5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri


5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler günlük rutinleri hakkında konuşabilir, ailelerinin ve arkadaşlarının günlük rutinlerini anlatabilir, saatleri söyleyebilir ve 1-100 arası sayıları söyleyip anlayabilirler. Aynı zamanda ünite Present Simple Tense (Geniş Zaman) kalıbını işlemektedir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken öğrenciler günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. I brush my teeth every day.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2.She get dressed.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( She gets dressed.)

3. We do homework.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

4. My mother goes to bed.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

5. I gets up at 8.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( I get up at 8.)

6.She comb her hair.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (She combs her hair.)

7. We go shopping to the supermarket.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

8. I like reading books.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

9.We wants to see a movie.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( We want to see a movie.)

10. She wash hands and face every morning.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( She washes hands and face every morning.)

11. I arrive at school at 9.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

12. They has breakfast.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (They have breakfast.)

13. I get up early every day.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. I has six classes a day.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( I have six classes a day.)

15. It’s twelve o’clock.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

İngilizce 5. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. I – am – student – a – 5th – grade – in – the ?

A) I am a student in the 5th grade.
B) İn the 5th grade I am a student .
C) A student in the 5th grade I am .
D)5th grade I am a student in the .

DOĞRU CEVAP: A

2.Get – up – at – seven – o’clock – I ?

A) Get up I at seven o’clock .
B) Seven o’clock I get up at .
C) I get up at seven o’clock.
D)I seven o’clock at get up .

DOĞRU CEVAP: C

3.Have – at – a – quarter – past – I – breakfast – seven ?

A) Have breakfast I at a quarter past seven .
B) At a quarter past seven I have breakfast.
C) Past seven I have breakfast quarter at a .
D) I have breakfast at a quarter past seven.

DOĞRU CEVAP: D

4.Every – evening – six – dinner – o’clock – I – have – at ?

A) Every evening I have dinner at six o’clock.
B) I have dinner at six o’clock every evening.
C) Six o’clock every evening I have dinner at .
D)I have dinner every evening at six o’clock.

DOĞRU CEVAP: B

5.Half – past – twelve – it – is ?

A) It is half past twelve.
B) Half past twelve it is .
C) Twelve it is half past .
D)Past twelve it is half .

DOĞRU CEVAP: A

6.İt – is – to – one – quarter – a ?

A) Quarter it is a to one.
B) To one it is a quarter.
C) It is a quarter to one.
D)One it is a quarter to.

DOĞRU CEVAP: C

7.Get – up – what – time – do – you ?

A) Get up what time do you ?
B) What time get up do you ?
C) You get up what time do?
D)What time do you get up?

DOĞRU CEVAP: D

8.Do – you – school – what – time – go – to ?

A) Do you go to school what time ?
B) What time do you go to school?
C) What time go to school do you ?
D) School do you what time go to ?

DOĞRU CEVAP: B

9.Lunch – has – he – at – twelve ?

A) He has lunch at twelve.
B) Has he lunch at twelve.
C) At twelve has he lunch .
D)Lunch at twelve has he .

DOĞRU CEVAP: A

10.Plays – football – he – day – every ?

A) Plays football every day he .
B) Football he plays every day.
C) He plays football every day.
D)Every day he plays football.

DOĞRU CEVAP: C

11.Half – lunch – one – past – at – have – does – he ?

A) He does have lunch at half one past ?
B) Lunch at half past one does he have ?
C) Half past one does he have lunch at ?
D)Does he have lunch at half past one?

DOĞRU CEVAP: D

12.After – breakfast – I – brush – my – teeth ?

A) After breakfast, I brush my teeth.
B) I brush my teeth ,After breakfast.
C) After breakfast,My teeth I brush.
D)I brush , My teeth after breakfast.

DOĞRU CEVAP: A

13.Home – a – quarter – past – five – come – back – at – I ?

A) Home a quarter past five I come back at.
B) Come back I home at a quarter past five .
C) I come back home at a quarter past five.
D)At a quarter past five I come back home .

DOĞRU CEVAP: C

14.Nine – past – half – bed – at – goes – she – to ?

A) Goes to bed she at half past nine .
B) Bed at half past nine she goes to .
C) At half past nine she goes to bed .
D)She goes to bed at half past nine.

DOĞRU CEVAP: D

15.Dinner – read – book – I – a – after ?

A) After dinner I read a book .
B) I read a book after dinner.
C) A book I read after dinner.
D)Book a I read after dinner.

DOĞRU CEVAP: B

İngilizce 5. Sınıf 4. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1.He has lunch at one p.m.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2.What time do he goes to bed?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( What time does he go to bed?)

3.This is my daily routine.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

4. I goes to bed at nine o’clock.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( I go to bed at nine o’clock.)

5. Do his mother go to work by bus?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Does his mother go to work by bus?)

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)

6.have-Hakan-the-in-afternoons-classes.

A)Hakan classes have in the afternoons.
B)The in afternoons Hakan have classes.
C)Hakan have classes in the afternoons.
D)Have Hakan classes in the afternoons.

DOĞRU CEVAP:C

7.goes-Batu-train-by-work-to.

A)Batu goes to work train by.
B)Train by Batu goes to work.
C)Batu to work goes by train.
D)Batu goes to work by train.

DOĞRU CEVAP:D

8.school-have-I-at-lunch.

A)I have lunch at school.
B)I lunch have at school.
C)School at I have lunch.
D)Lunch I have at school.

DOĞRU CEVAP:A

9.Emir-is-name-my.

A)Name my is Emir.
B)My name is Emir.
C)Emir is my name.
D)Is my name Emir.

DOĞRU CEVAP:B

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10. I ______ to school by bus.

A)go
B)have
C)make
D)play

DOĞRU CEVAP:A

11.I _____ eggs and milk.

A)likes
B)loves
C)have
D)does

DOĞRU CEVAP:C

12. I _______ books at eight o’clock every evening.

A)listen
B)read
C)drink
D)see

DOĞRU CEVAP:B

13. I play basketball ____ my friends.

A)at
B)on
C)in
D)with

DOĞRU CEVAP:D

14. Thanks ____ your answers.

A)for
B)from
C)on
D)in

DOĞRU CEVAP:A

15. Do you _____ breakfast?

A)can
B)does
C)have
D)has

DOĞRU CEVAP:C

İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. I __________ homework about dailiy routines.

A)have
B)has
C)do
D)does

DOĞRU CEVAP:A

2. I comb my hair and __________ breakfast.

A)make
B)have
C)has
D)do

DOĞRU CEVAP:B

3. After school, I__________ back home and do my homework.

A)does
B)do
C)have
D)get

DOĞRU CEVAP:D

4.I__________ lunch at the school canteen.

A)does
B)do
C)have
D)has

DOĞRU CEVAP:C

5.It is twelve__________ (12:00)

A)half
B)past
C)quarter
D)o’clock

DOĞRU CEVAP:D

6.It is __________ to one. (12:45)

A)quarter
B)half
C)to
D)past

DOĞRU CEVAP:A

7.I__________ my teeth.

A)come
B)brush
C)brushes
D)get

DOĞRU CEVAP:B

8.__________ time do you get up?

A)Who
B)How
C)What
D)When

DOĞRU CEVAP:C

9.I have classes__________ the afternoons.

A)for
B)at
C)on
D)in

DOĞRU CEVAP:D

10.__________ goes to work by train?

A)Who
B)When
C)Why
D)How

DOĞRU CEVAP:A

11. Fatma__________ breakfast at 8.

A)make
B)do
C)has
D)have

DOĞRU CEVAP:C

12. Selin __________ to school by bus.

A)walks
B)walk
C)go
D)goes

DOĞRU CEVAP:D

13.In the evenings, Sinan__________ books.

A)walk
B)reads
C)read
D)see

DOĞRU CEVAP:B

14.I wake up__________.

A)early
B)ear
C)play
D)late

DOĞRU CEVAP:A

15.Does he wake__________ early?

A)in
B)at
C)up
D)on

DOĞRU CEVAP:C

İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine Ünitesi Simple Present Tense Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine Ünitesi Simple Present Tense konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. ______ you have a plan after school today?

A)Has
B)Do
C)Does
D)Have

DOĞRU CEVAP:B

2. The school _______ at five o’clock.

A)finishes end
B)end
C)finishes
D)finish

DOĞRU CEVAP:C

3. My school ______ in the afternoon.

A)has
B)have
C)start
D)starts

DOĞRU CEVAP:D

4. She ______ sleepy.

A)feels
B)feel
C)get
D)make

DOĞRU CEVAP:A

5. I ______ my hair every morning.

A)gets
B)comb
C)combs
D)get

DOĞRU CEVAP:B

6.I ______ back home at quarter past threee

A)came
B)comes
C)come
D)cames

DOĞRU CEVAP:C

7.Gökhan ______ at seven o’clock.

A)up
B)get
C)get up
D)gets up

DOĞRU CEVAP:D

8. How do you ____ to school?

A)go
B)goes
C)can
D)have

DOĞRU CEVAP:A

9. ________ your sister watch TV?

A)can’t
B)does
C)do
D)can

DOĞRU CEVAP:B

10. What time do you ______?

A)wathches
B)gets up
C)get up
D)swimming

DOĞRU CEVAP:C

11._______ she have breakfast?

A)can’t
B)can
C)do
D)does

DOĞRU CEVAP:D

12. How _____ you go to school?

A)do
B)does
C)can
D)can’t

DOĞRU CEVAP:A

13.I _____ computer games.

A)plays
B)play
C)playing
D)play not

DOĞRU CEVAP:B

14.My father ______ to bed at eleven o’clock.

A)go
B)have
C)goes
D)eat

DOĞRU CEVAP:C

15. She______ books at nine o’clock every day.

A)reads
B)read
C)listens
D)reading

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
homework
A)do homework
B)watch TV
C)play the guitar
D)read books

DOĞRU CEVAP:A

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
bus
A)have a shower
B)watch TV
C)do homework
D)get on the bus

DOĞRU CEVAP:D

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
breakfast
A)have a shower
B)do homework
C)have breakfast
D)watch TV

DOĞRU CEVAP:C

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
wash
A)wash hands and face
B)get on the bus
C)go to school
D)play the guitar

DOĞRU CEVAP:A

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
book
A)read books
B)have a shower
C)do homework
D)wash hands and face

DOĞRU CEVAP:A

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
brush
A)do homework
B)brust teeth
C)play the guitar
D)playing football

DOĞRU CEVAP:B

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
foorball
A)have a shower
B)get on the bus
C)have breakfast
D)play football

DOĞRU CEVAP:D

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
go to bed
A)do homework
B)read books
C)wash hands and face
D)go to bed

DOĞRU CEVAP:D

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
school
A)read books
B)play the guitar
C)go to school
D)watch TV

DOĞRU CEVAP:C

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
Tv
A)play football
B)watch TV
C)have breakfast
D)wash hands and face

DOĞRU CEVAP:B

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
guitar
A)play the guitar
B)brush teeth
C)watch TV
D)have a shower

DOĞRU CEVAP:A

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
shower
A)play football
B)have a shower
C)get on the bus
D)wash hands and face

DOĞRU CEVAP:B

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fifteen
A)fifty
B)five
C)fifteen
D)fiveteen

DOĞRU CEVAP:C

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
five
A)fifty
B)fif
C)fifteen
D)five

DOĞRU CEVAP:D

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
50
A)five
B)fifteen
C)fiveteen
D)fifty

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir