5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri


hello

5. Sınıf Ünite 1 Hello ünitesi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları insanlarla rahatça tanışmalarını ve kendilerine kolayca tanıtmalarını hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde farklı ülkelerden ve milletlerden insanlarla karşılaştıklarında onlarla ülkeleri,milletleri ve dilleri hakkında sohbet edebilirler. Aynı zamanda ünitede öğrecilerin okul hayatlarıyla ilgili ders programı (timetable) ve derslerin İngilizce karşılıkları da verilmektedir. Ayrıca bu ünitede favori derslerinden like, dislike, hate, enjoy ve good at kalıplarını kullanarak bahsetmeyi öğrenecekler.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yaptıkları eylemleri rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf Ünite 1 Hello bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. Where are you from?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. I from am Turkey.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

3. I English speak.

A) TRUE B) FALSE

4. We are speak Spanish and Turkish.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

5. Glad to meet you.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

6. I am from Ireland.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

7. Is you from Britain?

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

8. How are you old?

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

9. How many languages do you speak?

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

10. You do like music?

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

11. I like history.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

12. He isn’t enjoy science.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

13. She hates French.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. I am good at Maths.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

15. This are Jack.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: B

İngilizce 5. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.
Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. Your – favorite – is – class – what ?

A) Your class is favorite what?

B) What is your favorite class?

C) Is what your favorite class?

D)Favorite class is your what?

DOĞRU CEVAP: B

2. You – can – English – speak ?

A) English can you speak?

B) Can speak you English?

C) You speak English can?

D)Can you speak English?

DOĞRU CEVAP: D

3. Name – your – what-is?

A) What is name your?

B) Name is your what?

C) What is your name?

D) What your name is?

DOĞRU CEVAP: C

4. Physical Education-like-I.

A) I Physical Education like.

B) Like I Physical Education.

C) Physical Education I like.

D) I like Physical Education.

DOĞRU CEVAP: D

5. They – like- do- maths- not.

A) They do not like maths.

B) They like not do maths.

C) They do like not maths.

D) They like maths do not.

DOĞRU CEVAP: A

6. Likes- he- science.

A) Science he likes.

B) He likes science.

C) He science likes.

D) Likes he science.

DOĞRU CEVAP: B

7. At- geography- good- is-she.

A) She is at good geography.

B) She good at is geography.

C) Geography is she good at.

D) She is good at geography.

DOĞRU CEVAP: D

8. Classes-how many-have- do- week- you-a?

A) How many classes do you have a week?

B) Classes do you have a week how many?

C) Many how classes do you have a week?

D) A week how many classes do you have?

DOĞRU CEVAP: A

9.Hasan- old- years- fifteen- is.

A) Years old fifteen Hasan is.

B) Fifteen years old Hasan is.

C) Hasan is fifteen years old.

D) Is Hasan fifteen years old.

DOĞRU CEVAP: C

10.Dislikes- she- Drama.

A) She dislikes Drama.

B) Dislikes she Drama.

C) She Drama dislikes.

D) Drama she dislikes.

DOĞRU CEVAP: A

11.Are- doing- how- you?

A) Are you doing how?

B) How are you doing?

C) Doing are you how?

D) How you are doing?

DOĞRU CEVAP: B

12.Speak- I – only – Turkish.

A) Turkish I speak only.

B) I speak only Turkish.

C) I speak Turkish only.

D) Only I speak Turkish.

DOĞRU CEVAP: B

13.Class- favorite- your- is-what?

A) What your is favorite class?

B) Class is your favorite what?

C) Favorite class is your what?

D) What is your favorite class?

DOĞRU CEVAP: D

14.Not- I- do- like- really- German.

A) I really do not like German.

B) German I really do not like.

C) I like really German do not.

D) German I like really do not.

DOĞRU CEVAP: A

15.Not- at- sports- I- am- good.

A) Sports I am not good at.

B) Good at I am not sports.

C) I am not good at sports.

D) I not am good at sports.

DOĞRU CEVAP: C

İngilizce 5. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1. I like plying table tennis.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. I am good at playing the guitar.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP:A

3. She dislike art.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP:B

4. He likes Russian.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP:A

5. They likes Turkey.

A) TRUE B) FALSE

DOĞRU CEVAP:B

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)
6. love-I-maths.

A)I maths love.
B)Love I maths.
C)I love maths.
D)Love maths I.

DOĞRU CEVAP:C

7.don’t-science-like-really-I.

A)I really like science don’t.
B)I really don’t like science.
C)I don’t like really science.
D)Science I really don’t like.

DOĞRU CEVAP: B

8. at-good-am-solving-I- problems.

A)I am good at solving problems.
B)I am at good solving problems.
C)I am good at problems solving.
D)Solving problems I am good at.

DOĞRU CEVAP:A

9. doing- are- how-you?

A)Are you how doing?
B)How doing are you?
C)Doing how are you?
D)How are you doing?

DOĞRU CEVAP:D

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10. I hate _________ experiments.

A)do
B)play
C)doing
D)can

DOĞRU CEVAP:C

11. He _______ playing the guitar.

A)enjoys
B)enjoy
C)like
D)hate

DOĞRU CEVAP:A

12. She dislikes_________ a book.

A)read
B)listen
C)sleep
D)reading

DOĞRU CEVAP:D

13. How________ are you?

A)are
B)old
C)can
D)could

DOĞRU CEVAP:B

14. -Glad to meet you.
+ ________ pleasure.

A)my
B)it
C)she
D)he

DOĞRU CEVAP:A

15. _______ is Yaren.

A)This
B)These
C)Those
D)What

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. They are __________ Turkey.

A)then
B)for
C)at
D)from

DOĞRU CEVAP:D

2. I _________ English and Turkish.

A)speak
B)run
C)play
D)swim

DOĞRU CEVAP:A

3. I am from China and I am________.

A) German
B) Japan
C) Chinese
D) English

DOĞRU CEVAP:C

4. We _______ from Germany.

A)am
B)is
C)are
D)can

DOĞRU CEVAP:C

5. I speak German _____ English.

A)and
B)but
C)or
D)because

DOĞRU CEVAP: A

6. Hello,______ name is Suzan.

A) I
B)my
C)you
D)she

DOĞRU CEVAP: B

7. ________ to meet you.

A) this
B) hi
C) glad
D) hello

DOĞRU CEVAP: C

8. _________ are you from?

A)why
B)how
C)what
D)where

DOĞRU CEVAP:D

9. ________ you speak French?

A)I
B)can
C)how
D)does

DOĞRU CEVAP:B

10. Does she _______ art?

A) love
B) hate
C) likes
D) like

DOĞRU CEVAP: C

11. I enjoy _________ experiments.

A)doing
B)do
C)have
D)having

DOĞRU CEVAP: A

12. I am ______ at music.

A)hate
B)good
C)like
D)enjoy

DOĞRU CEVAP: B

13. I enjoy_________ languages.

A)playing
B)play
C)learn
D)learning

DOĞRU CEVAP: D

14. How_______ languages do you speak?

A)could
B)can
C)many
D)much

DOĞRU CEVAP:C

15. What is your_________ class?

A)favorite
B)speak
C)listen
D)like

DOĞRU CEVAP: A

İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi Ülkeler Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi ülkeler konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz. (1-5)

1.Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz.
turkey
A) Turkey
B) Spain
C) Canada
D) China

DOĞRU CEVAP: A

2.Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz.
canada
A) Turkey
B) Spain
C) Canada
D) China

DOĞRU CEVAP: C

3.Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz.
spain
A) Turkey
B) Spain
C) Canada
D) China

DOĞRU CEVAP: B

4.Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz.
china
A)China
B)Turkey
C)Russia
D)England

DOĞRU CEVAP:A

5.Resimdeki bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz.
russia
A)China
B)Turkey
C)Russia
D)England

DOĞRU CEVAP: C

İngilizce de kelimelerin anlamlarını bilmek kadar nasıl yazıldıklarını bilmekte oldukça büyük bir öneme sahiptir. Türkçesi verilen ülkelerin İngilizce doğru yazılışlarını seçenekler arasından bulunuz ve işaretleyiniz. (6-10)

6. FRANSA

A)FRANCE
B)FANCE
C)FRENCE
D)FRENCA

DOĞRU CEVAP:A

7. JAPONYA

A)JEPAN
B)JEPEN
C)JAPANESE
D)JAPAN

DOĞRU CEVAP: D

8. ALMANYA

A)GERMENY
B)GERMANY
C)GERMAN
D)GARMANY

DOĞRU CEVAP:B

9. iTALYA

A) ITAYL
B) ITALYI
C) ITALI
D) ITALY

DOĞRU CEVAP: D

10. iNGİLTERE

A)ENGAND
B)ENGLAND
C)EGNLAND
D)ENGDLAND

DOĞRU CEVAP: B

Soruda verilen milletin hangi ülkeye ait olduğunu seçenekler arasından bulunuz. (11-15)

11. I am Spanish.

A)SPAIN
B)CHINA
C)FRANCE
D)CANADA

DOĞRU CEVAP: A

12. She is French.

A)SPAIN
B)CHINA
C)FRANCE
D)CANADA

DOĞRU CEVAP: C

13.They are English.

A)SPAIN
B)CHINA
C)FRANCE
D)CANADA

DOĞRU CEVAP: D

14. We are Chinese.

A)SPAIN
B)CHINA
C)FRANCE
D)CANADA

DOĞRU CEVAP: B

15. I am Turkish.

A)TURKEY
B)SPAIN
C)GERMANY
D)RUSSIA

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)Maths
B)Art
C)Science
D)History

DOĞRU CEVAP:D

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)Science
B)Music
C)History
D)English

DOĞRU CEVAP:B

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)Science
B)Music
C)History
D)English

DOĞRU CEVAP:A

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)Science
B)Music
C)History
D)Geography

DOĞRU CEVAP:D

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

chess

A) Guitar
B) Chess
C) Book
D) Swim

DOĞRU CEVAP: B

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

book
A) Riding a horse
B) Playing table tennis
C) Reading a book
D) Watching TV

DOĞRU CEVAP:C

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
guitar

A) Playing the guitar
B) Playing table tennis
C) Reading a book
D) Watching TV

DOĞRU CEVAP: A

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bike

A) Playing the guitar
B) Playing table tennis
C) Reading a book
D) Riding a bike

DOĞRU CEVAP: D

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
table tennis

A) Playing the guitar
B) Playing table tennis
C) Playing table tennis
D) Watching TV

DOĞRU CEVAP:B

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dive

A)Playing table tennis
B)Watching TV
C)Swimming
D)Playing chess

DOĞRU CEVAP:C

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
Tv

A)Playing table tennis
B)Watching TV
C)Swimming
D)Playing chess

DOĞRU CEVAP: B

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
france

A)France
B)Turkey
C)Spain
D)Japan

DOĞRU CEVAP: A

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
experiment

A)Playing table tennis
B)doing experiment
C)Swimming
D)Playing chess

DOĞRU CEVAP:B

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
maths

A)Maths
B)English
C)Science
D)History

DOĞRU CEVAP:A

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
ride a horse

A) Playing the guitar
B) Playing table tennis
C) Playing table tennis
D) Riding a horse

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

İngilizce 4. Sınıf diğer ünite testleri aşağıda sıralanmıştır.
5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir