be continued'(devam edecek) ifadesinde ki ‘continuous’ kelimesi Present Continuous Tense’de (Şimdiki Zaman) devam eden eylemleri nitelerken kullanılır.  

       Present ifadesi ‘to be’ yardımcı fiil (am,is,are) kısmını oluşturuken, Continuous ifadesi ‘Verb+ ing’ kısmını oluşturur. Yani Present Continuous Tense’in (Şimdiki Zaman) formulü ‘To be + Verb + ing’ şeklindedir. Şu anda yaptığımız ve devam eden olayları niteler. Ayrıca ‘ing’ eki Türkçe’de ‘yor’ ekine karşılık gelmektedir. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konuşma anında devam eden olaylar için kullanılır. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumlu Cümle 

I am eatings eggs. 
He
She
It 
is drinking milk. 
We
You
They 
are examining the horse. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) olumlu cümle formülü şu şekildedir. 

Subject(Özne) + to be (am/is/are) + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne) 

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– I am collecting the plants.
– She is feeding the dog.
– We are examining the cow. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumsuz Cümle 

I am not eating eggs. 
He
She
It 
is not drinking milk. 
We
You
They 
are not examining the horse. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) olumsuz cümle formülü şu şekildedir. 

Subject(Özne) + to be (am/is/are) + not + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne) 

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– I am not collecting the plants.
– She is not (isn’t) feeding the dog.
– We are not (aren’t) examining the cow. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Soru Cümlesi 

Am I eating eggs? 
Is he
she
it 
drinking milk? 
Are we
you
they 
examining the horse? 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) soru cümlesi formülü şu şekildedir. 

To be (am/is/are) + Subject(Özne) + Verb(Fiil) + ing + object(Nesne) 

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– Am I collecting the plants?
– Is she feeding the dog?
– Are we examining the cow? 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) soru cümlelerine cevap verirken; 

OLUMLU CEVAP : YES, I am – He/She/It is – We/You/They are.
OLUMSUZ CEVAP : NO, I am not – He/She/It isn’t – We/You/They aren’t. 

Bu sorulara verilen kısa cevaplarda am, is ya da are kullanılır, fiil tekrar edilmez. 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile kullanılan bazı zaman zarflar aşağıda verilmiştir. 

-at the moment
-right now
-now 

 

Asking for permission (İzin isteme) 

    İngilizce’de izin isterken yardımcı fiilleri kullanıyoruz. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ‘can’ yardımcı fiilidir. ‘Can’ yardımcı fiilinin tam Türkçe çevirisi ‘-e bilmek’ ekidir. 

    Can yardımcı fiili ile izin isterken bir soru sorduğumuz için yardımcı fiilimizi en başa alıyoruz, ardından özne, fiil ve nesne geliyor. 

Asking for Permission (İzin isteme) soru cümlesi formülü şu şekildedir. 

Can + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne) ? 

NOT: Yukarıdaki formül her özne (I,you,he…) için geçerlidir, değişmez. 

Aşağıda örnekler verilmiştir.
– Can I go to farm? (Çiftliğe gidebilir miyim?)
– Can we adopt a bird? (Bir kuş sahiplenebilir miyiz?)
– Can she feed the animals? (O hayvanları besleyebilir mi?) 

Yukarıda verilen sorulara kısa olumlu cevap verirken aşağıdaki örnekleri kullanabiliriz. 

-Of course, you can. (Tabi ki yapabilirsin.)
-Yes, you can. (Evet, yapabilirsin.)
-Sure. (Tabiki.) 

Fakat olumsuz cümle cevap veriyorsak aşağıda verilen örnekleri kullanabiliriz. 

-I am afraid you can’t. (Korkarım ki yapamazsın.)
-No, you can’t. (Hayır, yapamazsın.)
-Sorry, you can’t. (Üzgünüm yapamazsın.) 

 

Sınıf 9. Ünite Animal Shelter Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
barkhavlamakbarkThe dog is barking.Köpek havlıyor.
adoptsahiplenmeke dabtI want to adopt a cat.Ben bir kedi sahiplenmek istiyorum.
cagekafeskeyçLion is in the cage.Aslan kafesin içinde.
collecttoplamakkol lektI am collecting old money.Ben eski para topluyorum.
dangeroustehlikeliden cı rısThis is so dangerous.Bu çok tehlikeli.
farmçiftlikfarmWe want to visit a farm.Biz bir çifliği ziyaret etmek istiyoruz.
wingkanatvingBirds have wings.Kuşların kanatları var.
wonderfulmuhteşemvan dır fulIt is so wonderful to be here.Burada olmak çok muhteşem.
cowinekkovDid you see the cows?İnekleri gördün mü?
animal shelterhayvan barınağıe nı mıl - şel tırThey are working at the animal shelter.Onlar hayvan barınağında çalışıyorlar.
catchyakalamakkeçCan you catch the dogs?Köpekleri yakalayabilir misin?
deliciouslezzetlide li şı ısThis meal is so delicious.Bu yemek çok lezzetli.
examineincelemekeg zı maynThe vet is examining the horse.Veteriner atı inceliyor.
hungryacıkmakhun gı riI am so hungry.Ben çok açım.
feedbeslemekfi idShe is feeding the animals.O hayvanları besliyor.
growbüyümekgı rovI want to grow quikly.Hızlıca büyümek istiyorum.
helpyardımhelpCan you help me?Bana yardım edebilir misin?
mealyemekmi ılThis meal is so cold.Bu yemek çok soğuk.
peopleinsanalarpi pılThese people are so kind.Bu insanlar çok kibar.
wolfkurtvolfI saw the wolfs.Kurtları gördüm.
snakeyılansı neykThis snake is green.Bu yılan yeşil.
prettyşirinpı re tiThis girl is very pretty.Bu kız çok şirin.
tailkuyrukte ılThe dog has a tail.Köpeğin kuyruğu var.
vetveterinervetI want to be a vet.Veteriner olmak istiyorum.
villageköyvi lıçI live in a village.Ben bir köyde yaşıyorum.

 

Sınıf 9. Ünite Animal Shelter Testleri

 

1) Elif _________ feeding the puppies. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) is

B) are

C) has

D) have

Doğru Cevap: A 

 

2) The man is __________ . 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) feeding

B) fish

C) fishing

D) examine

DOĞRU CEVAP: C 

 

3) The cat ____ _________ the tree. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) am climbing

B) is climb

C) are climbing

D) is climbing

DOĞRU CEVAP: D 

 

4) _______ I help to my mother? 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)Does 

B)Can 

C)How 

D)Why 

DOĞRU CEVAP: B 

 

5) -Can I feed the puppies?
+ Of course, you________. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)can’t 

B)does 

C)can 

D)do 

DOĞRU CEVAP:C 

 

Sınıf İngilizce 10. Ünite: Festivals (Festivaller) Konu Anlatımı

    5.Sınıf İngilizce 10. Ünite Festivals (Festivaller) ünitesi dünyada ve ülkemizde kutlanan bayram, festival ve özel günlerin İngilizce ifade ediş biçimleri, bu etkinliklerde yapılan aktiviteler, 100’den 1000’e kadar olan sayılar -wh questions ve there is/there are kalıpları etrafında kurulmuştur. Bu ünitede action words ve sayılar üzerine yoğunlaşılmıştır. Aynı zamanda bu ünite kitap boyunca öğrendikleri tüm grammer kurallarının genel tekrarı niteliğindedir.

Numbers up to 1000 (1000’e kadar rakamlar) 

Şimdiye kadar sayıları 100’e kadar öğrendiniz. Bu ünitede bunu daha da genişleteceğiz ve 1000’e kadar öğreneceğiz. 

İlk olarak 100’lü sayılardan başlayalım. İngilizcede yüz rakamı ‘hundred’ olarak çevrilir. Başına koyduğumuz sayıya göre de ‘kaç yüz’ olduğu anlaşılır. 

(one)a hundred = 100
two hundred =200
three hundred =300
four hundred =400
five hundred =500
six hundred =600
seven hundred =700
eight hundred =800
nine hundred =900 

ve son olarak da ‘(one)a thousand =1000’ 

O halde yüzlü sayıların formülünü şu şekilde verebiliriz = x + hundred 

Peki ya küsuratlı sayıları nasıl ifade edeceğiz? Örneğin 281 nasıl ifade edilir? 

100 ile 1000 arasındaki sayıları yazabilmek için uyguladığımız kural Türkçe de kullandığımız yöntem ile aynı. 281 sayısını Türkçe de ifade ederken önce ‘iki yüz(200)’ daha sonra ‘seksen(80)’ daha sonra da ‘bir(1)’ şeklinde söylüyoruz. Şimdi bu kuralın aynısını İngilizce için de kullanacağız. Öncelikle ‘two hundred(200)’ daha sonra ‘eighty(80)’ en sonda da ‘one(1)’ şeklinde söylüyoruz. 

281 =two hundred eighty-one 

Şimdi birkaç örnek daha görelim. 

302 = three hundred two
455 = four hundred fifty-five
594 = five hundred ninety-four
678 = six hundred seventy-eight
724 = seven hundred twenty-four
839 = eight hundred thirty-nine
956 = nine hundred fifty-six 

100 ve 1000 arası sayıların ifade ediliş formülü = x hundred + xx 

 

Names of some festivals (Bayram – kutlama isimleri) 

Republic Day- Cumhuriyet Bayramı 

Children’s Day- Çocuk Bayramı 

Victory Day – Zafer Bayramı 

Chinese New Year – Çin Yeni Yılı 

The Independence Day- Bağımsızlık Günü 

Youth and Sports Day- Gençlik ve Spor Bayramı  

Festival Activities (Bayram – Kutlama Aktiviteleri) 

Fireworks – Havaifişekler  

Flags –Bayraklar 

Read poems- Şiir okumak 

Wearing costumes- Kostüm giymek 

Decorating- Dekore etmek 

Walk the parade- Geçit töreninde yürümek 

Visit relatives- Akrabaları ziyaret etmek 

Make traditional food – Geleneksel yemek yapmak 

 

Sınıf 10. Ünite Festivals Kelimeleri

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 KelimeleriTürkçe Karşılığıİngilizce OkunuşuCümlede KullanımıAnlamı
costumekostümkos tü ümI have a fairy costume this year.Bu yıl bir peri kostümüm var.
fireworkhavai fişekfa yır vörkDid you see the fireworks?Havai fişekleri gördün mü?
festivalfestivalfes ti vılWhich festival is your favourite?Hangi festival senin favorin?
flagbayrakfı legOur flag is very important for our country.Bizim bayrağımız ülkemiz için çok önemli.
guestmisafirgestWe have guests tomorrow.Yarın misafirlerimiz var.
internationaluluslararasıin ter ney şı nılThe Children’s Day is an international day.Çocuklar günü uluslararası bir gün.
poemşiirpo emI wrote a poem.Ben bir şiir yazdım.
soldieraskersol cırSoldiers are coming to our town.Askerler kasabamıza geliyorlar.
traditionalgelenekseltı re di şı nılIt is a traditional day for our nation.Milletimiz için geleneksel bir gün.
tournamentturnuvatur nı mıntI want to attend to the tournament this year.Bu yıl turnuvaya katılmak istiyorum.
bookcasekitaplıkbu uk keysI bought a new bookcase.Yeni bir kitaplık aldım.
candyşekerken diMy father gave me a candy.Babam bana bir şeker verdi.
calendertakvimke lın dırDid you check the calender?Takvimi kontrol ettin mi?
celebrationkutlamase le bi rey şınWe have a celebration.Bizim bir kutlamamız var.
celebratekutlamakse le bi reytThey want to celebrate this.Onlar bunu kutlamak istiyor.
dragonejderhadı ra gınThey are making a huge dragon.Onlar kocaman bir ejderha yapıyor.
nationalulusalney şı nılIt is a national day.O ulusal bir gün.
performperformans sergilemekper formI want to perform the mother.Ben anneyi oynamak istiyorum.
paradegeçit törenipı reydWe are going to watch the parade.Biz geçit törenini izlemeye gidiyoruz.
specialözelsı pe şılShe is very special for me.O benim için çok özel.
townkasabata avnI love my town.Kasabamı seviyorum.
weargiymekvi ırHe is wearing his coat.O ceketini giyiyor.

Sınıf 10. Ünite Festivals Testleri

 

1) We _______our houses and _________ doors. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)wear/clean 

B)clean/decorate 

C)cleaning / decorating 

D)wearing/cleaning 

Doğru Cevap:B 

 

2) 576 

Yukarıda verilen sayının İngilizce doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)five hundred sixty seven 

B)six seventy five hundred 

C)fif hundred seventy six 

D)five hundred seventy six 

DOĞRU CEVAP: D  

 

3)865 

Yukarıda verilen sayının İngilizce doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)hundred eight sixty five 

B)eight hundred sixty fifty 

C)eight hundred sixty five 

D)eight hundred sixty fif 

DOĞRU CEVAP:C 

 

4) ____________ do people celebrate the Independence Day? 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)Where 

B)Who 

C)Which 

D)Whose 

DOĞRU CEVAP:A 

 

5) ______________ 132 fireworks in the Times Square. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A)There are 

B)There is 

C)Are there 

D)Is there 

DOĞRU CEVAP:A 

 

 

Sınıf İngilizcesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

5.Sınıf İngilizce Müfredatı Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce Müfredatının temel amacı öğrencilerin İngilizceyi öğrenmeye olan ilgilerini arttırmak ve dili günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır. 5. sınıf müfredatında, öğrencilerin günlük işleri, hobileri, sosyal faaliyetleri, duyguları, yaşadıkları şehir, sağlık sorunları ve spor etkinlikleri temaları yer almaktadır. Bunların yanı sıra selamlaşmak, izin istemek, kişisel düşüncelerini, beğenilerini, ihtiyaçlarını söylemek, miktar belirtmek, düzenli olarak yaptıkları işleri ifade etmek, saati söylemek, o anda yapılanları anlatmak, yol tarif etmek de 5. sınıf müfredatında ele alınmıştır. Bu konuların iletişim yoluyla öğretilmesi hedeflenmiştir. Bu yaş grubundaki öğrencilerin ilgisini çekebilecek olan çizgi film, poster, resim, masal, öykü, harita, resimli sözlük, kartpostal, şarkı, şiir, liste ve menü gibi metinlerin kullanılmıştır. Öğrencilerin dili oyunlar, gerçek yaşamla ilgili faaliyetler, çizme-boyama, rol yapma, dinleme-konuşma, anlatma gibi tekniklerle severek öğrenmesi hedeflenmiştir.

        Öğrenciler sıradan ifadelerle gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen somut ifadeleri anlayabilir ve kullanabilirler. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve karşılarındaki kişiye basit sorular yöneltip, gelen soruları yanıtlayabilirler. 5. sınıf müfredatında yer alan konular öğrencilerin derste öğrendiklerini yavaş yavaş gerçek hayatta kullanmalarını sağlamaktır.  

Sınıf 1. Dönem İngilizce Konuları Neye Odaklanır?

1.ÜNİTE: Hello (Merhaba)

 • Countries – Nationalities – Flags (Ülkeler – Milletler – Bayraklar) 
 • School Subjects (Ders İsimleri) 
 • Days of the Week (Haftanın Günleri) 
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 

2.ÜNİTE: My Town (Benim Şehrim)

 • Public Buildings (Kamu Binaları) 
 • Prepositions of Place (Yer Bildiren Kelimeler) 
 • Give directions (Yol tarif etme) 

3.ÜNİTE: Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler)

 • Games (Oyun İsimleri) 
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 
 • Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme) 

4.ÜNİTE: My Daily Routine (Günlük Rutinlerim)

 • Simple Present Tense (Geniş Zaman) 
 • Daily Activities (Günlük Aktiviteler) 
 • Telling the Time (Saati Söyleme) 

5.ÜNİTE: Health (Sağlık)

 • Body Parts (Vücut Bölümleri) 
 • Health Problems (Sağlık Problemleri) 
 • Making Simple Suggestions with SHOULD (SHOULD yapısı ile tavsiyelerde bulunma) 

Sınıf 2. Dönem İngilizce Konuları Neye Odaklanır?

6. ÜNİTE: Movies (Filmler)

 • Movie Types (Film Türleri) 
 • Talking about movies and movie characters (Filmlerden ve film karakterlerinden bahsetme) 

7. ÜNİTE: Party Time (Parti Zamanı)

 • Months of the Year (Ay isimleri) 
 • Words related to Party (Parti ile İlgili Kelimeler) 

8.ÜNİTE: Fitness (Sağlıklı Yaşam)

 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) 
 • Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme) 
 • Names of the Sports and fitness activities (Spor aktiviteleri isimleri) 
 • Making Simple Offers (Basit Teklif Cümleleri Kurma) 

9.ÜNİTE: Animal Shelter (Hayvan Barınağı)

 • Names of the Animals (Hayvan İsimleri) 
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) 
 • Asking for permission (İzin isteme) 

10.ÜNİTE: Festivals (Festivaller)

 • Numbers up to 1000 (1000’e kadar rakamlar) 
 • Names of some festivals (Bayram – kutlama isimleri) 
 • Festival Activities (Bayram – Kutlama Aktiviteleri) 

Sınıf İngilizce Ödevleri Nasıldır?

       5. sınıf ödevleri öğrencilerin derslerde öğrendikleri konuları gerçek hayata uygulamalarına yönelik hazırlanmaktadır. Poster hazırlama, tablo doldurma, boşluk tamamlama, eşleştirme ve test soruları bol bol kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel materyaller bol bol kullanılmıştır.  

Sınıfta İngilizce Çalışması Nasıl Yapılmalıdır?

        İngilizce öğrenme sürecinde aktif olabileceğiniz aktiviteler, günlük yaşama entegre edilebilecek çalışmalar yapılmalıdır. 5.sınıf İngilizce müfredatı genel olarak gerçek hayatta kullanıma yönelik olduğu için öğrenciler derslerde öğrendiklerini bol bol kullanmaya yönelmelidirler. Öğrencilere motivasyon kazandırmak ve İngilizce eğitimine daha sıkı sarılmalarını sağlamak amacıyla, başarmaları gereken hedefler verilmeli ve onlar bu hedeflere ulaştıkça takdir edilmelidirler. İngilizce eğitimi öğrencilere eğlenceli aktivitelerle ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacak uygulamalarla sürdürülmelidir.  

Sınıf İngilizce Soruları Nasıldır?

Sınıf İngilizce Boşluk Doldurma Soruları

5. sınıf İngilizce boşluk doldurma sorularına tüm kitapta yer verilmiştir. Öğrencilerin boşluğa gelen doğru kelimeyi hem cümlenin geri kalanını anlayarak hem de öğrendikleri konuya hâkim olarak bulmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin bol bol boşluk doldurma sorusu yaparak öğrendikleri bilgiyi hem pekiştirmeleri hem de test etmeleri amaçlanmaktadır.  

Sınıf İngilizce Konu Alıştırmaları

5. sınıf İngilizce konu alıştırmaları genellikle tablo doldurma, dinleme yapma, boşluk tamamlama ve eşleştirmelerden oluşur.  

Sınıf İngilizce Konuları Nasıl Öğretilmelidir?

       5. sınıf İngilizce konuları öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik görsel ve işitsel materyallerle desteklenerek öğretilmelidir. Öğrencilerin derslerde gördükleri konuları günlük hayatta gerçek yaşamlarında kullanmaları desteklenmeli ve buna yol açılmalıdır. Konular öğretilirken öğrenciler sürekli aktif halde tutulmalıdır. 5.sınıf İngilizce konuları öğretirken eğlenceli hale getirilmelidir böylelikle konuların anlaşılması kolaylaşır. Öğrencilere motivasyon kazandırmak ve İngilizce eğitimine daha sıkı sarılmalarını sağlamak amacıyla, başarmaları gereken hedefler verilmeli ve onlar bu hedeflere ulaştıkça takdir edilmelidirler. 

Sınıfta İngilizce Mutfak Eşyaları Öğretilir mi?

5. sınıf İngilizce konuları içerisinde mutfak eşyaları konusu bulunmamaktadır.  

Sınıfta İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler Öğretilir mi?

5. sınıf İngilizce konuları içerisinde sayılabilen ve sayılmayan isimler konusu bulunmamaktadır.  

Sınıf İngilizce Konularında Movement ve Positions Nasıl Öğretilir?

5. sınıf İngilizce konuları içerisinde movement ve positions konusu 5.sınıf 2.ünite My Town (Benim Şehrim) içinde yer almaktadır. Bu ünitede asking for ve giving directions konusu içerisinde movemenet ve positions konuları öğretilir.  

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir