4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Classroom Rules (Sinif Qaydaları) Mövzu İzahı - Wordly

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Classroom Rules (Sinif Qaydaları) Mövzu İzahı


4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Classroom Rules (Sinif Qaydaları) Mövzu İzahı

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

4 -cü sinif ingilis dili dərsi 10 bölmədən ibarətdir.

1 -ci semestr

 1. Ünit: Classroom Rules (Sinif Qaydaları)
 2. Ünit: Nationality (Milliyət, İrq)
 3. Ünit: Cartoon Characters (Cizgi Film Qəhrəmanları)
 4. Ünit: Free Time (Boş vaxt)
 5. Ünit: My Day (Günüm)

2 -ci semestr

 1. Ünit: Fun With Science (Elmlə Əylən)
 2. Ünit: Jobs (Peşələr)
 3. Ünit: My Clothes (Geyimlərim)
 4. Ünit: My Friends (Dostlarım)
 5. Ünit: Food and Drinks (Yemək və İçkilər)

Bugün isə biz 1. ünitdən bəhs edəcəyik.

4 -cü sinif İngilis dili dərslərinin ilk bölməsi Sinif Qaydaları ünitesidir. Bu bölmə şagirdlərə sinif əşyalarını müəyyənləşdirməyə kömək edir. Müəllim və şagirdlər arasında dialoqu asanlaşdırır. Məktəbdə şagirdlərin bir- biri ilə danışmasına imkan verir.

Classroom Rules ünitesində öyrənilən sözlərlə sinif içində cümlələ qurulur. Müəllimlər şagirdlərinə bu cümlələrlə sinifdə etməli olduqları davranışlar haqqında məlumat verirlər. Şagirdlər də öyrəndikləri bu cümlələri öz aralarında istifadə edə bilərlər.

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Sözləri

Aşağıda sizə 4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Classroom Rules Sözləri verilmiştir.

 • Window: Pəncərə
 • Desk: Sıra
 • Board: Tahta
 • Door: Qapı
 • Dictionary: Sözlük
 • Map: Xərit
 • Ruler: Cədvəl
 • Student: Şagird
 • Teacher: Müəllim
 • Book: Kitab
 • Notebook: Dəftər
 • Pencil Case: Qələm Çantas
 • Clasroom: Sinif otağı
 • School: Məktəb
 • Permission: icazə
 • Late: Geç
 • Pencil: Qələm
 • Table: Masa
 • Duster: Silgi
 • Bag: Çanta

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite Testi

 1. “Mənə qələmini ver zəhmət olmasa” cümləsi doğru verilmiştir?
 • A) Give me the ruler, please!
 • B) Sit down!
 • C) Give me the pencil, please!
 • D) Be quiet!
 1. …….. ?

My name is Selen.

 • A) What is your name?
 • B) What name is your?
 • C) What
 • D) your name
 1. . …… the door please.
 • A) Close
 • B) Give
 • C) Look at
 • D) Turn off
 1. ” Clean the blackboard, please! ” tərcüməsi hansıdır?
 • A) İşığı söndürün, lütfən!
 • B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 • C) Sessiz olun
 • D) İçəri girə bilərəm
 1. Dostunun qələmini soruşan Alice dostuna aşağıdakılardan hansını deyir?
 • a) Give me the ruler, please.
 • b) May I open the door?
 • c) Give me the pencil, please.
 • d) May I close the window?
 1. …… ?

Yes, you may.

 • A) Sit down !
 • B) Turn on the light !
 • C) Count to twenty !
 • D) May I come in?
 1. seven, eight , …………… , ten, eleven
 • A) six B) five C) nine D) two
 1. Fərqli olanı tapın.
 • A) Come
 • B) Blackboard
 • C) Ruler
 • D) Notebook
 1. ten – twenty – ………………. – forty – fifty
 • A) seventy
 • B) ninety
 • C) thirty
 • D) sixty
 1. My pencil is in my ________.
 • A) ruler
 • B) school bag
 • C) scissors
 • D) pencil case

Cavablar:

 1. C) Give me the pencil, please!
 2. A) What is your name?
 3. A) Close
 4. B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 5. c) Give me the pencil, please.
 6. D) May I come in?
 7. C) nine
 8. A) Come
 9. C) thirty
 10. D) pencil case

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite  May Nümunəsi və İstifadəsi

May nə deməkdir Mayın necə və harada istifadə ediləcəyi Azərbaycancada (-İlk, -acak) mənasını verir və mümkün bir ehtimal, icazə, istək və bəzən məqsədi ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Misal:

1- Mümkün bir ehtimal: Bu gün yağış ola bilər- Bu gün yağış yağa bilər.

2- İcazə: Qələminizi alım- Maydan istifadə etmək üçün icazə istədikdə, “can” dan fərqli olaraq daha rəsmi bir məna var.

3- Dilek: Tanrı səninlə olsun?- Allah səninlə olsun? Türk dilində, Allah kimi cümlələr sizə kömək edir, yaxşı bir yol var, xoşbəxt olun ingilis dilində may istifadə edərək deyilir.

4- Məqsəd təyin etmək üçün: Yeni maşın almaq üçün pul yığıram

Yuxarıdakı 4 nümunəmizdə, mümkün bir ehtimal, icazə, istək və məqsəd göstərmək istədiyimiz vəziyyətlərdə May istifadəsini nümunələrlə izah etdik.

May izahı üçün Nümunələrdən istifadə edək

Müsbət cümlələr nümunələri

 • I may go to İstanbul next week – (Gələn həftə İstanbula gedə bilərəm)
 • You may marry with my brother in the future- (Gələcəkdə qardaşımla evlənə bilərsən)
 • He / she may be sleeping – (Yuxuda ola bilər)
 • It may snow – (Qar yağa bilər)
 • We may go to holiday next month – (Gələn ay tətilə gedə bilərik )
 • They may buy a new car – (Yeni maşın ala bilərlər)

Mənfi nümunə cümlələr

Qeyd: Mayın mənfi forması bir şeyin rədd edilməsini vurğulamaq üçün istifadə olunur.

 • May not marry with you, because you are my cousin – (Səninlə evlənə bilmərəm, çünki sən mənim əmim oğlusan)
 • You may not speak with me until you apologize – ( Üzr istəməyənə qədər mənimlə danışa bilməzsən)
 • He/ she may not be my friend – (O mənim dostum olmaya bilər)
 • They may not come with us – (Bizimlə gələ bilməzlər)

Sual cümlələri

 • May I come in ? – (İçəri girə bilərəmmi?)
 • May you love me? – (Məni sevə bilərsən?)
 • May he/ she be our child? – (O bizim uşağımız ola bilərmi?)
 • May we come another day? – (Başqa gün gələ bilərikmi?)
 • May they play with my toys? – (Oyuncaqlarımla oynaya bilərlərmi?)

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite CAN nümunəsi və istifadəsi

Can “edə bilər” deməkdir. Qabiliyyətləri göstərmək, istəklər etmək, imkanları göstərmək və vəziyyətlərə icazə vermək üçün istifadə olunur. İngilis dilində “modal fellər” adlanan köməkçi fellərdən biridir. Mövzulara görə dəyişmir. Buna görə “O, o, bu” üçün fərqli bir versiya yoxdur. Ardından gələn fel həmişə nominativ formadadır. Buna görə heç bir əlavə xərc tələb etmir. Bu öyrənmək üçün ən asan mövzulardan biridir.

Necə öyrənək?

Burada İngilis dilində “can” mövzusunu şəkillər, oyunlar, məşqlər, nümunələr və dialoqlar olan xüsusi bir dərs formatında öyrənə bilərsiniz. Ancaq əvvəlcə sadə bir dildə və aşağıda ətraflı izah edilən Can (can) mövzusunu öyrənin. Sonra bu səhifədə tapa biləcəyiniz digər oyunları və məşqləri etmək əyləncəli və asan olacaq.

Hansı köməkçi fel istifadə olunur

“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu – sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.

QEYD:

“can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

Nümunə cümlələr:

 • He can swim. (O üzə bilir.)
 • He can’t swim. (O üzə bilmez..)
 • Can he swim? (O üzə bilir mi?)

Can ilə müsbət cümlələr necə qurulur?

Müsbət bir “can” cümləsində, “can” köməkçi fellərdən felin önünə gətirilir. Beləliklə, feilə “can” mənasını əlavə edirik.

Müsbət nümunə cümlələr

 • I can go. – (Mən gedə bilərəm.)
 • They can watch tv. – (Televizora baxa bilərlər.)
 • Zehra can play chess. – (Zehra şahmat oynaya bilər.)
 • My friends can play football. – (Dostlarım futbol oynaya bilərlər.)

Can ilə mənfi cümlələri necə qurmaq olar?

Mənfi bir cümlə qurarkən “edə bilmirəm” köməkçi feli ilə birlikdə istifadə edirik. Qısaca “bilməz” olaraq istifadə olunur. Burada aşağıdakılara diqqət yetirin: Türk dilində “-ecek” ifadəsinin mənfi tərəfi “-ecek” deyil, “-emez, -amaz” dır. Buna görə, “Atlaya bilmirəm”, “Qaça bilmirəm”, “Bilmirəm” kimi ifadələrin əslində “ruh” un mənfi formaları olduğunu və “a” və ya “e hərfi ilə məna əlavə etdiyini qeyd etmək lazımdır. “.

Mənfi cümlə nümunələri

 • I can’t sleep well. – (Yaxşı yata bilmirəm.)
 • Nancy can’t understand the teacher. – (Nensi müəllimi başa düşə bilmir.)
 • Cats can’t fly. – (Pişiklər uça bilmir.)
 • She can’t keep secrets.- (Sirr saxlaya bilmir.)

Can ilə sual cümlələri necə qurmaq olar?

Sual cümlələri “can” köməkçi feli mövzunun önünə qoyularaq edilir. Bu tip suallara “Bəli-Xeyr” sualları deyilir və türk dilində “-mi ?, -mi?” şəklində bitən suallardır. Cavablar “Bəli-Xeyr” ilə başladığı üçün bu ad verilmişdir.

Eyni şəkildə köməkçi fel, Wh- sualları adlanan bilik suallarında mövzu qarşısına çıxarılır. Yalnız cümlənin əvvəlində “Kim, Nə, Harada, Nə Zaman” kimi sual sözlərindən biri də gətirilir.

Sual quruluşuna nümunə cümlələr:

 • Can you play basketball? – (Basketbol oynaya bilərsən?)
 • Can I open the window? – (Pəncərəni aça bilərəmmi?)
 • Can I ask a question? – (Bir sual soruşa bilərəm?)
 • Can I help you? – (Mən sizə kömək edə bilərəm?)
 • Where can I go for holiday? – (Tətil üçün hara gedə bilərəm?)
 • How can I speak English? – (İngilis dilində necə danışa bilərəm?)

İngilis dilində “can” mövzusunu oxu keçidi olaraq bir abzasla öyrənin

Aşağıda İngilis dilində “soul” haqqında paraqraf şəklində qısa bir oxu keçidini görəcəksiniz. Bu yazını oxuyaraq anlamağa çalışın. Oxşar məqalələr yazmağa çalışaraq yazı bacarıqlarınızı artırın.

My name is Adrian. I am an amateur footballer. I can play different games, but football is my favourire. I can run fast. I can control the ball very well. I am a footballer, so I can’t eat junk food. Because it is not good for my body. I can only eat healthy food. My friends can play well, too. We have a good team. I think, we can be the champion this year.

May ve Can istifadə arasındakı fərq

Ümumiyyətlə, May və Can ehtimal və icazəni göstərmək üçün istifadə olunur. Ancaq ikisinin istifadəsi arasında əhəmiyyətli bir fərq var.

1 – Can ümumiyyətlə bir ehtimal haqqında danışmaq üçün, May isə mümkün bir ehtimal haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Ən sadə mənada, bir şeydən əmin olmadıqda bir ehtimal haqqında danışarkən May ayından istifadə edirik.

Nümunə

 • You can buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Buradakı bir supermarketdə siqaret alına biləcəyini bilirik və qarşı tərəfə belə bir ehtimalın olduğunu söyləyirik.

 • You may buy a cigarette in a supermarket – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz

Yuxarıdakı cümlədə may istifadə etdik, çünki burada supermarketdə siqaret satılıb satılmadığından əmin deyilik, buna görə də belə bir şeyin yəqin ki mümkün olduğunu danışırıq.

2- Vurğulamaq məcburiyyətində olmadığımız və ya qeyri- rəsmi olaraq, Can istifadə edərək icazə istəyərik. Digər tərəfdən, rəsmi olaraq və ya vurğulamaq istədiyimiz bir şəkildə icazə istəsək, may istifadə edirik.

Nümunə

Aşağıdakı cümlələri araşdıraq:

 • Can I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Dərsdə barmağınızı qaldırıb müəllimə və ya gündəlik həyatda bir şey demək istədiyinizi söyləmək istəyirsinizsə, bu qeyri -rəsmi formadan istifadə edirik.

 • May I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Bir televiziya şousunda qonaqsınızsa və ya baş nazirə bir şey demək istəyirsinizsə, rəsmi May formasından istifadə edirik.

4 -cü sinif İngilis Dili Classroom Rules Bölməsi niyə vacibdir?

Bu dərsi öyrənməyin dilimizə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir- bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 4-cü sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 4-cü sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

4-cü Sinif İngilis Dili Sözləri Günlük Həyatımızda Çox İstifadə Olunur?

Bu unite də olan sözləri gündəlik həyatımızda tez- tez istifadə edirik.

 • Late – Geç
 • Open- Açık
 • Window- pencere
 • Come in- İçeri gel
 • Right now- Şimdi
 • Eat  – Yemek yemek
 • Prepare  – hazırlamak
 • Order– Sıraya koymak
 • Request- istek
 • Permission- izin
 • Reading Book – Kitab oxumaq
 • Watching the film – Filmə baxmaq
 • Play the piano – pianino çalmaq
 • Visiting an art gallery – Bir sənət qalereyasını ziyarət
 • Jogging in the forest – Meşədə qaçış
 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək

Cümlə Nümünələri

 • Children learn a lot from playing. – (Uşaqlar oyundan çox şey öyrənirlər.)
 • I guess you will be very busy tonight. – ( Gecə çox məşğul olacağınızı düşünürəm.)
 • People in South and North America speak different languages.  – (Cənubi və Şimali Amerikada insanlar fərqli dillərdə danışırlar.)
 • Spain has many famous football teams.  – ( İspaniyada bir çox məşhur futbol komandaları var.)
 • Pilgrims go to Suudi Arabia to visit Mecca. – (Zəvvarlar Məkkəni ziyarət etmək üçün Suudi Ərəbistanına gedirlər.)
 • I have a foreign friend and he is German. – (Xarici dostum var, o da alman.)
 • My brother has a toy collection. – (Qardaşımın oyuncaq kolleksiyası var.)
 • Soldiers are waiting near the border. – (Əsgərlər sərhəd yaxınlığında gözləyirlər.)
 • I spend my free time playing computer games. – (Boş vaxtımı kompüter oyunları ilə keçirirəm.)
 • My four years old boy watches cartoon all the time.- (Dörd yaşlı oğlum hər zaman cizgi filminə baxır.)

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir