6. Sınıf Ünite 2 Yummy Breakfast: İngilizce Testleri ve Çözümleri - Wordly

6. Sınıf Ünite 2 Yummy Breakfast: İngilizce Testleri ve Çözümleri


ingilizce 2.ünite yummy başlığı

6.Sınıf İngilizce 2.Ünite “Yummy Breakfast” konusu isminden de anlayacağımız üzere yiyecek ve içecekleri başlıca konu almaktadır. Bu ünitede sizlere sunulan kelimeler de genellikle yiyecek ve içecek isimlerinden oluşmaktadır. Gramere baktığımızda 6.sınıf 2.Ünite’de “like-dislikes”konusu bizi karşılıyor. Sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri söylerken kullandığımız bu kalıp öğrencilere öğretiliyor. Bu bağlamda 6.sınıf İngilizce 2.Ünitesi günlük hayatta sıklıkla kullanacağımız yapı ve kelimeleri öğrenciye vermektedir. Bu üniteyi dikkatli bir şekilde öğrenmenin önemi hem günlük hayatınıza yansıyacak hem de ilerleyen ünitelere katkı sağlamış olacaktır.

İngilizce 6. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 1

Bu testimiz 15 sorudan oluşmaktadır ve sizin kelime bilginizi ölçmek üzere hazırlanmıştır.

1)….. of chocolate.
A)A bar
B)A cup
C)A plenty
D)A glass

Cevap: A

2) Apple …..
A)Water
B)Juice
C)Fruit
D)Ice

Cevap: B

3)Orange is a ….
A)Vegetable
B)Unhealthy
C)Fruit
D)Candy

Cevap: C

4)….. are harmful for your body.
A)Junk foods
B)Vegetables
C)Fruits
D)Cake

Cevap: A

5)I drink tea without ….
A)Sugar
B)Salt
C)Pepper
D)Ice

Cevap: A

6)You should drink …. in the morning.
A)Milk
B)Lemonade
C)Ice cream
D)Coke

Cevap: A

 

7)Don’t you add ….. to the cake?
A)Cacao
B)Olive
C)Pickle
D)Boiled egg

Cevap: A

8)I eat ….. with milk before go to bed.
A)Cereal
B)Orange
C)Egg
D)Bean

Cevap: A

9)What is your ….. food?
A)Mushrooms
B)Cucumber
C)Favorite
D)Cook

Cevap: C

10)I can’t eat ….. because I am allergic to the dairy products.
A)Egg
B)Apple
C)Olive
D)Butter

Cevap: A

11)I love pasta with ….
A)Cheese
B)Cacao
C)Flour
D)Tea

Cevap: A

12)French people like to eat ….. for breakfast.
A)Apple
B)Cherry
C)Croissant
D)Coffee

Cevap: C

13)What do you want for drink?
A) Ice cream
B)Chocolate
C)Sparkle Water
D)Tomato

Cevap: C

14)Do you want to …. us?
A)Join
B)Guest
C)Have dinner
D)Prepare

Cevap: A

15)Which fruit juice is your favorite?
A)Water
B)Milk
C)Cherry juice
D)Tea

Cevap: C

İngilizce 6. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplam 15 soru bulunmaktadır. Doğru olduğunu düşündüğünüz cümlelerin yanında T, yanlış olanlarının yanına F harfi koyunuz.

⦁ I want to eat chocolate fish. ( )
⦁ I have 2 guests for dinner. ( )
⦁ Maria loves cereal with milk. ( )
⦁ Chips are healthy for our bodies. ( )
⦁ I love boiled egg. ( )
⦁ What’s your favorite food for dinner? ( )
⦁ Lemonade is made from apple.( )
⦁ Drinking milk is a unhealthy habit. ( )
⦁ If you are allergic to the dairy products , you should eat cheese. ( )
⦁ I want to be a chef! ( )
⦁ Do you have a bar of orange? ( )
⦁ I like cherry juice. ( )
⦁ Ice cream is not a junk food. ( )
⦁ My mom make muffins every weekend. ( )
⦁ Do you want butter for your bread? ( )

Cevap: F,T,T,F,T,T,F,F,F,T,F,T,F,T,T

İngilizce 6. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 3

Bu bölümde toplam 15 soru bulunmaktadır. Boşluğa uygun ifadeyi yerleştiriniz.

1) Want some milk?
_______. I don’t like milk.
A)No thanks
B)Yes thanks
C)No, I don’t have
D)Fine

Cevap: A

2) My brother likes eating_______ for breakfast.
A) pancake
B) milk
C) coffee
D) tea

Cevap: A

3) I drink a glass of …. every morning.
A) Water
B) Ice
D) Chocolate
E) Cream

Cevap: A

4) There is ______ cheese in the fridge, but there isn’t ______butter.
A) Any/any
B)Some/ an
C) Some /any
D) An/ any

Cevap: C

5) Are there _______ oranges on the fridge?
Yes, there are a few oranges.
A)Much
B)Many
C)Any
D)Some

Cevap: C

6) There is ______ honey in the jar.
A) Some
B) Many
C) Any
D) An

Cevap: A

7) ________bottles of milk do you need?
A) How much
B) How many
C)Some
D) A little

Cevap: B

8) Do you want some sausages ?
Yes, I do ______.
A)I do not enjoy it.
B) I like sausages.
C) I like pancakes.
D) I never dessert.

Cevap: B

 

9) ________ ?
: No, thanks. I’ m not thirsty.
A)Can I have some orange juice please?
B)Would you like to drink some water?
C)Do you want to eat pizza?
D)Do we have any milk in the fridge?

Cevap: B

10) Are you hungary?
A) No, I am not.
B) Yes , I have
C) Yes , I am not.
D) No, we aren’t.

Cevap: C

11) What are the ingredients of a cake?
A) egg , milk , cacao
B) egg , butter , olive
C) coffee , milk , orange
D) salt, pepper, flour

Cevap: A

12) My cat loves …..
A) pasta
B) cake
C) milk
D) egg

Cevap: C

13) …… to drink coffee?
A) Do
B) Does
C) Would you like
D) Want

Cevap: C

14) Vegetables are …..
A) Spinach , cabbage , potato
B) Cucumber , cherry , tomato
C) Pizza , cheese , broccoli
D) Hamburger , meetballs , steak

Cevap: A

15) Chocolate is made from ….
A) Coffee
B) Cacao
C) Bean
D) Sugar

Cevap: B

 

İngilizce 6. Sınıf Yummy Breakfast Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Toplam 15 soru bulunmaktadır. Boşluğa en uygun şıkkı seçiniz.

1)What do you usually  eat for breakfast?
……………………………………..

A) I eat some cheese and an egg for breakfast.
B) I eat some meat and a can of coke.
C) I eat some tomatoes and cake.
D) I have an egg and some pasta for breakfast.

Cevap: A

2) ………………………….. ? Two kilos of sugar.

A) How much is it?
B) Can I help you?
C) How much sugar do you want?
D) How much is a kilo of sugar?

Cevap: C

3)………………………………?
I like fruit juice.

A) What is your favourite fruit?
B) What do you prefer eating?
C) Does your mother want any cakes?
D) What is your favourite drink?

Cevap: D

4)Y: Would you like anything else?
X: Oh no ! ……………………… Everything was delicious.
Y: Oh Yes ! Thank you.
X: You’re welcome.

A) Enjoy your meal !
B) Yes, please.
C) It’s my favourıte.
D) I am full.

Cevap: D

5)What do you prefer for breakfast?
……………………….

A) jam and bread
B) blackberry
C) fish
D) cucumber

Cevap: A

6)Are there any apples on the table?
…………………………..

A) Yes, there is some.
B) No, there aren’t any.
C) No, there isn’t any
D) Yes, there is a lot.

Cevap: B

7)……………………………….?
I am hungry. I want 3 eggs.

A) How much eggs do you want?
B) What do you do?
C) Are you hungry?
D) How many eggs do you want?

Cevap: D

8) I bought a …. chocolate ?

A) Bar of
B)Piece of
C)Glass of
D)Cut of

Cevap: A

9)I am allergic to fruits so I am not allowed to drink ….

A)Milk
B)Coffee
C)Tea
D)Orange juice

Cevap: D

10)Come here! I make a vanilla …. for your party.

A)Cake
B)Steak
C)Candy
D)Mushrooms

Cevap: A

11)I hate eating ….

A)Tea
B)Sparkle water
C)Juice
D)Broccoli

Cevap: D

12)The …. is hot enough to eat.

A)Soup
B)Tea
C)Water
D)Tomato

Cevap: A

13)…. is made by bees.

A)Milk
B)Honey
C)Cucumber
D)Cheese

Cevap: B

14)Do you like to eat ….?

A)Ice cream
B)Cherry Juice
C)Pineapple Juice
D)Hot chocolate

Cevap: A

15)What are you cooking for dinner ?

A)Boiled egg
B)Milk and cookies
C)Chips and fish
D)Cereal

Cevap: C

İngilizce 6. Sınıf Yummy Breakfast Ünitesi Likes – Dislikes Hatırlama Testi

Bu bölüm Likes-Dislikes konusuna dair bilginizi test etmek için hazırlanmıştır. Toplam 15 soru bulunmaktadır. Doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı işaretleyebilirsiniz.

1) My friend ………… surfing.
A) likes
B) doesn’t likes
C) hate
D) like
Cevap: A
2) Maria ………… riding.
A) doesn’t like
B) like
C) hate
D) interested
Cevap: A
3) I ……….. reading books.
A) doesn’t like
B) likes
C) hate
D) why not
Cevap: C
4) No, Jack …………. Playing soccer.
A) of course
B) like
C) hate
D) doesn’t like
Cevap: D
5) They ………….visit museums.
A) doesn’t like
B) don’t play
C) don’t like
D) doesn’t want
Cevap: C
5) Do you …………playing chess.
A) like
B) hates
C) wants
D) doesn’t do
Cevap: A
6) Do you like painting?
No, I ……….
A) want
B) hates
C) do
D) doesn’t do
Cevap: B
7)Max likes Maths but he ………… like History.
A) would
B) doesn’t
C) do
D) don’t do
Cevap: B
8) Some people playing handball.
A) like
B) would
C) do
D) don’t do
Cevap: A
9) I like reading a book but I ….. solving problems
A) interested
B) hate
C) like
D) don’t do
Cevap: B
10) She …… swimming.
A) dislikes
B) like
C) dislike
D)doesn’t
Cevap: A
11) My boyfriend …… do sports. He is always go to gym.
A) doesn’t
B) hate
C) like
D) don’t do
Cevap: C
12) I…… go to shopping.
A) dislikes
B) hate
C) doesn’t like
D) don’t do
Cevap: B
12) My sister ………. washing the dishes.
A) plays
B) don’t hate
C) dislikes
D) don’t play
Cevap: C
13) She …. concerts. She can’t stand crowded places.
A) like
B) hates
C) are interested in
D) dislike
Cevap: B
14) Doing ….. is my relaxing activitiy.
A) yoga
B) playing football
C) playing tennis
D) riding
Cevap: A
15) I hate drawing so I …… painting too.
A) dislike
B)doesn’t dislike
C) don’t like
D) like
Cevap: C

 

İngilizce 6. Sınıf Yummy Breakfast Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Bu bölümde sizlere görselleri verilmiş olan eylem veya nesnelerin adlarını doğru şekilde işaretlemeniz istenmiştir. Toplam 15 soru bulunmaktadır.

1)honey kelimesi ilüstirasyonu
A)Milk
B)Honey
C)Cheese
D)Juice

Cevap: A

2)ingilizce cevabı pasta olan soru soru

A)Pasta
B)Cake
C)Junk Food
D)Orange

Cevap: A

3) pineapple illusturation
A)Pineapple
B)Apple
C)Cherry
D)Berry

Cevap: A

4) A set of illustrations of a girl doing yoga
A)Solving Yoga
B)Making Yoga
C)Doing Yoga
D)Dancing

Cevap: C

5) ingilizce cucumber tasfiri
A)Tomato
B)Broccoli
C)Cucumber
D)Candy

Cevap: C

6) junk foods
A)Healthy habits
B)Junk foods
C)Vegetables
D)Fruits

Cevap: B

7) steak tasfiri
A)Steak
B)Fish
C)Chichken
D)Soup

Cevap: A

8) ingilizce bean kelimesi ilüstürasyonu
A)Lettuce
B)Parsley
C)Bean
D)Cabbage

Cevap: C

9) İngilizce onion kelimesi tanımı
A)Garlic
B)Onion
C)Salad
D)Coconut

Cevap: B

10) playing soccer cevabı
A)Playing golf
B)Playing soccer
C)Playing basketball
D)Playing Voleyball

Cevap: B

11) Go shopping cevabı
A)Go shopping
B)Cooking
C)Singing
D)Dancing

Cevap: A

12) ingilizce tomato kelimesi tasfiri
A)Potato
B)Cucumber
C)Tomato
D)Garlic

Cevap: C

13) healthy foods örnekleri
A)Healthy Food
B)Junk Food
C)Fruits
D)Juice

Cevap: A

14) cherry
A)Berry
B)Strawberry
C)Cherry
D)Apple

Cevap: C

15) croissant örneği
A) Dinner
B)Crossiant
C)Cake
D)Muffin

Cevap: B

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir