5 -ci sinif İngilis Dili Mövzuları Və Ünite`lərin Müzahirəsi (2020 - 2021) - Wordly

5 -ci sinif İngilis Dili Mövzuları Və Ünite`lərin Müzahirəsi (2020 – 2021)


5 -ci sinif İngilis Dili Mövzuları Və Ünite`lərin Müzahirəsi (2020 - 2021)

5 -ci sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

5 – ci sinif ingilis dili dərsi 10 bölmədən ibarətdir.

1 -ci semestr

 1. Ünite: Hello! ( Salam)
 2. Ünite: My Town (Mənim Şəhərim)
 3. Ünite: Games and Hobbies (Oyunlar və Hobbilər)
 4. Ünite: My Daily Routine (Gündəlik Rutinim)
 5. Ünite: Health (Sağlamlıq)

2 -ci semestr

 1. Ünite: Movies (Filmlər)
 2. Ünite: Party Time (Parti Vaxtı)
 3. Ünite: Fitness (Spor, İdman, Fitness)
 4. Ünite: The Animal Shelter (Heyvan sığınacağı)
 5. Ünite: Festivals (Festivallar)

Bölmələr haqqında ətraflı məlumatı bu yazımızdan ala bilərsiz.

Mündəricat Göstər

5 -ci sinif İngilis Dili 1-ci Ünite: Hello (Salam) Mövzu İzahı

Bu dərsdə, necə tanış olacağımızı və daha sonra tanış olduğumuz insanların yaşını, yaşadığı şəhəri və milliyyətini soruşmağı öyrənəcəyik. Nəhayət, məktəbdə gördüyümüz kursların adlarını, tədris planımızı və have got/ has got mövzunu görəcəyik.

İngilis dilində ad soruşma və tanışma?

Burada ad soruşarkən  sahiblik əvəzlikləri ilə çox diqqətli olmalıyıq.

 • What is your name ? – (Sənin adın nədir ?)
 • What is his name?- (Onun adı nədir?)
 • What is her name? – (Onun adı nədir?)
 • What is my name? – (Mənim adım nədir?)

Adımızı ingilis dilində demək

Adımızı deyəndə “name” sözünü işlədirik.

 • My name is Jale. – (Mənim adım Jaledir.)
 • His name is Okan. – (Onun adı Okandır.)
 • Your name is Suat. – (Sənin adın Suatdır.)

İngilis dilində tanışma dialogları

Bu ifadə İngilis dilində hər kəs tərəfindən bilinən ifadədir. Aşağıdakı  ifadəni yeni tanıdığımız, adını yeni öyrəndiyimiz birinə istifadə edə bilərik.

 • Nice to meet you – Sizinlə tanış olmaqdan məmnunam
 • Nice to meet you too – Sizinlə də tanış olmaqdan məmnunam

Nümunə dialoq

 • Fuat: my name is Fuat what is your name? – (Fuat: mənim adım Fuatdır, sənin adın nədir?)
 • Okan: my name is Okan – (Mənim adım Okandır)
 • Fuat: nice to meet you Okan – (Fuat: tanış olduğuma sevindim Okan)
 • Okan: nice to meet you too – (Okan: Sizinlə tanış olmaq çox xoşdur)

Countries – Nationalities – Flags (Ölkələr – Millətlər – Bayraqlar)

İngilis dilində vacib mövzulardan digəri də ölkə, millət və dil adlarıdır. Çünki bu mövzuda olan ən xırda bir səhv yanlış anlaşılmaya səbəb ola bilər. İngilis dilində millətin adı, adətən o millətin danışdığı dilin adı ilə eynidir. Ölkələrdə yaşayan şəxslərə və danışdıqları dilə “ish” və ya “ian” şəkilçisi əlavə edilir. Ancaq bu bir qayda deyil.

 • Afghanistan – Afghan  – Afghan
 • Albania – Albanian – Albanian
 • Argentina – Argentine – Spanish
 • Australia- Australian- English
 • Belgium – Belgian- French
 • Brazil- Brazilian- Portuguese
 • Canada- Canadian – English
 • China – Chinese- Chinese
 • Costa Rica- Costa Rican- Spanish
 • Cuba- Cuban- Spanish
 • France- French- French
 • Italy- Italian- Italian
 • Kuwait- Kuwaiti- Arabic
 • Mali- Malian- French

Birinin haradan/ hansı ölkədən gəldiyini soruşmaq üçün “from” ifadəsini istifadə edirsiniz. “What is your nationality?” və “What nationality are you?” sual nümunələri eyni mənaya malikdir. Bu suallarla bir insanın milliyyətini soruşa və öyrənə bilərsiniz. Cavab verərkən “I’m” deyə bilərsən və milliyyətini deyə bilərsən.

 • What nationality are you? – (Sən hansı millətsən?)
 • What is your nationality? – (Sənin milliyətin nədir?)
 • I am German. – Mən Almanam.
 • What nationality is Tom? – (Tom hansı millətdir?)

“What language(s) do you speak?”  kimin hansı dildə və ya dildə danışdığını soruşa bilərsiniz. Cavab verərkən “I speak” deyərək hansı dildə danışdığınızı deyə bilərsiniz.

 • What language do you speak? – (Hansı dildə danışırsan?)
 • I speak English. – (Mən ingiliscə danışıram.)
 • Do you speak Turkish? – (Türkcə danışa bilirsən?)
 • What languages does she speak? – (Hansı dillərdə danışırsan?)
 • She speaks Turkish and English. – (O Türk və İngilis dillərində danışır.)

School Subjects (Məktəb Dərsləri)

İngilis dilində “Lesson” – “Subject” və “Lecture” sözləri “dərs” deməkdir. “Class” sözü həm sinif, həm də dərs mənasında işlənir. Dərslər şifahi və ədədi olmaqla ikiyə bölünür. İngilis dilində şifahi dərslər “Verbal Lesson”, ədədi dərslər isə “Numerical Lesson” və ya “Math Lesson” olaraq təyin olunur. “Language Lesson” dil dərsi deməkdir.

 • Novel – Roman
 • Poem- Şeir
 • Drama – Drama
 • Story – Hekayə
 • Tale – Nağıl
 • Azerbaijani: Azərbaycan dili (ana dili)
 • Accounting: Mühasibat
 • English: İngilis dili
 • Science and Technology: Elm və Texnologiya
 • Social Studies: Sosial Elmlər
 • Maths: Riyaziyyat
 • Religion and Morals: Din mədəniyyəti və Əxlaq
 • Physical Education (P.E) / Training: İdman
 • Art: Rəsm
 • Music- Musiqi
 • Minus – Mənfi
 • Plus – üstə gəl
 • Divided by – bölmə
 • Multiplied by – vurma işarəsi

Days of the Week (Həftənin günləri)

Həftənin günləri şagirdlərin başa düşmələri üçün vacib bir vaxt ölçüsünü əks etdirir. Məktəbə getməyə başlayanda həftənin günlərini öyrənmək vacib bir vəzifəyə çevrilir. Bu günləri bilmək, cədvəllərini nizamlı saxlamağa və məktəbdə vacib bir imtahan kimi müəyyən hadisələrin nə vaxt baş verəcəyindən xəbərdar olmağa imkan verir.

İngilis dilində həftənin günləri aşağıdakı kimidir:

 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar

Talking about likes / dislikes (Bəyənmələr / bəyənməmələr haqqında danışmaq)

İngilis dilində bəyənilən və bəyənilən şeylərdən danışarkən “like, love, enjoy” fellərindən istifadə edirik. Bəyənmədiyimiz və bəyənilməyənlərdən bəhs edərkən “don’t/ doesn’t like, don’t/ doesn’t love, don’t/ doesn’t enjoy, dislike, hate” fellərindən istifadə edirik.

 • What is your favourite class? – (Ən sevdiyiniz dərs hansıdır?)
 • My favourite class is English. – (Ən sevdiyim dərs ingilis dilidir.)
 • Which classes do you like? – (Hansı dərsləri sevirsən?)
 • I like English and Art. – (İngilis dili və İncəsənət dərslərini  sevirəm.)

Talking about abilities with CAN (CAN ilə qabiliyyətlər haqqında danışmaq)

İngilis dilində “Can” şəkilçisi bir və ya daha çox hərəkətin baş verə biləcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Can “edə bilər” deməkdir.“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu – sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.“can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

 • Where can I go for holiday? – (Tətil üçün hara gedə bilərəm?)
 • How can I speak English? – (İngilis dilində necə danışa bilərəm?)
 • I can’t sleep well. – (Yaxşı yata bilmirəm.)
 • Nancy can’t understand the teacher. – (Nensi müəllimi başa düşə bilmir.)
 • Zehra can play chess. – (Zehra şahmat oynaya bilər.)
 • My friends can play football. – (Dostlarım futbol oynaya bilərlər.)

5-ci Sinif 1-ci Ünite Hello Sözləri

Aşağıda 5-ci Sinif 1-ci Ünite Hello sözləri verilmiştir.

 • Drama: Teatr
 • Information Technology: İnformatika
 • History: Tarix
 • Geography: Coğrafiya
 • Litarature: Ədəbiyyat
 • Chemistry: Kimya
 • Physics: Fizika
 • Biology: Biyologiya
 • Reading: Oxuma
 • Writing: Yazma
 • Geometry: Həndəsə
 • Health: Sağlıq
 • Nutrition: Qidalanma
 • Geology: Geologiya
 • Psychology: Psixologiya
 • Economics: İqtisadiyyat
 • Philosophy: Fəlsəfə
 • Art: İncəsənət
 • Business: Biznes
 • Chess: Şahmat
 • Friend – Dost
 • Student – Tələbə, Şagird
 • School – Məktəb
 • Country – Ölkə
 • Language – Dil

5-ci Sinif 1-ci Ünite Hello Testləri

 1. Which of the following completes the conversation?

Ege:……………………………..?

Yusuf: I like English, Mathsand Science

 • a) What is your nationalty
 • b) How many languages do you speak
 • c) Where are you from
 • d) Which classes do you like
 1. Aşağıdakı suallardan hansı yuxarıdakı paraqrafda YOXDUR?

“Hello! My name is Wendy. I am from England. I know two languages, English and Spanish. My favourite lesson is Science.”

 • A) How old are you?
 • B) What is your favourite lesson?
 • C) How many languages do you speak?
 • D) Where are you from?
 1. She can speak two languages, Turkish ………… German.
 • A) but
 • B) and
 • C) because
 • D) or
 1. My sister’s favourite lesson is Music. She plays…………….. .
 • A) football
 • B) numbers
 • C) the violin
 • D) tennis
 1. I can play basketball, football and tennis. I’m ……………… sports.
 • A) like
 • B) good at
 • C) bad at
 • D) favourite
 1. Can : How old are you?

Cem : …………………………….

 • A) I’m 11 years old.
 • B) Fine, thanks, and you?
 • C) Nice to meet you.
 • D) I’m from Turkey.
 1. I ………………. play football with you now because I have a Maths quiz tomorrow.
 • A) can
 • B) can’t
 • C) like
 • D) don’t like
 1. I like …………… . My favourite pop singer is Tarkan.
 • A) P.E.
 • B) Music
 • C) Drama
 • D) Art
 1. Science is a difficult lesson, ………… I love it. It is very enjoyable.
 • A) and
 • B) because
 • C) but
 • D) or
 1. He is from Germany. He……………. German.
 • A) language
 • B) country
 • C) nationality
 • D) speaks

Cavablar

 1. d) Which classes do you like
 2. A) How old are you?
 3. B) and
 4. C) the violin
 5. B) good at
 6. A) I’m 11 years old.
 7. B) can’t
 8. B) Music
 9. C) but
 10. D) speaks

5 – ci sinif İngilis Dili 1- ci Ünite: My Town (Mənim Şəhərim) Mövzu İzahı

Bu bölümdə yaşadığınız şəhər haqqında məlumat verə biləcəyiniz sözlər, ifadələr öyrənəcəksiniz.  İctimai binalar, məkan prefiksiyaları, istiqamət istəmək və vermək sözləri, ifadələrini öyrənəcəksiniz.

Public Buildings (İctimai binalar)

5 -ci sinif İngilis dili dərsinin İctimai Binalar mövzusunda, hər kəsə açıq olan şəhərlərdəki binaların İngilis və Azərbaycan dilində  tərcüməsini öyrənəcəyik. Eyni zamanda bu bina adları haqqında cümlələr qurmağı öyrənəcəyik.

 • Restaurant: Restoran
 • Hospital: Xəstəxana
 • Library: Kitabxana
 • Mosque: Məscid
 • Museum: Muzey
 • Bakery: Çörəkçi
 • Train station: Qatar stansiyası
 • Stationery: Dəftərxana ləvazimatları
 •  Patisserie: Şirniyyatçı
 • Bank: Bank
 • Pharmacy: Aptek
 • Playground: Oyun meydançası
 • Butcher: Qəssab
 • Supermarket: Süpermarket
 • Police station: Polis mərkəzi
 • Pool: Hovuz
 • Movie theatre: Kino teatr
 •  Zoo: Zoopark

Prepositions of Place (Məkan Prefiksiyaları)

İngilis dili dərslərində həm obyektlərin, həm də insanların harada və hansı istiqamətdə olduğunu və ümumiyyətlə mövqeyi ifadə edən ön sözlər cümlələrdə istifadə olunur. İngilis dilində yer ön sözlərini düzgün başa düşmək üçün, ilk növbədə, bu ön sözlərin hamısını və Azərbaycan dilində tərcümələrini bilmək lazımdır.

 • in – daxilində, içində
 • on – üstündə
 • under – altında
 • in front of –  önündə
 • between – arasında
 • next to – yanında
 • behind – arxasında
 • near –  yaxınında
 • around – ətrafında
 • opposite –  qarşısında

Bu sözlərin hər biri İngilis  dili cümlələrində bir yeri göstərmək üçün istifadə olunur. Məkanı düzgün göstərən sözləri bilmək cümlələri düzgün qurmaq deməkdir.

Asking for and giving directions (İstiqamət istəmək və vermək)

5 -ci sinif müfrədatında fərdin tanış olduğu insanlarla orta səviyyəli bir söhbət edə bilməsi məqsəd qoyulmuşdur. Söz yaddaşı ilk növbədə istiqamətləri soruşmağa və təsvir etməyə yönəlməli və bu sahədə sual nümunələri üzərində təcrübə aparılmalıdır.

 • Go straight: Düzünə getmək
 • Take the second left: İkinci sola dönün
 • Go straight ahead: Düz git
 • Walk along the street: Küçə boyunca gəzin
 • Turn left: Sola dön
 • Take the second right: İkinci sağa dönün
 • Turn right: Sağa dön

5-ci Sinif 2-ci Ünite My Town Sözləri

Aşağıda 5- ci Sinif 2- ci Ünite My Town  sözləri verilmiştir.

 • Patisserie: Şirniyyatçı
 • Bank: Bank
 • Pharmacy: Aptek
 • Playground: Oyun meydançası
 • Butcher: Qəssab
 • Supermarket: Süpermarket
 • olice station: Polis mərkəzi
 • Pool: Hovuz
 • Movie theatre: Kino teatr
 •  Zoo: Zoopark
 • in – daxilində, içində
 • on – üstündə
 • under – altında
 • in front of –  önündə
 • between – arasında
 • next to – yanında
 • behind – arxasında
 • near –  yaxınında
 • around – ətrafında
 • opposite –  qarşısında
 • Restaurant: Restoran
 • Hospital: Xəstəxana
 • Library: Kitabxana
 • Mosque: Məscid
 • Museum: Muzey
 • Bakery: Çörəkçi
 • Train station: Qatar stansiyası
 • Stationery: Dəftərxana ləvazimatları

5-ci Sinif 2-ci Ünite My Town Testləri

 1. You buy flowers at a ……………
 • A) florist’s
 • B) chemist’s
 • C) greengrocer
 • D) newsagent’s
 1. You …………………….. a train at a railway station.
 • A) turn
 • B) catch
 • C) run
 • D) walk
 1. You change money in a ………………………
 • A) newsagent’s
 • B) bank
 • C) florist’s
 • D) school
 1. You buy a magazine in a ………………..
 • A) park
 • B) post-office
 • C) newsagent’s
 • D) greengrocer
 1. ……. , is there a cafe near here?

Yes, there is one. Go along the road and turn right. It is near the chemist.

 • A) Sorry!
 • B) Look here!
 • C) Excuse me!
 • D) Excused me!
 1. You can buy meat at the ………………..
 • A) baker’s
 • B) butcher’s
 • C) library
 • D) cafe
 1. You can buy ………………… at the post-office.
 • A) books
 • B) stamps
 • C) newspaper
 • D) medicine
 1. …… can I get to the post office?

Go along the road. Turn right. It is on the left, opposite the park.

 • A) When
 • B) Where
 • C) Excuse me!
 • D) How
 1. A: Where is the bakery?

B: Go ………………a head. It’s over there.

 • A) turn
 • B) back
 • C) straight
 • D) back
 1. The mosque is ………………….. the bank and the toy shop.
 • A) next
 • B) opposite
 • C) between
 • D) near

Cavablar

 1. A) florist’s
 2. B) catch
 3. B) bank
 4. C) newsagent’s
 5. C) Excuse me!
 6. B) butcher’s
 7. B) stamps
 8. D) How
 9. C) straight
 10. C) between

5 -ci sinif İngilis Dili 3-ci Ünite: Games and Hobbies (Oyunlar və Hobbilər) Mövzu İzahı

Hobbilərin insan üzərində xoş təsirlərinin olduğu hamımız tərəfindən bilinir. Elə bu səbəbdəndir ki, gündəlik həyatımızda, iş müsahibələrində, yeni tanışlıqlarda və s. tez- tez hobbilərimizlə bağlı suallarla qarşılaşır və ya sual veririk. Eyni qayda İngilis dili üçün də keçərlidir. Buna görə də İngilis dilində hobbilər söz ehtiyatımıza daxil etməli olduğumuz mövzulardandır.

 • Culture and Art Activities – Mədəniyyət və İncəsənət Fəaliyyətləri
 • Reading Book – Kitab oxumaq
 • Watching the film – Filmə baxmaq
 • Play the piano – pianino çalmaq
 • Visiting an art gallery – Bir sənət qalereyasını ziyarət
 • Go to museum – Muzeyə getmək
 • Making collections – Kolleksiyaların hazırlanması
 • Listening to music – Musiqiyə qulaq asmaq
 • Take Photos – Şəkil çəkmək
 • Games – Oyunlar
 • Computer games – Kompüter oyunları
 • Mobile games – Mobil oyunlar
 • Hide and seek- Gizlənqaç
 • Jumping rope – Atlama ipi
 • Word games- Söz oyunları
 • Sport Activities – İdman Fəaliyyətləri
 • Play Football- Futbol oynamaq
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • Cycling – Velosiped sürmək
 • Jogging in the forest – Meşədə qaçış
 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək

Games and Hobbies (Games and hobbies )

Aşağıda Games and Hobbies  sözləri verilmiştir.

 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək
 • Swim – üzmək

Talking about likes / dislikes (Bəyənmələr / bəyənməmələr haqqında danışmaq)

“Like“ azərbaycan dilində bəyənmək deməkdir. I, you, we və they ilə qurduğumuz cümlələrdə like, he, she, it ilə qurulan cümlələrdə likes istifadə edirik. İnkar formasında istifadə ederkən “not“ əlavə edirik.

İngilis dilində bəyənilən və bəyənilən şeylərdən danışarkən “like, love, enjoy” fellərindən istifadə edirik. Bəyənmədiyimiz və bəyənilməyənlərdən bəhs edərkən “don’t/ doesn’t like, don’t/ doesn’t love, don’t/ doesn’t enjoy, dislike, hate” fellərindən istifadə edirik.

Talking about abilities with CAN (CAN ilə qabiliyyətlər haqqında danışmaq)

İngilis dilində “Can” şəkilçisi bir və ya daha çox hərəkətin baş verə biləcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Can “edə bilər” deməkdir.“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu – sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.“can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

 • Where can I go for holiday? – (Tətil üçün hara gedə bilərəm?)
 • How can I speak English? – (İngilis dilində necə danışa bilərəm?)
 • I can’t sleep well. – (Yaxşı yata bilmirəm.)
 • Nancy can’t understand the teacher. – (Nensi müəllimi başa düşə bilmir.)
 • Zehra can play chess. – (Zehra şahmat oynaya bilər.)
 • My friends can play football. – (Dostlarım futbol oynaya bilərlər.)

5-ci Sinif 3-ci Ünite Games and Hobbies Sözləri

Aşağıda 5-ci Sinif 3-ci Ünite Games and Hobbies sözləri verilmiştir.

 • Visiting an art gallery – Bir sənət qalereyasını ziyarət
 • Go to museum – Muzeyə getmək
 • Making collections – Kolleksiyaların hazırlanması
 • Listening to music – Musiqiyə qulaq asmaq
 • Take Photos – Şəkil çəkmək
 • Games – Oyunlar
 • Computer games – Kompüter oyunları
 • Mobile games – Mobil oyunlar
 • Hide and seek- Gizlənqaç
 • Jumping rope – Atlama ipi
 • Word games- Söz oyunları
 • Sport Activities – İdman Fəaliyyətləri
 • Play Football- Futbol oynamaq
 • Basketball – Basketbol
 • Ice Hokey – Buz xokkeyı
 • Cycling – Velosiped sürmək
 • Jogging in the forest – Meşədə qaçış
 • Weight Lifting – Ağırlıq qaldırma
 • Hobbies – Hobbilər
 • Watch Tv – Televizora baxmaq
 • Dancing – Rəqs etmək
 • Boat Tour – Qayıq Turu
 • Travel – Səyahət
 • Chatting With Friends – Dostlarla Söhbət Etmək
 • Go Camping – Kampa getmək

5 -ci sinif İngilis Dili 4-ci Ünite: My Daily Routine (Gündəlik Rutinim) Mövzu İzahı

Gündəlik həyatınızda edəcəkləriniz haqqında danışmaq üçün burada istifadə edilən sozləri, ifadələri bilməlisiniz. Bu bölümdə bu sözlərlə tanış olacaqsınız.

Simple Present Tense (Sadə İndiki Zaman)

İngilis dilində gündəlik vərdişlərdən bəhs etmək üçün adətən Present Simple Tense istifadə edilir. ‘Sadə İndiki Zaman’ kimi bir dövrü olmasına baxmayaraq, Hobbi, vərdişlər və ümumi həqiqətlərdən bəhs edilərkən istifadə olunan bu anı deyil, ümumiyyətlə bütün dövrləri əhatə edən bir istifadəyə malikdir.

Sadə İndiki Zaman aşağıdakı hallarda istifadə olunmaqdadır:

 • Təlimat vermək üçün
 • Cədvəllər, planlar və proqramlar üçün
 • Hər zaman doğru olan bir reallıqdan bəhs etmək üçün
 • Xəbərlər, kitablar və hekayələr danışarkən istifadə edilir
 • Düşüncələri, hissləri, fikirləri və inancları ifadə etmək üçün
 • Gündəlik olaraq rutin formasında tətbiq etdiyimiz hərəkətlər üçün
 • Gələcəkdə planlaşdırılan bir hərəkət və ya bir hadisə haqqında danışıq zamanı
 • Nadirən baş verən hadisələr haqqında uyğun zaman zərflərindən istifadə etməklə bu zaman formasında danışa bilərik

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1st form of Verb + s (es)

Daily Activities (Gündəlik Fəaliyyətlər)

Həftənin günlərini bilmək gündəlik danışığınız üçün önəmlidir.

 • Early Wake Up – Tez  Oyanmaq
 • Washing my face – Üzümü yumaq
 • Brushed my teeth – Dişlərimi fırçaladım
 • Having Breakfast – Səhər yeməyi
 • Get Dressed – Geyinmək
 • Prepare my school bag – Məktəb çantamı hazırlamaq
 • Comb my hair – Saçımı daramaq
 • go to work – işə getmək
 • Have a shower – Duş almaq
 • Getting up late – Gec qalxmaq
 • Reading books – Kitab oxumaq
 • Going out with friends – Dostlarla vaxt keçirmək
 • Have a rest – istirahət etmək

Telling the Time (Zamanı Bildirmək)

Bu gün 5 -ci sinif şagirdlərinin dərslərinə daxil olan vaxtı söyləmək çox vacib bir mövzudur. İngilis dilində saat neçə olduğunu soruşmağın iki yolu var. “What time is it?What is the time? suallarını istifadə edə bilərsiniz.

5 -ci sinif İngilis Dili 4-ci Ünite: My Daily Routine Sözləri

 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar
 • 24 Hours – 24 saat
 • Week – həftə
 • Daylight – Gün işığı
 • Morning – Səhər
 • Afternoon – Günortadan sonra
 • Evening – Axşam
 • Night – Gecə
 • Midnight – Gecə yarısı
 • Good Morning – Sabahınız xeyir
 • Breakfast – Səhər yeməyi
 • Lunch – Nahar
 • Dinner – Axşam yeməyi
 • Holiday – Tətil

5 -ci sinif İngilis Dili 4-ci Ünite: My Daily Routine Testleri

 1. 16 : 30 p.m.
 • A) six o’clock
 • B) half past five
 • C) half past four
 • D) twenty past three
 1. Hansı yanlış verilmiştir?
 • A) Students go to school.
 • B) Pilots fly planes.
 • C) Footballers play volleyball.
 • D) English teachers teach English.
 1. …….. ?

I have breakfast at eight o’clock.

 • A) How do you go to school ?
 • B) What time do you have breakfast ?
 • C) What do you eat in the morning ?
 • D) Does your father leave school at 03 : 00 o’clock ?
 1. Ayşe : …………………………………….?

Arda : Yes, I play computer games.

 • A) Do you play computer games ?
 • B) Do you go to bed at 10 : 00 o’clock ?
 • C) Do you do your homework ?
 • D) Do they return home from school ?
 1. Ahmet : Does your mother cook meals in the kitchen?

Sezen : …………………………….

 • A) Yes, I do.
 • B) No, I don’t.
 • C) Yes, she does.
 • D) Yes, you do.
 1. Ümit : Do you eat a sandwich at school?

Onur : ……………………..

 • A) No, I do.
 • B) Yes, I do.
 • C) Yes, I am.
 • D) Yes, he does.
 1. Hansı digərlərindən fəqlidir
 • A) run
 • B) ruler
 • C) listen
 • D) study
 1. “quarter past nine”
 • A) 09 : 45
 • B) 09 : 15
 • C) 09 : 30
 • D) 09 : 20
 1. He ________ his teeth in the evenings.
 • A) brushes
 • B) brushed
 • C) brushing
 • D) brush
 1. ________ do you have breakfast?

I have breakfast in the morning.

 • A) What
 • B) What time
 • C) Where
 • D) When

Cavablar

 1. C) half past four
 2. C) Footballers play volleyball.
 3. B) What time do you have breakfast ?
 4. A) Do you play computer games ?
 5. C) Yes, she does.
 6. B) Yes, I do.
 7. B) ruler
 8. B) 09 : 15
 9. A) brushes
 10. D) When

5 -ci sinif İngilis Dili 5-ci Ünite: Health (Sağlamlıq) Mövzu İzahı

Təbii ki, bir insan həyatda yaşamağ üçün, sadəcə ağıl və ruh ilə kifayətlənmir, bədən və iç organları onu həyatda tutan, ilk amillərdən biridir. Bədənimiz çox çətin bir mexanizmə sahibdir. Hər bir orqan, digərini tamamlayır. Gəlin sizlər ilə, ingilis dilində, bədənimizin hissələrini, necə adlandırdığımızı öyrənək.

 • chest – döş qəfəsi
 • abdomen – qarın
 • back – bel
 • arm – əl
 • elbow – dirsək
 • wrist – bilək
 • finger – barmağ
 • neck – boyun
 • head – baş
 • face – üz
 • eyelash – kiprik
 • ear – qulaq
 • nose – burun
 • forehead – alın
 • cheek – yanağ
 • mouth – ağız
 • eye – göz
 • eyebrow – qaş
 • lip – dodaq
 • hair – saç
 • toe – ayağ barmağı
 • toenail – ayağ barmağındaki dırnaq
 • leg – ayağ
 • knee – diz

Body Parts (Bədən hissələri)

Body Parts” sözü bədən hissələri deməkdir. Vücudumuz başda həzm sistemi (Digestive System) və tənəffüs sistemi (Respiratory System) olmaqla bir çox fərqli hissədən ibarətdir.

 • Stomach – Mədə
 • heart – ürək
 • brain – beyin
 • kidney -böyrək
 • lung – ciyər
 • tongue – dil
 • back – bel
 • arm – əl
 • elbow – dirsək
 • wrist – bilək
 • finger – barmağ
 • neck – boyun
 • head – baş
 • face – üz
 • eyelash – kiprik
 • ear – qulaq
 • nose – burun
 • forehead – alın
 • cheek – yanağ

Health Problems (Sağlamlıq problemləri)

İngilis dilini öyrənməkdə bəlkə də ən vacib məsələlərdən biri, xəstələnəndə özümüzü ifadə edə bilmək və xəstəlik adlarını ingilis dilində bilməkdir.  Xarici ölkəyə getdiyinizi xəyal edin. Bir sağlamlıq probleminiz varsa xəstəxanaya getməyiniz vacibdir. Əgər özünüzü yaxşı ifadə edə bilmirsinizsə və şikayətinizi təsvir edə bilmirsinizsə, müalicə almaq çətin və mümkünsüz olacaq.

İngilis dilində bir insana nə olduğunu soruşduqda, “What is the matter ….?” ( nə oldu? ) sualından istifadə edirik.  Xəstəliklə bağlı məsləhət verərkən “Should” istifadə olunur.

 • Ağciyər xərçəngi – Lung cancer
 • Ağciyər iltihabı – Pneumonia
 • Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi – Chronic obstructive pulmonary disease
 • Axiliya – Achilles
 • Albinizm – Albinism
 • Alkoqolizm – Alcoholism
 • Allergiya – allergy
 • Alzheimer xəstəliyi – Alzheimer’s disease
 • Boğaz ağrısı – Sore throat
 • Beyin qansızması – Cerebral hemorrhage
 • Bədxassəli hipertermiya – Malignant hyperthermia
 • Böyrək daşı xəstəliyi – Kidney stone disease
 • Bronxit – Bronchitis
 • Bronxospazm – Bronchospasm
 • Burun axması – Runny nose
 • Beyin iflici – Cerebral palsy
 • Fallo tetradası – Fallo tetrad
 • Fibromialgiya – Fibromyalgia
 • Fil xəstəliyi – Elephant disease
 • Hantinqton xəstəliyi – Huntington’s disease
 • HELLP sindromu – HELLP syndrome
 • Hemiplegiya – Hemiplegia
 • Hemofiliya – Hemophilia
 • Hemofiliya A – Hemophilia A
 • Hemofiliya B – Hemophilia B
 • Hepatit – Hepatitis
 • Hepatit A – Hepatitis A
 • Hepatorenal sindrom – Hepatorenal syndrome
 • Hiperlipidemiya – Hyperlipidemia
 • Hipertrixoz – Hypertrichosis
 • Hipotireoz – Hypothyroidism
 • Horner sindromu – Horner’s syndrome
 • Hyperalgeziya – Hyperalgesia
 • İrsi hemoxromatoz – Hereditary hemochromatosis
 • İspan qripi – Spanish flu
 • İşemik insult – Ischemic stroke

Making Simple Suggestions with SHOULD (SHOULD ilə məsləhətlər vermək)

İngilis dilində bir insana nə olduğunu soruşduqda, “What is the matter ….?” ( nə oldu? ) sualından istifadə edirik.  Xəstəliklə bağlı məsləhət verərkən “Should” istifadə olunur.

 • What’s the matter with you? – (Sənə nə olub?)
 • She has got sore throat.  – (Boğaz ağrısı var.)
 • He has an ache. So he should take a painkiller. – (Ağrısı var. Buna görə ağrıkəsici qəbul etməlidir.)
 • I have got high temperature. – (Yüksək temperatur var.)
 • You should take some medicine. – (Sən dərman içməlisən.)

5-ci Sinif 5-ci Ünite Health Sözləri

 • arm – əl
 • elbow – dirsək
 • wrist – bilək
 • finger – barmağ
 • neck – boyun
 • head – baş
 • face – üz
 • eyelash – kiprik
 • ear – qulaq
 • nose – burun
 • forehead – alın
 • cheek – yanağ
 • Hepatorenal sindrom – Hepatorenal syndrome
 • Hiperlipidemiya – Hyperlipidemia
 • Hipertrixoz – Hypertrichosis
 • Hipotireoz – Hypothyroidism
 • Horner sindromu – Horner’s syndrome
 • Hyperalgeziya – Hyperalgesia
 • Alkoqolizm – Alcoholism
 • Allergiya – allergy
 • Alzheimer xəstəliyi – Alzheimer’s disease
 • Boğaz ağrısı – Sore throat
 • Beyin qansızması – Cerebral hemorrhage
 • Bədxassəli hipertermiya – Malignant hyperthermia
 • Böyrək daşı xəstəliyi – Kidney stone disease
 • Bronxit – Bronchitis
 • Bronxospazm – Bronchospasm
 • Burun axması – Runny nose

5-ci Sinif 5-ci Ünite Health  Testləri

 1. He’s got a toothache. He …………………. go to the dentist.
 • A) shouldn’t
 • B) should
 • C) don’t
 • D) can’t
 1. My ear hurts. I’ve got a(n)………….
 • A) backache
 • B) earache
 • C) headache
 • D) toothache
 1. His leg’s in plaster. He’s got a ………leg.
 • A) cold
 • B) back
 • C) cut
 • D) broken
 1. Careful with the knife. Don’t ……….. your finger.
 • A) cut
 • B) break
 • C) bleed
 • D) take
 1. It is sunny today

You ………………take your umbrella

 • A) should
 • B) shouldn’t
 • C) can
 • D) do
 1. Tom is a lazy student.
 • A) He shouldn’t listen to his teachers carefully
 • B) He should study hard.
 • C) He shouldn’t study.
 • D) He should cheat at the exams.
 1. I’ve got a backache.

You ………………..carry heavy things.

 • A) don’t
 • B) can
 • C) should
 • D) shouldn’t
 1. I hove a cough. What should I do?

You should …………….. a cough drop.

 • A) put
 • B) cut
 • C) take
 • D) see
 1. I’ve got a cut on my finger. I need a …………………
 • A) aspirin
 • B) medicine
 • C) plaster
 • D) post office
 1. A: I have the flu.

B: You should ………… your nose.

 • A) hurt
 • B) cut
 • C) take
 • D) blow

Cavablar

 1. B) should
 2. B) earache
 3. D) broken
 4. A) cut
 5. B) shouldn’t
 6. B) He should study hard.
 7. D) shouldn’t
 8. C) take
 9. C) plaster
 10. D) blow

5 -ci sinif İngilis Dili  6-ci Ünite: Movies (Filmlər) Mövzu İzahı

Filmlər əyləncəlidir. Başqa bir şey etməkdən çox yorulduğunuz zaman (məsələn, oxumamaq üçün) İngilis dilinə qayıtmanın ən yaxşı yolu film izləməkdir.

Dinləmə bacarığı, İngilis dilini öyrənərkən inkişaf etdirməyiniz lazım olan əsas və ən vacib bacarıqlardan biridir. İngilis dilində film izləmək həm dünyagörüşümüzü artırır, həm də İngilis dilindəki tələffüz və İngilis dili lüğətini inkişaf etdirən ən vacib üsullardandır. İngilis dilində filmlərə baxarkən özümüzü inkişaf etdirə bilmək üçün dublyajlı filmlər əvəzinə altyazılı filmlərə üstünlük verməyiniz vacibdir. Filmin mövzusundan asılı olmayaraq, dram, gündəlik sözlərdən və cümlələrdən istifadə edən romantik tərzli bir film və ya sənədli film kimi daha ciddi bir söz qrupu olan bir filmə baxsanız da, sizə çox faydası olacaq. İngilis altyazıları ilə filmi bir müddət izləyə bilərsiniz ingilis diliniz düzeldiğinde altyazısı olmadan baxmağa çalışın.

Movie Types (Film növləri)

Əsasən komediya, qorxu və macəra kimi bir çox film janrı var. Filmlər əhatə etdikləri mövzuya və çəkiliş texnikasına görə fərqli janrlara bölünür.

 • An Horror Film ya da Horror Movie – Qorxu Filmi
 • Comedy Film – Komediya Filmi
 • Thriller – Triller
 • A Science Fiction Film –  Elmi Fantastik Film
 • Drama – Dram
 • Documentary – Sənədli film
 • A War Film –  Savaş filmi
 • Action Film – Aksiyon filmi
 • Adventure Movie – Macəra Filmi
 • Musical – Musiqili Film
 • Animation – Animasiya
 • Cartoon – Cizgi filmi
 • Romance – Romantik film

Talking about likes / dislikes (Bəyənmələr / bəyənməmələr haqqında danışmaq)

“Like“ azərbaycan dilində bəyənmək deməkdir. I, you, we və they ilə qurduğumuz cümlələrdə like, he, she, it ilə qurulan cümlələrdə likes istifadə edirik. İnkar formasında istifadə ederkən “not“ əlavə edirik.

İngilis dilində bəyənilən və bəyənilən şeylərdən danışarkən “like, love, enjoy” fellərindən istifadə edirik. Bəyənmədiyimiz və bəyənilməyənlərdən bəhs edərkən “don’t/ doesn’t like, don’t/ doesn’t love, don’t/ doesn’t enjoy, dislike, hate” fellərindən istifadə edirik.

5-ci Sinif 6-ci Ünite Movies Sözləri

Aşağıda 5-ci Sinif 6-ci Ünite Movies sözləri verilmiştir.

 • An Horror Film ya da Horror Movie – Qorxu Filmi
 • Comedy Film – Komediya Filmi
 • Thriller – Triller
 • A Science Fiction Film –  Elmi Fantastik Film
 • Drama – Dram
 • Documentary – Sənədli film
 • A War Film –  Savaş filmi
 • Action Film – Aksiyon filmi
 • Adventure Movie – Macəra Filmi
 • Musical – Musiqili Film
 • Animation – Animasiya
 • Cartoon – Cizgi filmi
 • Romance – Romantik film

5-ci Sinif 6-ci Ünite Movies Testleri

 1. Ali …………horror films. He hates them.
 • A) loves
 • B) don’t
 • C) doesn’t like
 • D) likes
 1. …………………. he love animations?

No, he………………… .

 • A) Does / doesn’t
 • B) Do / don’t
 • C) Does / does
 • D) Do / does
 1. I …………………… science fiction films.
 • A) likes
 • B) hates
 • C) love
 • D) do love
 1. ……………… ?

Lord of the rings.

 • A) What is “Lord of the rings” about?
 • B) Do you like “Lord of the rings”?
 • C) What’s your favorite films?
 • D) Does you like “Lord of the rings”?
 1. A: ……………………………?

B: The Smurfs.

 • A) What’s your favorite film?
 • B) Where is the Smurf?
 • C) Do you like “The Smurfs”?
 • D) What is “The Smurfs about”?
 1. ……………. you like reading a book?

Yes, I ……………

 • A) Do / don’t
 • B) Does / does
 • C) Do / do
 • D) Does / do
 1. ……………. your friend like playing tennis?

Yes, he ……………….

 • A) Doesn’t / doesn’t
 • B) Do / does
 • C) Does / does
 • D) Does / do
 1. like action films because they are …………………
 • A) exciting
 • B) funny
 • C) sad
 • D) frightening
 1. I hate horror films because they are ………………
 • A) frightening
 • B) sad
 • C) funny
 • D) exciting
 1. We like comedy films because they are ……………
 • A) sad
 • B) funny
 • C) exciting
 • D) frightening

Cavablar

 1. C) doesn’t like
 2. A) Does / doesn’t
 3. C) love
 4. C) What’s your favorite films?
 5. A) What’s your favorite film?
 6. C) Do / do
 7. C) Does / does
 8. A) exciting
 9. A) frightening
 10. B) funny

5 -ci sinif İngilis Dili  7-ci Ünite: Party Time (Parti Vaxtı) Mövzu İzahı

Bu bölümde aylar, günlər, mövsümlər haqqında sözlər, ifadələr öyrənəcəksiniz. Partinin vaxtını, gününü necə deyilməsini bilməlisiniz.

Months of the Year  (İlin Ayları)

İngilis dilində həftənin günləri aşağıdakı kimidir:

 • Monday (Mon): Bazar ertəsi
 • Tuesday (Tue): Çərşənbə axşamı
 • Wednesday (Wed): Çərşənbə
 • Thursday (Thu): Cümə axşamı
 • Friday (Fri): Cümə
 • Saturday (Sat): Şənbə
 • Sunday (Sun): Bazar

İngilis dilində ayların adları aşağıdakı kimidir:

 • January (Jan): Yanvar
 • February (Feb): Fevral
 • March (Mar): Mart
 • April (Apr): Aprel
 • May (May): May
 • June (Jun): İyun
 • July (Jul): İyul
 • August (Aug): Avqust
 • September (Sep): Sentyabr
 • October (Oct): Oktyabr
 • November (Nov): Noyabr
 • December (Dec): Dekabr

İngilis dilində fəsillərin adları aşağıdakı kimidir:

 • Summer – yay
 • Winter – qış
 • Spring – yaz
 • Autumn / Fall – payız

5-ci Sinif 7-ci Ünite Party Time Sözləri

 • Throw a party – bir parti təşkil etmək
 • Invite –  dəvət etmək
 • Reply – cavab vernək
 • Invitation card – Dəvət kartı, dəvətnamə
 • Guest list –  qonaq siyahısı
 • Shopping List – Alış-veriş siyahısı
 • Drinks – İçkilər
 • Balloons – şarlar
 • Candles – şamlar
 • Colourful papers – Rəngli kağızlar
 • Confetti – Konfeti
 • Enjoyable- əyləncəli

5-ci Sinif 7-ci Ünite Party Time Testləri

 1. I go skiing in …………..
 • A) August
 • B) June
 • C) May
 • D) January
 1. I wear a thick coat in ……………..
 • A) summer
 • B) winter
 • C) spring
 • D) June
 1. New Year’s Day is in ………..
 • A) April
 • B) February
 • C) January
 • D) May
 1. School finishes in …………..
 • A) June
 • B) September
 • C) August
 • D) July
 1. The third month of the year is ……………..
 • A) February
 • B) March
 • C) May
 • D) June
 1. A: When is your birthday?

B: ……………………..

 • A) It’s in July
 • B) It’s half past four
 • C) You’re welcome
 • D) It’s a teddy bear, thank you!
 1. You ………………… fight with your sister
 • A) must
 • B) mustn’t
 • C) can
 • D) don’t
 1. A: …………. is your brother’s birthday?

B: It’s …………. June.

 • A) When / in
 • B) Where / in
 • C) When / on
 • D) Where / at
 1. The eleventh month of the year is ………………
 • A) October
 • B) December
 • C) November
 • D) September
 1. A: When is your birthday?

B: It is …………….. November

 • A) at
 • B) by
 • C) on
 • D) in

Cavablar

 1. D) January
 2. B) winter
 3. C) January
 4. A) June
 5. B) March
 6. A) It’s in July
 7. B) mustn’t
 8. A) When / in
 9. C) November
 10. D) in

5-ci Sinif İngilis Dili  8-ci Ünite  Fitness (spor, İdman, Fitness)

Sağlam olmaq istəyitiksə idman ilə məşgul  olmalıyıq. İdman insanları güclü edir, onları formalı, daha mütəşəkkil və daha intizamlı edir. Minlərlə insan idmanla mə.ğul olur. Bu yazımızda idman növlərini öyrənəcəksiniz.

Talking about likes / dislikes (Bəyənmələr / bəyənməmələr haqqında danışmaq)

İngilis dilində bəyənilən və bəyənilən şeylərdən danışarkən “like, love, enjoy” fellərindən istifadə edirik. Bəyənmədiyimiz və bəyənilməyənlərdən bəhs edərkən “don’t/ doesn’t like, don’t/ doesn’t love, don’t/ doesn’t enjoy, dislike, hate” fellərindən istifadə edirik.

 • What is your favourite class? – (Ən sevdiyiniz dərs hansıdır?)
 • My favourite class is English. – (Ən sevdiyim dərs ingilis dilidir.)
 • Which classes do you like? – (Hansı dərsləri sevirsən?)
 • I like English and Art. – (İngilis dili və İncəsənət dərslərini  sevirəm.)

Talking about abilities with CAN (CAN ilə qabiliyyətlər haqqında danışmaq)

İngilis dilində “Can” şəkilçisi bir və ya daha çox hərəkətin baş verə biləcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Can “edə bilər” deməkdir.“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu – sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır. “can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

Names of the Sports and fitness activities (İdman və fitness fəaliyyətlərinin adları)

 • Athletics – Atletika
 • Aikido- Aikido
 • Badminton- Badminton
 • Archery- Oxatma
 • Baseball – Beysbol
 • Basketball – Basketbol
 • Billiards – Bilyard
 • Bowling * Bowling
 • Boxing – Boks
 • Cycling – Velosiped sürmək
 • Diving- Dalış
 • Football – Futbol
 • Fitness – Fitness
 • Golf – Golf

Making Simple Offers (Sadə Təkliflər Etmək)

“Lets” sözündən başqa bir çox söz təklifli cümlələrdə istifadə edilə bilər. We verb və Shall We də sadə təklif cümlələrində tez – tez istifadə olunur. Cümlənin quruluşundan asılı olaraq bu nümunələrdən biri seçilə bilər.

 • Let’s go to the cinema. – Gəl kinoya gedək.
 • Let’s play football now. – İndi futbol oynayaq.
 • Let’s watch match of Bayern Munich – Barcelona. – Gəlin Bayern Münhen – Barselona oyununu izləyək.
 • Let’s don’t play football, let’s voleyball. – Gəlin futbol oynamayaq, voleybol oynayaq.
 •  I want to stay home, let’s dont go out. – Evdə qalmaq istəyirəm, çıxmayaq.
 • I hope to watch that match with you. – Ümid edirəm ki, bu oyunu sizinlə birlikdə izləyəcəyəm.
 • Shall we look at thee book together? – Kitaba birlikdə baxaq?

5-ci Sinif İngilis Dili 9-cu Ünite Animal Shelter (Heyvan sığınacağı)

Bu bölüm  İngilis dilində heyvan adları, onların tərcümələri və oxunuşları ilə əlaqədardır. Bu mövzu hər bir dilin təməl mövzularından biri olduğu üçün heyvanların adlarını doğru yerdə və doğru formada istifadə etməmək ortamda xoş olmayan sitasiyaya düşməyinizə səbəb ola bilər.

Heyvanların adlarını, növlərini bilmək olduqca müsbət xüsusiyyətdir. Heyvanlar elə canlılardır ki, həyatımızla iç-içədirlər. Onlarla daima təmasda, ünsiyyətdə olur, hər an görür və eşidirik. Bu səbəblə də gündəlik həyatımızda danışılan mövzulardan biri heyvanlar, ən çox istifadə olunan adlar isə onların adlarıdır. Buna görə də, bir heyvanı görəndə onun hansı heyvan olduğunu bilməli, adına hakim olmalı, yeri gəldiyində növünü də bilməliyik.

Names of the Animals (Heyvanların adları)

 • Dog: İt – /dɒɡ/ dog
 • Puppy: Bala it – /ˈpʌp.i/ papi
 • Turtle: Tısbağa – /ˈtɜː.təl/ törtle
 • Rabbit: Dovşan – /ˈræb.ɪt/ rebit
 • Parrot: Tutuquşu – /ˈpær.ət/ perıt
 • Cat: Pişik – /kæt/ ket
 • Kitten: Bala pişik – /ˈkɪt.ən/ kitın
 • Goldfish: Qızıl balıq – /ˈɡəʊld.fɪʃ/ qoldfiş
 • Mouse: Siçan – /maʊs/ maus
 • Hamster: Hamster – /ˈhæm.stər/ hemstır
 • Cow: İnək – /kaʊ/ kaav
 • Duck: Ördək – /dʌk/ dak
 • Shrimp: İlbiz – /ʃrɪmp/ şırimp
 • Pig: Donuz – /pɪɡ/ piq
 • Goat: Keçi – /ɡəʊt/ qout
 • Crab: Xərçəng – /kræb/ krəb
 • Bee: Arı – /biː/ bii
 • Sheep: Qoyun – /ʃiːp/ şiip
 • Fish: Balıq – /fɪʃ/ fiş
 • Turkey: Hinduşqa – /ˈtɜː.ki/ törkiy
 • Dove: Göyərçin – /dʌv/ dav
 • Chicken: Toyuq – /ˈtʃɪk.ɪn/ çikın
 • Horse: At – /hɔːs/ hors
 • Crow: Qarğa – /krəʊ/ kraw
 • Peacock: Tovuzquşu – /ˈpiː.kɒk/ pikak
 • Sparrow: Sərçə – /ˈspær.əʊ/ sparov
 • Pigeon: Göyərçin – /ˈpɪdʒ.ən/ picın
 • Hawk: Şahin – /hɔːk/ hovk
 • Eagle: Qartal – /ˌbɔːld ˈiː.ɡəl/ bold iqıl
 • Parrot: Tutuquşu – /ˈpær.ət/ perıt
 • Flamingo: Flaminqo – /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/ flaminqo
 • Seagull: Qağayı – /ˈsiː.ɡʌl/ sigall
 • Ostrich: Dəvəquşu – /ˈɒs.trɪtʃ/ ostriç
 • Black bird: Qara toyuq – /ˈblæk.bɜːd/ blək börd
 • Robin: Narbülbülü – /ˈrɒb.ɪn/ robin
 • Swan: Qu quşu – /swɒn/ sven
 • Owl: Bayquş – /aʊl/ awl
 • Woodpecker: Ağacdələn – /ˈwʊdˌpek.ər/ vudpekır

Present Continuous Tense (indiki Sadə Zaman)

Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir. Başqa sözlə, danışıq əsnasında davam etməkdə olan və hələ tamamlanmamış bir hərəkəti ifadə etməkdədir. Aşağıdakı hallarda Present Continuous Tense istifadə edilir.

 • Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi danışıq zamanı davam etməkdə olan hərəkəti bildirmək üçün
 • Gələcək zamanda baş verməli olan hərəkət haqqında konkret zaman göstərilmədən danışıldığı zaman
 • Gələcək zamanda baş verməsi planlaşdırılan və ya düşünülən hərəkət haqqında danışıldığı zaman
 • Hərəkətin tez- tez baş verdiyini göstərmək üçün “always” kimi zaman zərfləri ilə birlikdə istifadə edilir
 • Dəyişən vəziyyətlərdə istifadə edilir

Asking for permission (İcazə istəmək)

İngilis dilində icazə istərkən may, can, could ve allow yardımcı fellərindən istifadə edirik.

‘Can‘ İngilis dilində çox istifadə olunan bir modal feldir. Bu ifadə, qabiliyyət, fürsət, tələb, icazə vermək, mümkünlüyü və ya imkansızlığı bildirmək üçün istifadə olunur.

 • Can I eat your sandwich? – Sendviçinizi yeyə bilərəmmi?
 • Can We play in the front garden? – Ön bağda oynaya bilərikmi?
 • May I go to the school with you? – Səninlə məktəbə gedə bilərəm?
 • May I borrow your bicycle? – Velosipedinizi götürə bilərəmmi?
 • Could I drive your car? – Maşını idarə edə bilərəmmi?
 • Could my friend join us for the dinner?  – Dostum nahar üçün bizə qoşula bilərmi?

5-ci sinif 10 – Ünite  Festivals (Festivallar)

Bu bölümdə şagirdlər bayramlar və bayramlarda oynanılan oyunlar haqqında məluumat alacaqsınız. Festival və bayram sözləri ingilis dilində bayramlar, qeyd etmələr, xüsusi günlər üçün istifadə olunur. Bayramların adlarını, dünyadakı tətillərin adlarını İngilis dilində görək.

 • Children – Uşaqlar
 • Candles – Şamlar
 • Flag – Bayraq
 • Gift –  hədiyyə
 • Tournament – Turnir
 • Ceremony – Mərasim
 • Concert- konsert
 • Dance – rəqs etmək

Numbers up to 1000 (1000-ə qədər sayılar)

İngilis rəqəmlərinin yazılışı və tələffüzü / tələffüzü aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. İngilis sayma nömrələri (kardinal nömrələr) 1 -dən 100 -ə qədər ədədlər və 100 -ə çarpan böyük ədədlər kimi ayrıca işlənir.

 • 0 – zero (zirou)
 • 1 – one (van)
 • 2 – two (tu)
 • 3 – three (sri)
 • 4 – four (for)
 • 5 – five (fayf)
 • 6 – six (siks)
 • 7 – seven (sevn)
 • 8 – eight (eyt)
 • 9 – nine (nayn)
 • 10 – ten (ten)
 • 11 – eleven (elevn)
 • 12 – twelve (twelf)
 • 13 – thirteen (sörtiin)
 • 14 – fourteen (fortiin)
 • 15 – fifteen (fiftiin)
 • 16 – sixteen (sikstiin)
 • 17 – seventeen (sevntiin)
 • 18 – eighteen (eytiin)
 • 19 – nineteen (nayntiin)
 • 20 – twenty (tventi)
 • 21 – twenty one (tventi van)
 • 22 – twenty two (tventi tu)
 • 23 – twenty three (tventi srii)
 • 24 –  twenty four (twen.ti fɔːr)
 • 25 – twenty five (twen.ti faɪv)
 • 26- twenty six (twen.ti sɪks)
 • 27-  twenty seven       (twen.ti sev.ən)
 • 28- twenty eight (twen.ti eɪti)
 • 29-  twenty nine (twen.ti naɪn)
 • 30-  thirty (sörti)
 • 40 – forty (forti)
 • 50 – fifty (fifti)
 • 60 – sixty (siksti)
 • 70-  seventy (sevınti)
 • 80- eighty (eyti)
 • 90- ninety (naynti)
 • 100- one hundred       (van handrıd)
 • 500- five hundred       (fayf handrıd)
 • 1000 – one thousand   (van tauzınd)

Names of some festivals (Bəzi festivalların adları)

 • Ramadan Feast ⇒ Ramazan Bayramı
 • Feast of Sacrifice ⇒ Qurban Bayram
 • Christmas ⇒ Noel
 • Cinco De Mayo ⇒ 5 May Meksika’da qeyd edilən milli bayram
 • Easter ⇒ Pasxalya
 • Chinese New Year ⇒ Çin Yeni İli
 • Thanksgiving Day ⇒ Şükran Günü
 • Halloween ⇒ Cadılar Bayramı

5 -ci sinif İngilis Dili Təhsili Haqqında Bilmək Lazım Olanlar

5 -ci sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

5 -Sinif İngilis Dili Tədris Proqramı Niyə Vacibdir?

1-ci və 2- ci semestr ayırdıqları mövzular 5-ci sinif şagirdləri üçün vacibdir. Şagirdlər adi və gündəlik ifadələrlə konkret ehtiyacları qarşılamağa yönəlmiş çox sadə ifadələri anlaya və istifadə edə bilərlər. Öğrəndikləri yeni sözlər ilə gündəlik həyatlarında rahatlıqla əlaqə qururlar.

5 -cü Sinif 1-ci semestr İngilis Dili Mövzuları Nələrə Diqqət Edir?

1-ci semestr da şagirdlər:

 1. Ünite: Hello! ( Salam)
 2. Ünite: My Town (Mənim Şəhərim)
 3. Ünite: Games and Hobbies (Oyunlar və Hobbilər)
 4. Ünite: My Daily Routine (Gündəlik Rutinim)
 5. Ünite: Health (Sağlamlıq)

5 -cü Sinif 2-ci semestr İngilis Dili Mövzuları Nələrə Diqqət Edir?

2- ci semestr da şagirdlər:

 1. Ünit: Movies (Filmlər)
 2. Ünit: Party Time (Parti Vaxtı)
 3. Ünit: Fitness (Spor, İdman, Fitness)
 4. Ünit: The Animal Shelter (Heyvan sığınacağı)
 5. Ünit: Festivals (Festivallar)

5 -ci sinif İngilis Dili Tapşırıqları Nələrdir?

5-ci siniftə oxuyan şagirdlər tapşırıqları rahatlıkla həll edə bilərlər. Tapşırıqlar test, boşluq doldurma, Azərbaycan dili və İngilis dilində sözlərin mənalarını tapma və ya başqa növdə verilir. Tapşırıqlar dərsdə işlədiyiniz mövzuları əhatə edir.

5- ci sinif İngilis Dili Mövzu Tapşırıqları

 1. You ………………… fight with your sister
 • A) must
 • B) mustn’t
 • C) can
 • D) don’t
 1.  A: …………. is your brother’s birthday?

B: It’s …………. June.

 • A) When / in
 • B) Where / in
 • C) When / on
 • D) Where / at
 1. New Year’s Day is in ………..
 • A) April
 • B) February
 • C) January
 • D) May
 1. like action films because they are …………………
 • A) exciting
 • B) funny
 • C) sad
 • D) frightening
 1. I hate horror films because they are ………………
 • A) frightening
 • B) sad
 • C) funny
 • D) exciting
 1. We like comedy films because they are ……………
 • A) sad
 • B) funny
 • C) exciting
 • D) frightening
 1. I’ve got a backache.

You ………………..carry heavy things.

 • A) don’t
 • B) can
 • C) should
 • D) shouldn’t
 1. I hove a cough. What should I do?

You should …………….. a cough drop.

 • A) put
 • B) cut
 • C) take
 • D) see
 1. I’ve got a cut on my finger. I need a …………………
 • A) aspirin
 • B) medicine
 • C) plaster
 • D) post office
 1. A: I have the flu.

B: You should ………… your nose.

 • A) hurt
 • B) cut
 • C) take
 • D) blow

Cavablar

 1. B) mustn’t
 2. A) When / in
 3. C) January
 4. A) exciting
 5. A) frightening
 6. B) funny
 7. D) shouldn’t
 8. C) take
 9. C) plaster
 10. D) blow

5- ci sinif İngilis Dili Mövzu İzahı PDF

5-ci sinif mövzuları haqqında tapşırıqları PDF formasına buradan geçiş edə bilərsiniz.

5- ci sinif İngilis Dili Mövzuları Necə Öyrədilməlidir?

Bu siniftə oxuyan şagirdlər yeni -yeni ingilis dili öyrənməyə başlayırlar. Uşaqlar o yaşlarda öyrəndiklərini tez zamanda kavrama xüsusiyyətinə sahibdirlər. İngilis dilini uşaqlıqdan yaxşı səviyyədə bilmələri gələcəkdə daha asand öyrənmələrinə yardımcı olacaq.

5- ci Sinifdə Mətbəx Əşyaları  Öyrədilirmi?

2020-2021 tədris programında Mətbəx Əşyaları mövzusuna yer verilməyib.

5- ci Sinifdə Sayılan Və Sayılmayan İsimlər Öyrədilirmi?

2020-2021 tədris programında Sayılan Və Sayılmayan İsimlər  mövzusuna yer verilməyib.

5- ci sinif İngilis Dilində Movement ve Positions Necə Öyrətilir?

2020-2021 tədris programında Movement ve Positions mövzusuna yer verilməyib.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir