5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri


movies

5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) ünitesinde film türleri, filmlerle ilgili konuşurken kullanabileceğimiz yardımcı kelimeler, beğenilerimizi ve beğenmediğimiz şeyleri ifade edebileceğimiz cümle kalıpları işlenmektedir.

Bu ünitede filmlerden bahsederken kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi, beğenilerimizi ve beğenmediğimiz filmleri, karakterleri nasıl ifade edeceğimizi gösteren ve pekiştiren konu anlatımı yapılmakta, bu konuyla alakalı kelime bilgisi paylaşılmaktadır. 5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) ünitesine çalışan öğrencilere likes / dislikes kelimelerini kullanarak öneri ve tavsiyede bulunma becerisi kazandırılmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies (Filmler) bitiminde öğrencilerin film ve karakter türlerini tarif etmesi, filmlerle ilgili fikirlerini ifade etmesi, beğenileri ve beğenmediklerini ifade edebilecekleri cümleler kurması beklenmektedir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce filmler hakkında konuşurken kendilerini rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

Bol bol test çözerek öğrenme eylemi daha da pekişir. 5. Sınıf Ünite 1 Hello bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve ‘true’ ya da ‘false’ seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1. Do you like watching movies?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. What am your favorite film?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (What is your favorite film?

3. I love science fiction films.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

4. I doesn’t like horror movies.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I don’t like horror movies.)

5. Action movies is my favorite.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Action movies are my favorite.)

6. I love comedy films. They are funny.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

7. Where are the girls?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

8. I am really bored.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

9. Does you want to watch Harry Potter?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( Do you want to watch Harry Potter?)

10. I hate them.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

11. It is a drama about a dog and a professor.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

12. She doesn’t likes horror movies.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( She doesn’t like horror movies.)

13. That sounds good.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

14. I love movies about aliens.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

15. I doesn’t like horror films. I think they are scary.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (I don’t like horror films. I think they are scary.)

İngilizce 5. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.
Karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.

1. let’s-two-buy-tickets.

A) Let’s two tickets buy.
B) Two tickets let’s buy.
C) Let’s buy two tickets.
D)Two tickets buy let’s.

DOĞRU CEVAP: C

2.think-they-I-scary-are.

A) Think I they are scary.
B) I think scary they are.
C) Are they I think scary.
D)I think they are scary.

DOĞRU CEVAP: D

3.Let’s-a-watch-movie.

A) Let’s watch a movie.
B) Let’s a movie watch.
C) Let’s watch movie a.
D) Let’s a watch movie.

DOĞRU CEVAP: A

4.love-I-comedies.

A) I comedies love
B) I love comedies.
C) Love I comedies.
D) Comedies I love.

DOĞRU CEVAP: B

5.great-that-sounds.

A) Sounds that great.
B) That great sounds.
C) That sounds great.
D) Sounds great that.

DOĞRU CEVAP: C

6.really-am-I-bored.

A)I really am bored.
B)Really I bored am.
C)Am I really boredç
D)I am really bored.

DOĞRU CEVAP: D

7.movie-a-do-want-watch-you-to?

A)You do want to watch a movie?
B)Want do you to watch a movie?
C)A movie do you want to movie?
D)Do you want to watch a movie?

DOĞRU CEVAP: D

8.exciting-they-are.

A) They are exciting.
B) Are they exciting.
C) Exciting they are.
D) They exciting are.

DOĞRU CEVAP: A

9. boring-are-they-I-think.

A) I think are they boring.
B) I think they are boring.
C) Boring are they I think.
D) Think I they are boring.

DOĞRU CEVAP: B

10.are-movies-my-action-favorite.

A) Movies action are my favorite.
B) My favorite are movies action.
C) Action movies are my favorite.
D) Favorite my action are movies.

DOĞRU CEVAP: C

11.funny-they-are.

A)Are they funny.
B)Funny they are.
C)They funny are.
D)They are funny.

DOĞRU CEVAP: D

12.father-like-does-my-not-films-horror.

A) My father does not like horror films.
B) Father my does not like horror films.
C) Films horror father my does not like.
D) Horror movies like does not my father.

DOĞRU CEVAP: A

13. Cartoons-sister-my-loves.

A) My sister loves cartoons.
B) Sister my loves cartoons.
C) Cartoons my sister loves.
D) Loves my sister cartoons.

DOĞRU CEVAP: A

14. do-I-like-comedy-not.

A) I not do like comedy.
B) I do not like comedy.
C) I do not comedy like.
D) Like comedy I do not.

DOĞRU CEVAP: B

15.like-I-movies-action.

A) I like action movies.
B) Like I action movies.
C) Action movies I like.
D) I like movies action.

DOĞRU CEVAP: A

İngilizce 5. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları true ya da false şeklinde işaretleyiniz.(1-5)

1. There is a comedy film at the Atatürk Theather.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

2. Have you like to see it?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B (Would you like to see it?)

3. What time does it start?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

4. Whose do you think about Batman?

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: B ( What do you think about Batman?)

5. He likes comedies.

A)TRUE B)FALSE

DOĞRU CEVAP: A

Aşağıdaki karışık verilen kelimeleri dikkatlice inceleyiniz ve seçeneklerden doğru olan sıralamayı bulunuz.(6-9)

6.is-name-the-what-the-theather-movie-of?

A)What is the name the of movie theather?
B)Name is the what of the movie theather?
C)What is name the of the movie theather?
D)What is the name of the movie theather?

DOĞRU CEVAP:D

7.movie-is-the-time-what?

A)The movie what time is?
B)What time is the movie?
C)What is the time movie?
D)What time the is movie?

DOĞRU CEVAP:B

8.love-going-to-movie-the-theather-I.

A)I love going to the movie theather.
B)I love to the movie theather going.
C)I going love to the movie theather.
D)I love movie theather to the going.

DOĞRU CEVAP:A

9.prefer-I-fiction-science.

A)Science fiction I prefer.
B)I science fiction prefer.
C)I prefer fiction science.
D)I prefer science fiction.

DOĞRU CEVAP:D

Boşluğa gelen doğru kelimeleri işaretleyiniz. (10-15)

10. __________ do you think about the characters?

A)When
B)Who
C)What
D)Where

DOĞRU CEVAP:C

11.I love _______ to cinema.

A)went
B)come
C)go
D)going

DOĞRU CEVAP:D

12.I think she_____ helpful and clever.

A)am
B)is
C)like
D)love

DOĞRU CEVAP:B

13.Şaban is my _______ movie.

A)likes
B)love
C)favorite
D)like

DOĞRU CEVAP:C

14. I _____ fantastic films.

A)love
B)should
C)would
D)likes

DOĞRU CEVAP:A

15.
+Are you_____?
-No, I am not.

A)not
B)love
C)like
D)evil

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesine ait konuların genel bir konu tekrarıdır. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Her soruda, aşağıdaki seçeneklerden boşluğa gelen doğru kelimeyi bulunuz ve işaretleyiniz.

1. She __________ comedies.

A)like
B)likes
C)hate
D)love

DOĞRU CEVAP:B

2. What is the movie __________ ?

A)about
B)in
C)on
D)under

DOĞRU CEVAP:A

3.This is__________ .

A)your
B)am
C)yours
D)I

DOĞRU CEVAP:C

4.__________ you like watching films?

A)Are
B)Do
C)Is
D)Does

DOĞRU CEVAP:B

5.What is __________ favorite movie?

A)you
B)I
C)they
D)your

DOĞRU CEVAP:D

6.I __________ science fiction.

A)prefer
B)prefers
C)am
D)is

DOĞRU CEVAP:A

7.What __________ you think about characters?

A)does
B)do
C)have
D)has

DOĞRU CEVAP:B

8.It is __________ the adventures.

A)from
B)for
C)about
D)my

DOĞRU CEVAP:C

9.He __________ all day.

A)doesn’t
B)like
C)sleep
D)sleeps

DOĞRU CEVAP:D

10.Scooby Doo _______ a lot of friends.

A)have
B)has
C)should
D)prefer

DOĞRU CEVAP:B

11.It is __________ funny.

A)really
B)does
C)doesn’t
D)am

DOĞRU CEVAP:A

12.Cartoons are __________ favorite.

A)you
B)I
C)my
D)mine

DOĞRU CEVAP:C

13.I like horror __________.

A)movies
B)comedies
C)funny
D)fun

DOĞRU CEVAP:A

14.I think it __________ frightening.

A)have
B)is
C)am
D)are

DOĞRU CEVAP:B

15.The movie is __________ war.

A)how
B)from
C)for
D)about

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesi Likes-Dislikes Hatırlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesi filmler konusu hatırlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru olacak şekilde, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. He_______ Harry Potter.

A)hate
B)likes
C)like
D)love

DOĞRU CEVAP:B

2.She______ like Hababam Sınıfı.

A)doesnt’t
B)don’t
C)not
D)does

DOĞRU CEVAP:A

3. ______ you like horror movies?

A)are
B)is
C)does
D)do

DOĞRU CEVAP:D

4.I don’t ______ comedy.

A)hates
B)loves
C)likes
D)like

DOĞRU CEVAP:D

5. I ______sci-fi movies.

A)hates
B)loves
C)like
D)likes

DOĞRU CEVAP:C

6. She______ comedy. It is really funny.

A)loves
B)love
C)hate
D)don’t like

DOĞRU CEVAP:A

7. Do you _______ watching movies?

A)loves
B)likes
C)like
D)hates

DOĞRU CEVAP:C

8. _______ don’t like dramas. I think they are boring.

A)it
B)I
C)she
D)he

DOĞRU CEVAP:B

9. I love _______ films. They are funny.

A)science fiction
B)drama
C)horror
D)comedy

DOĞRU CEVAP:D

10. _______ she like animations?

A)Has
B)Have
C)Does
D)Do

DOĞRU CEVAP:C

11. Merve likes ______ to the cinema.

A)go
B)going
C)walk
D)fly

DOĞRU CEVAP:B

12.I __________ like animations.

A)don’t like
B)don’t likes
C)doesn’t like
D)doesn’t likes

DOĞRU CEVAP:A

13. He ________ movies about wars.

A)loves
B)love
C)like
D)hate

DOĞRU CEVAP:A

14. I ________ horror films. They are frightening.

A)doesn’t like
B)don’t like
C)doesn’t likes
D)don’t likes

DOĞRU CEVAP:B

15. Do ______ like fantastic movies?

A)she
B)yours
C)your
D)you

DOĞRU CEVAP:D

İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu test İngilizce 5. Sınıf Movies (Filmler) Ünitesi Nesne Tanımlama testidir. Testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Her soru 3 yanlış 1 doğru, toplamda 4 seçeneğe sahiptir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Resmi doğru tanımlayan şıkkı işaretleyiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
cartoon characters
A)science fiction
B)cartoon
C)horror
D)drama

DOĞRU CEVAP:B

2.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
science fiction
A)drama
B)comedy
C)science fiction
D)funny

DOĞRU CEVAP:C

3.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
horror
A)horror
B)drama
C)science fiction
D)comedy

DOĞRU CEVAP:A

4.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
animation
A)animation
B)drama
C)horror
D)science fiction

DOĞRU CEVAP:A

5.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
comedy
A)horror
B)drama
C)animation
D)comedy

DOĞRU CEVAP:D

6.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
drama
A)comedy
B)drama
C)animation
D)cartoon

DOĞRU CEVAP:B

7.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
cinema
A)comedy
B)cartoon
C)cinema
D)drama

DOĞRU CEVAP:C

8.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
DVD
A)cinema
B)theather
C)movie
D)DVD

DOĞRU CEVAP:D

9.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
exciting
A)exciting
B)boring
C)funny
D)clever

DOĞRU CEVAP:A

10.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
boring
A)fantastic
B)frightening
C)strong
D)boring

DOĞRU CEVAP:D

11.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
funny
A)strong
B)funny
C)helpful
D)brave

DOĞRU CEVAP:B

12.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
ugly
A)strong
B)honest
C)ugly
D)beautiful

DOĞRU CEVAP:C

13.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
beautiful
A)beautiful
B)brave
C)funny
D)strong

DOĞRU CEVAP:A

14.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
helpful
A)helpful
B)evil
C)funny
D)brave

DOĞRU CEVAP:A

15.Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
fantastic
A)strong
B)fantastic
C)clever
D)ugly

DOĞRU CEVAP:B

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 2 My Town : İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 9 Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
-5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir