4-cü Sinif 2-ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Mövzu İzahı - Wordly

4-cü Sinif 2-ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Mövzu İzahı


4-cü Sinif 2-ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Mövzu İzahı

Kitab oxuyarkən beyninizi çox aktiv istifadə edirsiniz, çünki oxumaq çox aktiv bir prosesdir. Yazıçı çox iş görəndə oxucu belə çox çalışır. İngilis dilində bir kitabdan bir şey oxuduqda, ya ağlınızda bir səhnəni təsəvvür edirsiniz, ya da müəllifin nə demək istədiyini aydın şəkildə anlayırsınız və müəlliflə razılaşıb-razılaşmamağı seçirsiniz. Mövcud iş təzyiqindən zehninizi uzaqlaşdırdığınız üçün oxumaq rahatlaşdırıcıdır. Oxumaq zəkanızı artırmağa, daha yaradıcı olmağa, ucuz əyləncələrə daxil olmağa və stresi azaltmaq üçün bir yol tapmağa imkan verir. Kitab oxumaqla sonsuz faydalar əldə edə bilərsiniz. İngilis dilində kitab oxumaq üçün bir neçə səbəbi aşağıdaki kimi sıralaya bilərik:

 1. İngilis dilində düşünmə vərdişinin formalaşmasına kömək edir.

İngilis dilində düşünmək təbii İngilis dilini inkişaf etdirmək üçün vacibdir. İngilis dilində kitab oxumaq, ana dilində düşüncənizi məhdudlaşdıra və ingilis dilində düşünməyi asanlaşdıra bilər. İngilis dilində olduqca sürətli oxumaq qabiliyyətini inkişaf etdirdiyiniz zaman, zehninizin tərcümə prosesinə vaxtı olmur. Səliqəli oxucu olanda gözləriniz ingilis dilində düşünməyə imkan verən mətni tarar. Beyninizin eyni anda iki prosesi idarə etməsi olduqca qeyri – mümkündür, yəni ingilis dilində oxumaq və ana dilinizdə düşünmək.

 1. Yeni lüğət öyrənməyə kömək edir.

Kitab oxumaq yeni sözlər tapmağa kömək edəcək. Yalnız kontekstdən onun mənasını oxuyub başa düşməklə kifayət qədər böyük bir passiv İngilis dili lüğətini yarada bilərsiniz. Digər ingilis dilli insanlarla danışarkən bu yeni sözləri istifadə edə bilərsiniz. Buna nail olmaq üçün özünüzlə və ya başqaları ilə ingilis dilində danışmağı təcrübə etməlisiniz ki, təbii olaraq çətin və səlis danışmaq qabiliyyətini inkişaf etdirəsiniz.

 1. Bacarıqlarınızı artırır.

Planetdəki hər yaxşı kursun onunla birlikdə gedəcək uyğun bir kitabı var. Kitablar çətin mövzuları aydınlaşdırmağa kömək edir. Yalnız sinif sessiyasından daha dərinə gedən məlumatlar verirlər. Buna görə də ingilis dilində kitab oxumaq vacib bacarıqlarınızı inkişaf etdirir.

 1. Yaddaşı yaxşılaşdırır.

Bir neçə araşdırma göstərir ki, yaddaşınızı istifadə etmirsinizsə, onu itirirsiniz. Krossvord bulmacalar Alzheimerdən qorunmaq üçün bir söz oyunu nümunəsidir. İngilis dilində bir kitab oxumaq, yaddaş əzələlərinizi uzatmağa kömək edir və detalları, faktları və rəqəmləri, süjet xətlərini, mövzuları və personajları xatırlamağa kömək edir.

 1. Yazı bacarıqlarını inkişaf etdirir.

Bir kitab oxuduğunuz zaman yazı tərzi, yazıçının tempi və sözlərin istifadəsi kimi müxtəlif şeylərlə qarşılaşırsınız. Bu İngilis dili biliklərinizi artırır və yazı tərzinizə təsir edir.

”Country” İngilis dilində ölkə deməkdir. Nationality – millət, irq deməkdir. Ölkələrin və millətlərin İngilis dilində adlarını öyrənəcəksiniz.

İngilis dilində vacib mövzulardan digəri də ölkə, millət və dil adlarıdır. Çünki bu mövzuda olan ən xırda bir səhv yanlış anlaşılmaya səbəb ola bilər. Bu mövzumuzda İngilis dilində ölkə, millət və o ölkədə danışılan dil adlarını, onların Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış olacaqsınız. İngilis dilində millətin adı, adətən o millətin danışdığı dilin adı ilə eynidir.

İngilis Dili 4-cü Sinif 2-ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Sözləri

4 – cü sinif İngilis 2 – ci Bölmə Milliyət sözləri və azərbaycanca mənaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 2021- 2022 4- cü sinif İngilis dili 2- ci Unite söz siyahısı əlifba sırası ilə a- dan z- ə qədər siyahıya alınmışdır.

 • Asia- Asiya
 • East- Şərq
 • Europe– Avropa
 • North- Şimal
 • South- Cənub
 • West– Qərb
 • Nationality– milliyət
 • Afghanistan– Afghan
 • Argentina – Argentine
 • Australia – Australian
 • Belgium – Belgian
 • Brazil – Brazilian
 • Bulgaria – Bulgarian
 • Avrupa – Europe
 • Canada- Canadian
 • Czech Republic – Czech
 • China – Chinese
 • Dominican Rep. – Dominican
 • German – German
 • İsveç – Swedish
 •  İspanya – Spain
 • Iran – Iranian
 • Italy – Italian

İngilis Dili 4- cü Sinif 2- ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Testi

 1. I am from the United States. I am…
 • A) French
 • B) American
 • C) Mexican
 1. Juan is from Mexico. He is..
 • A) Mexican
 • B) Korean
 • C) Guatemalan
 1. Are you from Russia?

……. ?

 • A) No,he isn’t.
 • B) Yes, I am.
 • C) Yes,she is.
 • D) No, she isn’t Russian.
 1. Is Ali from Britain? No, …………………
 • A) he isn’t
 • B) he is.
 • C) she is.
 • D) she isn’t
 1. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

 • A) east
 • B) west
 • C) south
 • D) north
 1. Kars is ……………………….
 • A) in the east
 • B) in the west
 • C) in the south
 • D) in the north
 1. Is Hülya Avşar German?

……. ?

 • A) Yes, she is.
 • B) No, she isn’t
 • C) Yes, I am
 • D) No, I am not.
 1. …….?

I am from Italy.

 • A) Where is Italy?
 • B) Is Italy in Africa?
 • C) Where are you from?
 • D) Are you Italian?
 1. Are you Turkish?

……

 • A) Yes, I am.
 • B) Yes, he is.
 • C) No, he isn’t
 • D) No, you aren’t
 1. … is in the west.
 • A) Samsun
 • B) Adana
 • C) İzmir
 • D) Ankara
 1. nationality / are / you / what ?

Aşağıdakılardan hansı yuxarıdakı sözlərin düzgün sıralamasıdır?

 • A) What nationality are you?
 • B) What nationality you are?
 • C) You are nationality what?
 • D) What you nationality are?
 1. Antonio: Where are you from, Paul ?

Paul: I am from France . I ____ in Paris .

Hansı variant boşluğa gəlməlidir?

 • A) sing
 • B) live
 • C) song
 • D) love
 1. A: ___________

B: I am from japan.

Aşağıdakı variantlardan hansı yuxarıdakı boşluqda olmalıdır?

 • A) Is Italy in japan?
 • B) Where is italy?
 • C) Where you are from?
 • D) Where are you from?
 1. Hansı uyğunluq düzgündür?
 • A) Brazil- Russian
 • B) Italy- Chinese
 • C) Spain – Spanish
 • D) Turkey- Japanese

Cavablar

 1. B) American
 2. A) Mexican
 3. B) Yes, I am.
 4. A) he isn’t
 5. C) south
 6. A) in the east
 7. B) No, she isn’t
 8. Where are you from?
 9. A) Yes, I am.
 10. C) İzmir
 11. A) What nationality are you?
 12. B) live
 13. D) Where are you from?
 14. C) Spain – Spanish

İngilis Dili 4- cü Sinif 2- ci Unite: MAY və İstifadəsi

“May”, mövcud və ya gələcək imkanları ifadə etmək və ya nəzakətlə icazə istəmək üçün istifadə olunur. İcazə almaq “edə bilər” sözünə nisbətən daha formaldır. Buna görə “may” rəsmi ingilis dilində və yazışmalarda daha çox istifadə olunur. “Might” ilə mənada çox fərq yoxdur.

İngilis dilində “May” modal dəyişdiricisi istifadə olunduğu cümləyə görə fərqli mənalara malik ola bilər. Ədəbi və elmi dildə, nəzakətlə icazə istəmək, ehtimal və ziddiyyət göstərmək kimi mənalarda geniş istifadə olunur. Müsbət, mənfi və sorğu cümlələri “May” modal dəyişdiricisi ilə qurula bilər. Aktiv bir cümlədə, mövzudan sonra və hərəkətdən əvvəl baş verir. Hərəkət çılpaq sonsuz formada istifadə olunur. Passiv cümlədə “be+ past participle” quruluşu ilə istifadə olunur.

Təsdiq Cümlə Nümunələri:

 • I may go to İstanbul next week. – Gələn həftə İstanbula gedə bilərəm.
 • You may marry with my brother in the future. – Gələcəkdə qardaşımla evlənə bilərsən.
 • He / she may be sleeping. – Yuxuda ola bilər.
 • It may snow. – Qar yağa bilər.
 • We may go to holiday next month. – Gələn ay tətilə gedə bilərik .
 • They may buy a new car. – Yeni maşın ala bilərlər.

İnkar Cümlə Nümunələri

Qeyd: May qəlibinin mənfi forması bir şeyin rədd edilməsini vurğulamaq üçün istifadə olunur.

Nümunə:

 • No smoking!- Sigaret çəkmək olmaz.
 • You may not smoke here- Burada sigaret çəkə bilməzsiniz!
 • May not marry with you, because you are my cousin. – Səninlə evlənə bilmərəm, çünki sən mənim əmim oğlusan.
 • You may not speak with me until you apologize. – Üzr istəməyənə qədər mənimlə danışa bilməzsən.
 • He/ she may not be my friend. – O mənim dostum olmaya bilər.
 • We may not sleep together, she is virgin. – Birlikdə yata bilmərik, bakirədir.
 • They may not come with us. – Bizimlə gələ bilməzlər.

Sual Cümlələri

 • May I come in ? – İçəri girə bilərəmmi?
 • May you love me? – Məni sevə bilərsən?
 • May he/ she be our child? – O bizim uşağımız ola bilərmi?
 • May we come another day? – Başqa gün gələ bilərikmi?
 • May they play with my toys? – Oyuncaqlarımla oynaya bilərlərmi?

İngilis Dili 4- cü Sinif 2- ci Unite: CAN və İstifadəsi

Can “edə bilər” deməkdir. Qabiliyyətləri göstərmək, istəklər etmək, imkanları göstərmək və vəziyyətlərə icazə vermək üçün istifadə olunur. İngilis dilində “modal fellər” adlanan köməkçi fellərdən biridir. Mövzulara görə dəyişmir. Buna görə “O, o, bu” üçün fərqli bir versiya yoxdur. Ardından gələn fel həmişə nominativ formadadır. Buna görə heç bir əlavə xərc tələb etmir. Bu öyrənmək üçün ən asan mövzulardan biridir.

Necə öyrənək?

Burada İngilis dilində “can” mövzusunu şəkillər, oyunlar, məşqlər, nümunələr və dialoqlar olan xüsusi bir dərs formatında öyrənə bilərsiniz. Ancaq əvvəlcə sadə bir dildə və aşağıda ətraflı izah edilən Can (can) mövzusunu öyrənin. Sonra bu səhifədə tapa biləcəyiniz digər oyunları və məşqləri etmək əyləncəli və asan olacaq.

Hansı köməkçi fel ilə istifadə olunur?

“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu -sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.

QEYD: “can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

Nümunə cümlələr:

 • He can swim. – O üzə bilir.
 • He can’t swim. – O üzə bilmir
 • Can he swim? – O üzə bilirmi?

QEYD: Azərbaycancada “edə bilir” “edər” kimi istifadə oluna bilər. Aşağıdakı nümunələrə baxın:

 • I can’t hear you. – Səni eşitmirəm.
 • We can speak English. – İngilis dilində danışa bilərik.
 • I can see. – Görə bilirəm.
 • I can’t open. – Aça bilmirəm.
 • They can understand. – Anlaya bilirlər.
 • Betty can’t play the guitar. – Betti gitarada ifa edə bilmir.

Can ilə müsbət cümlələr necə qurulur?

Müsbət bir “can” cümləsində, “can” köməkçi fellərdən felin önünə gətirilir. Beləliklə, feilə “can” mənasını əlavə edirik.

Müsbət nümunə cümlələr

 • I can go. – Mən gedə bilərəm.
 • They can watch tv. – Televizora baxa bilərlər.
 • Zehra can play chess. – Zehra şahmat oynaya bilər.
 • My friends can play football. – Dostlarım futbol oynaya bilərlər.

Can ilə mənfi cümlələri necə qurmaq olar?

Mənfi bir cümlə qurarkən “edə bilmirəm” köməkçi feli ilə birlikdə istifadə edirik. Qısaca “bilməz” olaraq istifadə olunur. Burada aşağıdakılara diqqət yetirin: Türk dilində “- ecek” ifadəsinin mənfi tərəfi “- ecek” deyil, “-emez, -amaz” dır. Buna görə, “Atlaya bilmirəm”, “Qaça bilmirəm”, “Bilmirəm” kimi ifadələrin əslində “ruh” un mənfi formaları olduğunu və “a” və ya “e hərfi ilə məna əlavə etdiyini qeyd etmək lazımdır.

Mənfi cümlə nümunələri

 • I can’t sleep well. – Yaxşı yata bilmirəm.
 • Nancy can’t understand the teacher. – Nensi müəllimi başa düşə bilmir.
 • Cats can’t fly. – Pişiklər uça bilmir.
 • She can’t keep secrets. – Sirr saxlaya bilmir.

Can ilə sual cümlələri necə qurmaq olar?

Sual cümlələri “can” köməkçi feli mövzunun önünə qoyularaq edilir. Bu tip suallara “Bəli- Xeyr” sualları deyilir və türk dilində “-mi ?, -mi?” şəklində bitən suallardır. Cavablar “Bəli- Xeyr” ilə başladığı üçün bu ad verilmişdir.

Eyni şəkildə köməkçi fel, Wh- sualları adlanan bilik suallarında mövzu qarşısına çıxarılır. Yalnız cümlənin əvvəlində “Kim, Nə, Harada, Nə Zaman” kimi sual sözlərindən biri də gətirilir.

Sual quruluşuna nümunə cümlələr:

 • Can you play basketball? – Basketbol oynaya bilərsən?
 • Can I open the window? – Pəncərəni aça bilərəmmi?
 • Can I ask a question? – Bir sual soruşa bilərəm?
 • Can I help you? – Mən sizə kömək edə bilərəm?
 • Where can I go for holiday? – Tətil üçün hara gedə bilərəm?
 • How can I speak English? – İngilis dilində necə danışa bilərəm?

İngilis dilində “can” mövzusunu oxu keçidi olaraq bir abzasla öyrənin…

Aşağıda ingilis dilində “can” qəlibinin bolca istifadə olunduğu paraqraf şəklində qısa bir mətn görəcəksiniz. Bu yazını oxuyaraq anlamağa çalışın. Oxşar məqalələr yazmağa çalışaraq yazı bacarıqlarınızı artırın.

İngiliscə: My name is Adrian. I am an amateur footballer. I can play different games, but football is my favourire. I can run fast. I can control the ball very well. I am a footballer, so I can’t eat junk food. Because it is not good for my body. I can only eat healthy food. My friends can play well, too. We have a good team. I think, we can be the champion this year.

Azərbaycanca: Mənim adım Adrian. Mən həvəskar futbolçuyam. Fərqli oyunlar oynaya bilərəm, amma futbol mənim favorimdir. Sürətli qaça bilərəm. Topu çox yaxşı idarə edə bilərəm. Mən futbolçuyam, buna görə də lazımsız yemək yeyə bilmirəm. Çünki bədənim üçün yaxşı deyil. Yalnız sağlam yemək yeyə bilərəm. Dostlarım da yaxşı oynaya bilərlər. Yaxşı komandamız var. Düşünürəm ki, bu il çempion ola bilərik.

May ve Can istifadə arasındakı fərq

Ümumiyyətlə, May və Can ehtimal və icazəni göstərmək üçün istifadə olunur. Ancaq ikisinin istifadəsi arasında əhəmiyyətli bir fərq var.

1 – Can ümumiyyətlə bir ehtimal haqqında danışmaq üçün, May isə mümkün bir ehtimal haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Ən sadə mənada, bir şeydən əmin olmadıqda bir ehtimal haqqında danışarkən May ayından istifadə edirik.

Nümunə

 • You can buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Buradakı bir supermarketdə siqaret alına biləcəyini bilirik və qarşı tərəfə belə bir ehtimalın olduğunu söyləyirik.

 • You may buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Yuxarıdakı cümlədə may istifadə etdik, çünki burada supermarketdə siqaret satılıb satılmadığından əmin deyilik, buna görə də belə bir şeyin yəqin ki mümkün olduğunu danışırıq.

2- Vurğulamaq məcburiyyətində olmadığımız və ya qeyri- rəsmi olaraq, Can istifadə edərək icazə istəyərik. Digər tərəfdən, rəsmi olaraq və ya vurğulamaq istədiyimiz bir şəkildə icazə istəsək, may istifadə edirik.

Nümunə

Aşağıdakı cümlələri araşdıraq:

 • Can I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Dərsdə barmağınızı qaldırıb müəllimə və ya gündəlik həyatda bir şey demək istədiyinizi söyləmək istəyirsinizsə, bu qeyri – rəsmi formadan istifadə edirik.

 • May I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Bir televiziya şousunda qonaqsınızsa və ya baş nazirə bir şey demək istəyirsinizsə, rəsmi May formasından istifadə edirik.

İngilis Dili 4-cü Sinif 2-ci Unite: Nationality (Milliyyətlər) Mövzusu Niyə Önəmlidir?

İngilis dilini tanıdan mövzulardan biri ölkələr və onların dilləridir. Bu mövzu ingilis dilində öyrənmək üçün ən asan və ən lazımlı mövzulardan biridir. Bu sırf ağıl məsələsidir. Mövzunun tətbiqini başa düşdükdə, demək olar ki, bütün ölkələrin və dillərin yazımlarını asanlıqla öyrənə bilərsiniz.

Gündəlik həyatda, xüsusən də yeni tanış olduğunuz insanlarla söhbət edərkən bu mövzuda məlumatlara mütləq ehtiyacınız olacaq. Yeni bir insanla tanış olarkən verilən ilk suallardan biri; hardansan? , hansı dildə və ya dillərdə danışırsınız? Bu mövzuda verilən məlumatlar sayəsində bu kimi suallara cavab verə bilərsiniz.

İngilis dilində öyrənilməsi vacib olan mövzulardan biri olaraq aşağıda sizin üçün yaratdığımız cədvəllərdən ölkələrin, millətlərin və dillərin necə yazıldığını öyrənə bilərsiniz. Cədvəllərdən öyrəndiyiniz ölkənin, millətin və dillərin sual nümunələrində və cümlələrdə necə istifadə edildiyinə dair yaratdığımız nümunələrə də baxa bilərsiniz.

Mövzunun sonundakı nümunələri araşdırmaq nəinki bu terminləri daha asan yadda saxlamağa kömək edəcək, həm də mövzunu daha yaxşı gücləndirməyinizə kömək edəcək.

İngilis dilində bir çox ölkənin millətinin adı və o millətə aid olan dilin adı ümumiyyətlə eynidir. (Məsələn, türk: turkish, türkcə: turkish vs.) Bu, mövzunu daha asan öyrənməyinizə köməkçi olacaq.

Bundan əlavə, ölkələrin dillərində adətən dilin sonuna “-ish” və ya “-ian” şəkilçisi əlavə olunur. Yenə də bu, bizim işimizi asanlaşdırır. Bununla birlikdə, bu bir qayda deyil və əlavələrə gəldikdə bəzi hərf düşmələri və ya dəyişikliklər ola bilir.

İngilis Dili 4-cü Sinif 2-ci Unit Kəlimələri Gündəlik Həyatda Tez- Tez İstifadə Olunurmu?

Nationality mövzusunu əhatə edən lüğət daxilindəki kəlimələr gündəlik həyatda tez-tez rastımıza çıxa bilər. Gündəlik həyatda milliyyətlərlə bağlı kəlimələrin necə istifadə olunduğuna dair aşağıdaki müxtəlif cümlələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

 • Where are you from? – Haralısan?

– I am from Turkey.  – Mən Türkiyədənəm.

 • Where is he from ? – O, haralıdır?

– He is from Japan. – O, yaponyalıdır.

 • Where is Jane from ? – Jane haralıdır?

Jane is from England. – Jane İngiltərədəndir.

 • Where are Jennifer and Ariana from? – Jennifer və Ariana haradandır?

– They are from the USA. – Onlar, Amerikadandır.

 • Is he from London? – O, Londondandır?

Yes, he is. – Bəli, elədir.

 • What is your nationality? – Sənin milliyyətin nədir?

– I am Turkish. – Mən türkəm.

 • What nationality are you? – Sən hansı millətdənsən?

– I’m Spanish. – Mən ispanam.

 • What language do you speak? – Sən hansı dili danışırsan?

– I speak Turkish. – Mən türkcə danışıram.

 • What languages do you speak? – Hansı dilləri danışa bilirsən?

– I speak Spanish and English. – Mən ispan və ingilis dillərini danışa bilirəm.

 • I live in Turkey. – Türkiyədə yaşayıram.
 • He lives in France. – O, Fransada yaşayır.
 • I like Japanese food. – Mən yapon yeməklərini sevirəm.
 • He likes American food. – O, amerikan yeməklərini sevir.
 • I speak Turkish. – Mən türkcə danışa bilirəm.
 • He speaks english. – O, ingiliscə danışa bilir.

Bundan əlavə, mətnlərdə nationality (milliyyətlər) ilə bağlı kəlimələri necə istifadə edə biləcəyinizə dair nümunəvi mətn üçün aşağıdaki esseyə nəzər yetirə bilərsiniz.

İngiliscə: Nationality is crucial in determining the benefits that a person is entitled to and the obligation that they have in their own countries. Thus, nationality enables a person to have a series of rights to vote, movement and for protection as described in the international laws. Henceforth nationality embraces a concept of a culture of a nation which begins at the individual level. However, the different people who share same ideas and culture as well as live in a particular nation depict nationality of such as country. Nationality promotes a strong feeling of like- mindedness and equality among people of a nation that encompasses religion, literature, culture, race, and language among others. Therefore, the essay herein elaborates the concept of nationality and its importance.

Nationality can better be understood as a way of expressing political aspirations due to the rise of a sense of self-identity in a country which establishes nation- state an independent entity different from another country. Therefore, the humanity that lives in such a nation has a unique quality that is preserved and further developed for the common good of the people in the country. Thus, the people in the particular country can develop their laws and institutions for governance. On a separate note, people understand nationality as a membership or law in a country which then establishes international law and access to rights such as economic, political and other privileges conferred by their nation.

Separately, nationality leads to nationwide development since every citizen is bonded by the same law, same new culture and government. Thus, they feel to be part of one nation with one objective of building the nation. Besides, nationality promotes national independence which improves democracy and freedom. The idea of freedom such as those of association and speech promotes cooperation and fraternity as well as ensuring the stability of the nation and cohesion which lessens the possibility of wars.

In conclusion, nationality is important to people of different nations since it promotes self-independence for the individual countries, encourages state identity and brings individuals with the same mindedness to work together and foster unity and development beyond their strengths.

Azərbaycanca: Vətəndaşlıq, bir şəxsin öz ölkələrində əldə edə biləcəyi faydaları və öhdəliklərini təyin etmək üçün çox vacibdir. Beləliklə, milliyyət, bir insanın beynəlxalq qanunlarda təsvir edildiyi kimi bir sıra səs, hərəkət və qorunma hüquqlarına sahib olmasını təmin edir. Bundan sonra milliyət, fərdi səviyyədə başlayan bir millətin mədəniyyəti anlayışını əhatə edir. Ancaq eyni fikir və mədəniyyəti bölüşən və müəyyən bir millətdə yaşayan fərqli insanlar, ölkə kimi millətləri təsvir edirlər. Milliyyət, din, ədəbiyyat, mədəniyyət, irq və dili əhatə edən bir millətin insanları arasında güclü bir fikir və bərabərlik duyğusunu təbliğ edir. Buna görə də, bu məqalədə milliyyət anlayışı və onun əhəmiyyəti ətraflı izah edilmişdir.

Millilik, başqa bir ölkədən fərqli olaraq müstəqil bir dövlət quran bir ölkədə özünəməxsusluq hissinin artması səbəbiylə siyasi istəkləri ifadə etmək üsulu olaraq daha yaxşı başa düşülə bilər. Buna görə də belə bir millətdə yaşayan insanlıq, ölkədəki insanların ümumi rifahı naminə qorunub saxlanılan və daha da inkişaf etdirilən bənzərsiz bir keyfiyyətə malikdir. Beləliklə, müəyyən bir ölkədə yaşayan insanlar öz qanunlarını və idarəetmə institutlarını inkişaf etdirə bilərlər. Ayrı bir məqamda, insanlar milliliyi, beynəlxalq hüququ quran və millətinin verdiyi iqtisadi, siyasi və digər imtiyazlar kimi hüquqlara çıxış əldə edən bir ölkədə üzvlüyünü və ya qanunu başa düşürlər.

Hər bir vətəndaş eyni qanuna, eyni yeni mədəniyyətə və hökumətə bağlı olduğu üçün ayrı -ayrılıqda milliyət ümumxalq inkişafına gətirib çıxarır. Beləliklə, milləti qurmaq üçün bir məqsədi olan bir millətin bir hissəsi olduqlarını hiss edirlər. Bundan əlavə, milliyyət demokratiyanı və azadlığı yaxşılaşdıran milli müstəqilliyi təbliğ edir. Birləşmə və nitq kimi azadlıq ideyası, müharibə ehtimalını azaldan millətin sabitliyini və birliyini təmin etmənin yanında əməkdaşlığı və qardaşlığı təşviq edir.

Nəticə etibarı ilə, millət ayrı-ayrı ölkələr üçün müstəqilliyi təşviq etdiyi, dövlət kimliyini təşviq etdiyi və eyni düşüncəli fərdləri birlikdə işləməyə və birlikləri və inkişaflarını gücləndirmək üçün fərqli millətlərdən olan insanlar üçün vacibdir.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir