5. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla) - Wordly

5. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)


5. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)

 1. sınıf İngilizce Testleri, her ünite ile ilgili sorular içerir. Her bir test 10 sorudan oluşmaktadır. 5. sınıf İngilizce konuları içerisinde öğrenciler Present Continuous ve Present Simple Tense gibi konularda zorluk yaşayabilir. Bu konuları öğrenmek çok zor değildir, sıkı bir çalışma ve düzenli tekrar ile gayet iyi bir şekilde öğrenilebilir. Ayrıca ders sırasında, mümkün olduğunca odaklı ve aktif bir dinleme yapılması da oldukça önemlidir.

 

İngilizce 5. sınıf ünite başlıkları ve işlenen konular aşağıdaki gibidir.

 

 • ÜNİTE: Hello (Merhaba)
 • Countries – Nationalities – Flags (Ülkeler – Milletler – Bayraklar)
 • School Subjects (Ders İsimleri)
 • Days of the Week (Haftanın Günleri)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme)
 • ÜNİTE: My Town (Benim Şehrim)
 • Public Buildings (Kamu Binaları)
 • Prepositions of Place (Yer Bildiren Kelimeler)
 • Asking for and giving directions (Yol sorma ve tarif etme)
 • ÜNİTE: Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler)
 • Games and hobbies (Oyun ve hobi isimleri)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme)
 • ÜNİTE: My Daily Routine (Günlük Rutinlerim)
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Daily Activities (Günlük Aktiviteler)
 • Telling the Time (Saati Söyleme)
 • ÜNİTE: Health (Sağlık)
 • Body Parts (Vücut Bölümleri)
 • Health Problems (Sağlık Problemleri)
 • Making Simple Suggestions with SHOULD (SHOULD yapısı ile tavsiyelerde bulunma)
 • ÜNİTE: Movies (Filmler)
 • Movie Types (Film Türleri)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • ÜNİTE: Party Time (Parti Zamanı)
 • Months of the Year (Ay isimleri)
 • ÜNİTE: Fitness (Sağlıklı Yaşam)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Talking about abilities with CAN (CAN yapısı ile yeteneklerden bahsetme)
 • Names of the Sports and fitness activities (Spor aktiviteleri isimleri)
 • Making Simple Offers (Basit Teklif Cümleleri Kurma)
 • ÜNİTE: Animal Shelter (Hayvan Barınağı)
 • Names of the Animals (Hayvan İsimleri)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Asking for permission (İzin isteme)
 • ÜNİTE: Festivals (Festivaller)
 • Numbers up to 1000 (1000’e kadar rakamlar)
 • Names of some festivals (Bayram – kutlama isimleri)
 • Festival Activities (Bayram – Kutlama Aktiviteleri)

 

 1. Sınıf İngilizce testleri çoktan seçmeli, 4 şık seçenekli sorulardır. Her bir test içerisinde 10 adet soru bulunur. Soruların büyük bir kısmında boşluğa uygun düşen ifadeyi bulmanız gerekir. Buna ek olarak farklı olan kavramı bulma ve kelimelerin anlamlarını eşleştirme tipinde sorular da bulunur.

İngilizce 5. Sınıf Ünite 1  Hello (Merhaba) Testleri ve Kelimeleri

 

 1. Valerie is ______ Italy.
 1. in
 2. from
 3. at
 4. where

Cevap: A

 1. A: ______ is Antakya?

B: It is in the Mediterranean region.

 1. Who
 2. Where
 3. What
 4. How

Cevap: B

 1. Sinop is in the Black Sea ______.
 1. capital
 2. city
 3. region
 4. cities

Cevap: C

 1. Ankara is the ______ city.
 1. region
 2. country
 3. people
 4. capital

Cevap: D

 1. I’m from ______.
 1. Greek
 2. Dutch
 3. Greece
 4. French

Cevap: C

 1. A: ______ are you from?

B: I’m from Poland.

 1. How
 2. Where
 3. Who
 4. What

Cevap: B

 1. İzmir is in the ______ of Turkey.
 1. east
 2. region
 3. west
 4. centre

Cevap: C

 1. China is a crowded ______.
 1. city
 2. country
 3. people
 4. weather

Cevap: A

 1. Paris is the capital ______ of France.
 1. city
 2. country
 3. region
 4. central

Cevap: B

 1. A: What nationality ______?

B: I’m English.

 1. have you
 2. are you
 3. country
 4. were you

Cevap: B

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

LESSON: CLASS: DERS

English: İngilizce

Turkish: Türkçe

Maths: Matematik

Science: Fen Bilgisi

Social Studies: Sosyal Bilgiler

Art: Resim

Music: Müzik

Physical Education (P.E): Beden Eğ.

Drama: Tiyatro

Religion and Morals:DinKül.ve A.B.

Computer: Bilgisayar

History: Tarih

Geography: Coğrafya

French: Fransızca

German: Almanca

Spanish: İspanyolca

ICT: Bilişim Teknolojileri

 

DAYS: GÜNLER

on Sunday: Pazar

on Monday: Pazartesi

on Tuesday: Salı

on Wednesday: Çarşamba

on Thursday: Perşembe

on Friday: Cuma

on Saturday: Cumartesi

***

am/is/are bad at: (bir şeyde) kötü olmak

am/is/are good at: (bir şeyde) iyi olmak

dislike: sevmemek

hate: nefret etmek

like/love/enjoy: sevmek

learn language: dil öğrenmek

play: çalmak (enstrüman)

solving problem: problem çözmek

speak: konuşmak

study: (okulda) okumak

***

How many: Kaç tane?

How old: Kaç yaşında?

Which: Hangi?

When: Ne zaman?

Where: Nerede, nereye?

Who: Kim?

 

age: yaş

at 5th grade: 5. Sınıfta

at 6th grade: 6. Sınıfta

at 7th grade: 7. Sınıfta

at 8th grade:8. Sınıfta

at middle school: ortaokulda

at primary school: ilkokulda

at secondary school: ortaokulda

best friend: en iyi arkadaş

class: sınıf, ders

classmate: sınıf arkadaşı

country: ülke

deskmate: sıra arkadaşı

family: aile

favourite: favori, en sevilen

friend: arkadaş

guitar: gitar

language: dil

nationality: millet

number: numara

only: sadece

surname: soyadı

that is: bu

this is: bu

timetable: program

***

Good bye: Hoşça kal

Great: harika

Hi: selam

How are you?: nasılsın

konuşuyorsun?

I’m OK / Fine: iyiyim

Me too: ben de

Nice to meet you: tanıştığımıza memnun oldum

Not bad: Eh işte, Fena değil, İdare eder

Not really: pek değil

See you: görüşürüz

You are welcome: rica ederim

What’s your favourite …? : En sevdiğin … ne?

What’s your favourite class?: En sevdiğin ders ne?

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) Testleri ve Kelimeleri

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. hospital
 2. mosque
 3. supermarket
 4. park

Cevap: B

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. Madrid
 2. Rome
 3. Washington
 4. Paris

Cevap: C

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. next to
 2. hotel
 3. opposite
 4. between

Cevap: B

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. street
 2. school
 3. library
 4. bookstore

Cevap: A

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. at
 2. in
 3. near
 4. chemist’s

Cevap: D

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. Spain
 2. Turkey
 3. Italian
 4. England

Cevap: C

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. what
 2. without
 3. when
 4. where

Cevap: B

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. Turn left!
 2. Cross the street!
 3. Eat a toast!
 4. Go straight ahead!

Cevap: C

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. bus
 2. lorry
 3. ambulance
 4. motorbike

Cevap: C

 1. Aşağıdaki kelimelerden farklı olanı bulunuz.
 1. middle
 2. behind
 3. and
 4. in front of

Cevap: C

İngilizce 5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Şehrim) Kelimeleri

 

Town: Kasaba, ilçe, şehir

Hometown: Memleket

City hall: Belediye

School: Okul

Police Station: Polis Merkezi, polis karakolu

Hospital: Hastane

Pharmacy: Eczane

Bakery: Fırın

Mosque: Camii

Bank: Banka

Grocery: Bakkal, manav

Greengrocer: Manav

Butcher: Kasap

Fire station: İtfaiye

Post office: Postane

Library: Kütüphane

Stationery: Kırtasiye

Bookshop: Kitapçı

Toy Shop: Oyuncakçı

Playground: Oyun alanı, oyun parkı

Mall: Alışveriş merkezi

Cafe: Kafe

Restaurant: Restoran

Barber’s: Berber

Museum: Müze

Cinema: Sinema

Theatre: Tiyatro

Car park: Otopark

Bus stop: Otobüs durağı

Swimming pool: Yüzme havuzu

Bridge: Köprü

Palace: Saray

Get medicine: İlaç almak

 

Buy toys: Oyuncaklar almak

Listen to the teacher: Öğretmeni dinlemek

Buy bread: Ekmek almak

Wait for the bus: Otobüs beklemek

Read books: Kitaplar okumak

Watch films: Filmler izlemek

Swim: Yüzmek

Ride the bus: Otobüse binmek

Map: Harita

Neighbourhood: yakın çevre, civar

Street: Sokak

Road: Yol

Directions: Yönler, açıklamalar

Go straight ahead! : Dümdüz git!

Turn right! : Sağa Dön!

Turn left! : Sola dön!

On the right: Sağda

On the left: Solda

 

Preposition Of Place (Yer Edatları)

 

Between: Arasında

Opposite: Karşısında

In front of: Önünde

Behind: Arkasında

Next to: Bitişiğinde

Around: Etrafında

On the corner: Köşesinde

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Testleri ve Kelimeleri

 

 1. Jane’s hair isn’t straight. It is __________ .
 1. long
 2. curly
 3. short
 4. straight

Cevap: B

 1. Have you got a __________ brother?
 1. beautiful
 2. long
 3. fat
 4. brown

Cevap: C

 1. – What color are your eyes?

– They are __________ .

 1. brown
 2. red
 3. white
 4. yellow

Cevap: A

 1. Suna’s hands aren’t dirty. They are __________ .
 1. big
 2. small
 3. clean
 4. dirty

Cevap: C

 1. Hakan is twelve years old. He is __________ and __________ man.
 1. young / long
 2. young / handsome
 3. short / old
 4. old / fat

Cevap: B

 1. – Is your brother short?

– No, he isn’t. __________ .

 1. He is short
 2. He is long
 3. He is thin
 4. He is tall

Cevap: D

 1. Brigitte is a __________ woman.
 1. Japan
 2. old
 3. beautiful
 4. ugly

Cevap: C

 1. Gunter has got two big __________ eyes.
 1. black
 2. purple
 3. small
 4. curly

Cevap: A

 1. Sandy is __________ and fat.
 1. handsome
 2. clean
 3. thin
 1. short

Cevap: D

 1. Yoko runs __________ .
 1. sad
 2. young
 3. weak
 4. fast

Cevap: D

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Kelimeleri

 

 • Origami: Kâğıt katlama sanatı
 • Fishing: Balık tutma
 • Go fishing: Balığa gitmek
 • Go camping: Kampa gitmek
 • Go hiking: Yürüyüşe gitmek
 • Collect stamps: Pullar toplamak
 • Play chess: Satranç oynamak
 • Play checkers: Dama oynamak
 • Play hopscotch: Seksek oynamak
 • Play tag: Elim sende oynamak, ebelemece oynamak
 • Play Chinese whisper: Kulaktan kulağa oynamak
 • Play dodgeball: Yakan top oynamak
 • Play hangman: Adam asmaca oyunu oynamak
 • Play computer games: Bilgisayar oyunları oynamak
 • Play hide and seek: Saklambaç oynamak
 • Play blind man’s buff: Körebe oynamak
 • Play keepy uppy: Top sektirmek
 • Play soccer: Futbol oynamak
 • Play a musical instrument: Bir müzik aleti çalmak
 • Sing songs: Şarkılar söylemek
 • Do sculpting: Heykel yapmak
 • Skip rope: İp atlamak
 • Draw pictures: Resimler çizmek
 • Ride a bike: Bisiklete binmek
 • Ride a horse: Ata binmek

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Testleri ve Kelimeleri

 1. A student likes __________ computer games.
 1. using
 2. playing
 3. cooking
 4. cleaning

Cevap: B

 1. Hangman is a __________ game.
 1. word
 2. board
 3. water
 4. weather

Cevap: A

 1. – What kind of __________ can you play?

– Volleyball and Basketball.

 1. book
 2. tennis
 3. sports
 4. videos

Cevap: C

 1. Basketball is an __________ sport.
 1. enjoyable
 2. fat
 3. boring
 4. dangerous

Cevap: A

 1. __________ wears boxing gloves.
 1. A footballer
 2. A volleyball player
 3. A wrestler
 4. A boxer

Cevap: D

 1. You can play handball in the __________ .
 1. sport hall
 2. library
 3. classroom
 4. kitchen

Cevap: A

 1. __________ players are there in a football team?
 1. How much
 2. How often
 3. How many
 4. How

Cevap: C

 1. Hang-gliding is a __________ activity.
 1. boring
 2. dangerous
 3. easy
 4. long

Cevap: B

 1. __________ is your favorite team?
 1. Who
 2. Which
 3. When
 4. What

Cevap: D

 1. __________ Hakan play football and baseball?
 1. Do
 2. Can
 3. Are
 4. Is

Cevap: B

 

 

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinlerim) Kelimeleri

Daily Routine / Daily activities: Günlük yapılan işler

 • Get up/Wake up: Uyanmak
 • Get out of bed: Yataktan çıkmak
 • Go to bed: Yatağa gitmek, yatmaya gitmek
 • Sleep: Uyumak
 • Make the bed: Yatağını düzeltmek, yapmak
 • Brush teeth: Dişleri fırçalamak
 • Use toothpaste: Diş macunu kullanmak
 • Have a shower: Duş almak, banyo yapmak
 • Comb hair: Saç taramak
 • Get dressed: Giyinmek
 • Wash your hands and face: Ellerini ve yüzünü yıkamak
 • Ride the bus: Otobüse binmek
 • Get on the bus: Otobüse binmek
 • Get off the bus: Otobüsten inmek
 • Go to school: Okula gitmek
 • Arrive at school: Okula varmak
 • Leave school: Okuldan ayrılmak
 • Come home: Eve gelmek
 • Listen to the teacher: Öğretmeni dinlemek
 • Talk about school day: Okul günün hakkında konuşmak
 • Talk to parents: Aile ile konuşmak
 • Talk to friends: Arkadaşlarla konuşmak
 • Play with friends: Arkadaşlarla oynamak
 • Call friends: Arkadaşları aramak
 • Watch TV: Televizyon izlemek
 • Go online: İnternette çevrimiçi olmak
 • Read books: Kitaplar okumak
 • Do homework: Ödev yapmak
 • Study: Ders çalışmak
 • Have breakfast: Kahvaltı yapmak
 • Have lunch: Öğle yemeği yemek
 • Have dinner: Akşam yemeği yemek

Family/ Parents: Aile, anne-baba

 • Father: Baba
 • Mother: Anne
 • Sister: Kız kardeş
 • Brother: Erkek kardeş
 • Grandfather: Büyükbaba, dede
 • Grandmother: Büyükanne, nine

 

NUMBERS

 • 1: one
 • 2: two
 • 3: three
 • 4: four
 • 5: five
 • 6: six
 • 7: seven
 • 8: eight
 • 9: nine
 • 10: ten
 • 11: eleven
 • 12: twelve
 • 13: thirteen
 • 14: fourteen
 • 15: fifteen
 • 16: sixteen
 • 17: seventeen
 • 18: eighteen
 • 19: nineteen
 • 20: twenty
 • 21: twenty one
 • 22: twenty two
 • 23: twenty three
 • 24: twenty four
 • 25 twenty five
 • 26: twenty six
 • 27: twenty seven
 • 28: twenty eight
 • 29: twenty nine
 • 30: thirty …

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık) Testleri ve Kelimeleri

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. headache
 2. earache
 3. toothache
 4. matter

Cevap: D

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. stomach ache
 2. backache
 3. flu
 4. camping

Cevap: D

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. temperature
 2. cough
 3. dentist
 4. broken leg

Cevap: C

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. doctor
 2. nurse
 3. dentist
 4. teacher

Cevap: D

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. hospital
 2. runny nose
 3. cold
 4. cut on the finger

Cevap: A

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. his
 2. your
 3. her
 4. you

Cevap: D

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. sore throat
 2. toothache
 3. aspirin
 4. stomach ache

Cevap: C

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. cold
 2. lips
 3. teeth
 4. feet

Cevap: A

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. stomach
 2. headache
 3. head
 4. ear

Cevap: A

 1. Farklı seçeneği işaretleyiniz.
 1. nose
 2. leg
 3. eye
 4. ear

Cevap: B

 

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 5 Health (Sağlık)  Kelimeleri

 • Head: Baş, kafa
 • Eye: Göz
 • Ear: Kulak
 • Nose: Burun
 • Mouth: Ağız
 • Tooth: Diş
 • Throat: Boğaz
 • Stomach: Karın, mide
 • Back: Sırt, bel
 • Arm: Kol
 • Leg: Bacak
 • Foot: Ayak
 • Cough: Öksürük
 • Sore throat: Boğaz ağrısı
 • The flu: Grip
 • Fever: Yüksek ateş
 • Headache: Baş ağrısı
 • Toothache: Diş ağrısı
 • Earache: Kulak ağrısı
 • Stomachache: Karın ağrısı
 • Backache: Sırt/bel ağrısı
 • Sneeze: Hapşırmak
 • Cold: Nezle, soğuk algınlığı, üşütme
 • Feel cold: Üşümek
 • Feel tired: Yorgun hissetmek
 • Hurt: Acımak
 • Pain: Ağrı, acı, sızı
 • Take a rest: Dinlenmek
 • Take medicine: İlaç almak
 • Take a pill: İlaç almak, hap içmek
 • Take a painkiller: Ağrı kesici almak
 • Take vitamin C: C vitamini almak
 • Take some cough syrup: Biraz öksürük şurubu içmek
 • Stay in bed: Yatakta kalmak
 • Wear warm clothes: Kalın giysiler giymek
 • Have a warm shower: Ilık bir duş almak
 • Keep your throat warm: Boğazını sıcak tutmak
 • Call the doctor: Doktoru aramak
 • See a dentist: Bir diş doktoruna görünmek
 • Need: İhtiyacı olmak, ihtiyaç
 • Feelings: Duygular
 • Suggestions: Öneriler
 • Blanket: Battaniye
 • Cold weather: Soğuk hava
 • Winter: Kış
 • Be careful: Dikkatli olmak
 • Take good care: Kendine iyi bak
 • Get well soon: Geçmiş olsun

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler) Testleri ve Kelimeleri

 1. My favorite film is Shrek. I like watching a / an __________ films.
 1. animated
 2. crime
 3. history
 4. western

Cevap: A

 1. Issız Adam is a / an __________ movie.
 1. horror
 2. adventure
 3. romance
 4. war

Cevap: C

 1. My favourite actor is Kemal Sunal. I like __________ films.
 1. religious
 2. comedy
 3. action
 4. adventure

Cevap: B

 1. I am frightened at __________ movies.
 1.  horror
 2. comedy
 3. animation
 4. musical

Cevap: A

 1. My sister is four years old. She likes watching __________ .
 1. horror movies western movies
 2. war movies
 3. cartoon movies
 4. romance movies

Cevap: C

 1. There is a lot of music in a / an __________ movie.
 1. romantic
 2. musical
 3. science fiction
 4. action

Cevap: B

 1. Nemo is a / an __________ movie.
 1. horror
 2. western
 3. musical
 4. cartoon

Cevap: D

 1. Henry loves war films, because they are __________ .
 1. exciting
 2. polite
 3. funny
 4. boring

Cevap: A

 1. My mother __________ horror film. She thinks they are __________ .
 1. hate / funny
 2. likes / boring
 3. hates / scary
 4. loves / nice

Cevap: A

 1. My father thinks musical and romantic films are __________ .
 1. funny
 2. boring
 3. interesting
 4. pleasant

Cevap: C

İngilizce 5. Sınıf Ünite 6 Movies (Filmler)  Kelimeleri

 • Science Fiction: Bilim Kurgu
 • Horror: Korku
 • Thriller: Gerilim
 • Adventure: Macera
 • Action: Aksiyon
 • Comedy: Komedi
 • Fantasy: Fantezi-Kurgu
 • Animation: Animasyon
 • Romantic/Romance: Romantik, Aşk Hikayesi
 • Musical: Müzikal
 • Western: Kovboy tarzı
 • Fairy Tale: Masal
 • Cartoon: Çizgi Film
 • Documentary: Belgesel

 

 • Boring: Sıkıcı
 • Bored: Canı sıkkın, Sıkılmış
 • Exciting: Heyecan verici
 • Excited: Heyecanlı
 • Interesting: İlginç
 • Interested: İlgili
 • Enjoyable: Eğlenceli
 • Entertaining: Eğlenceli
 • Funny: Eğlenceli, komik
 • Absurd: Saçma, gülünç
 • Pleasant: Güzel, hoş, zevkli
 • Great: Harika
 • Friendly: Arkadaşça
 • Frightening: Korkutucu
 • Terrible: Korkunç, müthiş
 • Honest: Dürüst
 • Helpful: Yardımsever
 • Beautiful: Güzel
 • Ugly: Çirkin
 • Strong: Güçlü
 • Brave: Cesur
 • Quiet: Sessiz
 • Young: Genç
 • Giant: Dev, devasa, kocaman

Movie/Film: Film

 • Type: Tür
 • Actor: Erkek oyuncu
 • Actress: Kadın Oyuncu
 • Character: Karakter
 • Favourite: Favori, en sevilen
 • Cinema: Sinema
 • Theatre: Sinema, tiyatro
 • Ticket: Bilet
 • Watch: İzlemek
 • About: Hakkında
 • Topic: Konu
 • Opinion: Fikir
 • Think: Düşünmek
 • Like/Love: Sevmek, çok sevmek
 • Hate: Nefret etmek
 • Start: Başlamak
 • Finish: Bitmek, bitirmek
 • Be late: Geç kalmak, gecikmek
 • Hurry up: Acele etmek
 • Time: Zaman, saat
 • Day: Gün
 • Date: Tarih

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Testleri ve Kelimeleri

 1. You should __________ a guest list.
 1. do
 2. make
 3. clean
 4. invite

Cevap: B

 1. Can you __________ to my birthday party this weekend, please?
 1. buy
 2. because
 3. does
 4. come

Cevap: D

 1. __________ forget to wear your costume!
 1. Let
 2. Do
 3. Don’t
 4. Shall

Cevap: C

 1. It is __________ four o’clock __________ Sunday in my house.
 1. at / on
 2. on / at
 3. at / in
 4. on / in

Cevap: A

 1. Suna __________ some drinks for the party.
 1. helps
 2. needs
 3. have
 4. joins

Cevap: B

 1. You __________ bring a friend of you.
 1. are
 2. do
 3. shall
 4. can

Cevap: D

 1. – __________ does the party __________ ?

– At half past six.

 1. What / start
 2. What time / starts
 3. When / starts
 4. What time / start

Cevap: D

 1. I need __________ at the party.

a birthday cake

a glass of milk

a DVD movie

a bunch of flowers

Cevap: C

 1. __________ you like to come to my New Year’s party on __________ ?
 1. Would / 20th May
 2. Would / 31st December
 3. Do / 30th November
 4. Are / 1st October

Cevap: B

 1. You __________ send the invitation cards.
 1. are
 2. should
 3. do
 4. shall

Cevap: B

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 7 Party Time (Parti Zamanı) Kelimeleri

 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Spring
 • Summer
 • Autumn
 • Winter
 • Throw a party: Parti vermek
 • Invite: Davet etmek
 • Invitation card: Davetiye, davet kartı
 • Reply: Cevap vermek
 • Birthday party: Doğum Günü partisi
 • Party shop: Parti dükkânı
 • Join: Katılmak
 • Guest list: Misafir listesi
 • Shopping List: Alışveriş listesi
 • Go shopping: Alışverişe gitmek
 • Need: İhtiyaç, ihtiyacı olmak
 • Drinks: İçecekler
 • Balloons: Balonlar
 • Big cake: Büyük kek
 • Duct tape: Koli bandı
 • Glasses: Bardaklar
 • Candles: Mumlar
 • Colourful papers: Renkli kağıtlar
 • Plates: Tabaklar
 • Confetti: Konfeti
 • Scissors: Makas
 • Cookies: Kurabiyeler
 • Dough: Hamur
 • Cream: Krema
 • Fruit: Meyve
 • Present/Gift: Hediye
 • Favourite: Favori, en sevilen
 • Yummy: Lezzetli
 • Delicious: Lezzetli
 • Enjoyable: Eğlenceli
 • Make a cake: Kek yapmak
 • Eat: Yemek
 • Buy things: Bir şeyler satın almak
 • Wash dishes: Bulaşıkları yıkamak
 • Clean the house: Evi temizlemek
 • Decorate the house: Evi süslemek
 • Send off the guests: Misafirleri yollamak/göndermek
 • Ask for permission: İzin istemek
 • Get permission: İzin almak
 • Give permission: İzin vermek
 • Send: Göndermek
 • Give: Vermek
 • Guess: Tahmin etmek
 • Watch: İzlemek
 • Parents: Anne-baba, ebeveynler
 • Friends: Arkadaşlar
 • Calendar: Takvim
 • Place: Yer, konum, mekân
 • Date: Tarih
 • Time: Zaman, saat
 • Welcome: Hoş geldiniz

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Testleri ve Kelimeleri

 1. ______ you like cheese?
 1. Are
 2. Do
 3. Is
 4. Have

Cevap: B

 1. I ______ like carrots.
 1. am not
 2. do not
 3. is not
 4. have got

Cevap: B

 1. ______ do you like eating?
 1. Whose
 2. What
 3. Love
 4. Have

Cevap: B

 1. They ______ playing basketball.
 1. liking
 2. love
 3. loves
 4. likes

Cevap: B

 1. I like watching TV at ______.
 1. school
 2. library
 3. shop
 4. home

Cevap: D

 1. We like ______ milk.
 1. drink
 2. drinks
 3. drinking
 4. to drink

Cevap: C

 1. I ______ swimming.
 1. hates
 2. hating
 3. to hate
 4. hate

Cevap: D

 1. I like running ______ walking.
 1. but
 2. not
 3. and
 4. an

Cevap: C

 1. We hate apples ______ we love oranges.
 1. got
 2. not
 3. but
 4. by

Cevap: C

 1. ______ likes cycling?
 1. Where
 2. Whose
 3. How long
 4. Who

Cevap: D

İngilizce 5. Sınıf Ünite 8 Fitness (Sağlıklı Yaşam) Kelimeleri

VOCABULARY

 • Fitness activities: Spor etkinlikleri
 • Favourite exercise: En sevilen egzersiz/aktivite
 • Games: Oyunlar
 • Hiking: Engebeli arazide yürüyüş yapma
 • Trekking: Doğa yürüyüşü
 • Jogging: Tempolu yürüyüş/koşu
 • Running: Koşma, koşu
 • Cycling: Bisiklete binme
 • Working out: Egzersiz yapma, çalışma yapma
 • Swimming: Yüzme
 • Camping: Kamp yapma
 • Dancing: Dans etme
 • Skiing: Kayak yapma
 • Play basketball: Basketbol oynamak
 • Play golf: Golf oynamak
 • Play volleyball: Voleybol oynamak
 • Play football: Futbol oynamak
 • Play tennis: Tenis oynamak
 • Play baseball: Beyzbol oynamak
 • Play handball: Hentbol oynamak
 • Go fishing: Balığa gitmek
 • Do aerobics: Aerobik yapmak
 • Sporty: Sportif
 • Bored: Canı sıkkın, sıkılmış
 • Tired: Yorgun
 • Like: Sevmek
 • Dislike: Sevmemek
 • Hate: Nefret etmek
 • Suggest: Öneride bulunmak
 • Accept: Kabul etmek
 • Refuse: Reddetmek
 • Wake up: Uyanmak
 • Go to school: Okula gitmek
 • Help mum: Anneye yardım etmek
 • Do homework: Ödev yapmak
 • Brush teeth: Dişleri fırçalamak

 

 

 

 

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı) Testleri ve Kelimeleri

 

 1. ______ color is a duck?
 1. What
 2. When
 3. Who
 4. Whose

Cevap: A

 1. We like apples ______ oranges.
 1. by
 2. not
 3. and
 4. but

Cevap: C

 1. They ______ like cats.
 1. doesn’t
 2. haven’t
 3. don’t
 4. isn’t

Cevap: C

 1. Sam likes carrots ______ I don’t like them.
 1. or
 2. but
 3. a
 4. they

Cevap: B

 1. ______ do they like?
 1. Whose
 2. How many
 3. What time
 4. What

Cevap: D

 1. Sheep like eating ______.
 1. meat
 2. fish
 3. grass
 4. wood

Cevap: C

 1. Mickey and Minnie are ______.
 1. dog
 2. sheep
 3. rabbit
 4. mice

Cevap: D

 1. Bugs Bunny likes ______.
 1. rice
 2. carrots
 3. eggs
 4. milk

Cevap: B

 1. Popeye and Pluto ______ olive oil.
 1. love
 2. loves
 3. likes
 4. doesn’t like

Cevap: A

 1. ______ we like watching cartoons?
 1. Do
 2. Does
 3. Are
 4. Dont

Cevap: A

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter (Hayvan Barınağı)  Kelimeleri

 

 • Animals: Hayvanlar
 • Street animals: Sokak hayvanları
 • Animal farm: Hayvan çiftliği
 • Animal shelter: Hayvan barınağı
 • Zoo: Hayvanat bahçesi
 • Cage: Kafes
 • Tail: Kuyruk
 • Claw: Pençe
 • Cat: Kedi
 • Kitten: Kedi yavrusu
 • Dog: Köpek
 • Puppy: Köpek yavrusu
 • Bird: Kuş
 • Parrot: Papağan
 • Rabbit: Tavşan
 • Keeper: Bakıcı
 • Vet: Veteriner
 • Volunteer: Gönüllü
 • Neighbourhood: Çevre, civar
 • Come: Gelmek
 • Look at: Bakmak
 • Help: Yardım etmek
 • Examine: Muayene etmek
 • Bath: Yıkamak, banyo yaptırmak
 • Give food: Yemek vermek
 • Feed: Beslemek
 • Adopt: Sahiplenmek
 • Donate money: Para bağışlamak
 • Brush: Fırçalamak
 • Put a bowl of water: Bir kap su koymak
 • Walk: Yürümek, yürütmek
 • Sleep: Uyumak
 • Fly: Uçmak
 • Run: Koşmak
 • Jump: Zıplamak
 • Bark: Havlamak
 • Play together: Birlikte oynamak
 • Play with the ball: Top ile oynamak
 • Eat carrot: Havuç yemek
 • Eat seeds: Tohumlar/Yemler yemek
 • Fast: Hızlı
 • High: Yüksek

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller) Testleri ve Kelimeleri

 

1.)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

 1. celebration: kutlama
 2. everywhere: izlemek
 3. concert: konser
 4. firework: havai fişek

Cevap: B

2.) Five hundred ninety six?

 1. 956
 2. 596
 3. 659
 4. 659

Cevap: B

3.)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

 1. decorate place: mekanı süslemek
 2. walk in the parade: geçit töreninde yürümek
 3. perform folk dance: halk oyunu oynamak
 4. visit relatives: bayram gezisine çıkmak

Cevap: D

4.)A: When do we celebrate the _________?

B: On 30th August

Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi seçiniz.

 1. Victory day
 2. Children’s day
 3. Independence day
 4. Halloween

Cevap: A

 

5.) Mark : Shall we decorate the class for Youth and Sports Day?

Sue : That’s a good idea. – – – -?

Mark : Flags, flowers and balloons

Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi seçiniz.

 1. How many guests come to the party
 2. Would you like to help me
 3. Which feast do you celebrate
 4. What do we need for it

Cevap: D

 

6.) 300- 500 – 868?

 1. three hundred / five hundred / eight hundred sixty-eight
 2. six hundred twenty-five / five hundred / four hundred sixty-three
 3. nine hundred / five hundred / six hundred eighty-eight
 4. three hundred / seventeen hundred / nine hundred ninety-nine

Cevap: A

7.)Abdullah : During the Ramadan feast, we visit our relatives and eat lots of sweets.

Sally : How nice. – – – -?

Abdullah : It’s a three day feast.

Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi seçiniz.

 1. How many people do you visit
 2. Which days do you celebrate it
 3. How long is it
 4. What do you do on these days

Cevap: C

8.) We celebrate __________ on 29th.

 1. Republic day
 2. Ramadan feast
 3. Victory day
 4. Thanksgiving

Cevap: A

 

9.) We celebrate sport and youth festival _____________.

 1. 23rd April
 2. 19th May
 3. 18th March
 4. 29th October

Cevap: B

 

10.) People wear different costumes in ____________.

 1. Children’s day
 2. Thanksgiving
 3. Ramadan feast
 4. Halloween

Cevap: D

 

İngilizce 5. Sınıf Ünite 10 Festivals (Festivaller)  Kelimeleri

 • Festival: Festival, bayram, şenlik
 • Children: Çocuklar
 • World: Dünya
 • Country: Ülke
 • Flag: Bayrak
 • Candles: Mumlar
 • Firecrackers: Fişekler
 • Fireworks: Havai Fişekler
 • Lanterns: Fenerler
 • Bonfire: Şenlik ateşi
 • Guest: Misafir
 • Partner school: Kardeş okul
 • Pocket money: Cep harçlığı
 • Muslims: Müslümanlar
 • Traditional food: Geleneksel yemek
 • Gift: Hediye
 • Enjoyable: Eğlenceli
 • Ceremony: Tören
 • Tournament: Turnuva
 • Barbecue: Barbekü, mangal
 • Concert: Konser
 • Religious: Dini
 • Celebrate: Kutlamak
 • Decorate the house: Evi süslemek
 • Join parades: Geçit törenlerine katılmak
 • Wear red dresses: Kırmızı elbiseler giymek
 • Wear traditional clothes: Geleneksel kıyafetler giymek
 • Light up lanterns: Fenerler yakmak
 • Clean the house: Evi temizlemek
 • Prepare a meal: Yemek hazırlamak
 • Dance: dans etmek
 • Watch dragon dancers: Ejderha dansçılarını izlemek
 • Make desserts: Tatlılar yapmak
 • Go to mosques: Camilere gitmek
 • Visit relatives: Akrabaları ziyaret etmek
 • Visit neighbours: Komşuları ziyaret etmek
 • Get up early: Erken uyanmak
 • Sing songs: Şarkılar söylemek
 • Read poems: Şiirler okumak
 • Have fun: Eğlenmek
 • Pray: Dua etmek
 • Kiss hand: El öpmek
 • Serve: Servis etmek, ikram etmek
 • National Sovereignty and Children’s Day: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23th April)
 • Youth and Sports Day: Gençlik ve Spor Bayramı (19th May)
 • Republic Day: Cumhuriyet Bayramı (29th October)
 • Victory Day: Zafer Bayramı (30th August)
 • Independence Day: Amerika Bağımsızlık günü (4th July)
 • New Year: Yeni yıl, yılbaşı
 • Ramadan Feast: Ramazan Bayramı
 • Candy Feast: Şeker bayramı
 • Eid: Ramazan Bayramı, dini bayram, mübarek
  Sacrifice Feast: Kurban Bayramı
 • Diwali: Divali/Hint festivali (14th November)
 • Chinese New Year: Çin Yeni Yılı (12nd February)

5. Sınıf İngilizce Testleri için 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

 1. Sınıf İngilizce testleri için 5. sınıf İngilizce konu anlatımı oldukça önemlidir. Öğrenciler, ders sırasında gözden kaçırdıkları, tam olarak pekiştiremedikleri veya zorlandıkları noktaları, 5. sınıf İngilizce konu anlatımı ile tekrar edebilir ve bilgilerini tazeleyebilir. Bu sayede, 5. sınıf İngilizce testlerini de daha pratik ve kolay bir şekilde çözebilir. Öğrenci, konuyu gayet iyi anlasa bile zaman zaman tekrar yapmak gerekebilir. Önemli detaylara ait bilgileri taze tutmak açısından da 5. sınıf İngilizce konu anlatımını incelemek önem taşır.

 

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir