5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri


5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunları (games), hobileri (hobbies) ve yeteneklerini (abilities) tanımlayabilmelerini ve bunlar hakkında konuşabilmelerini hedeflemektedir.
Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler hobiler ve oyunlar ile ilgili metinleri anlayabilir, yetenekler hakkında soru sorabilir ve cevaplayabilir, oyunları ve hobileri tanımlayabilirler. Aynı zamanda ünitede öğrencilerin yetenekleri hakkında konuşabilecekleri love/like/ hate ve can kalıpları da verilmektedir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler günlük hayatta oynadıkları oyunları (games), hobileri (hobbies) ve yeteneklerini (abilities) tanımlayabilecekler ve bunlar hakkında rahatça konuşabileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. Does you know these activities?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Do you know these activities?)

2. Which one do you like?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

3. I like ride a horse.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( I like riding a horse.)

4. She likes playing table tennis.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

5. They like taking photos.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

6. Ayşe like riding a bike.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Ayşe likes riding a bike.)

7.My hobbies is collecting stamps and sculpting.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (My hobbies are collecting stamps and sculpting.)

8. This is Kerem.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

9. I is Senem.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I am Senem.)

10. I hate sculpting.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

11. She hate sculpting.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (She hates sculpting.)

12. I can swim well.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

13. They can swim well.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. I love do origami.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I love doing origami.)

15. I don’t like skating.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.
Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. You – do – know – these – activities?

A) Do you know these activities?
B) You do know activities these?
C) These you do know activities?
D) Activities you do know these?

DOĞRU CEVAP: A

2.One – do – you – like – which ?

A) You do like which one?
B) Which one do you like?
C) Do you like which one ?
D)One you like which do ?

DOĞRU CEVAP: B

3.Can – I – horse – ride – a ?

A) Can I ride a horse?
B) A horse I can ride ?
C) I can ride a horse.
D)Ride can a horse I ?

DOĞRU CEVAP: C

4.Table – tennis – playing – I – like ?

A) Table tennis I like playing .
B) Tennis table I like playing.
C) Playing table tennis I like .
D)I like playing table tennis.

DOĞRU CEVAP: D

5.Chinese – play – I – whispers can ?

A) Can play I whispers Chinese .
B) Chinese I can play whispers.
C) Whispers I can play Chinese.
D)I can play Chinese whispers.

DOĞRU CEVAP: D

6.Likes – she – rope – skipping?

A) Likes she skipping rope .
B) She likes skipping rope.
C) Skipping likes rope she .
D)Rope she skipping likes .

DOĞRU CEVAP: B

7.Playing – they – hopscoth- like ?

A) Like playing hopscoth they .
B) Hopscoth like playing they.
C) They like playing hopscotch.
D)They hopscoth playing like .

DOĞRU CEVAP: C

8.Me – like – photos – my – taking – and – father?

A) Me and my father like taking photos.
B) Father like taking photos me and my .
C) Taking photos me and my like father .
D)My like taking photos me and father.

DOĞRU CEVAP: A

9.Collecting – stamps – and – are – my – hobbies – sculpting?

A) Collecting stamps and sculpting my hobbies are .
B) Sculpting are collecting stamps and my hobbies.
C) My hobbies are stapms and sculting collecting .
D)My hobbies are collecting stamps and sculpting.

DOĞRU CEVAP: D

10.Can – swim – well – I ?

A) Can I swim well .
B) I can swim well.
C) Swim well I can .
D)I can well swim .

DOĞRU CEVAP: B

11.Hate – sculpting- I ?

A) Hate I sculpting.
B) Sculpting hate I .
C) I hate sculpting.
D)Hate sculpting I .

DOĞRU CEVAP: C

12.Doing – love – origami – I ?

A) Love doing I origami .
B) Doing origami I love .
C) Origami I love doing.
D)I love doing origami.

DOĞRU CEVAP: D

13.İs – your – favorite – activity – what ?

A) What is your favorite activity?
B) Favorite is your activity what ?
C) Activity favorite is your what ?
D)İs your what favorite activity?

DOĞRU CEVAP: A

14.Swimming – you – like – do ?

A) You like swimming do ?
B) Do you like swimming?
C) Like swimming do you ?
D) Swimming do you like?

DOĞRU CEVAP: B

15.You – can – play – chess?

A) Chess you can play ?
B)You can play chess?
C) Can you play chess?
D)Play can you chess?

DOĞRU CEVAP: C

İngilizce 5. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1.Can you play chess?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2.Can she play football?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

3.Does you like swimming?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Do you like swimming?)

4.What is your favorite activity?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

5.How are your hobbies?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (What are your hobbies?)

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)

6.draw-we-some-on-ground-the-squares.

A)We draw some on the ground squares.
B)We draw some squares on the ground.
C)Draw we some squares on the ground.
D)Some squares on the ground we draw.

DOĞRU CEVAP:B

7.need-piece-ipaper-I-of-a.

A)Need I piece a of paper.
B)Need I a piece of paper.
C)I need a piece of paper.
D)I a piece of paper need.

DOĞRU CEVAP:C

8.dislike-Harun-sculpting.

A)Harun sculpting dislikes.
B)Sculpting Harun dislikes.
C)Dislikes Harun sculpting.
D)Harun dislikes sculpting.

DOĞRU CEVAP:D

9.likes-Elif-chess-doesn’t-she-but-soccer-like.

A)Elif likes chess but she doesn’t like soccer.
B)Likes Elif chess but she doesn’t like soccer.
C)Elif chess likes but she doesn’t like soccer.
D)But she doesn’t like soccer Elif likes chess.

DOĞRU CEVAP:A

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10. I _____ count drom 1 to 20.

A)can
B)should
C)between
D)near

DOĞRU CEVAP:A

11. I want to _____ hiking.

A)have
B)go
C)went
D)get

DOĞRU CEVAP:B

12. I _______ climbing mountains.

A)loves
B)hates
C)like
D)likes

DOĞRU CEVAP:C

13. I am _____ at chess.

A)hate
B)love
C)like
D)goot

DOĞRU CEVAP:D

14. I am ______ at hangman.

A)bad
B)love
C)like
D)hate

DOĞRU CEVAP:A

15. I ______ in İstanbul.

A)hate
B)live
C)love
D)like

DOĞRU CEVAP:B

İngilizce 5. Sınıf Games and Hobbies Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Games and Hobbies Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. I __________ have a bike.

A)don’t
B)do
C)make
D)have

DOĞRU CEVAP:A

2. Can your sister__________ French?

A)speaking
B)talking
C)speak
D)collect

DOĞRU CEVAP:C

3.It is next to the __________ school.

A)he
B)she
C)I
D)our

DOĞRU CEVAP:D

4.No, I__________ .

A)can
B)can’t
C)do
D)does

DOĞRU CEVAP:B

5.__________ you like playing chess?

A)Do
B)Does
C)Should
D)Have

DOĞRU CEVAP:A

6.Yes, she __________ .

A)love
B)hate
C)can
D)can’t

DOĞRU CEVAP:C

7.I love __________ stamps.

A)having
B)doing
C)playing
D)collecting

DOĞRU CEVAP:D

8.__________ is your swimming course?

A)Who
B)When
C)What
D)Can

DOĞRU CEVAP:B

9.It __________ my favorite.

A)is
B)am
C)are
D)do

DOĞRU CEVAP:A

10.Gökhan __________ play computer games.

A)do
B)does
C)doesn’t
D)don’t

DOĞRU CEVAP:C

11.I __________ skipping rope.

A)likes
B)loves
C)hates
D)hate

DOĞRU CEVAP:D

12.Müge can swim __________ .

A)have
B)well
C)do
D)make

DOĞRU CEVAP:B

13.Elif __________ checkers.

A)loves
B)love
C)like
D)hate

DOĞRU CEVAP:A

14.__________ is your favorite hobby?

A)Who
B)Where
C)What
D)When

DOĞRU CEVAP:C

15.It is __________ Saturday.

A)from
B)for
C)in
D)on

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf My Town Ünitesi Yer Edatları Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Hello Ünitesi ülkeler konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I _____ ride a bike.

A)have
B)can
C)do
D)make

DOĞRU CEVAP:B

2. She _______not do puzzles.

A)play
B)make
C)can
D)can’t

DOĞRU CEVAP:C

3.We ______ play marbles.

A)do
B)go
C)ride
D)can

DOĞRU CEVAP:D

4.______ you climb mountains?

A)can
B)make
C)have
D)go

DOĞRU CEVAP:A

5.Can________ swim well?

A)make
B)she
C)well
D)do

DOĞRU CEVAP:B

6. I can’t swim well but I _____ skip rope.

A)make
B)do
C)can
D)can’t

DOĞRU CEVAP:C

7. _______ you ride a bike?

A)How
B)Have
C)Should
D)Can

DOĞRU CEVAP:D

8.______ you speak English?

A)Can
B)Can’t
C)Have
D)Does

DOĞRU CEVAP:A

9.No, I ________.Because I don’t have a bike.

A)can
B)can’t
C)does
D)loves

DOĞRU CEVAP:B

10. They______ play hide and seek.

A)not
B)can’t not
C)can
D)cans

DOĞRU CEVAP:C

11.Where______ you play it?

A)can’t not
B)not
C)can’t
D)can

DOĞRU CEVAP:D

12.______we play chess?

A)can’t not
B)can
C)can’t
D)not

DOĞRU CEVAP:B

13. She _______ swim well but she hates sculpting.

A)can
B)can’t
C)not
D)can not

DOĞRU CEVAP:A

14.Can _______ play blind man’s buff?

A)your
B)their
C)we
D)our

DOĞRU CEVAP:C

15. I_______ play dodgeball.

A)not
B)can’t can
C)can’t not
D)can

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Games and Hobbies Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
hopscotch
A)play chess
B)play hopscotch
C)go swimming
D)hangman

DOĞRU CEVAP:B

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
ride a horse
A)go fishing
B)camping
C)ride a horse
D)origami

DOĞRU CEVAP:C

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)hangman
B)ride a horse
C)skip rope
D)take photos

DOĞRU CEVAP:C

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
table tennis
A)camping
B)origami
C)hangman
D)play table tennis

DOĞRU CEVAP:D

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)hangman
B)play Chinese whispers
C)hide and seek
D)go swimming

DOĞRU CEVAP:B

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fishing
A)go fishing
B)ride a horse
C)camping
D)origami

DOĞRU CEVAP:A

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bike
A)ride a bike
B)hangman
C)hide and seek
D)play chess

DOĞRU CEVAP:A

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
photograph
A)camping
B)take photos
C)blind man’s buff
D)origami

DOĞRU CEVAP:B

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
blind man
A)origami
B)camping
C)hangman
D)blind man’s buff

DOĞRU CEVAP:D

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)camping
B)hangman
C)go swimming
D)play chess

DOĞRU CEVAP:A

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.

A)hangman
B)go swimming
C)origami
D)play chess

DOĞRU CEVAP:C

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
hangman
A)origami
B)camping
C)hangman
D)take photos

DOĞRU CEVAP:C

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
hide and seek
A)hangman
B)hide and seek
C)go swimming
D)play hopscotch

DOĞRU CEVAP:B

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dive
A)ride a horse
B)origami
C)hangman
D)go swimming

DOĞRU CEVAP:D

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
chess
A)play chess
B)hangman
C)play table tennis
D)ride a bike

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir