David Guatta – Say My Name  mahnı sözlərinin tərcüməsi - Wordly

David Guatta – Say My Name  mahnı sözlərinin tərcüməsi


David Guatta Say My Name mahnı sözlərinin tərcüməsi

İngilis dilində mahnı dinləməyin İngilis dilimizin inkişafı üçün verdiyi töhfə haqqında əvvəlki yazılarımızda danışmışıq. Bu yazımızda dinləyə biləcəyiniz bir digər mahnı olan “Careless Whisper” mahnısının İngilis dilində sözləri, Azərbaycan dilinə tərcüməsi və İngilis dilindəki transkripsiyası ilə tanış olaq.

David Guatta – Say My Name mahnısının İngilis dilində sözləri

“Say my name” mahnısının İngilis dilində sözləri belədir:

 • You’ve been dressing up the truth
 • I’ve been dressing up for you
 • Then you leave me in this room, this room
 • Pour a glass and bite my tongue
 • You say I’m the only one
 • If it’s true, then why you running, you running
 • Oh-woah-oah
 • If you’re really being honest
 • If you really want this (Oh-woah-oah)
 • Why you acting like a stranger?
 • What’s with your behavior? (Oh-woah-oah)
 • Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you
 • Say my name, say my name
 • I am dying to believe you
 • I feel alone in your arms
 • I feel you breaking my heart
 • Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you
 • Let me hear you
 • I got darkness in my head
 • Don’t believe a word you said
 • Still I let you in my bed, my bed (yeah)
 • Got too many different sides
 • Got dishonour in your eyes
 • Something has to change tonight, tonight, tonight
 • Oh-woah-oah
 • If you’re really being honest
 • If you really want this (Oh-woah-oah)
 • Why you acting like a stranger?
 • What’s with your behavior? (Oh-woah-oah)
 • Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you
 • Say my name, say my name
 • I am dying to believe you
 • I feel alone in your arms
 • I feel you breaking my heart
 • Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you
 • Yeah, yeah
 • Let me hear you
 • Yeah, woo, woo, woo
 • Let me hear you
 • You’re too hot to handle
 • Let me hear you
 • For my only babe
 •  Listen as I say your name (Rra)
 • From Medellin to London
 • When I call you evil responds (Leggo)
 • Doesn’t ask when, just where (No,no)
 • You let yourself go, addicted to the forbidden
 • An addiction you can control
 • And you let yourself go real hot on the floor (Yeah)
 • Everything you have shows, why is it given?
 • Biting my lips you will see
 • That nobody else’s on my way (Yeah-yeah)
 • Nothing has to matter
 • Leave it behind, you’re with me
 • Biting my lips you will see
 • That nobody else’s on my way
 • Nothing has to matter
 • Leave it behind, you’re with me
 •  Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you
 • Say my name, say my name
 • I am dying to believe you
 • I feel alone in your arms
 • I feel you breaking my heart
 • Say my name, say my name
 • If you love me, let me hear you

David Guatta – Say My Name mahnısının Azərbaycan dilində sözləri

“Say my name” mahnı sözlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi aşağıdakı kimidir:

 • Reallığı geyinmisən
 • Sənin üçn geyindim
 • Sonra sən məni bu otaqda tərk etdin, bu otaqda
 • Bir stəkan boşalt və dilini dişlə
 • Mənim tək olduğumu dedin
 • Əgər bu doğrudursa, o zaman niyə qaçırsan, qaçırsan
 • Oh-woah-oah
 • Əgər həqiqətən də dürüst olursansa,
 • Əgər həqiqətən də bunu istəyirsənsə
 • Niyə bir yad kimi davranırsan?
 • Nədir bu davranışların?
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver
 • Adımı de, adımı de
 • Sənə inanmaq üçün ölürəm
 • Qollarında tək hiss edirəm
 • Qəlbimi qırdığını hiss edirəm
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver
 • Səni eşitməyimə icazə ver
 • Ağlımda qaranlıq var
 • Dediyin bir sözə belə inanmıram
 • Hələ də yatağımda sənə icazə verirəm, yatağımda
 • Çox fərqli yönlər var
 • Gözlərində qürursuzluq var
 • Bu gecə nə isə dəyişməlidir, bu gecə, bu gecə
 • Oh-woah-oah
 • Əgər həqiqətən də dürüst olursansa,
 • Əgər həqiqətən də bunu istəyirsənsə
 • Niyə bir yad kimi davranırsan?
 • Nədir bu davranışların?
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver
 • Adımı de, adımı de
 • Sənə inanmaq üçün ölürəm
 • Qollarında tək hiss edirəm
 • Qəlbimi qırdığını hiss edirəm
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver
 • Hə, hə
 • Səni eşitməyimə icazə ver
 • Hə, woo, woo, woo
 • Səni eşitməyimə icazə ver
 • Sən kandelasan
 • Səni eşitməyimə icazə ver
 • Tək mənim körpəm sənsən
 • Gəl gedək, gəl
 • Adını dediyim zaman dinlə
 • Meddelin-dən Londona
 • Sənə pis cavablar verdiyim zaman
 • O zaman harada olduğumu soruşma
 • Getməyinə icazə verdimmi?
 • Necə yoxlayacağımız bildiyimiz bir bağlılıq
 • Və sən yolda ən atəşli olmana icazə verdin
 • Hər şeyə sahib olduqlarını sənə göstərsinlər
 • Heç kim mənim yolumda deyil
 • Problem varsa,
 • Bunu arxanda burax, mənimlə birlikdəsən
 • Problem varsa,
 • Bunu arxanda burax, mənimlə birlikdəsən
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver
 • Adımı de, adımı de
 • Sənə inanmaq üçün ölürəm
 • Qollarında tək hiss edirəm
 • Qəlbimi qırdığını hiss edirəm
 • Adımı de, adımı de
 • Əgər məni sevirsənsə, səni eşitməyimə icazə ver

David Guatta – Say My Name mahnısının İngilis dilində oxunuşu

Mahnının həm sözlərini, həm də Azərbaycan dilinə tərcüməsini öyrəndik. Yaxşı, bəs bu mahnının sözlərinin oxunuşu necədir? Maraqlıdırsa, bu başlıq altında mahnının oxunuş qaydasını öyrənə bilərsiniz.

 • juːv biːn ˈdrɛsɪŋ ʌp ðə truːθ
 • aɪv biːn ˈdrɛsɪŋ ʌp fɔː juː
 • ðɛn juː liːv miː ɪn ðɪs ruːm, ðɪs ruːm
 • pɔːr ə glɑːs ænd baɪt maɪ tʌŋ
 • juː seɪ aɪm ði ˈəʊnli wʌn
 • ɪf ɪts truː, ðɛn waɪ juː ˈrʌnɪŋ, juː ˈrʌnɪŋ
 • əʊ-woah-oah
 • ɪf jʊə ˈrɪəli ˈbiːɪŋ ˈɒnɪst
 • ɪf juː ˈrɪəli wɒnt ðɪs (əʊ-woah-oah)
 • waɪ juː ˈæktɪŋ laɪk ə ˈstreɪnʤə?
 • wɒts wɪð jɔː bɪˈheɪvjə? (əʊ-woah-oah)
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • aɪ æm ˈdaɪɪŋ tuː bɪˈliːv juː
 • aɪ fiːl əˈləʊn ɪn jɔːr ɑːmz
 • aɪ fiːl juː ˈbreɪkɪŋ maɪ hɑːt
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː
 • lɛt miː hɪə juː
 • aɪ gɒt ˈdɑːknɪs ɪn maɪ hɛd
 • dəʊnt bɪˈliːv ə wɜːd juː sɛd
 • stɪl aɪ lɛt juː ɪn maɪ bɛd, maɪ bɛd (jeə)
 • gɒt tuː ˈmɛni ˈdɪfrənt saɪdz
 • gɒt dɪsˈɒnər ɪn jɔːr aɪz
 • ˈsʌmθɪŋ hæz tuː ʧeɪnʤ təˈnaɪt, təˈnaɪt, təˈnaɪt
 • əʊ-woah-oah
 • ɪf jʊə ˈrɪəli ˈbiːɪŋ ˈɒnɪst
 • ɪf juː ˈrɪəli wɒnt ðɪs (əʊ-woah-oah)
 • waɪ juː ˈæktɪŋ laɪk ə ˈstreɪnʤə?
 • wɒts wɪð jɔː bɪˈheɪvjə? (əʊ-woah-oah)
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • aɪ æm ˈdaɪɪŋ tuː bɪˈliːv juː
 • aɪ fiːl əˈləʊn ɪn jɔːr ɑːmz
 • aɪ fiːl juː ˈbreɪkɪŋ maɪ hɑːt
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː
 • jeə, jeə
 • lɛt miː hɪə juː
 • jeə, wuː, wuː, wuː
 • lɛt miː hɪə juː
 • jʊə tuː hɒt tuː ˈhændl
 • lɛt miː hɪə juː
 • fɔː maɪ ˈəʊnli beɪb
 • ˈlɪsn æz aɪ seɪ jɔː neɪm (Rra)
 • frɒm Medellin tuː ˈlʌndən
 • wɛn aɪ kɔːl juː ˈiːvl rɪsˈpɒndz (Leggo)
 • dʌznt ɑːsk wɛn, ʤʌst weə (nəʊ,nəʊ)
 • juː lɛt jɔːˈsɛlf gəʊ, əˈdɪktɪd tuː ðə fəˈbɪdn
 • ən əˈdɪkʃ(ə)n juː kæn kənˈtrəʊl
 • ænd juː lɛt jɔːˈsɛlf gəʊ rɪəl hɒt ɒn ðə flɔː (jeə)
 • ˈɛvrɪθɪŋ juː hæv ʃəʊz, waɪ ɪz ɪt ˈgɪvn?
 • ˈbaɪtɪŋ maɪ lɪps juː wɪl siː
 • ðæt ˈnəʊbədi ˈɛlsɪz ɒn maɪ weɪ (jeə-jeə)
 • ˈnʌθɪŋ hæz tuː ˈmætə
 • liːv ɪt bɪˈhaɪnd, jʊə wɪð miː
 • ˈbaɪtɪŋ maɪ lɪps juː wɪl siː
 • ðæt ˈnəʊbədi ˈɛlsɪz ɒn maɪ weɪ
 • ˈnʌθɪŋ hæz tuː ˈmætə
 • liːv ɪt bɪˈhaɪnd, jʊə wɪð miː
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • aɪ æm ˈdaɪɪŋ tuː bɪˈliːv juː
 • aɪ fiːl əˈləʊn ɪn jɔːr ɑːmz
 • aɪ fiːl juː ˈbreɪkɪŋ maɪ hɑːt
 • seɪ maɪ neɪm, seɪ maɪ neɪm
 • ɪf juː lʌv miː, lɛt miː hɪə juː

Say My Name mahnısını ifa edən müğənni David Guatta kimdir?

David Pierre Guetta (7 Noyabr 1967, Paris), Fransız DJ və prodüserdir. 1980-90-cı illərdə klublarda DJlik etdikdən sonra Guetta Gum Productions-u qurmuş və 2001-ci ildə ilk albomu olan Just a Little More Love-ı bu şirkətin etiketiylə satmışdır, ardından Guetta Blaster (2004) və Pop Life (2007) albomlarını çıxarmış, ən sonda isə dördüncü studiya albomu olan One Love’ı 2009-cu ildə çıxarmışdır.

Bu albomdan “When Love Takes Over” (Kelly Rowland ilə), “Gettin ‘Over You” (Chris Willis, Fergie ve LMFAO ile) və “Sexy Bitch” kimi hit mahnıları çıxmışdır. Bu mahnılardan biri Amerikada ilk 5-ə yüksəlmiş, hər üçü də İngiltərədə 1 nömrə olmuşdur. Albomdakı “Xatirələr” mahnısı da beynəlxalq səviyyədə uğurlu olmuşdur. Guetta’nın dünyada təxminən on beş milyon albom satdığı bilinir.

Əvvəllər məşhur mahnıları ifa edən Guetta, növbəti il ​​gecə klublarında öz dəstlərini təqdim etməyə başladı. 1990-cı ildə Fransız repçi Sidney Duteil ilə “Nation Rap” adlı hip-hop duetini çıxarmışdır.

1990-cı illərin ortalarında Le Centrale, Rex, Le Boy və Folies Pigalle kimi yerlərdə görünməyə davam etdi. 1994-cü ildə Amerikalı ev vokalı Robert Owens ilə birlikdə lentə aldığı “Up & Away” filmini buraxmışdır. 1995-ci ildə Le Palace adlı bir gecə klubunun meneceri olmuş və bu klubda əyləncələr təşkil etməyə davam etmişdir.

Guettanın atası Yəhudi Faslı immiqrantdır və anası Belçika əsillidir. 2014-cü ildə həyat yoldaşı Cathy Guetta ilə boşanmışdır. 2 uşağı var, Tim Elvis (2004-cü il təvəllüdlü) və Angie (2007-ci il təvəllüdlü). Bacısı Natalie Guetta aktrisadır.

David Guattanın Say My Name  mahnısının hekayəsi və mənası nədir?

“Say My Name”, Fransız DJ David Guetta, Amerikalı müğənni-bəstəkar Bebe Rexha və Kolumbiyalı müğənni J Balvinin bir mahnısıdır. 26 oktyabr 2018-ci ildə Guetta’nın “7” adlandırılan albomundan səkkizinci singl olaraq çıxmışdır. Lakin ilk olaraq 2018-ci ilin sentyabr ayında albom çıxdıqdan sonra bir mahnı olaraq da tanınmışdır. Xüsusilə Rumıniyanın Airplay 100 chartında ikinci sırada yer almışdır.

“Say my name”, sevgililər arasında münasibətlərində nələr baş verdiyinə dair çox fərqli nöqtələrdəki bir söhbəti ifadə edir. Qadının kifayət qədər sevilməməsi və ya qayğı göstərməməsi hisslərindən danışır. Sevgilisinin yoxluğundan, məsafəsindən və tamamilə sədaqətli olduğunu hiss etməsindən bəhs edir.

Mahnı və Sənətçilər haqqında maraqlı faktlar:

“Say My Name” 26 oktyabr 2018-ci ildə David Guetta-nın albomunda single olaraq çıxmışdır. Bununla birlikdə, mahnı əvvəllər sentyabr ayında, albomun yayımlanması ilə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. “Say my name” David Guetta və Bebe Rexha arasındakı ilk işbirliyi deyildi.

Bundan əvvəl “Hey Mama” filmində birlikdə çalışmışdılar.

David Guattanın ən hit mahnıları hansılardır?

David Guattanın ən hit mahnılarının hansılar olduğunu bilmək, onun bütün mahnıları ilə tanış olmaq istəyirsiniz? Adı çəkilən qrupun ən hit mahnıları ilə yanaşı həm də digər mahnılarının adları, daxil olduqları ilə və yayımlandıqları il bu başlıq altında verilmişdir.

 • Hey mama – Listen – 2014
 • Who’s that chick? – One Love – 2009
 • When love takes over – When love takes over – 2009
 • Where them girls at – where them girls at – 2009
 • Titanium – Nothing but the beat – 2011
 • Getting’ over you – one love – 2009
 • Play hard – Nothing but the beat – 2011
 • Memories – one love
 • Love, don’t let me go – just a little more love – 2002
 • Dangerous – listen – 2014
 • Without you – nothing but the beat – 2011
 • Turn me on – nothing but the beat – 2011
 • Let’s love let’s love – 2020
 • This one’s for you – this one’s for you
 • Light my body up – light my body up – 2017
 • Say my name – 7 – 2018
 • Better when you’re gone – 40 tubes ete 2019 – 2019
 • Love is gone – pop life – 2007
 • Club can’t handle me – step up 3D – 2010
 • Don’t leave me alone – don’t leave me alone
 • A little more love – house Essentials 2003 – 2003
 • Bang my head  – listen – 2014
 • What i did for love – listen – 2014
 • Just one last time – nothing but the beat – 2011
 • Stay (don’t go away)
 • Kill me slow – new rave – 2020
 • Goodbye – 7 – 2018
 • She wolf – nothing but the beat – 2011
 • Flames – Flames – 2018
 • Tomorrow can wait – pop life – 2007
 • Bad – Bad – 2014
 • Like I do – 538 Hitzone
 • Make it to heaven – make it to Heaven – 1997
 • Lift me up – Listen – 2014
 • Crank it up – Nothing but the beat – 2011
 • Thing for you – thing for you – 2019
 • I’will keep loving you – Listen – 2014
 • Your love – kontor festival sound 2018
 • Night of your life nothing but the beat – 2011

 

David Guattanın ən uğurlu albomları hansılardır?

Bu başlıq altında siz David Guattanın bütün albomlarının adları və yayımlandığı illərlə tanış olacaqsınız:

 • Nothing But The Beat – 2011
 • 7 – 2018
 • Listen – 2014
 • Pop Life – 2007
 • Just A Little More Love – 2002
 • One More Love – 2010
 • One Love – 2009
 • New Rave – 2020
 • Sun Goes Down – 2015

Say My Name  mahnısı ilə oxşar olan digər mahnılar

Əgər siz də bu mahnını dinləməkdən zövq alırsınızsa, o zaman mütləq ki, bu mahnıya oxşar olan başqa mahnılar da axtarırsınız. Elə isə bu başlıq altında “Say my name” mahnısına bənzər bir çox mahnı və onları ifa edən sənətçilərlə tanış ola bilərsiniz.

 • Say My Name – David Guetta
 • SOS – Avicii
 • Freak – R3hab
 • Your love – David Guetta
 • Burn Out – Martin Garrix
 • Spaceship – Galantis
 • Up All Night – R3hab
 • Brave – Don Diablo
 • Bones  – Galantis
 • I’m Not Sorry – Hardwell
 • All Over The World – Fedde Le Grand
 • Tough Love – Avicii
 • Ring The Alarm – Nicky Romero
 • Getaway – Syn Cole
 • Gold – Sam Feldt
 • King Of My Castle – Don Diablo
 • Know You Better – Sam Feldt
 • Who You Are – Syn Cole
 • Paradise – Nicky Romero
 • Make Me Yours – Borgeous
 • Dancing Alone – Axwell /\ Ingrosso
 • Summer Air – Hardwell
 • Can’t Bring Me Down – Quintino
 • Something Strange – Vicetone
 • South Beach – Vicetone
 • Oh Yes – Laidback Luke
 • We Got That Cool – Yves V
 • Blow – Yves V
 • Survivor – Jack Back
 • (It Happens) Sometimes – Jack Back
 • No More – Alex Gaudino
 • Easy – Sick Individuals
 • Humans – Sick Individuals
 • Oh Child – Robin Schulz
 • Leave – Borgeous
 • Different World – Alan Walker
 • Nobody Else – Axwell
 • Bring It Back – Deorro
 • Good Vibes – Quintino
 • Like We Do – Fedde Le Grand
 • All Falls Down – Alan Walker
 • Keep It Goin’ – Deorro
 • It Was Me – Laidback Luke
 • Control – Feder
 • Do It Right – Martin Solveig
 • Blackout – Chocolate Puma
 • Call On Me – Eric Prydz
 • Big Words – Klaas

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir