5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

5. Sınıf Ünite 8 Fitness: İngilizce Testleri ve Çözümleri


sports

5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesinde spor etkinlikleri, sevilen ve sevilmeyen aktiviteler gibi konularına dair kelime bilgisi ve cümle kalıpları işlenmektedir.

Öğrenciler, Fitness (Sağlıklı Yaşam) Ünitesinde birbirinden farklı spor etkinlikleri ifade etmeyi, bu etkinlikleri kullanarak sevdikleri aktivitelere dair cümleler kurmayı, etkinliklere dair teklifte bulunmayı ve soruları cevaplamayı öğrenebilecekler. 5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesine çalışan öğrencilere konuyla ilgili kelime bilgisi ve teklif, öneri gibi cümle kalıpları da verilmektedir.

5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) için hazırladığımız testler, öğrenilen yeni İngilizce kelimeleri farklı cümleler içinde kullanabilmek ve anlamlarını pekiştirebilmek açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, testlerin kazanımları arasında arklı spor etkinliklerine dair kelime bilgisi, beğenme ve beğenmeme ifadesi için cümle kalıpları, öneri ve teklifte bulunma ifadelerini kullanarak cümle kurma becerisi bulunmaktadır.

Bu bölümde, 5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Like-Dislike Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 5. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 1

1) Diyaloğa uygun cümleyi seçiniz.

Duygu: What’s your favorite exercise?
İrem: ……………………………………….…
Duygu: Great! I like it too.

A) I like dong workout.
B) I hate studying Geography.
C) I don’t like playing basketball.
D) I like going to the cinema.

Cevap: A şıkkı

2) Diyaloğa uygun cümleyi seçiniz.

Eren: Do you like sports?
Efe: ……………………………………….…

A) Yes, I like playing baseball.
B) Yes, I don’t like playing chess.
C) I don’t like studying History.
D) Yes, I like visiting my friends.

Cevap: A şıkkı

3) Farklı olan şıkkı seçiniz.

A) Fishing
B) Cycling
C) Working out
D)  Going to theater

Cevap: D şıkkı

4) Boşluğa uygun gelen şıkkı seçiniz.

………………………. but he dislikes cycling.

A) Martin doesn’t like cycling.
B) John hates football.
C) Mary doesn’t like walking.
D) Rick is interested in kayaking

Cevap: D şıkkı

5) Boşluğa uygun gelen şıkkı seçiniz.

………………………. but she likes jogging.

A) Sally doesn’t like visiting museums.
B)  Cansu is not interested in swimming.
C) Kübra likes walking.
D) Ali doesn’t hate soccer.

Cevap: B şıkkı

6) Boşluğa uygun gelen şıkkı seçiniz.

………………………. but they like camping.

A) Duygu and İrem don’t like jogging.
B) They are interested in swimming.
C) Çağlan likes playing tennis.
D) They hate camping.

Cevap: A şıkkı

7) Boşluğa uygun gelen şıkkı seçiniz.

Susan likes hiking but ……………………….

A) she likes walking.
B) They are interested in camping.
C) she hates camping.
D) They don’t like swimming.

Cevap: C şıkkı

8) Boşluğa uygun gelen şıkkı seçiniz.

Tim is interested in playing chess but ……………………….

A) He likes walking.
B) He doesn’t like camping.
C) She hates playing volleyball.
D) They don’t like swimming.

Cevap: B şıkkı

9)  Aşağıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

Sandy and Norman are friends from school. They are sixteen years old and they are in the same class at school. They like studying English and Spanish. They like visiting new places and walking around the streets. Sandy also likes playing beach volley and swimming. But she hates camping and walking in the forest. Norman likes playing basketball and he goes to cinema every Saturday. But he hates driving and working out.

A) They likes studying English.
B) Sandy doesn’t like visiting new places.
C) They like studying Spanish.
D) Norman hates driving.

Cevap: B şıkkı

10)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) Sandy doesn’t like studying Spanish.
B) Sandy likes visiting new places.
C) They like studying English.
D) Norman doesn’t like working out.

Cevap: A şıkkı

11)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık doğrudur?

A) They both like driving.
B) Sandy likes camping.
C) They like studying German.
D) Norman hates driving.

Cevap: D şıkkı

12)  Aşağıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

Çağlan and Egemen are cousins. Çağlan is studying engineering at university. Egemen doesn’t like studying his lessons. They both like playing video games and working out.  Egemen is interested in jogging and hiking, but he hates doing pilates. Çağlan hates playing basketball and football but he likes playing tennis and working out for his muscles.  They like travelling foreign countries and tasting different foods.

A) Çağlan likes eating new foods.
B) Egemen doesn’t like pilates.
C) They like travelling.
D) Çağlan hates working out.

Cevap: D şıkkı

13)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık doğrudur?

A) They both like tasting new beverages.
B) Çağlan likes camping.
C) Egemen likes studying his lessons.
D) Egemen hates pilates.

Cevap: D

14)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık doğrudur?

A) They are friends from school.
B) Egemen likes hiking.
C) Çağlan likes working out for his muscles.
D) Çağlan likes pilates.

Cevap: B

15)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) They are cousings
B) Egemen likes jogging.
C) Çağlan likes playing volleyball.
D) Çağlan likes tennis.

Cevap: C

İngilizce 5. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 2

1)Aşağıdaki paragrafa göre doğru şıkkı seçiniz.

Hello, my name is Patrick. I have three brothers and 2 sisters. We live in a small town in England. My dad and mum go hiking every weekend. My dad also likes kayaking but mum doesn’t like it. They both like swimming in the sea. My brothers and I like playing basketball and football. We play basketball after school every day. My sisters’ favorite activity is playing tennis. They hate football and they play tennis every weekend. Also, we all go to the cinema every Friday. We like watching movies but we don’t like going to the theater.

A) There are 4 people in Patrick’s family.
B) Patrick likes tennis.
C) His brothers likes playing football.
D) The family likes video games.

Cevap: C

2)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) Patrick has 3 sisters.
B) They live in a small town in England.
C) His brothers like playing basketball.
D) They like watching movies.

Cevap: A

3)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) Patrick has 3 brothers.
B) His dad and mum go hiking every weekend.
C) His dad also likes kayaking.
D) They like watching theater.

Cevap: D

4)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık doğrudur?

A) Patrick has 2 brothers and 4 sisters.
B) His parents go hiking every weekend.
C) His dad hates swimming.
D) They hate watching movies.

Cevap: B

5)  Patrick …………………………

A) lives in France.
B) likes watching theater.
C) hates basketball.
D) is interested in football.

Cevap: D

6)  Patrick’s parents  …………………………

A) don’t live in Germany.
B) don’t like kayaking.
C) go swimming every weekend.
D) are interested in football.

Cevap: A

7)Aşağıdaki paragrafa göre doğru şıkkı seçiniz.

Dear Semih, this is my first letter to you. My name is John. I live in California. It is a sunny and warm place near Pacific ocean. Everybody likes doing sports here. My friends and I go swimming every morning. We also like surfing and walking on the beach. My sister Eve is interested in playing beach volley. She plays beach volley with her friends every day. My daddy likes swimming but he hates surfing. My mum and dad hate fishing, they like scuba diving and kayaking. What is your favorite activity? I think you like swimming.

A) John doesn’t live in seaside place.
B) He doesn’t like sea.
C) His friends like surfing.
D) His family live in a cold place.

Cevap: C

8)  John’s parents  …………………………

A) live in California.
B) don’t like scuba diving.
C) go swimming every weekend.
D) are interested in fishing.

Cevap: A

9)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık doğrudur?

A) This is John’s third letter to Semih.
B) He lives in New York.
C) People in California like doing sports here.
D) He hates watching movies.

Cevap: C

10)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) He goes swimming with his friends every morning.
B) His friends also like surfing and walking on the beach.
C) His sister Eve is interested in playing beach volley.
D) Semih hates swimming.

Cevap: D

11)  Yukarıdaki paragrafa göre hangi şık yanlıştır?

A) John lives in a sunny and warm place near Pacific ocean.
B) Everybody is interested in doing sports in California.
C) John’s friends go swimming every morning.
D) John doesn’t like swimming.

Cevap: D

12)  John’s sister …….

A) likes playing beach volley.
B) is not interested in sports.
C) hates beach volley.
D) doesn’t play beach volley every day.

Cevap: A

13)  Paragrafa göre hangi eşleşme doğrudur?

A) John – fishing
B) John’s friends  – swimming
C) Eve – basketball
D) John’s parents – surfing

Cevap: B

14)  Paragrafa göre hangi eşleşme yanlıştır?

A) Eve – beach volley
B) John’s friends  – walking on the seaside
C) Semih  – surfing
D) John – swimming

Cevap: C

15)  Hangi eşleşme yanlıştır?

A) Sports – beach volley
B) Activity – going to the cinema
C) Sea sports – surfing
D) Weekend activity – going to school

Cevap: D

İngilizce 5. Sınıf 8. Ünite Test Örneği 3

1) My favorite sports activity is ________ . I think it is exciting.

A) swimming
B) going to school
C) studying English
D) watching TV

Cevap: A şıkkı

2) My sister’s favorite sports activity is ________  But she doesn’t have a bicycle.

A) surfing
B) cycling
C) working out
D) fishing

Cevap: B şıkkı

3) Their favorite sports activity is playing tennis  But ……………………

A) She hates basketball
B) He is interested in football
C) They don’t like sports
D) They don’t like playing football

Cevap: D şıkkı

4) My parent’s favorite sports activity is …….. But they hate swimming

A) decorating the house
B) cooking
C)watching movies
D) jogging

Cevap: D şıkkı

5) Sinan: How about playing tennis?
Kerem: …………….. I don’t know how to play tennis.

A) Let’s play
B) I’m sorry
C) Welcome
D) Great!

Cevap: B şıkkı

6) Arzu : Do you like playing chess?
Can: ………….. It’s my favorite activity.

A) Of course!
B) I’m sorry
C) No, not at all.
D) I don’t know.

Cevap: A şıkkı

7) Miranda: ………………playing volleyball?
Barnie: That sounds great.

A) Do you like
B) Why don’t you
C) Let’s
D) Are you

Cevap: A şıkkı

8) Selen: What is your ……………….sports activity?
Barnie: It’s fishing.

A) hate
B) dislike
C) like
D) favorite

Cevap: D şıkkı

9) Taner: Let’s play chess.
Aylin: …………………. I think it is not exciting.

A) It sounds good.
B) No, thanks.
C) Why not?
D) Of course!

Cevap: B şıkkı

10) Seher: Would you like to play video games?
Serdar: …………………. It’s my favorite!

A) Why not?
B) No, thanks.
C) Not at all.
D) I hate it.

Cevap: A şıkkı

11)Aşağıdaki paragrafa göre doğru şıkkı seçiniz.

This is my sister Sally. She is twenty three years old. She is studying history at university. She likes reading books and writing stories. But she hates doing sports. Sometimes she walk on the seaside but she doesn’t like jogging. She also doesn’t know how to swim. She has a close friend. They like playing chess and watching movies. Sometimes they go fishing on the weekend.

A) Sally is sixteen.
B) She likes basketball.
C) She is a university student.
D) Her family lives in New York.

Cevap: C şıkkı

12)Aşağıdaki paragrafa göre doğru şıkkı seçiniz.

A) Sally is 23 years old.
B) She likes volleyball.
C) She is studying foreign languages.
D) She doesn’t have a close friend.

Cevap: A şıkkı

13) Aşağıdaki paragrafa göre yanlış şıkkı seçiniz.

A) Sally is studying at university.
B) She likes reading books.
C) She doesn’t know how to swim.
D) Sometimes she walk in the forest.

Cevap: D şıkkı

14) Aşağıdaki paragrafa göre yanlış şıkkı seçiniz.

A) She is studying history at university.
B) She likes writing poems.
C) She hates doing sports.
D) she doesn’t like jogging.

Cevap: B şıkkı

15) Aşağıdaki paragrafa göre doğru şıkkı seçiniz.

A) Sally is studying arts at university.
B) She likes watching cartoons.
C) She hates books.
D) She is not interested in doing sports.

Cevap: D şıkkı

İngilizce 5. Sınıf Fitness Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

5.Sınıf İngilizce 8. Ünite Fitness (Sağlıklı Yaşam) Boşluk Doldurma Testi, 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce 5. Sınıf İngilizce Fitness (Sağlıklı Yaşam) ünitesinde işlenen İngilizce kelimeleri ve İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz ifadeleri pekiştirmiş olacaksınız.

1) What is your …………… sports activitiy?

A) favorite
B) hate
C) why not
D) doing

Cevap: A şıkkı

2) What ……….. swimming this weekend?

A) dislike
B) about
C) why not
D) doing

Cevap: B şıkkı

3) Dogs like …………… with little balls.

A) doing
B) about
C) why not
D) playing

Cevap: D şıkkı

4) Babies ……  drinking milk.

A) like
B) hate
C) of course
D) playing

Cevap: A şıkkı

5) I don’t like studying …… but I like studying English.

A) football
B) chess
C) of course
D) History

Cevap: D şıkkı

6) Clara likes horses so she also likes …….. horses.

A) playing
B) riding
C) swimming
D) History

Cevap: B şıkkı

7) Samantha hates swimming so she is not interested in …………..

A) writing
B) reading
C) chess
D) surfing

Cevap: D şıkkı

8) Susan is interested in football. Her favorite ………………….. is Messi.

A) football player
B) basketball player
C) rider
D) writer

Cevap: A şıkkı

9) Ahmet: Do you like swimming in the sea?
Ekin: No thank you, …………………………..

A) I am afraid of sea.
B) I like fishing
C) I hate chess
D) Of course

Cevap: A şıkkı

10) Ali: My favorite activity is …………… I think it is relaxing

A) basketball
B) football
C) fishing
D) tennis

Cevap: C şıkkı

11) My 3 year old sister likes ……………………

A) riding a horse
B) driving a car
C) watching cartoons
D) playing chess

Cevap: C şıkkı

12) We go …… every weekend. We like science-fiction

A) watching movies
B) scuba diving
C) watching cartoons
D) playing basketball

Cevap: A şıkkı

13) Students like ……………. during the break.

A) sleeping
B) studying
C) playing football
D) drinking milk

Cevap: C şıkkı

14) Cats like …… but they hate playing with water.

A) sleeping
B) playing chess
C) drinking tea
D) riding horse

Cevap: A şıkkı

15) My family is interested in ……. we stay in the forest every weekend.

A) diving
B) camping
C) cycling
D) riding horse

Cevap: B şıkkı

İngilizce 5. Sınıf Fitness Ünitesi Likes-Dislikes Hatırlama Testi

Like-Dislike Hatırlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz Like ve Dislike ifadeleri ile daha önce öğrenilen İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

1) My brother ………… camping.

A) likes
B) doesn’t likes
C) hate
D) like

Cevap: A şıkkı

2) My sister ………… riding.

A) doesn’t like
B) like
C) hate
D) interested

Cevap: A şıkkı

3) I  ……….. reading books.

A) doesn’t like
B) likes
C) hate
D) why not

Cevap: C şıkkı

4) No, he …………. swimming.

A) of course
B) like
C) hate
D) doesn’t like

Cevap: D şıkkı

5) No, they …………. fishing.

A) doesn’t like
B) don’t play
C) don’t like
D) doesn’t want

Cevap: C şıkkı

5) Do you …………camping.

A) like
B) hates
C) wants
D) doesn’t do

Cevap: A şıkkı

6) Do you like riding horse? Yes, I ……….

A) want
B) hates
C) do
D) doesn’t do

Cevap: C şıkkı

7)Kerim likes playing chess but he ………… like reading.

A) would
B) doesn’t
C) do
D) don’t do

Cevap: B şıkkı

8) Some people like playing football but some ……………..

A) don’t
B) would
C) do
D) don’t do

Cevap: A şıkkı

9) I don’t know how to ride a horse but I …… horses.

A) interested
B) hate
C) like
D) don’t do

Cevap: C şıkkı

10) She …… books. She never reads.

A) dislikes
B) like
C) dislike
D)doesn’t

Cevap: A şıkkı

11) No, we don’t ….. working out. We hate sports.

A) interested
B) hate
C) like
D) don’t do

Cevap: C şıkkı

12) Susan likes adventurous books but she …… science fiction novels.

A) dislikes
B) hate
C) doesn’t like
D) don’t do

Cevap: A şıkkı

12) My sister ………. washing the dishes.

A) plays
B) don’t hate
C) dislikes
D) don’t play

Cevap: C şıkkı

13) She …… throwing a big party on her birthday.

A) doesn’t like
B) hate
C) are interested in
D) dislike

Cevap: A şıkkı

14) My brother is a football player. He likes …… with his friends.

A) swimming
B) playing football
C) playing tennis
D) riding

Cevap: B şıkkı

15) I am interested in arts. So I …. painting.

A) dislike
B)doesn’t dislike
C) don’t like
D) like

Cevap: D şıkkı

İngilizce 5. Sınıf Fitness Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız. Resimdeki nesnelerin yazılı olduğu İngilizce kelimeleri seçiniz.

1) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

working out

A) working out
B) playing football
C) chess
D) tennis

Cevap: A şıkkı

2) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

walking

A) swimming
B) playing tennis
C) walking
D) chess

Cevap: C şıkkı

3) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

beach volley

A) surfing
B) diving
C) playing volleyball
D) riding

Cevap: C şıkkı

4) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

playing tennis

A) playing basketball
B) scuba diving
C) playing tennis
D) driving

Cevap: C şıkkı

5) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

swimming

A) swimming
B) cycling
C) riding
D) reading

Cevap: A şıkkı

6) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

surfing

A) writing
B) hiking
C) walking
D) surfing

Cevap: D şıkkı

7) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

diving

A) playing football
B) walking
C) hiking
D) scuba diving

Cevap: D şıkkı

8) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

riding horse

A) riding horse
B) camping
C) swimming
D) driving

Cevap: A şıkkı

9) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

jogging

A) cycling
B) watching TV
C) going to the cinema
D) jogging

Cevap: D şıkkı

10) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

hiking

A) painting
B) hiking
C) working out
D) doing pilates

Cevap: B şıkkı

11) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

playing football

A) playing tennis
B) playing volleyball
C) playing football
D) playing basketball

Cevap: C şıkkı

12) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

biking

A) riding horse
B) driving car
C) playing tennis
D) cycling

Cevap: D şıkkı

13) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

playing chess

A) playing chess
B) reading books
C) studying
D) cycling

Cevap: A şıkkı

14) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

camping

A) hiking
B) camping
C) diving
D) walking

Cevap: B şıkkı

15) Görsel ile uyumlu şıkkı seçiniz.

basketball

A) playing basketball
B) playing football
C) playing volleyball
D) playing tennis

Cevap: A şıkkı

İngilizce 5. Sınıf Diğer Ünite Testleri

5. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

5. Sınıf Ünite 1 Hello: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 2 My Town: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 3 Games and Hobbies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 5 Health: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 6 Movies: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 7 Party Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 9 The Animal Shelter: İngilizce Testleri ve Çözümleri
5. Sınıf Ünite 10 Festivals: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir