A-dan Z-ə qədər ən çox istifadə edilən sözlər və mənaları - Wordly

A-dan Z-ə qədər ən çox istifadə edilən sözlər və mənaları


ən çox istifadə edilən sözlər
Mündəricat Göstər

A hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • about: haqqında
 • above: yuxarıda
 • able: edə bilər
 • ability: qabiliyyət
 • abandon: tərk etmək
 • abroad: xaricdə
 • absence: yoxluq
 • absent: yox
 • absolute: mütləq
 • absolutely: tamamilə
 • absorb: udmaq
 • abuse: sui-istifadə
 • academic: akademik
 • accent: vurğu
 • accept: qəbul etmək
 • acceptable: məqbul, uyğun
 • access: giriş
 • accident: qəza, hadisə
 • accommodation: qonaqlamaq
 • accompany: müşayiət etmək
 • according to: görə, üçün
 • account: hesab
 • accurate: dəqiq
 • accurately: dəqiqliklə
 • accuse: ittiham etmək
 • achieve: nail olmaq
 • achievement: uğur
 • acknowledge: etiraf etmək
 • acquire: əldə etmek
 • across: arasında
 • action: fəaliyyət
 • active: aktiv
 • actively: fəal şəkildə
 • activity: fəaliyyət
 • actor; actress: aktyor; aktrisa
 • actual: faktiki
 • adapt: uyğunlaşmaq
 • addition: əlavə
 • address: ünvan
 • adequate: adekvat
 • adjust: tənzimləmək
 • admire: heyran qalmaq
 • admit: etiraf etmək
 • adopt: övladlığa götürmək
 • adult: yetkin
 • advance: əvvəlcədən
 • advanced: qabaqcıl
 • advantage: üstünlük
 • adventure: macəra
 • advertise: elan etmək
 • advertisement: reklam
 • advice: nəsihət
 • advise: məsləhət vermək
 • affair: iş
 • affection: sevgi
 • afford: imkan vermək
 • afraid: qorxmuş
 • after: sonra
 • afternoon: günortadan sonra
 • afterwards: sonradan
 • again: yenidən
 • against: əleyhinə
 • age: yaş
 • agency: agentlik
 • aggressive: aqressiv
 • ago: əvvəllər
 • agree: razılaşmaq
 • agreement: razılaşma
 • ahead: qabaqda
 • aim: məqsəd
 • airport:hava limanı
 • alarm: siqnalizasiya
 • alarming: həyəcan verici
 • alcohol: alkoqol
 • alcoholic: alkoqol düşkünü
 • alive: diri
 • all right: yaxşı
 • allow: icazə vermək
 • ally: müttəfiq
 • almost: təxminən
 • ​alone: tək
 • along: boyunca
 • aloud: ucadan
 • ​alphabet: əlifba
 • alphabetical: əlifba sırası ilə
 • already: artıq
 • alternative: alternativ
 • although: baxmayaraq
 • always: həmişə
 • ​amazing: heyrətamiz
 • ambition: iddialı
 • ambulance: təcili yardım
 • among: arasında
 • ​​​amount: məbləğ
 • amuse: əyləndirmək
 • analyse, analyze: təhlil etmək
 • analysis: analiz
 • ancient: qədim
 • anger: qəzəb
 • angle: bucaq
 • angry: hirsli
 • animal: heyvan
 • ankle: ayaq biləyi
 • anniversary: ildönümü
 • ​announce: elan etmək
 • annoy: əsəbiləşdirmək
 • annoyed: əsəbi
 • annoying: zəhlətökən
 • ​​annual: illik
 • annually: hər il
 • another: başqa
 • ​answer: cavab
 • anticipate: qabaqlamaq
 • anxiety: narahatlıq
 • anxious: narahat, qayğılı
 • any: hər hansı
 • anyone, anybody: heç kim
 • anything: bir şey
 • ​anyway: hər halda
 • anywhere: hər yerdə
 • apart: ayrı
 • apartment: mənzil
 • apologize: üzr istəmək
 • apparent: aydın
 • apparently: yəqin
 • appeal: müraciət
 • appear: görünmək
 • appearance: görünüş
 • apple: alma
 • application: tətbiqi
 • apply: müraciət etmək
 • appoint: təyin etmək
 • appointment: təyinat
 • appreciate: qiymətləndirmək
 • approach: yanaşma
 • appropriate: uyğun
 • approval: təsdiq
 • approve: təsdiq etmək
 • approving: təsdiqləmə
 • approximate: təxmini
 • approximately: təxminən
 • april: aprel
 • area: sahə
 • argue: mübahisə
 • argument: mübahisə
 • arise: yaranmaq
 • arm: qol
 • armed: silahlı
 • army: ordu
 • around: ətrafında
 • arrange: təşkil etmək
 • arrangement: tənzimləmək
 • arrest: həbs
 • arrival: gəliş
 • arrive: gəlmək
 • arrow: ox
 • art: incəsənət
 • article: məqalə
 • artificial: süni
 • artist: rəssam
 • artistic: bədii
 • aside: kənar
 • ask: soruşmaq
 • asleep: yuxuda
 • aspect: aspekt
 • assist: kömək etmək
 • assistance: yardım
 • assistant: köməkçi
 • associate: ortaq
 • association: dərnək
 • ​assume: fərz etmək
 • assure: təmin etmək
 • atmosphere: atmosfer
 • attach: əlavə etmək
 • attached: əlaqəli
 • attack: hücum
 • attempt: cəhd
 • attend: iştirak etmək
 • attention: diqqət
 • attitude: münasibət
 • attorney: müvəkkil
 • attract: cəlb etmək
 • attraction: cazibə
 • attractive: cəlbedici
 • audience: tamaşaçı
 • august: avqust
 • aunt: xala
 • authority: səlahiyyət
 • automatic: avtomatik
 • available: mövcud olmaq
 • average: orta
 • avoid: çəkinmək
 • awake: oyaq
 • award: mükafat
 • aware: xəbərdar
 • away: uzaqda
 • awful: dəhşətli
 • ​awkward: yöndəmsiz

A hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • He may be prosecuted for revealing secrets about the security agency – O, təhlükəsizlik agentliyi haqqında sirləri açdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər.
 • I heard a strange noise coming from the room above. – Yuxarıdakı otaqdan qəribə bir səs eşitdim.
 • She began to cry, no longer able to deny what she knew deep down: she’d never get her life back. – Ağlamağa başladı, artıq dərinlərdə bildiyini inkar edə bilmirdi: həyatını əsla geri ala bilməyəcəkdi.

B hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • back: geri
 • bad: pis
 • bag: çanta
 • baggage: baqaj
 • bake: bişirmək
 • balance: balans
 • ball: top
 • ban: qadağan
 • bandage: bandaj
 • bank: bank
 • bargain: sövdələşmə
 • barrier: maneə
 • base: baza
 • basic: əsas
 • basically: əsasən
 • bath: hamam
 • bathroom: vanna otağı
 • battle: döyüş
 • bay: bəy
 • beach: çimərlik
 • bear: ayı
 • beard: saqqal
 • beat: qalib gəlmək
 • beautiful: gözəl
 • beauty: gözəllik
 • because: çünki
 • become: olmaq
 • bed: yataq
 • bedroom: yataq otağı
 • beef: mal əti
 • beer: pivə
 • before: əvvəl
 • begin: başlamaq
 • beginning: başlanğıc
 • behalf: adından, adına
 • behave: davranmaq
 • behavior: davranış
 • behind: arxada
 • belief: inanc
 • believe: inanmaq
 • belong: aid olmaq
 • below: aşağıda
 • belt: kəmər
 • bend: əyilmək
 • benefit: fayda
 • beside: yanında
 • bet: mərc
 • better, best: daha yaxşı, ən yaxşısı
 • between: arasında
 • beyond: kənarda
 • bicycle: velosiped
 • bid: qiymət təklif etmək
 • big: böyük
 • bill: faktura
 • biology: biologiya
 • bird: quş
 • birth: doğum
 • birthday: ad günü
 • bit: parça, tikə
 • bite: dişləmək
 • bitter: acı
 • black: qara
 • blame: günahkar
 • blank: boş, açıq
 • blind: kor
 • block: blok
 • blood: qan
 • blow: zərbə
 • blue: mavi
 • boat: qayıq
 • body: bədən
 • boil: qaynamaq
 • bone: sümük
 • book: kitab
 • boot: çəkmə
 • border: çərçivə
 • bored: cansıxıcı
 • boring: darıxdırıcı
 • born: doğulub
 • borrow: borc almaq
 • boss: sahib, müdir
 • both: hər ikisi
 • bother: narahat olmaq
 • bottle: şüşə
 • bottom: alt
 • bound: sıçrayış
 • bowl: qab
 • box: qutu
 • boy: oğlan
 • brain: beyin
 • branch: filial
 • brand: marka
 • brave: cəsur
 • bread: çörək
 • break: fasilə
 • breakfast: səhər yeməyi
 • breast: sinə
 • breath: nəfəs
 • breathe: nəfəs almaq
 • breathing: nəfəsalma
 • brick: kərpic
 • bridge: körpü
 • brief: qısa müxtəsər
 • briefly: qısaca
 • bright: parlaq
 • brilliant: parlaq
 • bring: gətirmək
 • broad: geniş
 • broadcast: yayımlanmaq, veriliş
 • broadly: geniş
 • brother: qardaş
 • brown: qəhvəyi
 • brush: fırça
 • bubble: köpük
 • budget: büdcə
 • build: qurmaq
 • building: bina
 • bunch: dəstə
 • burn: yandırmaq
 • burst: partlamaq
 • bury: basdırmaq
 • bus: avtobus
 • bush: kol
 • business: biznes
 • busy: məşğul
 • but: amma
 • butter: kərə yağı
 • button: düymə
 • buy: almaq
 • by: tərəfindən
 • bye: xüdahafiz

B hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Bad dreams are fairly common among children. – Pis yuxular uşaqlar arasında olduqca yayılıb.
 • Perhaps I should have turned back but I didn’t want to be known as  a coward. – Bəlkə də geri dönməli idim, amma qorxaq kimi tanınmaq istəmədim.
 • Can you find my bag for me? – Mənim üçün çantamı tapa bilərsən?

C hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • cake: tort
 • call: zəng etmək
 • calm: sakit
 • calculate: hesablamaq
 • camera: kamera
 • camp: düşərgə
 • can: bacarmaq
 • cancel: ləğv etmək
 • cancer: xərçəng
 • candidate: namizəd
 • candy: konfet
 • capable: qadir olmaq
 • capacity: tutum
 • capital: kapital
 • captain: kapitan
 • capture: tutmaq
 • car: maşın
 • card: kart
 • cardboard: karton
 • career: karyera
 • careful: ehtiyatlı
 • careless: diqqətsiz
 • carpet: xalça
 • carry: daşımaq
 • case: fakt, hal
 • cash: nağd
 • castle: qala
 • catch: tutmaq
 • cause: səbəb
 • ceiling: tavan
 • celebrate: qeyd etmək
 • celebration: qeyd etmək
 • cellphone: cib telefonu
 • cent: sent
 • center: mərkəz
 • century: əsr
 • ceremony: mərasim
 • certainly: əlbəttə
 • certificate: sertifikat
 • chain: zəncir
 • chair: stul
 • chairman, chairwoman: sədr
 • challenge: meydan
 • chance: şans
 • change: dəyişmək
 • channel: kanal
 • chapter: fəsil
 • character: xarakter
 • characteristic: xarakterik
 • charge: şarj etmək
 • charity: xeyriyyə
 • chase: təqib etmək
 • chat: söhbət etmək
 • cheap: ucuz
 • cheat: fırıldaqçı
 • check: yoxlamaq
 • cheek: yanaq
 • cheerful: şən
 • cheerfully: şadlıqla
 • chemical: kimyəvi
 • chemist: kimyaçı
 • chemistry: kimya
 • chest: sinə
 • chew: çeynəmək
 • chicken: toyuq
 • chief: rəis
 • child: uşaq
 • chin: buxaq
 • chocolate: şokolad
 • choice: seçim
 • choose: seçmək
 • church: kilsə
 • cigarette: siqaret
 • cinema: kinoteatr
 • circle: dairə
 • circumstance: hal
 • citizen: vətəndaş
 • city: şəhər
 • civil: mülki
 • claim: iddia
 • clap: alqış
 • class: sinif
 • classic: klassik
 • classroom: sinif otağı
 • clean: təmiz
 • clear: aydın
 • clearly: aydın şəkildə
 • clerk: katib
 • clever: ağıllı
 • client: müştəri
 • climate: iqlim
 • climb: qalxmaq
 • climbing: dırmanmaq
 • clock: saat
 • close: bağlamaq
 • clothes: paltar
 • clothing: geyim
 • cloud: bulud
 • coach: məşqçi
 • coat: palto
 • coffee: qəhvə
 • coin: sikkə
 • cold: soyuq
 • collapse: dağılmaq
 • colleague: həmkar
 • collect: toplamaq
 • collection: kolleksiya
 • college: kollec
 • color: rəng
 • combine: birləşdirmək
 • come: gəlmək
 • comedy: komediya
 • comfort: rahatlıq
 • comfortable: rahat
 • command: əmr
 • comment: şərh
 • commission: komissiya
 • commit: törətmək
 • commitment: bağlılıq
 • committee: komitə
 • common: ümumi
 • commonly: əksərən
 • communicate: ünsiyyət
 • communication: rabitə
 • community: icma
 • company: şirkət
 • compare: müqayisə etmək
 • comparison: müqayisə
 • compete: yarışmaq
 • competition: rəqabət
 • complain: şikayət etmək
 • complaint: şikayət
 • complete: tamamlamaq
 • completely: tamamilə
 • complex: kompleks
 • complicate: çətinləşdirmək
 • complicated: mürəkkəb
 • computer: kompyuter
 • concentration: konsentrasiya
 • concern: qayğı, maraqlanmaq
 • concert: konsert
 • conclude: bağlamaq
 • conclusion: nəticə
 • concrete: beton
 • condition: şərt, iqlim
 • conduct: davranış
 • conference: konfrans
 • confidence: etimad
 • confident: inamlı
 • confine: məhdudlaşdırmaq
 • confirm: təsdiqləmək
 • conflict: münaqişə
 • confront: qarşıdurma
 • confuse: qarışdırmaq
 • confusion: qarışıqlıq
 • congratulations: təbriklər
 • congress: qurultay
 • connect: qoşulmaq
 • connection: əlaqə
 • consequence: nəticə
 • conservative: mühafizəkar
 • consider: düşünmək
 • consideration: mülahizə
 • consist of: ibarət olmaq
 • constant: sabit
 • construct: tikmək
 • construction: tikinti
 • consult: məsləhətləşmək
 • consumer: istehlakçı
 • contact: əlaqə
 • contain: ehtiva etmək
 • content: məzmun
 • contest: müsabiqə
 • context: kontekst
 • continent: qitə
 • continue: davam etmək
 • continuous: davamlı
 • contract: müqavilə
 • contrast: əksinə
 • contribute: töhfə vermək
 • control: nəzarət
 • convenient: əlverişli
 • convention: konvensiya
 • conversation: söhbət
 • convert: çevirmək
 • convince: inandırmaq
 • cook: bişirmək
 • cooker: ocaq
 • cookie: peçenye
 • cooking: yemək
 • cool: sərin
 • cope: öhdəsindən gəlmək
 • ​core: tərif
 • corner: künc
 • correct: doğru
 • cost: dəyər
 • cottage: kottec
 • cough: öskürək
 • could: ola bilərdi
 • count: saymaq
 • counter: sayğac
 • country: ölkə
 • countryside: kənd
 • couple: cütlük
 • courage: cəsarət
 • course: kurs
 • court: məhkəmə
 • cousin: xala (bibi/dayı/əmi) uşağı
 • cover: örtmək
 • cow: inək
 • crack: çatlaq
 • crash: qəza
 • crazy: dəli
 • cream: qaymaq
 • create: yaratmaq
 • creature: məxluq
 • credit: kredit
 • crime: cinayət
 • crisis: böhran
 • critical: kritik
 • criticism: tənqid
 • criticize: tənqid etmək
 • crop: məhsul
 • cross: kəsişmə
 • crowd:izdiham
 • crown: tac
 • crucial: həlledici
 • cruel: qəddar
 • crush: əzmək
 • cry: ağlamaq
 • cultural: mədəni
 • culture: mədəniyyət
 • cup: fincan
 • cupboard: şkaf
 • cure: müalicə
 • curious: maraqlı
 • curl: qıvrılmaq
 • curly: qıvrım
 • current: cərəyan
 • currently: hal-hazırda
 • curtain: pərdə
 • curve: əyri
 • custom: adət
 • customer: müştəri
 • cut: kəsmək
 • cycle: dövr

C hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • She picked the best cake for herself. – Özü üçün ən yaxşı tortu seçdi.
 • I believe there’s some force guiding us – call it God, destiny or fate. – İnanıram ki, bizi istiqamətləndirən bir qüvvə var – Allah, qədər, qismət deyin.
 • It’s easy for you to tell me to keep calm, but you’re not in my position. – Sakit olmağı söyləmək asandır, amma sən mənim vəziyyətimdə deyilsən.

D hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • dad: ata
 • daily: gündəlik
 • damage: zərər
 • damp: nəm
 • dance: rəqs etmək
 • dancer: rəqqasə
 • danger: təhlükə
 • dangerous: təhlükəli
 • dare: cəsarət etmək
 • dark: qaranlıq
 • data:məlumat
 • date: tarix
 • daughter: qızı
 • day: gün
 • dead: ölü
 • deaf: kar
 • deal: sövdələşmə
 • dear: əziz
 • death: ölüm
 • debate: debat
 • debt: borc
 • decade: onillik
 • decay: çürümə
 • december: dekabr
 • decide: qərar vermək
 • decision: qərar
 • declare: bildirmək
 • decline: azalma
 • decorate: bəzəmək
 • decrease: azalmaq
 • deep: dərin
 • defeat: məğlub etmək
 • defend: müdafiə etmək
 • define: müəyyənləşdirmək
 • definite: qəti
 • definitely: mütləq
 • definition: tərif
 • degree: dərəcə
 • delay: gecikmə
 • deliberate: qəsdən
 • delicate: incə
 • delight: zövq
 • deliver: çatdırmaq
 • delivery: çatdırılma
 • demand: tələb
 • demonstrate: nümayiş etdirmək
 • dentist: diş həkimi
 • deny: inkar etmək
 • department: şöbə
 • departure: gediş
 • depend: asılı olmaq
 • deposit: depozit
 • depress: depressiya
 • depth: dərinlik
 • description:təsvir
 • desert: səhra
 • deserve: layiq olmaq
 • design: dizayn
 • desire: istək
 • desk: yazı masası
 • desperate: ümidsiz
 • desperately: əlacsızlıqdan
 • despite: rəğmən
 • destroy: məhv etmək
 • destruction: məhv
 • detail: detal
 • detailed: ətraflı
 • determination: qətiyyət
 • determine: müəyyənləşdirmək
 • develop: inkişaf etmək
 • device: qurğu
 • devote: həsr etmək
 • devoted: sədaqətli
 • diagram: diaqram
 • diamond: almaz
 • diary: gündəlik
 • dictionary: lüğət
 • die: ölmək
 • diet: pəhriz
 • different: fərqli
 • difficult: çətin
 • dig: qazmaq
 • dinner: şam yeməyi
 • direct: birbaşa
 • direction: istiqamət
 • directly: birbaşa
 • director: direktor
 • dirty:çirkli
 • disadvantage: dezavantaj
 • disagree: razı olmamaq
 • disappear: yox olmaq
 • disappoint: məyus olmaq
 • disapprove: rədd etmək
 • disaster: fəlakət
 • discipline: intizam
 • discount: güzəşt
 • discover: kəşf etmək
 • discuss: müzakirə etmək
 • discussion: müzakirə
 • disease: xəstəlik
 • disgust: ikrah
 • dish: yemək
 • dishonest: vicdansız
 • dislike: bəyənməmək
 • dismiss: buraxmaq
 • dissolve: həll etmək
 • distance: məsafə
 • distinguish: fərqləndirmək
 • distribute: paylamaq
 • district: rayon
 • disturb: narahat etmək
 • divide: bölmək
 • divorce: boşanmaq
 • do: etmək
 • doctor: həkim
 • document: sənəd
 • dog: it
 • dollar: dollar
 • domestic: daxili, əhliləşdirilmiş
 • dominate: üstünlük
 • door: qapı
 • dot: nöqtə
 • double: ikiqat
 • doubt: şübhə
 • down: aşağı
 • downstairs: aşağıda
 • dozen: 12-lik
 • draft: qaralama
 • drag: sürümək
 • dramatic: dramatik
 • draw: rəsm çəkmək
 • dream: yuxu
 • dress: geyinmək
 • drink: içmək
 • drive: sürmək
 • driver: sürücü
 • drop: damcı
 • drug: dərman
 • drugstore: aptek
 • drum: nağara
 • drunk: sərxoş
 • dry: quru
 • due: görə
 • dull: darıxdırıcı
 • during: ərzində
 • dust: toz
 • duty: vəzifə

D hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • That’s my dad over there. – Atam oradadır.
 • It is my daily rutin – bu mənim gündəlik rejimimdir.
 • It was too late to repair the damage done to their relationship. – Münasibətlərinə vurduğu ziyanı düzəltmək üçün çox gec idi.

E hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • each: hər biri
 • ear: qulaq
 • early: erkən
 • earn: qazanmaq
 • earth: yer kürəsi
 • ease: rahatlıq
 • easily: asanlıqla
 • east: şərq
 • easy: asan
 • economic: iqtisadi
 • edge: kənar, künc
 • edition: nəşr
 • educate: maarifləndirmək
 • education: təhsil
 • effect: təsiri
 • effective: təsirli
 • efficient: səmərəli
 • effort: səy
 • egg: yumurta
 • either: ya da
 • elbow: dirsək
 • elderly: yaşlı
 • elect: seçmək
 • election: seçki
 • electric: elektrik
 • electronic: elektron
 • elegant: zərif
 • elevator: lift
 • else: daha
 • elsewhere: başqa yerdə
 • embarrass: xəcalət çəkmək
 • emerge: ortaya çıxmaq
 • emergency: təcili
 • emotion: duyğu
 • emotional: emosional
 • emphasis: vurğu
 • emphasize: vurğulamaq
 • employ: işə götürmək
 • employee: işçi
 • employer: işəgötürən
 • employment: məşğulluq
 • empty: boş
 • enable: imkan vermək
 • encounter: qarşılaşma
 • encourage: təşviq etmək
 • encouragement: təşviq
 • end: son
 • ending: xitam, sonluq
 • enemy: düşmən
 • energy: enerji
 • engaged: nişanlı
 • engine: mühərrik
 • engineer: mühəndis
 • enjoy: zövq almaq
 • enjoyable: zövqlü
 • enormous: böyük
 • enough: yetər
 • ensure: təmin etmək
 • enter: girmək
 • entertain :əyləndirmək
 • entertainment: əyləncə
 • enthusiasm: həvəs
 • entire: bütöv
 • entirely: bütövlükdə
 • entitle: adlandırmaq
 • entrance, entry: giriş
 • envelope: zərf
 • environment: mühit
 • equal: bərabər
 • equipment: avadanlıq
 • equivalent:ekvivalent
 • error: səhv
 • escape: qaçış 
 • especially: xüsusilə
 • essay: esse
 • essential: vacib
 • essentially: mahiyyətcə
 • establish: qurmaq
 • estate: əmlak
 • estimate: qiymətləndirmək
 • etc (et cetera): və sairə
 • euro: avro
 • even: hətta
 • evening: axşam
 • event: hadisə
 • eventually: nəhayət
 • ever: heç
 • every: hər
 • everyone: hər kəs
 • everything: hər şey
 • everywhere: hər yerdə
 • evidence: dəlil
 • evil: pislik
 • exact: dəqiq
 • exactly: tam olaraq
 • exaggerate: şişirtmək
 • exam: imtahan
 • examine: yoxlamaq
 • example: nümunə
 • excellent: əla
 • except: istisna olmaqla
 • exception: istisna
 • exchange: mübadilə
 • excited: həyəcanlı
 • exclude: xaric etmək
 • excuse: bəhanə
 • executive: icraçı
 • exercise: məşq
 • exhibit: sərgi
 • exhibition: sərgi
 • exist: mövcüd olmaq
 • existence: varlıq
 • exit: çıxmaq
 • expand: genişləndirmək
 • expect: gözləmək
 • expectation: gözlənti
 • expense: xərc
 • expensive: bahalı
 • experience: təcrübə
 • experiment: eksperiment
 • expert: mütəxəssis
 • explain: izah etmək
 • explanation: izahat
 • explode: partlamaq
 • explore: araşdırmaq
 • explosion: partlayış
 • export: ixrac
 • expose: ifşa etmək
 • express: ifadə etmək
 • expression: ifadə
 • extend: uzatmaq
 • extensive: geniş
 • extent: dərəcə
 • extra: əlavə
 • extraordinary: qeyri-adi
 • extreme: həddindən artıq
 • extremely: son dərəcə
 • eye: göz

E hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Thousands of hectares of forest are destroyed each year. – Hər il minlərlə hektar meşə məhv edilir.
 • Everybody has a two ears – hamının iki qulağı var.
 • The bus was ten minutes early. – Avtobus on dəqiqə erkən gəldi.

F hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • face: üz
 • fact: fakt
 • factory: zavod
 • factor: amil
 • fail: uğursuz
 • fair: ədalətli
 • faith: iman
 • faithful: sadiq
 • fall: düşmək
 • fame: şöhrət
 • familiar: tanış
 • family: ailə
 • famous: məşhur
 • fan: fanat
 • far: uzaqda
 • farm: ferma
 • farmer: əkinçi
 • farming: əkinçilik
 • fashion: moda
 • fashionable: dəbli
 • fast: sürətli
 • fasten: bağlamaq
 • fat: yağ
 • father: ata
 • fault: nöqsan
 • favor: xeyir
 • favorite: sevimli
 • fear: qorxu
 • feature: xüsusiyyət
 • february: fevral
 • fee: haqq
 • feed: yem
 • feel: hiss etmək
 • feeling: hiss, əhval
 • female: qadın
 • fence: hasar
 • festival: festival
 • fever: hərarət
 • few: az
 • field: sahə
 • fight: mübarizə
 • figure: fiqur
 • fill: doldurmaq
 • film: film
 • final: final
 • finally: nəhayət
 • finance: maliyyə
 • find: tapmaq
 • fine: yaxşı
 • finger: barmaq
 • finish: bitirmək
 • fire: atəş
 • firm: möhkəm, firma
 • first: birinci
 • fish: balıq
 • fit: uyğun
 • fix: düzəltmək
 • flag: bayraq
 • flame: alov
 • flash: flaş
 • flat: düz
 • flavor: ləzzət
 • flight: uçuş
 • float: üzmək
 • flood: sel
 • floor: mərtəbə
 • flour: un
 • flow: axın
 • flower: çiçək
 • flu: qrip
 • fly: uçmaq
 • focus: diqqət
 • fold: qatlanmaq
 • follow: təqib etmək, izləmək
 • food: yemək
 • foot: ayaq
 • football: futbol
 • for: üçün
 • force: güc
 • forecast: proqnoz
 • foreign: xarici
 • forest: meşə
 • forever: əbədi
 • forget: unutmaq
 • forgive: bağışla
 • fork: çəngəl
 • form: forma
 • formal: formal
 • former: keçmiş
 • formula: düstur, formul
 • fortune: bəxt
 • forward: irəli
 • foundation: təməli
 • frame: çərçivə
 • free: sərbəst
 • freedom: azadlıq
 • freeze: dondurmaq
 • frequently: tez-tez
 • fresh: təzə
 • friday: cümə
 • fridge: soyuducu
 • friend: dost
 • friendship: dostluq
 • frighten: qorxutmaq
 • from: -dən2
 • front: ön
 • fruit: meyvə
 • fry: qızartmaq
 • fuel: yanacaq
 • full: dolu
 • fully: tam
 • fun: əyləncəli
 • function: funksiyası
 • fund: fond
 • fundamental: əsas
 • funeral: cənazə
 • funny: gülməli
 • furniture: mebel
 • further: daha
 • future: gələcək

F hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Her face broke into a wide grin. – Üzündə geniş bir gülüş yarandı.
 • She tried to conceal the fact that she was pregnant. – Hamilə olduğu faktını gizlətməyə çalışdı.
 • The new factory is expected to create more than 400 new jobs. – Yeni fabrikdə 400-dən çox yeni iş yerinin yaradılması gözlənilir.

G hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • gain: qazanc
 • garage: qaraj
 • garbage: zibil
 • garden: bağ
 • gas: qaz
 • gasoline: benzin
 • gate: qapı
 • gather: toplamaq
 • general: ümumi
 • generate: yaratmaq
 • generation: nəsil
 • generous: səxavətli
 • gentle: incə
 • gentleman: bəy
 • gently: nəzakətlə
 • genuine: həqiqi
 • geography: coğrafiya
 • get: almaq
 • giant: nəhəng
 • gift: hədiyyə
 • girl: qız
 • girlfriend: rəfiqə
 • give: vermək
 • glad: sevinmək
 • glass: şüşə
 • glasses: eynək
 • global: qlobal
 • glove: əlcək
 • glue: yapışqan
 • go: getmək
 • goal: qol
 • gold: qızıl
 • good: yaxşı
 • goodbye: hələlik
 • goods: mallar, əşyalar
 • government: hökumət
 • grab: tutmaq
 • grade: sinif
 • gradual: tədricən
 • grammar: qrammatika
 • grand: böyük
 • grandchild: nəvə
 • grandfather: baba
 • grandmother: nənə
 • grandparents: nənə və baba
 • grass: ot
 • grateful: minnətdar
 • grave: məzar
 • gray: boz
 • great: əla
 • green: yaşıl
 • grocery: ərzaq mağazası
 • ground: torpaq
 • group: qrup
 • grow: böyümək
 • guarantee: zəmanət
 • guard: gözətçi
 • guess: tapmaq
 • guest: qonaq
 • guide: bələdçi
 • guilty: günahkar
 • guy: oğlan

G hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Tom needs to gain more knowledge – Tomun daha çox bilik əldə etməyə ehtiyacı var.
 • It’s in the garage – o qarajdadır.
 • Put the garbage outside – Zibili çöldə qoyun.

H hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • hair: saç
 • half: yarım
 • hall: zal
 • habit: vərdiş
 • hammer: çəkic
 • hand: əl
 • handle: qulp
 • hang: asmaq
 • happen: baş vermək
 • happy: xoşbəxt
 • hard: çətin
 • harm: zərər
 • harmful: zərərli
 • harmless: zərərsiz
 • hat: şlyapa
 • hate: nifrət
 • have: var
 • he: o (kişi c)
 • head: baş
 • headache: baş ağrısı
 • heal: sağalmaq
 • health: sağlamlıq
 • hear: eşitmək
 • heart: ürək
 • heat: istilik
 • heaven: cənnət
 • heavy: ağır
 • heel: daban
 • height: hündürlük
 • hell: cəhənnəm
 • hello: salam
 • help: kömək
 • helpful: faydalı
 • her: onun (qadın c)
 • here: burada
 • hero: qəhrəman
 • hers: onun (kişi c)
 • herself: özünə, özünü (qadın)
 • hesitate: tərəddüd etmək
 • hi: salam
 • hide: gizlətmək
 • high: yüksək
 • highway: magistral yol
 • hill: təpə
 • him: ona (kişi c)
 • himself: özünə, özünü (kişi c)
 • hip: bud
 • hire: kirayə vermək
 • his: onun (kişi c)
 • historical: tarixi
 • history: tarix
 • hit: vurmaq
 • hobby: hobbi
 • hold: tutmaq
 • hole: dəlik
 • holiday: tətil
 • hollow: boşluq
 • home: ev
 • homework: ev tapşırığı
 • honest: dürüst
 • honestly: vicdanla
 • honor: şərəf
 • hook: çəngəl
 • hope: ümid
 • horn: buynuz
 • horror: dəhşət
 • horse: at
 • hospital: xəstəxana
 • host: ev sahibi
 • hot: isti
 • hotel: otel
 • hour: saat
 • house: ev
 • household: məişət
 • how: necə
 • however: lakin
 • huge: böyük
 • human: insan
 • humor: yumor
 • hungry: ac
 • hunt: ovlamaq
 • hunting: ovçuluq
 • hurry: tələsmək
 • hurt: incitmək
 • husband: ər

H hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Long dark lashes and black curly hair – he had it all. – Uzun tünd kirpiklər və qara buruq saçlar – o hamısına sahib idi.
 • The population increased dramatically in the first half of the century. – Əsrin birinci yarısında əhali kəskin şəkildə artdı.
 • I saw Tom in the hall – Mən Tomu zalda gördüm.

I hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • ice: buz
 • ice cream: dondurma
 • idea: fikir
 • ideal: ideal
 • ideally: ideal olaraq
 • identify: müəyyənləşdirmək
 • identity: şəxsiyyət
 • ignore: gözdən salmaq
 • ill: xəstə
 • illegal: qanunsuz
 • illness: xəstəlik
 • illustrate: təsvir etmək
 • image: şəkil
 • imagination: təxəyyül
 • imagine: təsəvvür etmək
 • immediately: dərhal
 • impact: təsir
 • impatient: səbrsiz
 • imply: təxmin etmək
 • import: idxal
 • importance: əhəmiyyət
 • important: vacib
 • impose: tətbiq
 • impossible: qeyri-mümkün
 • impress: təsir etmək
 • impression: təəssürat
 • impressive: təyin etmək
 • improve: yaxşılaşdırmaq
 • improvement: təkmilləşdirmək
 • in: içində
 • inability: acizlik
 • incident: hadisə
 • include: daxil
 • including: daxil olmaqla
 • income: gəlir
 • increase: artırmaq
 • indeed: həqiqətən
 • independence: müstəqillik
 • independent: müstəqil
 • indicate: göstərmək
 • indirectly: dolayı yolla
 • individual: fərdi
 • indoor: qapalı
 • industry: sənaye
 • inevitable: qaçılmaz
 • infect: yoluxdurmaq
 • infection: infeksiya
 • infectious: yoluxucu
 • influence: təsir
 • inform: məlumat vermək
 • informal: qeyri-rəsmi
 • information: məlumat
 • ingredient: tərkib hissəsi
 • initial: ilkin
 • initially: əvvəlcə
 • injure: xəsarət almaq
 • injury: zədə
 • ink: mürəkkəb
 • inner: daxili
 • innocent: günahsız
 • insect: həşərat
 • insert: daxil etmək
 • inside: içəri
 • insist: israr etmək
 • install: yükləmək
 • instance: misal
 • instead: əvəzinə
 • institute: institut
 • instruction: göstəriş
 • instrument: alət
 • insult: təhqir
 • insurance: sığorta
 • intelligence: zəka
 • intelligent: ağıllı
 • intend: niyyət etmək
 • interested:maraqlanmaq
 • interior: daxili
 • internal: daxili
 • international: beynəlxalq
 • interpret: şərh etmək
 • interruption: kəsilmə
 • interval: interval
 • interview: müsahibə
 • into: içinə
 • introduce: təqdim etmək
 • introduction: giriş
 • invent: icad etmək
 • invention: ixtira
 • invest: investisiya qoymaq
 • investigate: araşdırmaq
 • investigation: istintaq
 • investment: investisiya
 • invitation: dəvətnamə
 • invite: dəvət etmək
 • involve: əhatə etmək
 • iron: dəmir
 • irritate: qıcıqlandırmaq
 • island: ada
 • issue: problem
 • it: o
 • item: maddə
 • its: onun
 • itself: özü, özünə

I hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I need ice cubes – buz kublarına ehtiyacım var.
 • Don’t you want some ice cream? –sən dondurma istəmirsən?
 • The prime minister rejected any idea of reforming the system. – Baş nazir sistem islahatı ilə bağlı fikirləri rədd etdi.

J hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • jacket: gödəkçə
 • jam: mürəbbə
 • january: yanvar (yanvar)
 • jealous: qısqanc
 • jewellery: zinət əşyaları
 • job: iş
 • join: qoşulmaq
 • joint: birgə
 • joke: zarafat
 • journalist: jurnalist
 • journey: səyahət
 • joy: şadlıq
 • judge: hakim
 • judgement: hökm
 • juice: meyvə suyu
 • july: iyul
 • jump: tullanmaq
 • june: iyun
 • junior: cavan
 • just: sadəcə
 • justify: əsaslandırmaq

J hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I have to wear a jacket and tie to work. – İş geyinməli və qalstuk taxmalıyam.
 • Would you like some apricot jam? – Bir az ərik mürəbbəsi istəyərsiniz?
 • I have been working in the library since January.  – Yanvar ayından kitabxanada işləyirəm.           

K hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • keen: iti
 • keep: saxlamaq
 • key: açar
 • keyboard: klaviatura
 • kick: vurmaq
 • kid:uşaq
 • kill: öldürmək
 • kilogram: kiloqram
 • kilometer: kilometr
 • kind: mehriban
 • kindness: mehribanlıq
 • king: padşah
 • kiss: öpmək
 • kitchen: mətbəx
 • knee: diz
 • knife: bıçaq
 • knit: toxumaq
 • knitting: toxuculuq
 • knock: döymək
 • know: bilmək
 • knowledge: bilik

K hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • She’s very keen to learn about Japanese culture. – Yapon mədəniyyəti öyrənmək üçün çox maraqlıdır.
 • Keep notes! – qeydləri saxla.
 • Here are your keys – sənin açarların buradadır.

L hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • labor: əmək
 • laboratory: laboratoriya
 • lack: çatışmazlıq
 • lady: xanım
 • lake: göl
 • lamp: lampa
 • land: torpaq
 • language: dil
 • large: böyük
 • last: sonuncu
 • late: gec
 • later: sonradan
 • laugh: gülmək
 • law: qanun
 • lawyer: hüquqşünas
 • lay: yatmaq
 • lazy: tənbəl
 • lead to: yol açmaq
 • leader: lider
 • leading: aparıcı
 • leaf: yarpaq
 • lean: arıq, yağsız
 • learn: öyrənmək
 • least: ən az
 • leather: dəri
 • leave: tərk etmək
 • lecture: mühazirə
 • leg: ayaq
 • legal: qanuni
 • lemon: limon
 • lend: borc vermək
 • length: uzunluq
 • less: az
 • lesson: dərs
 • let: icazə vermək
 • letter: məktub
 • level: səviyyə
 • library: kitabxana
 • license: lisenziya
 • lid: qapaq, göz qapağı
 • lie: yalan
 • life: həyat
 • lift: qaldırmaq
 • light: işıq, yüngül
 • like: xoşlamaq, kimi
 • likely: ehtimal ki
 • limit: hədd, limit
 • line: sətir
 • lip: dodaq
 • liquid: maye
 • list: siyahı
 • listen: dinləmək
 • liter: litr
 • literature: ədəbiyyat
 • little: az
 • live: yaşamaq
 • living: yaşayan, canlı
 • loan: kredit
 • local: yerli
 • locate: tapmaq
 • location: yer, bölgə
 • lock: bağlamaq
 • lonely: tənha
 • long: uzun
 • look: baxmaq
 • look after: baxmaq
 • loose: boş
 • lose: itirmək
 • loss: zərər
 • lot: çox
 • loud: uca
 • loudly: ucadan
 • love: sevgi
 • lovely: sevimli
 • lover: aşiq
 • low: aşağı
 • loyal: sadiq
 • luck: şans
 • luggage: baqaj
 • lunch: nahar
 • lung: ağciyər

L hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • He was too feeble to do manual labor – o, əl əməyi etmək üçün çox zəif idi.
 • Hofmann, in whose own research laboratory he was in the course of a year or two promoted to be an assistant – Öz tədqiqat laboratoriyasında bir-iki il ərzində işlədiyi Hofmann köməkçi olmağa başladı.
 • The trouble is that she lacks experience – problem ondan ibarətdir ki, onun təcrübəsi yoxdur.

M hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • machine: maşın
 • mad: dəli
 • magazine: jurnal
 • magic: sehrli
 • main: əsas
 • maintain: qorumaq
 • major: əsas
 • majority: əksəriyyət
 • make: etmək
 • male: kişi
 • mall: ticarət mərkəzi
 • man: kişi
 • manage: idarə etmək
 • manager: menecer
 • manner: qayda
 • manufacture: istehsal
 • many: çox
 • map: xəritə
 • mark: işarə
 • market: bazar
 • marketing: marketinq
 • marriage: evlilik
 • married: evli
 • marry: evlənmək
 • massive: kütləvi, ağır
 • master: usta
 • match: uyğunluq
 • mate: yoldaş
 • material: material
 • mathematics, maths: riyaziyyat
 • matter: məsələ
 • maximum: maksimum
 • may: bilər
 • maybe: ola bilər
 • mayor: bələdiyyə başçısı
 • me: məni, mənə
 • meal: yemək, süfrə
 • mean: mənasına gəlmək
 • meaning: məna
 • meanwhile: bu vaxt
 • measure: ölçü
 • measurement: ölçmə
 • meat: ət
 • media: media
 • medical: tibbi
 • medicine: dərman
 • medium: orta
 • meet: görüşmək
 • meeting: görüş
 • melt: ərimək
 • member: üzv
 • membership: üzvlük
 • memory: yaddaş
 • mental: zehni
 • mentally: əqli
 • mention: qeyd etmək
 • menu: menyu
 • mere: sadəcə, sırf
 • mess: qarışıqlıq
 • message: mesaj
 • metal: metal
 • meter: metr
 • method: metod
 • mid, middle: orta
 • midnight: gecə yarısı
 • might: ola bilər
 • mild: mülayim
 • mile: mil
 • military: hərbi
 • milk: süd
 • mind: ağıl
 • mine: mina
 • mineral: mineral
 • minimum: minimum
 • minister: nazir
 • ministry: nazirlik
 • minor: kiçik
 • minute: dəqiqə
 • mirror: güzgü
 • miss: darıxmaq
 • missing: itkin
 • mistake: səhv
 • mix: qarışdırmaq
 • mixture: qarışıq
 • model: model
 • modern: müasir
 • moment: an
 • monday: bazar ertəsi
 • money: pul
 • monitor: ekran
 • month: ay
 • mood: əhval
 • moon: ay (yerin peyki)
 • moral: mənəvi
 • morally: əxlaqi
 • more: daha çox
 • morning: səhər
 • most: ən çox
 • mostly: əsasən
 • mother: ana
 • motion: hərəkət
 • motorcycle: motosiklet
 • mount: montaj etmək
 • mountain: dağ
 • mouse: siçan
 • mouth: ağız
 • move: hərəkət etmək
 • movie: film
 • mr.: cənab
 • mrs.: xanım
 • much: çox
 • mud: palçıq
 • multiply: çoxaltmaq
 • murder: qətl
 • muscle: əzələ
 • museum: muzey
 • music: musiqi
 • musical: musiqili
 • musician: musiqiçi
 • must: olmalıdır
 • my: mənim
 • myself: özüm
 • mysterious: sirli
 • mystery: sirr

M hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • We need to buy a new washing machine – Yeni bir paltaryuyan maşın almalıyıq.
 • I think you’re mad – Düşünürəm ki, sən dəlisən.
 •  I’ve got a magazine article I want to show you –  Sizə göstərmək istədiyim bir jurnal məqaləm var.

N hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • nail: dırnaq, mismar
 • naked: çılpaq
 • name: ad
 • narrow: dar
 • nation: millət
 • national: milli
 • natural: təbii
 • naturally: təbii olaraq
 • nature: təbiət
 • navy: donanma
 • near: yaxınlığında
 • nearby: yaxınlıqda
 • nearly: təxminən
 • neat: səliqəli
 • necessarily: mütləq
 • necessary: zəruri
 • neck: boyun
 • need: ehtiyac
 • needle: iynə
 • negative: mənfi
 • neighbor: qonşu
 • neighborhood: qonşuluq
 • neither: nə də
 • nephew: qardaşı oğlu
 • nervous: əsəbi
 • nest: yuva
 • net: xalis
 • never: heç vaxt
 • nevertheless: buna baxmayaraq
 • new: yeni
 • news: xəbərlər
 • newspaper: qəzet
 • next: sonrakı, növbəti
 • nice: qəşəng
 • niece: bacı (qardaş) qızı
 • night: gecə
 • no: yox
 • nobody: heç kim
 • noise: səs-küy
 • noisy: səs-küylü
 • none: heç biri
 • nonsense: cəfəngiyat
 • nor: nə də
 • normal: normal
 • north: şimal
 • nose: burun
 • not: deyil
 • note: qeyd
 • nothing: heç nə
 • notice: xəbərdarlıq
 • noticeable: nəzərə çarpan
 • novel: roman
 • november: noyabr
 • now: indi
 • nowhere: heç yerdə
 • nuclear: nüvə
 • number: nömrə
 • nurse: tibb bacısı

N hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Tom went to the hardware store to buy another hammer and some nails – Tom başqa bir çəkic və bir neçə mismar almaq üçün məmulat (xırdavat) mağazasına getdi.
 • I saw a man standing naked under the waterfall – Şəlalənin altında çılpaq dayanan bir adam gördüm.
 • I asked him his name – mən ondan onun adını soruşdum.

O hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • o’clock: saat
 • observation: müşahidə
 • observe: müşahidə etmək
 • object: obyekt
 • objective: obyektiv
 • obtain: əldə etmək
 • obvious: aşkar
 • occasion: hadisə
 • occupy: işğal etmək
 • occur: baş vermək
 • ocean: okean
 • october: oktyabr
 • odd: tək, qəribə
 • offence: cinayət
 • offend: incitmək
 • offensive: təhqiramiz
 • offer: təklif
 • office: ofis
 • officer: məmur
 • official: rəsmi
 • officially: rəsmi olaraq
 • often: tez-tez
 • oil: yağ
 • ok (okay): yaxşı (oldu)
 • old: köhnə
 • old-fashioned: köhnə sayaq
 • once: bir dəfə
 • onion: soğan
 • only: yalnız
 • onto: üzərinə
 • open: açıq
 • operate: idarə etmək
 • opinion: rəy
 • opponent: rəqib
 • opportunity: fürsət
 • oppose: qarşı çıxmaq
 • opposite: əksinə
 • opposition: müxalifət
 • option: seçim
 • orange: narıncı
 • order: sifariş
 • ordinary: adi, sıravi
 • organization: təşkilat
 • organize: təşkil etmək
 • organized: mütəşəkkil
 • origin: mənşə, mənbə
 • original: original
 • originally: əslində
 • other: digər
 • otherwise: başqa yolla
 • our: bizim
 • ours: bizimki
 • ourselves: özümüz
 • out: çöldə
 • outdoors: açıq havada
 • outer: xarici
 • outline: kontur
 • outside: kənarda
 • outstanding: görkəmli, məşhur
 • oven: soba
 • over: üzərində
 • overall: ümumilikdə
 • overcome: aşmaq, məğlub etmək
 • owe: borclu
 • own: mal sahibi
 • owner: sahibkar

O hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I’m meeting someone at eight o’clock tonight – bu axşam saat 8-də biri ilə görüşəcəm.
 • Just observe your cat and you will get to know him – sadəcə pişiyini müşahidə et, onu tanıyacaqsan.
 • It is a matter of common observation that the blue of the sky is highly variable – göy üzünün mavisinin olduqca dəyişkən olduğu  bilinən bir müşahidə məsələsidir.

P hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • pack: qablaşdırma
 • package: paket
 • page: səhifə
 • pain: ağrı
 • painful: ağrılı
 • paint: çəkmək
 • pair: cütlük
 • palace: saray
 • pale: solğun
 • pan: tava
 • pants: şalvar
 • paper: kağız
 • parallel: paralel
 • parent: valideyn
 • park: park
 • part: hissə
 • particular: xüsusi
 • partly: qismən
 • partner: tərəfdaş
 • partnership: ortaqlıq
 • party: tərəf
 • pass: keçmək
 • passenger: sərnişin
 • passport: pasport
 • past: keçmiş
 • path: yol
 • patience: səbr
 • patient: xəstə
 • pause: fasilə
 • pay: ödəmək
 • payment: ödəniş
 • peace: sülh
 • peaceful: dinc
 • peak: zirvə
 • pen: qələm
 • pencil: karandaş
 • penny: qəpik-quruş
 • pension: pensiya
 • people: xalq
 • pepper: istiot
 • percent: faiz
 • perfect: mükəmməl
 • perform: ifa etmək
 • performance: performans
 • perhaps: bəlkə
 • period: dövr
 • permanent: daimi
 • permission: icazə
 • permit: icazə
 • person: şəxs
 • personal: şəxsi
 • personality: şəxsiyyət
 • personally: şəxsən
 • persuade: inandırmaq
 • pet: ev heyvanı
 • phase: faza
 • philosophy: fəlsəfə
 • photocopy: fotokopiya
 • photograph: fotoşəkil
 • photographer: fotoqraf
 • phrase: ifadə, fraza
 • physical: fiziki
 • physics: fizika
 • pick: yığmaq
 • picture: şəkil
 • piece: hissə
 • pill: həb
 • pilot: pilot
 • pin: sancaqlamaq
 • pink: çəhrayı
 • pity: təəssüf
 • place: yer
 • plain: düzənlik, düz
 • plan: plan
 • plane: təyyarə
 • planet: planet
 • plant: bitki
 • plastic: plastik
 • plate: boşqab
 • play: oynamaq
 • pleasant: xoş
 • pleasantly: xoşagələn
 • please: xahiş edtmək
 • pleased: məmnun
 • pleasure: zövq
 • plenty: bol
 • plus: üstəgəl
 • pocket: cib
 • poem: şeir
 • poetry: şeir
 • point: nöqtə
 • poison: zəhər
 • poisonous: zəhərli
 • pole: dirək
 • police: polis
 • policy: siyasət
 • polish: cilalamaq
 • polite: nəzakətli
 • political: siyasi
 • politician: siyasətçi
 • politics: siyasət
 • pollution: çirklənmə
 • pool: hovuz
 • poor: kasıb
 • popular: məşhur
 • population: əhali
 • port: liman
 • position: mövqe
 • positive: müsbət
 • possess: sahib olmaq
 • possession: sahiblik
 • possibility: ehtimal
 • possible: mümkün
 • post office: poçt şöbəsi
 • pot: qazan
 • potato: kartof
 • potential: potensial
 • pour: tökmək
 • powder: toz
 • power: güc
 • powerful: güclü
 • practical: praktik
 • practice: təcrübə
 • praise: tərifləmək
 • prayer: dua
 • precise: dəqiq
 • predict: proqnozlaşdırmaq
 • prefer: üstünlük vermək
 • preference: üstünlük
 • pregnant: hamilə
 • preparation: hazırlıq
 • presence: varlıq
 • present: indiki
 • presentation: təqdimat
 • preserve: qorumaq
 • president: prezident
 • press: mətbuat
 • pressure: təzyiq
 • pretend: iddia
 • pretty: yaraşıqlı
 • prevent: qarşısını almaq
 • previous: əvvəlki
 • price: qiymət
 • pride: qürur
 • primarily: ilk növbədə
 • primary: ibtidai
 • prime minister: baş nazir
 • prince: şahzadə (oğlan)
 • princess: şahzadə (qız)
 • principle: prinsip
 • print: çap
 • prior: əvvəl
 • priority: prioritet
 • prison: həbsxana
 • prisoner: məhbus
 • private: özəl
 • prize: hədiyyə
 • probable: ehtimal etmək
 • problem: problem
 • procedure: prosedur
 • proceed: davam etmək
 • process: proses
 • produce: istehsal etmək
 • producer: istehsalçı
 • product: məhsul
 • production: istehsal
 • profession: peşə
 • professional: peşəkar
 • professor: professor
 • profit: qazanc
 • program: proqram
 • progress: tərəqqi
 • project: layihə
 • promise: söz
 • promote: təşviq etmək
 • promotion: təşviq
 • prompt: tez
 • pronounce: tələffüz etmək
 • pronunciation: tələffüz
 • proof: sübut
 • proper: uyğun
 • properly: düzgün şəkildə
 • property: əmlak
 • proportion: nisbət
 • proposal: təklif
 • prospect: perspektiv
 • protect: qorumaq
 • protest: etiraz
 • proud: qürurlu
 • proudly: qürurla
 • prove: sübut et
 • provide: təmin etmək
 • public: ictimai
 • publication: nəşr
 • publishing: nəşr
 • pull: çəkmək (özünə tərəf)
 • punch: yumruq
 • punish: cəzalandırmaq
 • punishment: cəza
 • pupil: şagird, göz bəbəyi
 • purchase: almaq
 • pure: təmiz
 • purple: bənövşəyi
 • purpose: məqsəd
 • pursue: təqib etmək
 • push: itələmək
 • put: qoymaq

P hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Do you have anything to eat in your pack? – Paketinizdə yemək üçün bir şey varmı?
 • Somebody left a package here for you – Kimsə sizin üçün bir paket buraxdı.
 • I’m interested in creating my own web pages – Öz veb səhifələrimi yaratmaqda maraqlıyam.

Q hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • qualification: ixtisas
 • quality: keyfiyyət
 • quantity: kəmiyyət
 • quarter: dörddə bir
 • queen: kraliça
 • question: sual
 • quick: cəld
 • quiet: sakit
 • quietly: sakitcə
 • quit: buraxmaq, çıxmaq
 • quite: olduqca
 • quote: sitat

Q hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • The property qualification of the governor was not abolished until 1892 – 1892-ci ilə qədər qubernatorun əmlak kvalifikasiyası ləğv edilmədi.
 • The factory always made good quality shoes – Fabrik həmişə keyfiyyətli ayaqqabı istehsal edirdi.
 • In general, consumers prefer quantity to quality – Ümumiyyətlə, istehlakçılar kəmiyyət yerinə keyfiyyətə üstünlük verirlər.

R hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • racing: yarış
 • radio: radio
 • railway: dəmir yolu
 • rain: yağış
 • raise: qaldırmaq
 • range: silsilə
 • rapid: sürətli
 • rare: nadir
 • rate: dərəcə
 • rather: əksinə
 • raw: xam, çiy
 • reach: çatmaq
 • react: reaksiya vermək
 • reaction: reaksiya
 • read: oxumaq
 • reader: oxucu
 • ready: hazır
 • real: real
 • realistic: realist
 • reality: reallıq
 • realize: dərk etmək
 • rear: arxa tərəf
 • reason: səbəb
 • reasonable: məqbul
 • recall: geri çağırmaq
 • receipt: qəbz
 • receive: almaq
 • recent: yaxınlarda
 • reception: qəbuletmə
 • recognition: tanınma
 • recognize:tanımaq
 • recommend: tövsiyə
 • record: qeyd
 • recover: sağalmaq
 • red: qırmızı
 • reduce: azaltmaq
 • reduction: azalma
 • refer: istinad etmək
 • reflect: əks etdirmək
 • reform: islahat
 • refrigerator: soyuducu
 • refusal: imtina
 • refuse: imtina
 • regard: nəzərə
 • regarding: ilə bağlı
 • region: bölgə
 • regional: regional
 • register: qeyd edin
 • regret: təəssüf
 • regular: müntəzəm
 • regulation: tənzimləmə
 • reject: rədd etmək
 • relate: aid etmək
 • related: bağlı, əlaqəli
 • relationship: münasibət
 • relative: nisbi
 • relax: rahatlanmaq
 • release: buraxmaq
 • relevant: uyğun
 • relief: relyef
 • religion: din
 • religious: dindar
 • rely: etibar etmək
 • remain: qalmaq
 • remaining: qalan
 • remark: qeyd
 • remarkable: diqqətəlayiq
 • remember: yadda saxlamaq
 • remind: xatırlatmaq
 • remote: uzaq
 • remove: çıxarmaq
 • rent: icarə
 • repair: təmir
 • repeat: təkrarlamaq
 • repeatedly: dəfələrlə
 • replace: əvəz etmək
 • reply: cavab vermək
 • report: hesabat
 • represent: təqdim etmək
 • representative: nümayəndə
 • reputation: nüfuz
 • request: istək
 • require: tələb etmək
 • requirement: tələb
 • rescue:xilasetmə
 • research: tədqiqat
 • reservation: rezervasiya
 • reserve: ehtiyat
 • resident: rezident
 • resist: müqavimət göstərmək
 • resolve: həll etmək
 • resort: kurort
 • resource: resurs
 • respect: hörmət
 • respond: cavab vermək
 • response: cavab
 • responsibility: məsuliyyət
 • responsible: cavabdeh
 • rest: istirahət
 • restaurant: restoran
 • restore: bərpa etmək
 • restrict: məhdudlaşdırmaq
 • result: nəticə
 • retain: saxlamaq
 • retire: təqaüdə çıxmaq
 • retired: təqaüdçü
 • retirement: təqaüd
 • return: qayıtmaq
 • reveal: aşkar etmək
 • reverse: tərs
 • review: baxış, icmal
 • revise: yenidən baxmaq
 • revision: təftiş
 • revolution: inqilab
 • reward: mükafat
 • rhythm: ritm
 • rich: zəngin
 • ride: sürmək
 • ridiculous: gülünc
 • right: sağ
 • ring: üzük
 • rise: qalxmaq
 • risk: risk
 • rival: rəqib
 • river: çay
 • rob: soymaq
 • rock: qaya
 • role: rol
 • roll: rulon
 • romantic: romantik
 • roof: dam
 • room: otaq
 • root: kök (bitkinin)
 • rope: ip
 • rough: kobud
 • round: yuvarlaq
 • route: marşrut
 • routine: rejim
 • royal: kral
 • rubber: rezin
 • rubbish: zibil
 • rude: kobud
 • ruin: xarabalıq
 • rule: qayda
 • ruler: hökmdar
 • rumor: söz-söhbət
 • run: qaçmaq
 • running: qaçış
 • rural: kənd
 • rush: tələsmək

R hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Tom doesn’t know a whole lot about racing – Tom yarış haqqında çox şey bilmir.
 • Can I borrow your radio? – mən sənin radionu borc ala bilərəmmi?
 • The city has a station on the North Western railway 32 m. – Şəhərin şimal qərb dəmir yolunda 32 m məsafədə bir stansiyası var.

S hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • sack: çuval
 • sad: kədərli
 • safe: təhlükəsiz
 • sail: yelkən
 • sailor: dənizçi
 • salad: salat
 • salary: maaş
 • sale: satış
 • salt: duz
 • same: eyni
 • sample: nümunə
 • sand: qum
 • satisfaction: məmnuniyyət
 • saturday: şənbə
 • sauce: sous
 • save: yadda saxlamaq
 • say: demək
 • scale: miqyas
 • scare: qorxmaq
 • scene: səhnə
 • schedule: cədvəl
 • school: məktəb
 • science: elm
 • scientific: elmi
 • scientist: alim
 • scissors: qayçı
 • score: hesab
 • scratch: cızıq
 • scream: fəryad
 • screen: ekran
 • screw: vida
 • sea: dəniz
 • seal: möhür
 • search: axtarış
 • season: mövsüm
 • seat: oturacaq
 • second: ikinci
 • secondary: orta
 • secret: gizli
 • secretary: katib
 • secretly: gizli
 • section: bölmə
 • secure: etibarlı
 • security: təhlükəsizlik
 • see: görmək
 • seed: toxum
 • seek: axtarmaq
 • select: seçmək
 • selection: seçim
 • sell: satmaq
 • send: göndər
 • senior: böyük
 • sense: hiss
 • sensitive: həssas
 • sentence: cümlə
 • separate: ayrı
 • separation: ayrılıq
 • september: sentyabr
 • series: seriya
 • serious: ciddi
 • servant: qulluqçu
 • serve: xidmət etmək
 • service: xidmət
 • session: iclas
 • set: dəst
 • settle: həll etmək
 • several: bir neçə
 • severe: şiddətli
 • sew: tikmək
 • sex: cins
 • sexual: cinsi
 • shade: kölgə
 • shadow: kölgə
 • shake: silkələmək
 • shallow: dayaz
 • shame: ayıb
 • shape: forma
 • share: paylaşmaq
 • sharp: kəskin
 • shave: qırxmaq
 • she: o (qadın c)
 • sheep: qoyun
 • sheet: vərəq
 • shelf: rəf
 • shell: qabıq
 • shine: parlaq
 • ship: gəmi
 • shirt: köynək
 • shock: şok
 • shoe: ayaqqabı
 • shoot: vurmaq
 • shop: dükan
 • shopping: alış-veriş
 • short: qısa
 • shortly: qısa müddətdə
 • should: -malı2
 • shoulder :çiyin
 • shout: qışqırmaq
 • show: şou
 • shower: duş
 • shut: bağlamaq
 • shy: utancaq
 • sick: xəstə
 • side: tərəf
 • sight: mənzərə
 • sign: işarə
 • signal: siqnal
 • signature: imza
 • significant: mənalı
 • significantly: əhəmiyyətli dərəcədə
 • silence: sükut
 • silent: səssiz
 • silly: axmaq
 • silver: gümüş
 • similar: oxşar
 • simple: sadə
 • simply: sadəcə
 • since: bəri
 • sincere: səmimi
 • sing: oxumaq
 • singer: müğənni
 • single: tək
 • sink: batmaq
 • sister: bacı
 • sit: oturmaq
 • situation: vəziyyət
 • size: ölçü
 • skill: bacarıq
 • skin: dəri
 • skirt: ətək
 • sky: səma
 • sleep: yuxu
 • sleeve: qol
 • slice: dilim
 • slight: yüngül
 • slightly: biraz
 • slip: sürüşmək
 • slope: yamac
 • slow: yavaş
 • small: kiçik
 • smart: ağıllı
 • smell: iy
 • smile: gülümsəmək
 • smoke: tüstü
 • smoking: siqaret çəkmək
 • smooth: hamar
 • smoothly: rəvan
 • snake: ilan
 • snow: qar
 • so: belə ki
 • soap: sabun
 • social: sosial
 • society: cəmiyyət
 • sock: corab
 • soft: yumşaq
 • software: proqram təminatı
 • soil: torpaq
 • soldier: əsgər
 • solid: bərk
 • solution: həll
 • solve: həll etmək
 • some: bəzi
 • somebody, someone: kimsə
 • somehow: birtəhər
 • something: bir şey
 • sometimes: bəzən
 • somewhat: bir qədər
 • somewhere: haradasa
 • son: oğul
 • song: mahnı
 • soon: tezliklə
 • sore: yara
 • sorry: üzr
 • sort: növ
 • soul: ruh
 • sound: səs
 • soup: şorba
 • sour: turş
 • source: mənbə
 • south: cənub
 • space: boşluq, kainat
 • spare: ehtiyat
 • speak: danışmaq
 • speaker: natiq
 • special: xüsusi
 • specialist: mütəxəssis
 • specially: xüsusi olaraq
 • specific: spesifik
 • speech: nitq
 • speed: sürət
 • spell: hərfləmək
 • spend: sərf etmək
 • spice: ədviyyat
 • spicy: ədvalı
 • spider: hörümçək
 • spin: fırlatmaq
 • spirit: ruh
 • spiritual: mənəvi
 • spite: xəsislik
 • split: parçalanmaq
 • spoil: korlamaq
 • spoon: qaşıq
 • sport: idman
 • spread: yayılmaq
 • spring: bahar
 • stable: sabit
 • staff: heyət
 • stage: mərhələ
 • stair: pilləkən
 • stamp: möhür
 • stand: durmaq
 • standard: standart
 • star: ulduz
 • stare: nəzər salmaq
 • start: başlamaq
 • state: dövlət
 • statement: ifadə
 • station: stansiya
 • statue: heykəl
 • status: status
 • stay: qalmaq
 • steady: dayanıqlı
 • steal: oğurlamaq
 • steam: buxar
 • steel: polad
 • steep: dik
 • step: addım
 • stick: çubuq
 • sticky: yapışqan
 • stiff: sərt
 • still: yenə də
 • sting: ləkə
 • stir: qarışdırmaq
 • stock: fond, depo
 • stomach: mədə
 • stone: daş
 • stop: dayanmaq
 • store: mağaza
 • storm: fırtına
 • story: hekayə
 • stove: soba
 • straight: düz
 • strange: qəribə
 • stranger: yad
 • strategy: strategiya
 • stream: axın
 • street: küçə
 • strength: güc, qüvvət
 • stress: stres
 • stretch: uzanmaq
 • strict: sərt
 • strong: güclü
 • struggle: mübarizə
 • student: tələbə
 • studio: studiya
 • study: öyrənmək
 • stuff: şey
 • stupid: axmaq
 • style: tərz
 • subject: mövzu
 • substantial: əhəmiyyətli
 • substitute: əvəzedici
 • success: uğur
 • such: bu cür
 • sudden: qəflətən
 • suffer: əziyyət çəkmək
 • sufficient: kifayət
 • sugar: şəkər
 • suggest etmək: təklif
 • suggestion: təklif
 • suit: kostyum
 • suitable: uyğun
 • suitcase: çamadan
 • suited: uyğun
 • sum: cəmi
 • summary: xülasə
 • summer: yay
 • sun: günəş
 • sunday: bazar günü
 • superior: üstün olmaq
 • supermarket: supermarket
 • supply: təchizat
 • support: dəstək
 • suppose: güman
 • sure: əmin
 • surely: şübhəsiz
 • surface: səthi
 • surprise: sürpriz
 • surprising: təəccüblü
 • surround: əhatə etmək
 • survey: sorğu
 • survive: sağ qalmaq
 • suspect: şübhəli
 • suspicious: şübhəli
 • swallow: udmaq
 • swear: and içmək
 • sweat: tərləmək
 • sweater: sviter
 • sweep: süpürmək
 • sweet: şirin
 • swim: üzmək
 • swimming: üzgüçülük
 • switch: keçid
 • swollen:  şişmiş
 • symbol: simvol
 • sympathy: rəğbət
 • system: sistem

S hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I know you feel sad – Mən bilirəm ki, sən qəmgin hiss edirsən.
 • Are we safe now? – Biz indi güvəndəyik?
 • She jerked on the sack again – O, yenidən çuvaldan yapışdı.

T hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • table: masa
 • take: götürmək
 • take off: çıxarmaq
 • talk: danışmaq
 • tall: hündür
 • tank: tank
 • target: hədəf
 • task: tapşırıq
 • taste: dadına baxmaq
 • tax: vergi
 • taxi: taksi
 • tea: çay
 • teach: öyrətmək
 • teacher: müəllim
 • teaching: tədris
 • team: komanda
 • tear: göz yaşı
 • technical: texniki
 • technique: texnika
 • technology: texnologiya
 • television: televiziya
 • tell: söyləmək
 • temperature: temperatur
 • temporary: müvəqqəti
 • tend: meyl etmək
 • tendency: meyl
 • tension: gərginlik
 • tent: çadır
 • term: müddət
 • terrible: dəhşətli
 • test: test
 • text: mətn
 • than: daha çox
 • thank: təşəkkür
 • that: o, bu
 • theater: teatr
 • their: onların
 • them: onları
 • theme: tema
 • themselves: özləri
 • then: sonra
 • theory: nəzəriyyə
 • there: orada
 • therefore: buna görə
 • they: onlar
 • thick: qalın
 • thickness: qalınlıq
 • thief: oğru
 • thin: incə
 • thing: şey
 • think: fikirləşmək
 • thinking: düşüncə
 • thirsty: susuzluq
 • this: bu
 • thorough: hərtərəfli
 • though: baxmayaraq
 • thought: düşündü
 • thread: ip
 • threat: təhlükə
 • throat: boğaz
 • through: vasitəsilə
 • throughout: boyunca
 • throw: atmaq
 • thumb: baş barmağı
 • thursday: bazar ertəsi
 • ticket: bilet
 • tidy: səliqəli
 • tie: qalstuk
 • tight: sıx
 • till: qədər
 • time: vaxt
 • timetable: cədvəl
 • tiny: kiçik
 • tip: ucu
 • tired: yorğun
 • tiring: yorucu
 • title: başlıq
 • to: üçün, -a2
 • today: bu gün
 • toe: ayaq barmağı
 • together: birlikdə
 • toilet: tualet
 • tomato: pomidor
 • tomorrow: sabah
 • ton: ton
 • tone: ton (rəng)
 • tongue: dil
 • tonight: bu axşam
 • too: olduqca, həmçinin
 • tool: vasitə
 • tooth: diş
 • top: üst
 • topic: mövzu
 • total: ümumi
 • totally: tamamilə
 • touch: toxunmaq
 • tough: sərt
 • tour: tur
 • tourist: turist
 • towards: tərəf
 • towel: dəsmal
 • tower: qüllə
 • town: qəsəbə
 • toy: oyuncaq
 • trace: iz
 • trade: ticarət
 • tradition: ənənə
 • traffic: trafik
 • train: qatar
 • training: təlim
 • transfer: köçürmə
 • transform: çevirmək
 • translate: tərcümə etmək
 • translation: tərcümə
 • transparent: şəffaf
 • transport: nəqliyyat
 • trap: tələ
 • travel: səyahət etmək
 • traveller: səyyah
 • treat: müalicə etmək
 • treatment: müalicə
 • tree: ağac
 • trend: trend
 • trial: sınaq
 • triangle: üçbucaq
 • trick: hiylə
 • trip: səyahət
 • tropical: tropik
 • trouble: dərd
 • truck: yük maşını
 • truly: həqiqətən
 • trust: güvənmək
 • truth: həqiqət
 • try: cəhd etmək
 • tube: boru
 • tuesday: şənbə
 • tune: kökləmək
 • tunnel: tunel
 • turn: dönmək
 • twice: iki dəfə
 • twin: əkiz
 • twist: bükmək
 • type: növ
 • typical: tipik

T hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • There is an apple on the table – masanın üzərində bir alma var.
 • Take my car – mənim maşınımı götür.
 • Charlie was taking off his shirt when the phone rang. – Çarli telefon çaldığı zaman köynəyini soyunurdu.

U hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • ugly: çirkin
 • ultimate: son
 • umbrella: çətir
 • unable: aciz
 • unacceptable: yolverilməz
 • uncertain: qeyri-müəyyən
 • uncle: əmi, dayı
 • uncomfortable: narahat
 • unconscious: bihuş
 • under: altında
 • underneath: altda
 • understand: başa düşmək
 • understanding: anlayış
 • underwear: alt paltarı
 • undo: geri qaytar
 • unemployed: işsiz
 • unexpected: gözlənilməz
 • unfair: haqsız
 • unfortunate: uğursuz
 • unfortunately: təəssüf ki
 • unfriendly: düşmən kimi
 • unhappiness: bədbəxtlik
 • unhappy: bədbəxt
 • uniform: forma
 • unimportant: əhəmiyyətsiz
 • unique: unikal
 • universe: kainat
 • university: universitet
 • unkind: xəsis
 • unknown: naməlum
 • unless: istisna
 • unlike: fərqli olaraq
 • unlikely: mümkünsüz
 • unlucky: uğursuz
 • unnecessary: lazımsız
 • unpleasant: xoşagəlməz
 • unreasonable: əsassız
 • unsteady: sabit olmayan
 • unsuccessful: uğursuz
 • untidy: səliqəsiz
 • until: qədər
 • unusual: qeyri-adi
 • unwilling: istəməyən
 • up: yuxarı
 • upon: üzərində
 • upper: yuxarı
 • upset: üzülmək
 • upstairs: yuxarıda
 • urban: şəhər
 • urgent: təcili
 • us: bizə, bizi
 • use: istifadə etmək
 • useful: faydalı
 • useless: faydasız
 • usual: adi
 • usually: adətən

U hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • Mary couldn’t believe how ugly Tom became as she got older. – Mary, Tomun böyüdükcə nə dərəcədə çirkin olduğuna inana bilmirdi.
 • I left my umbrella behind in the taxi – Çətirimi taksinin arxasında unutdum.
 • Taking two prizes is a challenge but the ultimate reward will be worth the aggravation! – İki mükafat almaq çox çətindir, ancaq son mükafat ağırlaşdırmağa (böyütməyə) dəyər.

V hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • vacation: tətil
 • valid: etibarlı
 • valley: dərə
 • valuable: dəyərli
 • value: dəyər
 • variety: müxtəliflik
 • various: müxtəlif
 • vary: dəyişmək
 • vast: geniş
 • vegetable: tərəvəz
 • vehicle: vasitə
 • version: versiya
 • vertical: şaquli
 • very: çox
 • victim: qurban
 • victory: qələbə
 • video: video
 • view: görünüş
 • village: kənd
 • violence: zorakılıq
 • violently: şiddətlə
 • virtually: faktiki olaraq
 • virus: virus
 • visible: görünən
 • visit: ziyarət
 • visitor: ziyarətçi
 • vital: həyati
 • vocabulary: lüğət
 • voice: səs
 • volume: həcm, səs
 • vote: səs vermək

V hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I’m just too busy to take a vacation now – indi tətil etmək üçün çox məşğulam.
 • I don’t plan to get divorced from you unless you give me a valid reason – sən mənə əsaslı bir səbəb göstərməyənə qədər, səninlə boşanmağı planlaşdırmıram.
 • We heard the echo of our voices from the other side of the valley – Səslərimizin əks-sədasını dərənin o biri tərəfindən eşitdik.

W hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • wage: əmək haqqı
 • waist: bel
 • wait: gözləmək
 • waiter, waitress: ofisiant
 • wake: oyanmaq
 • walk: gəzmək
 • wall: divar
 • wallet: pul qabı
 • want: istəmək
 • war: müharibə
 • warm: isti
 • warn: xəbərdarlıq etmək
 • warning: xəbərdarlıq
 • wash: yumaq
 • waste: israf
 • watch: baxmaq
 • water: su
 • wave: dalğa
 • way: yol
 • we: biz
 • weak: zəif
 • weakness: zəiflik
 • wealth: sərvət
 • weapon: silah
 • wear: köhnəlmək
 • weather: hava
 • wedding: toy
 • wednesday: cümə günü
 • week: həftə
 • weekend: həftə sonu
 • weekly: həftəlik
 • weigh: ağırlıq çəkmək
 • weight: çəki
 • welcome: xoş gəldin
 • well: yaxşı
 • well-known: tanınmış
 • west: qərb
 • wet: nəm
 • what: nə
 • whatever: nəysə
 • wheel: təkər
 • when: nə vaxt
 • whenever: hər zaman
 • where: harada
 • wherever: hər yerdə
 • which: hansı
 • while: isə
 • whisper: pıçıltı
 • whistle: fit
 • white: ağ
 • who: kim
 • whole: bütöv
 • whose: kimin
 • why: niyə
 • wide: geniş
 • width: en
 • wife: arvadı
 • wild: vəhşi
 • will: -acaq2
 • willing: istəkli
 • willingness: hazırlıq
 • win: qazanmaq
 • wind: külək
 • window: pəncərə
 • wine: şərab
 • wing: qanad
 • winner: qalib
 • winter: qış
 • wise: müdrik
 • wish: arzulamaq
 • with: ilə
 • withdraw: uzaqlaşmaq
 • within: daxilində
 • without: olmadan, -sız4
 • witness: şahid
 • woman: qadın
 • wonder: görəsən, möcüzə
 • wonderful: möhtəşəm
 • wood: odun
 • word: söz
 • work: işləmək
 • worker: işçi
 • world: dünya
 • worry: narahat
 • worth: dəyər
 • would: olsaydı
 • wrap: bükmək
 • wrist: bilək
 • write: yazmaq
 • writer: yazıçı
 • wrong: səhv

W hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • If you want your workers to be happy, you need to pay them a decent wage – İşçilərinizin xoşbəxt olmasını istəyirsinizsə, onlara layiqli əmək haqqı verməlisiniz.
 • I saw a girl whose hair came down to her waist – Saçları belinə enmiş bir qız gördüm.
 • They waited for something exciting to happen – onlar həyəcan verici bir şeyin olacağını gözləyirdilər.

Y hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • yawn: əsnəmək
 • year: il
 • yellow: sarı
 • yes: bəli
 • yesterday: dünən
 • yet: hələ
 • you: sən, siz
 • young: cavan
 • your: sənin

Y hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • I have been a faithful reader of your newspaper for many years. – Mən uzun illərdir qəzetinizin sadiq oxucusuyam.
 • Cover your mouth when you cough, sneeze, or yawn – Öskürəndə, asqıranda və ya əsnəyəndə ağzınız bağla.
 • My mother bought my brother a yellow umbrella –  Anam qardaşıma sarı çətir aldı.

Z hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

zone: zona

Z hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

It is almost entirely confined to the cold and temperate zones – demək olar ki, tamamilə soyuq və mülayim zonalarla məhdudlaşmışdır.

Daha çox söz ilə tanış olmaq üçün “İngilis dilində sözləri ən asan necə əzbərləyə bilərik?” başlıqlı və “İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, mənaları, oxunuşları və nümunə cümlələr” başlıqlı yazılarımızı ziyarət edə bilərsiniz.

Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman getwordly.com məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin  🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir