6. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla) - Wordly

6. Sınıf İngilizce Testleri ve Alıştırmaları (Yanıtlarıyla)


6. sınıf İngilizce Kelimeleri ve Testleri

6.Sınıf İngilizce testleri ve alıştırmaları sayfasında her ünitede yer alan konularla ilgili doğru cevapları ile birlikte 10’ar adet soru ve her ünitenin kelimeleri anlamları ile birlikte verilmektedir. 6.Sınıf İngilizce testleri ve alıştırmaları ünitede öğrenilen konuların tekrar edilmesi, pekiştirilmesi ve pratikte yer bulması açısından oldukça önemlidir. Testler çoğunlukla boşluk doldurma ve diyalog tamamlama sorularından oluşmaktadır.

6. Sınıf İngilizce kitabında toplamda 10 ünite yer almaktadır.

1.Ünite olan Yaşam (Life) ünitesinde çoğunlukla Simple Present Tense (Geniş Zaman), ‘after’ ve ‘before’ bağlaçları, ‘when’ ve ‘what’ soru kalıplarına yer verilmiştir.

2.Ünite olan Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) ünitesinde çoğunlukla ‘like, love, hate, enjoy’ kalıplarına yer verilmiştir.

3.Ünite olan Downtown (Şehir Merkezi) ünitesinde genellikle comparative (karşılaştırma) ve Simple Present Continuous (Şimdiki Zaman) konusuna değinilmiştir.

4.Ünite olan Weather and Emotions (Hava Durumu ve Duygular) ünitesi hava durumunu nasıl sormayı ve söylemeyi, hava koşulları karşısında nasıl hissettiğimizi söylemeyi ve iklimler ile ayları öğretmeyi amaçlamıştır.

5.Ünite olan At The Fair (Panayırda) ünitesi “agree” ve “disagree” kelimelerinin kullanımını ayrıca ünite sonunda sonu “-ed” ve “-ing” alan sıfatları öğretmeyi hedeflemektedir.

6.Ünite olan Occupations (Meslekler) ünitesinde “-e bilmek, -a bilmek” anlamına gelen “can” yardımcı fiilini kullanılışı öğretilmektedir. Bu ünitede insanlara İngilizce mesleklerini sormayı ve kendi mesleğimizi tanıtmayı öğreniriz.

7.Ünite olan Holidays (Tatiller) ünitesinde Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konusuna giriş yapılmaktadır. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri simple past tense ile cümle kurulurken kullanılan fiilin düzenli fiil mi düzensiz fiil mi olduğuna dikkat etmemektir.

8.Ünite olan Bookworms (Kitap Kurtları) ünitesinde Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) tekrarı yapılır. Bu ünitede kitap isimleri, kitap okuma alışkanlıkları, kitap türleri gibi konular İngilizce olarak öğrenilmektedir. Ayrıca bu ünitede yer edatlarını da öğretilmektedir.

9.Ünite olan Saving The Planet (Gezegeni Korumak) ünitesinde “should / shouldn’t” kalıbıyla tavsiyede bulunmayı / öğüt verilmesi öğretilmektedir. Ayrıca bu ünitede emir cümleleri olan “imperatives”i öğreniriz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri emir cümlelerinde doğru zamanın kullanılmaması yani fiilin yalın halde kullanılmamasıdır.

10.Ünite olan Democracy (Demokrasi) ünitesinde seçme seçilme hakları konusunda farklı kelimeler öğrenerek bunlar üzerinden İngilizce cümleler kurmayı öğreniriz. Bu ünitede herhangi bir yeni dilbilgisi konusu yoktur. Önceki dilbilgisi konuları pekiştirilir.

İçindekiler göster

İngilizce 6. Sınıf Ünite 1 Life (Yaşam) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 1 Life

İngilizce 6. sınıf 1. Ünite Life (Yaşam) ünitesinde Simple Present Tense (Geniş Zaman) ile günlük yaptığımız aktivitelerden bahsetmeyi öğreniriz. Bu ünitede saatler konusunun genel tekrarı da yer almaktadır. Sonrasında ise “when” ve “what” time soru kalıplarının kullanımları öğrenmekteyiz. “After” ve “before” gibi bağlaçların kullanımı da yine bu ünite içerisinde işlenen konulardandır. Bu ünitenin testinde zamanlarla ilgili kalıplar, sıra sayı kelimeleri, zaman edatları, saatler, haftanın günleri ve yılın aylarıyla ilgili kelimeler bulunmaktadır. Testi çözerken doğru zamanları kullandığınızdan ve sıra sayılarıyla normal sayıları karıştırmadığınızdan emin olun. Bunlar çok sık yapılan hatalara örnektir. Bu ünitenin testinde 10 soru bulunmaktadır.

İngilizce 6. Sınıf Ünite 1 Life (Yaşam) Kelimeleri

Life: Yaşam

In the morning: Sabah

At noon: Öğlen

In the afternoon: Öğleden sonra

In the evening: Akşam

At night: Gece

Have breakfast: Kahvaltı yapmak

Have lunch: Öğle yemeği yemek

Have dinner: Akşam yemeği yemek

Get up: Uyanmak, kalkmak

Wake up: Uyanmak, kalkmak

Late: geç

Sleep: Uyumak

Go to bed: Yatağa gitmek

Leave home: Evden ayrılmak, çıkmak

Go to school: Okula gitmek

Walk to school: Okula yürümek

Come back from school: Okuldan geri gelmek

Time: Zaman

Clock: Saat

Half: Yarım, buçuk

Quarter: Çeyrek

Past: Geçe (saat söylerken)

To: Kala (saat söylerken)

Day: Gün

Month: Ay

Year: Yıl

Weekdays: Hafta içi günler

Weekend: Hafta sonu

Date: Tarih

Birthday: Doğum günü

 

English Test 6th Grade Unit 1 Life

1.What is the eighth month of the year?

      __________.

A) March

B) January

C) August

D) May

 

The answer is: C

 

2.We never watch movies ________ nights.

 

A) on

B) in

C) at

D) for

 

The answer is:  C

 

 Buket: __________

 

Umut: I often go to a Starbucks with my friends.

 

3. Boş bırakılan yere uygun cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) What did you do before school?

B) What do you do after school?

C) Where are you today?

D) How is your sister?

 

The answer is: B

 

A: What time do you go to school in the morning?

 

B: I go to school ______.

 

4. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) on Mondays

B) every morning

C) every day

D) at 8 o’clock

 

The answer is: D

 

He _________ early at the weekends.

 

5.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) never gets up

B) get up never

C) never get up

D) gets never up

 

The answer is: A

 

A: What time is it? (08.45)

 

B: It is ______.

 

6. Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) nine o’clock

B) quarter to nine

C) half past nine

D) eight o’clock

 

The answer is: B

 

A: ________ does he go for a walk?

B: To the park.

 

7.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) What

B) Who

C) Where

D) How

 

The answer is: C

 

It is quarter to six

8.Verilen bilgiye göre ağıdaki saatlerden hangisi doğrudur?

A) 06.15

B) 06.45

C) 07.15

D) 05.45

 

The answer is: D

 

9.We have breakfast ______ we go to school everyday.

A) before

B) after

C) then

D) now

 

The answer is: A

 

Fourth, ______ , ______ , seventh.

10.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) sixth, fifth

B) fifth, sixth

C) fifth, third

D) third, fifth

 

The answer is: B

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 2 Yummy Breakfast (Leziz Kahvaltı) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 2 Yummy Breakfast

Yummy Breakfast “Lezzetli kahvaltılar” anlamına gelmektedir. Bu ünitede kahvaltı öğününde yenilebilecek olan besinlerin isimlerini ve bu besinlerle ilgili ya da kahvaltı sırasında kurulabilecek olan cümlelerin öğrenilmektedir Ayrıca İngilizce kabul etmeyi, reddetmeyi, beğendiğimiz şeylerden bahsetmeyi ve beğenmediğimiz şeylerden bahsetmeyi bu ünitede öğreniriz. “Like, love, enjoy, hate” kelimeleriyle kurulan cümlelerde özne “he/she/it” den biriyse “-s” takısı alırlar. Bir şeyi sevip sevmemek genel bir yargıyı anlatır ve bu nedenle geniş zamanda cümleler kurulur. Bu cümleler kurulurken “-s” takısı eklememek veya yanlış zamanda kurmak en yaygın yapılan hatalardandır. Bu ünite testinde 10 soru bulunmaktadır.

İngilizce 6. Sınıf Ünite 2 Yummy Breakfast Kelimeleri

Food: Yiyecek

Drink/ beverage: İçecek

Like: Beğenmek

Love: Sevmek

Enjoy: Hoşlanmak

Hate: Sevmemek/ Nefret etmek

Egg: Yumurta

Fried egg: Yağda yumurta

Scrambled egg: Sahanda yumurta

Boiled egg: Haşlanmış yumurta

Omelet: Omlet

Fruit: Meyve

Milk: Süt

Tea: Çay

Cheese: Peynir

Cookie: Kurabiye

Toast: Tost

Sandwich: Sandviç

Bagel: Simit

Bread: Ekmek

Olives: Zeytin

Tomato: Domates

Cucumber: Salatalık

Butter: Tereyağ

Jam: Reçel

Honey: Bal

Sausage: Sosis

Salami: Salam

Cereal: Mısır gevreği

Bean: Fasulye

Mushroom: Mantar

Pancake: Gözleme, krep

Waffle: Gözleme

 

English Test 6th Grade Unit 2 Yummy Breakfast

Do you want some milk?

 

_______. I don’t like milk.

 

1.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) No, thanks.

B) Yes, thanks.

C) Okay, thanks.

D) Yes, please.

 

The answer is: A

 

My sister likes eating_______ for breakfast.

 

2.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Coffee

B) Milk

C) Pancakes

D) Tea

 

The answer is: C

 

Do you want an omelet?

 

Yes, I do ______.

 

3.Boşluğa hangisi gelmelidir?

A) I don’t enjoy it.

B) I like sausage.

C) I don’t like dessert

D) I like omelets.

 

The answer is: D

 

Gökhan: ________?

 

Emir: No, thanks. I’m not hungry.

 

4.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) Can I have some coffee, please?

B) Would you like to drink some water?

C) Do you want to eat pizza?

D) Do we have a banana in the fridge?

 

The answer is: C

 

I _________ cookies. They are my favorite.

 

5.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) hate

B) love

C) likes

D) don’t like

 

The answer is: B

 

I like cookies but I _______ muffins.

6.Görsele göre boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) don’t like

B) doesn’t like

C) love

D) like

 

The answer is: A

 

Pizza is my favourite _____.

 

7.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) vegetable

B) food

C) dessert

D) drink

 

The answer is: B

 

My favorite vegetable is ________.

8.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) Hamburger

B) Eggs

C) Honey

D) Broccoli

 

The answer is: D

 

9.Hangisi uyumsuzdur?

 

A) FRUIT = orange, apple, banana

B) VEGETABLES = tomato, potato, grapes

C) DRINKS = milk, coffee, tea

D) JUNK FOOD = pizza, hamburger, chips

 

The answer is: B

 

A: Would you like anything else?

B: Oh no! ……………………… Everything was delicious.

 

 10.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) Enjoy your meal!

B) Yes, please.

C) It’s my favourıte.

D) I am full.

 

The answer is: D

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 3 Downtown (Şehir Merkezi) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 3 Downtown

İngilizce 6. sınıf 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) ünitesinde karşılaştırma yapmayı, karşılaştırma yaparken kullanılan sıfatları öğreniriz. Bu sıfatların bazıları sonuna “-er” takısı alırken bazılarının öncesinde ise “more” kelimesi kullanılır. Bu ünitede şimdiki zaman kullanılmaktadır. Ayrıca bu ünitede şimdiki zaman zarfları da öğrenilmektedir. Bu ünitede en çok yapılan yanlışlardan biri düzenli ve düzensiz sıfatların karıştırılmasıdır. Bu ünite testinde 10 soru bulunmaktadır.

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 3 Downtown (Şehir Merkezi) Kelimeleri

 

Downtown: Şehir mekrezi

Uptown: Şehir merkezinin dışında

Hometown: Memleket

City: Şehir, büyük yerleşim yeri

Town: Şehir, kasaba, ilçe

Village: köy

Skyscraper: Gökdelen

Building: Bina

Flat: Apartman dairesi

Street: Sokak

Square: Meydan

Tall: Uzun

Short: Kısa

Large: Geniş

Big: Büyük

Small: Küçük

High: Yüksek

Low: Alçak

Noisy: Gürültülü

Quiet: Sessiz

Busy: Meşgul, yoğun

Expensive: Pahalı

Cheap: Ucuz

Good: İyi

Bad: Kötü

Beautiful: Güzel

Ugly: Çirkin

Clean: Temiz

Green: Yeşil

Cold: Soğuk

Hot: Sıcak

Warm: Ilık

Playground: Oyun alanı

Traffic jam: Trafik sıkışıklığı

Neighbourhood: Yakın çevre, komşuluk

Rent: kiralamak

For rent: Kiralık

Crowded: Kalabalık

 

English Test 6th Grade Unit 3 Downtown

Büşra is buying a present for her brother. She is at the ______ now.

1.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?

 

A) shopping mall

B) park

C) hair saloon

D) cinema

 

The answer is: A

 

I prefer living in the country because _______.

2.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir? 

A) it is noisy and exhausting

B) it is more expensive

C) it is really crowded

D) it is quiet and lovely

 

The answer is: D

 

I don’t like living in the city because _______.

3.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?

 

A) it is noisy and exhausting

B) it is a lot cheaper

C) it is not crowded

D) it is quiet and lovely

 

The answer is: A

 

My best friend is _______ than me. She is 22 years old and I am 18.

4.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?

 

A) younger

B) healthier

C) shorter

D) older

 

The answer is: D

 

A plane is ___________ than a car.

5.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?

 

A) cheaper

B) faster

C) smaller

D) slower

 

The answer is: B

 

Tea is …………………….. than Beer.

6.Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?

 

A) most healthy

B) more healthier

C) healthier

D) healthy

 

The answer is: C

 

Buğra: I’m going downtown now. Would you like to come ?

 

Ece: I’m sorry , Buğra _______.

 

7.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) I can come

B) I’m very busy today

C) Let’s go

D) That sounds like a good idea

 

The answer is: B

 

Umut: ________ are you going?

Emir: To the cinema.

8.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

 

A) What

B) When

C) Where

D) Why

 

The answer is: C

 

Simge: I prefer cars. What about you?

 

Buket: I always prefer trains because they are ______ than cars.

9.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

 

A) Slower

B) More beautiful

C) More exhausting

D) Worse

 

The answer is: B

 

Esin: Is a city ______ than a village?

 

Berke: Yes it is. There are always so many people.

10.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

 

A) more quiet

B) more crowded

C) more beautiful

D) more clean

 

The answer is: B

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 4 Weather and Emotions (Hava Durumu ve Duygular) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 4 Weather and Emotions

İngilizce 6. Sınıf Ünite 4 Weather and Emotions (Hava Durumu ve Duygular) ünitesinde hava durumu ile ilgili sorular sormayı ve hava durumundan bahsetmeyi öğreniriz. Hava sıcaklığını sormayı ve söylemeyi öğreniriz. Ayrıca belirli havalarda nasıl hissettiğimizden bahsetmeyi ve başkalarının duyguları hakkında da sohbet etmeyi öğreniriz. İklimleri ve ayları İngilizce olarak öğreniriz. Bu ünitede yapılan en yaygın hatalar yanlış zaman kullanımı ve iklimleri karıştırmaktır. Testi çözerken bunlara dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

İngilizce 6. Sınıf Ünite 4 Weather and Emotions (Hava Durumu ve Duygular) Kelimeleri

Weather: Hava, hava durumu

Weather Condition: Hava durumu

Weather Forecast: Hava durumu tahmini

Lightning: Şimşek

Thunder: Gök Gürültüs

Sunny: Güneşli

Snowy: Karlı

Stormy: Fırtınalı

Foggy: Sisli

Hailing: Dolu

Freezing: Don, donma, dondurucu

Windy: Rüzgarlı

Rainy: Yağmurlu

Cloudy: Bulutlu

Partly Cloudy: Parçalı bulutlu

Emotions: Duygular

Happy: Mutlu

Unhappy: Mutsuz

Sad: Üzgün

Anxious: Endişeli

Moody: Karamsar, içekapanık, huysuz

Scared: Korkmuş

Excited: Heyecanlı

Angry: Kızgın, öfkeli

Sleepy: Uykulu

Depressed: Morali bozuk, bunalımlı

Nervous: Gergin

Worried: Endişeli, merakta kalmış, düşünceli

Tired: Yorgun

Cheerful: Neşeli

Fall (Autumn): Sonbahar

Winter: Kış

Spring: İlkbahar

Summer: Yaz

 

English Test 6th Grade Unit 4 Weather and Emotions

 

1.What is the weather like? (Summer)

A) It is sunny and hot.

B) It is windy and cool.

C) It is cloudy and mild.

D) It is cold and misty.

 

The answer is: A

 

2.What is the weather like? (Winter)

A) It is sunny and hot.

B) It is windy and warm.

C) It is hot and rainy.

D) It is cold and snowy.

 

The answer is: D

 

Hakan: Do you want to go on a picnic on Sunday?

 

Müge: _______ The weather forecast says it’s rainy and cold on Sunday.

 

3.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Great idea!

B) Yes, let’s go.

C) I am afraid, we can’t

D) Sure!

 

The answer is: C

 

It is _________ today. Let’s fly a kite.

 4.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

A) hot

B) windy

C) stormy

D) rainy

 

The answer is: B

 

A: How do you feel?

B: I feel ________. It is stormy outside.

5.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

A) happy

B) relaxed

C) energetic

D) scared

 

The answer is: D

 

A:__________ do you feel today?

B: I feel bad.

6.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

A) When

B) Why

C) How

D) Where

 

The answer is: C

 

7.If it is rainy today, ___________.

 

A) we can go to park

B) we can’t stay at home

C) we can’t go to beach

D) we can play basketball

 

The answer is: C

 

I feel _________ today because it is sunny.

8.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

A) freezing

B) happy

C) stormy

D) windy

 

The answer is: B

 

9.Aşağıdakilerden hangsi farklıdır?

 

A) fall

B) summer

C) spring

D) snowy

 

The answer is: D

 

It is ______ today. Lets build a snowman!

10.Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

A) snowy

B) hot

C) sunny

D) warm

 

The answer is: A

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 5 At The Fair (Panayırda) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 5 At The Fair

İngilizce 6. Sınıf 5. Ünite At The Fair (Panayırda) ünitesinde yapmaktan hoşlandığımız ve sevdiğimiz şeylerden bahsetmeyi ve yapmaktan hoşlanmadığımız ve sevmediğimiz şeylerden bahsetmeyi öğreniriz. Bu ünitede “agree” ve “disagree” kelimelerinin kullanımını öğreniriz. Ayrıca bu ünitede sonu “-ed” ve “-ing” alan sıfatları görürüz. İngilizce fiilimsileri (gerund) öğreniriz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri fiil ve fiilimsini karıştırılmasıdır. Testi çözerken buna dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

İngilizce 6. Sınıf Ünite 5 At The Fair (Panayırda) Kelimeleri

 

Fair/Funfair: Lunapark

Train ride: Tren

Carnival: Karnaval, şenlik, eğlence

Bumper cars: Çarpışan arabalar

Roller coaster: Hız treni

Carousel: Atlıkarınca

Ferris Wheel: Dönme dolap

Hall of mirrors: Aynalı salon

Clowns: Palyaçolar

Shopping mall: Alışveriş merkezi

Playground: Oyun alanı

Market: Market, pazar, çarşı

Food: Yiyecek

Drinks/Beverages: İçecekler

Ticket: Bilet

Token: Jeton

Ride: Binme

Laugh: Kahkaha atmak, gülmek

Feel: hissetmek

Agree: Hemfikir olmak, katılmak, anlaşmak

Disagree: Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak

Feelings and opinions: Duygular ve fikirler

Excited: Heyecanlı

Amazing: Şaşırtıcı

Boring: Sıkıcı

Interested: İlgili

Thrilling: Heyecan verici (heyecan ve korku)

Scared: Korkmuş

Scary: Korkunç

Frightening: Korkunç

Terrifying: Korkunç

Fantastic: Fantastik, harika

Dull: Sıkıcı

Crazy: Çılgın

Fun: Komik, eğlenceli

Horrible: Korkunç, berbat

 

English Test 6th Grade Unit 5 At The Fair

Bora: I am in a dark tunnel; I can hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires.

1.Where is Bora?

 

A) On a ghost train.

B) In a playground.

C) At school

D) At home.

 

The answer is: A

 

A: I think ghost trains are frightening.

 

B: _______. They are fun.

 

2.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) Yeah, your are right

B) I don’t agree with you

C) I agree with you

D) I didn’t understand

 

The answer is: B

 

A: I feel nervous. I don’t like ferris wheel.

 

B: ______ I think it is too high.

 

3.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

 

A) I disagree.

B) You are wrong.

C) I agree with you.

D) What do you mean?

 

The answer is: C

 

My mother’s favorite fun ride is carrousel. But I hate it. I think it is too _______.

 

4.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) exciting

B) fantastic

C) enjoyable

D) boring

 

The answer is: D

 

A: _______ do you think about ghosts trains ?

 

B: They are so frightening.

 

5.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) How

B) Where

C) Who

D) What

 

The answer is: D

 

Woods are _______ at nights.

6.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) boring

B) amazing

C) frightening

D) funny

 

The answer is: C

 

A: Look at that poster! There is a fun fair soon.

B: Great! ____________ .

7. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) I love fun fairs.

B) Fun fairs are boring.

C) I hate fun fairs.

D) I am busy.

 

The answer is: A

 

I don’t like reading a book. I feel _______.

8.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) happy

B) bored

C) frightened

D) enjoyed

 

The answer is: B

 

I think Roller Coasters are _______ Ferris Wheels.

9.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) slower than
B) slow than
C) fast than
D) faster than

 

The answer is: D

 

A: _______ is a fun ride?

B: Each fun ride is one token and 1 token is 3 lira.

 10.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) How much

B) How many

C) Where

D) When

 

The answer is: A

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 6 Occupations (Meslekler) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 6 Occupations

İngilizce 6. Sınıf Ünite 6 Occupations (Meslekler ünitesinde “-e bilmek, -a bilmek” anlamına gelen “can” yardımcı fiilini kullanmayı öğreniriz. Bu yapı bize o kişinin neye yeteneğinin olduğunu ya da olmadığını gösterir. İnsanlara İngilizce mesleklerini sormayı ve kendi mesleğimizi tanıtmayı öğreniriz.  Ayrıca bu ünitede sıra sayılarını tekrar etmiş oluruz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri mesleğimizi tanıtırken isim mi fiil mi kullandığımızdır. Cümle yapımızı bu ayrıma göre oluşturmalıyız. Testi çözerken buna dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 6 Occupations (Meslekler) Kelimeleri

Lawyer: Avukat

Manager: Yönetici, Müdür

Secretary: Sekreter

Cook/Chef: Aşçı

Hairdresser: Berber, Kuaför

Mechanic: Tamirci

Salesman/Saleswoman: Satış Görevlisi

Driver: Sürücü, Şoför

Taxi Driver: Taksi Şoförü

Bus Driver: Otobüs Şoförü

Teacher: Öğretmen

Doctor: Doktor

Nurse: Hemşire

Dentist: Diş Doktoru

Vet: Veteriner

Police: Polis

Pilot: Pilot

Engineer: Mühendis

Architect: Mimar

Worker: İşçi

Businessman: İş Adamı

Tailor: Terzi

Fireman: İtfaiyeci

Waiter/Waitress: Bay/Bayan Garson

Baker: Fırıncı

Postman:Postacı

Singer: Şarkıcı

Actor/Actress: Erkek/Kadın Oyuncu

Dancer: Dansçı

Artist: Ressam

Astronaut: Astronot

Scientist: Bilim İnsanı

President: Devlet Başkanı

Housewife: Ev Hanımı

Farmer: Çiftçi

Gardener: Bahçıvan

Photographer: Fotoğrafçı

Carpenter: Marangoz

Plumber: Tesisatçı

Detective: Dedektif

 

English Test 6th Grade Unit 6 Occupations

He works in a restaurant. He is a _______ .

 1.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) teacher

B) nurse

C) engineer

D) cook

 

 The answer is: D

 

She is working at a school. She is a _______ .

 2.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) doctor

B) teacher

C) technician

D) pilot

 

The answer is: B

 

She dyes, cuts and styles hair. She is a _______ .

 3.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) hairdresser

B) nurse

C) doctor

D) cook

 

The answer is: A

 

She is interested in planes. She wants to be a _______ .

 4.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) dancer

B) nurse

C) teacher

D) pilot

 

The answer is: D

 

I am an ________. I can design and draw building plans.

5. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) doctor

B) cook

C) architect

D) teacher

 

The answer is: C

 

A: _______ does a doctor work?

 B: At a hospital.

6.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) What
B) Where
C) How
D) When

The answer is: B

 

He is a teacher. He works for ________.

7.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 
A) the security office
B) a computer company
C) a hospital
D) a school

 

The answer is: D

 

A: _______ your mother working at a hospital?

 B: Yes. She is a nurse.

8.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 A) Is

B) Can

C) Does

D) Did

 

The answer is: A

 

A: I love animals very much. I want to examine sick animals.

 

B: So, your ideal profession is being a______ .

 

9.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) engineer

B) vet

C) teacher

D) dancer

 

The answer is: B

 

A: ___________?

 

B: I work in an office.

 

10.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) When do you go to work

B) Do you work in an office

C) What do you do at work

D) Where do you work

 

The answer is: D

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 7 Holidays (Tatiller) Testleri ve Kelimeleri

English Test for 6th Grade Unit 7 Holidays

İngilizce 6. Sınıf Ünite 7 Holidays (Tatiller) ünitesinde Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) kullanmayı öğreniriz. Bu zamanda kurduğumuz isim cümleleri ve fiil cümlelerinin yapısal farklılıklarını öğreniriz. Ayrıca bu ünitede İngilizce soru kelimeleri ve zaman zarflarını da öğreniriz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri Simple Past Tense ile cümle kurulurken kullanılan fiilin düzenli fiil mi düzensiz fiil mi olduğuna dikkat etmemektir. Düzensiz fiillerin geçmiş zaman hallerini öğrenmemiz gerekir. Aşağıdaki testi çözerken de lütfen bu ayrıma dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 7 Holidays (Tatiller) Kelimeleri

 

Holiday: Tatil

Go on a holiday: Tatile çıkmak

Swimming: Yüzme

Sailing: Yelkencilik

Skiing: Kayak

Climbing a tree: Ağaca tırmanmak

Playing snowball: Kartopu oynamak

Making a snowman: Kardan adam yapmak

Watering flowers: Çiçekleri sulamak

Picking flowers: Çiçekler toplamak

Picking up shells: Deniz kabukları toplamak

Sightseeing: Gezip-görme, şehir turu

Reading books: Kitaplar okumak

Taking photos: Fotoğraflar çekmek

Having/Going on a picnic: Piknik yapmak/Pikniğe gitmek

Cycling: Bisiklete binme

Visiting grandparents: Büyük anne-babayı ziyaret etmek

Visiting an ancient city: Antik kenti ziyaret etmek

Fishing: Balık tutma

Camping: Kamp yapma

Jogging: Yürüyüş, tempolu koşu

Horse riding: Ata binme

Walk: Yürümek

Stay: Konaklamak

Imagine: Hayal etmek

 

English Test 6th Grade Unit 7 Holidays

A: Did you learn cycling last summer?

 B: ______________

 

1.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Yes, I did.
B) No, I did.
C) Yes, I was.
D) No, I wasn’t.

The answer is: A

 

He was in Italy. He _________ museums and art galleries.

 2.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) stayed

B) had

C) climbed

D) visited

 

The answer is: D

 

Buket _______ happy because she_____ ill.

3. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) did / was

B) wasn’t / was

C) did / did

D) aren’t / was

 

The answer is: B

 

A: ______________?

 

B: I stayed at a nice hotel in downtown .

4.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) How long did you stay?

B) Which cities did you?

C) Where did you stay?

D) How did you go to downtown?

 

The answer is: C

 

A: ______________?

 

B: I was in London, England.

5.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) When were you in England

B) When did you go to England

C) Where were you on holiday

D) How was your vacation

 

The answer is: C

 

A: ___________?

 

B: Yes. It was great.

6.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) Did you have a good time in Istanbul

B) What was the weather like

C) Where did you go last holiday

D) Do you want to go to Bursa

 

The answer is: A

 

A: I was at a winter sport center last week.

 

B: What did you there?

 

A: _________________.

7.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) I visited my grandparents

B) I played beach volleyball

C) I swam in the ocean

D) I learned snowboarding

 

The answer is: D

 

A: What did you do last summer?

 

B: I ______ I swam in the sea and played beach volleyball.

 

8.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

A) saw my father yesterday

B) went to Atakum Beach

C) stayed at home

D) came back last week

 

The answer is: B

 

A: ___________?

 

B: In June.

 

9.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) When did you go there

B) How did you travel

C) Did you like it

D) How was your holiday

 

The answer is: A

 

A: ___________?

 

B: By train.

 

10.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Did you like it

B) How did you travel

C) How was your holiday

D) When did you go there

 

The answer is: B

İngilizce 6. Sınıf Ünite 8 Bookworms (Kitap Kurtları) Testleri ve Kelimeler

İngilizce 6. Sınıf Ünite 8 Bookworm (Kitap Kurtları) ünitesinde Simple Past Tense yani geçmiş zaman tekrarı yapılır. Bu ünitede kitap isimleri, kitap okuma alışkanlıkları, kitap türleri gibi konular İngilizce olarak öğrenilmektedir. Ayrıca bu ünitede yer edatlarını da öğreniriz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri Simple Past Tense ile cümle kurulurken kullanılan fiilin düzenli fiil mi düzensiz fiil mi olduğuna dikkat etmemektir. Aşağıdaki testi çözerken de lütfen bu ayrıma dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

İngilizce 6. Sınıf Ünite 8 Bookworms (Kitap Kurtları) Kelimeler

Book: Kitap

E-book: Elektronik kitap

Bookworm: Kitap kurdu

Poetry: Şiir

Story: Hikâye

Novel: Roman

Novelist: Roman yazarı

Author: Yazar

Literature: Edebiyat

Geography: Coğrafya

History: Tarih

Science: Bilim, fen

Newspaper: Gazete

Magazine: Dergi

Dictionary: Sözlük

Cat: Kedi

Kitten: Kedi yavrusu

Dog: Köpek

Puppy: Köpek yavrusu

Object: Nesne, eşya

Box: Kutu

Keyboard: Klavye

Door: Kapı

Table: Masa

Coffee table: Sehpa

Sofa: Koltuk

Bookcase: Kitaplık

Bookshelf: Kitaplık

Houseplant: Ev bitkisi

Painting: Tablo, resim

Fireplace: Şömine, ocaklık

Clock: Saat

Lamp: Lamba

Drawers: Çekmeceler

Carpet: Halı

Room: Oda

Home/House: Ev

Nursing home: Huzurevi

Library: Kütüphane

School: Okul

Locate: Yerleştirmek

Location: Konum

Borrow: Ödünç almak

Assignment: Ödev

Information: Bilgi

Look up: Sözlükten ya da kitaptan bir şey aramak

Look for: Araştırmak, bulmaya çalışmak

Look at: Bakmak

 

English Test 6th Grade Unit 8 Bookworms

 

I read this _______ every week.

1.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) book

B) buy

C) lend

D) look up

 

The answer is: A

 

My brother _______ 6 hours yesterday.

2.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) went

B) bought

C) worked

D) find

 

The answer is: C

 

 

The books are _____ the table.

3.Görsele göre boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) in

B) on

C) behind

D) under

 

The answer is: B

 

I love Jane Austen. I love reading her______.

4.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) dictionary

B) novels

C) magazine

D) author

 

The answer is: B

 

5.Choose the odd one. (Farklı olanı işaretleyiniz)

A) novel
B) poems
C) magazine
D) bookshelf

 

The answer is: D

 

I like being organized so I put my books on the ______.

6.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) floor

B) bookshelf

C) magazine

D) bed

 

The answer is: B

 

A: _______ you at school on Monday?

B: No, I ________.
 
7.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
 
A) Were / were
 B) Was / was
C) Were / wasn’t
D) Was / wasn’t

 

The answer is: C

 

Did you ________ dinner after school yesterday?

8.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
 A) have
B) has
C) had
D) having

 

The answer is: A

 

I like this ________. His books are very interesting.

9.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) book

B) lend

C) author

D) borrow

 

The answer is: C

 

 

The dog is ______ the chair.

10.Görsele göre boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) next to

B) in

C) on

D) under

 

The answer is: A

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 9 Saving The Planet (Gezegeni Korumak) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 6. Sınıf Ünite 9 Saving The Planet (Gezegeni Korumak) ünitesinde “should / shouldn’t” kalıbıyla tavsiyede bulunmayı / öğüt vermeyi öğreniriz. Ayrıca bu ünitede emir cümleleri olan “imperatives”i öğrenriz. Bu ünitede yapılan en yaygın yanlışlardan biri emir cümlelerinde doğru zamanın kullanılmaması yani fiilin yalın halde kullanılmamasıdır. Testi çözerken buna dikkat ediniz. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 9 Saving The Planet (Gezegeni Korumak) Kelimeleri

 

Think green: Yeşil düşünmek, çevreci olmak

Plant trees: Ağaçlar dikmek

Grow more plants: Daha fazla bitki yetiştirmek

Turn off the lights: Işıkları kapatmak, söndürmek

Turn off the tap: musluğu kapatmak

Unplug the TV: Televizyonun fişini çekmek

Use eco-friendly light bulbs: Çevre dostu ampüller kullanmak

Use filters: filtreler kullanmak (fabrika bacaları vs.)

Save the planet: Gezegeni korumak

Save the World: Dünyayı korumak

Save the environment: Çevreyi korumak

Save energy: Enerji tasarrufu yapmak

Save energy sources: Enerji kaynaklarını korumak

Save the animals: Hayvanları korumak

Protect the World: Dünyayı korumak

Keep the environment clean: çevreyi temiz tutmak

Recycle: Geri dönüştürmek, geri dönüşüm

Seperate trash by type for recycling: Geri dönüşüm için çöpleri türüne göre ayırmak

Sort out rubbish: Çöpleri ayırmak

Classify the rubbish: Çöpleri sınıflandırmak

Pick up (collect) garbage: çöp toplamak

Stop global warming: Küresel ısınmayı durdurmak

Go green: Çevreci yaklaşımda bulunmak

Harm the animals: Hayvanlara zarar vermek

Cut down trees: Ağaçları kesmek

Make air pollution: Hava kirliliği yapmak

Pollute the seas: Denizleri kirletmek

Throw rubbish on the ground: Yere çöp atmak

Throw garbage on the streets: Sokaklara çöp atmak

Drop litter: Çöp atmak

Use glass jars: Cam kavanozlar kullanmak

Go to zero waste: Sıfır israf yapmak

 

 

English Test 6th Grade Unit 9 Saving The Planet

 

A: ________ he saving the planet?

B: Yes, he _______ .

1.Boş bırakılan yere hangileri gelmelidir?

A) Is / is

B) Isn’t / is

C) Is / isn’t

D) Isn’t / isn’t

 

The answer is: A

 

We should save the planet. We should _________.

2.Boş bırakılan yere hangileri gelmelidir?

A) polute the sees

B) throw garbage

C) plant trees

D) cut down trees

 

The answer is: C

 

We should save the planet. We shouldn’t _________.

3.Boş bırakılan yere hangileri gelmelidir?

A) polute the sees

B) recycle

C) plant trees

D) keep environment clean

 

The answer is: A

 

A: How can we save energy?

B: For example we can _______.

4.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) build more houses

B) use less electricity

C) cut down trees

D) waste water

 

The answer is: B

 

I care about nature. I am __________.

5.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) starting a fire in the forest

B) cutting down the trees

C) picking up garbage

D) using dangerous chemicals

 

The answer is: C

 

A: Is air pollution a problem in your city?

B: Yes, it is, because there are a lot of______ in our city.

6.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) trees

B) recycling

C) parks

D) factories

 

The answer is: D

 

You _________ turn off the taps after you wash your hands. Don’t waste water please.

7.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) can’t

B) should

C) do

D) shouldn’t

 

The answer is: B

 

We can put old clothes in ________

8.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) our basement

B) our cars

C) thrash

D) recycling bins

 

The answer is: D

 

A: Air pollution is a big problem in our area. What should we do?

B: We should ____________.

9.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) always use our car

B) use public transportation

C) build more factories

D) cut some trees

 

The answer is: B

 

A: I never use plastic bags. I carry my paper bag with me.

B: Why?

A: Because paper bags can ________.

10.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) be recycled

B) pollute the air

C) cause water pollution

D) be harmful to the environment

 

The answer is: A

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 10 Democracy (Demokrasi) Testleri ve Kelimeleri

İngilizce 6. Sınıf Ünite 10 Democracy (Demokrasi) ünitesinde ingilizce bir şekilde demokrasi tanımını öğreniriz. Bu ünitede seçme seçilme hakları konusunda farklı kelimeler öğrenerek bunlar üzerinden İngilizce cümleler kurmayı öğreniriz. Bu ünitede herhangi bir yeni dilbilgisi konusu yoktur. Önceki dilbilgisi konuları pekiştirilir. Bu ünite testinde 10 adet soru bulunmaktadır.

 

İngilizce 6. Sınıf Ünite 10 Democracy (Demokrasi) Kelimeleri

Democracy: Demokrasi

Election: Seçim

Election results: Seçim sonuçları

Vote: Oy, oy kullanmak, oy vermek

Give a vote: Oy vermek

Voting booth: Oylama kabini

Candidate: Aday

President: Başkan

Class president: Sınıf başkanı

Classroom presidency: Sınıf başkanlığı

Duty: Görev, sorumluluk

Campaign: Kampanya

Make a campaign speech: Kampanya konuşması yapmak

Give a speech: Konuşma yapmak

Choice: Seçim, seçenek

Choose: Seçmek

Select: Seçmek

Check the results: Sonuçları kontrol etmek

Respect the results: Sonuçlara saygı duymak

Respect others: Başkalarına saygı duymak

Respectful: Saygılı

Clever: Zeki

Friendly: Arkadaşça, arkadaş canlısı

Helpful: Yardımsever

Fair: Adil, dürüst

Kind: Nazik, kibar

Brilliant: Parlak, zeki

Equal: Eşit

Necessary: Gerekli

Important: Önemli

Freely: Özgürce

Trust: Güven, güvenmek

Support: Destek, destek olmak

Law: Kural, yasa

Break the law: Kuralları çiğnemek, kuralları kırmak

Child and human rights: Çocuk ve insan hakları

Public: Toplum

Country: Ülke

Winner: Kazanan

Loser: Kaybeden

 

English Test 6th Grade Unit 10 Democracy

 

We _______the class president every year.

1.Boş bırakılan yere hangisi gelir?
 A) select
B) elections
C) win
D) campaign

 

The answer is: A

 

In Turkey, anyone over 18 can ________.
2.Boş bırakılan yere hangisi gelir?
A) take

B) get

C) select

D) vote

 

The answer is: D

 

If you want to be a class president, you should _______ help from your close friends.
3.Boş bırakılan yere hangisi gelir?
A) getting
B) gets
C) get
D) got

The answer is: C

 

Wake up early! _________ be late to school!
4.Boş bırakılan yere hangisi gelir?
A) Should
B) Don’t
C) Shouldn’t
D) Doesn’t

The answer is: B

 

A: _______ for the class election ?

B: Umut, because he always respects our opinions.

5.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) Where do yo vote

B) When are you voting

C) Who is your candidate

D) How many candidates are there

 

The answer is: C

 

Our class president is very mean. He always _______ .

6.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) helps us

B) shouts at us

C) speaks kindly

D) respects others

 

The answer is: B

 

Candidates ________ respect each other during their campaigns.
7.Boş bırakılan yere hangisi gelir?
A) should
B) shouldn’t
C) does
D) doesn’t

The answer is: A

 

A: You look very excited. What’s happening?

B: They’re announcing our class president ________.

8.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) yesterday

B) last week

C) next year

D) now

 

The answer is: D

 

 

A: I don’t think Gökhan should be the class president.

B: Why?

A: Because he _________.

9.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) isn’t polite

B) is nice

C) isn’t mean to us

D) listens to us

 

The answer is: A

 

A: Did you _____ the election?

B: No, unfortunately I didn’t.

10.Boş bırakılan yere hangisi gelir?

A) won

B) lose

C) win

D) lost

 

The answer is: C

 

6.Sınıf İngilizce Testleri için 6. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

6.Sınıf İngilizce konu anlatımının içerdiği kelimeler ve dil bilgisi kuralları günlük hayatla oldukça uyumludur ve rahatlıkla kullanılabilecek şekilde öğretilmektedir. 6. Sınıf İngilizce konularını iyi kavrayan öğrenciler karşılaşacakları her türlü testte hem dil bilgisi hem de kelime bilgisi açısından sorun yaşamayacak ve soruları rahatlıkla çözebileceklerdir.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir