"Climb" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Climb” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Climb feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Climb feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “dırmaşmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Climb” şəklindədir.

Climb feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Climb” feilinin ikinci forması olan “Climbed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • They climbed up the mountain and reached the summit -onlar dağa qalxıb zirvəyə çatdılar.
 • Together they climbed the dark stairs -onlar birlikdə qaranlıq pilləkənlərə qalxdılar.
 • Tim climbed onto the garage roof -Tim qarajın damına çıxdı.
 • The bus climbed steadily up the road  -avtobus davamlı şəkildə yola qalxdı.
 • The old lady climbed up the stairs with difficulty -yaşlı xanım çətinliklə pilləkənlərdən qalxdı.

Climb feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “dırmaşmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Climbed” şəklindədir.

Climb feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Climb” feilinin üçüncü forması olan “Climbed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • They have climbed up the mountain and reached the summit -onlar dağa qalxıb zirvəyə çatıblar.
 • Together they have climbed the dark stairs -onlar birlikdə qaranlıq pilləkənlərə qalxıblar.
 • Tim has climbed onto the garage roof -Tim qarajın damına çıxıb.
 • The bus has climbed steadily up the road  -avtobus davamlı şəkildə yola qalxıb.
 • The old lady has climbed up the stairs with difficulty -yaşlı xanım çətinliklə pilləkənlərdən qalxıb.

Climb Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Climb feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Climb” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Climb Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Climb” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I laboriously climb to the top of the mountain usually -mən adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxıram.
 • You laboriously climb to the top of the mountain usually -sən adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • He/she laboriously climbs to the top of the mountain usually -o, adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır.
 • We laboriously climb to the top of the mountain usually -biz adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırıq.
 • You laboriously climb to the top of the mountain usually -siz adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • They laboriously climb to the top of the mountain usually -onlar adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do laboriously climb to the top of the mountain usually? -sən adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan?
 • Does Jennifer laboriously climb to the top of the mountain usually? -Jennifer adətən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır?

Climb Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Climb” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have climbed laboriously to the top of the mountain for five years -mən beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxıram.
 • You have climbed laboriously to the top of the mountain for five years -sən beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • He/she has climbed laboriously to the top of the mountain for five years -o, beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır.
 • We have climbed laboriously to the top of the mountain for five years -biz beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırıq.
 • You have climbed laboriously to the top of the mountain for five years -siz beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • They have climbed laboriously to the top of the mountain for five years -onlar beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you climbed laboriously to the top of the mountain for five years? -sən beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan?
 • Has Jennifer climbed laboriously to the top of the mountain for five years? -Jennifer beş ildir ki, zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır?

Climb Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am climbing laboriously to the top of the mountain now -mən indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxıram.
 • You are climbing laboriously to the top of the mountain now -sən indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • He/she is climbing laboriously to the top of the mountain now -o, indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır.
 • We are climbing laboriously to the top of the mountain now -biz indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırıq.
 • You are climbing laboriously to the top of the mountain now -siz indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan.
 • They are climbing laboriously climb to the top of the mountain now -onlar indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you climbing laboriously to the top of the mountain now? -sən indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırsan?
 • Is Jennifer climbing laboriously to the top of the mountain now? -Jennifer indi zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxır?

Climb Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -mən iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdayam.
 • You have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -sən iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdasan.
 • He/she have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -o, iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdadır.
 • We have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -biz iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdayıq.
 • You have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -siz iki saatdır ki,  zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdasan.
 • They have been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours -onlar iki saatdır ki,  zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours? -sən iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdasan?
 • Has Jennifer been climbing laboriously to the top of the mountain for two hours? -Jennifer iki saatdır ki,   zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqdadır?

Climb Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -mən dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdım.
 • You laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -sən dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdın.
 • He/she laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -o, dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdı.
 • We laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -biz dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdıq.
 • You laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -siz dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdınız.
 • They laboriously climbed to the top of the mountain yesterday -onlar dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer climb to the top of the mountain yesterday? -o, dünən dağın zirvəsinə qalxdı?
 • Did you climb to the top of the mountain yesterday? -o, dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxdın?

Climb Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır.

Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -mən dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdım.
 • You were climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -sən dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdın.
 • He/she was climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -o, dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdı.
 • We were climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -biz dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdıq.
 • You were climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -siz dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdınız.
 • They were climbing laboriously to the top of the mountain yesterday -onlar dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer climbing laboriously to the top of the mountain yesterday? -Jennifer dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdı?
 • Were we climbing laboriously to the top of the mountain yesterday? -biz dünən zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxırdıq?

Climb Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdım.
 • You had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdın.
 • He/she had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdı.
 • We had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdıq.
 • You had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdınız.
 • They had climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdı?
 • Had we climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdıq?

Climb Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdım.
 • You had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdın.
 • He/she had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdı.
 • We had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdıq.
 • You had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdınız.
 • They had been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdı?
 • Had we been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmışdıq?

Climb Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

I will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -mən sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacam.

You will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -sən sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaqsan.

He/she will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -o, sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaq.

We will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -biz sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacağıq.

You will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -siz sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaqsınız.

They will climb laboriously to the top of the mountain tomorrow -onlar sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaqlar.

 

Sual cümləsinə aid nümunələr:

Will you climb laboriously to the top of the mountain tomorrow? -sən sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaqsan?

Will Jennifer climb laboriously to the top of the mountain tomorrow? -Jennifer sabah zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxacaq?

 

Climb Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 

I will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacam.

You will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacaqsan.

He/she will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacaq.

We will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacacağıq.

You will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacaqsınız.

They will be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacaq.

 

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmaqda olacacaqsan?
 • Will Peter be Climbing your lunch in a paper bag when they arrived? -Peter onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmaqda olacaq?

Climb Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn, Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacam.
 • You will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaqsan.
 • He/she will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq.
 • We will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacacağıq.
 • You will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaqsınız.
 • They will have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq?
 • Will we have climbed laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacacağıq?

Climb Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacam.
 • You will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaqsan.
 • He/she will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq.
 • We will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacacağıq.
 • You will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaqsınız.
 • They will have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -Peter Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacaq?
 • Will we have been climbing laboriously to the top of the mountain when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda zəhmətlə dağın zirvəsinə qalxmış olacağıq?

Climb – Climbed – Climbed – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Climb” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. It is not easy ____ a bluff mountain.
 • A) climbs
 • B) to climb
 • C) have climbed

 

 1. We had _____ over a knife-edge mountain ridge.
 • A) is climbed
 • B) are climbed
 • C) to climb

 

 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Climb”?
 • A) am/is/are climbing
 • B) will climbing
 • C) am/is/are climb

 

 1. Which one is the right for Past Tense form of “Climb”?
 • A) am/is/are climb
 • B) was/were climb
 • C) climbed

 

 1. Which one is the right for Present Tense form of “Climb”?
 • A) climb/climbs
 • B) will climb
 • C) climbed

 

 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Climb”?
 • A) will climbing
 • B) will be climbing
 • C) will been climbed

 

 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Climb”?
 • A) has climbed
 • B) had climbed
 • C) had been climbed

 

 1. We _______ over a ten-foot wall to get into the garden.
 • A) has to climb
 • B) had to climb
 • C) have climbs

 

 1. The mountain was too sheer _____.
 • A) to climb
 • B) climb
 • C) has climb

 

 1. For safety, always _____ with a partner.
 • A) to climb
 • B) climb
 • C) climbs

 

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. A
 10. B

Climb – Climbed – Climbed – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir