4-cü Sinif İngiliscə Testlər və Çalışmalar (Cavabları ilə) - Wordly

4-cü Sinif İngiliscə Testlər və Çalışmalar (Cavabları ilə)


4-cü Sinif İngiliscə Testlər və Çalışmalar (Cavabları ilə)

Testlərin öyrənməyə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir- bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 4-cü sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 4-cü sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

4 -cü Sinif İngilis Dili 1-ci Unite  Classroom Rules  Sözləri Və Testləri

Classroom Rules ünitesində öyrənilən sözlərlə sinif içində cümlələ qurulur. Müəllimlər şagirdlərinə bu cümlələrlə sinifdə etməli olduqları davranışlar haqqında məlumat verirlər. Şagirdlər də öyrəndikləri bu cümlələri öz aralarında istifadə edə bilərlər.

 • Permission – İcazə
 • Late – Geç
 • Pencil – Qələm
 • Table – Masa
 • Duster – Silgi
 • Bag – Çanta
 • Notebook – Dəftər
 • Pencil Case – Qələm Çantas
 • Clasroom – Sinif otağı
 • School – Məktəb
 • Window –  Pəncərə
 • Desk – Sıra
 • Board – Tahta
 • Door – Qapı
 • Dictionary – Sözlük
 • Map – Xəritə
 • Ruler – Cədvəl
 • Student – Şagird
 • Teacher – Müəllim
 • Book – Kitab

Testlər

 1. “Mənə qələmini ver zəhmət olmasa” cümləsi doğru verilmiştir?
 • A) Give me the ruler, please!
 • B) Sit down!
 • C) Give me the pencil, please!
 • D) Be quiet!
 1. …….. ?

My name is Selen.

 • A) What is your name?
 • B) What name is your?
 • C) What
 • D) your name
 1. . …… the door please.
 • A) Close
 • B) Give
 • C) Look at
 • D) Turn off
 1. ” Clean the blackboard, please! ” tərcüməsi hansıdır?
 • A) İşığı söndürün, lütfən!
 • B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 • C) Sessiz olun
 • D) İçəri girə bilərəm
 1. Dostunun qələmini soruşan Alice dostuna aşağıdakılardan hansını deyir?
 • a) Give me the ruler, please.
 • b) May I open the door?
 • c) Give me the pencil, please.
 • d) May I close the window?
 1. …… ?

Yes, you may.

 • A) Sit down !
 • B) Turn on the light !
 • C) Count to twenty !
 • D) May I come in?
 1. seven, eight , …………… , ten, eleven
 • A) six B) five C) nine      D) two
 1. Fərqli olanı tapın.
 • A) Come
 • B) Blackboard
 • C) Ruler
 • D) Notebook
 1. ten – twenty – ………………. – forty – fifty
 • A) seventy
 • B) ninety
 • C) thirty
 • D) sixty
 1. My pencil is in my ________.
 • A) ruler
 • B) school bag
 • C) scissors
 • D) pencil case

Cavablar:

 1. C) Give me the pencil, please!
 2. A) What is your name?
 3. A) Close
 4. B) Lövhəni təmizləyin, lütfən!
 5. c) Give me the pencil, please.
 6. D) May I come in?
 7. C) nine
 8. A) Come
 9. C) thirty
 10.  D) pencil case

4 -cü Sinif İngilis Dili 2-ci Unite  Nationality Sözləri və Testləri

İngilis dilində vacib mövzulardan digəri də ölkə, millət və dil adlarıdır. Çünki bu mövzuda olan ən xırda bir səhv yanlış anlaşılmaya səbəb ola bilər. Bu mövzumuzda İngilis dilində ölkə, millət və o ölkədə danışılan dil adlarını, onların Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış olacaqsınız. İngilis dilində millətin adı, adətən o millətin danışdığı dilin adı ilə eynidir.

 • Canada- Canadian
 • Czech Republic – Czech
 • China – Chinese
 • Dominican Rep. – Dominican
 • German – German
 • İsveç – Swedish
 •  İspanya – Spain
 • Iran – Iranian
 • Italy – Italian
 • Afghanistan- Afghan
 • Argentina – Argentine
 • Australia – Australian
 • Belgium – Belgian
 • Brazil – Brazilian
 • Bulgaria – Bulgarian
 • Avrupa – Europe
 • Asia-Asiya
 • East-Şərq
 • Europe- Avropa
 • North-Şimal
 • South-Cənub
 • West-Qərb
 • Nationality-milliyət

Testlər

 1. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

 • A) east
 • B) west
 • C) south
 • D) north
 1. Is Hülya Avşar German?

……. ?

 • A) Yes, she is.
 • B) No, she isn’t
 • C) Yes, I am
 • D) No, I am not.
 1. …….?

I am from Italy.

 • A) Where is Italy?
 • B) Is Italy in Africa?
 • C) Where are you from?
 • D) Are you Italian?
 1. Are you Turkish?

……

 • A) Yes, I am.
 • B) Yes, he is.
 • C) No, he isn’t
 • D) No, you aren’t
 1. is in the west.
 • A) Samsun
 • B) Adana
 • C) İzmir
 • D) Ankara
 1. Kars is ……………………….
 • A) in the east
 • B) in the west
 • C) in the south
 • D) in the north
 1. Is Ali from Britain? No, …………………
 • A) he isn’t
 • B) he is.
 • C) she is.
 • D) she isn’t
 1. Are you from Russia?

……. ?

 • A) No, he isn’t.
 • B) Yes,  I am.
 • C) Yes, she is.
 • D) No, she isn’t Russian.
 1. Juan is from Mexico. He is..
 • A) Mexican
 • B) Korean
 • C) Guatemalan
 1. I am from the United States. I am…
 • A) French
 • B) American
 • C) Mexican

Cavablar:

 1. C) south
 2. B) No, she isn’t
 3. C) Where are you from?
 4. A) Yes, I am.
 5. C) İzmir
 6. A) in the east
 7. A) he isn’t
 8.  B) Yes, I am.
 9. A) Mexican
 10. B) American

4 -cü Sinif İngilis Dili 3-ci Unite Cartoon Characters Sözləri Və Testləri

Uşaqlar üçün əyləncəli və təhsilli bir ünitedir. Bu bölmədə cizgi film personajları və qabiliyyətlərindən bəhs olunur. Öyrənmək olduqca asandır. İngilis dilində hobbiləri təsvir etmək üçün öyrənilməsi lazım olan bir ünitedir.

 • Sing- ifa etmək, oxumaq
 • Ride a horse – At sürmək
 • Dive – Dalış, suya tullanmaq
 • Chess – Şahmat
 • Tennis- Tennis
 • Ball – Top
 • Car –  Maşın
 • Puzzle – Tapmaca
 • Jump – Tullanmaq, hoppanmaq
 • Ride a bike – Velosiped sürmək
 • Batman – Batman
 • Spiderman – Hörümçək Adam

Testlər

 1. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

 • A) your
 • B) my
 • C) his
 • D) her
 1. This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .
 • A) carry a rock
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) fly a plane
 1. Can you ……………. a tree?
 • A) climb
 • B) read
 • C) ride
 • D) play
 1. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

 • A) No, they are
 • B) Yes, they aren’t
 • C) Yes, they are
 • D) Yes, it is
 1. Sponge Bob ………………. crabburgers.
 • A) can
 • B) likes
 • C) is
 • D) are
 1. Mickey Mouse likes …….
 • A) playing basketball
 • B) fishing
 • C) taking photos
 • D) collecting coins
 1. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

 • A) Am
 • B) Can
 • C) Is
 • D) Are
 1. I can color books but I ………………. draw pictures.
 • A) can
 • B) am
 • C) can’t
 • D) am not
 1. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?
 • A) speak – a car
 • B) drive – horse
 • C) play – table tennis
 • D) ride – books
 1. Lucky Luke can ……………………….. .
 • A) climb a tree
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) ride a horse

Cavablar:

 1. B) my
 2. B) drive a car
 3. A) climb
 4. C) Yes, they are
 5. B) likes
 6. C) taking photos
 7. B) Can
 8. C) can’t
 9. C) play – table tennis
 10. D) ride a horse

4 -cü Sinif İngilis Dili 4-ci Unite  Free Time Sözləri Və Testləri

İngilis Dilində ”Free Time”, Azərbaycan dilində boş vaxt deməkdir. Spare Time, Spare Hours ve Leisure Time boş vaxt mənasında olan başqa sözlərdir.

 • Culture and Art Activities – Mədəniyyət və İncəsənət Fəaliyyətləri
 • Reading Book – Kitab oxumaq
 • Watching the film – Filmə baxmaq
 • Play the piano – pianino çalmaq
 • Visiting an art gallery – Bir sənət qalereyasını ziyarət
 • Go to museum – Muzeyə getmək
 • Making collections – Kolleksiyaların hazırlanması
 • Listening to music – Musiqiyə qulaq asmaq
 • Take Photos – Şəkil çəkmək
 • Games – Oyunlar
 • Computer games – Kompüter oyunları
 • Mobile games – Mobil oyunlar
 • Hide and seek- Gizlənqaç
 • Jumping rope – Atlama ipi
 • Word games- Söz oyunları
 • Sport Activities – İdman Fəaliyyətləri
 • Play Football- Futbol oynamaq
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • Cycling – Velosiped sürmək
 • Jogging in the forest – Meşədə qaçış
 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • playing with toys – oyuncaqlar ilə oynamaq
 • skating – konki sürmə

Testlər

 1. “Do you like playing table tennis?”
 • A) Yes, I do.
 • B) Yes, I don’t.
 • C) No, I do.
 • D) No, I not.
 1. . I don’t like skipping …………………………….. .
 • A) cartoons
 • B) a rope
 1. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

 • A) Do you like dancing?
 • B) What can you do?
 • C) What nationality are you?
 • D) What do you like doing?
 1. I like learning English. ……………… like learning English?
 • A) and
 • B) but
 • C) do you
 • D) no
 1. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

 • A) Are you English?
 • B) Where are you from?
 • C) Do you like learning English?
 • D) What’s your favourite lesson?
 1. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

 • A) Do
 • B) Are
 • C) Is
 • D) Am
 1. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

 • A) Yes, I can
 • B) Yes, I do
 • C) No, I can’t
 • D) No, I do

Cavablar:

 1. A) Yes, I do.
 2. B) a rope
 3. B) I am
 4. D) What do you like doing?
 5. C) do you
 6. A) I don’t
 7. C) Do you like learning English?
 8. D) I do
 9. A) Do
 10. B) Yes, I do

4 -cü Sinif İngilis Dili 5-ci Unite My Day Sözləri  Və Testləri

Həftənin günlərini bilmək gündəlik danışığınız üçün önəmlidir.  Həftənin günləri Həftə içi və Həftə sonları olaraq ikiyə bölünür.

Günlər və Gün ilə əlaqəli Sözlər

 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar
 • 24 Hours – 24 saat
 • Week – həftə
 • Daylight – Gün işığı
 • Morning – Səhər
 • Afternoon – Günortadan sonra
 • Evening – Axşam
 • Night – Gecə
 • Midnight – Gecə yarısı
 • Good Morning – Sabahınız xeyir
 • Breakfast – Səhər yeməyi
 • Lunch – Nahar
 • Dinner – Axşam yeməyi
 • Holiday – Tətil
 • Prepare my school bag – Məktəb çantamı hazırlamaq
 • Comb my hair – Saçımı daramaq
 • go to work – işə getmək
 • Have a shower – Duş almaq
 • Getting up late – Gec qalxmaq
 • Reading books – Kitab oxumaq

Testlər

 1. Aşağıdakilərdən hansı səhvdir?
 • A) wash – my face
 • B) brush – my teeth
 • C) meet – my friends
 • D) have – to bed
 1. ’09:20”

-What time is it?

-It is nine, ___________

 • A) fifteen
 • B) ten
 • C) thirty
 • D) twenty
 1. Ecem :________ do you do in the afternoon?

Sena : I do my homework.

 • A) Where
 • B) What
 • C) When
 • D) How
 1. A: What does Şevval do in the evenings?

B: She ………… a book.

 • A) reads
 • B) is reading
 • C) are reading
 • D) read
 1. Aşağıdakilərdən hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the evening
 • B) in the morning
 • C) quarter
 • D) at night
 1. Cenk : ………………. is it?

Ali : It’s 7 o’clock.

 • A) What time
 • B) What
 • C) How
 • D) Where
 1. I have …………………. in the morning.
 • A) breakfast
 • B) lunch
 • C) dinner
 • D) brother
 1. What …………. you do in the morning?
 • A) is
 • B) are
 • C) do
 • D) can
 1. Hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the morning
 • B) in the afternoon
 • C) at noon
 • D) shopping
 1. 1. Aşağıdakilərdən hansı “go” feli ilə işlənə bilməz?
 • A) shopping
 • B) a shower
 • C) to the bed
 • D) to school

Cavablar:

 1. D) have – to bed
 2. D) twenty
 3. B) What
 4. A) reads
 5. C) quarter
 6. A) What time
 7. A) breakfast
 8. C) do
 9. D) shopping
 10. B) a shower

4 -cü Sinif İngilis Dili 6-ci Unite Fun with Science Sözləri və Testləri

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır.  Bu mövzuda öyrəniləcək çox söz var. Bölmənin mühazirəsindən əvvəl sözləri hərtərəfli öyrənmək və mümkünsə onları əzbərləmək mövzunun daha yaxşı anlaşılmasını təmin edir. Bu bölməyə aid olan sözləri üç qrupa bölmək olar.

1) Words About Secience – Elm haqqında sözlər

2)  Təcrübədə istifadə olunan əşyaların adları

3) Təcrübədə qeyd olunan hərəkətlər haqqında sözlər

 • Science – Elm
 • Scientist – Alim, elmi işçi
 • lab – laboratoriya
 • experiment – eksperiment, təcrübə
 • Tube – boru
 • Jar – Banka
 • Paper towel – Kağız dəsmal
 • Bottle – Şüşə
 • mix – qarışdırmaq
 • drop – damcı
 • Shake the bottle – Şüşəni silkələmək
 • fold the paper – kağızı qatlayın
 • Pour some water on the paper towel – Kağız havluya bir az su tökün

Testlər

 1. “Çiçəkləri sulayaq.” cümləsinin tərcüməsi hansıdır?
 • A) Let’s plant a tree
 • B) Let’s do the experiment
 • C) Let’s water the flowers
 • D) Let’s cover the box
 1. “Stick” sözünün mənası hansıdır?
 • A) Yapışdırmaq
 • B) şişirmək
 • C) dökmək
 • D) Maye
 1. “Fold the paper.” cümləsinin qarşılığı düzgün verilmişdir.
 • A) Kağızı kəs
 • B) Kağızı qatla
 • C) Kağızı at
 • D) Kağızı gizlət
 1. Teacher: ……………….. is the pencil?

Student: It is in the pencilcase.

Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu en uygun şekilde tamamlar?

 • A) Where
 • B) What
 • C) How
 • D) When
 1. ……………… black and white, and you get grey.
 • A) fold
 • B) cut
 • C) mix
 • D) get
 1. Student: ………………. is “pink” in English.

Teacher: It is a colour. Mix red and white, and you get pink.

 1. A) Where
 2. B) What
 3. C) How
 4. D) Who
 1. Mira: Where ………….. the books?

Sinem: They ………….. on the table.

 • A) are / are
 • B) are / is
 • C) is / are
 • D) is / is
 1. The tape …………….. near the paper.
 • A) am
 • B) is
 • C) in
 • D) are

9 . The birds ………………. in front of the window.

 • A) on
 • B) is
 • C) in
 • D) are
 1. Can: Where is the pencil?

Derya: ……….. is on the paper.

 • A) you
 • B) they
 • C) it
 • D) she

Cavablar

 1. C) Let’s water the flowers
 2. A) Yapışdırmaq
 3. B) Kağızı qatla
 4. A) Where
 5. C) mix
 6. B) What
 7. A) are / are
 8. B) is
 9. D) are
 10. C) it

4 -cü Sinif İngilis Dili 7-ci Unite Jobs  Sözləri Və Testləri

İxtisas sahəsinə görə bir çox peşə var. İnsanlar ixtisaslaşdıqları sahəyə görə peşə seçirlər. “Career Choise” – Karyera Seçimi deməkdir. İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik.

 • Farmer [‘fɑ:mə] – fermer
 • Film director [‘fɪlm daɪ,rektə] – kinorejissor
 • Financier [faı’nænsıə] – maliyyəçi
 • Fisherman [‘fıʃəmən] – balıqçı
 • Flight attendant [flaɪtə’tendənt] – stüardessa
 • Foreman [‘fɔ:mən] – usta
 • Gardener [‘gɑ:dnə] – bağban
 • Geologist [ʤı’ɔləʤıst] – geoloq
 • Goods manager [gudz’ mænıʤə] – əmtəəçi
 • Historian [hıs’tɔ:rıən] –  tarixçi
 • Housewife [‘hauswaıf] – evdar qadın
 • Hunter [‘hʌntə] –  ovçu
 • Inspector [ın’spektə] – nəzarətçi, müfəttiş
 • Insurance agent [ın’ʃuərəns ‘eıʤənt] – sığorta agenti
 • Interpreter [ın’tə:prıtə] – tərcüməçi
 • Investigator [ın’vestıgeıtə] – investor
 • Janitor [‘ʤænıtə] – süpürgəçi
 • Jeweller [‘ʤu:ələ] – zərgər
 • Joiner [‘ʤɔınə] – dülgər
 • Journalist [‘ʤə:nəlıst] – jurnalist
 • Judge [‘ʤʌʤ] – hakim
 • Jurist [‘ʤuərıst] – vəkil, hüquqşünas

Testlər

 1. I’m a …………….. . I work at a school.
 • A) doctor
 • B) policeman
 • C) teacher
 • D) farmer
 1. I’m a pilot. I work at the ……………… .
 • A) airport
 • B) school
 • C) hospital
 • D) clinic
 1. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

 • A) is / is
 • B) is / are
 • C) is / am
 • D) are / am
 1. She is a farmer. She …………. animals.
 • A) like
 • B) likes
 • C) don’t like
 • D) liking
 1. He ……….. a fireman. He ………….. at the fire staiton.
 • A) is / work
 • B) is / works
 • C) work / is
 • D) works / is
 1. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a …………….. .
 • A) doctor
 • B) businessman
 • C) vet
 • D) singer
 1. Where does a chef work?

……..

 • A) At a restaurant
 • B) At hospital
 • C) At the airport
 • D) At the fire station
 1. What does a nurse like?

…….

 • A) She likes animals.
 • B) She likes singing.
 • C) She likes helping people.
 • D) She likes dancing.
 1. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) school
 • B) teacher
 • C) student
 • D) policeman
 1. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?
 • A) teacher – school
 • B) doctor – hospital
 • C) farmer – farm
 • D) policeman – fire station

Cavablar

 1. C) teacher
 2. A) airport
 3. C) is / am
 4. B) likes
 5. B) is / works
 6. A) doctor
 7. A) At a restaurant
 8. C) She likes helping people.
 9. D) policeman
 10. D) policeman – fire station

4 -cü Sinif İngilis Dili 8-ci Unite My Clothes Sözləri Və Testləri

Fərqli mövsümlərdə fərqli geyimlər geyinirik. Bu geyimlər xüsusiyyətlərinə görə tərləməyimizi və üşüməyimizi maneə törədir. Bu geyimlər arasından seçim edirik və olduğumuz mövsümə uyğun geyinirik. Bunlara paltar, şalvar və köynək, ayaqqabı və ya daha çox şey daxildir. My clothes (Geyimlərim) ünitesi içərisindəki sözləri öyrənməyiniz gündəlik danışığınız zaman sizə rahat cümlə qurmağınıza kömək edəcək.

 • Slipper – Terlik
 • Dress – paltar, don
 • Skirt – Ətək
 • Wear – Geyinmək
 • Belt – Kəmər
 • Trousers – Şalvar
 • Coat – Palto, Pəncək
 • Pullover – Kazak
 • T- shirt – T- shirt
 • Tights – Tayt
 • Hat – Şapka
 • Raincoat – Yağış paltosu
 • Boot – Çəkmə
 • Shoe – Ayaqqabı
 • tie- qalustuk
 • Sunglasses – Günəş gözlüyü

Testlər

 1. It’s rainy today. Take your …………………. .
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) umbrella
 • D) skirt
 1. It’s snowy today. …………….. your boots.
 • A) wear
 • B) play
 • C) go
 • D) like
 1. It’s ………….. and ………….. in summer.
 • A) cool / windy
 • B) cold / snowy
 • C) hot / sunny
 • D) warm / windy
 1. It’s cool and windy in ……………… .
 • A) spring
 • B) summer
 • C) autumn
 • D) winter
 1. I wear my ………………. in summer.
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) skirt
 • D) coat
 1. It’s cold. …………. I borrow your coat?
 • A) Do
 • B) Can
 • C) Am
 • D) like
 1. Eddy : May I borrow your scarf?

Jane : …………………………

 • A) Here you are.
 • B) Thank you.
 • C) See you.
 • D) Hello.
 1. Aşağıda mövsüm – geyim qarşılaşması doğru verilmiştir?
 • A) summer – boots
 • B) winter – skirt
 • C) spring – jeans
 • D) autumn – gloves
 1. It ………………. snowy in summer.
 • A) is
 • B) isn’t
 • C) can
 • D) may
 1. It …………. hot in İzmir in summer.
 • A) can
 • B) are
 • C) isn’t
 • D) is

Cavablar

 1. C) umbrella
 2. A) wear
 3. C) hot / sunny
 4. C) autumn
 5. D) coat
 6. B) Can
 7. A) Here you are.
 8. C) spring – jeans
 9. B) isn’t
 10. D) is

4 -cü Sinif İngilis Dili 9-ci Unite My Friends Sözləri Və Testləri

Ətrafımızda bir  çox dostlarımız var. Bəzi fiziki xüsusiyyətlərə malikdirlər və özünəməxsus xarakterlərinə malikdirlər. İnsanların fiziki xüsusiyyətləri və görünüşü ilə məşğul olarkən ‘have got/has got’ quruluşundan istifadə edirik.

 • Tall – Hündür
 •  short – qısa
 • Fat – Şişman
 •  Thin – İncə
 • Beautiful – Gözəl
 • Ugly- Çirkin
 • rude – kobud
 • selfish – eqoist
 • shy – utancaq
 • young – gənc
 • generous – səxavətli

Testlər

 1. She has wavy blonde …………… .
 • A) freckles
 • B) eyes
 • C) legs
 • D) hair
 1. Berfin: What ………… she look like?

Ece: She is slim and short.

Boşluğa uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

 • A) do
 • B) does
 • C) are
 • D) can
 1. Sinem: What ………… he like?

Berk: He is polite and helpful.

Boşluğa uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

 • A) is
 • B) do
 • C) are
 • D) does
 1. My mother is tall and slim. …………… hair is short.
 • A) She
 • B) He
 • C) Her
 • D) His
 1. Burak is heavy and short. …………… eyes are blue.
 • A) She B) He C) Her      D) His
 1. Hadise is a famous singer. She …………. brown eyes and long brown hair.
 • A) is B) does C) has      D) have
 1. Ata Demirer is a famous comedian. He ………… tall and heavy.
 • A) is B) has C) do      D) does
 1. Jessica: __________?

Alex : He is sweet and cute.

 • A) What does he look like?
 • B) How are is he?
 • C) What is your name?
 • D) What is he like?
 1. Aşağıdakilərin hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) hardworking
 • B) friendly
 • C) tall
 • D) polite
 1. “Şən” sözünün ingilis dilində qarşılığı hansıdır?
 • A) cheerful
 • B) funny
 • C) helpful
 • D) polite

Cavablar

 1. D) hair
 2. B) does
 3. A) is
 4. C) Her
 5. D) His
 6. C) has
 7. A) is
 8. D) What is he like?
 9. C) tall
 10. A) cheerful

4 -cü Sinif İngilis Dili 9-ci Unite Food and Drinks Sözləri Və Testləri

İngilis dilində yemək adları yemək növünə görə fərqlənir.  Bu qidalar tərəvəz, ət və fast food ola bilər. Hamburger, tost və kartof kimi qəlyanaltılara Fast Food deyilir.

 • Bread- Çörək
 • Cheese – Pendir
 • Olive – Zeytun
 • Honey – Bal
 • Omelette – Omlet
 • Egg – Yumurta
 • Jam – Cem
 • Butter –  Yağ
 • Meatball – Küftə
 • Chicken – Toyuq
 • Meat – Ət
 • Fish-  Balıq
 • Coffee – Qəhvə
 • Juice – Meyvə Suyu
 • Tea – Çay
 •  Mineral Water- Mineral Su
 • Lemonade – Limonad

Testlər

 1. Aşağıdakilərdən hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) milk
 • B) juice
 • C) lemonade
 • D) meat
 1. Aşağıdaki variantlardan “some” yanlış verilmiştir?
 • A) some coffee
 • B) some bread
 • C) some honey
 • D) some sandwich
 1. I am thirsty and I want some ……………. .
 • A) water
 • B) pasta
 • C) soup
 • D) cupcake
 1. I am hungry. I want a …………… .
 • A) hot chocolate
 • B) tea
 • C) sandwich
 • D) coffee
 1. Deniz: ……….. you hungry?

Samet: Yes, I ………… .

 • A) Are / are
 • B) Are /am
 • C) Is / is
 • D) Is / are
 1. Betty: ……… she hungry?

Tim: Yes, she ……… .

 • A) Is / is
 • B) Is / are
 • C) Are / are
 • D) Are / is
 1. Tina: ………. he thirsty?

David: No, he ……… .

 • A) Is / is
 • B) Is / isn’t
 • C) Aren’t / isn’t
 • D) Isn’t / is
 1. İpek: ………. you thirsty?

Can: No, ……….. .

 • A) Are / aren’t
 • B) Aren’t / aren’t
 • C) Are / am not
 • D) Are / am
 1. Dennis: Would you like a hamburger?

Bill: …………… . I am hungry.

 • A) No, thanks
 • B) Not now
 • C) Yes, please
 • D) Maybe later
 1. Pizza is …………… .
 • A) an Italian food
 • B) an American food
 • C) a Turkish food
 • D) a Chinese food.

Cavablar:

 1. D) meat
 2. D) some sandwich
 3. A) water
 4. C) sandwich
 5. B) Are /am
 6. A) Is / is
 7. B) Is / isn’t
 8. C) Are / am not
 9. C) Yes, please
 10. A) an Italian food

4- cu Sinif İngilis Dili Testləri üçün 4-cü Sinif İngilis Dili Mövzu İzahı

Xarici dil yeni bir mədəniyyət öyrənmək və dünyaya fərqli prizmadan baxa bilmək deməkdir. Bu baxımdan, bir insanın gələcək həyatını təyin edən ən əhəmiyyətli qazancdır. 4 -cü sinif İngilis Ders Kitabına daxil ediləcək bu nailiyyətlər şagirdlərin sonrakı illərdə təhsil səviyyələrinə və dərslərinin keyfiyyətinə çox təsir edəcək. Bu səbəbdən, şagirdlərin təhsil həyatının əvvəlində bu cür qazancları tam olaraq əldə etmələri çox vacibdir. 4 -cü Sınıf FCM Nəşrləri İngilis Ders Kitabı Cavabları bölməsini axtardıqlarında, hər cür şəkil, tapşırıq, izah və ən əsası cavabların ən sürətli və etibarlı şəkildə qarşlarında olacağını görəcəklər.

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

4-cü siniftə oxuyan şagirdlər tapşırıqları rahatlıkla həll edə bilərlər. Tapşırıqlar test, boşluq doldurma, Azərbaycan dili və İngilis dilində sözlərin mənalarını tapma və ya başqa növdə verilir. Tapşırıqlar dərsdə işlədiyiniz mövzuları əhatə edir.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir