5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri


5. Sınıf Ünite 2 My Town (Benim Kasabam) ünitesi öğrencilerin; eşyaların ve insanların konumları (the location of things and people), yön talimatları (directions), yükselen tonlama (rising intonation) ve önemli mekanları (important places) öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler; eşyaların ve insanların konumlarını rahatça belirtebilir, yönleri sorabilir, anlayabilir ve yön tarifi yapabilir. Aynı zamanda İngilizce konuşurken yükselen tonlamayı kullanmayı öğrenebilir ve önemli mekanlar hakkında verilen önemli bilgileri anlayabilirler.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken; eşyaların ve insanların konumları (the location of things and people), yön talimatları (directions), yükselen tonlama (rising intonation) ve önemli mekanlardan (important places) bahsederken kendilerini rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf Ünite 2 My Town bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. Is Müge at the bakery?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. Are they at the library?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

3. Are Gökhan at the school?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Is Gökhan at the school?)

4.The cinema are between the bank and the museum.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( The cinema is between the bank and the museum.)

5. The dog is the pharmacy in front of.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( The is in front of the pharmacy.)

6. The mosque are behind the library.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (The mosque is behind the library.)

7. Where is Ebrar?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

8. You are welcome.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

9. Excuse me, how can I get to the post office?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

10. It is to the cafe next to.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (It is next to the cafe.)

11. It is on right your.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (It is on your right.)

12. Take the second left.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

13. There is one nearby.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. Where are Anıtkabir?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( Where is Anıtkabir?)

15. How can get I to the supermarket?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( How can I get to the supermarket?)

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. Can – is – home at ?

A) Can is at home ?

B) At Can is home?

C) Is Can at home?

D) Home is at Can ?

DOĞRU CEVAP: C

2. At – the – cinema- is – Sümeyye?

A) At the cinema is Sümeyye.

B) Sümeyye is at the cinema.

C) İs Sümeyye at the cinema .

D) The cinema at Sümeyye is

DOĞRU CEVAP: B

3. Library – the -is – between – the – cinema -and -museum – the ?

A) The library is between the cinema and the museum.

B) The cinema and the museum the library is between .

C) The museum is between the cinema and the library.

D) The cinema is between the museum and the library.

DOĞRU CEVAP: A

4. Library – is – behind – the – cinema – the ?

A) The library is behind the cinema .

B) The cinema is behind the library.

C) İs cinema the library behind the.

D) The is cinema the behind library.

DOĞRU CEVAP: B

5. Post – office – next – to – the – school – the – is ?

A) The school is next to the post office

B) The next to school the is post office

C) İs post office the next to the school

D)The post office is next to the school.

DOĞRU CEVAP: D

6. Erdinç – Ebrar – where -is ?

A) Erdinç, where is Ebrar?

B) Where is Ebrar, Erdinç?

C) Ebrar is where Erdinç?

D) İs Ebrar where Erdinç?

DOĞRU CEVAP: A

7. Ecem – Müge – between – Gökhan – is – and ?

A) Ecem is Müge and between Gökhan.

B) Between is Gökhan Müge and Ecem .

C) Gökhan is between Müge and Ecem.

D) Müge and Ecem is between Gökhan.

DOĞRU CEVAP: C

8. Welcome – you – are ?

A) Are you welcome .

B) You welcome are.

C) You are welcome.

D) Are welcome you.

DOĞRU CEVAP: C

9. You – very – thank – much ?

A) You very much thank .

B) Much you very thank .

C) Thank very much you .

D)Thank you very much.

DOĞRU CEVAP: D

10. Get – to – the – how – can – theatre – I ?

A) I get to the theatre how can ?

B) How can I get to the theatre?

C) Can how I get to the theatre ?

D) How can get to theatre I the ?

DOĞRU CEVAP: B

11. Next – to – the – is – it – cafe ?

A) It is next to the cafe.

B) To the cafe it is next .

C) Next to the cafe it is.

D) İs next to the cafe it .

DOĞRU CEVAP: A

12. Ahead – straight – go ?

A) Go straight ahead.

B) Straight go ahead.

C) Go ahead straight.

D) Straight ahead go .

DOĞRU CEVAP: A

13. Right – on – your – it – is ?

A) It is on your right.

B) On your right it is .

C) It is right on your .

D) Right it is on your .

DOĞRU CEVAP: A

14. The – take – left – second ?

A) Left take the second .

B) Take the second left.

C) The second left take .

D) Second the take left

DOĞRU CEVAP: B

15. Blue Mosque – is – where – the ?

A) Blue Mosque where is the ?

B) İs the Blue Mosque where?

C) Where Blue Mosque is the ?

D)Where is the Blue Mosque?

İngilizce 5. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1. The train station is in front of the cafe.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. Are there a school near here?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Is there a school near here?)

3. The cinema is between the cafe and the restaurant.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

4. The post office are near the fire station.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (The post office is near the fire station.)

5. Well, go straight ahead.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)

6.is-right-on-it-your.

A)It is on your right.
B)It on is your right.
C)It is on right your.
D)On your right it is.

DOĞRU CEVAP:A

7.English-get-the-how-classroom-can- to- I?

A)How can I get to the classroom English?
B)How can I to get the English classroom?
C)How I can get to the English classroom?
D)How can I get to the English classroom?

DOĞRU CEVAP:D

8.me-excuse-!-the-where-class-music-is?

A)Me excuse! Where the is music class?
B)Excuse me! Where is the music class?
C)Me excuse! Where is the music class?
D)Excuse me! Where the is music class?

DOĞRU CEVAP:B

9.fire-is-near-station-the-it.

A)It is near the station fire.
B)It is the fire station near.
C)It is near the fire station.
D)Is it near the fire station.

DOĞRU CEVAP:C

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10.The fire station______ next to the police station.

A)is
B)are
C)am
D)it

DOĞRU CEVAP:A

11. The pharmacy is ________ the cafe.

A)of front in
B)in front of
C)between
D)in of front

DOĞRU CEVAP:C

12. Go straight ________.

A)between
B)head
C)about
D)ahead

DOĞRU CEVAP:D

13.Take the _______ right and go straight.

A)one
B)first
C)two
D)three

DOĞRU CEVAP:B

14. How________ I go to the hospital?

A)near
B)can
C)have
D)between

DOĞRU CEVAP:B

15.______ is on your left.

A)It
B)Your
C)We
D)They

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. ______ Ahmet at home?

A)is
B)are
C)am
D)have

DOĞRU CEVAP:A

2. How can I __________ to the restaurant?

A)between
B)went
C)go
D)have

DOĞRU CEVAP:C

3.Not__________ all.

A)in
B)at
C)on
D)for

DOĞRU CEVAP:B

4.There is__________ nearby.

A)four
B)three
C)two
D)one

DOĞRU CEVAP:D

5.__________ there a park near here?

A)is
B)am
C)are
D)have

DOĞRU CEVAP:A

6.It is __________ your right.

A)for
B)at
C)on
D)in

DOĞRU CEVAP:C

7.__________ the second left.

A)It
B)Has
C)Have
D)Take

DOĞRU CEVAP:D

8.You__________ welcome.

A)is
B)are
C)am
D)have

DOĞRU CEVAP:B

9.Go __________ ahead.

A)near
B)straight
C)next to
D)behind

DOĞRU CEVAP:B

10.How can I__________ to the post office?

A)next to
B)get
C)between
D)straight

DOĞRU CEVAP:B

11.__________ me!

A)Excuse
B)Between
C)Library
D)Home

DOĞRU CEVAP:A

12.Where __________ Buse?

A)have
B)am
C)are
D)is

DOĞRU CEVAP:D

13.Thank __________ very much!

A)we
B)they
C)you
D)I

DOĞRU CEVAP:C

14.The post office__________ next to the library.

A)is
B)am
C)are
D)have

DOĞRU CEVAP:A

15.__________ is Sinan?

A)When
B)Where
C)Whose
D)Which

DOĞRU CEVAP:B

İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesi Yer Edatları Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesi Yer Edatları konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki resmi dikkatlice inceleyiniz ve resme bakarak soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Where is the bakery?

A)It is in front of the butcher’s.
B)It is opposite the butcher’s.
C)It is next to the butcher’s.
D)It is between the butcher’s.

DOĞRU CEVAP:C

2.Where is the train station?

A)It is near the restaurant.
B)It is opposite the restaurant.
C)It is in front of the restaurant.
D)It is behind the restaurant.

DOĞRU CEVAP:D

3.Where is the supermarket?

A)It is next to the bank.
B)It is next to the cafe.
C)It is next to the train station.
D)It is next to the park.

DOĞRU CEVAP:A

4.Where is the hospital?

A)It is opposite the bus stop.
B)It is opposite the train station.
C)It is opposite the toy shop.
D)It is opposite the bookshop.

DOĞRU CEVAP:C

5.Where is the cafe?

A)It is behind the bakery.
B)It is behind the pharmacy.
C)It is behind the restaurant.
D)It is behind the bus stop.

DOĞRU CEVAP:B

6.Where is the bus stop?

A)It is next to the hospital.
B)It is opposite the bakery.
C)It is behind the bakery.
D)It is between the park and restaurant.

DOĞRU CEVAP:D

7.Where is the park?

A)It is next to the cinema.
B)It is behind the cafe.
C)It is near the toy shop.
D)It is between the bakery.

DOĞRU CEVAP:A

8.Where is the restaurant?

A)It is in front of the bakery.
B)It is in front of the park.
C)It is in front of the train station.
D)It is in front of the shoe shop.

DOĞRU CEVAP:C

9.Where is the barber’s?

A)It is opposite the train station.
B)It is opposite the bakery.
C)It is opposite the theater.
D)It is opposite the bus stop.

DOĞRU CEVAP:B

10.Where is the shoe shop?

A)It is next to the bus stop.
B)It is next to the bank.
C)It is next to the theater.
D)It is next to the bookshop.

DOĞRU CEVAP:D

11.Where is the bookshop?

A)It is next to the shoe shop.
B)It is next to the bus stop.
C)It is next to the bank.
D)It is next to the theater.

DOĞRU CEVAP:A

12.Where is the pharmacy?

A)It is in front of the cafe.
B)It is behind the cafe.
C)It is next to the cafe.
D)It is near the cafe.

DOĞRU CEVAP:A

13.Where is the theater?

A)It is in the cinema.
B)It is opposite the cinema.
C)It is next to the cinema.
D)It is between the cinema.

DOĞRU CEVAP:C

14.Where is the bank?

A)It is near the supermarket.
B)It is next to the supermarket.
C)It is between the supermarket.
D)It is opposite the supermarket.

DOĞRU CEVAP:B

15.Where is the toy shop?

A)It is next to the supermarket.
B)It is near the supermarket.
C)It is between the supermarket.
D)It is opposite the supermarket.

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)zoo
B)school
C)library
D)supermarket

DOĞRU CEVAP:C

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)zoo
B)hospital
C)library
D)cafe

DOĞRU CEVAP:D

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
cinema
A)cinema
B)zoo
C)school
D)bus stop

DOĞRU CEVAP:A

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)library
B)hospital
C)school
D)zoo

DOĞRU CEVAP:B

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)bus stop
B)bakery
C)zoo
D)hospital

DOĞRU CEVAP:B

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)cafe
B)hospital
C)bakery
D)stationary

DOĞRU CEVAP:D

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)cafe
B)school
C)pharmacy
D)zoo

DOĞRU CEVAP:C

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bus
A)bus stop
B)zoo
C)cinema
D)home

DOĞRU CEVAP:A

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)library
B)zoo
C)cafe
D)bus stop

DOĞRU CEVAP:B

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)swimming pool
B)zoo
C)supermarket
D)school

DOĞRU CEVAP:A

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)shopping center
B)school
C)restaurant
D)cinema

DOĞRU CEVAP:A

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)library
B)toy shop
C)school
D)cinema

DOĞRU CEVAP:C

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)pharmacy
B)cinema
C)toy shop
D)restaurant

DOĞRU CEVAP:D

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)zoo
B)toy shop
C)library
D)hospital

DOĞRU CEVAP:B

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)supermarket
B)zoo
C)school
D)bakery

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir