"Burn" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Burn” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Burn feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Burn feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “yanmaq, yandırmaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “burnt və ya burned” şəklindədir.

Burn feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “burn” feilinin ikinci forması olan “burnt və ya burned” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • I burnt my tongue on some soup last night -dünən gecə sup yeyəndə dilimi yandırdım.
 • He burnt the tips of his fingers -o, barmaqlarının uclarını yandırdı.
 • How did you burn your hand? -sən əlini necə yandırdın?
 • The log burned in the fireplace -ocaqda odun yandı.
 • Mother burned the pie when she forgot that it was cooking in the oven -ana sobada piroq bişdiyini unutduğu üçün onu yandırdı.

Burn feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “yanmaq, yandırmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “burnt və ya burned” şəklindədir.

Burn feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “burn” feilinin üçüncü forması olan “burnt” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • There was a patch of raw skin on my back where the sun had burnt it -belimdə günəşin yandırdığı dəri var idi.
 • I was astonished when I heard the hospital had burnt down -mən xəstəxananın yandığını eşidəndə təəccübləndim.
 • The exhaust valve on my car has burnt out -mənim maşınımdakı egzoz klapanı yanıb.
 • Half the candle had burnt away -şamın yarısı yanmışdı.
 • The building had been burnt to the ground, and the guardsman began the process of sifting through the ashes -bina yandırılmışdı və mühafizəçi külləri ayırma prosesinə başladı.

Burn Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl). We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Burn feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “burn” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Burn Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “burn” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I burn the candle at both ends -mən şamı hər iki ucunda yandırıram.
 • You burn the candle at both ends -sən şamı hər iki ucunda da yandırırsan.
 • He/she/it burns the candle at both ends -o, şamı hər iki ucunda yandırır.
 • We burn the candle at both ends -biz şamı hər iki ucunda yandırırıq.
 • You burn the candle at both ends -siz şamı hər iki ucunda da yandırırsan.
 • They burn the candle at both ends -onlar şamı hər iki ucunda yandırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Dou you burn the candle at both ends? -sən şamı hər iki ucunda yandırırsan?
 • Does Jennifer burn the candle at both ends? -Jennifer şamı hər iki ucunda yandırır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter burns his candle -Peter şamını yandırır.
 • Passive Voice: A candle is burnt by Peter -şam Peter tərəfindən yandırılır.

Burn Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “burn” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have burnt; burned my hand with boiling water -mən əlimi qaynar su ilə yandırmışam.
 • You have burnt; burned your hand with boiling water -sən əlini qaynar su ilə yandırmısan.
 • He/she/it has burnt; burned her hand with boiling water -o, əlini qaynar su ilə yandırıb.
 • We have burnt; burned our hand with boiling water -biz əlimizi qaynar su ilə yandırmışıq.
 • You have burnt; burned your hand with boiling water -siz əlinizi qaynar su ilə yandırmısınız.
 • They have burnt; burned their hands with boiling water -onlar əllərini qaynar su ilə yandırıblar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Has Jennifer burnt; burned her hand with boiling water -Jennifer əlini qaynar su ilə yandırıb?
 • Have we burnt; burned our hand with boiling water -biz əlimizi qaynar su ilə yandırmışıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has burnt a candle. -Peter şam yandırıb.
 • Passive Voice: A candle has been burnt by Peter. -şam Peter tərəfindən yandırılıb.

Burn Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am burning the candle at both ends -mən şamı hər iki ucunda yandırıram.
 • You are burning the candle at both ends -sən şamı hər iki ucunda yandırırsan.
 • He/she/it is burning the candle at both ends -o, şamı hər iki ucunda da yandırır.
 • We are burning the candle at both ends -biz şamı hər iki ucunda yandırırıq.
 • You are burning the candle at both ends -siz şamı hər iki ucunda yandırırsan.
 • They are burning the candle at both ends -onlar şamı hər iki ucunda yandırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you burning the candle at both ends? -sən şamı hər iki ucunda yandırmaqdasan?
 • İs Jennifer burning the candle at both ends? -Jennifer şamı hər iki ucunda da yandırmaqdadır?

Burn Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been burning the candle at both ends -mən şamı hər iki ucunda yandırırdın.
 • You have been burning the candle at both ends -sən şamı hər iki ucunda yandırırdın.
 • He/she/it has been burning the candle at both ends -o, şamı hər iki ucunda da yandırırdı.
 • We have been burning the candle at both ends -biz şamı hər iki ucunda yandırırıq.
 • You have been burning the candle at both ends -siz şamı hər iki ucunda yandırırdın.
 • They have been burning the candle at both ends -onlar şamı hər iki ucunda yandırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been burning the candle at both ends? -sən şamı hər iki ucunda yandırırdınmı?
 • Has Jennifer been burning the candle at both ends? -Jennifer şamı hər iki ucunda yandırırdı?

Burn Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I burnt; burned my tongue while eating -mən yemək yeyərkən dilimi yandırdım.
 • You burnt; burned your tongue while eating -sən yemək yeyərkən dilini yandırdı
 • He/she/it burnt; burned her tongue while eating -o, yemək yeyərkən dilini yandırdı
 • We burnt; burned our tongue while eating -biz yemək yeyərkən dilimizi yandırdıq
 • You burnt; burned your tongue while eating -siz yemək yeyərkən dilini yandırdı
 • They burnt; burned their tongues while eating -onlar yemək yeyərkən dillərini yandırdılar

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer burn her tongue while eating? -Jennifer yemək yeyərkən dilini yandırdı?
 • Did we burn our tongue while eating? -biz yemək yeyərkən dilimizi yandırdıq?

Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter burnt a candle -Peter şam yandırdı.
 • Passive Voice: A candle was burnt by Peter -şam Peter tərəfindən yandırıldı.

 Burn Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was burning the midnight oil -mən gecə yarısı yağı yandırırdım.
 • You were burning the midnight oil -sən gecə yarısını yandırırdın.
 • He/she/it was burning the midnight oil -o, gecə yarısını yandırırdı.
 • We were burning the midnight oil -biz gecə yarısını yandırırdıq.
 • You were burning the midnight oil -siz gecə yarısını yandırırdın.
 • They were burning the midnight oil -onlar gecə yarısını yandırırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer burning the midnight oil -Jennifer gecə yarısı yağı yandırırdı?
 • Were we burning the midnight oil -biz gecə yarısı yağı yandırırdıq?

Burn Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had burnt; burned the candle at both ends -mən şamı hər iki ucunda yandırmışdım.
 • You had burnt; burned the candle at both ends -sən şamı hər iki ucunda yandırmışdın.
 • He/she/it had burnt; burned the candle at both ends -o, şamı hər iki ucunda yandırmışdı.
 • We had burnt; burned the candle at both ends -biz şamı hər iki ucunda yandırmışdıq.
 • You had burnt; burned the candle at both ends -siz şamı hər iki ucunda yandırmışdınız.
 • They had burnt; burned the candle at both ends -onlar şamı hər iki ucunda yandırmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • had Jennifer burnt the candle at both ends? -Jennifer şamı hər iki ucunda yandırmışdı?
 • had we burnt the candle at both ends? -biz şamı hər iki ucunda yandırmışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had burnt a candle -Peter şam yandırıb.
 • Passive Voice: A candle had been burnt by Peter -şam Peter tərəfindən yandırılıb.

Burn Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been burning the candle at both ends -mən şamı hər iki ucunda da yandırmışdım.
 • You had been burning the candle at both ends -sən şamı hər iki ucunda yandırmışdın.
 • He/she/it had been burning the candle at both ends -o, şamı hər iki ucunda da yandırmışdı.
 • We had been burning the candle at both ends -biz şamı hər iki ucunda yandırmışdıq.
 • You had been burning the candle at both ends -siz şamı hər iki ucunda yandırmışdınız.
 • They had been burning the candle at both ends -onlar şamı hər iki ucunda yandırmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • had Jennifer been burning the candle at both ends? -Jennifer şamı hər iki ucunda yandırmışdı?
 • had we been burning the candle at both ends? -biz şamı hər iki ucunda yandırmışdıq?

Burn Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will burn my blue candle -mən mavi şamımı yandıracağam.
 • You will burn my blue candle -sən mənim mavi şamımı yandıracaqsan.
 • He/she/it will burn my blue candle -o, mənim mavi şamımı yandıracaq.
 • We will burn my blue candle -biz mənim mavi şamımı yandıracağıq
 • You will burn my blue candle -siz mənim mavi şamımı yandıracaqsan
 • They will burn my blue candle -onlar mənim mavi şamımı yandıracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • will Jennifer burn my blue candle? -Jennifer mənim mavi şamımı yandıracaq?
 • will we burn my blue candle -biz mənim mavi şamımı yandıracağıq?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will burn a candle -Peter şam yandıracaq.
 • Passive Voice: A candle will be burnt by Peter -şam Peter tərəfindən yandırılacaq.

Burn Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be burning my blue candle -mən mavi şamımı yandırmaqda olacam.
 • You will be burning my blue candle -sən mavi şamımı yandırmaqda olacaqsan.
 • He/she/it will be burning my blue candle -o, mavi şamımı yandırmaqda olacaqlar.
 • We will be burning my blue candle -biz mavi şamımı yandırmaqda olacağıq.
 • You will be burning my blue candle -siz mənim mavi şamımı yandırmaqda olacaqsınız.
 • They will be burning my blue candle -onlar mənim mavi şamımı yandırmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • will Jennifer be burning my blue candle? -Jennifer mənim mavi şamımı yandırmaqda olacaq?
 • will we be burning my blue candle? -biz mənim mavi şamımı yandırmaqda olacağıq?

Burn Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda daha detallı formada cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have burnt; burned my blue candle -mən mavi şamımı yandırmış olacağam.
 • You will have burnt; burned my blue candle -sən mənim mavi şamımı yandırmış olacaqsan.
 • He/she/it will have burnt; burned my blue candle -o, mənim mavi şamımı yandırmış olacaq.
 • We will have burnt; burned my blue candle -biz mənim mavi şamımı yandırmış olacağıq.
 • You will have burnt; burned my blue candle -siz mənim mavi şamımı yandırmış olacaqsınız.
 • They will have burnt; burned my blue candle -onlar mənim mavi şamımı yandırmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have burnt my blue candle? -Jennifer mənim mavi şamımı yandırmış olacaq?
 • Will we have burnt my blue candle? -biz mənim mavi şamımı yandırmış olacağıq?

Burn Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been burning the midnight oil lately -mən son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırmışam.
 • You will have been burning the midnight oil lately -sən son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırırsınız.
 • he/she/it will have been burning the midnight oil lately -o, son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırırdı.
 • we will have been burning the midnight oil lately -biz son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırırıq.
 • you will have been burning the midnight oil lately -siz son vaxtlar gecə yarısı yağı yandıracaqsan.
 • they will have been burning the midnight oil lately -onlar son vaxtlar gecə yarısı yağı yandıracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • will Jennifer have been burning the midnight oil lately -Jennifer son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırmaqda olacaq?
 • will we have been burning the midnight oil lately -biz son vaxtlar gecə yarısı yağı yandırmaqda olacağıq?

Burn – Burnt – Burnt – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “burn” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

1. Peter _____ a candle.

 • a) had burnt
 • b) has burnt
 • c) have burnt

2. The town was half ____ down in 1902.

 • a) burn
 • b) burnt
 • c) burns

3. Cars _____ and buildings set alight.

 • a) Was burnt
 • b) Will burnt
 • c) were burned

4. Protesters _____ effigies of the president.

 • a) Burned
 • b) Burns
 • c) Burn

5. His clothes were so old and dirty that she _____ them all.

 • a) Burn
 • b) burns
 • c) Burnt

6. We _____ most of our organic waste on a bonfire.

 • a) Had burn
 • b) Burn
 • c) Will burns

7. A lot of buildings in the old quarter were by now ______.

 • a) Burning
 • b) Burn
 • c) burned

8. I _____ all his letters.

 • a) Burnt
 • b) Burns
 • c) Has burn

9. The factory _____ to the ground.

 • a) Were burned
 • b) Have burned
 • c) Burned

10. He dropped his cigarette and _____a hole in his jacket.

 • a) Will burned
 • b) is burnt
 • c) Burnt

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. B
 7. A
 8. A
 9. C
 10. C

Burn – Burnt – Burnt – Test sualları PDF

Yuxarıda təqdim edilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkdən istifadə edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir