"Creep" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Creep” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


“Creep” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Creep feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “seçmək, seçilmək” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Crept” şəklindədir.

Creep feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Creep” feilinin ikinci forması olan “Crept” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She crept silently out of the room -o, səssiscə otaqdan çıxdı.
 • The cat crept silently towards the bird -pişik səssizcə quşa doğru sürüşdü.
 • He crept into the house trying not to make a sound -o, səs çıxarmamaya çalışaraq evin içinə girdi.
 • We crept carefully along the narrow ledge -biz dar çıxıntıda diqqətlə süründük.
 • She crept from the bed and fumbled for her dressing gown -o, yataqdan süzüldü və xalatını götürməyə çalışdı.

Creep feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “seçmək, seçilmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Crept” şəklindədir.

Creep feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Creep” feilinin üçüncü forması olan “Crept” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She has crept silently out of the room -o, səssiscə otaqdan çıxmışdı.
 • The cat has crept silently towards the bird -pişik səssizcə quşa doğru sürüşmüşdü.
 • He has crept into the house trying not to make a sound -o, səs çıxarmamaya çalışaraq evin içinə girmişdi.
 • We have crept carefully along the narrow ledge -biz dar çıxıntıda diqqətlə sürünmüşdük.
 • She has crept from the bed and fumbled for her dressing gown gown -o, yataqdan süzülmüş və xalatını götürməyə çalışmışdı.

Creep Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Creep feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “creep” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Creep Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Creep” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I creep on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünürəm (adətən)
 • You creep on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən (adətən)
 • She/he creeps on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünür (adətən).
 • We creep on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürük (adətən).
 • You creep on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünürsünüz (adətən).
 • They creep on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünürlər (adətən)

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you creep on all fours like a cat? -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən (adətən)?
 • Does Jennifer creep on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünür (adətən)?

Creep Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “creep” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have crept on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşəm.
 • You have crept on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüsən.
 • She/he has crept on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünüb.
 • We have crept on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüşük.
 • You have crept on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünmüşünüz.
 • They have crept on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünüblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you crept on all fours like a cat? -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüsən?
 • Has Jennifer crept on all fours like a cat? – Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünüb?

Creep Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am creeping on all fours like a cat -mən (indicə) pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünürəm.
 • You are creeping on all fours like a cat -sən (indicə) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən.
 • She/he is creeping on all fours like a cat -o, (indicə) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən.
 • We are creeping on all fours like a cat -biz (indicə) pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürsən.
 • You are creeping on all fours like a cat -siz (indicə) pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünürsən.
 • They are creeping on all fours like a cat -onlar (indicə)pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünürsən.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you creeping on all fours like a cat? – sən (indicə) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən?
 • Is Jennifer creeping on all fours like a cat? – Jennifer (indicə) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünür?

Creep Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been creeping on all fours like a cat -mən (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünürəm.
 • You have been creeping on all fours like a cat -sən (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürsən.
 • She/he has been creeping on all fours like a cat -o, (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünür.
 • We have been creeping on all fours like a cat -biz (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürük.
 • You have been creeping on all fours like a cat -siz (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünürsünüz.
 • They have been creeping on all fours like a cat -onlar (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been creeping on all fours like a cat? -sən bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idin?
 • Has Jennifer been creeping on all fours like a cat? -Jennifer bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idi?

Creep Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I crept on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə süründüm.
 • You crept on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə süründün.
 • She/he crept on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə süründü.
 • We crept on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə süründük.
 • You crept on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə süründünüz.
 • They crept on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə süründülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer creep on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə süründü?
 • Did we creep on all fours like a cat? -biz pişik kimi dörd ayağının üstündə süründük?

Creep Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was creeping on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünürdülər.
 • You were creeping on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürdün.
 • She/he was creeping on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürdü.
 • We were creeping on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürdük.
 • You were creeping on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünürdünüz.
 • They were creeping on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünürdülər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer creeping on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünürdü?
 • Were we creeping on all fours like a cat? – biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünürdük?

Creep Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had crept on all fours like a cat  -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdüm.
 • You had crept on all fours like a cat  -sən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdün.
 • She/he had crept on all fours like a cat  -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüşdü.
 • We had crept on all fours like a cat  -biz pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdük.
 • You had crept on all fours like a cat  -siz pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdünüz.
 • They had crept on all fours like a cat  -onlar pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer crept on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüşdü?
 • Had we crept on all fours like a cat? -bizpişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüşdük?.

Creep Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been creeping on all fours like a cat -mən (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüşdüm.
 • You had been creeping on all fours like a cat -sən (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüşdün.
 • She/he had been creeping on all fours like a cat -o, (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüşdü.
 • We had been creeping on all fours like a cat -biz (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüşdük.
 • You had been creeping on all fours like a cat -siz (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünmüşdünüz.
 • They had been creeping on all fours like a cat -onlar (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünmüşdülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been creeping on all fours like a cat? – Jennifer (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüşdü.
 • Had we been creeping on all fours like a cat? -biz (bir müddətdir ki) pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüşdük?

Creep Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will creep on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünəcəyəm.
 • You will creep on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünəcəksən.
 • She/he will creep on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünəcək.
 • We will creep on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünəcəyik.
 • You will creep on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünəcəksiniz.
 • They will creep on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you creep on all fours like a cat? – sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünəcəksən?
 • Will Jennifer creep on all fours like a cat? – Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünəcək?

Creep Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be creeping on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacağam.
 • You will be creeping on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaqsan.
 • She/he will be creeping on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaq.
 • We will be creeping on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünməkdə olacağıq.
 • You will be creeping on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünməkdə olacaqsınız.
 • They will be creeping on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be creeping on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaq?
 • Will we be creeping on all fours like a cat? – biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünməkdə olacağıq.

Creep Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıdakı cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I will have crept on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünmüş olacam.
 • You will have crept on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüş olacaqsan.
 • She/he will have crept on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüş olacaq.
 • We will have crept on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüş olacağıq.
 • You will have crept on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağınızın üstündə sürünmüş olacaqsınız.
 • They will have crept on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünmüş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have crept on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünmüş olacaq?
 • Will we have crept on all fours like a cat? – biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünmüş olacağıq?

Creep Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been creeping on all fours like a cat -mən pişik kimi dörd ayağımın üstündə sürünməkdə olacağam.
 • You will have been creeping on all fours like a cat -sən pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaqsan.
 • She/he will have been creeping on all fours like a cat -o, pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaq?
 • We will have been creeping on all fours like a cat -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünməkdə olacağıq.
 • You will have been creeping on all fours like a cat -siz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünməkdə olacaqsınız.
 • They will have been creeping on all fours like a cat -onlar pişik kimi dörd ayaqlarının üstündə sürünməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been creeping on all fours like a cat? -Jennifer pişik kimi dörd ayağının üstündə sürünməkdə olacaq?
 • Will we have been creeping on all fours like a cat? -biz pişik kimi dörd ayağımızın üstündə sürünməkdə olacağıq?

Creep – Crept – Crept – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Creep” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

1. He _____ into the house trying not to make a sound.

 • A) have crept
 • B) crept
 • C) will creeps

2. “Biz dar çıxıntıda diqqətlə sürünmüşdük” cümləsi İngilis dilinə necə tərcümə edilir?

 • A) We have crept carefully along the narrow ledge.
 • B) We has crept carefully along the narrow ledge.
 • C) We have creeps carefully along the narrow ledge.

3. I _____ on all fours like a cat.

 • A) has crept
 • B) creeps
 • C) had crept

4. The children ______ across the lawn and hid behind the bushes.

 • A) is creep
 • B) crept
 • C) creeps

5. A few mistakes always _____ in during the editing process.

 • A) creeps
 • B) will creep
 • C) creep

6. Johann would _____ into the gallery to listen to the singers.

 • A) creep
 • B) creeps
 • C) crept

7. Love _____ where it may not go.

 • A) is crept
 • B) will creep
 • C) have crept

8. Kindness ______ where it may not go.

 • A) will creep
 • B) will creeps
 • C) creeps

9. They’ll _____ up on you while you’re asleep.

 • A) creeps
 • B) crept
 • C) creep

10. Does Jennifer _____ on all fours like a cat?

 • A) creeps
 • B) creep
 • C) will creep

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. C
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B

Creep – Crept – Crept – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir