As Far As Kullanımı: Konu Anlatımı ve Cümle Örnekleri - Wordly

As Far As Kullanımı: Konu Anlatımı ve Cümle Örnekleri


As Far As Kullanımı: Konu Anlatımı ve Cümle Örnekleri

‘As far as ne için kullanılır?’ sorusu İngilizce gramer bilgisini geliştirmeyi amaçlayan kişiler tarafından sorulan bir sorudur. As far as, ‘kadar, kadarıyla’ anlamına gelen bir kalıptır ve farklı farklı kelimeler ile beraber kullanıldığında farklı anlamlara gelen kalıplar ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda as far as ve farklı kullanım şekillerini sizler için özetledik. Hazırsanız, başlayalım!

As Far As Ne Demek?

Genellikle zarf görevinde kullanılan as far as kalıbı Türkçede, ‘kadarıyla, kadar, olduğu kadar, -e göre, -e kadar, olabildiğince’ gibi anlamları karşılamaktadır. Farklı yapılar ile kullanıldığında farklı anlamlar vermektedir. Yazının devamında bu yapılar ve anlamlar ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

As far as ile ilgili örnek cümleleri beraber inceleyelim;

 • There was nothing but sand as far as we could see. (Görebildiğimiz kadarıyla, orada kumdan başka bir şey yoktu.)
 • I would like to help you with the project as far as I can. (Yapabildiğim kadarıyla sana projede yardımcı olmak isterim.)
 • I want to ride my bike as far as the forest. (Bisikletimi ormana kadar sürmek istiyorum.)

As Far As I Know ile Cümle Örnekleri

As far as I know ifadesi Türkçede ‘bildiğim kadarıyla’ anlamını vermektedir. Hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanabileceğiniz bu kalıbı soru cümlelerinde de kullanabilirsiniz. Know fiili ‘bilmek’ anlamına gelmektedir. As far as kalıbının ‘kadarıyla’ anlamını verdiğini de daha önce vurgulamıştık. Bu durumda as far as I know, ‘bildiğim kadarıyla’ anlamına gelmektedir.

As far as I know ifadesi ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • As far as I know, that is the only way we can save her. (Bildiğim kadarıyla onu kurtarabilmek için tek yol o.)
 • The class starts at nine as far as I know. (Ders bildiğim kadarıyla dokuzda başlıyor.)
 • She has a daughter as far as I know. (Bildiğim kadarıyla onun bir kızı var.)
 • He does not want work there anymore as far as I know. (Bildiğim kadarıyla artık orada çalışmak istemiyor.)
 • As far as I know, he is not a type of person that you can rely on, am I right? (Bildiğim kadarıyla güvenilecek tarzda biri değil o, doğru muyum?)
 • As far as I know, there is nothing to debate on. (Bildiğim kadarıyla, üzerinde tartışılacak bir şey yok.)
 • He does not want to sit with us, as far as I know. (Bildiğim kadarıyla, o bizimle oturmak istemiyor.)
 • Have you ever been to Paris? As far as I know you have not. (Hiç Paris’e gittin mi? Bildiğim kadarıyla gitmedin.)
 • She is not trying to lose weight anymore as far as I know. (Bildiğim kadarıyla o artık kilo vermeye çalışmıyor.)
 • She is not in her mood today as far as I know. (Bildiğim kadarıyla bugün modu iyi değil.)

As Far As I’m Concerned ile Cümle Örnekleri

As far as I am concerned ifadesi Türkçede ‘bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla, bence, bana kalırsa’ gibi anlamlar vermektedir. Hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanabileceğiniz bu kalıbı soru cümlelerinde de kullanabilirsiniz. concern fiili ‘ilgilendirmek’ anlamına gelmektedir. Yani as far as I am concerned dendiğinde, ‘beni ilgilendirdiği kadarıyla, bence, benim konuya dahil olduğum kadarıyla’ gibi anlamlara işaret etmektedir. As far as kalıbının ‘kadarıyla’ anlamını verdiğini de daha önce vurgulamıştık. Bu durumda as far as I am concerned, ‘bildiğim kadarıyla, bence, anladığım kadarıyla’ anlamlarına gelmektedir.

As far as I am concerned ifadesi ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • You should not call him as far as I am concerned. (Bence onu aramamalısın.)
 • They did not have breakfast that morning as far as I am concerned. (Onlar o sabah kahvaltı etmemişlerdi, bildiğim kadarıyla.)
 • They did not deserve that attitude as far as I am concerned. (Bana kalırsa, onlar bu tavrı haketmemişti.)
 • You should be at school at this time as far as I am concerned, shouldn’t you? (Bildiğim kadarıyla bu saatte okulda olman gerekiyordu, öyle değil mi?)
 • As far as he is concerned, this concert should be in this area. (Onun fikrine göre, bu konser bu alanda olmalı.) / Gördüğünüz gibi kalıp içerisinde I kişi zamiri yerine diğer kişi zamirlerini de kullanabiliyoruz.
 • As far as they are concerned this is illegal. (Onlara göre, bu illegal bir durum.)
 • As far as I am concerned you should not be this rude to people especially when you are working. (Bana kalırsa, özellikle de çalışırken insanlara bu şekilde kaba davranmamalısın.)
 • Ricky Gervais is the best comedian so far, as far as I am concerned. (Bana kalırsa, en iyi komedyen Ricky Gervais’tir.)
 • Jane should be fifteen years old as far as I am concerned. (Jane, bildiğim kadarıyla on beş yaşında olmalı.)
 • We should immediately start working on this project, as far as I am concerned. (Bana kalırsa, hemen bu proje üzerinde çalışmaya başlamalıyız.

As Far As My Feet Will Carry Me

As far as my feet will carry me, ayaklarım beni taşıdığı sürece anlamına gelmektedir. Bu ifade, yaşadığım süre boyunca anlamında kullanılmaktadır. Aynı isimde Alman yapımı bir film de mevcut. İfade aynı zamanda metafor olarak da kullanılabilir.

As far as my feet will carry me ifadesi ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • I will look after you, as far as my feet will carry me. (Ömrüm yettiğince sana bakacağım.)
 • As far as my feet will carry me I will fight for my ideas. (Yaşadığım süre boyunca, fikirlerim için savaşacağım.)
 • I do not want to see you again, as far as my feet will carry me. (Yaşadığım süre boyunca seni bir daha görmek istemiyorum.)
 • You promised me to call me as far as your feet will carry you, remember? (Yaşadığın süre boyunca beni arayacağına dair bana söz vermiştin, hatırladın mı?)
 • I will do my best, as far as my feet will carry me. (Yaşadığım süre boyunca, yapabileceğimin en iyisini yapacağım.)
 • I will not let you break me, as far as my feet will carry me. (Yaşadığım süre boyunca, beni kırmana izin vermeyeceğim.)
 • As far as my feet will carry me, I will sing. (Ömrüm yettiğince şarkı söyleyeceğim.)
 • As far as your feet will carry you, you should not behave like this to her. (Yaşadığın zaman boyunca, ona bu şekilde davranmamalısın.)
 • I will respect you as far as my feet will carry me. (Yaşadığım süre boyunca, sana saygı duyacağım.)
 • I will not let him go, as far as my feet will carry me. (Yaşamım müsade ettiği sürece, onun gitmesine izin vermeyeceğim.

In So Far As Ne Demek?

In so far as kalıbı, ‘…derecesinde, … kadar, ne kadar… ise o kadar…, kadarıyla, -den dolayı, bir dereceye kadar’ anlamlarına gelen bir kalıptır. Örnek cümleleri incelediğinizde kalıbın karşılığını daha rahat anlayabilirsiniz.

In so far as ifadesi ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • We are certain that we are thinking, and so far as we are thinking we are. (Düşünüyor olduğumuza eminiz, düşündüğümüze göre, varız.)
 • In so far as she eats too much, she is overweight. (Çok yediği için, kilolu.)
 • In so far as he is not here, we should start. (O burada olmadığı için, biz başlamalıyız.)
 • They were crying all day, in so far as his rudeness. (Onun kabalığı sebebiyle, bütün gün ağlıyorlardı.)
 • In so far as she can not see, she does not know the colors. (Göremiyor olduğu için renkleri bilmiyor.)
 • Alice will call me today so far as we should have been met, right? (Alice, bugün buluşmuş olmamız gerektiğinden beni arayacaktır, öyle değil mi?)
 • Leyla should have been more careful in so far as she is pregnant. (Leyla hamile olması nedeniyle daha dikkatli olmalıydı.)
 • In so far as she is pregnant, she should not drink alcohol. (Hamile olması nedeniyle, alkol içmemesi gerekiyor.)
 • He deleted all the photos from his cousin, in so far as he is really angry with him. (Kuzenine çok sinirli olduğu için, tüm fotoğraflarını sildi.)
 • In so far as they are here, they should sign the document. (Burada olduklarına göre, dökümanları imzalamalılar.

As Far As I Can Remember ile Cümle Örnekleri

Remember fiili Türkçede ‘hatırlamak’ anlamına gelmektedir. As far as I can remember ifadesi ise, ‘hatırladığım kadarıyla’ anlamında kullanılmaktadır. Bu kalıbı olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanabileceğiniz gibi, kalıbı kullanarak soru cümleleri de oluşturabilirsiniz.

As far as I can remember ifadesi ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • She will not visit her grandmother this week as far as I can remember. (Hatırladığım kadarıyla, o bu hafta büyükannesini ziyarete gitmeyecek.)
 • As far as I can remember this was the movie we watched. (Hatırladığım kadarıyla izlediğimiz film buydu.)
 • As far as I can remember her graduation was in 2013. (Hatırladığım kadarıyla, onun mezuniyeti 2013’teydi.)
 • His first single was released in 2000 as far as I can remember. (İlk single’ı 2000’de yayımlanmıştı, hatırladığım kadarıyla.)
 • He was not the thief as far as she can remember. (Hatırladığı kadarıyla, hırsız o adam değildi.)
 • As far as they can remember, he was the first person to achieve that score. (Hatırladıkları kadarıyla, o adam en iyi skoru yapan kişiydi.)
 • She should have been a doctor as far as I can remember. (Hatırladığım kadarıyla, o bir doktor olmuş olmalı.)
 • We were best friends as far as I can remember, weren’t we? (Hatırladığım kadarıyla biz iyi arkadaşlardık, öyle değil miydik?)
 • As far as I can remember, you promised me to finish this project before the deadline. (Hatırladığım kadarıyla, projeyi son teslim tarihinden önce bitireceğine dair bana söz vermiştin.)
 • She was six years old when we met, as far as I can remember. (Tanıştığımızda, o altı yaşındaydı, hatırladığım kadarıyla.)

As Far As I Understood ile Cümle Örnekleri

Understand fiili Türkçede ‘anlamak’ anlamına karşılık gelmektedir. Understood, understand fiilinin bir geçmiş zaman çekimidir. As far as I understood ya da as far as I understand kalıbı, ‘anladığım kadarıyla’ anlamına gelmektedir. Bu kalıbı da diğer kalıplar gibi olumlu ve olumsuz cümle yapılarında ve soru cümleleri oluştururken kullanabilirsiniz.

As far as I understand / as far as I understood ifadeleri ile ilgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • The exam will be in five chapters as far as I understand. (Anladığım kadarıyla sınav beş bölümden oluşacak.)
 • As far as I understood, she will not come here anymore. (Anladığım kadarıyla, o bir daha buraya gelmeyecek.)
 • You are not angry with him, as far as I understand. Am I right? (Anladığım kadarıyla ona çok da sinirli değilsin, doğru muyum?)
 • As far as I understood we should push the button to ask for help. (Anladığım kadarıyla, yardım istemek için butona basmamız gerekiyor.)
 • As far as I understood, this is her place, we should go sit somewhere else. (Anladığım kadarıyla, bu onun yeri, biz başka bir yere oturmalıyız.)
 • Payments will be made on the 13th of November, as far as I understood. (Anladığım kadarıyla, ödemeler Kasım’ın 13’ünde yapılacak.)
 • As far as I understood, she will not let us improve ourselves. (Anladığım kadarıyla, o kendimizi geliştirmemize izin vermeyecek.)
 • As far as I understood, he will be in touch with you in a week. (Anladığım kadarıyla, seninle bir hafta içerisinde iletişime geçecek.)
 • As far as he understood, there will not be an exam this weekend. (Anladığı kadarıyla, bu hafta sonu bir sınav olmayacak.)
 • As far as I understood, he doesn’t love her anymore. (Anladığım kadarıyla onu artık sevmiyor.)

As Far As Possible ile Cümle Örnekleri

Possible kelimesi Türkçede ‘olabilir, olanaklı’ gibi anlamlara işaret etmektedir. As far as possible ifadesi ise, ‘olabildiğince, elden geldiğince, mümkün olabildiğince’ anlamlarına gelmektedir. Bu ifadeyi de diğerleri gibi olumlu ve olumsuz yapılı cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanmanız mümkün.

As far as possible kalıbı ile ilgili örnek cümleleri beraber inceleyelim;

 • I will help you as far as possible. (Sana olabildiğince yardım edeceğim.)
 • We can use the device, as far as possible. (Cihazı olabildiğince kullanabiliriz.)
 • You should not change your mind on this subject, as far as possible. (Bu konu üzerindeki fikrini olabildiğince değiştirmemelisin.)
 • I will try to answer her texts as far as possible. (Mesajlarına olabildiğince cevap vermeye çalışacağım.)
 • The T.V is not working well, but we tried to watch the show as far as possible. (Televizyon iyi çalışmıyor ama, programı olabildiğince izlemeye çalıştık.)
 • She will do her best, as far as possible. (O elinden geldiğince en iyisini yapacak.)
 • I want to learn English as far as possible. (İngilizce’yi olabildiğince öğrenmek istiyorum.)
 • We will work on the homework, as far as possible. (Ödev üzerinde olabildiğince çalışacağız.)
 • Will you promise me to work there as far as possible? (Orada olabildiğince çalışacağına dair bana söz verir misin?)
 • I am trying to read every night as far as possible. (Her akşam olabildiğince kitap okumaya çalışıyorum.)

As Far As ile Diğer Cümle Örnekleri

As far as kalıbı ile oluşturulmuş karışık cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • I will visit my mother as far as possible. (Annemi olabildiğince ziyaret edeceğim.)
 • As far as I am concerned, you are wrong. (Bence, sen hatalısın.)
 • There was nothing to talk as far as the eye could see. (Gözün görebildiği kadarı ile konuşulacak bir şey yoktu.)
 • There is a big problem as far as opinions are not original. (Eğer fikirler orijinal değilse, büyük bir problem var.)
 • As far as I am concerned, learning German is not easy. (Bence, Almanca öğrenmek kolay değil.)
 • They did not go as far as Berlin. (Onlar Berlin’e kadar gitmedi.)
 • We pursued the dogs as far as the forest. (Köpekleri ormana kadar kovaladık.)
 • Tarkan never said something like that, as far as I know. (Bildiğim kadarıyla, Tarkan hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi.)
 • I ran as far as the church. (Kiliseye kadar koştum.)
 • Everybody can decide what to do on their own as far as I am concerned. (Herkes ne yapacağına kendisi karar verebilir bence.)

As As Kalıbı ile Diğer Örnekler

‘As… as kalıbı nasıl kullanılır?’ sorusuna detaylı bir cevap almak adına, ‘As as Konu Anlatımı’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Kabaca özetleyecek olursak, as… as kalıbı üç farklı durum için kullanılabilmektedir:

 1. Karşılaştırma yapılan durumlarda, karşılaştırılanların bir şekilde eşit olduğunu ifade etmek adına as + (sıfat / zarf) + as şeklinde kullanılabilir.
 2. Aynı şekilde eşitlik bağlamında fakat olumsuz eşitlik anlamında da kullanılabilir. Not as + adj. / adv. + as şeklinde kullanılabilir.
 3. Son olarak da olasılık bildiren cümlelerde kullanılabilir. Buna ek olarak yapılabilirlik anlamı vermek amacı ile de kullanılabilir. ‘as … as + possibility’. Burada olasılık anlamı vermek için, ‘’as … as + possible’’, yapılabilirlik anlamını vermek için ise, “as … as + modal verbs (can/could…)” kalıplarını kullanabilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir