4 -cü Sinif İngilis dili Mövzuları və Bölmələrinin İzahı (2020 - 2021) - Wordly

4 -cü Sinif İngilis dili Mövzuları və Bölmələrinin İzahı (2020 – 2021)


4 -cü Sinif İngilis dili Mövzuları və Bölmələrinin İzahı (2020 - 2021)

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

4 -cü sinif ingilis dili dərsi 10 bölmədən ibarətdir.

1 -ci semestr

 1. Ünit: Classroom Rules (Sinif Qaydaları)
 2. Ünit: Nationality (Milliyət, İrq)
 3. Ünit: Cartoon Characters (Cizgi Film Qəhrəmanları)
 4. Ünit: Free Time (Boş vaxt)
 5. Ünit: My Day (Günüm)

2 -ci semestr

 1. Ünit: Fun With Science (Elmlə Əylən)
 2. Ünit: Jobs (Peşələr)
 3. Ünit: My Clothes (Geyimlərim)
 4. Ünit: My Friends (Dostlarım)
 5. .Ünit: Food and Drinks (Yemək və İçkilər)

Bölmələr haqqında ətraflı məlumatı bu yazımızdan aıabilərsiz.

Mündəricat Göstər

4 -cü Sinif İngilis Dili 1- ci Unite  Classroom Rules – Sinif Qaydaları

4 -cü sinif İngilis dili dərslərinin ilk bölməsi Sinif Qaydaları ünitesidir. Bu bölmə şagirdlərə sinif əşyalarını müəyyənləşdirməyə kömək edir. Müəllim və şagirdlər arasında dialoqu asanlaşdırır. Məktəbdə şagirdlərin bir- biri ilə danışmasına imkan verir.

Classroom Rules ünitesində öyrənilən sözlərlə sinif içində cümlələ qurulur.Müəllimlər şagirdlərinə bu cümlələrlə sinifdə etməli olduqları davranışlar haqqında məlumat verirlər. Şagirdlər də öyrəndikləri bu cümlələri öz aralarında istifadə edə bilərlər.

Asking for permission (Can/May …? Yes, you can. Sure/Of course. Sorry, not right now.)

İstifadə edəcəyiniz köməkçi fellər icazə istədiyiniz vəziyyətə və ya icazə istədiyiniz şəxsə görə fərqlənir. Bu səbəbdən, icazə mövzusunda can, may köməkçi fellərin hər birinin Azərbaycan dilində mənalarını, cümlə quruluşunu və hansı vəziyyətlərdə istifadə ediləcəyini bilmək lazımdır.

“May” ifadəsi olan suallar nəzakətli və rəsmi bir şəkildə icazə almaq üçün istifadə olunur. “May” ifadəsi bütün rəsmi mühitlərdə istifadə edilə bilməz. Yaxın və hörmət fuyulan insanlara qarşı istifadə olunur.

May + Subject + Fiil 1 (V1) + Object

 • May I take the pencil?- (Qələmi götürə bilərəmmi?)
 • May I go out? – (Çıxa bilərəmmi?)
 • May I clean the board? – (Lövhəni təmizləyə bilərəmmi?)

“Can” ifadəsi səmimi ortamlarda İcazə alanda və bir şeyin mümkünlüyünü göstərmək üçün istifadə olunur. “Can”  qabiliyyətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Can + Subject + Fiil 1 (V1) + Object

 • Can you give me the book? – (Kitabı mənə verə bilərsinizmi?) – Yes, I can. (Bəli, verə bilərəm.)
 • Can you eat this apple? – (Bu almanı yeyə bilərsənmi?) – No, I can’t. (Xeyr, yeyə bilmərəm)
 • Can you open the window for me? – (Mənim üçün pəncərəni aça bilərsən?) – Yes, I can open the window for you. (Bəli, sizin üçün pəncərəni aça bilərəm.)

Making simple requests (Give me the book, please. Sure/Of course)

Birinin sizin üçün bir şey etməsini istəyərkən aşağıdakı ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz.

 • Will/ Would/ Can/ Could you please… (Zəhmət olmasa istəyərdiniz/edərdiniz/edə bilərsiniz… )
 • Do you mind…? – (Etiraz edirsən…?)
 • Do you think you could…?- (Edə biləcəyinizi düşünürsünüz …?)
 • Do you think it would be possible to…? – (Sizcə, mümkün olacaqmı …?)
 • Would it be possible for you to…? – (Sizin üçün mümkün ola bilərmi? …)
 • Would you be kind enough to…? – (Kifayət qədər mehriban olarsınızmı …?)
 • Would you mind…? – (Etiraz etrmirsiniz…?)
 • Can/ could you … for me, please? – ( Zəhmət olmasa mənim  üçün ….  edə bilərsənmi? )
 • Can/ Could I ask you to…? – (Sizdən xahiş edə bilərəm …. ?)

Telling someone what to do (Be quiet, please.)

Birinə nə edəcəyini söyləmək üçün aşağıdakı ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz.

 • Be quiet, please. – (Sakit olun, zəhmət olmasa.)
 • Clean/ Look at the board, please. – (Təmizləyin/lövhəyə baxın, zəhmət olmasa.)
 • Go back your place, please. – (Zəhmət olmasa yerinizə qayıdın.)
 • Open the window, please.- (Pəncərəni açın, zəhmət olmasa.)
 • Open/ close the door, please.-(Zəhmət olmasa qapını açın/bağlayın.)
 • Please come in.- (Zəhmət olmasa girin.)

Naming numbers (Numbers from 1 to 50)

Aşağıda 1-dən  50- ə qədər olan rəqəm və ədədlərin tərcüməsi ilə tanış ola bilərsiniz.

 • 0 – zero (zirou)
 • 1 – one (van)
 • 2 – two (tu)
 • 3 – three (sri)
 • 4 – four (for)
 • 5 – five (fayf)
 • 6 – six (siks)
 • 7 – seven (sevn)
 • 8 – eight (eyt)
 • 9 – nine (nayn)
 • 10 – ten (ten)
 • 11 – eleven (elevn)
 • 12 – twelve (twelf)
 • 13 – thirteen (sörtiin)
 • 14 – fourteen (fortiin)
 • 15 – fifteen (fiftiin)
 • 16 – sixteen (sikstiin)
 • 17 – seventeen (sevntiin)
 • 18 – eighteen (eytiin)
 • 19 – nineteen (nayntiin)
 • 20 – twenty (tventi)
 • 21 – twenty one (tventi van)
 • 22 – twenty two (tventi tu)
 • 23 – twenty three (tventi srii)
 • 24 –  twenty four (twen.ti fɔːr)
 • 25 – twenty five (twen.ti faɪv)
 • 26- twenty six (twen.ti sɪks)
 • 27-  twenty seven       (twen.ti sev.ən)
 • 28- twenty eight (twen.ti eɪti)
 • 29-  twenty nine (twen.ti naɪn)
 • 30-  thirty (sörti)
 • 40 – forty (forti)
 • 50 – fifty (fifti)

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite  Classroom Rules  Sözləri

 • Window: Pəncərə
 • Desk: Sıra
 • Board: Tahta
 • Door: Qapı
 • Dictionary: Sözlük
 • Map: Xərit
 • Ruler: Cədvəl
 • Student: Şagird
 • Teacher: Müəllim
 • Book: Kitab
 • Notebook: Dəftər
 • Pencil Case: Qələm Çantas
 • Clasroom: Sinif otağı
 • School: Məktəb
 • Permission: icazə
 • Late: Geç
 • Pencil: Qələm
 • Table: Masa
 • Duster: Silgi
 • Bag: Çanta

4 – cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite  Classroom Rules Testləri

 1. My pencil is in my ________.
 • A) ruler
 • B) school bag
 • C) scissors
 • D) pencil case
 1. ten – twenty – ………………. – forty – fifty
 • A) seventy
 • B) ninety
 • C) thirty
 • D) sixty
 1. “Mənə qələmini ver zəhmət olmasa” cümləsi doğru verilmiştir?
 • A) Give me the ruler, please!
 • B) Sit down!
 • C) Give me the pencil, please!
 • D) Be quiet!
 1. Fərqli olanı tapın.
 • A) Come
 • B) Blackboard
 • C) Ruler
 • D) Notebook
 1. seven, eight , …………… , ten, eleven
 • A) six
 • B) five
 • C) nine
 • D) two
 1. …….. ?

My name is Selen.

 • A) What is your name?
 • B) What name is your?
 • C) What
 • D) your name
 1. …… ?

Yes, you may.

 • A) Sit down !
 • B) Turn on the light !
 • C) Count to twenty !
 • D) May I come in?
 1. …… the door please.
 • A) Close
 • B) Give
 • C) Look at
 • D) Turn off
 1. ” Clean the blackboard, please! ” tərcüməsi hansıdır?
 • A) İşığı söndürün, lütfən!
 • B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 • C) Sessiz olun
 • D) İçəri girə bilərəm
 1. Dostunun qələmini soruşan Alice dostuna aşağıdakılardan hansını deyir?
 • a) Give me the ruler, please.
 • b) May I open the door?
 • c) Give me the pencil, please.
 • d) May I close the window?

Cavablar:

 1. D) pencil case
 2. C) thirty
 3. C) Give me the pencil, please!
 4. A) Come
 5. C) nine
 6. A) What is your name?
 7. D) May I come in?
 8. A) Close
 9. B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 10. c) Give me the pencil, please.

4 -cü Sinif İngilis Dili 2-ci Unite  Nationality – Milliyət, İrq

”Country” İngilis dilində ölkə deməkdir. Nationality – millət, irq deməkdir. Ölkələrin və millətlərin İngilis dilində adları

İngilis dilində vacib mövzulardan digəri də ölkə, millət və dil adlarıdır. Çünki bu mövzuda olan ən xırda bir səhv yanlış anlaşılmaya səbəb ola bilər. Bu mövzumuzda İngilis dilində ölkə, millət və o ölkədə danışılan dil adlarını, onların Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış olacaqsınız. İngilis dilində millətin adı, adətən o millətin danışdığı dilin adı ilə eynidir.

 • Afghanistan- Afghan
 • Argentina – Argentine
 • Australia – Australian
 • Belgium – Belgian
 • Brazil – Brazilian
 • Bulgaria – Bulgarian
 • Avrupa – Europe
 • Canada- Canadian
 • Czech Republic – Czech
 • China – Chinese
 • Dominican Rep. – Dominican
 • German – German
 • İsveç – Swedish
 •  İspanya – Spain
 • Iran – Iranian
 • Italy – Italian

Identifying countries and nationalities (Is s/he from …)

 • Is s/ he from Japan? — Maybe.
 • Is s/ he from Germany? — I think so.
 • Where are you from? — I am from Turkey.
 • Where is she from? — S/ he is from Pakistan.
 • Are you British? — No, I am not.
 • Is s/ he Russian? — Yes, s/he is. — No, s/ he isn’t. — I think so.

Talking about locations of countries (Where is Germany? It’s Europe.)

 • Where is Samsun? — It’s in the north.
 • Where is Antalya? — It’s in the south.
 •  Where is Van? — It’s in the east.
 • Where is İzmir? — It’s in the west.

4 -cü Sinif İngilis Dili 2-ci Unite  Nationality Sözləri

 • Asia- Asiya
 • East- Şərq
 • Europe- Avropa
 • North- Şimal
 • South- Cənub
 • West- Qərb
 • Nationality- milliyət

4 -cü Sinif İngilis Dili 2-ci Unite  Nationality Testləri

 1. I am from the United States. I am…
 • A) French
 • B) American
 • C) Mexican
 1. Juan is from Mexico. He is..
 • A) Mexican
 • B) Korean
 • C) Guatemalan
 1. Are you from Russia?

……. ?

 • A) No,he isn’t.
 • B) Yes, I am.
 • C) Yes,she is.
 • D) No, she isn’t Russian.
 1. Is Ali from Britain? No, …………………
 • A) he isn’t
 • B) he is.
 • C) she is.
 • D) she isn’t

5. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

 • A) east
 • B) west
 • C) south
 • D) north

6. Kars is ……………………….

 • A) in the east
 • B) in the west
 • C) in the south
 • D) in the north
 1. Is Hülya Avşar German?

……. ?

 • A) Yes, she is.
 • B) No, she isn’t
 • C) Yes, I am
 • D) No, I am not.
 1. …….?

I am from Italy.

 • A) Where is Italy?
 • B) Is Italy in Africa?
 • C) Where are you from?
 • D) Are you Italian?
 1. Are you Turkish?

……

 • A) Yes, I am.
 • B) Yes, he is.
 • C) No, he isn’t
 • D) No, you aren’t
 1. is in the west.
 • A) Samsun
 • B) Adana
 • C) İzmir
 • D) Ankara

Cavablar:

 1. B) American
 2. A) Mexican
 3. B) Yes, I am.
 4. A) he isn’t
 5. C) south
 6. A) in the east
 7. B) No, she isn’t
 8. Where are you from?
 9. A) Yes, I am.
 10. C) İzmir

4 -cü Sinif İngilis Dili 3-ci Unite Cartoon Characters – Cizgi film qəhrəmanları

Uşaqlar üçün əyləncəli və təhsilli bir ünitedir. Bu bölmədə cizgi film personajları və qabiliyyətlərindən bəhs olunur. Öyrənmək olduqca asandır. İngilis dilində hobbiləri təsvir etmək üçün öyrənilməsi lazım olan bir ünitedir.

Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….)

 • Can you play the piano?
 • Can s/ he jump? —Yes, s/ he can./No, s/ he can’t.
 • Can you speak English? —Yes, I can.
 • S /he can ride a bike, but I cannot/ can’t.
 • S/ he can swim.
 • I can read books in English.
 • My hero can/ can’t …
 • Your cartoon character can/ can’t …

Talking about possessions (This is her/his/my/your …)

 • This is her/ his/ my/ your guitar.
 • These are his/ her/ my / your books.
 • Is this his/ her/ my/ your …?
 • Are these his/her/my/your …?
 • Whose bike is this?
 • This is my/ his/Ahmet’s bike.
 • carry catch climb a tree dive do puzzles drive jump fly play … …
 • the guitar/ the piano, etc. ride a horse speak take pictures

4 -cü Sinif İngilis Dili 3-ci Unite Cartoon Characters Sözləri

 • Sing- ifa etmək, oxumaq
 • Ride a horse – At sürmək
 • Dive – Dalış, suya tullanmaq
 • Chess – Şahmat
 • Tennis- Tennis
 • Ball – Top
 • Car –  Maşın
 • Puzzle – Tapmaca
 • Jump – Tullanmaq, hoppanmaq
 • Ride a bike – Velosiped sürmək
 • Batman – Batman
 • Spiderman – Hörümçək Adam

4 -cü Sinif İngilis Dili 3-ci Unite Cartoon Characters Testləri

 1. Lucky Luke can ……………………….. .
 • A) climb a tree
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) ride a horse
 1. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?
 • A) speak – a car
 • B) drive – horse
 • C) play – table tennis
 • D) ride – books
 1. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

 • A) Am
 • B) Can
 • C) Is
 • D) Are
 1. I can color books but I ………………. draw pictures.
 • A) can
 • B) am
 • C) can’t
 • D) am not

5. Can you ……………. a tree?

 • A) climb
 • B) read
 • C) ride
 • D) play
 1. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

 • A) your
 • B) my
 • C) his
 • D) her
 1. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

 • A) No, they are
 • B) Yes, they aren’t
 • C) Yes, they are
 • D) Yes, it is
 1. This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .
 • A) carry a rock
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) fly a plane
 1. Sponge Bob ………………. crabburgers.
 • A) can
 • B) likes
 • C) is
 • D) are
 1. Mickey Mouse likes …….
 • A) playing basketball
 • B) fishing
 • C) taking photos
 • D) collecting coins

Cavablar:

 1. D) ride a horse
 2. C) play – table tennis
 3. B) Can
 4. C) can’t
 5. A) climb
 6. B) my
 7. C) Yes, they are
 8. B) drive a car
 9. B) likes
 10. C) taking photos

4 -cü Sinif İngilis Dili 4-ci Unite  Free Time – Boş Vaxt

İngilis Dilində ”Free Time”, Azərbaycan dilində boş vaxt deməkdir. Spare Time, Spare Hours ve Leisure Time boş vaxt mənasında olan başqa sözlərdir.

 • Culture and Art Activities – Mədəniyyət və İncəsənət Fəaliyyətləri
 • Reading Book – Kitab oxumaq
 • Watching the film – Filmə baxmaq
 • Play the piano – pianino çalmaq
 • Visiting an art gallery – Bir sənət qalereyasını ziyarət
 • Go to museum – Muzeyə getmək
 • Making collections – Kolleksiyaların hazırlanması
 • Listening to music – Musiqiyə qulaq asmaq
 • Take Photos – Şəkil çəkmək
 • Games – Oyunlar
 • Computer games – Kompüter oyunları
 • Mobile games – Mobil oyunlar
 • Hide and seek- Gizlənqaç
 • Jumping rope – Atlama ipi
 • Word games- Söz oyunları
 • Sport Activities – İdman Fəaliyyətləri
 • Play Football- Futbol oynamaq
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • Cycling – Velosiped sürmək
 • Jogging in the forest – Meşədə qaçış
 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək

Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t)

 • Do you like dancing? — Yes, I do.
 • Do you like watching cartoons? — No, I don’t.

Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. Slowly, please.)

 • Can you say that again, please?
 • Pardon me?
 • Say that again, please.
 • Slowly, please.
 • coloring book, -s drawing flying a kite playing … … with marbles … chess … table tennis …football reading comics riding a bike watching cartoons swimming learning English

4 -cü Sinif İngilis Dili 4-ci Unite  Free Time Sözləri

 • drawing a picture – şəkil çəkmək
 • fishing – balıqçılıq
 • jogging – qaçış
 • listening to music – musiqiyə qulaq asmaq
 • playing computer games – kompyuter oyunları oynamaq
 • Hide and seek- Gizlənqaç
 • Jumping rope – Atlama ipi
 • Word games- Söz oyunları
 • Sport Activities – İdman Fəaliyyətləri
 • Play Football- Futbol oynamaq
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • playing with toys – oyuncaqlar ilə oynamaq
 • skating – konki sürmə

4 -cü Sinif İngilis Dili 4-ci Unite  Free Time Testləri

 1. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

 • A) Do
 • B) Are
 • C) Is
 • D) Am
 1. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

 • A) Are you English?
 • B) Where are you from?
 • C) Do you like learning English?
 • D) What’s your favourite lesson?
 1. I like learning English. ……………… like learning English?
 • A) and
 • B) but
 • C) do you
 • D) no
 1. “Do you like playing table tennis?”
 • A) Yes, I do.
 • B) Yes, I don’t.
 • C) No, I do.
 • D) No, I not.
 1. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

 • A) Yes, I can
 • B) Yes, I do
 • C) No, I can’t
 • D) No, I do
 1. I don’t like skipping …………………………….. .
 • A) cartoons
 • B) a rope
 1. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

 • A)I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

 • A) Do you like dancing?
 • B) What can you do?
 • C) What nationality are you?
 • D) What do you like doing?

Cavablar:

 1. A) Do
 2. D) I do
 3. A) I don’t
 4. C) Do you like learning English?
 5. C) do you
 6. A) Yes, I do.
 7. B) Yes, I do
 8. B) a rope
 9. B) I am
 10. D) What do you like doing?

4 -cü Sinif İngilis Dili 5-ci Unite My Day – Günüm

Həftənin günlərini bilmək gündəlik danışığınız üçün önəmlidir.  Həftənin günləri Həftə içi və Həftə sonları olaraq ikiyə bölünür.

Günlər və Gün ilə əlaqəli Sözlər

 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar
 • 24 Hours – 24 saat
 • Week – həftə
 • Daylight – Gün işığı
 • Morning – Səhər
 • Afternoon – Günortadan sonra
 • Evening – Axşam
 • Night – Gecə
 • Midnight – Gecə yarısı
 • Good Morning – Sabahınız xeyir
 • Breakfast – Səhər yeməyi
 • Lunch – Nahar
 • Dinner – Axşam yeməyi
 • Holiday – Tətil

Talking about daily routines (I wake up, I have breakfast)

 • I wake up in the morning.
 • I have breakfast with my mother and brother on Sundays.
 • I meet my friends at school.
 • I go to the playground in the afternoon.
 • I go shopping with my mom on Saturdays.
 • I do my homework.
 • I go to bed at night.

Making simple inquiries (What do you do…? I have lunch …)

 • What do you do at noon? —I have lunch at school.
 • What do you do in the afternoon? — I watch TV at home.

Telling the time and days (What time is it? days of the week, at noon/night)

 • What time is it?
 • days of the week
 • at noon/night
 • in the morning/afternoon
 • —It’s 7 o’clock/12 o’clock/3 o’clock.
 • do homework get dressed go … … shopping … to the playground … to bed … to school have … … a shower … breakfast/lunch/dinner meet friends wake up wash

4 -cü Sinif İngilis Dili 5-ci Unite My Day Sözləri

 • Early Wake Up – Tez  Oyanmaq
 • Washing my face – Üzümü yumaq
 • Brushed my teeth – Dişlərimi fırçaladım
 • Having Breakfast – Səhər yeməyi
 • Get Dressed – Geyinmək
 • Prepare my school bag – Məktəb çantamı hazırlamaq
 • Comb my hair – Saçımı daramaq
 • go to work – işə getmək
 • Have a shower – Duş almaq
 • Getting up late – Gec qalxmaq
 • Reading books – Kitab oxumaq
 • Going out with friends – Dostlarla vaxt keçirmək
 • Have a rest – istirahət etmək
 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar

4 -cü Sinif İngilis Dili 5-ci Unite My Day Testləri

 1. Aşağıdakilərdən hansı “go” feli ilə işlənə bilməz?
 • A) shopping
 • B) a shower
 • C) to the bed
 • D) to school
 1. Hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the morning
 • B) in the afternoon
 • C) at noon
 • D) shopping
 1. Cenk : ………………. is it?

Ali : It’s 7 o’clock.

 • A) What time
 • B) What
 • C) How
 • D) Where
 1. What …………. you do in the morning?
 • A) is
 • B) are
 • C) do
 • D) can
 1. I have …………………. in the morning.
 • A) breakfast
 • B) lunch
 • C) dinner
 • D) brother
 1. Aşağıdakilərdən hansı səhvdir?
 • A) wash – my face
 • B) brush – my teeth
 • C) meet – my friends
 • D) have – to bed
 1. Ecem :________ do you do in the afternoon?

Sena : I do my homework.

 • A) Where
 • B) What
 • C) When
 • D) How
 1. ’09:20”

-What time is it?

-It is nine, ___________

 • A) fifteen
 • B) ten
 • C) thirty
 • D) twenty
 1. Aşağıdakilərdən hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the evening
 • B) in the morning
 • C) quarter
 • D) at night
 1. A: What does Şevval do in the evenings?

B: She ………… a book.

 • A) reads
 • B) is reading
 • C) are reading
 • D) read

Cavablar

 1. B) a shower
 2. D) shopping
 3. A) What time
 4. C) do
 5. A) breakfast
 6. D) have – to bed
 7. B) What
 8. D) twenty
 9. C) quarter
 10. A) reads

4 -cü Sinif İngilis Dili 6-ci Unite Fun with Science – Elmlə Əylən

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır.  Bu mövzuda öyrəniləcək çox söz var. Bölmənin mühazirəsindən əvvəl sözləri hərtərəfli öyrənmək və mümkünsə onları əzbərləmək mövzunun daha yaxşı anlaşılmasını təmin edir. Bu bölməyə aid olan sözləri üç qrupa bölmək olar.

1) Words About Secience – Elm haqqında sözlər

2)  Təcrübədə istifadə olunan əşyaların adları

3) Təcrübədə qeyd olunan hərəkətlər haqqında sözlər

Giving and responding to simple instructions

 •  Plant it.
 •  Water it.
 • Cut the paper.
 •  Don’t cut it now!
 •  Fold it.
 • Mix black and white, and you get gray.

Making simple inquiries (What is “cover”?)

 • What is “science” in Turkish?
 • What is “cover”?
 • What is in the cup?

Talking about locations (Where is the brush?, in fron of, behind, near)

 • —It’s in front of the bottle.
 • —Behind the box.
 • —Near that glass.
 • box, -es brush, -es cover, -s cup, -s cut, experiment, -s fold freeze melt mix plant, science scientist, -s shake water

4 -cü Sinif İngilis Dili 6-ci Unite Fun with Science Sözləri

 • Science – Elm
 • Scientist – Alim, elmi işçi
 • lab – laboratoriya
 • experiment – eksperiment, təcrübə
 • Tube – boru
 • Jar – Banka
 • Paper towel – Kağız dəsmal
 • Bottle – Şüşə
 • mix – qarışdırmaq
 • drop – damcı
 • Shake the bottle – Şüşəni silkələmək
 • fold the paper – kağızı qatlayın
 • Pour some water on the paper towel – Kağız havluya bir az su tökün

4 -cü Sinif İngilis Dili 6-ci Unite Fun with Science Testləri

 1. “Çiçəkləri sulayaq.” cümləsinin tərcüməsi hansıdır?
 • A) Let’s plant a tree
 • B) Let’s do the experiment
 • C) Let’s water the flowers
 • D) Let’s cover the box
 1. “Stick” sözünün mənası hansıdır?
 • A) Yapışdırmaq
 • B) şişirmək
 • C) dökmək
 • D) Maye
 1. “Fold the paper.” cümləsinin qarşılığı düzgün verilmişdir.
 • A) Kağızı kəs
 • B) Kağızı qatla
 • C) Kağızı at
 • D) Kağızı gizlət
 1. Teacher: ……………….. is the pencil?

Student: It is in the pencilcase.

Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu en uygun şekilde tamamlar?

 • A) Where
 • B) What
 • C) How
 • D) When
 1. ……………… black and white, and you get grey.
 • A) fold
 • B) cut
 • C) mix
 • D) get
 1. Student: ………………. is “pink” in English.

Teacher: It is a colour. Mix red and white, and you get pink.

 • A) Where
 • B) What
 • C) How
 • D) Who
 1. Mira: Where ………….. the books?

Sinem: They ………….. on the table.

 • A) are / are
 • B) are / is
 • C) is / are
 • D) is / is
 1. The tape …………….. near the paper.
 • A) am
 • B) is
 • C) in
 • D) are

9 . The birds ………………. in front of the window.

 • A) on
 • B) is
 • C) in
 • D) are
 1. Can: Where is the pencil?

Derya: ……….. is on the paper.

 • A) you
 • B) they
 • C) it
 • D) she

Cavablar

 1. C) Let’s water the flowers
 2. A) Yapışdırmaq
 3. B) Kağızı qatla
 4. A) Where
 5. C) mix
 6. B) What
 7. A) are / are
 8. B) is
 9. D) are
 10. C) it

4 -cü Sinif İngilis Dili 7-ci Unite Jobs – Peşələr

İxtisas sahəsinə görə bir çox peşə var. İnsanlar ixtisaslaşdıqları sahəyə görə peşə seçirlər. “Career Choise” – Karyera Seçimi deməkdir. İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik.

Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)

 • What is your job? — I’m a doctor.
 • I work at a hospital. — I’m a farmer.
 •  like animals and I work on a farm.
 • What does s/ he do?
 • What does s/ he like? —She’s a teacher, and she likes teaching children.

Making inquiries (Where does s/ he work?)

Where does s/ he work? —at the post office. —at the police station. actor, -s /actress, -es businessman, -men chef, -s dancer, -s doctor, -s farmer, -s fireman, -men nurse, -s pilot, -s policeman, -men policewoman, -women singer, -s teacher, -s vet, -s waiter, -s writer, -s

4 -cü Sinif İngilis Dili 7-ci Unite Jobs  Sözləri

 • Farmer [‘fɑ:mə] – fermer
 • Film director [‘fɪlm daɪ,rektə] – kinorejissor
 • Financier [faı’nænsıə] – maliyyəçi
 • Fisherman [‘fıʃəmən] – balıqçı
 • Flight attendant [flaɪtə’tendənt] – stüardessa
 • Foreman [‘fɔ:mən] – usta
 • Gardener [‘gɑ:dnə] – bağban
 • Geologist [ʤı’ɔləʤıst] – geoloq
 • Goods manager [gudz’ mænıʤə] – əmtəəçi
 • Historian [hıs’tɔ:rıən] –  tarixçi
 • Housewife [‘hauswaıf] – evdar qadın
 • Hunter [‘hʌntə] –  ovçu
 • Inspector [ın’spektə] – nəzarətçi, müfəttiş
 • Insurance agent [ın’ʃuərəns ‘eıʤənt] – sığorta agenti
 • Interpreter [ın’tə:prıtə] – tərcüməçi
 • Investigator [ın’vestıgeıtə] – investor
 • Janitor [‘ʤænıtə] – süpürgəçi
 • Jeweller [‘ʤu:ələ] – zərgər
 • Joiner [‘ʤɔınə] – dülgər
 • Journalist [‘ʤə:nəlıst] – jurnalist
 • Judge [‘ʤʌʤ] – hakim
 • Jurist [‘ʤuərıst] – vəkil, hüquqşünas

4 -cü Sinif İngilis Dili 7-ci Unite Jobs  Testləri

 1. I’m a …………….. . I work at a school.
 • A) doctor
 • B) policeman
 • C) teacher
 • D) farmer
 1. I’m a pilot. I work at the ……………… .
 • A) airport
 • B) school
 • C) hospital
 • D) clinic
 1. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

 • A) is / is
 • B) is / are
 • C) is / am
 • D) are / am
 1. She is a farmer. She …………. animals.
 • A) like
 • B) likes
 • C) don’t like
 • D) liking
 1. He ……….. a fireman. He ………….. at the fire staiton.
 • A) is / work
 • B) is / works
 • C) work / is
 • D) works / is
 1. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a …………….. .
 • A) doctor
 • B) businessman
 • C) vet
 • D) singer
 1. Where does a chef work?

……..

 • A) At a restaurant
 • B) At hospital
 • C) At the airport
 • D) At the fire station
 1. What does a nurse like?

…….

 • A) She likes animals.
 • B) She likes singing.
 • C) She likes helping people.
 • D) She likes dancing.
 1. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) school
 • B) teacher
 • C) student
 • D) policeman
 1. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?
 • A) teacher – school
 • B) doctor – hospital
 • C) farmer – farm
 • D) policeman – fire station

Cavablar

 1. C) teacher
 2. A) airport
 3. C) is / am
 4. B) likes
 5. B) is / works
 6. A) doctor
 7. A) At a restaurant
 8. C) She likes helping people.
 9. D) policeman
 10. D) policeman – fire station

4 -cü Sinif İngilis Dili 8-ci Unite My Clothes – Geyimlərim

Fərqli mövsümlərdə fərqli geyimlər geyinirik. Bu geyimlər xüsusiyyətlərinə görə tərləməyimizi və üşüməyimizi maneə törədir. Bu geyimlər arasından seçim edirik və olduğumuz mövsümə uyğun geyinirik. Bunlara paltar, şalvar və köynək, ayaqqabı və ya daha çox şey daxildir. My clothes (Geyimlərim) ünitesi içərisindəki sözləri öyrənməyiniz gündəlik danışığınız zaman sizə rahat cümlə qurmağınıza kömək edəcək.

Describing the weather (What’s the weather like? It’s rainy today. It’s windy.

 • What’s the weather like? —It’s rainy today.
 • I need my umbrella. —It’s windy.
 • Put on/wear your coat.
 • What’s the weather like in Ankara in winter? —It’s cold and snowy.
 • Put on/ wear your gloves.

Making simple requests (Can I borrow your umbrealla? Here you are)

Can I borrow your umbrella?

—Here you are.

—No. Sorry, it’s broken.

Naming seasons of the year (It is … autumn/fall, spring, summer, winter)

 • Summer – yay
 • Winter – qış
 • Spring – yaz
 • Autumn / Fall – payız

4 -cü Sinif İngilis Dili 8-ci Unite My Clothes Sözləri

 • Slipper – Terlik
 • Dress – paltar, don
 • Skirt – Ətək
 • Wear – Geyinmək
 • Belt – Kəmər
 • Trousers – Şalvar
 • Coat – Palto, Pəncək
 • Pullover – Kazak
 • T-shirt – T-shirt
 • Tights – Tayt
 • Hat – Şapka
 • Raincoat – Yağış paltosu
 • Boot – Çəkmə
 • Shoe – Ayaqqabı
 • tie- qalustuk
 • Sunglasses – Günəş gözlüyü

4 -cü Sinif İngilis Dili 8-ci Unite My Clothes Testləri

 1. It’s rainy today. Take your …………………. .
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) umbrella
 • D) skirt
 1. It’s snowy today. …………….. your boots.
 • A) wear
 • B) play
 • C) go
 • D) like
 1. It’s ………….. and ………….. in summer.
 • A) cool / windy
 • B) cold / snowy
 • C) hot / sunny
 • D) warm / windy
 1. It’s cool and windy in ……………… .
 • A) spring
 • B) summer
 • C) autumn
 • D) winter
 1. I wear my ………………. in summer.
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) skirt
 • D) coat
 1. It’s cold. …………. I borrow your coat?
 • A) Do
 • B) Can
 • C) Am
 • D) like
 1. Eddy : May I borrow your scarf?

Jane : …………………………

 • A) Here you are.
 • B) Thank you.
 • C) See you.
 • D) Hello.
 1. Aşağıda mövsüm – geyim qarşılaşması doğru verilmiştir?
 • A) summer – boots
 • B) winter – skirt
 • C) spring – jeans
 • D) autumn – gloves
 1. It ………………. snowy in summer.
 • A) is
 • B) isn’t
 • C) can
 • D) may
 1. It …………. hot in İzmir in summer.
 • A) can
 • B) are
 • C) isn’t
 • D) is

Cavablar

 1. C) umbrella
 2. A) wear
 3. C) hot / sunny
 4. C) autumn
 5. D) coat
 6. B) Can
 7. A) Here you are.
 8. C) spring – jeans
 9. B) isn’t
 10. D) is

4 -cü Sinif İngilis Dili 9-ci Unite My Friends – Dostlarım

Ətrafımızda bir  çox dostlarımız var. Bəzi fiziki xüsusiyyətlərə malikdirlər və özünəməxsus xarakterlərinə malikdirlər. İnsanların fiziki xüsusiyyətləri və görünüşü ilə məşğul olarkən ‘have got/ has got’ quruluşundan istifadə edirik.

Describing people (What does s/he look like? She is tall and slim.)

 • Does s/ he have blonde hair?
 • What does s/ he look like?
 • She is tall and slim.
 • He is young and thin.
 •  He has dark hair.
 • She is short and has a blue headscarf.

Talking about possessions (I have brown hair.)

 • I have brown hair.
 • S/ he has brown eyes.
 • He has curly hair and a mustache.
 • My/ your hair is short.
 • Her/ his legs are very long

4 -cü Sinif İngilis Dili 10-ci Unite Food and Drinks – Yemək və İçkilər

İngilis dilində yemək adları yemək növünə görə fərqlənir.  Bu qidalar tərəvəz, ət və fast food ola bilər. Hamburger, tost və kartof kimi qəlyanaltılara Fast Food deyilir.

Making offers (Do you want …? Want a …? Would you like …? What/How about …?)

 • Do you want a sandwich?
 • Want a sandwich?
 •  Would you like a sandwich? —No, thanks. I’m full. —Yes, please.
 • What/How about an apple? —Not now, thanks. —No, thanks, maybe later.

Expressing basic needs and feelings (I want some milk, please. Are you hungry?)

 • I want some milk, please.
 • Are you hungry? — Yes, I am, and I want some
 • …, please. —No, I’m not hungry. — Yes, I feel hungry.
 • Is s/ he thirsty? —Yes, s/ he is. / No, s/ he isn’t.

4 -cü Sinif İngilis Dili 9-ci Unite My Friends Sözləri

 • Tall – Hündür
 •  short – qısa
 • Fat – Şişman
 •  Thin – İncə
 • Beautiful – Gözəl
 • Ugly- Çirkin
 • rude – kobud
 • selfish – eqoist
 • shy – utancaq
 • young – gənc
 • generous – səxavətli

4 -cü Sinif İngilis Dili 9-ci Unite My Friends Testləri

 1. She has wavy blonde …………… .
 • A) freckles
 • B) eyes
 • C) legs
 • D) hair
 1. Berfin: What ………… she look like?

Ece: She is slim and short.

Boşluğa uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

 • A) do
 • B) does
 • C) are
 • D) can
 1. Sinem: What ………… he like?

Berk: He is polite and helpful.

Boşluğa uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

 • A) is
 • B) do
 • C) are
 • D) does
 1. My mother is tall and slim. …………… hair is short.
 • A) She
 • B) He
 • C) Her
 • D) His
 1. Burak is heavy and short. …………… eyes are blue.
 • A) She B) He C) Her      D) His
 1. Hadise is a famous singer. She …………. brown eyes and long brown hair.
 • A) is B) does C) has      D) have
 1. Ata Demirer is a famous comedian. He ………… tall and heavy.
 • A) is B) has C) do      D) does
 1. Jessica: __________?

Alex : He is sweet and cute.

 • A) What does he look like?
 • B) How are is he?
 • C) What is your name?
 • D) What is he like?
 1. Aşağıdakilərin hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) hardworking
 • B) friendly
 • C) tall
 • D) polite
 1. “Şən” sözünün ingilis dilində qarşılığı hansıdır?
 • A) cheerful
 • B) funny
 • C) helpful
 • D) polite

Cavablar

 1. D) hair
 2. B) does
 3. A) is
 4. C) Her
 5. D) His
 6. C) has
 7. A) is
 8. D) What is he like?
 9. C) tall
 10. A) cheerful

4 -cü Sinif İngilis Dili Kitabı Və Cavabları

Xarici dil yeni bir mədəniyyət öyrənmək və dünyaya fərqli prizmadan baxa bilmək deməkdir. Bu baxımdan, bir insanın gələcək həyatını təyin edən ən əhəmiyyətli qazancdır. 4 -cü sinif İngilis Ders Kitabına daxil ediləcək bu nailiyyətlər şagirdlərin sonrakı illərdə təhsil səviyyələrinə və dərslərinin keyfiyyətinə çox təsir edəcək. Bu səbəbdən, şagirdlərin təhsil həyatının əvvəlində bu cür qazancları tam olaraq əldə etmələri çox vacibdir. 4 -cü Sınıf FCM Nəşrləri İngilis Ders Kitabı Cavabları bölməsini axtardıqlarında, hər cür şəkil, tapşırıq, izah və ən əsası cavabların ən sürətli və etibarlı şəkildə qarşlarında olacağını görəcəklər.

4 -cü sinif İngilis Dili Təhsili Haqqında Bilmək Lazım Olanlar

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

4 -cü Sinif İngilis Dili Tədris Proqramı Niyə Vacibdir?

1-ci və 2- ci semestr ayırdıqları mövzular 4-cu sinif şagirdləri üçün vacibdir. Şagirdlər adi və gündəlik ifadələrlə konkret ehtiyacları qarşılamağa yönəlmiş çox sadə ifadələri anlaya və istifadə edə bilərlər. Öğrəndikləri yeni sözlər ilə gündəlik həyatlarında rahatlıqla əlaqə qururlar.

4 -cü Sinif 1-ci semestr İngilis Dili Mövzuları Nələrə Diqqət Edir?

1-ci semestr da şagirdlər:

 1. Ünit: Classroom Rules (Sinif Qaydaları)
 2. Ünit: Nationality (Milliyət, İrq)
 3. Ünit: Cartoon Characters (Cizgi Film Qəhrəmanları)
 4. Ünit: Free Time (Boş vaxt)
 5. Ünit: My Day (Günüm)

4 -cü Sinif 2-ci semestr İngilis Dili Mövzuları Nələrə Diqqət Edir?

2-ci semestr da şagirdlər:

 1. Ünit: Fun With Science (Elmlə Əylən)
 2. Ünit: Jobs (Peşələr)
 3. Ünit: My Clothes (Geyimlərim)
 4. Ünit: My Friends (Dostlarım)
 5. .Ünit: Food and Drinks (Yemək və İçkilər)

4 -cü sinif İngilis Dili Tapşırıqları Nələrdir?

4-cü siniftə oxuyan şagirdlər tapşırıqları rahatlıkla həll edə bilərlər. Tapşırıqlar test, boşluq doldurma, Azərbaycan dili və İngilis dilində sözlərin mənalarını tapma və ya başqa növdə verilir. Tapşırıqlar dərsdə işlədiyiniz mövzuları əhatə edir.

4 -cü sinif İngilis Dili Mövzu Tapşırıqları

 1. She has wavy blonde …………… .
 • A) freckles
 • B) eyes
 • C) legs
 • D) hair
 1. It’s snowy today. …………….. your boots.
 • A) wear
 • B) play
 • C) go
 • D) like
 1. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

 • A) is / is
 • B) is / are
 • C) is / am
 • D) are / am
 1. She is a farmer. She …………. animals.
 • A) like
 • B) likes
 • C) don’t like
 • D) liking
 1. ……………… black and white, and you get grey.
 • A) fold
 • B) cut
 • C) mix
 • D) get
 1. Student: ………………. is “pink” in English.

Teacher: It is a colour. Mix red and white, and you get pink.

 • A) Where
 • B) What
 • C) How
 • D) Who
 1. Ecem :________ do you do in the afternoon?

Sena : I do my homework.

 • A) Where
 • B) What
 • C) When
 • D) How
 1. I don’t like skipping …………………………….. .
 • A) cartoons
 • B) a rope
 1. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

 • A)I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

 • A) Do you like dancing?
 • B) What can you do?
 • C) What nationality are you?
 • D) What do you like doing?

Cavablar

 1. D) hair
 2. A) wear
 3. C) is / am
 4. B) likes
 5. C) mix
 6. B) What
 7. B) What
 8. B) a rope
 9. B) I am
 10. D) What do you like doing?

4 -cü sinif İngilis Dili Mövzu İzahı PDF

4-cü sinif mövzuları haqqında tapşırıqları PDF formasına buradan geçiş edə bilərsiniz.

4 -cü Sinif İngilis Dili Mövzuları Necə Öyrədilməlidir?

Bu siniftə oxuyan şagirdlər yeni -yeni ingilis dili öyrənməyə başlayırlar. Uşaqlar o yaşlarda öyrəndiklərini tez zamanda kavrama xüsusiyyətinə sahibdirlər. İngilis dilini uşaqlıqdan yaxşı səviyyədə bilmələri gələcəkdə daha asand öyrənmələrinə yardımcı olacaq.

4 -cü Sinifdə Mətbəx Əşyaları  Öyrədilirmi?

2020-2021 tədris programında Mətbəx Əşyaları mövzusuna yer verilməyib.

4 -cü Sinifdə Sayılan Və Sayılmayan İsimlər Öyrədilirmi?

2020-2021 tədris programında Sayılan Və Sayılmayan İsimlər  mövzusuna yer verilməyib.

4 -cü sinif İngilis Dilində Movement ve Positions Necə Öyrətilir?

2020-2021 tədris programında Movement ve Positions mövzusuna yer verilməyib.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir