"Interrupt" feilinin ikinci və üçüncü növünə aid cümlə nümunələri - Wordly

“Interrupt” feilinin ikinci və üçüncü növünə aid cümlə nümunələri


İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Interrupt feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “kəsilmək, kəsmək yarıda qalmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Interrupted” şəklindədir.

Interrupt feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Interrupt” feilinin ikinci forması olan “Interrupted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He interrupted my speech with jeering -o, zarafatla nitqimi kəsdi.
 • Rob interrupted his father’s meditations -Rob atasının meditasiyasını kəsdi.
 • Hecklers interrupted her speech with jeering -Hecklers, qışqıraraq onun nitqini kəsdi.
 • The noise interrupted us in our conversation -gurultu bizim səsimizi kəsdi.
 • The speaker interrupted himself in the midst of his speech -natiq çıxışının ortasında öz sözünü kəsdi.

Interrupt feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “kəsilmək, kəsmək yarıda qalmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Interrupted” şəklindədir.

Interrupt feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Interrupt” feilinin üçüncü forması olan “Interrupted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He has interrupted my speech with jeering -o, zarafatla nitqimi kəsib.
 • Rob has interrupted his father’s meditations -Rob atasının meditasiyasını kəsib.
 • Hecklers has interrupted her speech with jeering -Hecklers, qışqıraraq onun nitqini kəsib.
 • The noise has interrupted us in our conversation -gurultu bizim səsimizi kəsib.
 • The speaker has interrupted himself in the midst of his speech -natiq çıxışının ortasında öz sözünü kəsib.

Interrupt Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Interrupt feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Interrupt” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Interrupt Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Interrupt” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -mən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırıram.
 • You interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -sən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırırsan.
 • He/she interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -o, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırır.
 • We interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -biz sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırırıq.
 • You interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -siz sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırırsınız.
 • They interrupt this program to bring you an important news bulletin usually -onlar sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you interrupt this program to bring you an important news bulletin usually? -sən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırırsan?
 • Does Jennifer interrupt this program to bring you an important news bulletin usually? -Jennifer sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün adətən bu proqramı dayandırır?

Interrupt Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Interrupt” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have interrupted this program to bring you an important news bulletin -mən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışam.
 • You have interrupted this program to bring you an important news bulletin -sən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmısan.
 • He/she has interrupted this program to bring you an important news bulletin -o, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırıb.
 • We have interrupted this program to bring you an important news bulletin -biz sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışıq.
 • You have interrupted this program to bring you an important news bulletin -siz sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmısınız.
 • They have interrupted this program to bring you an important news bulletin -onlar sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırıblar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you interrupted this program to bring you an important news bulletin? -sən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmısan?
 • Has Jennifer interrupted this program to bring you an important news bulletin? -Jennifer sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırıb?

Interrupt Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am interrupting this program to bring you an important news bulletin now -mən indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırıram.
 • You are interrupting this program to bring you an important news bulletin now -sən indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırsan.
 • He/she is interrupting this program to bring you an important news bulletin now -o, indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırır.
 • We are interrupting this program to bring you an important news bulletin now -biz indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırıq.
 • You are interrupting this program to bring you an important news bulletin now -siz indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırsınız.
 • They are interrupting this program to bring you an important news bulletin now -onlar indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you interrupting this program to bring you an important news bulletin now? -sən indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırsan?
 • Is Jennifer interrupting this program to bring you an important news bulletin now? -Jennifer indi sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırır?

Interrupt Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki,  sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdayam.
 • You have been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdasan.
 • He/she has been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki,  sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdadır.
 • We have been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -biz 5 dəqiqədir ki, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdayıq.
 • You have been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki,  sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdasınız.
 • They have been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdasan?
 • Has Jennifer been interrupting this program to bring you an important news bulletin for 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmaqdadır?

Interrupt Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday -mən dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdım.
 • You interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday-sən dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdın.
 • He/she interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday -o, dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdı.
 • We interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday -biz dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdıq.
 • You interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday -siz dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdınız.
 • They interrupted this program to bring you an important news bulletin yesterday -onlar dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer interrupt this program to bring you an important news bulletin yesterday? -Jennifer dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdı?
 • Did you interrupt this program to bring you an important news bulletin yesterday? -sən dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırdın?

Interrupt Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday -mən dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdım.
 • You were interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday-sən dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdın.
 • He/she was interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday -o, dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdı.
 • We were interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday -biz dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdıq.
 • You were interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday -siz dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdınız.
 • They were interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday -onlar dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday? – Jennifer dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdı?
 • Were we interrupting this program to bring you an important news bulletin yesterday? -biz dünən sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdıq?

Interrupt Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdım.
 • You had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdın.
 • He/she had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdı.
 • We had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdıq.
 • You had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdınız.
 • They had interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdı?
 • Had we interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırırdıq?

Interrupt Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdım.
 • You had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdın.
 • He/she had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdı.
 • We had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdıq.
 • You had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdınız.
 • They had been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -Peter Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdı?
 • Had we been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmışdıq?

Interrupt Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -mən sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracağam.
 • You will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -sən sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqsan.
 • He/she will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -o, sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaq.
 • We will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -biz sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracağıq.
 • You will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -siz sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqsınız.
 • They will interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow -onlar sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow? -sən sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqsan?
 • Will Jennifer interrupt this program to bring you an important news bulletin tomorrow? -Jennifer sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaq?

Interrupt Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -mən sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracağam.
 • You will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -sən sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqsan.
 • He/she will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -o, sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaq.
 • We will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -biz sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracağıq.
 • You will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -siz sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqsınız.
 • They will be interrupting this program to bring you an important news bulletin tomorrow -onlar sabah sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandıracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be interrupting practical methods for it when Jennifer arrived? -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaqsan?
 • Will Peter be interrupting practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaq?

Interrupt Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacam.
 • You will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqsan.
 • He/she will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaq.
 • We will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacağıq.
 • You will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqsınız.
 • They will have interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaq?
 • Will we interrupted this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacağıq?

Interrupt Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacam.
 • You will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqsan.
 • He/she will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaq.
 • We will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacağıq.
 • You will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqsınız.
 • They will have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacaq?
 • Will we have been interrupting this program to bring you an important news bulletin when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda sizə vacib bir xəbər bülleteni gətirmək üçün bu proqramı dayandırmış olacağıq?

Interrupt – Interrupt – Interrupt – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Interrupt” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. He ________ my speech with jeering.
 • A) has interrupted
 • B) to interrupt
 • C) have interrupt
 1. Rob ________ his father’s meditations.
 • A) is interrupt
 • B) are interrupt
 • C) interrupted
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Interrupt”?
 • A) am/is/are interrupting
 • B) will interrupting
 • C) am/is/are interrupt
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Interrupt”?
 • A) am/is/are interrupt
 • B) was/were interrupt
 • C) interrupt
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Interrupt”?
 • A) interrupt/interrupts
 • B) will interrupt
 • C) interrupt
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Interrupt”?
 • A) will interrupting
 • B) will be interrupting
 • C) will been interrupt
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Interrupt”?
 • A) has interrupt
 • B) had interrupt
 • C) had been interrupt
 1. She ______ a nifty little gadget for undoing stubborn nuts and bolts.
 • A) has interrupts
 • B) was interrupted
 • C) have interrupts
 1. Traffic ______ by a storm.
 • A) to interrupt
 • B) interrupt
 • C) was interrupted
 1. They ______ by hammering at the door.
 • A) to interrupt
 • B) were interrupted
 • C) interrupts

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. C
 10. B

Interrupt – Interrupted – Interrupted – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir