6.SINIF İNGİLİZCE 6.ÜNİTE OCCUPATIONS (MESLEKLER) KONU ANLATIMI - Wordly

6.SINIF İNGİLİZCE 6.ÜNİTE OCCUPATIONS (MESLEKLER) KONU ANLATIMI


6.Sınıf 6.Ünitemiz ‘’Occupations (Şehir Merkezi)’’dir. Bu ünite ile Türkçelerini bildiğimiz   ana meslek gruplarının İngilizce karşılığını öğretmeyi hedefliyoruz. Ünitemizin devamında ise, ‘’ Past Form Of To Be’’ kullanımını, ‘’Reading Dates’’ yapısını inceleyeceğiz. Bu konu anlatımının amacı, öğrencilerimizin hem mesleki kelime bilgilerini şekillendirmek hem de ünite içinde yer alan gramer konuları ile İngilizce eğitimlerine katkı sağlamaktır.

6.Sınıf İngilizce 6.Ünite Kelimeleri

Günlük yaşamımızda en çok karşılaştığımız meslek isimleri:

 • Teacher: Öğretmen
 • Doctor: Doktor
 • Nurse: Hemşire
 • Vet: Veteriner
 • Police: Polis
 • Pilot: Pilot
 • Engineer: Mühendis
 • Architect: Mimar
 • Lawyer: Avukat
 • Gardener: Bah

 

6.Sınıf İngilizce 6.Ünite Testi

Soru 1:

Mesleğin adı nedir?

 1. A) Teacher
 2. B) Doctor
 3. C) Polise
 4. D) Lawyer

Cevap: ‘’A’’.

 

Soru 2:Aylin:My mom works at a hospital. She wears a white apron. She looks after ill people. Guess her job.

Abdullah: Hımm. Is she ______?

Aylin: Yes. That’s true

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. A) Architect
 2. B) Gardener
 3. C) Nurse
 4. D) Police

Cevap: ‘’C’’.

Soru 3: Hadise: I love animals very much. I want to examine sick animals.

Teacher : So, your ideal profession is being a______.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Nurse
 2. B) Pilot
 3. C) Lawyer
 4. D) Vet

Cevap: ‘’D’’.

Soru 4:

Yukarıda görseli verilen mesleğin adı nedir?

 1. A) Engineer
 2. B) Gardener
 3. C) Vet
 4. D) Police

Cevap: ‘’B’’.

Soru 5: I want to be an ____ in the future. I love designing.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

 1. A) doctor
 2. B) nurse
 3. C) architect
 4. D) engineer

Cevap:’’C’’.

6.Sınıf İngilizce 6.Ünite: Reading Dates Kullanımı

İngilizce öğrenme aşamalarından birisi de İngilizce tarihleri yazma ve okumadır.6. sınıf İngilizce Reading Dates konusunda tarihlerin nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu ve tarihler hakkındaki sorulara yanıt arayacağız. Öncelikle tarihleri sorma konusuna değinmemiz gerekecek. Tarihleri sorarken doğru kalıpları seçmek ve gün ya da ay isimlerini bilmek de önemlidir.

      İngilizce Reading Dates (Tarihleri Okuma)

İngilizce tarihleri öğrenme ve tarih sorularını cevaplamadan önce tarihleri sorma konusunu öğrenmek gerekir. İngilizcede tarihleri sorarken farklı soru kalıpları kullanılabilir. Çünkü haftanın günlerine göre ve o günün tarihine göre sormak istediğiniz sorular değişecektir.

1– Haftanın hangi günde olduğunu sormak istersek;

– What day is today? – Bugün günlerden nedir?

 

– What day is it tomorrow? – Yarın günlerden nedir? soruları sorulabilir.

Cevaplar ise şu şekilde olacaktır;

– It is Monday – Bugün günlerden Pazartesi’dir.

 

İngilizce Yılların Okunuşu Nasıldır?

 

2000 yılından önce olan sayılar ayrı şekilde 2000 yılından sonra olan sayılar da farklı şekilde okunur. Ayrıca bu sayıları ikili kısıma ayırarak okuma işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Örnek vermek istersek;

– 1911 = 19-10 = nineteen eleven

– 1410 = 14-10 = fourteen ten.

Yukarıdaki örnekten de anlaşıldığı gibi yılları 2 kısma ayırarak, normal bir sayı şeklinde yazabilir ve okuyabilirsiniz.

 

Küçük hatırlatma:

 

 1. January (Jan): Ocak
 2. February (Feb): Şubat
 3. March (Mar): Mart
 4. April (Apr): Nisan
 5. May (May): Mayıs
 6. June (Jun): Haziran
 7. July (Jul): Temmuz
 8. August (Aug): Ağustos
 9. September(Sep): Eylül
 10. October (Oct): Ekim
 11. November (Nov): Kasım

12.December (Dec): Aralık

 

May Kullanımı

 

May” şu andaki ya da gelecekteki ihtimalleri ya da kibar bir şekilde izin istemeyi ifade etmek için kullanılır.  İzin istemek için “can” kelimesine kıyasla daha resmidir. Bu yüzden resmi İngilizce’de ve yazışma dilinde “may” daha çok kullanılır.

– It may rain tomorrow. (Yarın yağmur yağabilir.)

 

Olumsuz şekilleri “may not” ve “might not” şeklinde yapılır ve istenen izni reddetmek yani hayır anlamına gelir. May ve might, not ile birleşmezler, ayrı yazılırlar.

Bu modal’da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri “maybe” ile “may be” nin karıştırılmamasıdır. Maybe (birleşik yazılan ) bir edattır ve “belki” anlamına gelir.

– Maybe it will rain tomorrow. (Yarın belki yağmur yağabilir.)

– Jane may be ill. (Jane hasta olabilir.)

Karşı taraftan kibar bir şekilde bir şey isterken veya rica ederken özne her zaman “I” olur.

“May” yardımcı fiilinden sonra “I” öznesi haricinde herhangi bir özne kullanılmaz.

– May I please open the window? (Camı açabilir miyim lütfen?)

– May you please open the door ? (YANLIŞ)

 İzin istemek veya karşı tarafa izin vermek için MAY kullanılır.

– You may turn on the radio if you want to. (İsterseniz radyoyu açabilirsiniz.)

– May I sit next to you? (Yanınıza oturabilir miyim?)

Geleceğe yönelik bir amaçtan bahsederken de bazı durumlarda MAY kullanılabilir.

– I buy a ticket for the theatre beforehand so that I may sit near the stage (Sahneye yakın oturabileyim diye bileti önceden alırım.)

May yardımcı modal fiilinin Olumlu Haldeki cümle yapısı:
Özne + may + fiil + …verb

 

 Olumsuz

May yardımcı modal fiilinin Olumsuz Haldeki cümle yapısı:
Özne + may + not + fiil + …

SUBJECTMAY + NOTVERB (İNFİNİTİVE)
I/Youmay notwork
He/She/Itmay notwork
We/You/Theymay notwork

May yardımcı modal fiilinin Soru Haldeki cümle yapısı:
May + özne + fiil + …?

MAYSUBJECTVERBQUESTİON
MARK
MayI/youwork?
Mayhe/she/itwork?
Maywe/you/theywork?

 

 

 6.Sınıf İngilizce 6.Ünite: Past Form Of To Be ( Was/Were) Kullanımı

Past tense olarak adlandırılan ve geçmiş zaman ile bütünleşmiş olan was ve were kelimeleri, cümle içerisinde farklı formlara girebiliyor.

Genel olarak bakıldığında bu yardımcı fiiller, geniş zaman çekimli am, is, are yardımcı fiillerinin past, yani geçmiş zaman formudur. Kısacası aynı am, is, are gibi ‘to be’ fiilinin çekimlenmesi sonucu oluşmaktadır.

Was/Were nerelerde kullanılıyor?

 • Geçmişle alakalı bir durum veya konum anlatılırken,

Ör: I was in Paris last month. / Geçen ay Paris’teydim.

The kitchen was so dirty and messy. / Mutfak çok kirli ve dağınıktı.

 • Geçmiş bir zamanla ilgili konuşurken,

Ör: He was a very sporty man 20 years ago. / 20 yıl önce o çok sportif bir adamdı. (artık değil)

 • Dilek kipi olarak if ya da wish kalıplarının geçtiği cümlelerde,

Ör: I wish you were here with us last night. / Keşke dün gece burada bizimle olsaydın.

Geniş ZamanGeçmiş Zaman
am / iswas
Arewere
 • Olumlu Cümlelerde Kullanım

Olumlu bir cümle kurarken öğeleri göz önüne alarak kurallı bir cümle oluşturabilirsiniz.

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

Tekil ZamirlerYardımcı Fiil
IWas
YouWere
HeWas
SheWas
ItWas
Çoğul ZamirlerYardımcı Fiil
WeWere
YouWere
TheyWere
 • Olumsuz Cümlelerde Kullanım

Olumsuz cümlelerde, olumlu cümleden farklı olarak yardımcı fiilin hemen arkasından olumsuzluk eki gelmektedir.

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Olumsuzluk Eki (not) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

Tekil ZamirlerOlumsuz Yardımcı FiilKısa Hâli
IWas notWasn’t
YouWere notWeren’t
HeWas notWasn’t
SheWas notWasn’t
ItWas notWasn’t
Çoğul ZamirlerYardımcı FiilKısa Hâli
WeWere notWeren’t
YouWere notWeren’t
TheyWere notWeren’t

 

 • Soru Cümlelerinde Kullanım

Soru cümlelerinde olumlu cümlelerden farklı olarak özne ile yardımcı fiil yer değiştirmektedir.

Kalıp: Yardımcı Fiil (was/ were) + Özne + Nesne/ Fiil + Zaman Eki +?

Soru KalıbıTekil Zamirler
WasI…?
WereYou…?
WasHe…?
WasShe…?
WasIt…?
Soru KalıbıÇoğul Zamirler
WereWe…?
WereYou…?
WereThey…?

 

 

6.Sınıf İngilizce 6.Ünite Occupations Ünitesi Neden Önemlidir?

Bu ünitemizde ‘’Occupations’’ yani ‘’meslekler’’ konusu işledik. Günlük yaşamda hep duyduğumuz doktor, mühendis, polis gibi birçok meslek isimlerine yer verdik. Ünitemizin devamında ise ‘’Reading Dates’’ ve ‘’ Past Form Of To Be’’ kullanımlarını inceledik. Bu ünitemiz hem meslek isimleri yönünden hem de grammer yapıları yönünden zengin bir bölümdü. Bu yüzden temel grammer yapılarını işlediğimiz bu ünitemizde siz öğrencilerimizin İngilizce temellerini oluşturmaya başlamış oluyoruz.

 

6.Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır Mı?

Bugün öğrendiğimiz meslek isimlerinden örnekler yapalım:

 • I want to be a teacher when I grow up.
 • My friend starts working as a doctor at the hospital tomorrow.
 • I am very afraid of nurses.
 • My brother loves animals so he decided to become a
 • We change cities all the time because my father’s profession was a
 • I met a pilot today!
 • Engineering is a very difficult profession in my opinion.
 • My mom decided to become an Architect!
 • My friend is a very good
 • We hired a gardener to take care of the garden.

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir