5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri


health

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde hastalıklarımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, bu hastalıkların tanımını yaparken kullanabileceğimiz yardımcı kelimeler, ihtiyaçlarımızı dile geitirirken kullanabileceğimiz kelimeler ve ayrıca should kalıbı işlenmektedir.

Bu ünitede bir hastalığa yakalandığımızda kendimizi nasıl ifade edebileceğimiz, ihtiyaçlarımızı nasıl dile getirebileceğimiz ya da hastalığını ifade eden birine nasıl tavsiye verebileceğimiz üzerine yoğunlaşılmış ve bu yönde bizlere yardımcı olacak kelime bilgisi paylaşılmaktadır. 5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) çalışan öğrencilere Should kalıbı (-meli, -malı) kullanarak öneri ve tavsiyede bulunma becerisi kazandırılmaktadır.

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) bitiminde öğrencilerin hastalıkları, vücut ihtiyaç ve hisleri tanımlayabilmesi ve should kalıbı kullanarak öneri ve tavsiyede bulunabilmesi beklenmektedir

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler yaşadıkları hastalıkları , bunlara nelerin neden olduğunu ve nasıl geçebileceğini İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf 5. Ünite Health (Sağlık) bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. You should see a doctor.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. I have a fever.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

3.My leg is broke.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (My leg is broken)

4. I has a pain in my stomach.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( I have a pain in my stomach.)

5. What is the matter with you?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

6. I sorry to hear that.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I am sorry to hear that.)

7. Can I go to home?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

8. You should take your pills and syrup.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

9. Has a rest.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Have a rest.)

10. Do you have a runny nose?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

11. I tired.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I am tired.)

12. You should drink cold water.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( You shouldn’t drink cold water.)

13. I don’t feel well.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. Does you have a cough?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Do you have a cough?)

15. You should drink mint and lemon tea.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

İngilizce 5. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. Bed – In – Stay

A) Stay in bed.
B) Stay bed in.
C) In stay bed.
D) In bed stay.

DOĞRU CEVAP: A

2. You – Nose – a – ? – Runny – Do – Have

A) Do have you a nose runny?
B) Do you have a runny nose?
C) Have you do runny a nose?
D) Runny have a do you nose?

DOĞRU CEVAP: B

3. Work – to – ? – Can – I – Go

A) Work can to go I?
B) Go to can work I ?
C) Can I go to work?
D) I can go to work?

DOĞRU CEVAP: C

4. Father – My – Fever – High – a – Has.

A) Has my father a high fever.
B) Fever high a has my father.
C) My father a has high fever.
D)My father has a high fever.

DOĞRU CEVAP: D

5. Cold – a – have – you.

A) Cold have a you.
B) Have cold a you.
C) You a have cold.
D)You have a cold.

DOĞRU CEVAP: D

6. To- That – Hear – Sorry – am – I.

A) I am sorry to hear that.
B) Sorry am I to that hear.
C) That hear am I to sorry.
D) Am to I sorry that hear.

DOĞRU CEVAP: A

7. You- With- ? – The – Is – What – Matter

A) Matter you with is what the?
B) You matter what the is with?
C) What is the matter with you?
D) The matter is with you what?

DOĞRU CEVAP: C

8. Müge – ? – at – Is – Home

A) Müge home at is?
B) Is Müge at home?
C) Home Müge is at?
D) Müge is home at?

DOĞRU CEVAP: B

9. a – Has – Cough – She.

A) Cough she a has.
B) Has a she cough.
C) A she has cough.
D) She has a cough.

DOĞRU CEVAP: D

10. Fever – I – have – a.

A) I have a fever.
B) Have I a fever.
C) Fever have I a.
D) a fever have I.

DOĞRU CEVAP: A

11. Stomach – my – in – a – have – I – pain.

A) I have a pain in my stomach.
B) Pain have I a in stomach my.
C) I have a stomach in my pain.
D) Have I a pain in my stomach.

DOĞRU CEVAP: A

12. Is – My – Leg – Broken.

A) Leg my is broken.
B) My leg is broken.
C) Broken leg my is.
D) My is leg broken.

DOĞRU CEVAP: B

13. Should – My – Visit – Not – I – Friends.

A) My not visit should friends I.
B) Visit not my friends I should.
C) I should not visit my friends.
D) Friends not visit my I should.

DOĞRU CEVAP: C

14. Buy – ? – I – Should – Medicine

A) I should buy medicine?
B) Buy should medicine I?
C) Medicine buy I should?
D) Should I buy medicine?

DOĞRU CEVAP: D

15. Doctor – I – See – Should – a.

A) See doctor I a should.
B) a should I see doctor.
C) Should I see a doctor.
D)I should see a doctor.

DOĞRU CEVAP: D

İngilizce 5. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1. You can’t go to the cinema.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. You stay at home should.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (You should stay at home.)

3.You shouldn’t brush your teeth.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (You should brush your teeth.)

4. What should she do?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

5. You shouldn’t sleep nine hours a day.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (You should sleep nine hours a day.)

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)

6. don’t-you-medicine-need.

A) Medicine you need don’t.
B) Need medicine you don’t.
C) You don’t need medicine.
D) Don’t you need medicine.

DOĞRU CEVAP: C

7. soon-well-get.

A) Soon get well.
B) Get soon well.
C) Well get soon.
D) Get well soon.

DOĞRU CEVAP: D

8. should-stay-you-home-at.

A) You should stay at home.
B) Should stay at home you.
C) You should stay home at.
D) At home you should stay.

DOĞRU CEVAP: A

9.breakfast-you-have-should.

A) You have breakfast should.
B) You should have breakdfast.
C) Should you have breakfast.
D) You should breakfast have.

DOĞRU CEVAP:B

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10. You should______ your hands.

A)drink
B)sleep
C)brush
D)wash

DOĞRU CEVAP:D

11. We________ sleep nine hours a day.

A)should
B)shouldn’t
C)doesn’t
D)have

DOĞRU CEVAP:A

12. She should _______ milk every day.

A)have
B)smell
C)drink
D)eat

DOĞRU CEVAP:C

13. I ______ cold and tired.

A)should
B)feel
C)drink
D)eat

DOĞRU CEVAP:B

14. I ______ a sore throat.

A)have
B)should
C)has
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:A

15. You should ______ some tissues.

A)don’t
B)shouldn’t
C)drink
D)buy

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Health Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Health (Sağlık) Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. I __________ a toothache.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:A

2. You __________ get a blanket.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:C

3.I have a __________ pain in my back.

A)good
B)perfect
C)awesome
D)terrible

DOĞRU CEVAP: D

4.You __________ carry heavy things.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:D

5.I __________ cold.

A)feel
B)eat
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:A

6.I __________ a runny nose.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:A

7. You __________ wealthy.

A)have
B)am
C)is
D)are

DOĞRU CEVAP:D

8.What is the __________ ?

A)bad
B)see
C)matter
D)soon

DOĞRU CEVAP:C

9.I __________ bad.

A)problem
B)you
C)feel
D)matter

DOĞRU CEVAP:C

10.Let’s __________ a doctor.

A)has
B)see
C)headache
D)have

DOĞRU CEVAP:B

11.I have a __________ in my back.

A)pain
B)right
C)should
D)have

DOĞRU CEVAP:A

12.Get __________ soon.

A)are
B)shouldn’t
C)should
D)well

DOĞRU CEVAP:D

13.What is wrong __________ you?

A)with
B)feel
C)have
D)should

DOĞRU CEVAP:A

14. I have a pain in __________ ear.

A)you
B)my
C)I
D)she

DOĞRU CEVAP:B

15. I feel __________ ill.

A)very
B)should
C)has
D)have

DOĞRU CEVAP:A

İngilizce 5. Sınıf Health (Sağlık) Ünitesi Should Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Health (Sağlık) Ünitesi Should konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I have sore throat. I________ go to school.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:D

2. We_________ eat fruit and vegetables.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:C

3. Gökhan has a terrible toothache. He_______ eat candies.

A)have
B)shouldn’t
C)should
D)has

DOĞRU CEVAP:B

4.She looks tired. She___________have a rest.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:C

5. We __________ brush our teeth every day.

A)should
B)shouldn’t
C)have
D)has

DOĞRU CEVAP:A

6. Miray has a stomachache. She ________ drink coke.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:D

7.You________ see a doctor.

A)should
B)has
C)have
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:A

8. You _______ take this medicine every morning.

A)have
B)has
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:C

9. ___________ I see the doctor?

A)should
B)shouldn’t
C)have
D)has

DOĞRU CEVAP: A

10. We _______ drink mint and lemon tea.

A)have
B)take
C)should
D)shouldn’t

DOĞRU CEVAP:C

11. What ______ I do?

A)shouldn’t
B)has
C)have
D)should

DOĞRU CEVAP:D

12. They _______ take their pills.

A)can
B)should
C)shouldn’t
D)can’t

DOĞRU CEVAP:B

13. You have the flu. You don’t need medicine, you ______ stay in bed.

A)should
B)have
C)has
D)do

DOĞRU CEVAP:A

14. He _________ drink cold water.

A)can
B)should
C)shouldn’t
D)does

DOĞRU CEVAP:C

15. She _______ stay in bed.

A)does
B)do
C)shouldn’t
D)should

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Health (Sağlık) Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Health (Sağlık) Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
broken arm
A)a broken arm
B)measles
C)tired
D)faint

DOĞRU CEVAP:A

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
headache
A)flu
B)tissue
C)headache
D)medicine

DOĞRU CEVAP:C

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
cough
A)blanket
B)cough
C)flu
D)measles

DOĞRU CEVAP:B

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
doctor
A)sleep
B)flu
C)medicine
D)doctor

DOĞRU CEVAP:D

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
dentist
A)dentist
B)nurse
C)faint
D)measles

DOĞRU CEVAP:A

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
vegetables
A)fruits
B)tomato
C)vegetables
D)potato

DOĞRU CEVAP:C

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fruit
A)vegetables
B)fruits
C)apple
D)banana

DOĞRU CEVAP:B

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
runny nose
A)faint
B)pill
C)nurse
D)runny nose

DOĞRU CEVAP:D

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
tissue
A)tissue
B)doctor
C)thermometer
D)fever

DOĞRU CEVAP:A

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
blanket
A)chess
B)blanket
C)tissue
D)medicine

DOĞRU CEVAP:B

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
sore throat
A)medicine
B)measles
C)a sore throat
D)tired

DOĞRU CEVAP:C

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fever
A)pill
B)tissue
C)flu
D)fever

DOĞRU CEVAP:D

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
toothache
A)toothache
B)blanket
C)medicine
D)flu

DOĞRU CEVAP:A

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
backache
A)doctor
B)backache
C)blanket
D)medicine

DOĞRU CEVAP:B

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
stomachache
A)faint
B)pill
C)nurse
D)stomacache

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir