A'dan Z'ye İngilizce Gramer Konu Anlatımı ve Dilbilgisi - Wordly

A’dan Z’ye İngilizce Gramer Konu Anlatımı ve Dilbilgisi


Adan-Zye-Ingilizce-Gramer-Konu-Anlatimi-ve-Dilbilgisi

Gramer bir dilde olan kurala dökülmüş yapılardır. Bu yapıları öğrenmek bir dili öğrenmek için zorunludur. İngilizcenin grameri ise aynı bağlamda değerlendirilmelidir. İngilizce dilbilgisi İngilizceyi öğrenirken karşılaştığımız ilk aşamalardan biridir. Bu nedenle eğer İngilizce grameri iyi bir şekilde öğrenirseniz geri kalan aşamalarda başarılı olma oranınız hayli fazla olacaktır.

Gramer Nedir?

Gramer, en basit tanımıyla, bir dilin sistematik yapısıdır.

Bu makalede İngilizcenin bünyesinde bulundurduğu tüm gramer konularına değinilecektir. Bunun yanı sıra örnekler ve gramer konu anlatımı verilecektir. Sınavlara girmeden bu kısa konu anlatımlarını kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar..

 

En Önemli İngilizce Gramer Konuları Hangileridir?

İngilizce gramer öğrenirken zordan kolaya veya kolaydan zora bir sıralama yapılabilir. Fakat önemlilik olarak neredeyse tüm gramer konuları aynı seviyededir. Bunun nedeni İngilizcenin veya herhangi bir dilin bir bütünlük taşımasıdır. İngilizce grameri bir bütündür ve eğer eksik öğrenilirse anlama boyutunda sorun yaşanılabilir. Bu nedenle İngilizce gramer konularının tamamına hakim olmak hayli önemlidir. Aşağıdaki listede İngilizce gramer öğrenirken dikkat edilmesi gereken konuları derledik.

İngilizce Verbs – Fiiller

İngilizce Adverbs – Zarflar

İngilizce Nouns  – İsimler

İngilizce Zamanlar – Tenses 

 • İngilizce Geniş Zaman – Simple Present Tense
 • İngilizce Gelecek Zaman – Future Tense
 • İngilizce Şimdiki Zaman – Present Continuous Tense
 • İngilizce Sürekli Gelecek Zaman – Future Continuous Tense
 • İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense
 • İngilizce Geçmişte Devamlılık  Bildiren Zaman – Past Continuous Tense
 • İngilizce Etkisi Devam Geçmiş Zaman – Present Perfect Tense
 • İngilizce Belli Bir Tarihten Önceki Olayı Anlatan Geçmiş Zaman– Past Perfect Tense
 • İngilizce Gelecekte Belli Bir Tarihe Bitirilecek Olan Bir Olayı Anlatan Zaman – Future Perfect Tense
 • İngilizce Geçmiş Zamanda Devam Etmiş ve Bitmiş Zaman – Past Perfect continuous Tense
 • İngilizce Gelecek Zamanda Devamlılık İfade Eden Zaman – Future Perfect Continuous Tense

İngilizce Modal Verbs

İngilizce Relative Clause (Adjective Clause)

İngilizce Active – Passive (Aktif-Pasif)

İngilizce Adjectives

İngilizce Prepositions

İngilizce Gerunds ve Infinitives

İngilizce Noun Clauses

 

İngilizce İsim Cümleleri

İngilizce öğrenmeye başlarken öğretilen ilk konulardan biri İngilizce isimler konusudur. İngilizce isimler konusu literatürde nouns olarak bilinir. Ana dilimizdeki isimler konusuyla aynı içeriğe sahiptir.

İsimler genel olarak insanlara, objelere veya hayvanlara verilen kavramlar olarak tanımlanabilir. Örneğin, Ahmet, bukalemun, çay ve toprak bunlar birer isme örnektir. İngilizce isimler kendi içerisinde dörde ayrılır.

(1)  Abstract Nouns – Soyut İsimler

İngilizce’de Abstract Nouns soyut olan isimlere verilen addır. Aşağıdaki listede soyut isimler ve karşılıklarını inceleyelim.

 • Dream – Rüya
 • Emotion – Duygu
 • Love- Aşk
 • Anxiety- Kaygı
 • Happiness – Mutluluk
 • Humanity – İnsanlık
 • Suffering – Acı çekme
 • Courage – Cesaret
 • Hope – Umut

İngilizce Soyut isimler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz

İngilizce Soyut İsimler, Abstract Nouns Konu Anlatımı

(2) Concrete Nouns – Somut İsimler

İngilizce’de Concrete Nouns somut olan isimlere verilen addır. Somut isimler beş duyu organlarıyla algınabilen isimlerdir. Soyut isim dışındakiler genellikle somut isimlerdir

 • Car – Araba
 • Tree- Ağaç
 • Desk – Masa
 • Ice Cream – Dondurma
 • Shoes- Ayakkabı
 • Telephone- telefon

(3) Countable Nouns – Sayılabilen İsimler

İngilizce’de countable nouns sayılabilen, miktar olarak ölçülebilen maddelere verilen addır. Sayılabilen isimler her zaman somuttur.

 • Bread – Ekmek
 • Pen – Kalem
 • Door – Kapı
 • Eraser – Silgi

(4) Uncountable Nouns – Sayılamayan İsimler

İngilizce’de uncountable nouns miktar olarak ölçülemeyen, hesap edilemeyen isimlere verilen genel addır.

 • Money – Para
 • Music – Müzik
 • Information – Bilgi
 • Wisdom – Akıl
 • Sugar- Şeker
 • Curreny – Para birimi
 • Gas – Gaz
 • Power – Güç

İngilizce Olumlu İsim Cümleleri

İngilizce gramerinde olumlu isim cümleleri oluşturmak için gerekli olan şey olumsuz eki olan not’u kullanmamaktadır. Aslında çoğu dilde olumlu bir cümle oluşturmak için olumsuz yapının kullanılmaması gerekir. Cümledeki isimler koyu ile belirtilmiştir.

NOT: İngilizce isim cümlelerinde verb – fiil yoktur.

 • Ahmet is handsome – Ahmet yakışıklıdır
 • The computer is very expensive – Bilgisayar pahalıymış
 • The desk is so long – Masa uzunmuş
 • Animals are the part of our nature – Hayvanlar doğamızın parçasıdır
 • The building is a kind of old – Bina biraz eski

İngilizce Olumsuz İsim Cümleleri

İngilizce gramerinde olumsuz isim cümlesi oluşturmak için gerekli olan ifade not’tur. To be fiiline getireceğimiz not eki cümleyi isimsiz olumsuz cümlesi yapar.

 • Mehmet isn’t good at mathematic – Mehmet matematikte iyi değildir
 • Chocolate is not cheap – Çikolata ucuz değil
 • We are not hungry – Biz aç değiliz
 • Ayşe is not happy – Ayşe mutlu değil
 • I am taller than Cenk- Ben Cenk’ten uzunum

 

Bu, Şu, O (This, That, it) Kullanımı

İngilizce gramer konularından bir diğeri ise de İşaret Sıfatları olan Demonstrative Adjectives’tir. Bu sıfatları adında da anlaşıldığı üzere herhangi bir nesneye işaret ederken kullanılır.

This : Yakında bulunan tekil nesnelere işaret ederken kullanılır. Çoğul anlamda kullanılamaz.

 • This is a very old car – Bu çok eski bir araba
 • This isn’t a new thing – Bu yeni bir şey değil

That : Uzakta bulunan tekil nesnelere işaret ederken kullanılır

 • That is a desk of mine – Şu masa benimdir
 • That is my watch that I have been looking for – Şuradaki saati arıyorum

These : Yakında bulunan çoğul nesnelere işaret ederken these kullanılrı

 • These are very expensive clothes – Bunlar oldukça pahalı giysiler
 • How much are these shoes? – Buradaki ayakkabıların fiyatı ne kadar?

Those : Uzakta bulunan çoğul nesnelere işaret ederken kullanılır

 • Those are my shoes – Bunlar benim ayakkabılarım
 • Those are my kids – Bunlar benim çocuklarım

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

This/That/These/Those: İngilizce İşaret Zamirleri ve İşaret Sıfatları Konu Anlatımı

İngilizce İyelik Sıfatları Nedir?

İngilizce gramer makalemizin bu başlığında possesive adjectives konusunu paylaşacağız. İyelik sıfatları, sıfat fonksiyonunda kullanılır ve isimlerden önce kullanılır. Bir nesnenin kime ait olduğunu bildirirken kullanılır. İngilizce ve Türkçe karşılıkları aşağıda verilmiştir.

My –> Benim

Your –> Senin

His –> Onun (erkek)

Her –> Onun (kadın)

Its –> Onun (hayvan veya nesneler içindir fakat pek kullanılmaz)

Our –> Bizim

Your –> Sizin

Their –> Onların

NOT: İngilizce’de your iki farklı anlama gelmektedir. Sen ve siz anlamlarında kullanılır.

İngilizce İyelik Sıfatları ile Örnek Cümleler

 • My pencil is lost – (Benim) Kalemim kayıp
 • Your car is very expensive – Senin araban çok pahalı
 • His luck is bigger than world – Onun şansı dünyadan büyük
 • Her background is very knowledgeable – Onun geçmişi baya entelektüel 
 • Its tail is short – Onun kuyruğu baya kısa
 • Our guests will come in one hour – (Bizim) Misafirlerimiz bir saate gelecek
 • Your behaviours are impressive to me – (Sizin) Davranışlarınız çok etkileyici
 • Their company has bankrupted – Onların şirketi iflas etti

 

İngilizce Zamanlar ve Kullanımları

İngilizce dilbilgisi konu anlatımı makalemizde en önemli konulardan biri İngilizce’de zamanlardır. Zamanlar bir dilde geçmişe, geleceğe veya şimdiye atıf yapmak için kullanılan kurallardır. Literatürde İngilizce Tenses olarak geçen İngilizce zamanlar konusu bu makalemizde anlatılacaktır.

Simple Past Tense

Simple past’ın Türkçe karşılığı geçmiş zamandır. İngilizce’de en kolay ve en çok kullanılan zamanlardan biridir. Geçmiş Zaman (Past Tense), İngilizce’de geçmiş zamanda olan, etkisi bitmiş ve tamamlanmış olaylardan bahsederken kullanılır. Eylemin ne zaman gerçekleştiği pek önemli değildir. Past Tense kullanabilmek için tek şart olayın geçmiş zamanda yaşanması ve bitmiş olmasıdır. Ek olarak yaşanmış olan olayın etkisinin bitmiş olması gerekmektedir.

İngilizce’de past tense kullanırken fiilin geçmiş zaman hali olan hali kullanılır. Bu hal V2 olarak da bilinir. Fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Düzensiz fiillerin ezberlenmesi gerekmektedir.

Simple Past ile İlgili Cümleler

 • I saw you last night – Seni dün gece gördüm
 • We passed the examSınavı geçtik
 • You did very wellÇok başarılı iş çıkardın
 • I had a very tiring dayÇok yorgun bir gün geçirdim
 • I bought a flower for youSenin için bir gül aldım
 • Manchester United got the cupManchester United kupayı aldı

 

Aşağıda verilen listede fiillerin ikinci ve üçüncü halini bulabilirsiniz

 

İNGİLİZCE’DE EN ÇOK KULLANILAN FİİLLERİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ HALLERİ

TürkçeleriInfinitivePast SimplePast Participle
olmakbewas / werebeen
Meydana gelmekbecomebecamebecome
Başlamakbeginbeganbegun
Getirmekbringbroughtbrought
Satın almakbuyboughtbought
Seçmekchoosechosechosen
Gelmekcomecamecome
Yapmakdodiddone
İçmekdrinkdrankdrunk
Sürmekdrivedrovedriven
Yemekeatateeaten
Düşmekfallfellfallen
Hissetmekfeelfeltfelt
Bulmakfindfoundfound
Uçmakflyflewflown
Unutmakforgetforgotforgotten
Almak, yapmakgetgotgot (gotten in USA)
Vermekgivegavegiven
Gitmekgowentgone
Sahip olmakhavehadhad
Duymakhearheardheard
Tutmakkeepkeptkept
Bilmekknowknewknown
Ayrılmakleaveleftleft
Ödünç para vermeklendlentlent
İzin vermekletletlet
Kaybetmekloselostlost
Yapmakmakemademade
Buluşmakmeetmetmet
Ödemekpaypaidpaid
Koymakputputput
Okumakreadread (pronounced /red/)read (pronounced /red/)
Koşmakrunranrun
Söylemeksaysaidsaid
Görmekseesawseen
Satmaksellsoldsold
Göndermeksendsentsent
Şarkı söylemeksingsangsung
Oturmaksitsatsat
Uyumaksleepsleptslept
Konuşmakspeakspokespoken
Durmakstandstoodstood
Yüzmekswimswamswum
Almaktaketooktaken
Ögretmekteachtaughttaught
Söylemektelltoldtold
Düşünmekthinkthoughtthought
Anlamakunderstandunderstoodunderstood
Giymekwearworeworn
Yazmakwritewrotewritten

 

Past Continuous Tense

Past Continous Tense, diğer adıyla geçmişte devamlılık gösteren zaman adından anlaşıldığı üzere geçmişte bir süreklilik belirten ifadeleri anlatmak için kullanılır. Diğer bir deyişle, bahsedeceğimiz olay bir süreç içerisinde olmalı ve bitmelidir.

Past Continous Tense kullanılırken fiilin Ving hali kullanılır. Yani Türkçe’deki -yor eki. Aynı zamanda geçmiş zamandan bahsettiğimiz için fiilimiz mutlaka was ve were olmalıdır.

Past Continous Tense ile İlgili Örnek Cümleler

 • I was speaking against him – Ona karşı konuşuyordum
 • You were climbing so fast – Çok hızlı tırmanıyordun
 • He was smoking when I saw him – Onu gördüğümde sigara içiyordu
 • They were watching TV when they heard that their car was stolen – Arabalarının çalındığını duyduklarında TV izliyorlardı
 • It was snowing so much last night – Dün gece çok fazla kar yağıyordu

Past Perfect Tense

İngilizce gramer konularında tens’lerin hayli önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu sefer bu konunun öneminin vurgulanması gerekiyor. Bunun nedeni ise bu konunu hayli kafa karıştırıcı olması. Bu konuyu anlamak için ilk önce tens’in isminden başlayalım.

Past ise geçmiş, Perfect ise yeni bitmiş ,etkisi devam eden olayları anlatmak için kullanılır

Şimdi buradan geçmişte biten ve hala etkisi devam eden olayları anlatmak için kullanılabilir denilebilir fakat tam olarak doğru bir tanım olmaz. Past Perfect Tense kullanabilmek için gerekli iki şart var

 • İki geçmiş zamanda yapılmış olaydan bahsedilmesi
 • Bir olayın diğerinden önce meydana gelmesi

Yani Past Perfect Tense geçmişteki iki olaydan bahsederken birinin daha önce yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Geçmişin geçmişi olarak da nitelendirilebilir.

Past Perfect Tense’de fiil yapısı had + V3 şeklindedir. Have’in geçmiş zamanı olan had mutlaka kullanılmalı ve buna ek olarak fiilin üçünücü hali kullanılmalıdır. Yukarıdaki listeden fiilerin üçüncü hallerine ulaşabilirsiniz.

Past Perfect Tense ile İlgili Cümleler

 • I had gone until he came – O gelene kadar ben çoktan çıkmıştım
 • We had done the job when the patron said we had ten minutes left – Patron işi tamamlamamız için on dakikamızın kaldığını söylediğinde biz çoktan işi yapmıştık
 • She had seen the movie before – O bu filmi izlemişti
 • I had been prepared when there was 20 minutes to go out – Daha çıkmama 20 dakika varken ben hazırdım
 • I had already made my breakfast when you called me – Sen aradığında çoktan kahvaltımı yapmıştım

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continous Tense, yukarıdakilere ilave olarak sadece süreklilik içerir. Geçmişte olan iki olaydan bahsederken birinin devam etmiş bir iş olduğu ifade edilir.

Had + been + Ving şeklinde kurulur.

Past Perfect Continous Tense ile İlgili Cümleler

 • I had been going to cinema when he called me – O beni aradığında sinemaya gidiyordum
 • We had been making a party – Parti yapıyorduk
 • She had been dancing when we saw him – Onu gördüğümüzde dans ediyordu
 • They had been fighting when the police came – Polis geldiğinde onlar kavga ediyordu
 • You had been smiling when I saw you – Seni gördüğümde gülümsüyordun

Simple Present Tense

İngilizce’de belki de en çok kullanılan tense’lerden biri olan Simple Present Tense’nin Türkçe karşılığı Geniş Zamandır. Genellikle rutin, olağan ve sürekli olan işlerden bahsederken kullanılır.

Simple Present Tense cümlesi kurabilmek için fiilin ilk halini kullanmak yeterlidir. Geniş zaman kullanılırken geçmiş zamandan asla bahsedilmez. Yardımcı fiil olarak do ve does kullanılır.

NOT: He,She,It öznelerinde fiile -s takısı eklenir

Simple Present Tense ile İlgili Cümleler

 • I walk every day – Her gün yürürüm
 • She smiles when I see her – Onu gördüğüm zaman o gülümser
 • He likes swimming – O yüzmeyi sever
 • We give a concert every weekend – Her hafta sonu konser veririz
 • They don’t know how to play football – Futbol oynamasını bilmiyorlar

Present Continuous Tense

İngilizce gramerinde Present Continous Tense şimdiki zamanı anlatmak için kullanılır. Tens’in ismine dikkat edildiğinde Continous ifadesi göze çarpıyor. Continous demek  İngilizce’de devamlılık ve süreklilik anlamına gelir. Bu nedenle olan biten ve şuan yaşanan olayları anlatırken kullanılır.

Present Continous Tense cümlesi kurmak için fiilin Ving hali kullanılır. Yardımcı fiil olarak ise to be kullanılır. To be fiili üç farklı formda karşımıza çıkar:

 1. Am – I
 2. Are – You, They, We
 3. Is­ – He, She, It

Present Continous Tense ile İlgili Cümleler

 • He is swimming right now – O şu an yüzüyor
 • Am I bothering you? – Seni rahatsız mı ediyorum?
 • She is sleeping, don’t dare to disturb her – O şu an uyuyor, sakın rahatsız etme
 • We are walking to the mountain – Dağa doğru yürüyoruz
 • The baby is crying, please get the food! – Bebek ağlıyor lütfen yemeğini getir

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense diğer adıyla Etkisi Devam Geçmiş Zaman, Türkçe’de tam olarak karşılığı bulunmaz. Bu nedenle tense’in hangi alanda kullanıldığı kafa karıştırabilir fakat yapı olarak hayli bir kolay bir İngilizce gramer konusudur.

Present Perfect Tense, geçmişte yapılan bir işin etkisinin hala sürdüğünü belirtirken kullanılır. Fakat yapılan işin tam olarak net tarihi verilmeyebilir.

İngilizce’de Present Perfect Tense cümlesi oluşturmak için have/has + V3 yapısını kullanırız.

Present Perfect Tense ile İlgili Cümleler

 • She has traveled since her childhood – Çocukluğundan beri seyahat ediyor
 • I have been in New York for three times – New York’ta üç defa bulundum
 • He has been fired from the job – O işten kovuldu
 • We have been waiting for you for one hour – Bir saattir seni bekliyoruz
 • The employees have been warned by the manager – İşçiler yönetici tarafından uyarıldı

NOT: İngilizce’de Present Perfect Tense kullanırken for ve since kullanımı çok yaygındır. Since ve for kullanımı için zaman gereklidir

NOT 2: Present Perfect Tense’de işin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmez. Fakat işin geçmişte yapıldığı kesindir

NOT 3: Fiilin üçüncü hali kullanılır

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continous Tense, İngilizce gramerinde devamlılık ifade ederken kullanılır. Bu devamlılık geçmişte gerçekleşmiştir ve Perfect Tense’de olduğu gibi olayın ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat olay geçmiş zamanda gerçekleşmiştir ve süreklilik içermektedir.

İngilizce’de Present Perfect Continous Tense ile cümle kurabilmek için have/has been + Ving yapısı kullanılır.

Present Perfect Continous Tense ile İlgili Cümleler

 • Who has been eating my ice cake? – Kim benim kekimi yiyordu?
 • He has been running for a long time – O uzun bir zamandır koşuyor
 • We have been using this method since the company was established – Şirket kurulduğundan beri bu metodu kullanıyoruz
 • There have been many outbreaks appeared in the world – Dünyada bir sürü salgın ortaya çıkmıştır
 • It has been raining for one hour – Bir saattir yağmur yağıyor

Future Tense

İngilizce’de Future Tense gelecek zaman anlatılırken kullanılır. Gelecekte yaşanacak planlı veya plansız olayları ifade etmek için Future Tense kullanılır.

Future Tense ile cümle kurabilmek için will + V1 formülü kullanılır. Fiilin birinci hali kullanılır.

Future Tense ile İlgili Cümleler

 • I will do my best – Elimden gelenin en iyisini yapacağım
 • He will marry at the end of week – Hafta sonu evlenecek
 • She will get angry when you inform her about your leaving school – Okulu bıraktığını öğrenince sinirlenecek
 • They won’t agree with A company – Onlar A şirketiyle anlaşamayacaklar
 • We won’t accept their offer – Tekliflerini kabul etmeyeceğiz

Future Continuous Tense

Future Continous Tense gelecekte gerçekleşecek olan ve süreklilik bildiren olayları anlatmak için kullanılır. Bahsedilen olay hem gelecekte gerçekleşmekte hem de devamlılık içermektedir.

İngilizce’de Future Continous Tense ile cümle kurabilmek için will + be + Ving formu kullanılır.

Future Continous Tense ile İlgili Cümleler

 • I will be swimming tomorrow – Yarın yüzüyor olacağım
 • I will be sleeping in the afternoon – Öğleden sonra yatıyor olacağım
 • They will be waiting for me – Onlar beni bekliyor olacaklar
 • He will be visiting to Spain next week – Gelecek hafta İspanya’yı geziyor olacak
 • Şeyma will be preparing for university exam next year this time – Şeyma seneye bu vakitler üniversite sınavına hazırlanıyor olacak

Future Perfect Tense

İngilizce’de Future Perfect Tense gelecekte tamamlanacak olayları ifade etmek için kullanılır. Bahsedilen olay gelecekte gerçekleşecek ve bitmiş olacaktır. Bu tense pek kullanılmasa da İngilizce dilbilgisi sınavlarında karşınıza çıkabilir.

İngilizce’de Future Perfect Tense ile cümle kurabilmek için will + have + V3 yapısı kullanılır. Fiilin üçüncü hali kullanılmalıdır

Future Perfect Tense ile İlgili Cümleler

 • I will have finished it by tomorrow – Yarına kadar bitirmiş olacağım
 • You will have writtten a letter – Mektubu yazmış olacaksın
 • We will have learned the fact – Gerçeği öğrenmiş olacağız
 • He will have bought a car by next year– Seneye o bir araba almış olacak
 • She will have created the storyline by tomorrow – Yarına kadar hikayenin ana temasını yazmış olacak

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continous Tense, gelecekte devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Future Perfect Continous Tense cümle kurabilmek için will + have + been + Ving yapısı kullanılır.

NOT: Kullanımı pek yaygın değildir.

Future Perfect Continous Tense ile İlgili Cümleler

 • I will have been talking to you when I come home – Eve geldiğimde senle konuşuyor olacağım
 • We will have been working in the garden tommorrow – Yarın bahçede çalışıyor olacağız
 • He will have been living in this town for five years by the end of this year – Bu yılın sonunda beş yıldır burada yaşıyor olacak
 • She will have been searching for a job tomorrow – Yarın iş arıyor olacak

Eğer Tens’ler konusunda kendinizi hala yetersiz hissediyorsanız İngilizce Zamanlar Bilgileri makalemize göz atın

Fiilimsiler – Gerund Nedir?

İngilizce’de Gerund genellikle -ing eki alan fiilimsiler olarak tanımlanır. Türkçe’deki isim fiiler konusu bu konu ile aynıdır. İsim fiilerde fiil isim yapılarak cümlede özne ve nesne halinde kullanılabilir. Aynı şekilde İngilizce gramerinde fiile ing eki eklenir ve böylece gerund haline getirilir.

Gerund ile İlgili Cümleler

 • Walking is a good exercise. You don’t need any equipment for walking – Yürümek çok güzel bir aktivitedir. Herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymazsın
 • Living in a city is much more better than living in a village for me – Şehirde yaşamak kasabada yaşamaktan benim için daha iyidir
 • Drinking too much water can cause poisoning – Çok fazla su içmek zehirlenmeye neden olabilir
 • Eating is the nature of human – Yemek yemek insanın doğasında vardır
 • Imagining is a key to make inventions – Hayal etmek yeni icatlar için anahtardır

İngilizce Şartlı Cümleler – Conditional Sentence Nedir?

İngilizce şart cümleleri, iki durumun gerçekleşmesi bir diğerine bağlı olan durumları ifade etmek için kullanılır. Bir durumun gerçekleşmesi diğer olaya bağlıysa İngilizce’de Conditional Sentence konusu kullanırız.

İngilizce’de Conditional Sentence cümlesi oluşturmak için If yapısını kullanırız. Bu yapı tüm şartlı cümlelerde kullanılır (Devrik cümleler hariç. Devrik şartlı yapılar Had ve Should ile başlar)

Conditional Sentence cümleleri iki cümleden oluşur: If’li cümle ve ana cümle.

İngilizce’de 3 çeşit şart cümlesi vardır

(1) Conditional 0 – Type Zero

Type zero herkesin bildiği, genel olaylardan bahsederken kullanılır.

If’li cümleden sonra mutlaka present simple tense kullanılmalıdır. Ana cümlede ise yine present simple tense tercih edilmelidir.

 • If you jumb, you fall toward floor – Eğer zıplarsan tekrardan geri düşersin
 • If you smoke , you gets sick easily – Eğer sigara içersen kolayca hasta olursun

(2) Conditional 1– Type 1

Gerçekleşmesi olağan olan durumlardan bahsederken kullanılır.

If’li cümlede Present Continous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continous kullanılırken ana cümlede Future Tense ve Modal’lar ( May/Might/Could/Can/Should/Must) kullanılabilir.

 • If you don’t do your homework, you will get 0 point – Eğer ödevini yapmazsan sıfır puan alırsın
 • If you make mistake, you have to apologize – Eğer hata yaparsan özür dilemek zorundasın
 • If you split to the floor, you will be alienated from society – Eğer yere tükürürsen toplumdan dışlanırsın

(3) Conditional 2– Type 2

Type 2’de ise gerçekleşmesi olağan olmayan durumları ifade etmek için kullanılır. Gelecekte veya şimdiki durumlar için kullanılabilir.

NOT: Unreal Present (Gerçek olmayan) durumlardan bahsederken kullanılır.

If’li cümlede Past Simple ve Past Continuos kullanılırken, ana cümlede would/could/might modalları tercih edilir

 • If we thought much more, we would decide logically – Eğer daha fazla düşünseydik, daha mantıklı kararlar verebilirdik
 • If I won the prize, I would donate it to charity – Eğer ödülü kazansaydım, bir derneğe bağışlardım

(4) Conditional 3– Type 3

Type 2’de Unreal Present’ten bahsetmiştik. Type 3’te ise hem Unreal Present vardır ve bahsedilen olayın gerçekleşmesinin mümkünatı yoktur.

If’li cümlede bu sefer past perfect ve perfect continous kullanılır. Ana cümlede (Main clause) ise geçmiş zaman modal’lar kullanılır.

NOT: Bahsedilen olaylar gerçekleşmiştir.

 • If you had studied much more, you could have passed the final exam – Eğer daha fazla çalışsaydın, final sınavını geçebilirdin
 • If I had paid on time the bills, I would have had no debts now – Eğer faturayı zamanında ödeseydim şu an borcum olmayacaktı

Active – Passive Voice Nedir?

Türkçe’de Etken ve Edilgen olarak bilinen Active Passive Voice, İngilizce gramerinde tense’lerden sonra en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir çünkü kurulan her cümlede etkenlik ve edilgenlik söz konusudur.

İngilizce’de Active Voice cümlelerinde özene işi yapmıştır. Yani fiili yapan bellidir. Fiil normal çekimde kullanılır.

Active Voice ile İlgili Cümleler

 • I take a walk everyday – Her gün yürüyüşe çıkarım
 • We should respect to old people – Yaşlı insanlara saygı göstermeliyiz
 • It is raining so much – Çok fazla yağmur yağıyor
 • You know that topic so you can explain us – Bu konuyu biliyorsun ve bize açıklayabilirsin

Edilgen, İngilizce gramerinde Passive Voice, bir cümlede fiilin başka bir kişi tarafından yapıldığını anlatmak için kullanılır.

Passive Voice kullanılabilmesi için yardımcı fiilin ardından fiilin üçüncü hali kullanılır.

Passive Voice ile İlgili Cümleler

 • Apple was founded by Steve Jobs – Apple, Steve Jobs tarafından kurulmuştur
 • This building was established by my father – Bu bina benim babam tarafından kuruldu
 • Our house is made up wooden – Evimiz ahşaptan oluşmaktadır.

 

İngilizce Pekiştirme Soruları (Tag Questions) Nedir?

İngilizce gramer konu anlatımı makalemizde bu başlıkta Tag Questions’ işleyeceğiz. Türkçe karşılığı Pekiştirme Soruları olan, günlük hayatta pek sık kullandığımız bu sorular cümlenin sonuna eklenerek oluşturulur.

Eğer cümlemiz olumluysa, tag question olumsuz olmalıdır. Eğer cümlemiz olumsuzsa tag question olumlu olmalıdır.

Tag Question’lar zaman ile uyumlu olmalıdır.

Tag Question ile İlgili Cümleler

 • You have job, haven’t you? – İşin var, değil mi?
 • You are retired, aren’t you – Emeklisin ,değil mi?
 • Ali wasn’t at school yesterday, was he? – Ali dün okulda değildi, değil mi?
 • She hasn’t gone, hasn’t she – O gitmedi, değil mi?
 • We had a very tough day, didn’t we have? – Çok zor bir gün geçirdik, değil mi?

 

İngilizce Direct ve Indirect Cümle Nedir?

İngilizce’de eğer bir söz kişinin ağzından direkt olarak söylendiyse Direct Sentence, eğer birinin söylediği başka bir kişi tarafından aktarılıyorsa o cümle Indirect Sentence’dir.

Direct Sentence – Dolaysız Cümle Örnekleri

 • I said I will do my best – Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyledim
 • He said he knew the topic – Konuyu bildiğini söyledi

Indirect Sentence – Dolaylı Cümle Örnekleri

 • He said that he will move to Ankara – Ankara’ya taşınacağını söyledi
 • The President said he will reinforce new statues – Başbakan yeni yasalar çıkaracağını söyledi

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir