"Begin" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Begin” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

“Begin” feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “başlamaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) forması “began” şəklindədir.

“Begin” feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “begin” feilinin ikinci forması olan “began” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • The soldiers began shooting away at the enemy positions -əsgərlər düşmən mövqelərini atəşə tutmağa başladılar.
 • The trouble began just after ten o’clock last night -problem/bəla dünən gecə saat ondan sonra başladı.
 • After a few moments’ consideration, he began to speak -o, bir neçə dəqiqə düşündükdən sonra danışmağa başladı.
 • Many important businessmen began as factory workers -bir çox vacib iş adamı fabrik işçisi olaraq işə başladı.
 • As the storm began, everyone disappeared below deck -fırtına başlayanda hamı göyərtənin altında itdi.

“Begin” feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “başlamaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “begun” şəklindədir.

“Begin” feilinin üçüncü forması

Bu başlıq altında “begin” feilinin üçüncü forması olan “begun” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • They have begun a hunger strike in protest at the alleged beating -onlar döyülmə iddiasına etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladılar.
 • The women who worked in these mills had begun to agitate for better conditions -bu dəyirmanlarda çalışan qadınlar daha yaxşı şərait üçün təşviqə başladılar.
 • The message has begun to percolate through the organization -mesaj təşkilat üzərindən təhrik etməyə başladı.
 • By the age of two most children have begun to communicate verbally -iki yaşınadək uşaqların çoxu şifahi ünsiyyət qurmağa başladı.
 • Police forces across Europe have begun to interlink their databases on stolen cars -Avropadakı polis qüvvələri oğurlanmış avtomobillərlə əlaqəli məlumat bazalarını bir-birinə bağlamağa başladı.

“Begin” Past Tense və qrammatika

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We began our lesson yesterday -biz dünən İngilis dili dərsimizə başladıq.

“Begin” feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə dəyişməsi

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “begin” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

“Begin” Simple Present Tense (indiki zaman) istifadəsi

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “begin” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I usually begin work at eight o’clock -mən adətən işə saat 8-də başlayıram.
 • You usually begin work at eight o’clock -sən adətən işə saat 8-də başlayırsan.
 • He (she) usually begins work at eight o’clock -o adətən işə saat 8-də başlayır.
 • We usually begin work at eight o’clock -biz adətən işə saat 8-də başlayırıq.
 • You usually begin work at eight o’clock -siz adətən işə saat 8-də başlayırsınız.
 • They usually begin work at eight o’clock -onlar adətən işə saat 8-də başlayırlar.

Passiv cümlə nümunələri

 • Construction is often begun before the plans are finished -inşaat tez-tez planlar bitmədən başlayır.
 • Lesson is always begun after students are prepared – dərs həmişə tələbələr hazırlaşdıqdan sonra başlayır.

“Begin” Present Perfect Tense (indiki bitmiş zaman) istifadəsi

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “begin” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I haven’t begun yet -mən hələ başlamamışam.
 • You haven’t begun yet -sən hələ başlamamısan.
 • It (she/he) hasn’t begun yet -o hələ başlamayıb.
 • We haven’t begun yet -biz hələ başlamamışıq.
 • You haven’t begun yet -siz hələ başlamamısınız.
 • They haven’t begun yet -onlar hələ başlamayıblar.

Passiv cümlə nümunələri:

 • The report hasn’t been begun yet -hesabat hələ başlamamışdır.
 • Lessons haven’t been begun -dərslər başlamayıb.

“Begin” Present Continuous Tense (indiki davamedici zaman) istifadəsi

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am beginning to understand the problem -mən problemi anlamağa başlayıram.
 • You are beginning to understand the problem -sən problemi anlamağa başlayırsınız.
 • He is beginning to understand the problem -o, problemi anlamağa başlayır.
 • We are beginning to understand the problem -biz problemi anlamağa başlayırıq.
 • You are beginning to understand the problem -siz problemi anlamağa başlayırsınız.
 • They are beginning to understand the problem -onlar problemi anlamağa başlayırlar.

Passiv cümlə nümunələri:

 • The report is being begun this very moment -hesabat elə bu dəqiqə başlayır.
 • Lessons are being begun just now -dərslər elə indi başlayır

“Begin” Present Perfect Continuous Tense (indiki bitmiş davamedici zaman) istifadəsi

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been writing articles on different topics since morning -mən səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazıram.
 • You have been writing articles on different topics since morning -sən səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazırsınız.
 • She (he) have been writing articles on different topics since morning -o, səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdı.
 • We have been writing articles on different topics since morning -biz səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazırıq.
 • You have been writing articles on different topics since morning -siz səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazırsınız.
 • They have been writing articles on different topics since morning -onlar səhərdən bəri müxtəlif mövzularda məqalələr yazırlar.

“Begin” Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) istifadəsi

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha tez gəlmələrini istəməyə başladım.
 • You began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha tez gəlmələrini istəməyə başladınız.
 • It (he/she) began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha əvvəl gəlmələrini istəməyə başladı.
 • We began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha tez gəlmələrini istəməyə başladıq.
 • You began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha əvvəl gəlmələrini istəməyə başladınız.
 • They began to ask students to come earlier -mən tələbələrdən daha erkən gəlmələrini istəməyə başladılar.

Passiv cümlə nümunələri:

 • The project was begun last week -layihə ötən həftə başlayıb.
 • Lessons were begun last day – dərslər keçən gün başlayıb.

“Begin” Past Continuous Tense (keçmiş davamedici zaman) istifadəsi

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was beginning to eat as I arrived -mən gələn kimi yeməyə başlamışdı.
 • You were beginning to eat as you arrived -sən gələn kimi yeməyə başlamışdın.
 • He (she) was beginning to eat as he arrived -o gələn kimi yeməyə başlamışdı.
 • We were beginning to eat as we arrived -biz gələn kimi yeməyə başlamışdıq.
 • You were beginning to eat as you arrived -siz gələn kimi yeməyə başlamışdınız.
 • They were beginning to eat as they arrived -onlar gələn kimi yeməyə başlamışdılar.

Passiv cümlə nümunəsi:

 • The lesson was being begun when I got to class -mən dərsə gələndə dərs başlayırdı.
 • The investigations were being begun when polices got to the crime scene -polislər cinayət yerinə gələndə araşdırmalara başlanılırdı.

“Begin” Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) istifadəsi

Past Perfect Tense də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, past simple-n əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had begun work before I arrived -mən gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdım.
 • You had begun work before you arrived -sən gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdınız.
 • She (he) had begun work before she arrived -o, gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdı.
 • We had begun work before we arrived -biz gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdıq.
 • You had begun work before you arrived -siz gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdınız.
 • They had begun work before they arrived -onlar gəlməmişdən əvvəl işə başlamışdılar.

Passiv cümlə nümunəsi:

 • The project had been begun before he approved the final plans -Layihə son planlarını təsdiqləməmişdən əvvəl başlamışdı.
 • The lesson had been begun before the teacher approved the final syllabus -müəllim son proqramı təsdiqlədikdən sonra dərs başlamışdı.

“Begin” Past Perfect Continuous Tense (keçmiş bitmiş davamedici zaman) istifadəsi

Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been writing articles on various topics for three hours -mən üç saatdır müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdım.
 • You had been writing articles on various topics for three hours -sən üç saatdır müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdınız.
 • She (he) had been writing articles on various topics for three hours -o, üç saat ərzində müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdı.
 • We had been writing articles on various topics for three hours -biz üç saat idi ki, müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdıq.
 • You had been writing articles on various topics for three hours -siz üç saatdır müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdınız.
 • They had been writing articles on various topics for three hours -onlar üç saatdır müxtəlif mövzularda məqalələr yazırdılar.

“Begin” Future Tense (gələcək zaman) istifadəsi

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will begin soon -mən tezliklə başlayacağam.
 • You will begin soon -sən tezliklə başlayacaqsan.
 • She (he) will begin soon -o (o) tezliklə başlayacaq.
 • We will begin soon -biz tezliklə başlayacağıq.
 • You will begin soon -siz tezliklə başlayacaqsınız.
 • They will begin soon -onlar tezliklə başlayacaqlar.

“Begin” Future Continuous Tense (keçmiş davamedici zaman) istifadəsi

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing).

Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be beginning his new job in two weeks time -mən iki həftədən sonra yeni işinə başlayacağam.
 • You will be beginning his new job in two weeks time -sən iki həftədən sonra yeni işinə başlayacaqsınız.
 • He (she) will be beginning his new job in two weeks time -o iki həftə sonra yeni işinə başlayacaq.
 • We will be beginning his new job in two weeks time -biz iki həftədən sonra yeni işinə başlayacağıq.
 • You will be beginning his new job in two weeks time -siz iki həftədən sonra yeni işinə başlayacaqsınız.
 • They will be beginning his new job in two weeks time -onlar iki həftədən sonra yeni işlərinə başlayacaqlar.

“Begin” Future Perfect Tense (gələcək bitmiş zaman) istifadəsi

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda bu zaman formasındakı “begin” feilininin şəxs əvəzliklərinə görə dəyişilməsinə aid nümunələr verilmişdir:

 • I will have begun here for six months on June 23rd -mən 23 iyun tarixində altı aydır ki, burada başlamış olacağam.
 • You will have begun here for six months on June 23rd -sən 23 iyun tarixində altı aydır ki, burada başlamış olacaqsan.
 • She (he) will have begun here for six months on June 23rd -o, 23 iyun tarixində altı aydır ki, burada başlamış olacaq.
 • We will have begun here for six months on June 23rd -biz 23 iyun tarixində altı aydır ki, burada başlamış olacağıq.
 • You will have begun here for six months on June 23rd -siz 23 iyun tarixində altı aydır ki, burada başlamış olacaqsınız.
 • They will have begun here for six months on June 23rd -onlar 23 iyunda altı aydır ki, burada başlamış olacaqlar.

“Begin” Future Perfect Continuous (gələcək bitmiş davamedici zaman) istifadəsi

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing).

 • I will have been begun articles on different topics before you come -sən gəlməmişdən əvvəl mən müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacağam.
 • You will have been written articles on different topics before they come -sən gəlməmişdən əvvəl sən müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacaqsan.
 • She (he) will have been written articles on different topics before you come -sən gəlməmişdən əvvəl o (o) müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacaq.
 • We will have been written articles on different topics before you come -sən gəlməmişdən əvvəl biz müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacağıq.
 • You will have been written articles on different topics before they come -onlar gəlməmişdən əvvəl siz müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacaqsınız.
 • They will have been written articles on different topics before you come -siz gəlməmişdən əvvəl onlar müxtəlif mövzularda məqalələr yazmağa başlamış olacaqlar.

Begin, Began, Begun Testləri

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilmək üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “begin” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırmağınız tövsiyə edilir.

 • The school _____ to ask students to come earlier.
 • The project _____ before he approved the final plans.
 • We _____ to understand the problem.
 • He usually _____ work at eight o’clock.
 • The report _____ yet.
 • Oliver _____ a new job next week.
 • She _____ soon if they offered her the job.
 • She ______ before I arrived.
 • It _____ soon.
 • The concert _____ by the time you arrive.

Düzgün cavablar:

 • began
 • had been begun
 • are beginning
 • begins
 • hasn’t been begun
 • is going to begin
 • would begin
 • had begun work
 • will begin
 • will have begun

İngilis dilində Begin v2 və Begin v3 Testləri PDF

Yuxarıda verilmiş sualları PDF olaraq əldə etmək üçün bu linkə tıklaya bilərsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir