"Brush" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Brush” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Brush feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “izləmək” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Brushed” şəklindədir.

Brush feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Brush” feilinin ikinci forması olan “Brushed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Corman brushed off accusations that he had acted dishonestly -Corman, vicdansızlıq etdiyinə dair ittihamları rədd etdi.
 • They brushed away every difficulty and pushed on fiercely -onlar hər çətinliyi aradan qaldırdılar və şiddətlə irəlilədilər.
 • Roberts brushed off allegations of corruption -Roberts, korrupsiya iddialarını rədd etdi.
 • They brushed through the crowded street -onlar izdihamlı küçədən keçdilər.
 • He brushed my protests aside and paid the bill -o, mənim etirazlarımı dəf etdi (görməzdən gəldi) və hesabı ödədi.

Brush feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “izləmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Brushed” şəklindədir.

Brush feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Brush” feilinin üçüncü forması olan “Brushed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Corman has brushed off accusations that he had acted dishonestly -Corman, vicdansızlıq etdiyinə dair ittihamları rədd edib.
 • They have brushed away every difficulty and pushed on fiercely -onlar hər çətinliyi aradan qaldırdılar və şiddətlə irəliləyiblər.
 • Roberts has brushed off allegations of corruption -Roberts, korrupsiya iddialarını rədd edib.
 • They have brushed through the crowded street -onlar izdihamlı küçədən keçiblər.
 • He has brushed my protests aside and paid the bill -o, mənim etirazlarımı dəf edib (görməzdən gəldi) və hesabı ödəyib.

Brush Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980. Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Brush feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Brush” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Brush Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Brush” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I brush my teeth twice a day usually -mən dişlərimi adətən gündə iki dəfə fırçalayıram.
 • You brush your teeth twice a day usually -sən dişlərini adətən gündə iki dəfə fırçalayırsan.
 • He/she brushes his/her teeth twice a day usually -o, dişlərini adətən gündə iki dəfə fırçalayır.
 • We brush our teeth twice a day usually -biz dişlərimizi adətən gündə iki dəfə fırçalayırıq.
 • You brush your teeth twice a day usually -siz dişlərinizi adətən gündə iki dəfə fırçalayırsınız.
 • They brush their teeth twice a day usually -onlar dişlərini adətən gündə iki dəfə fırçalayırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you brush your teeth twice a day usually? -sən dişlərini adətən gündə iki dəfə fırçalayırsan?
 • Does Jennifer brush her teeth twice a day usually? -Jennifer dişlərini adətən gündə iki dəfə fırçalayır?

Brush Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Brush” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have brushed my teeth twice a day -mən dişlərimi gündə iki dəfə fırçalamışam.
 • You have brushed your teeth twice a day -sən dişlərini gündə iki dəfə fırçalamısan.
 • He/she has brushed his/her teeth twice a day -o, dişlərini gündə iki dəfə fırçalayıb.
 • We have brushed our teeth twice a day -biz dişlərimizi gündə iki dəfə fırçalamışıq.
 • You have brushed your teeth twice a day -siz dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalamısınız.
 • They have brushed their teeth twice a day -onlar dişlərini gündə iki dəfə fırçalayıblar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you brushed your teeth twice a day? -sən dişlərini gündə iki dəfə fırçalamısan?
 • Has Jennifer brushed her teeth twice a day? -Jennifer dişlərini gündə iki dəfə fırçalayıb?

Brush Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am brushing my teeth now -mən indi dişlərimi fırçalayıram.
 • You are brushing your teeth now -sən indi dişlərini fırçalayırsan.
 • He/she is brushing his/her teeth now -o, indi dişlərini fırçalayır.
 • We are brushing our teeth now -biz indi dişlərimizi fırçalayırıq.
 • You are brushing your teeth now -siz dişlərinizi fırçalayırsınız.
 • They are brushing their teeth now -onlar dişlərini fırçalayırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you brushing your teeth now? -sən indi dişlərini fırçalayırsan?
 • Is Peter brushing his teeth now? -Peter indi dişlərini fırçalayır?

Brush Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been brushing my teeth for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki,  dişlərimi fırçalamaqdayam.
 • You have been brushing your teeth for 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, dişlərini fırçalamaqdasan.
 • He/she has been brushing his/her teeth for 5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki, dişlərini fırçalamaqdadır.
 • We have been brushing our teeth for 5 minutes -biz 5 dəqiqədir ki, dişlərimizi fırçalamaqdayıq.
 • You have been brushing your teeth for 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki, dişlərinizi fırçalamaqdasınız.
 • They have been brushing their teeth for 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, dişlərini fırçalamaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been brushing your teeth for 5 minutes ?-sən 5 dəqiqədir ki, dişlərini fırçalamaqdasan?
 • Has Jennifer been brushing her teeth for 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, dişlərini fırçalamaqdadır?

Brush Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I brushed my teeth yesterday -mən dünən dişlərimi fırçaladım.
 • You brushed your teeth yesterday -sən dünən dişlərini fırçaladın.
 • He/she brushed his/her teeth yesterday -o, dünən dişlərini fırçaladı.
 • We brushed our teeth yesterday -biz dünən dişlərimizi fırçaladıq.
 • You brushed your teeth yesterday -siz dünən dişlərinizi fırçaladınız.
 • They brushed their teeth yesterday -onlar dünən dişlərini fırçaladılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did you brush your teeth yesterday? -sən dünən dişlərini fırçaladın?
 • Did they brush their teeth yesterday? -onlar dünən dişlərimizi fırçaladılar?

Brush Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was brushing my teeth yesterday -mən dünən dişlərimi fırçalayıram.
 • You were brushing your teeth yesterday -sən dünən dişlərini fırçalayırsan.
 • He/she was brushing his/her teeth yesterday -o, dünən dişlərini fırçalayırdı.
 • We were brushing our teeth yesterday -biz dünən dişlərimizi fırçalayırdıq.
 • You were brushing your teeth yesterday -siz dünən dişlərinizi fırçalayırdınız.
 • They were brushing their teeth yesterday -onlar dünən dişlərini fırçalayırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Peter brushing his teeth yesterday? -Peter dünən dişlərini fırçalayırdı?
 • Were we brushing our teeth yesterday? -biz dünən dişlərimizi fırçalayırdıq?

Brush Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had brushed my teeth when Jack arrived -mən Jack çatanda dişlərimi fırçalamışdım.
 • You had brushed your teeth when Jack arrived -sən Jack çatanda dişlərini fırçalamışdın.
 • He/she had brushed his/her when Jack arrived -o, Jack çatanda dişlərini fırçalamışdı.
 • We had brushed our teeth when Jack arrived -biz Jack çatanda dişlərimizi fırçalamışdıq.
 • You had brushed your teeth when Jack arrived -siz Jack çatanda dişlərinizi fırçalamışdınız.
 • They had brushed their teeth when Jack arrived -onlar Jack çatanda dişlərini fırçalamışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter brushed his teeth when Jack arrived? -Peter Jack çatanda dişlərini fırçalamışdı?
 • Had we brushed our teeth when Jack arrived? -sən Jack çatanda dişlərini fırçalamışdıq?

Brush Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been brushing my teeth when Jack arrived -mən Jack çatanda dişlərimi fırçalamışdım.
 • You had been brushing your teeth when Jack arrived -sən Jack çatanda dişlərini fırçalamışdın.
 • He/she had been brushing his/her when Jack arrived -o, Jack çatanda dişlərini fırçalamışdı.
 • We had been brushing our teeth when Jack arrived -biz Jack çatanda dişlərimizi fırçalamışdıq.
 • You had been brushing your teeth when Jack arrived -siz Jack çatanda dişlərinizi fırçalamışdınız.
 • They had been brushing their teeth when Jack arrived -onlar Jack çatanda dişlərini fırçalamışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been brushing his teeth when Jack arrived? -Peter Jack çatanda dişlərini fırçalamışdı?
 • Had we been brushing our teeth when Jack arrived? -biz Jack çatanda dişlərimizi fırçalamışdıq?

Brush Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will brush my teeth twice a day tomorrow -mən sabah dişlərimi gündə iki dəfə fırçalayacam.
 • You will brush your teeth twice a day tomorrow -sən sabah dişlərini iki dəfə fırçalayacaqsan.
 • He/she will brush his/her teeth twice a day tomorrow -o, sabah dişlərini iki dəfə fırçalayacaq.
 • We will brush our teeth twice a day tomorrow -biz sabah dişlərimizi gündə iki dəfə fırçalayacağıq.
 • You will brush your teeth twice a day tomorrow -siz sabah dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalayacaqsınız.
 • They will brush their teeth twice a day tomorrow -onlar sabah dişlərini gündə iki dəfə fırçalayacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you brush your teeth twice a day tomorrow? -sən sabah dişlərini iki dəfə fırçalayacaqsan?
 • Will Peter brush his teeth twice a day tomorrow? -Peter sabah dişlərimi iki dəfə fırçalayacaq?

Brush Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be brushing my teeth twice a day tomorrow -mən sabah dişlərimi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacam.
 • You will be brushing your teeth twice a day tomorrow -sən sabah dişlərimi iki dəfə fırçalamaqda olacaqsan.
 • He/she will be brushing his/her teeth twice a day tomorrow -o, sabah dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaq.
 • We will be brushing our teeth twice a day tomorrow -biz sabah dişlərimizi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacağıq.
 • You will be brushing your teeth twice a day tomorrow -siz sabah dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacaqsınız.
 • They will be brushing their teeth twice a day tomorrow -onlar sabah dişlərini gündə iki dəfə fırçalamaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be brushing your teeth twice a day tomorrow? -sən sabah dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaqsan?
 • Will Peter be brushing his teeth twice a day tomorrow? -Peter sabah dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaq?

Brush Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have brushed my teeth twice a day when Peter arrived -mən Peter çatanda dişlərimi gündə iki dəfə fırçalamış olacam.
 • You will have brushed your teeth twice a day when Peter arrived -sən Peter çatanda dişlərimi iki dəfə fırçalamış olacaqsan.
 • He/she will have brushed his/her teeth twice a day when Peter arrived -o, Peter çatanda dişlərini iki dəfə fırçalamış olacaq.
 • We will have brushed our teeth twice a day when Peter arrived -biz Peter çatanda dişlərimizi gündə iki dəfə fırçalamış olacağıq.
 • You will have brushed your teeth twice a day when Peter arrived -siz Peter çatanda dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalamış olacaqsınız.
 • They will have brushed their teeth twice a day when Peter arrived -onlar Peter çatanda dişlərini gündə iki dəfə fırçalamış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have brushed his teeth twice a day tomorrow -Peter sabah dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaq?
 • Will we have brushed our teeth twice a day tomorrow? -biz sabah dişlərimizi iki dəfə fırçalamaqda olacağıq?

Brush Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been brushing my teeth twice a day when Peter arrived -mən Peter çatanda dişlərimi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacam.
 • You will have been brushing your teeth twice a day when Peter arrived -sən Peter çatanda dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaqsan.
 • He/she will have been brushing his/her teeth twice a day when Peter arrived -o, Peter çatanda dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaq.
 • We will have been brushing our teeth twice a day when Peter arrived -biz Peter çatanda dişlərimizi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacağıq.
 • You will have been brushing your teeth twice a day when Peter arrived -siz Peter çatanda dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalamaqda olacaqsınız.
 • They will have been brushing their teeth twice a day when Peter arrived -onlar Peter çatanda dişlərini gündə iki dəfə fırçalamaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jack have been brushing his teeth twice a day when Peter arrived? -Jack Peter çatanda dişlərini iki dəfə fırçalamaqda olacaq?
 • Will we have been brushing our teeth twice a day when Peter arrived? -biz Peter çatanda dişlərimizi iki dəfə fırçalamaqda olacağıq?

Brush – Brushed – Brushed – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Brush” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. He ______ the tears from his eyes.
 • A) have brushed
 • B) brushed
 • C) have brushes
 1. She ________ my objections aside.
 • A) is brush
 • B) are brush
 • C) brushed
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Brush”?
 • A) am/is/are brushing
 • B) will brushing
 • C) am/is/are brush
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Brush”?
 • A) am/is/are brush
 • B) was/were brush
 • C) brush
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Brush”?
 • A) brush/brushes
 • B) will brush
 • C) brush
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Brush”?
 • A) will brushing
 • B) will be brushing
 • C) will been brush
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Brush”?
 • A) has brush
 • B) had brush
 • C) had been brush
 1. She _______ a lock of hair off his forehead.
 • A) has brushes
 • B) brushed
 • C) have brushed
 1. A cat _______ against her leg in the darkness.
 • A) to brush
 • B) brushed
 • C) were brushed
 1. He ________ away my views on politics.
 • A) were never brushed
 • B) was never been brushed
 • C) brushed

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. C

Brush – Brushed – Brushed – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir