As far as istifadəsi: mövzu izahı və cümlə nümunələri - Wordly

As far as istifadəsi: mövzu izahı və cümlə nümunələri


As far as_ istifadəsi_ mövzu izahı və cümlə nümunələri

“as far as”-n bir çox istifadə forması mövcuddur və onların hər biri müxtəlif mənalar ifadə edir. Məsələn, “as far as i know” cümləyə “bildiyim qədərilə” mənasını qatsa da, “as far as i am concerned” “mənə görə” mənasını qatır., Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • As far as nə deməkdir?
 • As far as i know ilə cümlə nümunələri
 • As far as i’m concerned ilə cümlə nümunələri
 • In so far as nə deməkdir?
 • As far as I can remember ilə cümlə nümunələri
 • As far as I understood ilə cümlə nümunələri
 • As far as possible ilə cümlə nümunələri
 • As far as ilə digər cümlə nümunələri
 • As as qəlibi ilə digər cümlələr

As far as nə deməkdir?

“as far as” cümləyə …dığı qədərilə mənasını qatır. Bu qəlibin müxtəlif formalarına aid cümlə nümunələri ilə aşağıdakı başlıqlar altında tanış ola bilərsiniz.

As far as i know ilə cümlə nümunələri

“as far as I know” cümləyə “bildiyim qədərilə” mənasını verir. Bununla bağlı cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

 • As far as I know, what David has said is true -Bildiyim qədərilə Davidin dediyi doğrudur.
 • As far as I know, David has never come on time -Bildiyim qədərilə o heç vaxt vaxtında gəlməyib.
 • As far as I know, David is honest and reliable -Bildiyim qədərilə David dürüst və güvənilirdir.
 • As far as I know, David is an excellent student -Bildiyim qədərilə David mükəmməl tələbədir.
 • As far as I know, Jennifer is a very good person -Bildiyim qədərilə o çox yaxşı insandır.
 • As far as I know, Jennifer is kind -Bildiyim qədərilə Jennifer qayğıkeşdir.
 • As far as I know, Jennifer hasn’t departed yet -Bildiyim qədərilə Jennifer hələ yola çıxmayıb.
 • As far as I know, he used to be a bad pupil -Bildiyim qədərilə o pis şagird idi.
 • As far as I know, David is guilty -Bildiyim qədərilə, David təqsirkardır.
 • As far as I know, this is the latest episode -Bildiyimə görə bu son epizoddur.

As far as i’m concerned ilə cümlə nümunələri

Cümləyə “mənə görə”, “bildiyimə görə” mənalarını qatır.

 • As far as I’m concerned, Jennifer is a complete stranger -mənə görə Jennifer tamamilə yaddır.
 • As far as Jennifer was concerned, things were going well -Jenniferə qalsa işlər yaxşı gedirdi.
 • Jennifer can do whatever she likes as far as I’m concerned -Mənə görə Jennifer xoşu gələn hər şeyi edə bilər.
 • As far as I am concerned, You have no objection to the plan -mənə görə sənin plana etirazın yoxdur.
 • As far as I am concerned, Jennifer is a person who keeps her promises -mənə görə o sözünün üstündə duran şəxsdir.
 • As far as I am concerned, Jennifer is one of the best doctors in town -mənə görə o şəhərdəki ən yaxşı həkimlərdən biridir.
 • As far as I am concerned, they come first -mənə görə onlar birinci gəlir.
 • Jennifer can come whenever she likes, as far as I’m concerned -mənə görə Jennifer nə vaxt istəsə, gələ bilər.
 • As far as I am concerned they can do what they like -Mənə qalsa, istədiklərini edə bilərlər.
 • As far as I am concerned, Jennifer is copped out and joined the race -mənim narahat olduğum qədərilə Jennifer günahlandırıldı və yarışa qatıldı.

In so far as nə deməkdir?

“In so far as” cümləyə “etdiyi qədər”, “gördüyü qədər”, “olduğu qədər” mənalarını verir.

 • In so far as we can believe this fact we will use them.
 • Jennifer had done her best to comfort him, insofar as she was able -Jennifer edə bildiyi qədər onu rahatlatmaq üçün əlindən gələni etməmişdi.
 • Jennifer cites other scholars’ work only insofar as it supports her own theories -Jennifer digər akademiklərin çalışmalarına sadəcə öz gördüyü işi dəstəklədiyi müddətdə istinad edir.
 • Jennifer on the other hand entirely predictable insofar as you can absolutely count on him to do the daft thing.
 • The news is good insofar as it suggests that a solution may be possible -Xəbər, həll yolunun mümkün ola biləcəyini təklif etdiyi üçün yaxşıdır.
 • Is the news good insofar as it suggests that a solution may be possible? -Xəbər bir həll yolunun ola biləcəyini təklif etdiyi dərəcədə yaxşıdır?
 • Insofar as you know, there are no other complications for obtaining the building permit -Bildiyiniz qədər tikinti icazəsi almaq üçün başqa bir fəsad yoxdur.
 • Looking back helps insofar as it helps you learn from their mistakes -Geriyə baxmaq keçmişdəki xətalarından dərs almanıza kömək etdiyi müddətdə faydalıdır.
 • Their expressions, insofar as David could interpret them at all, appeared to register surprise that he had said something -Onların ifadələri, Davidin şərh edə biləcəyi dərəcədə bir şey söylədiyinə təəccübləndi.
 • The research suggests that the experiment will be successful, in so far as one can draw conclusions from such a small sample size -Araşdırma bu qədər kiçik bir nümunədən nəticələr çıxara bildiyi müddətdə eksperimentin uğurlu olacağını önə sürür.

As far as I can remember ilə cümlə nümunələri

“as far as I can” cümləyə “bacardığım qədərilə” mənasını verir. Bununla bağlı cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • As far as I can remember, it was five years ago that we last met -Xatırlaya bildiyim qədərilə ən son qarşılaşmağımızda mən 5 yaşında idim.
 • David was the only one who enjoyed the play, as far as I can remember -Xatırladığım qədər tamaşadan yalnız David zövq alırdı.
 • There weren’t any grocers there at all, as far as I can remember -Xatırladığım qədər orada ümumiyyətlə baqqal yox idi.
 • For as long as I can remember there has always been one team that dominates the year’s competition – Xatırladığım müddətə qədər hər il üstün olan bir komanda var idi.
 • Jennifer’s sisters are into naturism and they have been bathing nude for as long as I can remember -Jenniferin bacıları naturistdirlər və xatırladığıma görə çılpaq çimirlər.
 • For lunch you like white rice and fried onions, which you have eaten for as long as I can remember -Xatırladığım qədərilə naharda ağ düyü və qızardılmış soğan yeməyi sevirsiniz.
 • Jennifer’s family has lived in New York for as long as she can remember -Jenniferin ailəsi xatırladığı müddət ərzində New Yorkda yaşayır.
 • Adam has been a part of my life for as long as I can remember -Adam xatırladığım müddətdə həyatımın bir hissəsi olmuşdur.
 • Jennifer has been my best mate for as long as I can remember -Jennifer xatırladığım müddət ərzində ən yaxşı yoldaşım oldu.
 • The world has been trying to turn me into a monster for as long as I can remember -Dünya xatırladığım müddət ərzində məni canavar halına salmağa çalışır.

As far as I understood ilə cümlə nümunələri

“as far as I understood” cümləyə “başa düşdüyüm qədərilə” mənasını verir. Bununla bağlı cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

 • You have never used illegal drugs, as far as I understood -Başa düşdüyüm qədərilə sən heç qanunsuz dərmanlardan istifadə etmədin.
 • As far as I understood, no one here has seen Jennifer today – Başa düşdüyüm qədərilə buradakı heç kim bu gün Jenniferi görmədi.
 • As far as I understood, David’s letter is under that book – Başa düşdüyüm qədərilə Davidin məktubu o kitabın altındadır.
 • As far as I understood, Jennifer has nothing to do with that scandal -Başa düşdüyüm qədərilə Jenniferin skandal ilə əlaqəsi yoxdur.
 • As far as I understood, the novel is not translated into English- Başa düşdüyüm qədəri ilə roman İngilis dilinə tərcümə edilmədi.
 • As far as I can tell, there’s nothing medically wrong with Tom – Başa düşdüyüm qədərilə Jenniferin tibbi olaraq bir problemi yoxdur.
 • As far as I understood, David doesn’t have a girlfriend – Başa düşdüyüm qədərilə Davidin qız dostu yoxdur.
 • As far as I understood, such a book doesn’t exist – Başa düşdüyüm qədərilə belə bir kitab yoxdur.
 • Jennifer hasn’t done anything wrong, as far as I understood – Başa düşdüyüm qədərilə Jennifer səhv bir şey etmədi.
 • As far as I understood, there is nothing wrong with Jennifer’s plan -Başa düşdüyüm qədərilə Jenniferin planında səhv bir şey yoxdur.
 • As far as you understood, no one has ever done it -Başa düşdüyüm qədərilə onu indiyə qədər heç kim etməyib.

As far as possible ilə cümlə nümunələri

“as far as possible” cümləyə “mümkün qədər” mənasını qatır. Bununla bağlı cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

 • As far as possible, David will help you -Mümkün qədər David sizə kömək edəcəkdir.
 • They have kept the original features of the garden as far as possible –Bağın orijinal xüsusiyyətlərini mümkün qədər qorudular.
 • All of microbes must, as far as possible, be excluded from the room during an operation -Əməliyyat zamanı bütün mikroblar mümkün qədər otaqdan kənarlaşdırılmalıdır.
 • Plan their route in advance, using main roads as far as possible -Mümkün qədər əsas yollardan istifadə edərək marşrutu əvvəlcədən planlaşdırın.
 • As chairman I was anxious to co-operate with Mr.Brown as far as possible -Sədr olaraq cənab Braunla mümkün qədər əməkdaşlıq etmək üçün narahat idim.
 • Otherwise David concealed the fact that he was in the army as far as possible -Əks təqdirdə David mümkün qədər orduda olduğunu gizlədirdi.
 • It would seem sensible, therefore, to try and avoid using these materials as far as possible – Buna görə də bu materialları mümkün qədər istifadə etməyə çalışmaq və qarşısını almaq ağıllı görünür.
 • Start with legs outstretched then curve sideways, bringing the leg up and over as far as possible -Ayaqları uzadaraq başlayın, sonra ayağı mümkün qədər yuxarıya qaldırın.
 • They try, as far as possible, to use international produce -Mümkün qədər beynəlxalq məhsullardan istifadə etməyə çalışırlar.
 • David seems to have veered as far as possible to the opposite extreme -David, mümkün qədər əks tərəfə getdi.

As far as ilə digər cümlə nümunələri

 • They went as far as Baku -Onlar Bakıya qədər getdilər.
 • Jennifer swam as far as David did -Jennifer Davidin üzdüyü qədər üzdü.
 • They walked as far as the park -Onlar parka qədər gəzdilər.
 • As far as I can tell, Jennifer is having fun –Bildiyim qədərilə Jennifer əylənir.
 • I will go with you as far as Haydar Aliyev Airport -Mən Heydər Əliyev aeroportuna qədər səninlə gedəcəyəm.
 • Let him give you a lift as far as the station -İcazə ver o səni stansiyaya qədər aparsın.
 • We walked together as far as the next home -Biz növbəti evə qədər birlikdə getdik.
 • As far as I am concerned, you have nothing to say -Bildiyim qədərilə sənin deyəcək heç nəyin yoxdur.
 • As far as I could see, everything was covered with mud -görə bildiyim qədərilə hər şey palçıqla örtülü idi.
 • There was nothing but snow as far as the eye could see –Gözün görə bildiyi qədərilə qardan başqa heç nə yox idi.

As as qəlibi ilə bağlı digər cümlələr

İngilis dilində “as”…”as” qəlibi müqayisə cümlələrində istifadə edilən qəlibdir. Bu səbəbdən də həmişə sifət və ya zərflə istifadə edilməlidir. “as…as” qəlibi iki subyekti müqayisə edərkən istifadə edilir və bərabərlik mənası verir.

 • Jennifer is as clever as David -Jennifer David qədər ağıllıdır. (sifət ilə istifadə edildi)
 • David runs as fast as Jennifer -David Jennifer qədər sürətli qaçır. (zərf ilə istifadə edildi)

As…as qəlibi necə istifadə edilir?

Bu qəlibdən istifadə edərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, “as”… “as” həmişə feildən sonra istifadə edilir.

 • She is as beautiful as Jennifer -O, Jennifer qədər gözəldir. To be -olmaq feilindən sonra istifadə edilib.
 • She speaks as well as Jennifer -O, Jennifer qədər yaxşı danışır. Speak feilindən sonra istifadə edilib.

Bu qəlibdə “as” sözlərinin arasında sifət və ya zərf gətirilə bilər.

 • Jennifer is as free as a bird -Jennifer bir quş qədər azaddır.
 • David eats as much as his brother -David qardaşı qədər çox yeyir.

Bu qəlibi inkar cümlələrdə istifadə etdiyimiz zaman bərabərlik pozulur. O zaman “qədər deyil” demiş oluruq.

 • David is not as fat as his brother -David qardaşı qədər kök deyil.
 • Jennifer doesn’t run as fast as her sister -Jennifer bacısı qədər sürətli qaça bilmir.

“as … as” qəlibinin birdən çox sayda istifadə yeri vardır:

 1. Qarşılaşdırma məqsədilə:
She is not as young as you, slow down. – o, sənin qədər gənc deyil, yavaşla.
Jennifer works as hard as David, but she has a problem with her style of working -Jennifer də David qədər çox çalışır, amma onun işləmə tərzində bir problem var.
I promise they will come as soon as they can -Söz verirəm ki, onlar edə biləcəkləri qədər tez gələcəklər.
Jennifer will pay your money as soon as possible -Jennifer sənin pulunu mümkün olduğu qədər tez ödəyəcək.
They are paid almost twice as much as the nurses -Onlar tibb bacılarının təxminən 2 qatı qədər maaş alırlar.

2. ‘as soon as’ və ‘as long as’ bağlayıcı olaraq da istifadə edilir: ‘as soon as’  “eyni zamanda” və ya “dərhal sonra” mənasını verir.

Everyday, as soon as David comes home, he turns the TV on -David hər gün evə gələn kimi televizoru açır.

Əgər qrammatik qaydaların sizin üçün kifayət etmədiyini düşünənlərdənsinizsə, o zaman gecikməyin, indi, elə məhz indi Wordly platformasını ziyarət edin. Bu platforma sizin İngilis dili öyrənmə prosesinizdəki ən yaxın yol yoldaşınız olacaq!

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir