4-cü Sinif 7-ci Unite: Jobs (Peşələr) Mövzu İzahı - Wordly

4-cü Sinif 7-ci Unite: Jobs (Peşələr) Mövzu İzahı


4-cü Sinif 7-ci Unite: Jobs (Peşələr) Mövzu İzahı

Kitab oxuyarkən beyninizi çox aktiv istifadə edirsiniz, çünki oxumaq çox aktiv bir prosesdir. Yazıçı çox iş görəndə oxucu belə çox çalışır. İngilis dilində bir kitabdan bir şey oxuduqda, ya ağlınızda bir səhnəni təsəvvür edirsiniz, ya da müəllifin nə demək istədiyini aydın şəkildə anlayırsınız və müəlliflə razılaşıb- razılaşmamağı seçirsiniz. Mövcud iş təzyiqindən zehninizi uzaqlaşdırdığınız üçün oxumaq rahatlaşdırıcıdır. Oxumaq zəkanızı artırmağa, daha yaradıcı olmağa, ucuz əyləncələrə daxil olmağa və stresi azaltmaq üçün bir yol tapmağa imkan verir. Kitab oxumaqla sonsuz faydalar əldə edə bilərsiniz. İngilis dilində kitab oxumaq üçün bir neçə səbəbi aşağıdaki kimi sıralaya bilərik:

 1. İngilis dilində düşünmə vərdişinin formalaşmasına kömək edir.

İngilis dilində düşünmək təbii İngilis dilini inkişaf etdirmək üçün vacibdir. İngilis dilində kitab oxumaq, ana dilində düşüncənizi məhdudlaşdıra və ingilis dilində düşünməyi asanlaşdıra bilər. İngilis dilində olduqca sürətli oxumaq qabiliyyətini inkişaf etdirdiyiniz zaman, zehninizin tərcümə prosesinə vaxtı olmur. Səliqəli oxucu olanda gözləriniz ingilis dilində düşünməyə imkan verən mətni tarar. Beyninizin eyni anda iki prosesi idarə etməsi olduqca qeyri – mümkündür, yəni ingilis dilində oxumaq və ana dilinizdə düşünmək.

 1. Yeni lüğət öyrənməyə kömək edir.

Kitab oxumaq yeni sözlər tapmağa kömək edəcək. Yalnız kontekstdən onun mənasını oxuyub başa düşməklə kifayət qədər böyük bir passiv İngilis dili lüğətini yarada bilərsiniz. Digər ingilis dilli insanlarla danışarkən bu yeni sözləri istifadə edə bilərsiniz. Buna nail olmaq üçün özünüzlə və ya başqaları ilə ingilis dilində danışmağı təcrübə etməlisiniz ki, təbii olaraq çətin və səlis danışmaq qabiliyyətini inkişaf etdirəsiniz

 1. Bacarıqlarınızı artırır.

Planetdəki hər yaxşı kursun onunla birlikdə gedəcək uyğun bir kitabı var. Kitablar çətin mövzuları aydınlaşdırmağa kömək edir. Yalnız sinif sessiyasından daha dərinə gedən məlumatlar verirlər. Buna görə də ingilis dilində kitab oxumaq vacib bacarıqlarınızı inkişaf etdirir.

 1. Yaddaşı yaxşılaşdırır.

Bir neçə araşdırma göstərir ki, yaddaşınızı istifadə etmirsinizsə, onu itirirsiniz. Krossvord bulmacalar Alzheimerdən qorunmaq üçün bir söz oyunu nümunəsidir. İngilis dilində bir kitab oxumaq, yaddaş əzələlərinizi uzatmağa kömək edir və detalları, faktları və rəqəmləri, süjet xətlərini, mövzuları və personajları xatırlamağa kömək edir.

 1. Yazı bacarıqlarını inkişaf etdirir.

Bir kitab oxuduğunuz zaman yazı tərzi, yazıçının tempi və sözlərin istifadəsi kimi müxtəlif şeylərlə qarşılaşırsınız. Bu İngilis dili biliklərinizi artırır və yazı tərzinizə təsir edir.

İngilis dilinin 4- cü sinif 7- ci Unit mövzuları ilə başlamaq faydalı bir addımdır. 4- cü sinif 7- ci Unit (Jobs) aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

İxtisas sahəsinə görə bir çox peşə var. İnsanlar ixtisaslaşdıqları sahəyə görə peşə seçirlər. “Career Choise” – Karyera Seçimi deməkdir. İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik.

Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)

 • What is your job? — I’m a doctor.
 • I work at a hospital. — I’m a farmer.
 •  like animals and I work on a farm.
 • What does s/ he do?
 • What does s/ he like? —She’s a teacher, and she likes teaching children.

Making inquiries (Where does s/ he work?)

 • Where does s/ he work? —at the post office. — at the police station. actor, -s /actress, -es businessman, -men chef, -s dancer, -s doctor, -s farmer, -s fireman, -men nurse, -s pilot, -s policeman, -men policewoman, -women singer, -s teacher, -s vet, -s waiter, -s writer, -s

İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik. Budur – mənaları və oxunuşları ilə birlikdə ingilis dilində peşə adlarını bu mövzumuzda öyrənəcəksiniz. Bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unite  Sözləri

Aşağıda sizə 4 -cü Sinif İngilis Dili 7- ci Unite Jobs (Peşələr) sözləri verilmiştir.

 • Farmer [‘fɑ:mə] – fermer
 • Film director [‘fɪlm daɪ,rektə] – kinorejissor
 • Financier [faı’nænsıə] – maliyyəçi
 • Fisherman [‘fıʃəmən] – balıqçı
 • Flight attendant [flaɪtə’tendənt] – stüardessa
 • Foreman [‘fɔ:mən] – usta
 • Gardener [‘gɑ:dnə] – bağban
 • Geologist [ʤı’ɔləʤıst] – geoloq
 • Goods manager [gudz’ mænıʤə] – əmtəəçi
 • Historian [hıs’tɔ:rıən] –  tarixçi
 • Housewife [‘hauswaıf] – evdar qadın
 • Hunter [‘hʌntə] –  ovçu
 • Inspector [ın’spektə] – nəzarətçi, müfəttiş
 • Insurance agent [ın’ʃuərəns ‘eıʤənt] – sığorta agenti
 • Interpreter [ın’tə:prıtə] – tərcüməçi
 • Investigator [ın’vestıgeıtə] – investor
 • Janitor [‘ʤænıtə] – süpürgəçi
 • Jeweller [‘ʤu:ələ] – zərgər
 • Joiner [‘ʤɔınə] – dülgər
 • Journalist [‘ʤə:nəlıst] – jurnalist
 • Judge [‘ʤʌʤ] – hakim
 • Jurist [‘ʤuərıst] – vəkil, hüquqşünas

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unite  Testi

Aşağıda sizə 4 -cü Sinif İngilis Dili 7- ci Unite Jobs (Peşələr) testləri   verilmiştir.

 1. He ……….. a fireman. He ………….. at the fire staiton.
 • A) is / work
 • B) is / works
 • C) work / is
 • D) works / is
 1. Where does a chef work?

……..

 • A) At a restaurant
 • B) At hospital
 • C) At the airport
 • D) At the fire station
 1. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) school
 • B) teacher
 • C) student
 • D) policeman
 1. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

 • A) is / is
 • B) is / are
 • C) is / am
 • D) are / am
 1. I’m a …………….. . I work at a school.
 • A) doctor
 • B) policeman
 • C) teacher
 • D) farmer
 1. What does a nurse like?

…….

 • A) She likes animals.
 • B) She likes singing.
 • C) She likes helping people.
 • D) She likes dancing.
 1. I’m a pilot. I work at the ……………… .
 • A) airport
 • B) school
 • C) hospital
 • D) clinic
 1. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a …………….. .
 • A) doctor
 • B) businessman
 • C) vet
 • D) singer
 1. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?
 • A) teacher – school
 • B) doctor – hospital
 • C) farmer – farm
 • D) policeman – fire station
 1. She is a farmer. She …………. animals.
 • A) like
 • B) likes
 • C) don’t like
 • D) liking

Cavablar

 1. B) is / works
 2. A) At a restaurant
 3. D) policeman
 4. C) is / am
 5. C) teacher
 6. C) She likes helping people.
 7. A) airport
 8. A) doctor
 9. D) policeman – fire station
 10. B) likes

İngilis Dili 4- cü Sinif 7- cı Unite: MAY və İstifadəsi

May”, mövcud və ya gələcək imkanları ifadə etmək və ya nəzakətlə icazə istəmək üçün istifadə olunur. İcazə almaq “edə bilər” sözünə nisbətən daha formaldır. Buna görə “may” rəsmi ingilis dilində və yazışmalarda daha çox istifadə olunur. “Might” ilə mənada çox fərq yoxdur.

İngilis dilində “May” modal dəyişdiricisi istifadə olunduğu cümləyə görə fərqli mənalara malik ola bilər. Ədəbi və elmi dildə, nəzakətlə icazə istəmək, ehtimal və ziddiyyət göstərmək kimi mənalarda geniş istifadə olunur. Müsbət, mənfi və sorğu cümlələri “May” modal dəyişdiricisi ilə qurula bilər. Aktiv bir cümlədə, mövzudan sonra və hərəkətdən əvvəl baş verir. Hərəkət çılpaq sonsuz formada istifadə olunur. Passiv cümlədə “be + past participle” quruluşu ilə istifadə olunur.

Təsdiq Cümlə Nümunələri:

 • I may go to İstanbul next week. – Gələn həftə İstanbula gedə bilərəm.
 • You may marry with my brother in the future. – Gələcəkdə qardaşımla evlənə bilərsən.
 • He / she may be sleeping. – Yuxuda ola bilər.
 • It may snow. – Qar yağa bilər.
 • We may go to holiday next month. – Gələn ay tətilə gedə bilərik .
 • They may buy a new car. – Yeni maşın ala bilərlər.

İnkar Cümlə Nümunələri

Qeyd: May qəlibinin mənfi forması bir şeyin rədd edilməsini vurğulamaq üçün istifadə olunur.

Nümunə

 • No smoking!- Sigaret çəkmək olmaz.
 • You may not smoke here– Burada sigaret çəkə bilməzsiniz!
 • May not marry with you, because you are my cousin. – Səninlə evlənə bilmərəm, çünki sən mənim əmim oğlusan.
 • You may not speak with me until you apologize. – Üzr istəməyənə qədər mənimlə danışa bilməzsən.
 • He/ she may not be my friend. – O mənim dostum olmaya bilər.
 • We may not sleep together, she is virgin. – Birlikdə yata bilmərik, bakirədir.
 • They may not come with us. – Bizimlə gələ bilməzlər.

Sual Cümlələri

 • May I come in ? – İçəri girə bilərəmmi?
 • May you love me? – Məni sevə bilərsən?
 • May he/ she be our child? – O bizim uşağımız ola bilərmi?
 • May we come another day? – Başqa gün gələ bilərikmi?
 • May they play with my toys? – Oyuncaqlarımla oynaya bilərlərmi?

İngilis Dili 4- cü Sinif 7- ci Unite: CAN və İstifadəsi

Can “edə bilər” deməkdir. Qabiliyyətləri göstərmək, istəklər etmək, imkanları göstərmək və vəziyyətlərə icazə vermək üçün istifadə olunur. İngilis dilində “modal fellər” adlanan köməkçi fellərdən biridir. Mövzulara görə dəyişmir. Buna görə “O, o, bu” üçün fərqli bir versiya yoxdur. Ardından gələn fel həmişə nominativ formadadır. Buna görə heç bir əlavə xərc tələb etmir. Bu öyrənmək üçün ən asan mövzulardan biridir.

Necə öyrənək?

Burada İngilis dilində “can” mövzusunu şəkillər, oyunlar, məşqlər, nümunələr və dialoqlar olan xüsusi bir dərs formatında öyrənə bilərsiniz. Ancaq əvvəlcə sadə bir dildə və aşağıda ətraflı izah edilən Can (can) mövzusunu öyrənin. Sonra bu səhifədə tapa biləcəyiniz digər oyunları və məşqləri etmək əyləncəli və asan olacaq.

Hansı köməkçi fel ilə istifadə olunur?

“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu – sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.

QEYD: “can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

Nümunə cümlələr:

 • He can swim. – O üzə bilir.
 • He can’t swim. – O üzə bilmir
 • Can he swim? – O üzə bilirmi?

QEYD: Azərbaycancada “edə bilir” “edər” kimi istifadə oluna bilər. Aşağıdakı nümunələrə baxın:

 • I can’t hear you. – Səni eşitmirəm.
 • We can speak English. – İngilis dilində danışa bilərik.
 • I can see. – Görə bilirəm.
 • I can’t open. – Aça bilmirəm.
 • They can understand. – Anlaya bilirlər.
 • Betty can’t play the guitar. – Betti gitarada ifa edə bilmir.

Can ilə müsbət cümlələr necə qurulur?

Müsbət bir “can” cümləsində, “can” köməkçi fellərdən felin önünə gətirilir. Beləliklə, feilə “can” mənasını əlavə edirik.

Müsbət nümunə cümlələr

 • I can go. – Mən gedə bilərəm.
 • They can watch tv. – Televizora baxa bilərlər.
 • Zehra can play chess. – Zehra şahmat oynaya bilər.
 • My friends can play football. – Dostlarım futbol oynaya bilərlər

Can ilə mənfi cümlələri necə qurmaq olar?

Mənfi bir cümlə qurarkən “edə bilmirəm” köməkçi feli ilə birlikdə istifadə edirik. Qısaca “bilməz” olaraq istifadə olunur. Burada aşağıdakılara diqqət yetirin: Türk dilində “- ecek” ifadəsinin mənfi tərəfi “- ecek” deyil, “-emez, -amaz” dır. Buna görə, “Atlaya bilmirəm”, “Qaça bilmirəm”, “Bilmirəm” kimi ifadələrin əslində “ruh” un mənfi formaları olduğunu və “a” və ya “e hərfi ilə məna əlavə etdiyini qeyd etmək lazımdır.

Mənfi cümlə nümunələri

 • I can’t sleep well. – Yaxşı yata bilmirəm.
 • Nancy can’t understand the teacher. – Nensi müəllimi başa düşə bilmir.
 • Cats can’t fly. – Pişiklər uça bilmir.
 • She can’t keep secrets. – Sirr saxlaya bilmir.

Can ilə sual cümlələri necə qurmaq olar?

Sual cümlələri “can” köməkçi feli mövzunun önünə qoyularaq edilir. Bu tip suallara “Bəli- Xeyr” sualları deyilir və türk dilində “-mi ?, -mi?” şəklində bitən suallardır. Cavablar “Bəli- Xeyr” ilə başladığı üçün bu ad verilmişdir.

Eyni şəkildə köməkçi fel, Wh- sualları adlanan bilik suallarında mövzu qarşısına çıxarılır. Yalnız cümlənin əvvəlində “Kim, Nə, Harada, Nə Zaman” kimi sual sözlərindən biri də gətirilir.

Sual quruluşuna nümunə cümlələr:

 • Can you play basketball? – Basketbol oynaya bilərsən?
 • Can I open the window? – Pəncərəni aça bilərəmmi?
 • Can I ask a question? – Bir sual soruşa bilərəm?
 • Can I help you? – Mən sizə kömək edə bilərəm?
 • Where can I go for holiday? – Tətil üçün hara gedə bilərəm?
 • How can I speak English? – İngilis dilində necə danışa bilərəm?

İngilis dilində “can” mövzusunu oxu keçidi olaraq bir abzasla öyrənin…

Aşağıda ingilis dilində “can” qəlibinin bolca istifadə olunduğu paraqraf şəklində qısa bir mətn görəcəksiniz. Bu yazını oxuyaraq anlamağa çalışın. Oxşar məqalələr yazmağa çalışaraq yazı bacarıqlarınızı artırın.

İngiliscə: My name is Adrian. I am an amateur footballer. I can play different games, but football is my favourire. I can run fast. I can control the ball very well. I am a footballer, so I can’t eat junk food. Because it is not good for my body. I can only eat healthy food. My friends can play well, too. We have a good team. I think, we can be the champion this year.

Azərbaycanca: Mənim adım Adrian. Mən həvəskar futbolçuyam. Fərqli oyunlar oynaya bilərəm, amma futbol mənim favorimdir. Sürətli qaça bilərəm. Topu çox yaxşı idarə edə bilərəm. Mən futbolçuyam, buna görə də lazımsız yemək yeyə bilmirəm. Çünki bədənim üçün yaxşı deyil. Yalnız sağlam yemək yeyə bilərəm. Dostlarım da yaxşı oynaya bilərlər. Yaxşı komandamız var. Düşünürəm ki, bu il çempion ola bilərik.

May ve Can istifadə arasındakı fərq

Ümumiyyətlə, May və Can ehtimal və icazəni göstərmək üçün istifadə olunur. Ancaq ikisinin istifadəsi arasında əhəmiyyətli bir fərq var.

1 – Can ümumiyyətlə bir ehtimal haqqında danışmaq üçün, May isə mümkün bir ehtimal haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Ən sadə mənada, bir şeydən əmin olmadıqda bir ehtimal haqqında danışarkən May ayından istifadə edirik.

Nümunə

 • You can buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Buradakı bir supermarketdə siqaret alına biləcəyini bilirik və qarşı tərəfə belə bir ehtimalın olduğunu söyləyirik.

 • You may buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Yuxarıdakı cümlədə may istifadə etdik, çünki burada supermarketdə siqaret satılıb satılmadığından əmin deyilik, buna görə də belə bir şeyin yəqin ki mümkün olduğunu danışırıq.

2- Vurğulamaq məcburiyyətində olmadığımız və ya qeyri- rəsmi olaraq, Can istifadə edərək icazə istəyərik. Digər tərəfdən, rəsmi olaraq və ya vurğulamaq istədiyimiz bir şəkildə icazə istəsək, may istifadə edirik.

Nümunə

Aşağıdakı cümlələri araşdıraq:

 • Can I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Dərsdə barmağınızı qaldırıb müəllimə və ya gündəlik həyatda bir şey demək istədiyinizi söyləmək istəyirsinizsə, bu qeyri – rəsmi formadan istifadə edirik.

May I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Bir televiziya şousunda qonaqsınızsa və ya baş nazirə bir şey demək istəyirsinizsə, rəsmi May formasından istifadə edirik

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unite: Jobs (Peşələr) Mövzusu Nədən Önəmlidir?

Uşaqlığımızda böyüklər tərəfindən bizimlə ünsiyyət qurmaq üçün istifadə olunan standart sual nümunəsinin nə olduğunu soruşsaq; Cavab: “Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən?” “Ananı yoxsa atanı daha çox sevirsən?” Sualdan sonra ikinci sırada oturacaq. Bu suala uyğun cavablar, tez – tez eşitdiyimiz həkimlər, müəllimlər, əsgərlər, polislər və s. Yeni nəsil formasında olsa da, bizi təəccübləndirən, güldürən və maraqlı tapan bir çox yaradıcı fikirlərlə qarşılaşırıq, hətta yeni nəsil bu suala ingilis dilində cavab verərkən belə, başa düşmədən üzlərinə baxmaq istəmirik.

Uşaqlıqdan peşələri tanımağa başlayırıq. Bəzən oxuduğumuz kitablardan və ya Doc Mcstuffinsdəki cizgi filmlərindən təsirlənirik. Bəzən yaxın çevrəmizdəki insanları, məsələn, polis məmuru olan dayımızı və ya tibb bacısı olan dayımızı geyim formasında görüb onlara heyran qaldıq və bu peşəni xəyal etməyə başladıq. Bəzən ən sevdiyimiz oyuncaqlar da bizə ilham verir? Yeni nəslin gənc yaşda xarici dil öyrənməyə başladığını nəzərə alsaq, yalnız iş həyatında karyera qurmaq üçün deyil, hətta uşaqları başa düşmək üçün ingilis dilində peşələri və peşələrlə əlaqəli sözləri öyrənmək lazımdır.

Bu sözləri öyrənmək nəinki söz ehtiyatımızı artıracaq, həm də bizə müxtəlif peşələr haqqında gözəl fikirlər verəcəkdir.

Bu dərsi öyrənməyin dilimizə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 4- cü sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 4-cü sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini görə bilərsiniz.

İngilis Dili 4-cü Sinif Kəlimələri Gündəlik Həyatda Tez- Tez İstifadə Olunurmu?

Gündəlik həyatımızın ən əhəmiyyətli hissəsi olan peşələrimiz gündəlik həyatımızın dialoqlarında mühüm yer tutur. O qədər ki, peşəmizi bilməyən birisi ilə söhbət edərkən, harada işlədiyimizdən danışarkən müəyyən bir bilgiyə sahib olmalıyıq. Türkcə danışarkən heç bir problemlə qarşılaşmasaq da, ingilis dilini bilən bir əcnəbi ilə görüşərkən bu bilgiyə ehtiyacımız olacaq. Gündəlik həyatdan əlavə, İngilis müsahibələrində təcrübələrimizdən danışarkən köhnə peşələrimiz haqqında danışmaq lazım gələ bilər. İngilis dilində peşə öyrənməyin əhəmiyyəti haqqında daha çox danışmağa ehtiyac olmadığını düşünürük. Sizin üçün bütün İngilis peşələrini əlifba sırası ilə həm Azərbaycan dilində mənalarını, həm də tələffüzlərini təqdim edərək ingilis dilində peşəniz haqqında necə danışa biləcəyinizə dair nümunə cümlələr və nümunə suallar yazdıq və sonra peşəniz haqqında danışarkən ingilis dilindən rahatlıqla istifadə edər bilərsiniz. Xoş oxumalar!

 • Actors and Actresses earn lot of money. – Aktyor və aktrisalar çox pul qazanırlar.
 • Don’t copy and paste your homework from Internet. – Ev tapşırığınızı İnternetdən kopyalayıb yapışdırmayın.
 • Engineers build bridges and tall buildings. – Mühəndislər körpülər və hündür binalar tikirlər.
 • Businesses must protect workers’ rights. – Müəssisələr işçilərin hüquqlarını qorumalıdır.
 • A Policeman catches bad people. – Polis pis insanları tutur.
 • A lawyer helps people with legal problems. – Vəkil hüquqi problemləri olan insanlara kömək edir.
 • Brad Bitt is very handsome actor. – Brad Bitt çox yaraşıqlı aktyordur.
 • A businessman builds new job areas. – Bir iş adamı yeni iş sahələri qurur.
 • The fire station is hiring new fire- fighters. – Yanğınsöndürmə idarəsi yeni yanğınsöndürənləri işə götürür.
 • I work at a transportation company – mən nəqliyyat şirkətində işləyirəm.
 • I am looking for a job in marketing – Mən marketinq sahəsində  iş axtarıram.

Sizə daha ətraflı məlumat verə bilmək adına ingilis dilində ən çox istifadə olunan peşə adlarını aşağıdaki siyahıda azərbaycanca qarşılığı ilə paylaşırıq.

 • air traffic controller – hava hərəkət nəzarətçisi
 • advertiser – reklamçı
 • art director – bədii rəhbər
 • baby sitter – körpə baxıcısı
 • beautician – gözəllik mütəxəssisi
 • bricklayer – divar ustası
 • bus driver – avtobus sürücüsü
 • butcher  – qəssab
 • chairman – sədr
 • civil engineer – inşaat mühəndisi
 • dental hygienist – diş həkimi
 • factory worker – fabrik işçisi
 • fireman/ fire fighter – yanğın söndürən
 • lawyer – hüquqşünas
 • longshoreman – liman işçisi
 • messenger – carçı, rabitəçi
 • nutritionist – qidalanma mütəxəssisi
 • Paralegal – hüquq təcrübəçisi
 • police officer  – polis zabiti
 • recruiter  – işə qəbul mütəxəssisi
 • ranger – meşə mühafizəçisi
 • traffic warden – nəqliyyat gözətçisi
 • travel agent – səyahət agenti
 • trucker – yük maşını sürücüsü
 • usher – bilet yoxlayan
 • vice president – prezident köməkçisi
 • warrior – əsgər, döyüşçü
 • weightlifter – halter qaldıran
 • welder – qaynaq ustası

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir