Adverbial Clauses: When, Before, After, As Soon as, Until Kullanımı ve Konu Anlatımı - Wordly

Adverbial Clauses: When, Before, After, As Soon as, Until Kullanımı ve Konu Anlatımı


Adverbial Clauses

İngilizcede Adverbial Clauses konusu Türkçedeki Zarf Tümleci ya da Zarf Cümleleri olarak bilinir. Adından da anlaşıldığı üzere Türkçede bir cümlede eğer zarf kullanılmışsa o cümle Zarf cümlesi olur. Aynı şekilde İngilizcede de içinde zarf bulunan cümle Adverbial Clauses olarak tanımlanır.

Time clauses ise Zaman Cümlecikleri anlamına gelir. Türkçede içinde zaman ifadeleri barındıran cümlelere zaman cümlecikleri denir. İngilizcede ise aynı şekilde eğer cümle içinde “after, before, when, once, while, as soon as, by the time, until ve the moment” gibi zaman ifadeleri kullanılmışsa o cümle Time Clauses ( Zaman Cümlecikleri) olarak tanımlanır.

Her dilde olduğu İngilizcede de Adverbial Clauses konusu hayli önemlidir. Bu konuyu anlamak için zaman zarflarını İngilizce cümleler içinde görmek pratik yapmak önemlidir. Bu konu çalışılırken dikkat edilmesi gereken nokta İngilizce zaman zarfları ve anlamlarıdır. Konu çalışılırken ilk önce zarflar hakkında kendi ana dilinizde bilgi sahibi olmanız gerekir. Bunun için Google’a Türkçe zarf konu anlatımı yazmanız yeterli. Kendi anadilinizde konu anlaşıldıktan sonra İngilizcede anlamak hayli kolay olacaktır. 

Bu makalede İngilizce Adverbial Clause ( Zarf Cümlecikleri) ve Time Clauses (Zaman Cümlecikleri) hakkında detaylı konu anlatımı yapılacaktır. İngilizce zaman zarfları ile ilgili cümlelere yer verilecek ve İngilizce zaman zarfları konu anlatımı yapılacaktır.

İngilizcede When Kullanımı

İngilizce öğrenmeye başlayınca en sık karşılaşılan konulardan biri de when while konusudur. İngilizcede çok sık kullanılan when while bağlaçlarını ve zarf olarak kullanımlarını sizin için derledik. Ayrıca when ve while farkı konumuzu inceleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İngilizcede when kelimesi iki bağlamda kullanılabilmektedir: Soru ve bağlaç. When cümleleri ile karşılaştığımız zaman ilk önce when’in hangi bağlamda kullanıldığıdır. Örnek verecek olursak:

 • When will you go to the cinema? – Sinemaya ne zaman gideceksin?
 • I had already been out when he came – O geldiğinde zaten dışarı çıkmıştım(dışarıdaydım)

Bu iki cümleyi detaylı inceleyelim. İlk cümlede when kelimesi soru edatı olarak kullanılmıştır. Bunu cümlenin anlamından ve soru işaretinden anlayabiliriz. İkinci cümlede ise when bir zaman zarfı olarak kullanılmıştır.

Dikkat edildiği üzere when hem -dığı zaman, -dığında hem de Ne zaman? anlamına gelmektedir. When gibi while da cümle içinde -iken anlamına gelecek şekilde kullanılabilir. When While farkını öğrenmek için anlamlarını ezberlememiz gerekiyor. Şimdi When’li cümleleri inceleyelim.

When ile İngilizce Örnek Cümleler

 • When do you bath? – Ne zaman duş alacaksın?
 • When will we meet? – Ne zaman buluşacağız?
 • When he went out, I was singing. – Sen dışarı çıktığında ben şarkı söylüyordum.
 • He had already eaten the food when I came. – Eve geldiğimde zaten yemeği yemişti.
 • I showed great attention when he started to speak.  – O konuşmaya başladığında ona çok fazla ilgi gösterdim.
 • You shouldn’t smoke when you are near the children. – Çocuğunun yanındayken sigara içmemelisin.
 • We didn’t make any mistake, but when he saw us he started to yell. – Hiçbir hata yapmamıştık fakat bizi gördüğünde bağırmaya başladı.
 • When you are ready, call me! – Hazır olduğunda ara beni!
 • When my father made a joke, I had already been laughing. – Babam şaka yaptığında ben zaten gülüyordum.
 • When I started primary school, you event weren’t born. – İlkokula başladığımda sen bile doğmamıştın.

Before After Konu Anlatımı

İngilizcede before after kullanımı hayli yaygındır. Before after zaman zarfları olarak karşımıza çıkar. Bu makalede before after konu anlatımı ve örnek cümlelere yer verdik. İyi Çalışmalar

Before kelime anlamıyla önce, -den önce anlamına gelmektedir. Cümlelerde genellikle başlarda ve ortalarda kullanılır. Before kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta tense(zaman)’dır. Şimdi birkaç örneğe bakalım:

 • Before you come I will go to the museum – Sen gelmeden önce müzeye gideceğim
 • You should go to the doctor before it rains. – Yağmur yağmadan önce doktora gitmelisin

Before ile cümle kurulurken dikkat edilecek noktalar:

 • Tense (Zaman) uyumu
 • Cümlenin grammar kurallarına uygun olması

After ise kelime anlamıyla sonra, -den sonra anlamına gelmektedir. Şimdi after ile ilgili cümlelere bakalım:

 • After you come the house , wash your hands – Eve geldikten sonra hemen ellerini yıka.
 • I went to the museum after I did my homework – Ödevimi yaptıktan sonra müzeye gittim

İngilizcede After kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 

 • Tense ( Zaman) uyumu
 • Genellikle after-before ifadeleri yer değiştirse de cümle bozulmaz.

After That ve Before That Kullanımı

İngilizcede After that kullanımı yukarıdaki örneklere benzerdir. That bir relative clause olduğu için kendisinden sonra cümle ister. Diğer bir kullanım ise refer kullanımıdır. Yani bir cümlede önceden bahsedilmiş ve onu tekrar yazmak yerine that kullanımı mevcuttur. Şimdi örnekleri inceleyelim:

 • I walked to the mall, then I saw Cem, and after that we drank coffee. – Alışveriş merkezine gittim, orada Cem’i gördüm ve ardından ( olayın ardından – after that olayın bitmesine refer/işaret ediyor)  kahve içtik.
 • We can review the documents again, after that, you can make presentation. – Dokümanları tekrar gözden geçirdikten sonra sunumunu yapabilirsin.
 • We made a great job, after which we celebrated it. – Büyük bir iş yaptık ve bunu kutladık. (after that yerine after which de kullanılabilir. Örnekte olduğu gibi)

Before after kullanımı ise aynı şekildedir. Sadece anlam değişir. Şimdi örneklere bakalım:

 • I walked to the mall, then I sat there, and before that I bought ice cream. – Alışveriş merkezine yürüdüm ve orada oturdum, oturmadan önce dondurma almıştım.
 • You can drive a car, but before that, you must have driver license! – Araba sürebilirsin fakat bundan önce ehliyetinin olması şart!
 • My mother calls me for dinner, before that I should get permission from my boss.– Annem beni akşam yemeğine çağırdı fakat ilk önce patrondan izin almam gerekiyor.

After ile İlgili Cümleler

 • After you get you salary, what will you do? – Maaşını aldıktan sonra ne yapacaksın?
 • Will you do your homework after you play videogames? – Oyun oynadıktan sonra ödeveni yapacak mısın?
 • I will swim after the work. – İşten sonra yüzeceğim.
 • We should meet after we go to the Istanbul – İstanbul’a gittikten sonra orada buluşmalıyız.
 • We will follow you after they permit us. – İzin verirlerse peşinize düşeceğiz.
 • Don’t drink cold water when/after you play sports. – Spor yaptıktan sonra soğuk su içme.
 • Go to the gym after you come to the house – Eve geldikten sonra spor salonuna git.
 • Will you wait me after the lesson – Dersten sonra beni bekler misin?
 • What should I do after my Phd degree? – Yüksek lisansımı aldıktan sonra ne yapmalıyım?
 • You can get permission after you learned the job. – İşi öğrendikten sonra izin alabilirsin.

After Then ve Before Then Kullanımı

İngilizcede then kullanımı after kullanımı ile hayli benzerdir. Then kelime manasıyla -sonra anlamına gelmektedir. Cümlede after ile birlikte kullanılabilirken aynı zamanda tek başına da kullanılabilir. Tek başına kullanımı genellikle konuşurken olur.

After that ve Before that ile hayli benzer olan bu kullanımı daha iyi anlayabilmek için örneklere bakalım:

 • We can make a party but after then we should study. – Parti yapabiliriz fakat ondan sonra dersimize çalışmamız gerek.
 • You should go to the school today, before then, because you are sick, you must go the doctor. – Bugün okula gitmelisin fakat ondan önce hasta olduğun için hastaneye gitmelisin. 
 • My private lesson will be 9.00 at morning, after then, I can go library. – Özel dersim sabah 9’da başlayacak, ondan sonra kütüphaneye gidebilirim.

Before ile İlgili Cümleler

İngilizcede before kullanımını anlayabilmek için örnekleri inceleyelim.

 • Come to the party before eight. – 8’den önce partiye gel.
 • I have never seen that before. – Bunu daha önce hiç görmemiştim.
 • He reads before he goes to the bed. – Yatağa gitmeden önce okuyor.
 • I haven’t seen him before. – Onu daha önce görmemiştim.
 • You must come before seven. – Saat 7’den önce eve gelmelisin.
 • Last 10 minutes before the lesson, you should hurry. – Dersin başlamasına 10 dakika var acele etsen iyi olur.
 • Comb your hair before you see your wife. – Eşini görmeden önce saçını tara.
 • We should come back before the night. – Gece olmadan eve dönmeliyiz.
 • What should I do before the exam? – Sınavdan önce ne yapmalıyım?
 • I always get angry before the match. – Maçdan önce hep sinirli olurum.

Until Konu Anlatımı ve Kullanımı

Until kelime manasıyla -e kadar,-e değin ve -e dek anlamlarına gelir. Çeşitli anlamları mevcuttur. Bir cümlede until gördüğümüzde yukarıdaki çevirileri kullanabiliriz. Until çeşitli tense’ler ile kullanılabilir. Bu tensler çoğunlukla past perfect, present ve future’dır. Özetleyecek olursak until bir zaman ifadesidir ve çoğunluklar -e kadar anlamıyla bilinir.

Until ile İlgili Cümleler

İngilizcede until ifadesini tam olarak anlayabilmek ve kavrayabilmek için örnekler ile pekiştirmek lazımdır. Şimdi until ile ilgili cümlelere bakalım:

 • How about waiting until night so we could meet? – Geceye kadar beklemeye ne dersin böylece buluşabiliriz.
 • Are you going to swim until 9:00? – Saat 9’a kadar yüzecek misin?
 • I must wait until you accept me. – Sen beni kabul edene kadar bekleyeceğim.
 • Until 2001, there was not any development in the industry of air. – 2001’e kadar hava endüstrisinde hiçbir gelişme kaydedilmedi.
 • I will bebusy until you call me. – Beni arayana kadar meşgul olacağım.
 • Should I wait until the doctor comes? – Doktor gelene kadar beklemeli miyim?
 • The meeting was cancelled until tomorrow. – Toplantı yarına kadar ertelendi.
 • He said he wouldn’t do anything until his darling comes. – Sevgilisi gelene kadar hiçbir şey yapmayacağını söyledi.
 • You had better work until your boss comes – Patronun gelene kadar çalışsan iyi edersin.
 • I’m not saying anything until you make a mistake – Sen hata yapana kadar ağzımı açmayacağım.
 • You shouldn’t play football until next Saturday – Gelecek cumartesine kadar futbol oynamamalısın.

Until ile By Arasındaki Fark Nedir?

Until ile By ifadeleri zaman zaman karıştırılabilir. Bunun önüne geçmek için detaylı öğrenmekte fayda  var. Şimdi Until ile By the time farkına ve konu anlatımına bakalım.

Until belirli bir anda olan durumları ve ifadeleri anlatmak için kullanılır. Örnek verecek olursak:

 • You can’t sue Cem until he commits an offense – Cem suç işleyene kadar onu dava edemezsin (Cem’in dava edilebilmesi için suç işlemesi gerekiyor)

By ise belirli bir anda meydana gelen olayları ve hareketleri anlatmak için kullanılır. Örnek verecek olursak:

 • They will have visited their family by next week – Gelecek haftaya kadar ailelerini ziyaret etmiş olmaları lazım.

Until ile Till Arasındaki Fark Nedir?

İngilizcede till kullanımı pek yaygın değildir fakat until ile beraber sınavlarda aynı soru şıklarında görmemiz muhtemel. Şimdi Until ile Till arasındaki farka bakıp örnekler ile inceleyelim.

Until ne demek?  Until kelime anlamıyla -e kadar anlamına gelir. Bir edattır. Belirli bir zamana ve periyota işaret eder.

 • You should wait until I come – Ben gelene kadar beklemelisin

Till ne demek?  Till iki farklı anlama gelip isim ve fiil olarak da kullanılabilir. Till, until ile aynı manaya gelir fakat daha az resmidir. Until’in kısaltması olarak da bilinir.

 • I can’t wait till you come – Sen gelene kadar bekliyemem. 

As Soon As Konu Anlatımı ve Kullanımı

As soon as kalıbı sınavlarda hayli karşımıza çıkan bir kondur. As soon as kullanımı zaman cümlelerinde hayli yaygındır. As soon as kalıbı kelime manasıyla -olur olmaz, -dığında anlamına gelir. Bu kalıbı kullanırken tense ( zaman) uyumuna dikkat edilmelidir. As soon as kalıbının bulunduğu cümleye ana cümle diğerine ise yan cümle denir. İki cümlede zaman uyumu olması şarttır.

As Soon As Ne Demektir?

As soon as kalıbı kelime anlamıyla -dığında, -ile birlikte , -olur olmaz ve mümkün olduğu kadar çabuk anlamlarına gelmektedir. Şimdi as soon as ile ilgili cümlelere bakalım:

 • As soon as I woke up, I made breakfast – Uyanır uyanmaz kahvaltı yaptım
 • As soon as our baby cries, I and my wife start to worry – Bebeğimiz ağladığı vakit ben ve eşim endişelenmeye başlıyoruz

As Soon As Possible Ne Demektir?

As Soon As Possible’ın iki kullanımı mevcuttur. Bunlardan birisi cümle içinde kullanımıdır ve -mümkün olduğu kadar anlamına gelir.

 • You should do practice as soon as possible you do – Mümkün olduğu kadar pratik yapmalısın

Diğer bir kullanımı ise cevap vermek şeklindedir. Günlük hayatta diyaloglarda kullanılır

 • Student : When do we bring the homework? – Ödevimizi ne zaman getireceğiz?

Teacher: As soon as possible – En kısa sürede 

Olayın akışına göre as soon as kalıbının çeşitli çevirileri yapılabilir.

As Soon As ile Hangi Tense (Zaman) Kullanılır?

As soon as kalıbı Present Tense, Past Tense, Future Tense ve Past Perfect Tense ile kullanılabilir.

As Soon As ile İlgili Cümleler

 • As soon as I got up, I dressed myself. – Uyanır uyanmaz giyindim.
 • She washes his face as soon as she wakes up. – O uyanır uyanmaz yüzünü yıkar.
 • As soon as he comes , I will prepare a breakfast for him. – O gelir gelmez ona kahvaltı hazırlayacağım.
 • As soon as the bank gives me money, I will buy a house. – Banka bana para verir vermez ev satın alacağım.
 • We don’t know actually where she is. As soon as she comes, her father will get angry. – Onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Babası o eve gelir gelmez çok sinirlenecek.
 • I ate lunch as soon as I came to the house. – Eve gelir gelmez öğle yemeği yedim.
 • I quitted smoking as soon as my doctor told me. – Doktorum söyler söylemez sigarayı bıraktım.
 • As soon as I opened my eyes, I saw my wife.- Gözlerimi açar açmaz eşimi gördüm.
 • We will buy a car as soon as we have money. – Paramız olur olmaz araba alacağız.
 • I am interested as soon as it is free. – Ücretsiz olduğu sürece ilgiliyim.

Once Kullanımı ve Örnekler

İngilizcede once kullanımı pek sık karşılaşılan bir konudur. İngilizcede once iki kullanıma sahiptir. Zarf ve bağlaç olarak. Eğer once zarf anlamında kullanılıyorsa bir kere, bir kez anlamlarına gelir. Bağlaç olarak kullanılırsa bir……se…..(bir yapsa), bir……di mi…(bir yaptı mı) ve -ir,-mez anlamlarına gelir. İngilizcede once kullanımı en kısa halde böyledir. Şimdi once ile ilgili cümlelere bakalım:

 • Once you finish the project, you should bring it to me. – Projeyi bitirdiğinde bana teslim etmelisin.
 • You should check your teeth at once a 6-month. – 6 ayda bir dişlerini kontrol ettirmelisin.
 • Once he got the lowest grade, he swore that he would study much more. – Sınavdan en düşük notu alınca çalışacağına yemin etti.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir