Comparative və Superlative: detallı mövzu izahı - Wordly

Comparative və Superlative: detallı mövzu izahı


Comparative və Superlative_ detallı mövzu izahı

İngilis dilində qrammatik qaydalar Azərbaycan dilindəki qaydalar ilə bir çox halda oxşardırlar. Ancaq bəzi mövzular var ki, istifadə məqsədləri və yerləri asanlıqla qarışdırılar bilir. Baxmayaraq ki, başa düşülməsi olduqca asan və əyləncəlidir, Comparative Superlative mövzusu da bu qarışdırılan mövzuların başında gəlir. Comparative Superlative mövzusunda qaydalarını və istifadə formalarını başa düşmək üçün bəzi nöqtələri bilməyimiz vacibdir. O halda Comparative Superlative mövzu izahını və Comparative Superlative nümunələrini birlikdə incələyək.

Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • Comparative nədir?
 • Comparative cümlə necə qurulur?
 • Superlative nədir?
 • Superlative cümlə necə qurulur?
 • Comparative Superlative söz siyahısı
 • Ən çox istifadə edilən Comparative sözlər

Comparative nədir?

“Comparative” sözünün mənası “compare” feilinden gəlir. Compare sözünün Azərbaycan dilindəki mənası isə “qarşılaşdırmaq” deməkdir. Beləliklə, Comparative adjectives ‘qarşılaşdırma sifətləri’ olaraq tərcümə edilir.

Qarşılaşdırma sifətləri, birdən çox insanı, əşyanı, heyvanı, qısacası, hər hansı birdən çox şeyi müqayisə etmək, qarşılaşdırmaq məqsədi ilə istifadə edilir. Məsələn, bir uşağın digərinə “mənim atam sənin atandan daha güclüdür” deməsi iki uşağın atalarının güc mövzusunda müqayisə edilməsi mənasına gəlir. İngilis dilində bu növ cümlələri qurmaq üçün comparative-e ehtiyac duyulur.

My father is stronger than your father -mənim atam sənin atandan daha güclüdür.

Comparative cümlə necə qurulur?

Aşağıda Comparative cümlə qurma formulu verilmişdir. Comparative istifadə etmək üçün əməl etməli olduğumuz formul belədir: Subject (Noun) + Verb + Adjective + Than + Object (Noun), yəni Subyekt (İsim) + Feil + Sifət + Than sözü + obyekt (İsim)

Sifətə “daha” mənası qatan “-er” və “more” şəkilçilərinin əlavə edilməsi ilə yaranan strukturlardır. Azərbaycan dilində müqayisə sifətləri olaraq ifadə edilirlər. Cümlənin quruluşu; sifat + -er / more + sifat + than şəklindədir:

She is more intelligent than she looks -O, göründüyündən daha ağıllıdır.

Bu quruluş Azərbaycan dilinə “… -dən daha + sifət” şəklində tərcümə edilir. İngilis dilində bu kimi sifətlər qaydalı və qaydasız olmaqla, iki yerə ayrılır.

Bununla bağlı cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • John is taller than Jane -John Jane-dən daha uzundur.
 • That film was nicer than this -O film bundan daha yaxşı idi.
 • He is more popular than his friends -O, dostundan daha populyardır.
 • This car is more expensive than the other car -Bu maşın digər maşından daha bahalıdır.
 • A stone is bigger than a pebble -Bir daş bir çınqıldan daha böyükdür.
 • Summer is hotter than winter -Yay qışdan daha istidir.
 • A cat is slower than a cheetah -Bir pişik bir Çitadan daha yavaşdır.
 • Mr. Smith is older than Mr. Johns -Cənab Smith, Cənab Johns-dan daha yaşlıdır.
 • Max is better at maths than David, but is worse at maths than Sarah -Maks riyaziyyatda Davidden daha yaxşıdır, lakin riyaziyyatda Sarahdan daha pisdir.
 • Fruit is healthier than chocolate -Meyvə şokoladdan daha sağlamdır (faydalı).
 • Trains are more expensive than buses in London -Qatarlar Londonda avtobuslardan daha bahalıdır.

Superlative nədir?

Superlative sözünün mənası “super” sözündən gəlməkdədir. Üstün, superlik kimi mənaları olan bu söz, superlative adjectives qəlibini “üstünlük bildirən sifətlər” olaraq müəyyən etməyə kömək edir. Üstünlük bildirən sifətlər, eyni zamanda qarşılaşdırma sifətləri kimi müqayisə bildirirlər. Ancaq aralarında müəyyən fərqlər vardır.

Üstünlük sifətləri, iki şeyi bir-biri ilə yox, bir şeyi digər hər şey ilə müqayisə edər. Bir şəxsin, obyektin və ya heyvanın digər bütün şeylərlə müqayisədə nə qədər üstün olduğunu bildirir. Yəni superlative mövzusunda vacib olan, müəyyən bir mövzuda bir şeyin digər hər şey ilə müqayisə edilməsidir. Comparative kimi “daha” yox, “ən” mənasını ifadə edir. Məsələn, “mənim atam dünyadakı ən güclü insandır” deyən uşaq, atasını güc mövzusunda dünyadakı digər hər kəslə müqayisə etməkdə və üstün görməkdədir. Belə bir cümlə qurmaq üçün superlative mövzusuna ehtiyac vardır.

My father is the strongest person in this world -Mənim atam bu dünyadakı ən güclü insandır.

Superlative cümlə necə qurulur?

Superlative istifadəsi üçün əməl etməli olduğumuz formul belədir: Subject (Noun) + Verb + The + Adjective + Object (Noun), yəni Subyekt (İsim) + Feil + The sözü + Sifət + Obyekt (İsim)

 • My sister is the most beautiful girl in her class -Mənim bacım sinfindəki ən gözəl qızdır.
 • Some films are more boring than others -bəzi filmlər digərlərindən daha sıxıcıdır.
 • That small boy’s life is more tragic than his father’s -O balaca oğlanın həyatı atasınınkından daha faciəlidir.
 • Trains are the most expensive transport in London -Qatarlar Londonda ən bahalı nəqliyyatdır.
 • Hannah is the tallest person in her family -Hanna ailəsindəki ən hündür insandır.
 • Grapefruit is the healthiest fruit -Qreyfurt ən sağlam meyvədir.
 • Max is the best at maths in his class, but is the worst at chemistry -Maks, sinifində Riyaziyyat üzrə ən yaxşısıdır, amma Kimyada ən pisdir.

Comparative Superlative söz siyahısı

Aşağıda comparative adjective-n olduğu cümlələrdə əməl etməli olduğumuz bir neçə sadə qayda göstərilmişdir;

Əgər sifət tək hecalıdırsa, o zaman sifətin sonuna -er şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, Longer, bigger, smaller.

 • My car is faster than yours -mənim maşınım səninkindən daha sürətlidir.
 • Women are generally shorter than men -Adətən qadınlar kişilərdən daha qısa olurlar.
 • Your dog is faster than Jim’s dog -Sənin itin Jimin itindən daha sürətlidir.
 • The rock is higher than the roof -Qaya damdan daha yüksəkdir.
 • Jim and Jack are both fast, but Jack is faster -Cim və Cek hər ikisi sürətlidir, lakin Cek daha sürətlidir.

Əgər sifət iki hecalıdırsa və sonu “y” hərfi ilə bitirsə, o zaman “y” hərfi düşür və sifətin sonune -ier şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, Happy -> happier.

 • In India cows are holier than any other animals -Hindistanda inəklər digər heyvanlardan daha müqəddəsdir.
 • English is easier than French -İngilis dili Fransız dilindən daha asandır.

Əgər sifət iki və daha çox hecalıdırsa, o zaman sifət şəkilçi qəbul etməz və sifətdən əvvələ “more” sözü əlavə edilər. Məsələn, more expensive.

 • Her new dress is more beautiful than her old one -onun yeni donu köhnəsindən daha gözəldir.
 • Nowadays cities are more attractive than villages -Günümüzdə şəhərlər kəndlərdən daha cəlbedicidirlər.

Qeyd 1:“More and more” və “-er and -er” qəlibindən istifadə edilərək getdikcə artan və ya azalan işlər izah edilə bilər.

 • She is becoming more and more aggressive -O, get-gedə aqressivləşir.
 • I am more doubtful nowaday than I used to -mən bu günlərdə əvvəlkindən daha şübhəciləm.

Superlative Adjectives quruluşlu cümlələrdə isə cümlədəki sözlərin sıralaması bu formada olmalıdır.

Bu formulda sifət ilə bağlı əməl etməli olduğumuz bir neçə sadə qayda isə belədir:

Əgər sifət tək hecalıdırsa, o zaman sifətin sonuna ‘-est’ şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, longest, biggest, smallest kimi.

 • You are the richest man in this company -Sən bu şirkətdəki ən varlı adamsan.
 • That man is the fattest man I have ever seen -bu kişi indiyə qədər gördüyüm ən kök insandır.
 • This is the cheapest raincoat in my shop -bu, dükandakı ən ucuz plaşdır.
 • Cheetah is the fastest animal in the world -Çita dünyadakı ən sürətli heyvandır.
 • My house is the largest one in our neighborhood -mənim evim qonşuluqdakı ən böyük evdir.
 • This is the smallest bird I’ve ever seen -Bu, gördüyüm ən kiçik quşdur.
 • Your dog was the fastest of any dog in the race -Sizin itiniz yarışdakı istənilən itdən ən sürətli idi.

Əgər sifət iki hecalıdırsa və sonu “y” hərfi ilə bitirsə, o zaman “y” hərfi düşür və sifətin sonuna -iest şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, Happy -> happiest kimi.

 • In your class the prettiest girl is Jennifer -sənin sinfimdə ən qəşəng qız Jenniferdir.
 • Chimpanzee is the happiest animal in the National Park -Milli parkdakı ən xoşbəxt heyvan şimpanzedir.

Əgər sifət uzundursa, yəni iki və daha çox hecalıdırsa, sifət şəkilçi qəbul etmir və sifətdən əvvəl “most” sözü gəlir. Məsələn, “The most expensive” kimi.

Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir.

 • She is the prettiest girl I have ever seen -O, gördüyüm ən gözəl/xoş qızdır.
 • Mount Everest is the highest mountain in the world -Everest dağı dünyadakı ən yüksək dağdır.
 • This must be the hottest day of the year -Bu ilin ən isti günü olmalıdır.
 • He is the most intelligent boy in the class -o, sinifdəki ən intellektli oğlandır.
 • Health is the most important thing -sağlamlıq ən vacib şeydir.
 • This bus is the fastest bus -bu avtobus ən sürətli avtobusdur.
 • This chair is the most comfortable chair -bu stul ən rahat stuldur.
 • Mr. President is the most successful politician in the world -Cənab prezident dünyadakı ən uğurlu siyasətçidir.
 • The sofa is the most comfortable piece of furniture in the garden -Divan obağdakı ən rahat mebeldir.
 • Your story is the most unbelievable one I’ve ever heard -sənin hekayən indiyə qədər eşitdiyim ən inanılmaz hekayədir.

Qeyd 1: Clever, quiet, simple və narrow sifətləri comparative və superlative olaraq istifadə zamanı həm tək hecalı sifət, həm də çox hecalı sifət qaydasına görə şəkilçi qəbul edirlər. Bundan əlavə, -ow, -er  və -le hecaları ilə bitən sifətlər və handsome, polite, tired, quiet, pleasant, stupid, cruel, wicked, common sözlər də eyni qaydaya tabedir.

 • A monkey is cleverer / more clever than a donkey -Meymun eşşəkdən daha ağıllıdır.
 • The poor woman has the hollowest / the most hollow cheeks I’ve ever seen -Kasıb və yaşlı qadın həyatımda gördüyüm ən çökmüş yanaqlara sahibdir.
 • The apricot tree is the gentlest / most gentle tree in my garden -Ərik ağacı bağçamdakıl ən mülayim ağacdır.

Qeyd 2: Bad, good və far sifətləri qaydalara uyğun olmayan istisnalardır. Bunların comparative və superlative formlarını əzbərləmək lazımdır.

 • Today is the worst day I’ve had in a long time -Bu gün uzun müddətdir ki, yaşadığım ən pis gündür.
 • Your dress is better than hers -sənin donun onunkundan yaxşıdır.
 • This is the least expensive dress in the store -Mağazadakı ən az bahalı dondur.
 • This dress is less expensive than that one -Bu don digərindən daha az ucuzdur.
 • His house is far from town, but her house is even farther -Onun (kişi c) evi şəhərdən çox uzaqdır, amma onun (qadın c) evi daha da uzaqdadır.

Qeyd 3: “Ən” formalı müqayisə növündə, sifətdən əvvəl “the” və ya “my, his” kimi yiyəlik bildirən sözlərdən istifadə edilməlidir: She is my best friend – o, mənim ən yaxşı dostumdur.

Aşağıda ən çox istifadə edilən 30 sifətin comparative superlative formaları verilmişdir.

Small -balaca smaller -daha balaca the smallest -ən balaca
Cheap -ucuz cheaper -daha ucuz the cheapest  -ən ucuz
Young -cavan Younger -daha cavan the youngest -ən cavan
old -köhnə older -daha köhnə the oldest -ən yaşlı
new -yeni newer -daha yeni the newest -ən yeni
tall -hündür taller -daha hündür the tallest -ən hündür
Short -qısa shorter -daha qısa the shortest -ən qısa
long  -uzun longer -daha uzun the longest -ən uzun
cold -soyuq colder -daha soyuq the coldest -ən soyuq
fast -cəld faster -daha cəld the fastest -ən sürətli
slow -yavaş slower -daha yavaş the slowest -ən yavaş
high -yüksək higher -daha yüksək the highest -ən yüksək
low -aşağı lower -daha az the lowest -ən az
near -yaxın nearer -daha yaxın the nearest -ən yaxın
thick -qalın thicker -daha qalın the thickest -ən qalın
Strong -güclü  Stronger -daha güclü  the strongest -ən güclü
Weak -zəif  the weaker -daha zəif  the weakest -ən zəif
clean -təmiz the cleaner -daha təmiz the cleanest -ən təmiz
Poor -kasıb  the poorer -daha kasıb  the poorest -ən kasıb
rich -varlı the richer -daha varlı the richest -ən varlı
Light -yüngül the lighter -daha yüngül the lightest -ən yüngül
cool  -sərin the cooler -daha sərin the coolest -ən sərin
clever -ağıllı the cleverer -daha ağıllı the cleverest -ən ağıllı
dark -tünd the darker -daha tünd the darkest -ən tünd
great -böyük greater -daha böyük the greatest -ən böyük
Big -böyük bigger -daha böyük the biggest -ən böyük
hot -isti hotter -daha isti the hottest -ən isti
sad -qəmgin sadder -daha qəmgin the saddest -ən qəmgin
fat -kök fatter -daha kök the fattest -ən kök
thin -nazik thinner -daha nazik the thinnest -ən zəif
Ən çox istifadə edilən 30 comparative superlative sifətlər

Ən çox istifadə edilən Comparative və Superlative sözlər

Aşağıda İngilis dilində ən çox istifadə edilən Comparative və Superlative sözlər siyahısı verilmişdir:

Adjective Comparative Superlative
Angry Angrier angriest
Bad Worse worst
Big Bigger biggest
Black Blacker blackest
Bland Blander blandest
Bloody Bloodier bloodiest
Blue Bluer bluest
Bold Bolder boldest
Bossy Bossier bossiest
Brave Braver bravest
Brief Briefer briefest
Bright Brighter brightest
Broad Broader broadest
Busy Busier busiest
Calm Calmer calmest
Cheap Cheaper cheapest
Chewy Chewier chewiest
Chubby Chubbier Chubbiest
Classy Classier classiest
Clean Cleaner Cleanest
Clear Clearer Clearest
Clever Cleverer cleverest
Close Closer closest
Cloudy Cloudier Cloudiest
Clumsy clumsier Clumsiest
Coarse Coarser Coarsest
Cold Colder Coldest
Cool Cooler coolest
Crazy Crazier Craziest
Creamy creamier Creamiest
Creepy Creepier Creepiest
Crispy Crispier Crispiest
Cruel Crueller cruellest
Crunchy crunchier crunchiest
Curly Curlier curliest
Curvy Curvier curviest
Cute Cuter cutest
Damp Damper Dampest
Dark Darker Darkest
Deadly Deadlier deadliest
Deep Deeper Desspest
Dense Denser Densest
Dirty Dirtier Dirtiest
Dry Drier Driest
Dull Duller Dullest
Dumb Dumber Dumbest
Dusty Dustier Dustest
Early Earlier earliest
Easy Easier easiest
Faint Fainter faintest
Fair Fairer fairest
Fancy Fancier fancest
Far further/farther furthest/farthest
Fast Faster fastest
Fat Fatter fattest
Few Fewer Fewest
Fierce Fiercer fiercest
Filthy Filthier filthiest
Fine Finer finest
Firm Firmer firmest
Fit Fitter fittest
Flaky Flakier flakiest
Flat Flatter flattest
Fresh Fresher freshest
Friendly friendlier frendliest
Full Fuller fullest
Funny Funnier funniest
Gentle Gentler Gentlest
Gloomy gloomier gloomiest
Good Better best
Grand Grander grandest
Grave Graver gravest
Greasy Greasier greasiest
Great Greater greatest
Greedy Greedier greediest
Gross Grosser grossest
Guilty Guilter guiltiest
Hairy Hairier hairiest
Handy Handier Handiest
Happy Happier Happiest
Hard Harder Hardest
Harsh Harsher Harshest
Healthy healthier healthiest
Heavy Heavier Heaviest
High Higher Highest
Hip Hipper hippest
Hot Hotter hottest
Humble humbler humblest
Hungry hungrier hungriest
İcy İcier iciest
İtchy İtchier itchiest
Juicy Juicier juiciest
Kind Kinder kindest
Large Larger largest
Late Later latest
Lazy Lazier laziest
Light Lighter lightest
Likely Likelier likeliest
Little Littler littlest
Lively Livelier liveliest
Lonely Lonlier loneliest
Long Longer longest
Loud Louder loudest
Lovely Lovelier loveliest
Low Lower lowest
Mad Madder Maddest
Mean Meaner Meanest
Messy Messier messiest
Mild Milder mildest
Moist Moister moistest
Narrow narrower narrowest
Nasty Nastier nastiest
Naughty naughtier naughtiest
Near Nearer nearest
Neat Neater neatest
Needy Needier neediest
New Newer newest
Nice Nicer nicest
Noisy Noisier noisiest
Odd Odder oddest
Oily Oilier oiliest
Old older/elder oldest/eldest
Plain Plainer plainest
Polite Politer politest
Poor Poorer poorest
Pretty Prettier prettiest
Proud Prouder proudest
Püre Purer purest
Quick Quicker quickest
Quiet Quieter quietest
Rare Rarer rarest
Raw Rawer rawest
Rich Richer richest
Ripe Riper ripest
Risky Riskier riskiest
Roomy Roomier roomiest
Rough Rougher roughest
Rude Ruder rudest
Rusty Rustier rustiest
Sad Sadder saddest
Safe Safer safest
Salty Saltier saltiest
Sane Saner sanest
Scary Scarier scariest
Shallow shallower shallowest
Sharp Sharper sharpest
Shiny Shinier shiniest
Short Shorter shortest
Shy Shyer shyest
Silly Sillier silliest
Simple Simpler simplest
Sincere Sincerer sincerest
Skinny Skinnier Skinniest
Sleepy sleepier sleepiest
Slim slimmer slimmest
Slimy slimier slimiest
Slow slower slowest
Small smaller smallest
Smart smarter smartest
Smelly smellier smelliest
Smoky smokier smokiest
Smooth smoother smoothest
Soft softer softest
Soon sooner soonest
Sore sorer sorest
Sorry sorrier sorriest
Sour sourer sourest
Spicy spicier spiciest
Steep steeper Steepest
Stingy stingier Stingiest
Strange stranger strangest
Strict stricter Strictest
Strong stronger strongest
Sunny sunnier Sunniest
Sweaty sweatier sweatiest
Sweet sweeter sweetest
Tall taler tallest
Tan tanner tannest
Tasty tastier tastiest
Thick thicker thickest
Thin thinner thinnest
Thirsty thirstier thirstiest
Tiny tinier tiniest
Tough tougher toughest
True truer truest
Ugly uglier ugliest
Warm warmer warmest
Weak weaker weakest
Wealthy wealthier wealthiest
Weird weirder weirdest
Wet wetter wettest
Wide wider widest
Wild wilder wildest
Windy windier windiest
Wise wiser wisest
Worldly worldlier worldliest
Worth worthier worthiest
young younger youngest
Sifətlərin comparative superlative formaları

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman İngilis dilində söz əzbərləmə proqramı olan Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir