4 -cü sinif Ünite 1 Classroom Rules: İngilis Dili Testləri və Həlləri - Wordly

4 -cü sinif Ünite 1 Classroom Rules: İngilis Dili Testləri və Həlləri


4 -cü sinif Ünite 1 Classroom Rules: İngilis Dili Testləri və Həlləri

4 -cü sinif İngilis dili dərslərinin ilk bölməsi Sinif Qaydaları ünitesidir. Bu bölmə şagirdlərə sinif əşyalarını müəyyənləşdirməyə kömək edir. Müəllim və şagirdlər arasında dialoqu asanlaşdırır. Məktəbdə şagirdlərin bir- biri ilə danışmasına imkan verir.

Classroom Rules ünitesində öyrənilən sözlərlə sinif içində cümlələ qurulur. Müəllimlər şagirdlərinə bu cümlələrlə sinifdə etməli olduqları davranışlar haqqında məlumat verirlər. Şagirdlər də öyrəndikləri bu cümlələri öz aralarında istifadə edə bilərlər.

Testlərin öyrənməyə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir- bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

Ingilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 4- cü sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 4-cü sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

İngilis Dili 4-cü Sinif 1-ci Ünite Test Nümunəsi 1

İngilis Dili 4-cü sinif 1- ci Unite ilə bağlı birinci test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

 1. Hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the morning
 • B) in the afternoon
 • C) at noon
 • D) shopping
 1. Çiçəkləri sulayaq.” cümləsinin tərcüməsi hansıdır?
 • A) Let’s plant a tree
 • B) Let’s do the experiment
 • C) Let’s water the flowers
 • D) Let’s cover the box
 1. ……………… black and white, and you get grey.
 • A) fold
 • B) cut
 • C) mix
 • D) get
 1. Aşağıdakilərdən hansı səhvdir?
 • A) wash – my face
 • B) brush – my teeth
 • C) meet – my friends
 • D) have – to bed
 1. Cenk : ………………. is it?

Ali : It’s 7 o’clock.

 • A) What time
 • B) What
 • C) How
 • D) Where
 1. Aşağıdakilərdən hansı “go” feli ilə işlənə bilməz?
 • A) shopping
 • B) a shower
 • C) to the bed
 • D) to school
 1. A: What does Şevval do in the evenings?

B: She ………… a book.

 • A) reads
 • B) is reading
 • C) are reading
 • D) read
 1. “Stick” sözünün mənası hansıdır?
 • A) Yapışdırmaq
 • B) şişirmək
 • C) dökmək
 • D) Maye
 1. Teacher: ……………….. is the pencil?

Student: It is in the pencilcase.

 • A) Where
 • B) What
 • C) How
 • D) When
 1. Fold the paper.” cümləsinin qarşılığı düzgün verilmişdir.
 • A) Kağızı kəs
 • B) Kağızı qatla
 • C) Kağızı at
 • D) Kağızı gizlət
 1. What …………. you do in the morning?
 • A) is
 • B) are
 • C) do
 • D) can
 1. Aşağıdakilərdən hansı digərlərindən fərqlidir?
 • A) in the evening
 • B) in the morning
 • C) quarter
 • D) at night

13. Ecem :________ do you do in the afternoon?

Sena : I do my homework.

 • A) Where
 • B) What
 • C) When
 • D) How
 1. I have …………………. in the morning.
 • A) breakfast
 • B) lunch
 • C) dinner
 • D) brother
 1. 09:20”

– What time is it?

– It is nine, ___________

 • A) fifteen
 • B) ten
 • C) thirty
 • D) twenty

Cavablar

 1. D) shopping
 2. C) Let’s water the flowers
 3. C) mix
 4. D) have – to bed
 5. A) What time
 6. A) shopping
 7. A) reads
 8. A) Yapışdırmaq
 9. A) Where
 10. B) Kağızı qatla
 11. C) do
 12. C) quarter
 13. B) What
 14. A) breakfast
 15. D) twenty

İngilis Dili 4-cü Sinif 1-ci Ünite Test Nümunəsi 2

İngilis Dili 4-cü sinif 1-ci Unite ilə bağlı ikinci test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

 1. Juan is from Mexico. He is..
 • A) Mexican
 • B) Korean
 • C) Guatemalan
 1. Is Hülya Avşar German?
 • A) Yes, she is.
 • B) No, she isn’t
 • C) Yes, I am
 • D) No, I am not.
 1. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

 • A) east
 • B) west
 • C) south
 • D) north
 1. Are you Turkish?
 • A) Yes, I am.
 • B) Yes, he is.
 • C) No, he isn’t
 • D) No, you aren’t
 1. Lucky Luke can ……………………….. .
 • A) climb a tree
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) ride a horse
 1. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

 • A) Am
 • B) Can
 • C) Is
 • D) Are
 1. Can you ……………. a tree?
 • A) climb
 • B) read
 • C) ride
 • D) play
 1.  … is in the west.
 • A) Samsun
 • B) Adana
 • C) İzmir
 • D) Ankara
 1. I am from the United States. I am…
 • A) French
 • B) American
 • C) Mexican
 1. Is Ali from Britain? No, …………………
 • A) he isn’t
 • B) he is.
 • C) she is.
 • D) she isn’t
 1. I can color books but I ………………. draw pictures.
 • A) can
 • B) am
 • C) can’t
 • D) am not
 1. Are you from Russia?
 • A) No, he isn’t.
 • B) Yes, I am.
 • C) Yes, she is.
 1. Kars is ……………………….
 • A) in the east
 • B) in the west
 • C) in the south
 • D) in the north
 1. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?
 • A) speak – a car
 • B) drive – horse
 • C) play – table tennis
 • D) ride – books
 1. I am from Italy.
 • A) Where is Italy?
 • B) Is Italy in Africa?
 • C) Where are you from?
 • D) Are you Italian?

Cavablar

 1. A) Mexican
 2. B) No, she isn’t
 3. C) south
 4. A) Yes, I am.
 5. D) ride a horse
 6. B) Can
 7. A) climb
 8. C) İzmir
 9. B) American
 10. A) he isn’t
 11. C) can’t
 12. B) Yes, I am.
 13. A) in the east
 14. C) play – table tennis
 15. C) Where are you from?

İngilis Dili 4-cü Sinif 1-ci Ünite Test Nümunəsi 3

İngilis Dili 4-cü sinif 1-ci Unite ilə bağlı üçüncü test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

 1. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

 • A) Do you like dancing?
 • B) What can you do?
 • C) What nationality are you?
 • D) What do you like doing?
 1. I like learning English. ……………… like learning English?
 • A) and
 • B) but
 • C) do you
 • D) no
 1. I don’t like skipping …………………………….. .
 • A) cartoons
 • B) a rope
 • C) dance
 • D) drawing
 1. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

 • A) No, they are
 • B) Yes, they aren’t
 • C) Yes, they are
 • D) Yes, it is
 1. Mickey Mouse likes …….
 • A) playing basketball
 • B) fishing
 • C) taking photos
 • D) collecting coins
 1. “Do you like playing table tennis?”
 • A) Yes, I do.
 • B) Yes, I don’t.
 • C) No, I do.
 • D) No, I not.
 1. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

 • A) Are you English?
 • B) Where are you from?
 • C) Do you like learning English?
 • D) What’s your favourite lesson?
 1. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

 • A) your
 • B) my
 • C) his
 • D) her

10.This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .

 • A) carry a rock
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) fly a plane
 1. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

 • A)I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

 • A) Do
 • B) Are
 • C) Is
 • D) Am
 1. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

 • A) Yes, I can
 • B) Yes, I do
 • C) No, I can’t
 • D) No, I do
 1. Sponge Bob ………………. crabburgers.
 • A) can
 • B) likes
 • C) is
 • D) are

Cavablar

 1. D) What do you like doing?
 2. C) do you
 3. B) a rope
 4. C) Yes, they are
 5. C) taking photos
 6. A) Yes, I do.
 7. C) Do you like learning English?
 8. D) I do
 9. B) my
 10. B) drive a car
 11. B) I am
 12. A) I don’t
 13. A) Do
 14. B) Yes, I do
 15. B) likes

İngilis Dili 4-cü Classroom Rules Ünitesi Boşluq Doldurma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit- i ilə bağlı müxtəlif boşluq doldurma testləri aşağıda verilmişdir.

 1. Yes, you may, … .
 • A) Sit down !
 • B) Turn on the light !
 • C) Count to twenty !
 • D) May I come in?
 1. Teacher: Don’t … in the classroom.
 • A) make noise
 • B) shout
 • C) take notes
 • D) fight
 1. “Alice, can I use your …?” boşluğu doldurunuz.
 • A) Jacket
 • B) Headphone
 • C) Pencil
 • D) Lip gloss
 1. “The … swarmed out of the classroom.” boşluğu doldurunuz.
 • A) Students
 • B) May I open the door?
 • C) Give me the pencil, please.
 • D) May I close the window?
 1. My name is Selen. I study in 4th … .
 • A) Class
 • B) Lesson
 • C) Level
 • D) Mission
 1. ten – twenty – … – forty – fifty
 • A) seventy
 • B) ninety
 • C) thirty
 • D) sixty
 1. Student: I’m sorry. I’m late, …

Teacher: Yes, you may.

 • A) Say that again.
 • B) May I have your book please?
 • C) Here you are.
 • D) May I come in?
 1. My pencil is in my ___.
 • A) ruler
 • B) school bag
 • C) scissors
 • D) pencil case
 1. seven, eight , … , ten, eleven
 • A) six
 • B) five
 • C) nine
 • D) two
 1. “Give me the … please!” boşluğu doldurunuz.
 • A) Give me the butterfly, please!
 • B) Sit down!
 • C) Give me the pencil, please!
 • D) Be quiet!
 1. “Clean the …, please! ” boşluğu doldurunuz.
 • A) Blacboard
 • B) House
 • C) Teacher
 • D) Window
 1. “The … was full of activity; every child was busy.” boşluğu doldurunuz.
 • A) Classroom
 • B) House
 • C) Pencil
 • D) Teacher
 1. … the door please.
 • A) Close
 • B) Give
 • C) Look at
 • D) Turn off
 1. Can you write it on the …?
 • A) Blackboared
 • B) Bag
 • C) Ruler
 • D) Pencil
 1. My name is Selen. I study in 4th … .
 • A) Class
 • B) Lesson
 • C) Level
 • D) Mission

Cavablar

 1. D) May I come in?
 2. A) make noise
 3. C) Pencil
 4. A) Students
 5. A) Class
 6. C) thirty
 7. D) May I come in?
 8. D) pencil case
 9. C) nine
 10. C) Give me the pencil, please!
 11. C) Teacher
 12. A) Classroom
 13. A) Close
 14. A) Blackboared
 15. A) Class

İngilis Dili 4-cü Classroom Rules Ünitesi Sayı Xatırlatma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit- ində öyrənilən sayıları praktik etmək üçün aşağıdaki testlərdən yararlana bilərsiniz.

 1. Hansı kəsir zaman dilimini ifadə etmək üçün istifadə edilir?
 • A) 1.5 hours
 • B) ninety minutes
 • C) an hour and a half
 • A) thirty
 • B) sixty
 • C) eighty
 • A) ninety
 • B) forty
 • C) sixty
 • A) ten
 • B) one hundred
 • C) seventy
 1. Roma rəqəmləri ilə hansı rəqəm XIX kimi yazılır?
 • A) nine
 • B) eleven
 • C) nineteen
 1. İyirmi dəfə beş nəyə bərabərdir?
 • A) one hundred
 • B) twenty- five
 • C) fifteen
 1. Danışıq İngilis dilində 6 ÷ 2 = 3 “altı _______ iki bərabərdir üç” olaraq ifadə olunur.
 • A) divide
 • B) divided
 • C) divided by
 1. Onluq ədəd hansıdır?
 • A) three
 • B) third
 • C) point three
 1. Düzgün söz və ya sözlərlə tamamlayın: 12 ___ 3 = 9.
 • A) minus by
 • B) minus
 • C) subtracted from
 1. Düzgün sözlə tamamlayın: İki üstəgəl iki ______ dörd.
 • A) equalizes
 • B) equals
 • C) equal
 1. 4.55 rəqəmi necə tələffüz olunur?
 • A) four fifty- five
 • B) four point fifty- five
 • C) four point five five

Cavablar

 1. A) 1.5 hours
 2. C) eighty
 3. A) ninety
 4. B) one hundred
 5. C) nineteen
 6. A) one hundred
 7. B) divided
 8. C) point three
 9. B) minus
 10. B) equals
 11. B) four point fifty- five

İngilis Dili 4-cü Classroom Rules Ünitesi Əşya Adlandırma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit- ində öyrənilən lüğəti təkrarlamaq üçün aşağıdaki əşya adlandırma testlərini həll edə bilərsiniz. Şəkillərə baxaraq şəkildəki obyektin adını təxmin edəcəksiniz.

 • A) telescope
 • B) ruler
 • C) microscope
 • D) pencil sharpener
 • A) map
 • B) dictionary
 • C) desk
 • D) book
 • A) pen
 • B) ink
 • C) chair
 • D) globe
 • A) map
 • B) board
 • C) board marker
 • D) notebook
 • A) chalk
 • B) dictionary
 • C) table
 • D) microscope
 • A) crayons
 • B) erasers
 • C) books
 • D) pencil cases
 • A) map
 • B) book
 • C) notebook
 • D) chalk
 • A) chair
 • B) desk
 • C) map
 • D) globe
 • A) board
 • B) dictionary
 • C) table
 • D) board marker
 • A) chair
 • B) board
 • C) notebook
 • D) book

Cavablar

 1. A) telescope
 2. C) desk
 3. D) globe
 4. A) map
 5. B) dictionary
 6. A) crayons
 7. D) chalk
 8. A) chair
 9. D) board marker
 10. B) board

İngilis Dili 4-cü Sinif Digər Unite Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit- i ilə bağlı müxtəlif testlərlə öyrəndiklərinizi təkrarladıqdan sonra 4-cü sinfin digər Unit-ləri ilə praktik etməyiniz lazım gələcəkdir. 4-cü Sinif mövzularını unutmamaq üçün, digər Unit- lərin testlərindən yararlana bilərsiniz. Aşağıda hər Unit üçün ayrıca testlər verilmişdir.

Nationality Testləri

 1. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

 • A) east
 • B) west
 • C) south
 • D) north
 1. Is Hülya Avşar German?

……. ?

 • A) Yes, she is.
 • B) No, she isn’t
 • C) Yes, I am
 • D) No, I am not.
 1. …….?

I am from Italy.

 • A) Where is Italy?
 • B) Is Italy in Africa?
 • C) Where are you from?
 • D) Are you Italian?
 1. Are you Turkish?

……

 • A) Yes, I am.
 • B) Yes, he is.
 • C) No, he isn’t
 • D) No, you aren’t
 1. …. is in the west.
 • A) Samsun
 • B) Adana
 • C) İzmir
 • D) Ankara
 1. Kars is ……………………….
 • A) in the east
 • B) in the west
 • C) in the south
 • D) in the north
 1. Is Ali from Britain? No, …………………
 • A) he isn’t
 • B) he is.
 • C) she is.
 • D) she isn’t
 1. Are you from Russia?

……. ?

 • A) No,he isn’t.
 • B) Yes, I am.
 • C) Yes,she is.
 • D) No, she isn’t Russian.
 1. Juan is from Mexico. He is..
 • A) Mexican
 • B) Korean
 • C) Guatemalan
 1. I am from the United States. I am…
 • A) French
 • B) American
 • C) Mexican

Cavablar:

 1. C) south
 2. B) No, she isn’t
 3. C) Where are you from?
 4. A) Yes, I am.
 5. C) İzmir
 6. A) in the east
 7. A) he isn’t
 8. B) Yes, I am.
 9. A) Mexican
 10. B) American

Cartoon Testləri

 1. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

 • A) your
 • B) my
 • C) his
 • D) her
 1. This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .
 • A) carry a rock
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) fly a plane
 1. Can you ……………. a tree?
 • A) climb
 • B) read
 • C) ride
 • D) play
 1. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

 • A) No, they are
 • B) Yes, they aren’t
 • C) Yes, they are
 • D) Yes, it is
 1. Sponge Bob ………………. crabburgers.
 • A) can
 • B) likes
 • C) is
 • D) are
 1. Mickey Mouse likes …….
 • A) playing basketball
 • B) fishing
 • C) taking photos
 • D) collecting coins
 1. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

 • A) Am
 • B) Can
 • C) Is
 • D) Are
 1. I can color books but I ………………. draw pictures.
 • A) can
 • B) am
 • C) can’t
 • D) am not
 1. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?
 • A) speak – a car
 • B) drive – horse
 • C) play – table tennis
 • D) ride – books
 1. Lucky Luke can ……………………….. .
 • A) climb a tree
 • B) drive a car
 • C) ride a bike
 • D) ride a horse

Cavablar:

 1. B) my
 2. B) drive a car
 3. A) climb
 4. C) Yes, they are
 5. B) likes
 6. C) taking photos
 7. B) Can
 8. C) can’t
 9. C) play – table tennis
 10. D) ride a horse

Free Time  Testləri

 1. “Do you like playing table tennis?”
 • A) Yes, I do.
 • B) Yes, I don’t.
 • C) No, I do.
 • D) No, I not.
 1. I don’t like skipping …………………………….. .
 • A) cartoons
 • B) a rope
 1. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

 • A) Do you like dancing?
 • B) What can you do?
 • C) What nationality are you?
 • D) What do you like doing?
 1. I like learning English. ……………… like learning English?
 • A) and
 • B) but
 • C) do you
 • D) no
 1. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

 • A) Are you English?
 • B) Where are you from?
 • C) Do you like learning English?
 • D) What’s your favourite lesson?
 1. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

 • A) I don’t
 • B) I am
 • C) I’m not
 • D) I do
 1. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

 • A) Do
 • B) Are
 • C) Is
 • D) Am
 1. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

 • A) Yes, I can
 • B) Yes, I do
 • C) No, I can’t
 • D) No, I do

Cavablar:

 1. A) Yes, I do.
 2. B) a rope
 3. B) I am
 4. D) What do you like doing?
 5. C) do you
 6. A) I don’t
 7. C) Do you like learning English?
 8. D) I do
 9. A) Do
 10. B) Yes, I do

Jobs  Testləri

 1. I’m a …………….. . I work at a school.
 • A) doctor
 • B) policeman
 • C) teacher
 • D) farmer
 1. I’m a pilot. I work at the ……………… .
 • A) airport
 • B) school
 • C) hospital
 • D) clinic
 1. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

 • A) is / is
 • B) is / are
 • C) is / am
 • D) are / am
 1. She is a farmer. She …………. animals.
 • A) like
 • B) likes
 • C) don’t like
 • D) liking
 1. He ……….. a fireman. He ………….. at the fire staiton.
 • A) is / work
 • B) is / works
 • C) work / is
 • D) works / is
 1. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a …………….. .
 • A) doctor
 • B) businessman
 • C) vet
 • D) singer
 1. Where does a chef work?

……..

 • A) At a restaurant
 • B) At hospital
 • C) At the airport
 • D) At the fire station
 1. What does a nurse like?

…….

 • A) She likes animals.
 • B) She likes singing.
 • C) She likes helping people.
 • D) She likes dancing.
 1. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) school
 • B) teacher
 • C) student
 • D) policeman
 1. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?
 • A) teacher – school
 • B) doctor – hospital
 • C) farmer – farm
 • D) policeman – fire station

Cavablar

 1. C) teacher
 2. A) airport
 3. C) is / am
 4. B) likes
 5. B) is / works
 6. A) doctor
 7. A) At a restaurant
 8. C) She likes helping people.
 9. D) policeman
 10. D) policeman – fire station

My Clothes  Testləri

 1. It’s rainy today. Take your …………………. .
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) umbrella
 • D) skirt
 1. It’s snowy today. …………….. your boots.
 • A) wear
 • B) play
 • C) go
 • D) like
 1. It’s ………….. and ………….. in summer.
 • A) cool / windy
 • B) cold / snowy
 • C) hot / sunny
 • D) warm / windy
 1. It’s cool and windy in ……………… .
 • A) spring
 • B) summer
 • C) autumn
 • D) winter
 1. I wear my ………………. in summer.
 • A) hat
 • B) sunglasses
 • C) skirt
 • D) coat
 1. It’s cold. …………. I borrow your coat?
 • A) Do
 • B) Can
 • C) Am
 • D) like
 1. Eddy : May I borrow your scarf?

Jane : …………………………

 • A) Here you are.
 • B) Thank you.
 • C) See you.
 • D) Hello.
 1. Aşağıda mövsüm – geyim qarşılaşması doğru verilmiştir?
 • A) summer – boots
 • B) winter – skirt
 • C) spring – jeans
 • D) autumn – gloves
 1. It ………………. snowy in summer.
 • A) is
 • B) isn’t
 • C) can
 • D) may
 1. It …………. hot in İzmir in summer.
 • A) can
 • B) are
 • C) isn’t
 • D) is

Cavablar

 1. C) umbrella
 2. A) wear
 3. C) hot / sunny
 4. C) autumn
 5. D) coat
 6. B) Can
 7. A) Here you are.
 8. C) spring – jeans
 9. B) isn’t
 10. D) is

My Friends Testləri

 1. She has wavy blonde …………… .
 • A) freckles
 • B) eyes
 • C) legs
 • D) hair
 1. Berfin: What ………… she look like?

Ece: She is slim and short.

 • A) do
 • B) does
 • C) are
 • D) can
 1. Sinem: What ………… he like?

Berk: He is polite and helpful.

 • A) is
 • B) do
 • C) are
 • D) does
 1. My mother is tall and slim. …………… hair is short.
 • A) She
 • B) He
 • C) Her
 • D) His
 1. Burak is heavy and short. …………… eyes are blue.
 • A) She
 • B) He
 • C) Her
 • D) His
 1. Hadise is a famous singer. She …………. brown eyes and long brown hair.
 • A) is
 • B) does
 • C) has
 • D) have
 1. Ata Demirer is a famous comedian. He ………… tall and heavy.
 • A) is
 • B) has
 • C) do
 • D) does
 1. Jessica: __________?

Alex : He is sweet and cute.

 • A) What does he look like?
 • B) How are is he?
 • C) What is your name?
 • D) What is he like?
 1. Aşağıdakilərin hansı diğərlərindən fərqlidir?
 • A) hardworking
 • B) friendly
 • C) tall
 • D) polite
 1. “Şən” sözünün ingilis dilində qarşılığı hansıdır?
 • A) cheerful
 • B) funny
 • C) helpful
 • D) polite

Cavablar

 1. D) hair
 2. B) does
 3. A) is
 4. C) Her
 5. D) His
 6. C) has
 7. A) is
 8. D) What is he like?
 9. C) tall
 10. A) cheerful

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir