Albert Einstein (Albert Eynşteyn )Həyatı - Wordly

Albert Einstein (Albert Eynşteyn )Həyatı


Albert Einstein (Albert Eynşteyn )Həyatı

Albert Eynşteyn ( Albert Einstein )  dünyaca tanınmış bir Alman nəzəri fizikidir. Tədqiqatları və nəzəriyyələri bu günə qədər müzakirə edilməyə davam edir. Bu gün bir çox fizikçi Albert Einstein’ın əsərlərindən də istifadə edir. Albert Einstein kimdir? Bu yazımda sizə Albert Eynşteynin ( Albert Einstein ) həyatı haqqında məlumat verəcəm.

 

The Life of Albert Einstein

Albert Einstein was born at Ulm, in Württemberg, Germany, on March 14, 1879. Albert Einstein could not speak until she was 6 years old. Six weeks later the family moved to Munich, where he later on began his schooling at the Luitpold Gymnasium. Later, they moved to Italy and Albert continued his education at Aarau, Switzerland and in 1896 he entered the Swiss Federal Polytechnic School in Zurich to be trained as a teacher in physics and mathematics. In 1901, the year he gained his diploma, he acquired Swiss citizenship and, as he was unable to find a teaching post, he accepted a position as technical assistant in the Swiss Patent Office.  In 1905 he obtained his doctor’s degree.

During his stay at the Patent Office, and in his spare time, he produced much of his remarkable work and in 1908 he was appointed Privatdozent in Berne. In 1909 he became Professor Extraordinary at Zurich, in 1911 Professor of Theoretical Physics at Prague, returning to Zurich in the following year to fill a similar post. In 1914 he was appointed Director of the Kaiser Wilhelm Physical Institute and Professor in the University of Berlin. He became a German citizen in 1914 and remained in Berlin until 1933 when he renounced his citizenship for political reasons and emigrated to America to take the position of Professor of Theoretical Physics at Princeton. He became a United States citizen in 1940 and retired from his post in 1945.

After World War II, Einstein was a leading figure in the World Government Movement, he was offered the Presidency of the State of Israel, which he declined, and he collaborated with Dr. Chaim Weizmann in establishing the Hebrew University of Jerusalem.

Einstein always appeared to have a clear view of the problems of physics and the determination to solve them. He had a strategy of his own and was able to visualize the main stages on the way to his goal. He regarded his major achievements as mere stepping-stones for the next advance.

At the start of his scientific work, Einstein realized the inadequacies of Newtonian mechanics and his special theory of relativity stemmed from an attempt to reconcile the laws of mechanics with the laws of the electromagnetic field. He dealt with classical problems of statistical mechanics and problems in which they were merged with quantum theory: this led to an explanation of the Brownian movement of molecules. He investigated the thermal properties of light with a low radiation density and his observations laid the foundation of the photon theory of light.

In his early days in Berlin, Einstein postulated that the correct interpretation of the special theory of relativity must also furnish a theory of gravitation and in 1916 he published his paper on the general theory of relativity. During this time he also contributed to the problems of the theory of radiation and statistical mechanics.

Einstein’s assertions were affirmed via observations and measurements by British astronomers Sir Frank Dyson and Sir Arthur Eddington during the 1919 solar eclipse, and thus a global science icon was born.

In the 1920s, Einstein embarked on the construction of unified field theories, although he continued to work on the probabilistic interpretation of quantum theory, and he persevered with this work in America. He contributed to statistical mechanics by his development of the quantum theory of a monatomic gas and he has also accomplished valuable work in connection with atomic transition probabilities and relativistic cosmology.

After his retirement he continued to work towards the unification of the basic concepts of physics, taking the opposite approach, geometrisation, to the majority of physicists.

Einstein’s researches are, of course, well chronicled and his more important works include Special Theory of Relativity (1905), Relativity (English translations, 1920 and 1950), General Theory of Relativity (1916), Investigations on Theory of Brownian Movement (1926), and The Evolution of Physics (1938). Among his non-scientific works, About Zionism (1930), Why War? (1933), My Philosophy (1934), and Out of My Later Years (1950) are perhaps the most important.

Albert Einstein received honorary doctorate degrees in science, medicine and philosophy from many European and American universities. During the 1920’s he lectured in Europe, America and the Far East, and he was awarded Fellowships or Memberships of all the leading scientific academies throughout the world. In 1921, Einstein won the Nobel Prize for Physics for his explanation of the photoelectric effect, since his ideas on relativity were still considered questionable. He gained numerous awards in recognition of his work, including the Copley Medal of the Royal Society of London in 1925, and the Franklin Medal of the Franklin Institute in 1935.

Einstein’s gifts inevitably resulted in his dwelling much in intellectual solitude and, for relaxation, music played an important part in his life. He died on April 18, 1955 at Princeton, New Jersey.

Albert Einşteynin Həyatı ( Azərbaycan dilində tərcüməsi )

Albert Einstein 14 Mart 1879-cu ildə Almaniyanın Württemberg şəhərində Ulm-də anadan olub. Albert Einstein 6 yaşına qədər danışa bilmədi. Altı həftə sonra ailə Münhenə köçdü və daha sonra Luitpold Gimnaziyasında məktəbə başladı. Daha sonra İtaliyaya köçdülər və Albert İsveçrənin Aarau şəhərində təhsilini davam etdirdi və 1896-cı ildə Sürixdəki İsveçrə Federal Politexnik Məktəbinə fizika və riyaziyyat müəllimi olaraq təhsil almağa başladı. Diplomunu qazandığı 1901-ci ildə İsveçrə vətəndaşlığını aldı və müəllim vəzifəsi tapa bilmədiyi üçün İsveçrə Patent Ofisində texniki köməkçi vəzifəsinə qəbul edildi. 1905-ci ildə doktorluq dərəcəsini aldı.

Patent Bürosunda qaldığı müddətdə və boş vaxtlarında diqqətəlayiq işlərinin çoxunu istehsal etdi və 1908-ci ildə Berndə Privatdozent təyin edildi. 1909-cu ildə Sürixdə fövqəladə professor, 1911-ci ildə Praqada Nəzəri Fizika professoru oldu, oxşar vəzifəni doldurmaq üçün növbəti ildə Sürixə qayıtdı. 1914-cü ildə Kaiser Wilhelm Fizika İnstitutunun direktoru və Berlin Universitetinin professoru təyin edildi. 1914-cü ildə bir Alman vətəndaşı oldu və 1933-cü ilə qədər siyasi səbəblərdən vətəndaşlıqdan imtina edənə qədər Berlində qaldı və Princeton  da nəzəri fizika professoru vəzifəsini tutmaq üçün Amerikaya mühacirət etdi. 1940-cı ildə ABŞ vətəndaşı oldu və 1945-ci ildə vəzifəsindən istefa etdi.

II Dünya Müharibəsindən sonra Einstein, Dünya Hökumət Hərəkatının liderlərindən biri idi, imtina etdiyi İsrail Dövlətinin Başçılığı təklif edildi və Dr. Chaim Weizmann ilə Qüdsün İbrani Universitetinin yaradılmasında əməkdaşlıq etdi.

Eynşteynin həmişə fizika problemlərinə və onları həll etmək əzminə aydın bir baxışı olduğu ortaya çıxdı. Özünə məxsus bir strategiyaya sahib idi və hədəfinə gedən yolda əsas mərhələləri vizuallaşdırmağı bacardı. Əsas nailiyyətlərini növbəti irəliləyiş üçün sadəcə addım kimi qiymətləndirdi.

Elmi işinin başlanğıcında, Einstein Nyuton meksikasının və mexanika qanunları ilə nisbi nisbətlərinin ziddiyyətlərini anladı, elektromaqnit mövzularını barışdırmağa qərar verdi. Statistik mexanikanın klassik problemləri və bunların kvant nəzəriyyəsi ilə birləşdirildiyi problemlərlə məşğul oldu: bu molekulların Braun hərəkətinin izahına səbəb oldu. İşığın istilik xüsusiyyətlərini aşağı radiasiya sıxlığı ilə araşdırdı və müşahidələri işığın foton nəzəriyyəsinin əsasını qoydu.

Eynşteyn Berlindəki ilk günlərində xüsusi nisbi nəzəriyyəsinin düzgün təfsirinin cazibə nəzəriyyəsini də təqdim etməli olduğunu söylədi və 1916-cı ildə ümumi nisbi nəzəriyyə ilə əlaqədar məqaləsini nəşr etdi. Bu müddət ərzində o, radiasiya nəzəriyyəsi və statistik mexanika problemlərinə də öz töhfəsini verdi.

Eynşteynin dedikləri 1919 günəş tutulması zamanı İngilis astronomları Sir Frank Dyson və Sir Arthur Eddington tərəfindən müşahidələr və ölçmələr yolu ilə təsdiqləndi və beləliklə də qlobal bir elm simvolu dünyaya gəldi.

1920-ci illərdə Eynşteyn kvant nəzəriyyəsinin ehtimal olunan təfsiri üzərində işləməyə davam etsə də, vahid sahə nəzəriyyələrinin qurulmasına başlamış və Amerikada bu işi davam etdirmişdir. Monatomik bir qazın kvant nəzəriyyəsini inkişaf etdirərək statistik mexanikaya töhfə verdi və atom keçidi ehtimalları və relyativist kosmologiya ilə əlaqədar dəyərli işlər gördü.

Təqaüdə çıxdıqdan sonra fiziklərin əksəriyyətinə əks yanaşma, həndəsə alaraq fizikanın əsas anlayışlarının birləşməsi istiqamətində işlərini davam etdirdi.

Einşteynin araşdırmaları, əlbətdə ki, yaxşı bir tarixə malikdir və daha vacib əsərləri arasında Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsi (1905), Nisbilik (İngilis dilinə tərcümələr, 1920 və 1950), Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsi (1916), Braun Hərəkatı Nəzəriyyəsinə dair Araşdırmalar (1926)  və Fizika Təkamülü (1938). Qeyri-elmi əsərləri arasında Sionizm haqqında (1930), Niyə müharibə? (1933), Fəlsəfəm (1934) və Sonrakı illərimdən (1950)  var.

Albert Einstein bir çox Avropa və Amerika universitetlərindən elm, tibb və fəlsəfə üzrə fəxri doktor dərəcəsi aldı. 1920-ci illərdə Avropada, Amerikada və Uzaq Şərqdə mühazirə oxudu və dünyanın bütün aparıcı elmi akademiyalarının Təqaüd və ya Üzvlüklərinə layiq görüldü. 1921-ci ildə Eynşteyn fotoelektrik effekti izah etməsinə görə fizika üzrə Nobel mükafatını qazandı, çünki nisbiilik barədə fikirləri hələ də şübhə altına alındı.  1925-ci ildə London Kral Cəmiyyətinin Copley Medalı və 1935-da Franklin İnstitutunun Franklin Medalı da daxil olmaqla, işlərinə görə çoxsaylı mükafatlar qazandı.

Eynşteynin hədiyyələri istər-istəməz onun intellektual təkliyində qalması ilə nəticələndi və istirahət üçün musiqi onun həyatında mühüm yer tutdu. 18 aprel 1955-ci ildə Nyu-Cersi Princetonda vəfat etdi.

Albert Einşteynin ( Albert Einstein ) İngilis Dilində  Sözləri və Mənaları;

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid.

Hamı dahidir. Ancaq bir balığın bir ağacı dırmaşma qabiliyyəti ilə mühakimə etsəniz, axmaq olduğuna inanaraq bütün həyatı yaşayacaqdır.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Məntiq sizi A-dan B-yə aparacaq. Xəyal gücü isə sizi hər yerə aparacaq.

There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.

Yaşamağın iki yolu var: sanki heç bir şey möcüzə deyilmiş kimi yaşamaq  ya da  hər şey bir möcüzəymiş  kimi yaşamaq.

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

Əvvəlcə oyunun qaydalarını öyrənməlisən, sonra hamıdan daha yaxşı oynamağı.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.

Yalnız iki şey sonsuzdur; insanın və kainatın axmaqlığı və mən ikincisindən əmin deyiləm.

I found out atom for the benefit of humanity but they kill each other with it.

Mən atomu bəşəriyyətin xeyri üçün kəşf etdim. Amma insanlar atomla bir-birlərini öldürürlər.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Həyat velosiped sürmək kimidir; Balansda qalmaq üçün irəliyə davam etməlisiniz.

The only source of knowledge is experience.

Tək bilik mənbəyi təcrübədir.

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.

Dünya yaşamaq üçün təhlükəli bir yerdir, amma pis insanlara görə deyil, bu barədə heç nə etməyən insanlar üçün.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Uğurlu olmağa deyil, dəyərli olmağa çalışın.

Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.

Cahilliklə dahi arasındakı fərqi merak edirsiniz? Dahiliyin hədləri var, cəhalətin isə həddi yoxdur.

Imagination is more important than knowledge.

Xəyal bilikdən daha vacibdir.

A person who never made mistake, never tried anything new.

Heç vaxt səhv etməyən insan , heç vaxt yeni bir şey sınamayan insandır.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Dünənnən öyrən, bu gün üçün yaşa, gələcək üçün ümid et. Əhəmiyyətli olan sorğu-suala son qoymamaqdır.

Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember.

Qadınlar həmişə kişilərin unutduğu şeylərdən narahat olurlar; kişilər isə  qadınların xatırladıqları şeylərdən həmişə narahat olurlar.

Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school.

Təhsil məktəbdə öyrəndiklərini unutduqdan sonra qalan şeydir.

Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.

Qarışıqlıqda sadəliyi tapın. İxtilafda harmoniya tapın. İmkanlar çətinliklərin ortasındadır.

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Kiçik məsələlərdə həqiqətə əhəmiyyət verməyən insanlara vacib məsələlərdə də etibar etmək olmaz.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.

İzdihamı izləyən qadın ümumiyyətlə izdihamdan daha irəli getməyəcəkdir. Tək başına gəzən bir qadın, əvvəl heç kimin olmadığı yerlərdə özünü tapa bilər.

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.

Sülh zorla əldə edilə bilməz, ancaq qarşılıqlı anlaşma yolu ilə əldə edilə bilər.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Ağılın əsl mənbəyi bilik deyil, təxəyyüldür.

İngilis  Dilində Diğər Məşhurların  Sözləri

Albert Camus

Sizin üçün Albert Camus’un ingilis dilində  ən məşhur və mənalı sözlərini tərtib etdik və Azərbaycan dilinə tərcümə etdik;

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Arxamca getməyin; Sizə rəhbərlik edə bilməyəcəyəm. Qarşımda getməyin ,  səni izləyə bilməyəcəm. Yalnız yanımda gəzin və mənim dostum olun.

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

Xoşbəxtliyin nədən ibarət olduğunu axtarmağa davam etsəniz heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsınız. Həyatın mənasını axtarırsınızsa heç vaxt yaşamayacaqsınız.

Life is the sum of all your choices.

Həyat seçimlərinizin toplamıdır.

Freedom is nothing but a chance to be better.

Azadlıq daha yaxşı olmaq üçün bir şansdan başqa bir şey deyil.

The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.

Azadlıq olmayan bir dünya ilə mübarizə etməyin yeganə yolu, öz varlığını üsyana çevirmək üçün kifayət qədər sərbəst hərəkət etməkdir.

Woody Allen

Sizin üçün Woody Allen‘in ingilis dilində  ən məşhur və mənalı sözlərini tərtib etdik və Azərbaycan dilinə tərcümə etdik;

I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens.

Ölümdən qorxmuram; Sadəcə baş verən zaman orada olmaq istəmirəm.

My one regret in life is that I am not someone else.

Həyatdakı yeganə peşmançılığım başqası olmamağımdır.

Life doesn’t imitate art, it imitates bad television.

Həyat sənəti təqlid etmir, pis televiziyanı təqlid edir.

 Bob Marley 

Sizin üçün Bob Marley’in ingilis dilində  ən məşhur və mənalı sözlərini tərtib etdik və Azərbaycan dilinə tərcümə etdik;

Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.

Günlərinizi həbsxanada keçirməkdənsə, azadlıq uğrunda vuruşub ölmək daha yaxşıdır.

I don’t know how to live good. I only know how to suffer.

Yaxşı bir həyat yaşamağın yollarını bilmirəm. Mən yalnız necə əziyyət çəkəcəyimi bilirəm.

Don’t trust people whose feelings change with time. Trust people whose feelings remain the same, even when the time changes.

Vaxt keçdikcə hissləri dəyişən insanlara etibar etməyin. Zaman dəyişdikdə belə hissləri eyni olan insanlara etibar edin.

Just because you are happy, it does not mean that the day is perfect, but that you have looked beyond its imperfectio.

Xoşbəxt olmağınız günün mükəmməl olduğu anlamına gəlmir. Yalnız qüsurları aşmağı bacarmısınız.

Love the life you live. Live the life you love

Yaşadığın həyatı sev. Sevdiyin həyatı yaşa.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir